Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Automatgenererade kartor - vad behöver göras?

Zerbembasqwibo  2012-12-18 11:32
Nu när grundmaterialet kommer från laserscanning istället för från flygfotografier så måste kartritaren göra mer av generaliseringsjobbet, som förr gjordes av sämre grunddata och av stereooperatören för att få en karta som är generaliserad ungefär som kartnormen föreskriver. Ett inlägg i en tråd "Höjdkurvor i överflöd" sade att det lasermaterialet tar fram är 5% av det jobb som kartritaren måste göra. Hur kan vi öka det till säg 90-95%?

Modern programvara kan nu snart ta fram mer "subjektiva" höjdkurvor och också klassificera vegationen. Hus, vägar sjöar kan också tas fram. För att få en dagsbild av vad som är möjligt kan man titta exv i Jarkko Ryyppös kartarkiv http://iso-henna.com/doma/index.php?user=Jagge

Men vad måste göras om vi vill komma fram till automatgenererade kartor? Vilka är de största hindren, största möjligheterna? Vad måste ändras för att man ska kunna använda en rent automatgenererad karta på tävling? Går det redan idag eller är vi så stelbenta att det måste vara manuellt ritat?

Jag börjar med mina svar:
- Höjder måste "ritas uppifrån", dvs ta högsta punkten och lägg höjdkurvan 3-5 meter neråt för bättre formritning och hur löparen uppfattar höjden. Justera andra kurvor "längre ner".

- Överdriv tydliga men små höjdformationer

- Klassificering av framkomligheten är svår, tänker på undervegetation/myrar. Kan IR-data lösa den pusselbiten? Ska myrar och undervegetation redovisas med streckade områden och synhindrande vegetation redovisas med annat ytkarttecken?

- Bygg ett öppet och fritt program som tar fram kartor ur olika former av laserdata.

- Svårt att få med stenar, hur löser man det? Kan man få dem genom nån radarmätning eller ska man strunta i stenarna?

- Möjlighet att uppdatera kartor så snart som en ny kartnorm tagits fram som kan tillämpas på befintligt data

- Man kan rita kartor överallt utan stor kostnad för ritjobbet

- Det är billigt att få laserdata (idag) i Sverige och Finland åtminstone

- En ny kartnorm behövs för automatgenererade kartor. Den innehåller metoder och parametrar hur man ska beräkna kartan i valfritt program

- På kartan anges inte bara vald ekvidistans och skala, utan också version av kartnorm och en redovisning av de parametrar som man får välja (kan vara exv hur höga branter som ska med/hur uträtade kurvorna är etc).

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

ritarn 2017-05-09 21:56 #403
Tipps för att lägga in bäckar och sankmarker på en baskarta:

Jag har provat att i Openorienteering Mapper, lägga in en bakgrundsbild (template) från ett vanligt skärmbildsklipp (print screen) som jag först klistrat in i Paint och sedan sparat som jpg-fil. Skärmklippet gjorde jag på Skogsstyrelsens kartsite "Skogliga Grunddata" https://skogskartan.skogsstyrelsen.se/Skogskartan/Default.aspx?startapp=skogligagrunddata

Väl där klickar man ovanför kartbilden på ikonen "Val av karta" och väljer sedan "Skogliga grunddata -mark" Därefter väljer man "Markfuktighet" och tar en skärmdump i rätt skala. Skalningen kan finjusteras återigen när man laddar in templatet i OOM.

Eftersom fuktigheten baseras på radarträffarna är den väldigt exakt när det gäller bäckar/diken. Kanterna på våtmarkerna kan dock vara lite annorlundä än hur de uppfattas i terrrängen. Småmossar kommer inte med men annars stämmer det förvånansvärt bra och snabbar upp rekarbetet i terrängen betydligt.

Själv gör jag baskartan lite genomskinlig och ritar av templatet vid skrivbordet före terrängreken. Justerar endast ute i skogen.

Jag har ju använt kartapullauttin som underlag till baskartan så jag gör likadant med att rita in branter därifrån. Skogliga Grunddata visar ju också branter men jag har ej testat hur de är jämfört med kartapullauttin ännu.

Från början använde jag Skogliga grunddata för att se trädhöjd, virkesvolym, trädmedeldiameter mm, för att finna terräng för en baskarta att avgöra vad som är fin skog är svårt men man finner åtminstone hyggen och utförda avverkningar i olika intervaller åratal tillbaka. Tittar man på trädhöjd så är de grönaste fläckarna nästan alltid grov gammelskog och perfekta för sommartäningar när gräset tar överhanden i många andra områden.

Heja Skogstyrelsen -Du är min beste venn!
Zerbembasqwibo 2017-05-03 21:53 #402
Det som förmodligen skiljer är hur programmen tolkar det data som Lantmäteriet satt på varje datapunkt. Dvs är det en markträff eller okänt, jag kan inte alla men det är väl säg 7 olika klasser som används. OL Laser kan väl klassa om dessa, eller man kan också säga åt den vilka av de olika klasserna som ska användas för att ta fram markmodellen.

Det illustrerar bara att det så klart inte är en perfekt modell som man kan få fram med laserskannade punktmoln, även om den oftast är väldigt bra, och alltid den bästa tillgängliga.
nybörjare 2017-05-03 21:25 #401

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-05-03 20:36:

Att gå från en matris med höjd data till kurvor kan säkert ge lite olika resultat med tanke på exakt hur det är implementerat men det som visas i länken måste vara en bugg. Programet räknar helt fel av någon anledning (om det nu inte är så att höjd datan är fel i det området och ocad gissar hur kurvorna ska se ut med någon metod).

Stefan K 2017-05-03 21:06 #400

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-05-03 20:36:

Och av den artikeln kan jag tolka att det blir olika resultat av de olika verktygen. Men kan man dra slutsatsen att det alltid är OL laser som gör fel? Eller behöver man göra kurvbild med alla verktygen och sedan jämföra...
Zerbembasqwibo 2017-05-03 20:36 #399
http://olsnacks.se/ fån 27 mars kan man se hur skillnaden i kurvor kan se ut, OCAD 12 vs OL Laser.
Stefan K 2017-05-03 18:13 #398
Bra input och tips om tillvägagångssätt. Jag har tidigare ibland plockat in 0,3 kurvorna man får från Kartapullautin som tunna streck i bakgrunden så jag kan se om jag skall dra lite i de kurvor som genererats. Det som gjorde att jag denna gång övervägde att gå ifrån Kartapullautin som standardverkryg var att jag ville ha 1m ekvidistans. Jag har för mig att OL laser-kurvorna blev väldigt kantiga i karaktären och att jag efter det testade dem-modulen i OCAD. Kurvorna där ser snygga ut, men jag har inte validerad dem mot verkligheten ännu.

Bezierkurveomvandlingen gör du i OCAD 'amatörkartritaren'? Den funktionen skall jag kolla in isåfall.
PS 2017-05-03 17:38 #397

Svar till inlägg av amatörkartritare, 2017-05-03 17:06:

Det har jag ju redan försökt förklara två gånger så jag vet inte om jag klarar att göra det på ett sätt till. Poängen är ju att jag vill se var femmetersnivåerna ligger samt var jag ligger upp till 1.5 meter från dessa nivåer. Övriga nivåer är mest till för att se formationerna och där ska alltså två efterföljande nivåer ha olika färg men inte samma som för de jag redan nämnt. Att jag vill veta var nivån ligger inom 1.5 meter från 5-metersnivån är för att jag vet att om jag glider med helkurvorna mer än så så blir det ofta problem någon annanstans och det gäller att vara extra försiktig.
amatörkartritare 2017-05-03 17:06 #396

Svar till inlägg av PS, 2017-05-03 16:17:

Vilka höjder motsvarar dina färger.
Jag har 100-brun fet, 100,5-grön, 101-lila, 102,5-grön, 102-lila, 102,5-grön, 103-lila, 103,5-grön, 104-lila, 104,5-grön, 105-brun, 105,5-grön, 106-lila o.s.v.
0,5- grön, 1-lila, 5-brun och 25-brun fet.
Om man med olika program skapar kurvor från samma DEM (samma rutstorlek) bör resultatet bli lika. Det är den fortsatta behandlingen med utjämning av kurvorna som kan skilja. Jag ändrar till bezierkurvor. Jag kan då välja olika inställningar för utjämningen.
PS 2017-05-03 16:19 #395

Svar till inlägg av PS, 2017-05-03 16:17:

Detta sätt att göra höjdkurvor är väl i och för sig inte speciellt intressant för just automatgenererade kartor men absolut för grundmaterial.
PS 2017-05-03 16:17 #394

Svar till inlägg av amatörkartritare, 2017-05-03 14:53:

Problemet i mitt fall är inte främst att jag vill ha fler symboler utan att jag vill ha färgerna mindre ordnade. Om man bortser från 25-metersnivåerna så har jag såhär från en 5-metersnivå till nästa:
brun-gul-grå--violett-gul-grå-gul-violett-grå-gul-brun
Det är mycket lätt att fixa med OL-laser men inte lika lätt med OCAD. Att man får höjden som ett attribut låter i och för sig som något man kanske skulle kunna utnyttja för att byta ut symboler efteråt på det sätt man vill. Jag får nog fundera lite på det.
amatörkartritare 2017-05-03 14:53 #393

Svar till inlägg av PS, 2017-05-03 10:34:

Det går att få flera nivåer med OCAD. Jag skapar 0,5; 1; 5 och 25 m med olika symboler. Jag skapar först 0,5; 1 och 5. Sedan väljer jag alla 5 m och tar bort. Jag skapa r sedan 5 och 25 m. En stor fördel med OCAD är att kurvorna får höjden som attribut. När en kurva markeras visas höjden i statusraden.
DEM är en grid (rutnät) med höjder i hörnen. När en kurvdel ska skapas beräknas punkter på sidorna med aktuell höjd. Punkterna sammanbinds. Problem blir det om två motstående hörn ligger över aktuell höjd och de andra under. Är det en höjdrygg mellan de två högre hörnen eller en sänka mellan de undre. Det blir förmodligen fel i hälften av fallen. Om man ändrar kurvorna till bezierlinjer kan man hitta felen eftersom tangenten pekar åt fel håll. Det är mycket tidsödande. Om man istället skapar tin (trianglar) uppstår inte problemet. Det går att skapa i OL Lasser men jag har aldrig lyckats skapa höjdkurvor från tin. Efter ett tag låser sig programmet.
PS 2017-05-03 10:37 #392

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-05-03 09:33:

Apropå hängningar i OL-laser så finns det en work around som brukar funka. När du har skapat terrängmodellen så sparar du undan den, startar om programmet och läser in den igen. Vet inte varför det fungerar men jag antar att det frigör minne.
PS 2017-05-03 10:34 #391

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-05-03 09:33:

En fördel med OL-laser är att man kan styra vilka symboler man vill ha för olika nivåer mycket mer flexibelt. Jag brukar köra med halvmeterskurvor och ha en symbol för 25-meters, en för 5-meters, en för de kurvor som ligger 1.5 meter från 5-meterskurvorna och sedan ytterligare två symboler som alterneras för övriga nivåer för att man ska kunna se skillnad på höjder och gropar. Detta kan inte åstadkommas med OCAD (vad jag kunnat se).
Erik A. 2017-05-03 10:23 #390

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-05-03 09:33:

Jag håller på med en mindre karta över ett kraftigt kuperat område. I detta område tycker jag Kartapullautin ger betydligt bättre höjdkurvor än OCAD12.
Stefan K 2017-05-03 09:33 #389
Det var svårt att hitta rätt träffar genom att söka på ordet "DEM" här på sidan så om detta redan diskuterats så får ni ursäkta och hänvisa.

Är det någon som testat, eller läst om andra som testat, och jämfört hur automatgenereringen av höjdkurvor blir från olika verktyg? I OCAD finns numera stöd för att generera höjdkurvor via deras DEM-modul (Digital Elevation Model). Jag testade i förra veckan och det gick väldigt fort, jag kunde välja själv vilken ekvidistans - vilket var perfekt när jag ville ha något annat än 2,5 eller 5 som kartapullautin ger. I OL Laser kan man välja ekvidistans själv men jag har haft problem på mina datorer med att det gärna hänger sig och inte går att spara det som har genererats.

Så, kort - kvalitativa åsikter, eller insikter, om resultatet av att automatiskt generera höjdkurvor från laserdata i OCAD efterfrågas!
Jakob 2017-02-08 23:02 #388

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-02-08 00:25:

Nu har jag testat att hantera .dxf-filer från Karttapullautin med Tag selection och det är otroligt smidigt!
PS 2017-02-08 17:06 #387

Svar till inlägg av PS, 2017-02-08 09:19:

"bättre" skulle varit "värre". Jag tar tydligen inte mitt kladdande på allvar längre ;-)
StefanK 2017-02-08 15:53 #386

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-02-08 00:25:

@Zerbembasqwibo - Lysande! Det var precis det jag saknade. Det här löser det bra för mig. Mycket enklare än handritande.

@PS - oomap har jag använt som bakgrund när jag ritat. Men jag vill även lägga in kurvor, och ibland vill jag komplettera med info som jag ser på google maps eller via fotografier. Så därför vill jag hellre lägga några minuter på att få det i vektorformat istället för bild.

Så, då får jag sätta mig och skriva ihop en guide och visa vad resultatet blev ;-) Dröjer ett par dagar dock...
PS 2017-02-08 09:19 #385

Svar till inlägg av StefanK, 2017-02-07 16:47:

Om du inte har tillgång till något annat än openstreetmap-dat så finns ju denna rakt av: http://oomap.co.uk/global/ . Å andra sidan kanske du hade tänkt hämta kurvor någon annanstans och då blir det väl bättre.
Zerbembasqwibo 2017-02-08 00:25 #384

Svar till inlägg av StefanK, 2017-02-08 00:03:

Snabbtestade. Exporterade från OSM, importerade i OOM 0.6.7. Slå på taggredigerare och "Tag selection". Genom att klicka på en typ av objekt, se en nyckel och dess värde, så kan man i Tag selection sedan skriva in det, tryck select, alla sådana objekt väljs, och man byter till önskad symbol.

Ja, mycket jobb. Nån skrev om en CRT-fil som man kunde använda men jag har ej sett mer om exakt hur. En sådan för OSM kanske kan hjälpa många? Ev fanns det i unstable versionen?
StefanK 2017-02-08 00:03 #383

Svar till inlägg av Jakob, 2017-02-07 17:21:

Exporten from OSM är en xml-fil. Som man kan importera rakt in i OOM. Men då får man alla karttecknen som polygoner, punkter och linjer. Utan särskiljning. Jag försökte ta in det i qgis för att dela upp det men gick bet på det. Mina kunskaper i hantera xml-filer är för dåliga. Annars antar jag att man skulle kunna dela upp de olika komponenterna i xml-filen baserat på taggar/karttecken. Nu blir det istället massa manuellt arbete, vilket jag vill undvika.
Jakob 2017-02-07 17:21 #382

Svar till inlägg av StefanK, 2017-02-07 16:47:

Jag har inte testat något alls med open street map men nya OOM 0.6.7 stöder olika lager och jag har testat med import av dxf. (Det gäller dock att veta vilka lager man har i importfilen.)
StefanK 2017-02-07 16:47 #381
Är det någon som använt open street map-data framgångsrikt för import i openorienteeringmapper? Jag lyckas exportera utan problem men när jag importerar i oom så kommer alla saker i samma lager utan att jag enkelt kan särskilja vad som är hus, stigar etc. Så det blir en del manuellt arbete med att få de till att bli rätt karttecken. Användningsområdet är "hur kan jag genererat orienteringslik karta för träningsändamål på semester i land nästan utan orienteringskartor med hjälp av fri geodata på internet"...

Tips på hur jag skall göra belönas med att jag skriver en howto och visar kartprov på vad resultatet blev.
xyz 2016-10-14 17:52 #380

Svar till inlägg av OL, 2016-10-14 12:09:

Jag tänkte inte på rubriken utan bara på att hitta förändringar sedan laserskanningen. För att automatgenerera bör det gå bra att använda höjden i de nya punktmolnen för att hitta öppna ytor som du beskrev där det var skog under laserskanningen. Det kan vara intressant att kolla på hur homogena ytor är också när det bara är höjden som finns i data. I tät skog är de flesta pixlarna ungefär lika höga men i glesare skog skiljer det mer i höjd mellan närliggande pixlar. Om man kör något filter, tex standardavvikelse, kan man förhoppningsvis skilja på skog 10 meter hög och homogen som troligen är tät och skog 10 m hög och heterogen och som kanske är glesare skog för att ta JS exempel.
OL 2016-10-14 12:09 #379

Svar till inlägg av xyz, 2016-10-12 11:01:

Lite beroende på hur data ser ut naturligtvis, men tror det finns en potential i detta. Att lägga in data från ortofoto är ju inte att anse som "automatgenererat" tycker jag, förutsatt att det inte är bearbetat och segmenterat med algoritmer innan.
JS 2016-10-12 17:24 #378

Svar till inlägg av OL, 2016-10-12 11:55:

Att använda bara höjd för att avgöra om det är ungskog funkar hyfsat på lagom stora områden, speciellt i inlandet och där det inte finns hällmark. Men svårt att göra nåt som funkar över större områden eftersom höjden varierar väldigt beroende på var i landet och hur mycket det växer. Typ att 10m högt kan vara jättetät sly nånstans och glesa tallar på hällmark nån annanstans
JS 2016-10-12 17:13 #377
Det finns potential att få fram nåt vettigt om vegetationen ur steromatchade 3D-data som det där är, framförallt höjd som kan bli lika bra som från laser. Täthet på skogen är mycket svårare eftersom bara ytan syns i bilder och blir med i 3Dmodellen. Det finns metoder för att få fram nån slags täthet tex genomsnittlig stamdiameter, volym osv men det blir osäkert om man inte kalibrerar med fältinventerade stickprov.

Hyggen kan alltså gå bra att hitta men grönt är svårt. Men hyggen går det ju å andra sidan att hitta hyfsat korrekt från skogsstyrelsens öppna data, till och med innan det huggs..
OL 2016-10-12 11:55 #376
Tänker såhär; välj segment med objekthöjd 1-4 m -> sannolikt 'gröna' polygoner, < 1 m gula ytor etc. Imponera på genererad karta utan raster som blir färskare än KP (dessutom inte vegetation i form av raster).
xyz 2016-10-12 11:01 #375

Svar till inlägg av PS, 2016-10-12 10:05:

Ytmodellen (punktmolnet) är framtaget direkt från flygbilderna inte från laserdata så det innebär att man kan skapa objekthöjdsbilder om man använder markmodellen från den nuvarande laserskanning, och terrängskuggningsbilder mm. Frågan är om det tillför mycket för orienteringskartor. Man skulle ju kunna hitta ett hygge om man jämförde en objekhöjdsbild från när laserdata samlades in med en ny objekthöjdsbild, men ett hygge syns ju tydligt redan i ett ortofoto utan att man lägger tid på att bearbeta data.
PS 2016-10-12 10:05 #374

Svar till inlägg av OL, 2016-10-11 17:54:

Det där innebär väl bara att man "klär" en laserbaserad terrängmodell med ytor från flygbilder. Jag förstår inte riktigt på vilket sätt vi skulle ha nytta av det för tvådimensionella symbolkartor.
OL 2016-10-11 17:54 #373
Vad tror ni om detta:

http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Hojddata/ytmodell-fran-flygbilder/

Borde ju onekligen förbättra ajourhållning, eller?
Zerbembasqwibo 2016-09-02 01:04 #372

Svar till inlägg av Stefan K, 2016-09-01 22:08:

Det finns exempel på kartor där man byter gammal (skev eller nyrekad oskev) kurvbild med "matematiska" laserkurvor. Tyvärr. Det blir en fruktansvärd karta att springa på... men visst, den är "korrekt".

I ena fallet så flyttade man inte småhöjder, så de kunde råka hamna mitt på en ny kurva... ja, nog förstår jag men det blir inte snyggt.
Zerbembasqwibo 2016-09-02 01:00 #371

Svar till inlägg av OL, 2016-09-01 14:28:

Skrev lite om hur man kan göra här: http://zerbembasqwibo.blogg.se/2016/july/att-arrangera-en-orientering-nastan-sjalv-4-fixa-karta-2.html

Egentligen måste man se över alla punktobjekt. Myrar och ytor är ju inte så exakta och ofta får man bra stöd av kurvorna (för myrar) och flygfoto (hitta.se) för ytor.

Det gäller att ha en bra och genomtänkt strategi för hur man gör. Jag hade inte det så det blev många extratimmar... Spännande höra om nån får fram en bättre metod!
Stefan K 2016-09-01 22:17 #370

Svar till inlägg av Surfer, 2016-09-01 22:09:

Tjena,
Kan du beskriva hur ni gick tillväga? Satt ni med kartan i handen och tittade på bit för bit eller la ni in det i datorn på något sätt? Jag är sugen på att veta mer för jag labbar lite med samma saker. Just nu kör jag in gamla kartan som bakgrund och ritar över element på nya kartan, men det är lite klumpigt och tillslut blir det kladdigt med vad som är på bakgrundsbilden och på nya kartan.
Stefan K 2016-09-01 22:14 #369

Svar till inlägg av Felix, 2016-08-30 08:43:

Håller med om Andreas Oxenstierna om QGIS som tips. Det finns mycket roligt man kan göra med det. Jag letade runt efter ett program som kunde hantera stora shape-filer och landade i QGIS. Detta när jag försökte importera och hantera fornsök som datakälla för stenrösen etc. Sedan insåg jag att qgis kunde användas till så mycket mer. Tex mitt workflow för tomtmarker utanför större tätorter löses i qgis. Man kan även i qgis läsa information om stigars och vägars klassning i fastighetskartan och förfina hur man importerar dem. Kör man fastighetskartans väg-fil rakt av så blir de ju samma karttecken till att börja med. Delar man upp dem i qgis så kan du göra ett snyggare jobb med att få in olika typer av vägar med olika karttecken.

En bit ner på denna sida hittar du hur jag gjorde med stora shape-filer i qgis: goo.gl/Avr6Sp
Och här hur jag gjort med tomtmarkerna i qgis: goo.gl/6W8AUq
Surfer 2016-09-01 22:09 #368

Svar till inlägg av OL, 2016-09-01 21:17:

Till våra kartor (gamla reviderade från början av 80-talet) skapas ett grundmaterial som slår samman laserdata och uppgifter från den gamla kartan. Mycket manuellt arbete med att flytta över detaljer. Det blir ett bra grundmaterial, men måste kompletteras med rek för att duga vid tävlingar. Annars blir kartan för grov.
Tidsåtgång vid datorn ca 9 tim/km2.
Fördelen är att kartan är användbar under hela rektiden för träning samt att hela kartan får en uppdaterad kurvbild mm utan skevheter. Det sparar också tid vid terrängbesöket
Stefan K 2016-09-01 22:08 #367

Svar till inlägg av OL, 2016-09-01 16:48:

Jag håller på att förnya kartan där jag bor. Tidigare finns det kartor från 73 och 85 tror jag. Lägger jag den från 85 som bakgrund i kartritningsprogrammet så ser jag att den inte passar till nya fastighetskartan och kurvbilden. Men i programmen (OOM och OCAD) går det ju att anpassa bakgrundsbilden och då har jag kunnat använda den för att lägga över objekt som stenar, våtmarker och annat som jag inte fått med från start. Resultatet är en mycket fräschare karta i mitt tycke. Dock är inte kurvbilden perfekt, det känns på något sätt att det inte är ritat av en kartritare. När jag velat vara detaljerad har jag lagt in 30 cm kurvorna i bakgrunden och använt de som guide när jag dragit i kurvorna och ev lagt till hjälpkurvor.

Bättre än en modern kartritare? Absolut inte tror jag.

Bättre än den från 85? Jag springer hellre på den nya där tex gula och gröna områden är bättre. Speciellt med tanke på att en tredjedel av min karta är berghällar och hedar och det inte redovisats på kartan från 85.
OL 2016-09-01 21:17 #366
Labbade lite med en karta från 2005. I det fallet gick det inte att tillföra något, det blir sämre. Stereobearbetning med fältrek - Auto laser: 1 - 0. Vi får nog leva med olika höjdkurvseror.
OL 2016-09-01 16:48 #365

Svar till inlägg av PS, 2016-09-01 14:02:

Det jag syftade på är naturligtvis digitala kartor. Skulle tro att det är hyfsad kvalitet och passning av kurvbilder från sent 90 och 00, förutsatt att det inte är digtaliseringar i samband med revideringar. Eller har jag fel? Inledningsvis tänkte jag som ni, men efter att ha tänkt några gånger till så funderar jag om det finns exempel där det skulle vara vettigt och inte särskilt tidskrävande med en revidering i höjdled.
Lelldorin 2016-09-01 15:42 #364

Svar till inlägg av OL, 2016-09-01 14:28:

Instämmer med PS. Jämför tex dessa två kartor (den nya är med längst västerut på kartan från 77.)
http://hagabykartarkiv.se/show_map.php?user=martinregborn&map=446
http://hagabykartarkiv.se/show_map.php?user=martinregborn&map=1070
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

Senast kommenterat

Lördag 3/12

11:43

Nattstafett för damer

306

 

Fredag 2/12

21:46

Kanpas kompass

1

 

18:41

Livelox feedback

213

 

13:32

Flytt tiomila

58

 

Onsdag 30/11

10:06

Silly Season 2023

137

 

Måndag 28/11

08:17

Tiomila 2023

28

 

Lördag 26/11

07:38

Återkommande gubbvad

16

 

Fredag 25/11
Onsdag 23/11

12:24

-Arrangemangsreklam-

844

 

Måndag 21/11
Fredag 18/11

14:00

Stressfraktur

3

 

10:20

Eventor nere igen...

797

 

Onsdag 16/11

11:28

EMIT -team

9

 

Tisdag 15/11
Måndag 14/11
Lördag 12/11
Torsdag 10/11
Onsdag 9/11
Tisdag 8/11

22:17

JWOC 2022

24

 

12:22

Kullamannen

28

 

Söndag 6/11
Torsdag 3/11
Onsdag 2/11

12:49

Enkäten sågas

96

 

Tisdag 1/11
Måndag 31/10
Söndag 30/10

21:18

Norsk nattløp.

0

 

Fredag 28/10

10:56

25-manna 2022

449

 

Torsdag 27/10

23:00

Dusch på TC

125

 

Onsdag 26/10
Tisdag 25/10

18:07

Swedish League 2022

135

 

Måndag 24/10
Lördag 22/10
Onsdag 19/10

09:17

reflexbanor.com

11

 

Torsdag 13/10

09:22

Smålandskavlen

430

 

Måndag 10/10

19:35

Lupp

35

 

Fredag 7/10
Onsdag 5/10

22:10

VM Schweiz

71

 

Måndag 3/10
Lördag 24/9

23:27

Sm medel/stafett

115

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng