Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Automatgenererade kartor - vad behöver göras?

Zerbembasqwibo  2012-12-18 11:32
Nu när grundmaterialet kommer från laserscanning istället för från flygfotografier så måste kartritaren göra mer av generaliseringsjobbet, som förr gjordes av sämre grunddata och av stereooperatören för att få en karta som är generaliserad ungefär som kartnormen föreskriver. Ett inlägg i en tråd "Höjdkurvor i överflöd" sade att det lasermaterialet tar fram är 5% av det jobb som kartritaren måste göra. Hur kan vi öka det till säg 90-95%?

Modern programvara kan nu snart ta fram mer "subjektiva" höjdkurvor och också klassificera vegationen. Hus, vägar sjöar kan också tas fram. För att få en dagsbild av vad som är möjligt kan man titta exv i Jarkko Ryyppös kartarkiv http://iso-henna.com/doma/index.php?user=Jagge

Men vad måste göras om vi vill komma fram till automatgenererade kartor? Vilka är de största hindren, största möjligheterna? Vad måste ändras för att man ska kunna använda en rent automatgenererad karta på tävling? Går det redan idag eller är vi så stelbenta att det måste vara manuellt ritat?

Jag börjar med mina svar:
- Höjder måste "ritas uppifrån", dvs ta högsta punkten och lägg höjdkurvan 3-5 meter neråt för bättre formritning och hur löparen uppfattar höjden. Justera andra kurvor "längre ner".

- Överdriv tydliga men små höjdformationer

- Klassificering av framkomligheten är svår, tänker på undervegetation/myrar. Kan IR-data lösa den pusselbiten? Ska myrar och undervegetation redovisas med streckade områden och synhindrande vegetation redovisas med annat ytkarttecken?

- Bygg ett öppet och fritt program som tar fram kartor ur olika former av laserdata.

- Svårt att få med stenar, hur löser man det? Kan man få dem genom nån radarmätning eller ska man strunta i stenarna?

- Möjlighet att uppdatera kartor så snart som en ny kartnorm tagits fram som kan tillämpas på befintligt data

- Man kan rita kartor överallt utan stor kostnad för ritjobbet

- Det är billigt att få laserdata (idag) i Sverige och Finland åtminstone

- En ny kartnorm behövs för automatgenererade kartor. Den innehåller metoder och parametrar hur man ska beräkna kartan i valfritt program

- På kartan anges inte bara vald ekvidistans och skala, utan också version av kartnorm och en redovisning av de parametrar som man får välja (kan vara exv hur höga branter som ska med/hur uträtade kurvorna är etc).

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2017-09-22 09:28 #443

Svar till inlägg av Lelldorin, 2017-09-21 16:59:

Jo, jag förstod det men även den delen ser väldigt detaljfattig ut. Måste dock hålla med Håkan Holmberg till att jag är ganska skeptisk till att det går att fullt ut reka ens ett sådant område på den tiden. Man ska ju se ock bedöma all terräng och bara det tar ganska lång tid om man börjar räkna på det. Gör tankeexperimentet att man går fram och tillbaka i raka linjer över ett område på 1x1 km. Hur tätt måste man gå för att se all terräng? Det beror förstås på hur tät skogen är och hur småkuperat det är men det blir ganska många vändor. Under den tiden ska man dessutom rita in allt som ska vara med på kartan. Det tar tid.
Klubbritare 2017-09-22 09:06 #442

Svar till inlägg av Håkan Holmberg, 2017-09-22 08:55:

Jag skulle bli lite mer imponerad av dina 40-50 tim/km2 och du gjorde det på din fritid.
Håkan Holmberg 2017-09-22 08:55 #441

Svar till inlägg av Lelldorin, 2017-09-21 16:59:

Både du och ritarna känns som att ni är helt fel ute! Det är omöjligt att rita en bra karta och bara vara ute i skogen 10 tim/km2!
När jag började som yrkesritare för drygt 25 år sen så kommer jag ihåg att jag reviderade ett fint tallhedsområde i Gustafs och då hade jag drygt 10 tim/km2. Men det var i stort sett bara yt- och stigrevidering.
Ska ni nyrita så är det omöjligt att hinna med att gå igenom hela området på mindre än 25 tim/km2. Ska ni dessutom då hinna med att rita in det som ska vara med/göra bedömningar/generaliseringar mm så är ni snart upp på minst 40-50 tim/km2 beroende på terrängen.
Just nu håller jag på att rita ett otroligt fint område väster om Falun (Hemmingsbo-Källslätten) med otroligt lite sten för att vara runt Falun! Kanske 1-2 stenar per dag, inga branter, inga hyggen, knappt några grönområden utan enbart kurvor, diken, sankmarker och ett fåtal stigar. För mig är det omöjligt att komma ner under 40-50 tim/km2 i snitt och göra ett bra jobb så att klubben och löparna är nöjda!
Jag tycker ni båda ska anmäla er till kartritningsutbildningen som SOFT annordnar där K-E Engblom är kursledare, då kanske ni får upp ögonen hur kartor ska ritas så att de blir bra !
Lelldorin 2017-09-21 16:59 #440

Svar till inlägg av PS, 2017-09-21 16:32:

Kartan i exemplet är inte direkt färdigritad. Övre halvan av den här kartan är "färdig" och har tagit mindre än tio timmar i fält.
https://www.omaps.net/?id=50852

Men båda dessa områden passar bra för laserdata eftersom skogen är öppen och småkuperad. Det gör att sikten är god och höjdskillnaderna lagom stora.
PS 2017-09-21 16:32 #439

Svar till inlägg av ritarn, 2017-09-21 15:56:

Av slutresultatet att döma ser det ut att vara väldigt detaljfattig terräng. Det påverkar väldigt mycket.
ritarn 2017-09-21 15:56 #438

Svar till inlägg av Lelldorin, 2017-09-21 14:44:

10 h/km. -En föredömlig tid! Trodde aldrig det kunde ritas så snabbt/km2.
Lelldorin 2017-09-21 14:44 #437
Nu är jag mer amatörkartritare än proffs, men jag har ritat några kartor mha laserdata.

Jag använder en kombination av Karttapullautin och OL-Laser för att få fram var de tycker att kurvorna ska gå. 2,5 m kurvor från KP och 0,5 m från OL-Laser. Sedan tolkar jag kurvorna och ritar dem där jag tycker att de ska gå. Jag har även med vegetationen från KP. Sedan är jag klar att gå ut i skogen.

Data att ta med till skogen.
https://www.dropbox.com/s/xq3b469tlhxxp7i/ListreKP.tif?dl=0

Resultat:
https://www.dropbox.com/s/xmlj3untkhkg388/Listre.pdf?dl=0

Det betyder att jag lägger typ 10 h/km hemma innan kartritningen och ungefär detsamma på plats i skogen.
ritarn 2017-09-21 14:18 #436
Här är ett exempel där kartapullauttinkurvorna lagt sig på fel ställen. Något som enkelt ses när man har 30 cm kurvorna synliga. Till vänster om blå meridianen skall en höjdtopp förstoras och på nedre vänstra kullen finns en platå oredovisad. Det fina i kråksången är att man ser hela terrängformationen så mycket tydligare vid skrivbordet än i terrängen och mycket snabbare kan justera kurvorna. I detta fallet får man ju också överblick att välja mellan att flytta ner en hjälpkurva eller att glida/höja en undre kurva. Väl i terrängen räcker det sedan oftast att bara stämma av det hela.
http://forumbilder.se/G9JGI/kartapull-miss
Enen 2017-09-21 13:33 #435

Svar till inlägg av PS, 2017-09-21 12:53:

Bra fråga
I mina trakter hugger man mest slätt (mycket granskog) men jag ska se om jag kan hitta nåt ställe att studera.
På nya hyggen kan det ju dyka upp oväntade saker också, stenar som legat dolt under yviga grangrenar är plötsligt jättetydliga.
ritarn 2017-09-21 13:29 #434
Den generaliering kartapullauttin-kurvorna ger har ju fördelen av att "darrningar" tenderar at jämnas ut/bort och kurvorna blir mer jämna och lättlästa. I Algoritmen läggs ju kurvorna på jämna 5 metersintervaller men vid höjdtopparna sänks kurvan till ca 3m nivån över den undre liggande. Detta resulterar ju i att en del behöver ändras vid reken för att stämma bättre överens rent visuellt.

Den allra största fördelen tycker jag nog att tidsvinsten blir då man vid skrivbordet kan göra mycket av redigeringsjobbet före reken. Där framgår ju så bra vilka punkthöjder som är stora nog att bli punkthöjder (3 st 30 cm kurvor) och kanter (3 kurvor). Min erfarenhet är att de förtätningar om tre 30 cm kurvor underlaget ger, också är tydliga hållpunkter när man kommer ut i terrängen och ser dem i verkligheten.

Själva reken går fortare och med automatgenererade kurvor kan fler kartritare snabbt producera fler kartor som jag tror håller kvalitetskraven ganska väl för vanliga tävlingar.
Att mästerskap skulle gå på helt automatgenererade kartor tror inte heller jag. Ser metoden som ett komplement till dagens kartritare som ju inte alls skall ersättas på något vis.

En önskvärd och möjlig utveckling tycker jag borde vara att fler kartor produceras till rimliga kostnader i småpartier med fin ol-terräng.

Två saker återstår dock att slutgiltigt gå till botten med:
1. Håller de måttet kvalitetsmässigt.
2. Hur mycket tid/kostnad kan sparas?

De justeringar jag upplevt mig behöva göra är oftast att justera kurvan till rätt sida av en sten som ligger på en kant, gå runt grönområdena med gpsén liksom att lägga in stignätet.

Varför inte testa ni som ännu ej provat?
PS 2017-09-21 12:53 #433

Svar till inlägg av Enen, 2017-09-21 12:43:

Har du noterat om samma fenomen gäller på hyggen där de sparat enstaka fröträd? Jag skulle kunna tänka mig att hjärnan använder de förmodat lodräta träden som en referens och när den försvinner så "flyter lutningarna ut".
PS 2017-09-21 12:48 #432

Svar till inlägg av ritarn, 2017-09-21 12:01:

Generaliseringen har ju dels med läsbarheten att göra och kanske ännu mer med att vi har en begränsning i antal nivåer vi kan redovisa (såvida man inte gödslar med hjälkurvenivåer). Dina bilder visar ganska tydligt en av de största bristerna med Karttapullautin. De genererade kurvorna redovisar ofta bara toppen på en höjd eller ås medan den tydliga formationen går en bit ner. Det känns väldigt konstigt att springa på en sådan karta för visserligen är ju kurvan ofta "matematiskt korrekt" i meningen att den visar var en viss höjdnivå går men som det står i kartnormen är det oftast inte så intressant för en orienterare utan det är snarare formerna som är viktiga.
Enen 2017-09-21 12:43 #431

Svar till inlägg av ritarn, 2017-09-21 12:01:

Jag tycker att du är fel ute. Orienteringskartor ska inte vara "exakta" eller "matematiska". Syftet med kartorna är att hjälpa orienteraren att
1. Välja rätt vägval
2. Fullfölja vägvalet
3. Hitta kontrollpunkten
Orienteraren är en människa och människor agerar utifrån mönsterigenkänning. Det orienteraren reagerar på är skillnader.
Alltså, en detalj som kraftigt avviker från det normala (exempelvis "prominent" i kartnormen) är mycket viktigare än att detaljen är si eller så hög. En två meter hög sten bland många tre meter höga stenar är inte "prominent". En meterhög sten på en kal berghäll är "prominent".
En höjdkurva ska inte ritas där laserskanningen säger "5 - 10 - 15 meter" utan där orienteraren uppfattar en skillnad i mönstret, något som avviker, kanske en kant eller lutningsförändring.

En egen iakttagelse jag gjort är att sänkor, åsar, höjer jag ritat i storstammig pelarskog nästintill försvunnit när skogen blivit hygge. Nyanser och perspektiv förändras, så också kartbilden, trots att den matematiska kurvan ligger kvar på samma ställe.

Det är inte lätt att förklara och förmodligen ännu svårare att förstå :-)
BC 2017-09-21 12:39 #430

Svar till inlägg av BC, 2017-09-21 12:37:

Däremot kan väl läsbarheten mellan en rekad och renritad karat och en automatgenererad skilja sig väsentligt. (- föll bort en del)
BC 2017-09-21 12:37 #429

Svar till inlägg av ritarn, 2017-09-21 12:01:

Nej, det kan ju hända att det inte är så dålig överensstämmelse (men det kan ju bero på om kartan har haft just den laserdata som underlag dessutom?

Däremot kan väl läsbarheten mellan en rekad och renritad karat och en automatgenererad.
Så det du diskuterar är alltså hur lite man behöver reka i skogen för kurvbilden, och om det skulle bli mindre skillnad mellan kartritare om dom bara använde laserdata och inte gick ut och kollade och ändrade så mycket sedan.
Jag tror du har rätt om att skillnaderna blir mindre om man inte bearbetar så mycket, men är det en vinst? Det är sällan det finns två konkurrerande kartor som man ska välja mellan, och båda alternativen kan ju vara helt adekvata i skogen även om de inte ser helt lika ut vid köksbordet (om man nu måste ha två att jämföra, det är ju verkligheten mot kartan som är av intresse).

Det finns nog några fler än ett sätt att rita en bra karta, och lasermaterial till grunden är nog en fördel för alla dessa. Eller vad vill du säga?
ritarn 2017-09-21 12:05 #428
Den andra 10milabilden blev kopian av den första så här kommer en annan bild.
http://forumbilder.se/G9JGG/10mila2

ritarn 2017-09-21 12:01 #427
Varför generaliserar vi så mycket nu när vi har ett riktigt bra digitalt underlag som rättesnöre? I Finland är de ju tydligen mer "matematiska" och jag funderar på om inte det ger mer exakta kartor? Titta bara på de olika tolkningarna ifrån kartkonventet i Ruddalen/Göteborg 2016. Ladda de ner filen "kartexempel från fältövningen" http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/traffarochmotesplatser/
och lade in hälften av kartritarnas tolkningssätt i ett dokument och variationerna är stora.
http://forumbilder.se/G9JGF/kartkonv-jfr

De automatgenererade kartorna har fått en del kritik för att inte vara bra. Min uppfattning är den motsatta. Jämför här norr om 10milas nordligaste kontroll nere i högra hörnet.
http://forumbilder.se/G9JGF/10mila och
http://forumbilder.se/G9JGF/10mila2
De brunaste kurvorna är kartapullauttins och de ljusare är 10milakartan. De tunna röda är 30 cm kurvorna som får ur kartapullauttin.

Nu blev forumbilderna i otydligaste laget men man ser att kartapullauttin och 10milaritaren haft olika uppfattningar om en liten brant samt att redovisningen uppepå bergstopparna skiljer sig lite ibland.

Efter att testritat 2 km2 med kartapullauttinkurvor, tycker jag de är förvånansvärt bra. Otroligt mycket rektid i terrängen kan också sparas genom att innan man går ut, jämföra med 30 cm kurvorna. Där framgår direkt om KANTER inte framkommit på ett bra sätt liksom en del aspiranter till att bli punkthöjder.

Nackdelen med 30 cm kurvorna vid ritning i surfplatta är att filen är tung. Därför redigerar jag istället hemma vid skrivbordet före och efter terrängreken som oftast bara blir en kontroll av att allt stämmer.

Min tes är altså att vi skulle få jämnare kartkvalitet med automatgenererade kartor och 30 cm grundmaterieal. Kanske skulle det då inte behöva skilja så mycket mellan kartritare A och B´s kartor när man tävlar? (ovanstående gäller så klart bara brunbilden).
PS 2017-09-20 17:32 #426

Svar till inlägg av hp, 2017-09-20 13:57:

Funkar väl för dåligt som valfläsk kan man tänka.
hp 2017-09-20 13:57 #425

Svar till inlägg av hp, 2017-08-15 13:05:

Trist att regeringen i den nya budgeten inte avsatt pengar för öppna geodata som förslaget var. Vi lär få vänta minst ett år till innan datat är tillgängligt.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.689110/inga-oppna-kartdata

hp 2017-08-15 13:05 #424
Kan vi hoppas att nästa års budget ger möjlighet för Lantmäteriet att släppa mer öppna data? Laser- och fastighetsdata redan till vintern kanske. https://computersweden.idg.se/2.2683/1.687004/lantmateriet-historiska-flygfoton
Stefan K 2017-07-01 22:41 #423
Hej igen,
Jag har ett par gånger på sistone inför resor slängt ihop en orienteringskarta med hjälp av tillgänglig data, för att ha något att springa efter. I vissa länder finns det mer data tillgängligt än andra, tex i Spanien, Där finns det laserdata att ladda ner över hela landet. Så jag slängde givetvis ihop en guide för hur jag går tillväga. Kanske någon annan har nytta av den också. Den innehåller ungefär följande delar:

1. Exportera openstreetmap.org-data och gör om till karttecken i OCAD (funkar även i open orientering mapper)
2. Ladda ner laserdatan från Spanska websidan, antar att det är motsvarigheten till Lantmäteriet.
3. Kör Kartapullautin för att generera vegetation och höjdkurvor.
4. Lägg ihop Kartapullautins resultat och osm-datan.
5. Ladda ner gpx-rutter från Strava och använd för att komplettera stigar.
6. Resultatet (https://www.dropbox.com/s/z7xp41g3kxjbg3u/cap_de_formentor-300.jpg?dl=0)

Guiden hittar ni på: https://stefansolsida.wordpress.com/2017/07/01/rita-orienteringskarta-for-semestern-del-1-spanien-caset-kartor-orientering-karttapullautin-semester/
Stefan K 2017-06-10 11:19 #422
Jag har haft ett par veckor där jag lagt lite tid på att gräva ner mig i hur jag skall göra automatgenereringar med karttapullautin, och försöka lösa ett par fel som jag ofta råkar ut för, tex att jag fått antingen glapp eller överlapp i outputen från olika laserdatafiler. Det berodde helt enkelt på att jag använt karttapullautin på fel sätt...

Jag skrev ner mina lösningar och arbetsmetodik på https://stefansolsida.wordpress.com/2017/06/10/att-jobba-med-karttapullautin-tips-och-trix-for-batchkorningar-och-vilka-fel-man-vill-undvika/ så kanske det kan hjälpa någon annan som också är nybörjare på det här med automatgenerering av kartor.
Dys 2017-06-07 09:36 #421

Svar till inlägg av JS, 2017-05-30 22:37:

Tack, Länken funkar! Ska försöka få tid att testa inom kort.
lm 2017-06-06 20:49 #420
OL 2017-06-01 16:19 #419

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-05-30 22:00:

Har funderat på detta också sista tiden i form av medelvärdesfilter och dylikt för att slippav mina befintliga korridorer. Tyvärr tappar man då upplösning på andra delar där man vill ha det. Bästa alternativet är troligen att klippa punktmolnet lite större än det är default (kanske 20 m ram runt?) innan genererar och därefter fogar ihop allt. Det blir dock en hel del extrajobb. Har för mig att det är så som de gjorde med Mapant. Skulle vara bra om det fanns någon quickfix.
JS 2017-05-30 22:37 #418

Svar till inlägg av Dys, 2017-05-27 22:58:

Det beror på att dropbox gjort om sina public folders. Testa den här länken istället, den borde funka även utan inloggning: https://www.dropbox.com/s/3vxnj0eurr6y9hp/polygonize.zip?dl=0
Stefan K 2017-05-30 22:00 #417
Jag försöker låta karttapullautin göra höjdkurvor med mera för ett stort antal laserdatakvadrater. Tar jag för många i en batchfil så tar det för lång tid och saker går fel på vägen, men då får jag vegetationen att hänga ihop över laserfilsgränserna. Tar jag färre filer så blir det små vita streck i området mellan laserfilskvadraterna som är med i olika omgångar av karttapullautin-exekveringarna. Jag försökte först merga ihop alla laserfilerna till en stor men då ballade det ur med minnet och karttapullautin stängde ner.

Någon som har en lösning? Jag kör gärna karttapullautin då det ger min kurvor, punkthöjder och vegetation i ett snyggt paket.
Dys 2017-05-27 22:58 #416
Länken till JS skript, polygonizer, som finns i inlägg #323 är död. Någon som har en fräsch länk?
Stefan K 2017-05-17 22:47 #415

Svar till inlägg av ritarn, 2017-05-16 17:33:

Bara namnet på skriften i sig fick mig att vilka läsa de 37 sidorna. Ännu bättre med ett fokusnunmer om automatkartor. Tack för tipset!
ritarn 2017-05-16 17:33 #414
Fann en IOFskrift "scientific journal of orienteering", jag inte sett tidigare. Den från 2014 är full av bra kartexempel. http://orienteering.org/resources/publications/scientific-journal-of-orienteering/
Stefan K 2017-05-12 20:55 #413

Svar till inlägg av Ritarn, 2017-05-11 23:07:

Stenar har jag inte hittat något sätt att ta med.

Kartapullautin har gjort jobbet för att få till höjdkurvor, just här valde jag bara att ha med 5 m kurvorna och inte hjälpkurvor. Tänkte det var enklast för målgruppen. Vegetationen har jag kört genom pologinizer från JS som gör om bilderna till shapefiler. Sen in i OCAD med dem och gjort om de gula och ljusgula till kurvor för att få dem lite mjukare i kanterna istället för de vinkelräta strecken. Ser lite mer naturligt ut då. En punkt jag inte fått till något bra arbetsflöde för ännu är branterna, vilket vi också diskuterat tidigare. Slutar säkert med att jag handritar branter där de syns från automatgenereringen så att det blir snyggare och mer läsbart.
Stefan K 2017-05-11 23:08 #412

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-05-11 22:48:

Ber om ursäkt för förra inlägget. Det var ju off topic. Borde startat en ny tråd. Heatmaps från Strava var ju inte automatgenererat. Där ritade jag av en screen-dump som jag la in som bakgrundsbild. Det var bara de andra datakällorna som kan betraktas som automatgenererat. Skall aldrig upprepas igen att jag avviker från trådskaparens ämne.
Ritarn 2017-05-11 23:07 #411

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-05-11 22:48:

Kul projekt. Inte illa pinkat för att vara gjort under en kväll. Är det vanlia stenar med? Kartan ser ut att vara tillverkad i kartapullauttin men med hjälpkurvorna ej medtagna?
Stefan K 2017-05-11 22:48 #410
För er som inte testat att göra kartor och undrar vilket resultat man kan få med data i Sverige. Här är vad jag och sonen snickrade ihop i kväll. Han skall hålla i orienteringslektionen på skolan nästa vecka och önskan var att han kunde hålla det på något annat än den gamla kartan på en kvadratkilometer som de alla redan kan utan och innan.

Data jag använt:
Köpt laserdata och fastighetskarta för kartritning av gemensamma kartföreningen i staden.
Open street map för kompletering av stigar, fotbollsplaner mm
Strava - gpx filer från löpare och mtb-cyklister. Går att spara ner om man har premium-abonemang.
Strava - heatmaps som visar var folk som mest har cyklat och sprungit.
Fornsök - sorterade ut vad som är rösen och markerade som stenrösen helt enkelt.

1:10000, 5m

Nästa steg blir till att reka på plats så att tänka slingor fungerar.

Det är inte en perfekt orienteringskarta för tävling men man kommer rätt långt ändå.

Här är kartan
https://www.dropbox.com/s/okv2sm2b829a4yo/skr%C3%A4ddareg%C3%A5rden.jpg?dl=0
Ritarn 2017-05-11 21:54 #409

Svar till inlägg av Lelldorin, 2017-05-11 10:09:

Har bara använt markfuktighetskartan till min baskarta. "Skogskartorna" är ju väldigt grovkorniga och kom har jag bara använt när jag letade efter fin skog att rita. Terränglutningskarta kan printas ut på Fornsöks kartsite http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
Från början tränade jag på dessa i tidigare okarterad terräng. Lite suddiga men detaljerade. Funkar ok på dagen men var lite svårläst på natten.
Lelldorin 2017-05-11 10:09 #408

Svar till inlägg av ritarn, 2017-05-09 21:56:

Får du tillräcklig noggrannhet från skogskartan? Jag var inne och kikade men tyckte att det blev en väldigt pixlig bild när jag försökte att zooma.
sks 2017-05-10 22:13 #407
Skogsstyrelsens rena nedladdningssida skogsdataportalen finns på: http://skogsdataportalen.skogsstyrelsen.se/Skogsdataportalen/

Där finns både avverkningsanmälningar och utförda avverkningar som shapefiler, plus en del andra datalager.

Angående markfuktighetskartan, så bygger den vad jag vet endast på markmodellen från laserskanning och inte på radar. Man räknar ut hur vattnet borde rinna längs marken.
Stefan K 2017-05-10 21:21 #406
Men visst kunde man ladda ner ett begränsat urval från skogsdataportalen tidigare? Nu hittar jag bara shapeformat per landsting. Det blir svårt att hantera i kartritningsprogrammet om man inte går via qgis eller liknande och gör urval.

I ett par områden jag amatörritat på så har avverkningsområdena stämt hyfsat bra. Inte perfekt, men jag har inte proffsritat, bara amatörritat ;-) Tror just detta diskuterats tidigare i tråden-
amatörkartritare 2017-05-10 20:59 #405

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-05-10 20:52:

Det är avverkningsanmälningar som är inlagda. Det är inte exakta begränsningen efter avverkningen utan det kan skilja. Det visar bara var man måste ut och mäta in.
Stefan K 2017-05-10 20:52 #404

Svar till inlägg av ritarn, 2017-05-09 21:56:

Det där är en intressant källa för information. Jag har för mig att jag förra året kunde ladda ner shapefiler med avverkningar, vilket sedan i naturen kunde härledas till hyggen eller beståndsgränser beroende på hur gamla de är. Har även för mig att jag pratat med någon som sparat ner bäckar och sankmarker från den datakällan du nämner i shapefiler, så man kan effektivisera arbetssättet ytterligare lite. Måste leta i mina arkiv om jag jag kan hitta hur jag löste det sist.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16

Senast kommenterat

Lördag 3/12

11:43

Nattstafett för damer

306

 

Fredag 2/12

21:46

Kanpas kompass

1

 

18:41

Livelox feedback

213

 

13:32

Flytt tiomila

58

 

Onsdag 30/11

10:06

Silly Season 2023

137

 

Måndag 28/11

08:17

Tiomila 2023

28

 

Lördag 26/11

07:38

Återkommande gubbvad

16

 

Fredag 25/11
Onsdag 23/11

12:24

-Arrangemangsreklam-

844

 

Måndag 21/11
Fredag 18/11

14:00

Stressfraktur

3

 

10:20

Eventor nere igen...

797

 

Onsdag 16/11

11:28

EMIT -team

9

 

Tisdag 15/11
Måndag 14/11
Lördag 12/11
Torsdag 10/11
Onsdag 9/11
Tisdag 8/11

22:17

JWOC 2022

24

 

12:22

Kullamannen

28

 

Söndag 6/11
Torsdag 3/11
Onsdag 2/11

12:49

Enkäten sågas

96

 

Tisdag 1/11
Måndag 31/10
Söndag 30/10

21:18

Norsk nattløp.

0

 

Fredag 28/10

10:56

25-manna 2022

449

 

Torsdag 27/10

23:00

Dusch på TC

125

 

Onsdag 26/10
Tisdag 25/10

18:07

Swedish League 2022

135

 

Måndag 24/10
Lördag 22/10
Onsdag 19/10

09:17

reflexbanor.com

11

 

Torsdag 13/10

09:22

Smålandskavlen

430

 

Måndag 10/10

19:35

Lupp

35

 

Fredag 7/10
Onsdag 5/10

22:10

VM Schweiz

71

 

Måndag 3/10
Lördag 24/9

23:27

Sm medel/stafett

115

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng