Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Automatgenererade kartor - vad behöver göras?

Zerbembasqwibo  2012-12-18 11:32
Nu när grundmaterialet kommer från laserscanning istället för från flygfotografier så måste kartritaren göra mer av generaliseringsjobbet, som förr gjordes av sämre grunddata och av stereooperatören för att få en karta som är generaliserad ungefär som kartnormen föreskriver. Ett inlägg i en tråd "Höjdkurvor i överflöd" sade att det lasermaterialet tar fram är 5% av det jobb som kartritaren måste göra. Hur kan vi öka det till säg 90-95%?

Modern programvara kan nu snart ta fram mer "subjektiva" höjdkurvor och också klassificera vegationen. Hus, vägar sjöar kan också tas fram. För att få en dagsbild av vad som är möjligt kan man titta exv i Jarkko Ryyppös kartarkiv http://iso-henna.com/doma/index.php?user=Jagge

Men vad måste göras om vi vill komma fram till automatgenererade kartor? Vilka är de största hindren, största möjligheterna? Vad måste ändras för att man ska kunna använda en rent automatgenererad karta på tävling? Går det redan idag eller är vi så stelbenta att det måste vara manuellt ritat?

Jag börjar med mina svar:
- Höjder måste "ritas uppifrån", dvs ta högsta punkten och lägg höjdkurvan 3-5 meter neråt för bättre formritning och hur löparen uppfattar höjden. Justera andra kurvor "längre ner".

- Överdriv tydliga men små höjdformationer

- Klassificering av framkomligheten är svår, tänker på undervegetation/myrar. Kan IR-data lösa den pusselbiten? Ska myrar och undervegetation redovisas med streckade områden och synhindrande vegetation redovisas med annat ytkarttecken?

- Bygg ett öppet och fritt program som tar fram kartor ur olika former av laserdata.

- Svårt att få med stenar, hur löser man det? Kan man få dem genom nån radarmätning eller ska man strunta i stenarna?

- Möjlighet att uppdatera kartor så snart som en ny kartnorm tagits fram som kan tillämpas på befintligt data

- Man kan rita kartor överallt utan stor kostnad för ritjobbet

- Det är billigt att få laserdata (idag) i Sverige och Finland åtminstone

- En ny kartnorm behövs för automatgenererade kartor. Den innehåller metoder och parametrar hur man ska beräkna kartan i valfritt program

- På kartan anges inte bara vald ekvidistans och skala, utan också version av kartnorm och en redovisning av de parametrar som man får välja (kan vara exv hur höga branter som ska med/hur uträtade kurvorna är etc).

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

madcap 2018-08-07 10:00 #523

Svar till inlägg av Lelldorin, 2018-08-07 09:03:

Tack. Bra beskrivning, som jag sett skymta förbi förut.

Är det möjligt att använda även Fastighetskartan som input till Karttapullautin? Så att jag får med t ex vägar och sjöar i den autogenererade kartan? Jag är mest ute efter att få en bild av hur olika terrängområden ser ut och vill helst inte lägga manuellt arbete för att få till kartrutorna. Om något område ser intressant ut så är ett senare steg att göra om genereringen för just det området och börja jobba kartan med OCAD. Just nu duger en png-bild över kartan bra.

Jag reagerar även lite på formuleringen "Det är viktigt att antalet laserfiler i den mappen är precis lika med antalet processer som ska köras samtidigt i inställningarna". Är det alltså inte möjligt att lägga 30 rutor i en "kö" som sedan processas säg 4 åt gången?
Zerbembasqwibo 2018-08-07 09:41 #522

Svar till inlägg av madcap, 2018-08-06 08:58:

Splitta laserdatafil så här:

Tanka hem OL Laser 1.4.0.9 och installera.
"Öppna laserdatafil".
"Spara laserdatafil".
I rutorna "plan" får du ändra värdena så att din sparade ruta blir så stor som du önskar. Det räcker för mig normalt att halvera rutan.
Lycka till!

OBS versionen på OL Laser! Det är inte den nyaste.
Lelldorin 2018-08-07 09:03 #521

Svar till inlägg av madcap, 2018-08-06 08:58:

Jocke Svensk har nog skrivit den bästa instruktionen.
http://www.okhammaren.se/globalassets/ok-hammaren---orientering/dokument-from-2014/att-generera-ol-kartor-fran-laserdata.pdf

Jag gjorde en för lite mer avancerade användare, men den är inte lika bra.
madcap 2018-08-06 08:58 #520

Svar till inlägg av Krasch, 2018-08-05 22:36:

Tack, men jag är nog tyvärr för mycket nybörjare för att ha någon hjälp av dina tips. Jag behöver mer konkreta steg-för-steg-instruktioner. Jag vet inte hur man inspekterar shp-filer, hur man splittar las-filer eller hur man konverterar las till laz. Men jag tror mig veta att inget av detta behöver jag egentligen göra, eller? Första steget är väl att över huvud taget få in fastighetskartan i genereringen av autokartor?
Krasch 2018-08-05 22:36 #519

Svar till inlägg av madcap, 2018-08-05 21:47:

Nu har jag förlorat mina filer så lite tips ur minnet. Jag dumpade bara flera vektorfiler (shp?) i samma katalog som ini-filen. Jsg inspekterade också shp filerna först i oom och testade lite symboler för att utöka översättningstabellen med fler objektstyper.

Andra tips: börja smått och testa, splitta las filerna så att man inte behöver generera för stort, konvertera las filerna till laz så att de blir mindre på disken.
madcap 2018-08-05 21:47 #518
Jag har precis kommit igång med Karttapullautin och behöver lite råd och tips. Jag har hittills kört på standardinställningar och kört programmet genom att dra-och-släppa en las-fil på pullauta.exe. Nu skulle jag dels vilja köra batchkörningar med flera kartrutor i samma körning, dels inkludera data från fastighetskartan. Vad behöver jag göra?

Jag förstår att jag ska lägga de las-filer jag vill utgå i från i en in-folder (enligt inställning i pullauta.ini. Sen kan jag i samma fil sätta vectorconf=fastighetskartan.txt. Vilka filer från fastighetskartan ska jag använda och var placerar jag dessa. Fungerar standardinställningarna i fastighetskartan.txt eller behöver man justera något där?

Finns det någon guide på nätet för detta, eller kan någon här beskriva hur jag går till väga?
Stefan K 2018-06-28 18:05 #517
Jag söker två saker inför sommarens automatkartfixande:

1. En CRT-fil till ocad som omvandlar fastighetskartans lager till karttecken. Någon som gjort det och kan dela med sig? Annars skall jag sätta mig och snickra ihop en.

2. Bra inställningar till karttapullautin för Gotlands-terräng. De lär behöva vara lite annorlunda än mina ini-filer som är Bohuslänsoptimerade
PS 2017-12-04 23:03 #516

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-04 22:11:

Nja, en stigkrök är väl aldrig fel att använda som utgångspunkt när man lämnar stigen och då är det ju bra om det stämmer.
PS 2017-12-04 23:00 #515

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-04 22:14:

Värst tycker jag dock är de som springer exakt samma runda utanför stigarna så att det blir en ny stig i vildmarken. Jag vet var du bor JC!
Zerbembasqwibo 2017-12-04 22:14 #514

Svar till inlägg av PS, 2017-12-04 21:24:

De som springer utanför stigarna får ju också ge fasen i att ladda upp på Strava så man inte förstör noggrannheten!
Zerbembasqwibo 2017-12-04 22:12 #513

Svar till inlägg av Phytagoras, 2017-12-04 18:48:

Vet jag inget om, men de som använder OSM menade jag.
Zerbembasqwibo 2017-12-04 22:11 #512

Svar till inlägg av PS, 2017-12-04 16:43:

Du pratar ju veteran-OL där det till och med på stig går så långsamt att noggrann kartkontroll sker parallellt med att man tar banan.
PS 2017-12-04 21:26 #511

Svar till inlägg av PS, 2017-12-04 21:24:

Kanske borde påpeka att ravinen inte är det tydligaste strecket utan det suddiga lite åt sydväst.
PS 2017-12-04 21:24 #510
Här är en länk från Skurugata. https://labs.strava.com/heatmap/#15.94/15.08991/57.69780/hot/all Man ser ganska tydligt hur dålig noggrannheten blir sämre inne i ravinen eftersom de olika GPS:erna visar olika.
PS 2017-12-04 21:06 #509

Svar till inlägg av Phytagoras, 2017-12-04 19:21:

Visa gärna exempel men när jag tittar på stadsmiljöer mitt inne i Stockholm så kännetecknas de snarast av väldigt oskarpa linjer som om det låg en dimma över gatorna och deras närmaste omgivningar. I de allra flesta fall tror jag alltså att man kan se var linjerna är otillförlitliga och dessutom är jag ju en av dem som hävdar att rekning är nödvändigt och att sådant här bara ska ses som en hjälp :-)
Phytagoras 2017-12-04 19:21 #508

Svar till inlägg av PS, 2017-12-04 16:41:

Skulle det inte kunna vara så att som du säger blir satellitgeometrin dålig vid vissa områden. Främst vid skymd sikt åt söder. Det betyder om det är höga berg/höga täta träd på södra sidan på en väst-öst stig får vi dålig geometri/färre satelliter. I princip alla mottagarnas mjukvaror predikterar en position vid dåliga förhållanden så ett systematiskt fel kan säkert påvisas. Det brukar kunna ses i stadsmiljö vid 90 graders kurvor för löparna. Även vid byggnader som kan ge flervägsfel får alla mjukvaror samma felinformation vilket borde ge ett systematiskt fel på platsen.
Phytagoras 2017-12-04 18:48 #507

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-04 16:04:

Alla orienterare använder GPS???
PS 2017-12-04 16:43 #506

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-04 16:04:

De flesta som orienterar nöjer sig inte med att hitta stigen utan vill att den ska se rätt ut. Dessutom är det ju tråkigt om det konsekventa felet gör att stigen ser ut att gå ovanför branten i stället för nedanför :-)
PS 2017-12-04 16:41 #505

Svar till inlägg av EriOL, 2017-12-04 15:47:

På de ställen jag har sett så verkar det som om branta bergväggar ger mer slumpmässiga fel beroende på var satelliterna råkar stå för tillfället så då blir det inget tydligt streck utan mer av virrvarr. Jag är mer orolig för om det är ett ställe som inte så många passerar normalt men sedan passeras av väldigt många på kort tid. Då skulle man kunna få fenomenet att alla spåren har likartade fel.
Zerbembasqwibo 2017-12-04 16:04 #504

Svar till inlägg av EriOL, 2017-12-04 15:47:

Men alla som letar efter stigen använder ju GPS så då kommer de ju hitta stigen oavsett??
EriOL 2017-12-04 15:47 #503

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 16:28:

Om det inte finns systematiska fel i datat. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att en brant bergvägg påverkar positionen på ungefär samma sätt alltid oavsett utrustning och satellittillgång.
Jonas G 2017-12-04 13:52 #502

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 02:14:

Det var ju vansinnigt coolt. Nu blev jag sugen på att jobba med OSM.
PS 2017-12-03 16:28 #501

Svar till inlägg av Ritarn, 2017-12-03 15:52:

Jag tror faktiskt inte att det spelar så stor roll om det bara är tillräckligt många löpare och cyklister som färdats utmed de aktuella stigarna. Det är det som är det fina med den här typen av sammanställning av stora mängder data. Om algoritmer bar är tillräckligt bra (och det verkar den vara) så fyller de olika spåren ut där andra saknas och felen tar ut varandra.
Stefan K 2017-12-03 16:08 #500

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 15:48:

O ja, jag märkte redan det. Jag har redan börjar gå över mina kartområden och inser att jag behöver göra om stignätet med detta som bättre underlag. Vintern är räddad!
Ritarn 2017-12-03 15:52 #499

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 02:14:

Borde bli en tidsvinst i vanligt kartritande också om man inte behöver "gå upp" stigarna med egen gps (en gång till så att säga). Då räcker det ju att kryssa fram o tillbaka i terrängen för övriga detaljer. Vore intressant att prova på lite kurvigare stigar. Skulle också vara intressant att känna till tidsluckan mellan waypointsen i mtbåkarnas vanligaste gpsenheter. Dvs få veta normala avståndet mellan waypoints. Då kunde man kanske avgöra hur många gpsspår som erfordras för tillräcklig nogrannhet på sin egen karta.
PS 2017-12-03 15:48 #498

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-12-03 15:11:

Vi kanske borde varna känsliga läsare för att det verkar vara väldigt vanebildande att förbättra befinliga stigar ...
Stefan K 2017-12-03 15:11 #497

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 02:14:

Den där var nog det bästa jag sett hittills ur perspektivet få Strava till karta. Jag har kollat på Slider-funktionen ett tag lista ut hur jag skulle kunna använda den. Jag testade att rita till ett par stigar, det var ju bara att göra en grovritning och sen klicka på objektet och köra "slide geometry to Strava Heatmap". Orkar man så gör man det även på stigar som redan finns och förbättrar dem innan export. Tack för tipset PS!
PS 2017-12-03 02:14 #496
Ännu intressantare länk:
http://strava.github.io/iD/#background=Bing&map=14.81/-122.5353/38.0484
Först förbättrar man OSM-kartan och sedan kan man exportera för att använda som en grund för sin egen karta. Till sist kan man ju förbättra OSM ytterligare när man rekat.
j 2017-12-02 22:56 #495

Svar till inlägg av PS, 2017-12-02 19:14:

Ja, det ser intressant ut!
PS 2017-12-02 19:14 #494

Svar till inlägg av j, 2017-12-01 11:04:

Det du vill ha är förmodligen detta men det är under utveckling än:
https://labs.strava.com/slide/
PS 2017-12-01 16:25 #493

Svar till inlägg av ritarn, 2017-12-01 16:11:

Ett enstaka spår räcker inte heller här eftersom det finns för stora felkällor. Det är just ett genomsnitt av väldigt många spår som skulle kunna ge något.
PS 2017-12-01 16:23 #492

Svar till inlägg av ritarn, 2017-12-01 16:08:

Ett enstaka spår ger alldeles för dålig noggrannhet vilket ju framgår av den där heatmap-sidan. Det "j" efterfrågar är nog att få just heatmap-kartan som bakgrund så att man manuellt kan dra en stig i mitten av det hetaste. Då får man antagligen en stig som stämmer så bra att man bara behöver ändra enstaka detaljer. Ingen stor tidsvinst på det stora hela eftersom många stora stigar kan ritas in från lasermaterialet men alltid något.
ritarn 2017-12-01 16:11 #491

Svar till inlägg av PS, 2017-12-01 14:04:

Om man kunde utläsa hastigheten så skulle man kunna klassificera stigarna på mountainbikekartor efter det? Borde gå att göra manuellt i livelox också men då är ju kartan redan klar. Iså fall för att efter en mtb-tävling se om man klassificerat stigarna rätt efter möjlig åkhastighet.
ritarn 2017-12-01 16:08 #490

Svar till inlägg av j, 2017-12-01 11:04:

Stravas spår läggs ju med automatik in på openstreetmap där man väljer ut ett område och exporterar datat. Denna .dfx-fil importerar man sedan i tex Ocad eller openstreetmap där man slutligen markerar ett streck och väljet stigsymbol för det.
Simon 2017-12-01 14:40 #489

Svar till inlägg av PS, 2017-12-01 14:04:

Det skulle kunnas användas av kartritare för att följa upp efter större arrangemang om de klassificerat exempelvis det gröna rätt. Tillför inget till den existerande kartan, men kartritaren kanske ritar bättre nästa gång.
PS 2017-12-01 14:04 #488
Jag är ganska tveksam till att dett skulle spara så väldigt mycket tid för tävlingskartor men det vore intressant om man kunde få en liknande karta som visade relativa löphastigheter dvs att färgen visade något om hur snabbt det går relativt normal löphastighet. Jag tror inte att en sådan karta skulle vara speciellt användbar för kartritning men kanske för att upptäcka systematiska felklassificeringar av ytor. När man står stilla sorteras tydligen bort redan i Stravas algoritm men man skulle alltså först behöva räkna ut hastigheten för varje punkt i förhållande till övriga punkter på rutten och därefter ta ett genomsnitt på alla närliggande punkter. Självklart skulle man bara räkna löpning men helst skulle man nog även behöva sortera bort ren väg- och stiglöpning och då blir det väl tyvärr inte så värst mycket data kvar mer än i våra mest populära skogsområden.
j 2017-12-01 11:04 #487
Hur använder man svartast strava som underlag? Är det skärmdump som gäller, eller går det att läsa ut data på något sätt?
MF 2017-12-01 08:05 #486

Svar till inlägg av ritarn, 2017-12-01 08:02:

För att många orienterare använder strava förstås!
ritarn 2017-12-01 08:02 #485
Facinerad av att se hur gps-spåren ifrån tävlingar som tiomila och medel-sm i Hallsberg ligger uppe på strava heatmap. Hur har de hamnat där?
ritarn 2017-12-01 07:41 #484

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-11-30 19:57:

Liksom du nöjesritar jag också och gärna då i riktig vildmark utan stigar. Även provat att skrivbordsrita mountainbikekartor vid skrivbordet med Openstreetmap och andra öppna data som grund. Du har verkligen en informativ hemsida och jag skall testa dina tipps i artikeln "Reka med georefad karta i smartphonen – lyckat test av Avenza Maps" om hur få med sig kartan i mobiltelefonen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16

Senast kommenterat

Onsdag 7/6

08:23

VM 2023

29

 

Tisdag 6/6

22:44

Silly Season 2023

306

 

22:41

Sprintstafett SM

91

 

15:03

Tejpning?

2

 

Måndag 5/6

19:06

Ntnui?

14

 

09:15

JVM-trupp 2023

104

 

Söndag 4/6

21:25

Ösaträffen

2

 

18:54

Livelox feedback

223

 

Lördag 3/6
Fredag 2/6

21:55

Jukola 2023

30

 

Torsdag 1/6

16:51

Tiomila 2023

792

 

Onsdag 31/5
Tisdag 30/5
Måndag 29/5
Söndag 28/5
Lördag 27/5

21:01

Fri minutstart

45

 

Fredag 26/5

21:58

Eventor nere igen...

814

 

17:55

-Arrangemangsreklam-

894

 

Torsdag 25/5

15:37

25manna 2023

2

 

Tisdag 23/5

18:28

10-mila från 2024

294

 

Måndag 22/5
Fredag 19/5
Onsdag 17/5
Tisdag 16/5
Fredag 12/5

13:46

Stockholms Sprint-DM

21

 

Torsdag 11/5
Måndag 8/5

21:54

Boende 10-Mila 2023

0

 

21:54

Boende 10-Mila 2023

0

 

Söndag 7/5

17:57

Kartskala

56

 

Lördag 6/5

13:44

Få anmälda

8

 

Fredag 5/5


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng