Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Vad anser vi om förslag till ny distriktsindelning?

Ledare  2023-01-18 18:41
Ambitionen är att fatta beslut om införandet av en ny distriktsorganisation i samband med förbundsmötet 2024 och att en ny distriktsorganisation är på plats 1 januari 2025

I en ny distriktsorganisation föreslås att det finns minst en anställd konsulent i varje OF. Anställningsgraden är heltid. SOFT är arbetsgivare och tjänsterna finansieras genom delar av det som idag är det så kallade OF-bidraget. OF-konsulenterna ingår i det som idag är idrottsenheten vid SOFT:s centrala kansli. OF-konsulenterna har sin fysiska arbetsplats i respektive distrikt.

OF-konsulenternas uppgift är att vara en länk mellan SOFT och föreningarna i respektive distrikt. De konkreta arbetsuppgifterna ska vara kopplade till uppdraget. Några viktiga arbetsuppgifter är:
• Stöd till föreningarna i OF
• Stöd till förtroendevalda i OF
• Skapa nätverk med RF-SISU distrikt, kommuner, regioner med flera
• Skapa mötesplatser och forum för föreningsledare
• Utbildningar för föreningsledare
• Ingår i SOFT-kansliet idrottsenhet
• SOFT är arbetsgivare

Utöver dessa anställda i OF kan varje OF själva bestämma om fler anställda om behovet finns.

Med utgångspunkt från det föreslås de nya distrikten att fortsatt kallas distrikt eller orienteringsförbund, OF. Namngivningen av de nya föreslagna distrikten utgår ifrån den geografiska placeringen inom Sverige.

Orienteringsförbund Syd
Blekinge, Halland, Skåne och Småland

Orienteringsförbund Väst
Bohuslän Dal, Göteborg, Värmland, Västergötland och Örebro

Orienteringsförbund Öst
Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland

Orienteringsförbund Mitt
Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Västmanland

Orienteringsförbund Norr
Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Gammal 2023-01-31 00:35 #281

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-01-30 22:10:

Så det spelar alltså ingen roll för intresset om du bor i Malmö eller Göteborg?
Konstigt då att Malmö har haft så få elitlag genom alla tider.
Vad kan det bero på hmm.
Skeptisk 2023-01-30 23:52 #280

Svar till inlägg av BjörnG - bättre förr, 2023-01-30 23:21:

Det låter ju inte som folk lägger ner så supermycket tid på det 😀
https://www.ifkkiruna.se/orientering/
BjörnG - bättre förr 2023-01-30 23:21 #279

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-01-30 22:10:

Jo men i Kiruna har vi bättre säsong för skid-o o det är också orientering...
1981 2023-01-30 23:11 #278

Svar till inlägg av ToreH60 , 2023-01-30 15:05:

En sak du missar i liknelsen med vården är att SOFT styrelsen väljs av orienterarna (genom representanter från distrikten). Riksdag och regionfullmäktige utses av väljarna, inte av vårdpersonalen.

Finns exempel när anställda i regioner driver på för centralisering genom nedstängning av vår på mindre sjukhus för att de själva hellre vill jobba på det större sjukhuset i regionen eftersom de själva bor i närheten
Skeptisk 2023-01-30 22:10 #277

Svar till inlägg av Bix, 2023-01-30 20:52:

Det är väl rätt troligt att man lägger mer tid på orientering om man bor i Sydsverige än i Kiruna. Vet inte om det är det Gammal menar? Annars borde det väl inte påverka så mycket.
Gammal 2023-01-30 22:08 #276

Svar till inlägg av Bix, 2023-01-30 20:52:

Nej. Folk prioriterar olika beroende på var man bor. Tycker du verkligen det är konstigt?
Jag menar att gillar man orientering så kanske man bor där det är skog tex.
Gillar man skidor bor man där det är snö men kanske vill orientera lite ibland.
Bix 2023-01-30 20:52 #275

Svar till inlägg av Gammal, 2023-01-30 20:17:

Nämen, hur tänker du nu? Hur mycket tid man lägger på sitt fritidsintresse orientering har väl inte mycket att göra med var man bor? Det är väl snarare graden av intresse och ens livssituation med t ex jobb och familj som avgör sånt?

I övrigt tycker jag Tore H60 och PS beskriver läget väl. Blir intressant att se om nuvarande SOFT styrelse uppfattar signalerna och anpassar förslaget eller om dom sätter prestigen högre. Tror dom är kloka och anpassar.
Gammal 2023-01-30 20:17 #274

Svar till inlägg av Ideell verksamhet, 2023-01-30 15:16:

Ja exakt. Det finns inget värde att försöka skapa likvärdighet över landet som det gör med sjukvård. Beroende på var man bor i landet så lägger man olika mycket tid på fritidsintressen orientering. Det är då självklart att tävlingar och träningar måste få skilja sig åt.
8911 2023-01-30 17:54 #273
Är det sådana här dumma förslag vi har anställda på SOFT att ägna sin tid åt?
.... 2023-01-30 16:05 #272

Svar till inlägg av Gammal, 2023-01-30 14:59:

Det kanske kan vara bra bara den elitföreningen inte bara tänker på sitt bästa utan fokusera på att göra ett bra program så det även passar de små klubbarna/distrikten också.
.... 2023-01-30 16:03 #271

Svar till inlägg av Ideell verksamhet, 2023-01-30 15:16:

Där har du rätt. Det går inte att som avlönat proffs ställa krav på de som jobbar ideellt. Det är inte ovilja utan att de ideella gör saker som de älskar/tycker är kul och då kan man bara stötta deras arbete och inte kräva att man ska göra saker som de inte är intresserade av. Lite samma problem finns även med O-ringen också.
Ideell verksamhet 2023-01-30 15:16 #270
Det är oändlig skillnad mellan ideell verksamhet där alla (?) i föreningar och distrikt jobbar gratis och företag eller andra organisationer med anställda. Inom föreningsvärlden väljs ledning för distrikt och riksorganisation underifrån.

Problemet inom orienteringen är inte att SOFT har för dålig styrning och kontroll uppifrån utan att de missförstår sin roll som är att arbeta med stöd och samordning åt distrikt och föreningar.

När SOFT säger att vi ska syssla med integrering och därför sluta springa orientering.så har de inte mandat för det.
ToreH60 2023-01-30 15:12 #269
Det får alltså inte bara vara styrning utan styrning + kontroll och ansvar.
ToreH60 2023-01-30 15:05 #268
Det är ett vanligt fenomen inom t.ex. Sveriges sjukvård och inom företag att ledningen säger att vi vill göra så här, mellancheferna säger att men vi vill göra så här för det är mycket bättre, och längst ned säger man till mellancheferna att vi på botten vill göra så här för det är mycket bättre. På alla nivåer har man olika synsätt och olika agenda. Resultatet blir det som landstinget har varit åtminstone sedan jag började jobba 1987, att Sveriges sjukvård är en båt med sex roder där alla styr åt sitt håll och båten inte kommer någonstans. Sättet att komma tillrätta med t.ex. Sveriges sjukvårds problem är inte mer pengar utan styrning och kontroll. Sedan 1987 har styrning och kontroll av sjukvården varit dålig, på alla nivåer har man kunnat göra som man vill och ha egna agenda.
Lösningen är styrning och kontroll. Börjar man överst med regeringen, ned till regioner och socialstyrelsen, till sjukhus, vårdcentraler och avdelningar, så medför styrning och kontroll att man blir tvungen att ta ansvar. Man ska inte tro att kliniker på sjukhus och vårdcentraler ärboskyldiga. Någon idiot har kommit på att man ska ha vårdprogram, som bränner massor av pengar i onödan pga dom är inte specifikt riktade till varje situation och innehåller många undersökningar och prover som inte är medicinskt motiverade i den specifika situationen. Vårdcentralerna och sjukhusen har problem med för lite personal. Det problemet beror bara på ett skäl, att arbetssituationen är för tung. Tar man ansvar för arbetssituationen och ger rimliga arbetsbördor kommer personalen att stanna. Tyvärr kan då inte alla patienter tas emot. Detta problem måste lösas högre upp. Det vill man inte lösa högre upp för där vill man använda pengarna till annat. Styrning och kontroll medför att man måste se problemen, måste ta ansvar för problemen. Regioner blir tvungna att ta ansvar och regeringen blir tvungen att ta ansvar, om regeringen verkligen styr och kontrollerar. Sjukhus och vårdcentraler blir tvungna att ta ansvar om regionerna verkligen styr och kontrollerar. Styrning och kontroll leder till ansvar och hela organisationen struktureras upp. Till slut leder det till att även om regeringen inte från början kände till alla problem och inte kunde se en lösning för organisationen så småningom ner transparens och till slut känner regeringen till alla problem och tar ansvaret för dom.

Det är samma i företag och för SOFT - distrikt. Styrning och kontroll uppifrån leder till transparens och att problem och den verkliga situationen kommer upp till ytan så ledningens styrning och kontroll blir mer verklighetsnära.

När SOFT hör distrikten säga - nej vi vill göra så här, leder det till att SOFT tvingas ta ansvar för situationen, ta ansvar för distriktens verksamhet, och bestämma, ska vi ha samordning av tävlingsverksamhet eller inte. Ska ungdomar i distrikten ha gemensamma aktiviteter eller inte, och hur ska det värderas gentemot det nya SOFT vill införa. Resultatet blir ansvar och transparens.

Men jag är pessimistisk. Sjukvården är ett sjunkande skepp pga styrning och kontroll kommer aldrig att finnas. SOFT och distrikten kommer aldrig att mötas.
Gammal 2023-01-30 14:59 #267

Svar till inlägg av ...., 2023-01-30 14:26:

Något som är bra i friidrott är att Elitföreningarna har en egen förening. Tror det skulle vara bra att i orientering lyfta ut många frågor som SOFT idag sysslar med till de föreningar som har elitlöpare.
Tror tex att schemat för elitlöpare skulle bli mycket bättre. Man skulle kunna dela upp arrangemang av SL tävlingar mellan sig.
Även frågor om natt för damer på stafetter är något som elitföreningarna skulle komma övverens om.
SOFT skulle då kunna inrikta sig på lokala frågor för att få fler ledare och arrangemang som inte är elit.
.... 2023-01-30 14:26 #266

Svar till inlägg av Ledare, 2023-01-30 11:17:

Ännu mera toppstyrning om bara de stora föreningarna får rösträtt också. Vad säger att de kommer värna om de små klubbarna i området som göder dem med löpare?
ToreH60 2023-01-30 14:18 #265
Och om SOFT säger att det är en effektivisering...
När man inför effektiviseringar gör man det parallellt med befintlig verksamhet för att garantera att verksamheten fungerar, och tar sedan bort det gamla successivt.

Den nya distriktsindelningen innehåller inte ens på pappret trovärdiga förslag till hur verksamheten ska skötas. Distriktens nuvarande verksamhet ignoreras.

Därför är det inte frågan om någon äkta effektivisering utan men vill helt enkelt byta verksamhet - från orientering till...

SOFT säger helt enkelt att vi ska syssla med integrering och därför måste vi sluta springa orientering.
ToreH60 2023-01-30 14:01 #264
Re PS: När SOFT på nationell nivå beslutar något, t.ex om integration eller ny distrikts-indelning, är problemet inte att man vill införa något nytt utan att man vill slakta det som finns och fungerar. Detta beror på okunskap hos SOFT om vad distriktens verksamhet är. Om SOFT inför nyheter och samtidigt behåller den verksamhet som finns och behövs och dessutom inte skär ned resurser för distrikten är det inga problem.
De som här skrivit för den nya distriktsindelningen skriver bara om de nyheter dom vill införa och ignorerar slakten.
De som här skrivit mot den nya distriktsindelningen skriver bara om slakten av den verksamhet som finns och fungerar.
SOFT borde ju känna till Sveriges orienterings-verksamhet så bra att dom lägger fram förslag som inte slaktar det som distriktens verksamhet.
Surfer 2023-01-30 13:59 #263

Svar till inlägg av Gammal, 2023-01-30 13:49:

Ja Svealands är ju helt ointressant så mycket möjligt att den nya indelningen blir detsamma. Om det sedan är en ökning eller minskning är svårt att säga :)
Gammal 2023-01-30 13:54 #262
Som sagt jag tror att de flesta åker max 1-2 timmar för en DM-tävling. Om det då är något ännu flummigare så gissar jag att det kommer bli precis som med Svealands att det försvinner.
Räcker ju merd att man i Stockholm arrangerar en lokal tävling så kommer alla åka dit istället.
Gammal 2023-01-30 13:49 #261

Svar till inlägg av Surfer, 2023-01-30 12:28:

Jag tänker precis tvärtom. Om intresset idag för Svealands är väldigt lågt så gissar jag att intresset för de nya distrikten kommer vara i princip obefintligt efter ett tag.
Kollar en gammal resultatlista och konstaterar att en person i H21 orkade åka till Svealands från Stockkolm. En gissning är att personen hade andra ärenden och tog en tävling på vägen.
Haha 2023-01-30 13:24 #260

Svar till inlägg av John Dicken, 2023-01-30 13:10:

Det där skrev du väl inte helt seriöst. ;)
John Dicken 2023-01-30 13:10 #259
Tycker de nya förslagen är väldigt bra! De kommer göra de mycket trevligare och bättre att åka på exempelvis dm. Kommer ju bli långa restider men de är bara bra då man kan åka kollektivtrafik nu mera.
Surfer 2023-01-30 13:06 #258

Svar till inlägg av Norr, 2023-01-30 12:57:

Skrev liknande :)
Det bör bli lättare att ordna fem landsdelsmästerskap över Sverige.
Att ha kvar det befintliga känns inte så viktigt om det ändå inte finns något som attraherar deltagarna, förutom kanske NM
Norr 2023-01-30 12:57 #257

Svar till inlägg av Surfer, 2023-01-30 12:28:

På vilket sätt blir det perfekt för Svealands? I Öst tillhör alla Svealand förutom Östergötland, i Väst Värmland & Örebro och i Mitt Dalarna & Västmanland. Hur kan det bli enkelt? Det idag ganska väl fungerande NM kommer nog på sikt bli bara för OF Norr. Redan idag är det lite skralt med deltagare från Gästrikland och Hälsingland om NM går längre norrut än Sundsvall.
Surfer 2023-01-30 12:28 #256

Svar till inlägg av Gammal, 2023-01-30 12:01:

För ett fungerande svealands eller liknande så tror jag förslaget på ny indelning blir perfekt!
Mycket tydligare vem som ansvarar för samordningen av tävlingen. Nu var det på individnivå om det skulle bli något eller inte.
Skeptisk 2023-01-30 12:14 #255
Vad kommer att hända på sikt när alla idrotter verkar göra lite som de vill med indelningen? Friidrotten slår ihop distrikt som de tycker oassar dem, handboll några andra och orientering har sin indelning.
Vad händer sedan när RF SISU kommer på att de också vill ändra sin indelning? Kan inte det bli rätt rörigt då? De kan få väldigt många distriktsförbund att jobba mot.
Allt bottnar väl i att förslaget med nya storregioner stoppades i riksdagen eller var det nu var. Om de funnits så gissar jag att idrotten följt dessa.
Gammal 2023-01-30 12:01 #254

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-01-30 11:42:

Skumt att Svealands verkar ha dött ut dock.
Är det inte dessa landsdelarna man borde ta tag i först.
Borde man inte ta varje landsdel och dela upp istället för ett förslag som går på tvärs med landsdelarna.
Finns ju redan indelningar
https://sv.wikipedia.org/wiki/Riksomr%C3%A5de
Gammal 2023-01-30 11:46 #253
Ser nu att det fanns ett Götalandsmästerskap också.
Skeptisk 2023-01-30 11:42 #252

Svar till inlägg av Gammal, 2023-01-30 11:34:

Götalands har inte alls dött ut. Men sedan många år är det bara en ungdomstävling. För ett par år sedan återinförde man juniorklasser, men de är inte så stora.
https://eventor.orientering.se/Events/Show/37989
Gammal 2023-01-30 11:34 #251
Funderar på detta om distriktsmästerskapen skall vara så stora. Jag tycker det verkar som om Svealandsmästerskap och Götalandsmästerskapen har dött ut. Norrlandsmästeskapen verkar leva kvar.
Är inte det en ganska bra fingervisningen att intresset för regioner mellan dagens distrikt och hela landet är väldigt svagt?
Ledare 2023-01-30 11:17 #250

Svar till inlägg av 1990, 2023-01-30 02:12:

Utifall förslaget skulle gå igenom så anser jag att vi behöver anta en stadgeförändring om att (större) föreningar är röstberättigade på förbundsmötet.
Skeptisk 2023-01-30 08:47 #249

Svar till inlägg av Navigator , 2023-01-29 19:26:

Det är många fler än 23. Små distrikt har väl typ 2 och stora distrikt fler. Så lär det säkert vara i framtiden också
1990 2023-01-30 02:12 #248
Till förbundsmötet skickas ju representanter från alla distrikt (ofta ordförande) för att rösta. Kommer detta också minska från 23 till 5 representanter? Det blir extremt stor skillnad på dessa förbundsmöten i så fall. Det är betydligt lättare att utföra lobbyverksamhet om man bara behöver få över 3 av 5 individer snarare än 12 av 23. Eller är tanken att man behåller mindre regionala representanter på något sätt som har rösträtt i FM?
Navigator 2023-01-29 19:26 #247
Debatten tog helg. Såg att styrelsen ska informera bl a hos Värmland OF. Blir nog tuffa debatter
CL 2023-01-27 22:09 #246

Svar till inlägg av PS, 2023-01-27 17:14:

Just så!
PS 2023-01-27 18:14 #245

Svar till inlägg av PS, 2023-01-27 17:14:

"förbund" i sista meningen skulle förstås ha varit "kansli".
asdf 2023-01-27 18:02 #244

Svar till inlägg av PS, 2023-01-27 17:14:

Klockrent
1981 2023-01-27 17:27 #243

Svar till inlägg av PS, 2023-01-27 17:14:

Mycket välformulerat!!
old 2023-01-27 17:25 #242

Svar till inlägg av PS, 2023-01-27 17:14:

Håller helt med. Du bara uttryckte det jag nyss skrev på ett annat sätt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Senast kommenterat

Torsdag 30/3

21:10

Silly Season 2023

287

 

Onsdag 29/3

20:27

Smålandskavlen

441

 

20:19

25manna 2023

1

 

Tisdag 28/3
Måndag 27/3

11:51

Tiomila 2023

61

 

Söndag 26/3
Fredag 24/3

13:45

-Arrangemangsreklam-

880

 

Tisdag 21/3
Måndag 20/3

21:48

TV-rättigheter

18

 

Söndag 19/3

15:29

Granbarkborren

19

 

Torsdag 16/3
Onsdag 15/3
Tisdag 14/3
Fredag 10/3
Torsdag 9/3
Onsdag 8/3

21:55

O-ringen 2020

1378

 

Söndag 5/3
Onsdag 22/2

09:08

Normaltid året runt

300

 

Tisdag 21/2
Fredag 10/2

08:22

Jobb för orienterare

212

 

Onsdag 8/2
Tisdag 7/2
Måndag 6/2

12:08

SM Ultra 23

28

 

Söndag 5/2

11:14

riksläger 2023

2

 

Fredag 3/2

08:03

Flytt tiomila

224

 

Torsdag 26/1
Onsdag 25/1
Måndag 23/1
Söndag 22/1
Torsdag 19/1

11:05

VM 2027

52

 

Onsdag 18/1

17:12

orienteringsmärken

12

 

Tisdag 17/1
Lördag 7/1

10:59

Eventor nere igen...

799

 

Lördag 31/12
Fredag 30/12

23:02

Dusch på TC

146

 

Tisdag 27/12

18:45

OL-nostalgi på SVT

8

 

14:36

25-manna 2022

455

 

Måndag 26/12

23:01

Oringen Stockholm 2027

198

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng