Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Vad anser vi om förslag till ny distriktsindelning?

Ledare  2023-01-18 18:41
Ambitionen är att fatta beslut om införandet av en ny distriktsorganisation i samband med förbundsmötet 2024 och att en ny distriktsorganisation är på plats 1 januari 2025

I en ny distriktsorganisation föreslås att det finns minst en anställd konsulent i varje OF. Anställningsgraden är heltid. SOFT är arbetsgivare och tjänsterna finansieras genom delar av det som idag är det så kallade OF-bidraget. OF-konsulenterna ingår i det som idag är idrottsenheten vid SOFT:s centrala kansli. OF-konsulenterna har sin fysiska arbetsplats i respektive distrikt.

OF-konsulenternas uppgift är att vara en länk mellan SOFT och föreningarna i respektive distrikt. De konkreta arbetsuppgifterna ska vara kopplade till uppdraget. Några viktiga arbetsuppgifter är:
• Stöd till föreningarna i OF
• Stöd till förtroendevalda i OF
• Skapa nätverk med RF-SISU distrikt, kommuner, regioner med flera
• Skapa mötesplatser och forum för föreningsledare
• Utbildningar för föreningsledare
• Ingår i SOFT-kansliet idrottsenhet
• SOFT är arbetsgivare

Utöver dessa anställda i OF kan varje OF själva bestämma om fler anställda om behovet finns.

Med utgångspunkt från det föreslås de nya distrikten att fortsatt kallas distrikt eller orienteringsförbund, OF. Namngivningen av de nya föreslagna distrikten utgår ifrån den geografiska placeringen inom Sverige.

Orienteringsförbund Syd
Blekinge, Halland, Skåne och Småland

Orienteringsförbund Väst
Bohuslän Dal, Göteborg, Värmland, Västergötland och Örebro

Orienteringsförbund Öst
Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland

Orienteringsförbund Mitt
Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Västmanland

Orienteringsförbund Norr
Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2023-01-27 17:14 #241
Min tolkning är att SOFT vill att distrikten ska fungera mindre som landsting och mer som länstyrelser dvs vara deras förlängda arm. Personligen anser jag att om det är ett utbrett problem att distrikten inte genomför de beslut som man beslutat om nationellt (dvs att det innefattar väldigt många av de stora distrikten) så tyder det på att de som tagit besluten har väldigt svag förankring i sina distrikt eller att de inte förstått vilka beslut de har tagit. Då är inte lösningen att styra upp hårdare från centralt håll utan att SOFT:s styrelse och förbund får andra mål att jobba mot som bättre stämmer med vad utförarna ute i distrikten verkligen vill.
old 2023-01-27 16:30 #240

Svar till inlägg av Visioner...., 2023-01-27 12:54:

När det framförs kritik mot SOFT framhålls att SOFT är alla vi orienterare. Nu anser SOFT att distrikten inte uppfyller SOFT:s mål. Men det är ju vi orienterare som utövar demokrati i våra klubbar som i sin tur gör det i distrikten som sedan via denna representativa demokrati fattar beslut i SOFT. Det är då konstigt att SOFT uttrycker att distrikten inte uppfyller SOFT:s mål. Distrikten är ju ett steg närmare oss som ska utöva demokratin än vad SOFT är! Anser att önskemål om sådana här förändringar måste komma nerifrån.
En en 2023-01-27 15:29 #239
Om våra nya stor-OF ska vara SOFT förlängda arm, då måste det väl vara SOFT som utser en (lojal) OF-styrelse. Fem lojala OF-styrelser som i sin tur utser en SOFT-styrelse, och så vidare.
Det smakar inte så gott... Lite Ryssland?
1981 2023-01-27 14:57 #238

Svar till inlägg av Visioner...., 2023-01-27 12:54:

SOFTs plan är ju som om ett företag för att expandera skar ner så gott som hela budgeten för produktion och la över på marknadsföring.
1992 2023-01-27 13:31 #237

Svar till inlägg av Visioner...., 2023-01-27 12:54:

Exakt samma förändring gjordes av O-Ringen AB som nu är Svensk orientering AB. Argumentet där var att SOFTs agenda inte togs tillvara tillräckligt. Den fristående styrelsen monterades ner och arrangemanget O-Ringen blev ett bland andra.
Visioner.... 2023-01-27 12:54 #236

Svar till inlägg av Gammal, 2023-01-27 12:16:

Följande citat från SOFT:s utredning kan sammanfatta det ganska bra:
"En genomläsning och bedömning av OF:s verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser har genomförts. OF:s verksamhetsplaner och aktivitetsutbud bedöms innehålla få eller inga kopplingar till svensk orienterings verksamhetsplan och verksamhetsinriktning. Detsamma gäller kopplingarna mellan svensk orienterings mål och vision och OF:s mål och vision samt resultatet av OF:s verksamhet. "
SOFT anser alltså att distrikten inte har någon koppling till SOFT och dess mål och visioner (den sk Kompassriktningen) = SOFT anser inte distrikten kommer att göra som de vill när de nu ska få så många nya orienterare. Så man behöver få bort nuvarande OF:s och istället inrätta nya distrikt där en SOFT-anställd konsulent ska styra för att få mål och visioner uppfyllda.
Visst låter det snurrigt och bakvänt?
(Hade man tyckt det funnits något bra i dagens upplägg med OF hade man ju inriktat sig på det som inte fungerar i viss distrikt och försökt styra upp det, och ta till vara på det som fungerar i andra distrikt - inte slå sönder alla distrikt i en smäll).
Gammal 2023-01-27 12:16 #235

Svar till inlägg av Bra vinkel, 2023-01-27 12:00:

Ja det är ju ännu mer sorgligt om de inser att visionen inte är möjligt och i hemlighet omorganiserar för kostnadsbesparingar.
Bra vinkel 2023-01-27 12:00 #234

Svar till inlägg av Gammal, 2023-01-27 10:35:

Jag håller helt med dig att det som är den begränsande faktorn är antalet ideella ledare, och hur mycket dessa är beredda att jobba. Ifall SOFT arbetar för att uppnå visionen tyder det på att de kan liknas vid ett företag på väg mot konkurs (som du beskriver det). När de istället skriver att det inte finns något noll-alternativ (att inte göra något) så tolkar jag det som att de i hemlighet inser att vi står inför stora utmaningar nationellt och att det är omöjligt att uppnå visionen. I vilket fall är det ett problem - endera för att de saknar kontakt med verkligheten eller för att de inte är öppna med deras analys och förslag till lösning.
Gammal 2023-01-27 10:35 #233

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-01-27 09:18:

Jag menar att för att växa en idrott så behövs det fler ledare. Att omorganisera och visa orientering på TV spelar ingen som helst roll om det inte finns ledare i klubbarna.
Antalet ledare i orientering gissar jag kommer minska drastiskt de närmaste 10 åren då de stora generationerna närmar sig pensionsålder.
Att visa något på TV eller anställa fler administratörer kommer ju inte ändra på den saken.

Det är som när man anställer en till projektledare när projektet är försenat.
Gammal 2023-01-27 10:15 #232

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-01-27 09:18:

Jag tänker på att motivationen till omorganisationen. Företag som omorgaiserar för att man har illustra illusioner så brukar konkursa.

"– Backar vi tillbaka till vad svensk orientering vill åstadkomma med Kompassriktning 2030 där vi med nyfikenhet, mod och stolthet jobbar mot våra övergripande mål: flera och mera samt världens bästa landslag med målen 300 000 orienterare, 150 000 medlemmar, 1 500 000 deltagaraktiviteter och orientering i alla kommuner. Dit ska vi nå med bland annat en tydlig satsning på evenemang, förbättrad kommunikation och fler TV-sändningar och inte minst förbättrad organisation, säger Näslund."
Navigator 2023-01-27 09:34 #231

Svar till inlägg av Skogis, 2023-01-26 23:28:

Nej inte än. Läge för debattartikel insändare där, definitivt
Navigator 2023-01-27 09:34 #230

Svar till inlägg av Skogis, 2023-01-26 23:28:

Nej inte än. Läge för debattartikel insändare där, definitivt
Skeptisk 2023-01-27 09:18 #229

Svar till inlägg av Gammal, 2023-01-27 08:49:

Är det de fem konsultenterna du tänker på? Även om jag inte vet riktigt hur många det är så tror jag de är fler idag. Så den kostnaden ökar väl inte? Eller kanske jag missuppfattat något?
Gammal 2023-01-27 08:49 #228
Grundar sig inte förslaget i något som inte kommer händå också. Att antalet orienterare skall öka drastiskt. Är det inte tvärtom nu att antalet orienterare minskar?
Känns farligt att göra en organisation som bygger på en fantasi. Det troliga är att det kommer sluta med en konkurs.
Tji 2023-01-27 06:19 #227
Som många noterat så känns det som en utökning av rapporten skulle behövas. Samt att man går ut och pratar med klubbar & distrikt som research (inte bara feedback) på vad möjligheterna och problemen med dagens upplägg är. Sätta en målbild för vad klubbarna önskar från sina distrikt, kartlägga och jämföra det med SOFTs (förbundsmötets) mål & visioner.

GAP analys och se vad skiljer sig hur långt vi står ifrån den målbilden idag. Därefter analysera vad bästa väg framåt är med 2-3 förslag som man kan ta med ut i klubbar & distrikt för att få feedback på.

Även om jag tycker formuleringen "alternativet att inte göra någonting, finns inte." är rätt klumpig. Men generellt är jag för att se över hur distrikten ska fungera i framtiden.

Jag är säker på att det finns många vinningar att göra. Men det känns som processen är lite baklänges. Vissa föreslagna distrikt är rätt klumpiga de också. Inte bara "Norr" men även övriga. Jag vill se en riskanalys för varje förslag. T.ex. finns en risk ifall man har en konsulent per superdistrikt att deras tid sväljs upp av storklubbarna i distrikten. Speciellt Öst och Väst. Hur ska t.ex. Värmland få tid från en konsulent när Göteborg är en av Sveriges mest aktiva områden?

Känns som det finns många frågetecken som bör diskuteras. Hade varit skönt om man från SOFTs sida i alla fall identifierat en del av dem.
Skogis 2023-01-26 23:28 #226

Svar till inlägg av Navigator , 2023-01-26 23:16:

Har de inte gjort det redan? Utredning och förslag är ju några månader gammalt, och borde såklart varit en stor nyhet hos dem. Förnyade inte min prenumeration i höstas så har missat annars.
Navigator 2023-01-26 23:16 #225
Blir spännande att se hur Skogssport förlåt Orienteraren beskriver detta förslag/utredning.
CL 2023-01-26 07:17 #224

Svar till inlägg av Johan Balck, 2023-01-26 06:42:

..."finns en viljeinriktning om att få till en struktur där centrala beslut får en utförare istället för en mottagare ute i landet. Tycker mig också läsa in en frustration att vi inte har verktyg, metoder och arbetssätt till att uppfylla den beslutade strategin"

Väl beskrivet, jag tolkar det likadant. På sätt och vis förstår jag frustrationen - det är tämligen svagt mottagande och en rätt hög grad av ignorans i vart fall i vårt distrikt för initiativ som kommer från Soft. Men det finns inte en chans att anställda konsulenter kan genomföra nån strategi med "partipiska" uppifrån. Om det ska bli nåt "vi" måste det nog inledas ett långt arbete med information för attitydförändring. Der är inte ofta vi ser nån från Soft häromkring. Det kanske är det som blir konsulenternas uppdrag de första åren...
Johan Balck 2023-01-26 06:42 #223
Jag var med i förra utredningen för 10-15 år sedan. Då hade vi utmaningen med att landa i hur vi får med alla och knyter samman mellan förbundsbeslut och enskilda orienterarens behov, samt rollen för distriktskonsulenten.

Jag tycker mig läsa in i nya utredningen att det finns en viljeinriktning om att få till en struktur där centrala beslut får en utförare istället för en mottagare ute i landet. Tycker mig också läsa in en frustration att vi inte har verktyg, metoder och arbetssätt till att uppfylla den beslutade strategin.

På Facebook ställde jag frågan, Vad vill man uppnå med denna förändring?
Om det vore glasklart så hade svaret kommit in ett par minuter, men än så länge har ingen kommenterat mitt inlägg.

Jag har kontakt med många av er, på olika sätt, och det finns så mycket härlig kraft och glädje att få med i vårt orienteringsliv. Se bara på den resa vi har i mitten på juni, vilket härligt drag att få vara en orienterare bland tusentals andra. Vårt lallande i skogen har dock ingen som helst anknytning till en förbundstruktur och distrikt, det behöver vi inte för att trivas tillsammans.

I förankringssrbetet ligger mycket kring syfte och betydelse. Vad är syftet med ett förbund, distrikt och förening? Vad blir påverkan för oss som lallar i skogen?Jag är också orienteringsförälder i en finsk klubb, men ser inte alls dessa diskussioner i Finland. Distrikt är en mer en administrativ region och mästerskapen inom regionen är inte de viktigaste tävlingarna. Det är föreningarna och de massvisa ideella krafterna som är viktiga i Finland. Vad är viktigt för oss i Sverige?

I min roll som styrelsemedlem i 25mannaföreningen är relationen till distriktet Stockholm jätteviktigt. Bland annat har vi långsiktigt avtal (gäller fn till 2031) om 25mannas framtidsplan och säkerställandet av genomförandet via 25mannas medlemsklubbar. Vi från 25mannaföreningen stöttar väldigt många av Stockholms arrangmang, både direkt och indirekt med materiel och kunnande via klubbarna. Här upplever jag att det blev en liten aha-upplevelse för blivande SOFTs eventbolag när de börjar inse hur 25manna och distriktet använder sig av 25manna arrangemanget. En annan del är att det praktiskt i dagsläget bara går att genomföra 25manna inom StOFs geografiska område, om vi fortsatt ska ha ett brett deltagande från Finland.

Till sist jag ser en jätterisk att vi tappar många goda positiva krafter inom svensk orientering om vi inte har en bred förankring och gemensam förståelse till förändringarna. Jag personligen skulle inte driva på föreslagen förändring då jag tror den kan skapa mer skada än nytta för svensk orientering.
Skeptisk 2023-01-25 23:49 #222

Svar till inlägg av Kanske inte , 2023-01-25 23:17:

Det låter ju modernt. Kanske ännu bättre med ett brev på posten? Jag tror de kommer att få det svårt med förankringsprocessen om de har den inställningen. Fast risken är stor att förslaget röstas igenom ändå.
Juridiken 2023-01-25 23:27 #221
Det glider mot att J.N. får en massa sanningar klistrade på sig utan att någon har på fötterna. Var noga med att fråga honom eller ha källor på det ni påstår.
Kanske inte 2023-01-25 23:17 #220

Svar till inlägg av F-rbannad, 2023-01-25 22:43:

Jag tror de svarar på de frågor som de får via mail eller telefon, sociala medier är inte rätt form att besvara den typen av frågor på.
Skeptisk 2023-01-25 23:09 #219
Är det någon som har erfarenheter av när man slagit samman distrikt i andra idrotter? Det är ju inget som finns med i SOFT:s utredning. Men det kanske finns folk här som är engagerade i flera idrotter? Har har det i så fall funkat där? Hur har effekterna blivit? Vad har blivit bättre? Vad har blivit sämre? Vad saknar du från förre?
F-rbannad 2023-01-25 22:43 #218
Jag vet inte vad som gör mig mest förbannad. SOFT:s vansinniga förslag eller SOFT:s oförmåga att svara på några frågor. Inte ens det lilla antalet frågorna på Facebook har de svarat på. Jag låter dock bli att skriva något raljerande om alla kommunikatörer på kansliet då det kan vändas emot oss och tolkas som att föreningarna vill ha ännu fler kommunikatörer på kansliet.
Skeptisk 2023-01-25 22:11 #217

Svar till inlägg av 08, 2023-01-25 14:56:

Oj, det var inte lite. Är det värt summan? Undrar vad Gotlänningarna tycker om de ska betala samma summa?
Lite skumt system förresten. Är ju en bra besparing för en större klubb att förbjuda sina medlemmar att springa DM. Varför baserar man inte avgiften på alla tävlingsstarter? Det är ju jättelätt att plocka ut ur Eventor.
1981 2023-01-25 21:57 #216
Jan själv kommer från ett av de allra minsta distrikten. Kanske är Ångermanland ett av distrikten som inte mäktar med sina uppdrag, men i stället för att slå sönder alla distrikt kunde han väl i så fall föreslå exempelvis en sammanslagning Ångermanland och Medelpad.
Dalarnas minsta klubb 2023-01-25 21:55 #215
500 kr är vår medlemsavgift i DOF. Men vad har hänt med hemsidan? Mängder med tomma länkar...
Ö-vikare 2023-01-25 20:39 #214

Svar till inlägg av Idespruta , 2023-01-25 20:18:

Hehe. Är det Jan själv som lagt ut? ;)
Xxxxxxc 2023-01-25 20:35 #213
Frågan är ju varför de vill slå sönder bra fungerande distrikt som Stockholm bara för att något annat distrikt inte fungerar så bra. Mycket märkligt. Men är det för att t ex Stockholms OF inte gör dom SOFT vill att de ska göra? Ja, något är skumt i denna utredning och förslag på ny distriktsindelning. .
Idespruta 2023-01-25 20:18 #212

Svar till inlägg av Många frågor, 2023-01-25 20:08:

http://7an.se/artikel/2019-02-25/jan-naslund-prisad-arets-utvecklingssatsning
Jan är tydligen känd för att vara en idéspruta.
Agera 2023-01-25 20:13 #211

Svar till inlägg av Navigator , 2023-01-25 20:08:

Nu handlar det om att styrelsen/SOFT ska övertyga alla om förträffligheten i det. Ska väl ut på någon turné till distrikten om det. Finns lite luddiga skrivningar om att det bara är ett förslag och att de är sååååå öppna för förslag och diskussioner samtidigt som de har hela planen för när det ska röstas igenom.
och.. 2023-01-25 20:11 #210

Svar till inlägg av Många frågor, 2023-01-25 20:08:

Verkar som det. Men detta är modus operands för SOFT. Samma sak med reformerna man ville göra av ungdomsklasserna och som las fram 2017/18. Den gången en enskild tjänsteman på SOFT som snickrat ihop det.
Protokollet 2023-01-25 20:10 #209

Svar till inlägg av Navigator , 2023-01-25 20:08:

Styrelsen diskuterar vilken påverkan den nya strategin får på både distrikten och förbundet som helhet med bolag. Förbundet har ett helägt bolag som under året har ställts om från att enbart hantera O-Ringen till att i framtiden ansvara för alla internationella och nationella större evenemang. För närvarande sker en översyn och utveckling av organisationen av hur distrikt och regioner ska formeras i framtiden. Detta tillsammans med att vi har haft en pandemi och förutsättningarna har förändrats och digitaliseringen går i allt snabbare takt gör att vi behöver göra en översyn även av vår interna organisation.
Navigator 2023-01-25 20:08 #208

Svar till inlägg av Undrande, 2023-01-25 15:16:

Vad är nästa steg i styrelsens tänkta process?
Många frågor 2023-01-25 20:08 #207
Om jag förstått det rätt är det alltså någon Jan Näslund i styrelsen som till stor del ligger bakom detta? Och utan någon förankring i frågan från övriga orienterings-Sverige? Alltså inga problem det utgår ifrån från alla oss orienterare. Rätta mig om jag har fel.
Magnus Johansson 2023-01-25 16:03 #206

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-01-25 14:03:

Jag kanske minns fel, men jag kan inte minnas att vi i Jämtland betalar några medlemsavgifter till vårt OF alls.
Undrande 2023-01-25 15:16 #205
När man läser meningen "ojämlika förutsättningar" så inser man att det är någon som inte har koll på läget. Det kommer ju alltid vara "ojämlika förutsättningar" om man bor på landsbygden eller i en storstad. Anledningen att man bosatt sig på landsbygden är väl att man uppskattar småskalighet.
Man kan tänka att ett DM i ett litet distrikt kan vara ungefär lika stort som ett KM i en stor klubb.

Jag tror att om man inte bott i en storstad så stirrar man sig också blind på resurserna och ser inte att i en stor klubb så ökar inte antalet ledare linjärt.
Administrationen ökar också med fler grupper vilket gör att man ofta inte klarar av att upprätthålla träning och aktiviteter som gör att ungdomarna fortsätter.

Så om man verkligen vill bli fler orienterare så tror jag man måste fundera över två saker.
-Hur gör man så att det blir enklare för små distrikt att arrangera fler små tävlingar.
-Hur administrerar man stora klubbar så att de klarar av att behålla och utveckla ungdomar.

Jag tycker mig se att här tror man att one-size fits all, vilket är helt fel.
. 2023-01-25 14:59 #204

Svar till inlägg av 08, 2023-01-25 14:56:

Det här är nog de senaste uppgifterna.
08 2023-01-25 14:56 #203

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-01-25 14:03:

I Sthlm betalar 47 föreningar sammanlagt 500 000 kr. Det är en fast del på 1800 kr per klubb och resterande 415 000 kr debiteras utifrån antal startande på DM.

I Uppland är avgiften 1000 kr per förening, totalt 24 000 kr sammanlagt.
. 2023-01-25 14:53 #202

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-01-25 14:03:

StOF:s totala medlemsavgifter ligger på 400000:- och fördelas enligt en modell baserad på antalet startande vuxna på DM. Det betyder att en halvstor Stockholmsklubb betalar ca 25000:- i medlemsavgift till StOF/år.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Senast kommenterat

Torsdag 30/3

21:10

Silly Season 2023

287

 

Onsdag 29/3

20:27

Smålandskavlen

441

 

20:19

25manna 2023

1

 

Tisdag 28/3
Måndag 27/3

11:51

Tiomila 2023

61

 

Söndag 26/3
Fredag 24/3

13:45

-Arrangemangsreklam-

880

 

Tisdag 21/3
Måndag 20/3

21:48

TV-rättigheter

18

 

Söndag 19/3

15:29

Granbarkborren

19

 

Torsdag 16/3
Onsdag 15/3
Tisdag 14/3
Fredag 10/3
Torsdag 9/3
Onsdag 8/3

21:55

O-ringen 2020

1378

 

Söndag 5/3
Onsdag 22/2

09:08

Normaltid året runt

300

 

Tisdag 21/2
Fredag 10/2

08:22

Jobb för orienterare

212

 

Onsdag 8/2
Tisdag 7/2
Måndag 6/2

12:08

SM Ultra 23

28

 

Söndag 5/2

11:14

riksläger 2023

2

 

Fredag 3/2

08:03

Flytt tiomila

224

 

Torsdag 26/1
Onsdag 25/1
Måndag 23/1
Söndag 22/1
Torsdag 19/1

11:05

VM 2027

52

 

Onsdag 18/1

17:12

orienteringsmärken

12

 

Tisdag 17/1
Lördag 7/1

10:59

Eventor nere igen...

799

 

Lördag 31/12
Fredag 30/12

23:02

Dusch på TC

146

 

Tisdag 27/12

18:45

OL-nostalgi på SVT

8

 

14:36

25-manna 2022

455

 

Måndag 26/12

23:01

Oringen Stockholm 2027

198

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng