Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Vad anser vi om förslag till ny distriktsindelning?

Ledare  2023-01-18 18:41
Ambitionen är att fatta beslut om införandet av en ny distriktsorganisation i samband med förbundsmötet 2024 och att en ny distriktsorganisation är på plats 1 januari 2025

I en ny distriktsorganisation föreslås att det finns minst en anställd konsulent i varje OF. Anställningsgraden är heltid. SOFT är arbetsgivare och tjänsterna finansieras genom delar av det som idag är det så kallade OF-bidraget. OF-konsulenterna ingår i det som idag är idrottsenheten vid SOFT:s centrala kansli. OF-konsulenterna har sin fysiska arbetsplats i respektive distrikt.

OF-konsulenternas uppgift är att vara en länk mellan SOFT och föreningarna i respektive distrikt. De konkreta arbetsuppgifterna ska vara kopplade till uppdraget. Några viktiga arbetsuppgifter är:
• Stöd till föreningarna i OF
• Stöd till förtroendevalda i OF
• Skapa nätverk med RF-SISU distrikt, kommuner, regioner med flera
• Skapa mötesplatser och forum för föreningsledare
• Utbildningar för föreningsledare
• Ingår i SOFT-kansliet idrottsenhet
• SOFT är arbetsgivare

Utöver dessa anställda i OF kan varje OF själva bestämma om fler anställda om behovet finns.

Med utgångspunkt från det föreslås de nya distrikten att fortsatt kallas distrikt eller orienteringsförbund, OF. Namngivningen av de nya föreslagna distrikten utgår ifrån den geografiska placeringen inom Sverige.

Orienteringsförbund Syd
Blekinge, Halland, Skåne och Småland

Orienteringsförbund Väst
Bohuslän Dal, Göteborg, Värmland, Västergötland och Örebro

Orienteringsförbund Öst
Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland

Orienteringsförbund Mitt
Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Västmanland

Orienteringsförbund Norr
Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Bix 2023-03-04 13:10 #401

Svar till inlägg av ., 2023-03-04 12:00:

Jo men vad jag hört är bara att det inte blev bra utan sämre än före.
Stöd 2023-03-04 12:56 #400

Svar till inlägg av BC, 2023-03-04 12:24:

Det är många upprepningar av ordet stöd. Vad består SOFT-stödet av? Inte pengar va?

- regler och anvisningar
- kurser/utbildningsmaterial
- mjukvaror (ola, eventor, livelox, winsplits)
- landslag
- coacher för nivå 1-arrangemang

Allt ovan riktar sig ju till klubbarna direkt. Vad består stödet till OF av?
BC 2023-03-04 12:24 #399
Man vill ha mer verksamhet i de svagare distrikten, de behöver stöttas säger SOFT.
Det som tillförs verkar mest vara styrning centralt.

Den verksamheten som redan idag finns och fungerar ska fortsätta att drivas, men lokalt, ideellt och av medlemmar och föreningar, på regional nivå och samverkan vid behov (där kan troligen den stöttning som faktiskt finns riskera att minska eller försvinna eftersom man ska stötta där det inte idag fungerar som SOFT önskar).

Slutsatsen blir att SOFT vill bestämma, och styra med ekonomiska metoder, men ansvaret och jobbet kommer att fortsätta att ligga på klubbarna och deras medlemmar i ännu större grad om det ska vara en bra lokal verksamhet. Och vad som är bra vill SOFT ha sista ordet om.

Jag tror att vissa distrikt kan ha nytta av ökat stöd och samarbete, men sammanslagningar borde hellre initieras underifrån i organisationen för att distrikten själva ser att det är bilateralt önskvärt.
. 2023-03-04 12:00 #398

Svar till inlägg av Fundering, 2023-03-04 10:54:

Friidrott gick ner till 9 distrikt 1 januari 2022.
Fundering 2023-03-04 10:54 #397

Svar till inlägg av Arrangör, 2023-03-04 10:22:

Intressant att läsa andra förbunds strategier

Så sant och borde vara ledord för orienteringen;
”Den stora utvecklingen sker i föreningar, i dagliga möten med föreningsmedlemmar och under träning och tävling.”


Friidrottsförbundet

https://www.friidrott.se/media/2rlgykzg/svenskfriidrott-strategidokument-2025-digital-210304.pdf

Skidförbundet
https://www.strategi2026.se/
. 2023-03-04 10:29 #396

Svar till inlägg av 08, 2023-03-04 09:57:

Det är väl till stor det därifrån de nu omtalade distriktsförbunden får den ekonomiska stöttningen i form av fem miljoner i OF-bidrag som det skrivs om i distriktsutredningen?
Arrangör 2023-03-04 10:22 #395
Av SOFTs svar trycker man på två saker. Bästa landslag, men den är ju redan avbockad med nuvarande organisation. Den andra är kompassriktning 2030. Den liknar väldigt mycket liknande målriktningar i andra förbund och RFs egen. Den är skriven för att uppfylla vissa krav från politiskt håll, PK skulle några kalla det. Jag är inte 100 insatt men jag gissar att det är väldigt svårt att skriva den på annat sätt om vi ska få några statliga pengar överhuvudtaget, det är floskler vi får leva med. Så är det inom en rad områden i den politikerstyrda verksamheten som stat, regioner och kommuner. Men att våra lokala OF inte skulle kunna leva upp till detta ser jag som rent trams. SOFT liksom övriga idrottsförbund har numera mängder med personal som sitter på sina poster just därför att de kan detta område, att formulera målriktningar som passar politiska krav. Själva idrotten drivs av klubbar och OF. Måste vi montera ner våra lokala OF så blir det verksamheten idrott som drabbas.
08 2023-03-04 09:57 #394

Svar till inlägg av Bix, 2023-03-04 09:19:

Första steget borde vara att justera tävlings- och sanktionsavgifter till samma rimliga nivå som andra likvärdiga idrotter (ex friidrott och längdåkning).
Bix 2023-03-04 09:19 #393
Som många redan påpekat i tråden, "gör om - gör rätt", så bör vi börja i andra änden och fråga distrikten och klubbarna vad de anser att SOFT ska bidra med. En aktuell utredning och analys snarare än att basera beslut på något som är 10 år gammalt. En snabbrunda presentationer via onlinemöten ger ingen förankring i rörelsen. Ser också att omvärldsförändringarna gjort Kompassriktning 2030 inaktuell. Efterklokt kan man ju se den som naiv.

Det är andra utmaningar nu. Låt oss förpassa den och regionsförslaget till papperskorgen.
Skeptisk2 2023-03-04 07:54 #392

Svar till inlägg av Oj, 2023-03-03 21:48:

Ja, om Kompassriktning 2030 tolkas av SOFT på så vis att så här destruktiva vansinnigheter är vägen framåt så kan det vara läge att ändra i den. Eller börja från början. Jag har svårt att tro att de som röstade igenom Kompassriktning 2030 på förbundsmötet 2022 hade en aning om hur SOFT skulle använda den. Och om de haft en aning tror jag inte den hade röstats igenom.
Oj 2023-03-03 21:48 #391
Kanske börja med att ändra på 2030 målet till något mer realistiskt?
old 2023-03-03 21:43 #390
Jag anser att det är dags för SOFT att dra tillbaka hela förslaget så vi slipper ägna mer energi åt detta!
Som jag ser det är "utredningen" ett skämt. Finns ju ingen analys av varken för- eller nackdelar med förslaget. Bara ett konstaterande att vi inte kan ha det som nu.
Utredningen som gjordes för c:a 10 år sedan var ju värd beteckningen utredning och den kom fram till bibehållande av distrikten.
Själv är jag mycket nöjd med verksamheten i mitt (och SOFT:s ordförandes) distrikt. Visst kan det bli mer jämlikt om vi försämrar denna verksamhet men inte ökar det möjligheten att nå några andra mål.
Ska man se något positivt med förslaget så kan diskussionen kring det kanske väcka tanken till mer samarbete mellan distrikt i flera frågor.
asdf 2023-03-03 21:08 #389

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-03 19:42:

Som tidigare inlägg påpekar så är SOFTs linje tydlig i och med svaren.

Man vill skapa ett ytterligare lager administration mellan SOFT och klubb/regionaktiviteter. Man påpekar att mycket av distriktens verksamhet i dag bör fortsätta fungera på mer lokal nivå och då finanseras av klubbarna utan SOFTs stöd. Det ska vara magiskt ske, antagligen för man ser att det är viktigt och då räknar med att någon kommer ta tag i det när stödet och omstruktureringen sker.

Det man får är fler anställda på ett kansli. Och man hoppas att några eftersatta områden i Sverige växer/får mer stöd, eller man kan säga att alla får lika, resultaten blir i alla fall sannolikt ingen vinst för de mindre klubbarna och förstörd verksamhet för de fungerande distrikten.
De har alltså inte gett upp ... 2023-03-03 20:40 #388

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-03 19:09:

Imponerande att svaret angående DM-tävlingar (som enligt tävlingsreglerna är kopplade till distrikten/OF) är:
"Det finns alla möjligheter att fortsätta med dessa och liknande aktiviteter."

Helt annan agenda eller helt annan planet?
Svar 2023-03-03 20:11 #387

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-03 19:09:

1800-talet ringde och vill ha sin konsulent tillbaka:

"...då blevo det..."
Skeptisk2 2023-03-03 19:42 #386
Efter att ha funderat en del på det här förslaget tycker jag väsentliga delar av det kan sammanfattas med:

- Lägg ned nuvarande distrikt, oavsett om de har fungerande verksamhet eller inte.
- Ta pengarna som går till distrikten (och de som redan finns i kassorna?) och använd dem till att anställa fler på SOFT (men säg att dessa nyanställda jobbar för varsitt stor-distrikt).
- Försök få tillräckligt många att tro att det här är bra så att det går att pressa igenom på förbundsmötet 2024 och att nuvarande distrikt går med på att lägga ned sig själva.

När det påpekas att det finns en massa bra verksamhet i många distrikt som inte alls skulle fungera att ha på högre nivå (något man inte verkar ha insett när man gjorde utredningen) så säger man i frågesvaren att sådant "behålls med fördel lokalt". Jaha, så det behövs alltså i alla fall en nivå mellan nya stor-SOFT och klubbarna? Men nu utan pengar och utan rösträtt på förbundsmötet...

Jag tror SOFT har rätt i ett par saker:

- Det här kan leda till mer likvärdighet genom att de distrikt som fungerar slås sönder och ersätts med något som inte lär ge något konkret användbart på gräsrotsnivå. Alla får det lika dåligt. Säkerligen kommer det dock att produceras en massa fina ord och dokument och värdegrunder och mål och strategier och dyra kurser med byråkratiska regler och kanske föredrag som inte är till någon hjälp i den vardagliga kärnverksamheten ute i klubbarna.

- Det blir lättare för SOFT att nå ut till distrikten. Det är ju bara att prata med de fem kollegorna på kansliet i Stockholm som ska konsulera för vardera stor-distriktet så är det klart. Kanske når det hela inte undersåtarna ute i klubbarna så bra, men det kanske inte gör något. Det var ju lätt att få kontakt med distrikten, så problemet är ju löst!

Jag tror de som ligger bakom de här planerna har tänkt väldigt fel (alternativt har en annan agenda än gemene orienterare) och att ett genomförande skulle ge ett stort avbräck i engagemang och verksamhet (förutom på SOFT-kansliet som sväller).
Skeptisk2 2023-03-03 19:09 #385

Svar till inlägg av Arrangör, 2023-02-24 19:08:

SOFT har nu publicerat svar på några (men inte alla) frågorna de fått från distrikten:

https://www.orientering.se/utova-och-folj/om-soft/strategi/organisation/
Eh.. 2023-02-24 23:28 #384

Svar till inlägg av Arrangör, 2023-02-24 19:08:

Vad menar du? Svar på vad?
Arrangör 2023-02-24 19:08 #383
Har vi fått något svar från SOFT eller är frågan död?
08 2023-02-22 00:54 #382

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-02-21 22:57:

Hur mycket har personerna i SOFTs styrelse varit verksamma i distrikten? Noterat att Sthlmaren som blev bortröstad från SOFTs styrelse har mycket erfarenhet från distriktet medans den Sthlmare som sitter där nu har inte många minuters engagemang på distriktsnivå.
Skeptisk 2023-02-22 00:02 #381

Svar till inlägg av Xxxxx, 2023-02-21 21:30:

Tycker du åsikterna här är sämre för att de flesta är anonyma?
Om de verkligen vill ha input från Sveriges orienterare så borde de vara tex här. Att bara ha dialog med distrikten känns mossigt.
PSeudonymt 2023-02-21 23:05 #380

Svar till inlägg av Xxxxx, 2023-02-21 21:30:

Ingen är anonym på internet.... om du nu trodde det. :D

H Boström gjorde ett toppenjobb som O-ringenchef och kommunicerade PROFFSIGT här.
Skeptisk 2023-02-21 22:57 #379

Svar till inlägg av Telma, 2023-02-21 22:08:

Jag tror inte alls de har räknat på detta. De verkar inte ens veta hur många anställda det finns i distrikten idag. Ännu mindre hur distriktens ekonomi och deras budgetar ser ut. Vad som kostar helt enkelt och hur detta påverkas av det nya förslaget. Efter den dragningen jag var på ör min känsla att de knappt gjort någon analys alls på verksamheten i dagens OF.
Rätta mig gärna om jag har fel.
Telma 2023-02-21 22:08 #378
I de flesta organisationer är ekonomin viktig. Ekonomin verkar vara mycket olika i de nuvarande distrikten, både för intäkter och utgifter t.ex. kostnader för arbetskraft. I vårt distrikt med endast ideella ledare är SOFT-bidraget det viktigaste för verksamheten. Därför undrar jag hur ekonomin i de nya distrikten skall fungera. Enligt utredningen fick distrikten 5,2 milj .kr i SOFT-bidrag 2019. Minskade SOFT-bidrag skall finansiera minst 5 distriktskonsulenter. Vad kostar det inkl. omkostnader? Detta måste väl utredarna ha räknat på? Jag gissar att det är ungefär 5 miljoner. I utredningsförslaget finns ett stycke om SOFT-bidraget där ges t.o.m. öppningen att bidraget kan komma att ökas! Betyder detta att tävlingsavgiften kommer att höjas ordentligt? Eller är det dynamiska effekter när tävlingarna blir fler och större?
Xxxxx 2023-02-21 21:30 #377

Svar till inlägg av Nja, 2023-02-21 19:12:

Fast vore ju konstigt i och för sig om SOFT diskuterade saken på ett anonymt forum. Det rätta är väl att diskutera med distrikten och sköta det den vägen som brukligt är.?Och det pågår mycket diskussioner och möten om detta ute i distrikten.
Nja 2023-02-21 19:12 #376

Svar till inlägg av Navigator , 2023-02-21 18:46:

Om vi gjort så från början hade vi inte visst ett dugg mera idag. Ska en i taget diskutera med SOFT så är vi enkelt bortdribblade. Publicera i så fall dina frågor och svar här. Sen vet jag inte om tonen är så god från SOFT. Här på forumet håller man sig för god att delta. Man föreslår att vår befintliga OF ska soppas bort för att man inte efterlevt kompassriktning 2030. Visst man använder anständiga ord men man anser att vi är så odugliga att vi ska försvinna, kul.
Navigator 2023-02-21 18:46 #375
Nu har jag skrivit ett vänligt mail till SOFT ledningen, JN i styrelsen samt ordförande där jag gett mina synpunkter på förslaget. Föreslår fler skriver direkt till ledning och styrelse i god ton.
1982 2023-02-20 12:59 #374

Svar till inlägg av B, 2023-02-18 15:43:

Håller med!
Skeptisk2 2023-02-18 19:17 #373
Sitter i styrelsen i ett distrikt. Vi har fått en dragning via Teams av en tjänsteman från SOFT och det var nog inte så roligt för honom att vara budbärare med tanke på de kritiska, om än hövliga, frågor och invändningar vi kom med. Vi har efter mötet ställt ett antal skriftliga frågor angående förslaget och dess konsekvenser till SOFT, men inte hört mer än en bekräftelse på att de är mottagna. Vi får se om det kommer några svar. Personligen har jag svårt att se att det här kan vändas till något som vi är positiva till. Med tanke på resten av den här diskussionstråden verkar det vara liknande tongångar i åtminstone flera andra distrikt. Så att frågan är "så sval att ingen bryr sig" har jag svårt att tro. Det ska bli intressant att se hur SOFT hanterar den massiva kritiken.
Skeptisk 2023-02-18 16:09 #372

Svar till inlägg av B, 2023-02-18 15:43:

Var på ett distriktsmöte i veckan där SOFT medverkade. Utan att överdriva kam man väl säga att förslaget blev totalsågat. Efteråt är jag övertygad om att det aldrig kommer gå igenom på förbundsmötet. Får se om SOFT-styrelsen inser detsamma.
B 2023-02-18 15:43 #371

Svar till inlägg av Vad händer?, 2023-02-18 15:25:

Inser man inte att förslaget till nya OF grundar sig på ett undermåligt material så bör man ta konsekvenserna och ställa sin platser till förfogande. Går man ut och pudlar så visar man åtminstone att man lyssnar.
Vad händer? 2023-02-18 15:25 #370
Är det någon som får någon input om vad som händer med detta? Är distrikten positiva? eller är frågan så sval att ingen bryr sig?
Skeptisk 2023-02-12 20:49 #369

Svar till inlägg av 08, 2023-02-12 20:32:

Jag menar naturligtvis om förslaget röstas igenom på förbundsmötet.
08 2023-02-12 20:32 #368

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-02-12 14:37:

Distrikten är väl föreningar där distriktets föreningar är medlemmar, det är väl inget som SOFT kan styra över? Alternativet är att befintliga distriktsförbund blir samverkansföreningar för föreningarna och SOFTs föreslagna distrikt blir helt nya organisationer.
Andreas Oxenstierna 2023-02-12 18:45 #367
Vi kan ju roa oss med att göra en lista på nödvändiga konsekvensbeskrivningar... I denna tråd tror jag minst 10 områden som måste belysas har beskrivits. Att lägga fram ett sådant här omvälvande förslag utan detta är skandalöst inkompetent.
Skeptisk 2023-02-12 16:17 #366

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2023-02-12 15:58:

Det där med ekonomin skulle man vilja veta lite mer om. Det borde väl vara lätt för SOFT att göra en kalkyl på? Hur mycket pengar tänker de ta från OF? Vad blir det kvar? Hur slår det mot distrikt som har anställda idag? Och hur slår det mot de som inte har det? En sån uträkning hade jag velat se. Eller finns det någonstans?
Andreas Oxenstierna 2023-02-12 15:58 #365
Exakt! Skåne tar ut en extra tävlingsskatt för att finansiera (främst) ungdomsverksamheten. Om den försvinner blir det mycket kännbart i verksamheten.
kassören 2023-02-12 15:46 #364

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2023-02-12 15:14:

Den delen kan vi nog hantera. Jag är mer orolig för framtiden. Stor risk att vi får ta ut nya avgifter från klubbarna till vårt lokala samarbete. Tävlingsskatten tar väl soft hand om i sin helhet.
Andreas Oxenstierna 2023-02-12 15:14 #363

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-02-12 14:37:

OF:s kassa bestämmer respektive OF-årsmöte över. Årsmötet kan bestämma att dela ut kassan till distriktets klubbar.
Skeptisk 2023-02-12 14:37 #362

Svar till inlägg av kassören, 2023-02-12 14:12:

Antar att de befintliga förbunden slås ihop och tar med sig pengarna till de nya? Men man kan väl anta att det kommer att slösas rätt friskt med pengarna innan sammanslagningen hos de flrbund som har en välfylld kassa?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Senast kommenterat

Torsdag 30/3

21:10

Silly Season 2023

287

 

Onsdag 29/3

20:27

Smålandskavlen

441

 

20:19

25manna 2023

1

 

Tisdag 28/3
Måndag 27/3

11:51

Tiomila 2023

61

 

Söndag 26/3
Fredag 24/3

13:45

-Arrangemangsreklam-

880

 

Tisdag 21/3
Måndag 20/3

21:48

TV-rättigheter

18

 

Söndag 19/3

15:29

Granbarkborren

19

 

Torsdag 16/3
Onsdag 15/3
Tisdag 14/3
Fredag 10/3
Torsdag 9/3
Onsdag 8/3

21:55

O-ringen 2020

1378

 

Söndag 5/3
Onsdag 22/2

09:08

Normaltid året runt

300

 

Tisdag 21/2
Fredag 10/2

08:22

Jobb för orienterare

212

 

Onsdag 8/2
Tisdag 7/2
Måndag 6/2

12:08

SM Ultra 23

28

 

Söndag 5/2

11:14

riksläger 2023

2

 

Fredag 3/2

08:03

Flytt tiomila

224

 

Torsdag 26/1
Onsdag 25/1
Måndag 23/1
Söndag 22/1
Torsdag 19/1

11:05

VM 2027

52

 

Onsdag 18/1

17:12

orienteringsmärken

12

 

Tisdag 17/1
Lördag 7/1

10:59

Eventor nere igen...

799

 

Lördag 31/12
Fredag 30/12

23:02

Dusch på TC

146

 

Tisdag 27/12

18:45

OL-nostalgi på SVT

8

 

14:36

25-manna 2022

455

 

Måndag 26/12

23:01

Oringen Stockholm 2027

198

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng