Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Vad anser vi om förslag till ny distriktsindelning?

Ledare  2023-01-18 18:41
Ambitionen är att fatta beslut om införandet av en ny distriktsorganisation i samband med förbundsmötet 2024 och att en ny distriktsorganisation är på plats 1 januari 2025

I en ny distriktsorganisation föreslås att det finns minst en anställd konsulent i varje OF. Anställningsgraden är heltid. SOFT är arbetsgivare och tjänsterna finansieras genom delar av det som idag är det så kallade OF-bidraget. OF-konsulenterna ingår i det som idag är idrottsenheten vid SOFT:s centrala kansli. OF-konsulenterna har sin fysiska arbetsplats i respektive distrikt.

OF-konsulenternas uppgift är att vara en länk mellan SOFT och föreningarna i respektive distrikt. De konkreta arbetsuppgifterna ska vara kopplade till uppdraget. Några viktiga arbetsuppgifter är:
• Stöd till föreningarna i OF
• Stöd till förtroendevalda i OF
• Skapa nätverk med RF-SISU distrikt, kommuner, regioner med flera
• Skapa mötesplatser och forum för föreningsledare
• Utbildningar för föreningsledare
• Ingår i SOFT-kansliet idrottsenhet
• SOFT är arbetsgivare

Utöver dessa anställda i OF kan varje OF själva bestämma om fler anställda om behovet finns.

Med utgångspunkt från det föreslås de nya distrikten att fortsatt kallas distrikt eller orienteringsförbund, OF. Namngivningen av de nya föreslagna distrikten utgår ifrån den geografiska placeringen inom Sverige.

Orienteringsförbund Syd
Blekinge, Halland, Skåne och Småland

Orienteringsförbund Väst
Bohuslän Dal, Göteborg, Värmland, Västergötland och Örebro

Orienteringsförbund Öst
Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland

Orienteringsförbund Mitt
Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Västmanland

Orienteringsförbund Norr
Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

En annan skeptisk person 2023-03-20 07:13 #418

Svar till inlägg av En annan skeptisk person, 2023-03-20 07:11:

Vårt info/diskussionsmöte med soft representant i juni innehöll ingen sådan öppning alls. Vi skulle bara utse representanter som ville förbereda nya regionen inom 2 veckor. Det har vi fortfarande inte lyckats med. Nu slipper vi.
En annan skeptisk person 2023-03-20 07:11 #417

Svar till inlägg av ml, 2023-03-20 06:52:

Jag instämmer. Eftersom jag fått en kopia på mailet så vet jag dock att det kommer någon typ av inslag i orienteraren. Ett annat utdrag ur pdfen är (qr koderna saknas i pdfen)

Artikel i kommande nummer av Orienteraren
Nästa nummer av Orienteraren kommer digitalt på onsdag den 22 mars, där sammanfattar en artikel processen, var vi befinner oss nu och vad som händer härnäst. På onsdag kommer också en film att publiceras på hemsidan som det hänvisas till i artikeln.
Texten i Orienteraren lyder:
DISTRIKTSINDELNING FORTSÄTTER UTREDAS
På ordförandekonferensen 2022 presenterade förbundsstyrelsen ett förslag på ny distriktsindelning. Syftet med den föreslagna distriktsindelningen är att ge föreningarna ett likvärdigt stöd och likvärdiga förutsättningar för att nå de högt uppsatta målen i Kompassriktning 2030.
Sedan dess har förbundets arbetsgrupp haft dialog med samtliga distrikt och många föreningar. Det visar sig att många ser uppenbara fördelar, medan andra har farhågor och är oroade för konsekvenserna av det förslag som nu diskuteras.
Tack för synpunkter
Från förbundet riktas ett stort tack för alla som bidragit med inspel och synpunkter.

(Ny sida)

Vad händer nu?
- Nu stannar vi upp och vi ska samla ihop alla synpunkter och kloka inspel. Vi ska reflektera och fundera över dessa. Under våren återkommer vi till samtliga distrikt och föreningar med planerna framåt. Tidplanen är inte det kritiska och antalet distrikt är inte det avgörande. Det viktiga är vår resa mot målen i Kompassriktning 2030 som beslutades på förbundsmötet 2022, säger Maria Krafft Helgesson
- Alla synpunkter kommer att beaktas. Nu ser vi fram emot att mötas under året, framför allt hoppas vi att vi ses både på Tiomila och O-Ringen i Åre.
Vill du veta mer?
Läs mer och följ processen genom att se de två filmerna som du når med hjälp av QR-koden. Den ena förklarar förslaget, den andra beskriver var vi befinner oss nu.
Vi ser gärna att ni delar med er av både artikel och filmen till de föreningar som undrar vad som händer med förslaget. Vi fortsätter att uppdatera informationen på hemsidan under avdelningen Strategi/Organisation.
Med vårliga orienteringshälsningar från
Maria Krafft Helgesson, ordförande Svenska Orienteringsförbundet Susanne Maarup, förbundschef Svenska Orienteringsförbundet
ml 2023-03-20 06:52 #416

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-19 19:26:

Oj, det var intressant information.

Här är också ett exempel hur SOFTs ledning skulle kunna vara mer transparent. Istället för att bara skicka ut ut till distriktens ordförande, lägg ut allt på hemsidan.

Skeptisk2 2023-03-19 19:26 #415
SOFT har just skickat ut en PDF till alla distriktsordförande där de säger att de backar från sin tidplan som innebar att lägga fram ett färdigt förslag till ordförandekonferensen i november. Någon ny tidplan ges inte.

Ett klipp från PDF:en:

"Vi står inför en förändringsresa om vi 2030 ska kunna nå målen med världens bästa
landslag i alla fyra grenar, 300 000 orienterare, 150 000 medlemmar, 1 500 000
deltagaraktiviteter och orientering i alla kommuner. Vår ambition är att alla föreningar -
oavsett var i landet de verkar, oavsett storlek och oavsett i vilken miljö de verkar – ska ha
möjlighet och förutsättning att bedriva orienteringsverksamhet. En orienteringsverksamhet som vi är övertygade om kan passa alla hela livet."

De skriver också att det kommer en artikel i Orienteraren nu på onsdag (artikeltexten är med i utskicket), samt att en ny film ska publiceras samtidigt. De avslutar med en uppmaning om att gärna dela "artikel och filmen till de föreningar som undrar vad som händer med förslaget.", så här kommer artikeltexten:

"DISTRIKTSINDELNING FORTSÄTTER UTREDAS

På ordförandekonferensen 2022 presenterade förbundsstyrelsen ett förslag på ny distriktsindelning. Syftet med den föreslagna distriktsindelningen är att ge föreningarna ett likvärdigt stöd och likvärdiga förutsättningar för att nå de högt uppsatta målen i Kompassriktning 2030. Sedan dess har förbundets arbetsgrupp haft dialog med samtliga distrikt och många föreningar. Det visar sig att många ser uppenbara fördelar, medan andra har farhågor och är oroade för konsekvenserna av det förslag som nu diskuteras.

Tack för synpunkter

Från förbundet riktas ett stort tack för alla som bidragit med inspel och synpunkter.

Vad händer nu?

- Nu stannar vi upp och vi ska samla ihop alla synpunkter och kloka inspel. Vi ska reflektera och fundera över dessa. Under våren återkommer vi till samtliga distrikt och föreningar med planerna framåt. Tidplanen är inte det kritiska och antalet distrikt är inte det avgörande. Det viktiga är vår resa mot målen i Kompassriktning 2030 som beslutades på förbundsmötet 2022, säger Maria Krafft Helgesson
- Alla synpunkter kommer att beaktas. Nu ser vi fram emot att mötas under året, framför allt hoppas vi att vi ses både på Tiomila och O-Ringen i Åre.

Vill du veta mer?

Läs mer och följ processen genom att se de två filmerna som du når med hjälp av QR-koden. Den ena förklarar förslaget, den andra beskriver var vi befinner oss nu."
avh 2023-03-06 12:45 #414
Bara på tel om...
Ur dagens DN, angående Fotbollens kommande
årsmmöte:

● Förbundets organisering. Ett mycket omstritt projekt om att radikalt minska antalet distrikt föreslås avslutas.

Tji 2023-03-06 04:52 #413
Kärnfrågan är väl: Vad är det för verksamhet som distrikten gör idag? Vad är det vi vill att distrikten skall göra i framtiden? Hur långt ifrån varandra är de idag? Samt: Vad vill vi "betala" för (SOFT bidrag) vs göra ideellt?

Jag ser inte svaret dessa frågor i analysen och inte så tydligt här i forumet heller. Vill vi ha ungdomssatsningar som en del av vad distriktet håller i och anordnar och att då tävlingsplanering kan skötas ideellt? Då är de större distrikten inte så smidiga.
Oj 2023-03-05 21:38 #412

Svar till inlägg av friidrottare/orienterare, 2023-03-05 21:05:

Borlänge är väl inte ens speciellt långt från Uppsala jämfört med vad avstånden i alla fall en del av de föreslagna distrikten.

Vet egentligen inte vad det är de vill lösa. Om det faktiskt fungerar att ha distrikts frågor och lösningar i ett distrikt som det nya norrland så borde man väl lika bra kunna ha det sentralt för hela Sverige?

Är ju ett fundamentalt problem att det är mycket svårare/omöjligt att ha samma tillbud för de som bor i storstadsområden och för de som bor på landsbygden.
CO2 2023-03-05 21:28 #411

Svar till inlägg av friidrottare/orienterare, 2023-03-05 21:05:

Så allt handlar om CO2-utsläpp. Frågan är ifall SOFT är hjältarna som får oss att sluta åka på DM eller ifall de är skurkar som skapar ökat resande när det blir längre till DM?
friidrottare/orienterare 2023-03-05 21:05 #410

Svar till inlägg av Surfer, 2023-01-19 12:47:

Hur det funkar inom friidrotten? Tja, jag som bor i Uppland åker ju inte till ett distriksmästerskap i terränglöpning när det är i Borlänge.
BC 2023-03-04 18:03 #409

Svar till inlägg av Bryter styrelsen mot stadgarna?, 2023-03-04 14:03:

Punkt 14 angående information så är ju ett av SOFT mest påtagliga argument för att ändra organisationen att informationen inte når alla (i deras svar på frågor t ex.).
Det måste ju vara lite av självmål att skylla på distriktsindelningen för att SOFT inte lyckats. Och det är svårt att se hur ännu större distrikt bättre ska kunna nå ut med information från SOFT på föreningsnivå?
Jan 2023-03-04 17:16 #408
Klubbarna bör gå ur SOFT och starta ett fristående nytt förbund!!
Lelldorin 2023-03-04 16:27 #407
Läste SOFTs svar och på mig känns det snabbt sammanfattat som att SOFT vill ha distriktets pengar / intäkter för att anställa folk på kansliet medan distrikten får fortsätta att sköta allt via ideellt arbete. Dock utan de monetära resurser de har för närvarande...
OF-bidrag 2023-03-04 15:28 #406

Svar till inlägg av Stöd, 2023-03-04 12:56:

SOFT delar ut 5 miljoner i OF-bidrag till distrikten som "samlas in" via arrangemangsavgiften.
Skeptisk2 2023-03-04 15:06 #405

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2023-03-04 14:10:

En liten nyansering/korrigering till en detalj du skrev: Det finns idag visst samarbete över distriktsgränser, även om det är en eller två magnituder mindre än verksamheten inom distrikten. Jag tänker på samarrangemang av DM som ibland förekommer och samordning av tävlingsdatum. Tror sådant är bra, kan fortsätta att fungera och kanske utvecklas inom ramen för nuvarande organisation och att denna typ av samverkan över länsgränser inte på något som helst sätt skulle bli så fantastiskt mycket bättre av att riva ner nuvarande distrikt och skapa stordistrikt att det vore värt en sådan omorganisation.

Med detta sagt stämmer det att det mesta som distrikten gör idag inte lämpar sig att göras över större geografiska områden. Såsom ungdomsverksamhet över klubbgränser, samarbeten om arrangörsmateriel mm. Det är ett enormt flagrant misstag av SOFT att inte ta upp detta som en väldigt central del i sin analys i utredningen.
Andreas Oxenstierna 2023-03-04 14:10 #404
SOFT måste svara konkret på hur all verksamhet som distrikten idag initierar, finansierar, driver och utvärderar ska fungera i den ideella verkligheten i framtiden.
Vem vill arbeta ideellt i en region med anställd personal enbart i Stockholm? Distrikten har idag säkerligen många hundra personer som gör betydande ideella insatser i sina respektive distrikt. Regionala samarbeten är idag i princip icke existerande av mycket goda skäl.
Bryter styrelsen mot stadgarna? 2023-03-04 14:03 #403
Jag tänkte att så här galet kan det inte vara tänkt att fungera och jag har därför läst § 27 i stadgarna som handlar om förbundsstyrelsens uppgifter (https://www.orientering.se/media/bsjpsfvs/stadgar-2021-06-01.pdf). Det finns 20 punkter och av dessa tycker jag att x är oproblematiska (längst ner). Styrelsen har alltså tagit på sig rollen att avgöra ifall OF i gör tillräckligt för att leva upp till visionen och jag kan inte se att de har den rollen enligt stadgarna.

Följande punkter skulle kunna ha att göra med detta arbete:
1. verkställa förbundsmötes beslut,
13. följa och stödja verksamheten inom OF och föreningarna,
20. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på förbundsstyrelsen

Jag har inte läst alla beslut från förbundsmöten men jag har svårt att se att det de ägnat sig åt ryms inom deras uppdrag och i sådana fall måste nuvarande styrelse avsättas.

Är det någon som menar att de har stöd i stadgarna för detta arbete?


(Oproblematiska uppgifter:
2. ansvara för och förvalta förbundets medel,
3. för varje räkenskaps- och verksamhetsår upprätta verksamhetsberättelse med årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning,
4. årligen utsända förbundets årsredovisning till OF,
5. till årsstämma överlämna sina verksamhetsberättelser med årsredovisningar samt revisorernas berättelser för de två senaste räkenskaps- och verksamhetsåren,
6. bereda de ärenden som ska föreläggas förbundsmöte,
7. bestämma tid och ort för förbundsmöte enligt 2 kap 12 § samt ombesörja kallelser till stämman,
8. tillsätta förbundets förbundschef (FC) samt besluta om instruktion för FC,
9. ansvara för verksamheten vid förbundets kansli, samt fastställa förbundskansliets organisation,
10. tillse, att förbundets arkiv, samlingar och övriga egendom vårdas och underhålls samt att förteckning förs över förbundets egendom,
11. tillse att RF:s anvisningar om upptagning av nya föreningar och uteslutning av föreningar följs,
12. fastställa OF:s namn och verksamhetsområden,
14. svara för erforderlig information till föreningar, OF, myndigheter och massmedia,
15. avge vederbörliga rapporter och yttranden,
16. ansvara för att svenska mästerskap genomförs i samtliga grenar,
17. ansvara för det nationella tävlingsprogrammet för samtliga grenar,
18. avgöra ansökning om anordnande av i internationell tävling för samtliga grenar,
19. engagera sig i det internationella samarbetet och därigenom bidra till den internationella orienteringssportens utveckling,
BC 2023-03-04 13:49 #402

Svar till inlägg av Stöd, 2023-03-04 12:56:

Vet inte, jag tror att stödet kommer att i huvudsak rikta in sig på att se till att de nya distrikten kan rapportera framgång med att nå de eventuella mål som SOFT sätter upp för sin verksamhet. Ekonomin kanske går till de som ska rapportera om det.

Om de målen också är samma som klubbarnas egna mål så kan det kanske nå till dem, men svaren som länkades nedan handlade ju mest om att det nya inte skulle hindra klubbarna att lokalt hålla på med sin verksamhet, samarbeta och ordna DM lokalt om de vill.

Oklart vad som ska stöttas via SOFT (utöver det du listat som ju är nationellt och inte till distrikt) av det som jag har sett.
Bix 2023-03-04 13:10 #401

Svar till inlägg av ., 2023-03-04 12:00:

Jo men vad jag hört är bara att det inte blev bra utan sämre än före.
Stöd 2023-03-04 12:56 #400

Svar till inlägg av BC, 2023-03-04 12:24:

Det är många upprepningar av ordet stöd. Vad består SOFT-stödet av? Inte pengar va?

- regler och anvisningar
- kurser/utbildningsmaterial
- mjukvaror (ola, eventor, livelox, winsplits)
- landslag
- coacher för nivå 1-arrangemang

Allt ovan riktar sig ju till klubbarna direkt. Vad består stödet till OF av?
BC 2023-03-04 12:24 #399
Man vill ha mer verksamhet i de svagare distrikten, de behöver stöttas säger SOFT.
Det som tillförs verkar mest vara styrning centralt.

Den verksamheten som redan idag finns och fungerar ska fortsätta att drivas, men lokalt, ideellt och av medlemmar och föreningar, på regional nivå och samverkan vid behov (där kan troligen den stöttning som faktiskt finns riskera att minska eller försvinna eftersom man ska stötta där det inte idag fungerar som SOFT önskar).

Slutsatsen blir att SOFT vill bestämma, och styra med ekonomiska metoder, men ansvaret och jobbet kommer att fortsätta att ligga på klubbarna och deras medlemmar i ännu större grad om det ska vara en bra lokal verksamhet. Och vad som är bra vill SOFT ha sista ordet om.

Jag tror att vissa distrikt kan ha nytta av ökat stöd och samarbete, men sammanslagningar borde hellre initieras underifrån i organisationen för att distrikten själva ser att det är bilateralt önskvärt.
. 2023-03-04 12:00 #398

Svar till inlägg av Fundering, 2023-03-04 10:54:

Friidrott gick ner till 9 distrikt 1 januari 2022.
Fundering 2023-03-04 10:54 #397

Svar till inlägg av Arrangör, 2023-03-04 10:22:

Intressant att läsa andra förbunds strategier

Så sant och borde vara ledord för orienteringen;
”Den stora utvecklingen sker i föreningar, i dagliga möten med föreningsmedlemmar och under träning och tävling.”


Friidrottsförbundet

https://www.friidrott.se/media/2rlgykzg/svenskfriidrott-strategidokument-2025-digital-210304.pdf

Skidförbundet
https://www.strategi2026.se/
. 2023-03-04 10:29 #396

Svar till inlägg av 08, 2023-03-04 09:57:

Det är väl till stor det därifrån de nu omtalade distriktsförbunden får den ekonomiska stöttningen i form av fem miljoner i OF-bidrag som det skrivs om i distriktsutredningen?
Arrangör 2023-03-04 10:22 #395
Av SOFTs svar trycker man på två saker. Bästa landslag, men den är ju redan avbockad med nuvarande organisation. Den andra är kompassriktning 2030. Den liknar väldigt mycket liknande målriktningar i andra förbund och RFs egen. Den är skriven för att uppfylla vissa krav från politiskt håll, PK skulle några kalla det. Jag är inte 100 insatt men jag gissar att det är väldigt svårt att skriva den på annat sätt om vi ska få några statliga pengar överhuvudtaget, det är floskler vi får leva med. Så är det inom en rad områden i den politikerstyrda verksamheten som stat, regioner och kommuner. Men att våra lokala OF inte skulle kunna leva upp till detta ser jag som rent trams. SOFT liksom övriga idrottsförbund har numera mängder med personal som sitter på sina poster just därför att de kan detta område, att formulera målriktningar som passar politiska krav. Själva idrotten drivs av klubbar och OF. Måste vi montera ner våra lokala OF så blir det verksamheten idrott som drabbas.
08 2023-03-04 09:57 #394

Svar till inlägg av Bix, 2023-03-04 09:19:

Första steget borde vara att justera tävlings- och sanktionsavgifter till samma rimliga nivå som andra likvärdiga idrotter (ex friidrott och längdåkning).
Bix 2023-03-04 09:19 #393
Som många redan påpekat i tråden, "gör om - gör rätt", så bör vi börja i andra änden och fråga distrikten och klubbarna vad de anser att SOFT ska bidra med. En aktuell utredning och analys snarare än att basera beslut på något som är 10 år gammalt. En snabbrunda presentationer via onlinemöten ger ingen förankring i rörelsen. Ser också att omvärldsförändringarna gjort Kompassriktning 2030 inaktuell. Efterklokt kan man ju se den som naiv.

Det är andra utmaningar nu. Låt oss förpassa den och regionsförslaget till papperskorgen.
Skeptisk2 2023-03-04 07:54 #392

Svar till inlägg av Oj, 2023-03-03 21:48:

Ja, om Kompassriktning 2030 tolkas av SOFT på så vis att så här destruktiva vansinnigheter är vägen framåt så kan det vara läge att ändra i den. Eller börja från början. Jag har svårt att tro att de som röstade igenom Kompassriktning 2030 på förbundsmötet 2022 hade en aning om hur SOFT skulle använda den. Och om de haft en aning tror jag inte den hade röstats igenom.
Oj 2023-03-03 21:48 #391
Kanske börja med att ändra på 2030 målet till något mer realistiskt?
old 2023-03-03 21:43 #390
Jag anser att det är dags för SOFT att dra tillbaka hela förslaget så vi slipper ägna mer energi åt detta!
Som jag ser det är "utredningen" ett skämt. Finns ju ingen analys av varken för- eller nackdelar med förslaget. Bara ett konstaterande att vi inte kan ha det som nu.
Utredningen som gjordes för c:a 10 år sedan var ju värd beteckningen utredning och den kom fram till bibehållande av distrikten.
Själv är jag mycket nöjd med verksamheten i mitt (och SOFT:s ordförandes) distrikt. Visst kan det bli mer jämlikt om vi försämrar denna verksamhet men inte ökar det möjligheten att nå några andra mål.
Ska man se något positivt med förslaget så kan diskussionen kring det kanske väcka tanken till mer samarbete mellan distrikt i flera frågor.
asdf 2023-03-03 21:08 #389

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-03 19:42:

Som tidigare inlägg påpekar så är SOFTs linje tydlig i och med svaren.

Man vill skapa ett ytterligare lager administration mellan SOFT och klubb/regionaktiviteter. Man påpekar att mycket av distriktens verksamhet i dag bör fortsätta fungera på mer lokal nivå och då finanseras av klubbarna utan SOFTs stöd. Det ska vara magiskt ske, antagligen för man ser att det är viktigt och då räknar med att någon kommer ta tag i det när stödet och omstruktureringen sker.

Det man får är fler anställda på ett kansli. Och man hoppas att några eftersatta områden i Sverige växer/får mer stöd, eller man kan säga att alla får lika, resultaten blir i alla fall sannolikt ingen vinst för de mindre klubbarna och förstörd verksamhet för de fungerande distrikten.
De har alltså inte gett upp ... 2023-03-03 20:40 #388

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-03 19:09:

Imponerande att svaret angående DM-tävlingar (som enligt tävlingsreglerna är kopplade till distrikten/OF) är:
"Det finns alla möjligheter att fortsätta med dessa och liknande aktiviteter."

Helt annan agenda eller helt annan planet?
Svar 2023-03-03 20:11 #387

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-03 19:09:

1800-talet ringde och vill ha sin konsulent tillbaka:

"...då blevo det..."
Skeptisk2 2023-03-03 19:42 #386
Efter att ha funderat en del på det här förslaget tycker jag väsentliga delar av det kan sammanfattas med:

- Lägg ned nuvarande distrikt, oavsett om de har fungerande verksamhet eller inte.
- Ta pengarna som går till distrikten (och de som redan finns i kassorna?) och använd dem till att anställa fler på SOFT (men säg att dessa nyanställda jobbar för varsitt stor-distrikt).
- Försök få tillräckligt många att tro att det här är bra så att det går att pressa igenom på förbundsmötet 2024 och att nuvarande distrikt går med på att lägga ned sig själva.

När det påpekas att det finns en massa bra verksamhet i många distrikt som inte alls skulle fungera att ha på högre nivå (något man inte verkar ha insett när man gjorde utredningen) så säger man i frågesvaren att sådant "behålls med fördel lokalt". Jaha, så det behövs alltså i alla fall en nivå mellan nya stor-SOFT och klubbarna? Men nu utan pengar och utan rösträtt på förbundsmötet...

Jag tror SOFT har rätt i ett par saker:

- Det här kan leda till mer likvärdighet genom att de distrikt som fungerar slås sönder och ersätts med något som inte lär ge något konkret användbart på gräsrotsnivå. Alla får det lika dåligt. Säkerligen kommer det dock att produceras en massa fina ord och dokument och värdegrunder och mål och strategier och dyra kurser med byråkratiska regler och kanske föredrag som inte är till någon hjälp i den vardagliga kärnverksamheten ute i klubbarna.

- Det blir lättare för SOFT att nå ut till distrikten. Det är ju bara att prata med de fem kollegorna på kansliet i Stockholm som ska konsulera för vardera stor-distriktet så är det klart. Kanske når det hela inte undersåtarna ute i klubbarna så bra, men det kanske inte gör något. Det var ju lätt att få kontakt med distrikten, så problemet är ju löst!

Jag tror de som ligger bakom de här planerna har tänkt väldigt fel (alternativt har en annan agenda än gemene orienterare) och att ett genomförande skulle ge ett stort avbräck i engagemang och verksamhet (förutom på SOFT-kansliet som sväller).
Skeptisk2 2023-03-03 19:09 #385

Svar till inlägg av Arrangör, 2023-02-24 19:08:

SOFT har nu publicerat svar på några (men inte alla) frågorna de fått från distrikten:

https://www.orientering.se/utova-och-folj/om-soft/strategi/organisation/
Eh.. 2023-02-24 23:28 #384

Svar till inlägg av Arrangör, 2023-02-24 19:08:

Vad menar du? Svar på vad?
Arrangör 2023-02-24 19:08 #383
Har vi fått något svar från SOFT eller är frågan död?
08 2023-02-22 00:54 #382

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-02-21 22:57:

Hur mycket har personerna i SOFTs styrelse varit verksamma i distrikten? Noterat att Sthlmaren som blev bortröstad från SOFTs styrelse har mycket erfarenhet från distriktet medans den Sthlmare som sitter där nu har inte många minuters engagemang på distriktsnivå.
Skeptisk 2023-02-22 00:02 #381

Svar till inlägg av Xxxxx, 2023-02-21 21:30:

Tycker du åsikterna här är sämre för att de flesta är anonyma?
Om de verkligen vill ha input från Sveriges orienterare så borde de vara tex här. Att bara ha dialog med distrikten känns mossigt.
PSeudonymt 2023-02-21 23:05 #380

Svar till inlägg av Xxxxx, 2023-02-21 21:30:

Ingen är anonym på internet.... om du nu trodde det. :D

H Boström gjorde ett toppenjobb som O-ringenchef och kommunicerade PROFFSIGT här.
Skeptisk 2023-02-21 22:57 #379

Svar till inlägg av Telma, 2023-02-21 22:08:

Jag tror inte alls de har räknat på detta. De verkar inte ens veta hur många anställda det finns i distrikten idag. Ännu mindre hur distriktens ekonomi och deras budgetar ser ut. Vad som kostar helt enkelt och hur detta påverkas av det nya förslaget. Efter den dragningen jag var på ör min känsla att de knappt gjort någon analys alls på verksamheten i dagens OF.
Rätta mig gärna om jag har fel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Senast kommenterat

Onsdag 29/11
Tisdag 28/11
Måndag 27/11

12:14

-Arrangemangsreklam-

944

 

Söndag 26/11

19:15

Silly Season 2024

77

 

09:50

10-mila från 2024

816

 

Fredag 24/11

16:32

Landslaget 2024

206

 

Torsdag 23/11
Tisdag 21/11
Söndag 19/11

18:57

Eventor nere igen...

828

 

16:10

Soft-gala

2

 

Fredag 17/11
Torsdag 16/11
Onsdag 15/11

15:35

Dansk satsning

23

 

Måndag 13/11
Söndag 12/11

22:18

Landslag 2024

40

 

Fredag 10/11
Onsdag 8/11

22:21

Sverigelistan

281

 

Måndag 6/11

22:46

Jukola / Venla - 2024

25

 

Söndag 5/11
Fredag 3/11

18:35

6e Etappen 2022!

46

 

Tisdag 31/10
Måndag 30/10
Torsdag 26/10

14:05

Svinpesten är här

184

 

Tisdag 24/10
Måndag 23/10

12:51

Livelox feedback

248

 

Torsdag 19/10

09:27

25manna 2023

348

 

Måndag 16/10

10:21

Suunto-kompass

6

 

Fredag 13/10

18:47

Stafettligan

122

 

Torsdag 12/10
Onsdag 11/10

21:27

Skandal

72

 

Måndag 9/10

18:19

EOC

83

 

17:27

Ryssar i Sverige

105

 

15:51

Jobb för orienterare

226

 

Fredag 6/10

09:37

Svårtippat 25-manna

85

 

Torsdag 5/10

21:09

Sverigelistan 2020

669

 

Tisdag 3/10

18:35

O-ringen prispengar

3

 

Torsdag 28/9

10:31

Touch-free

52

 

Måndag 25/9

23:35

Kartbidrag

1

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng