Visa inloggningsformulär
Artiklar  

Motion #3 - Se över möjligheterna till regionsindelning

Ska distrikten slås samman och gå mot regioner istället? Den här motionen tar inte parti för eller emot, utan har till syfte att låta frågan utredas.

Publicerad 2007-11-01 06:17  

 2 kommentarer

Bakgrund
Samhället förändras. Så även Orienteringssverige. Är tiden mogen för att förändra distriktsindelningen eller är den bra som den är? Vad tycker distrikten själva? Finns det anledning att se över strukturen och gå mer mot regioner i vissa avseenden eller kanske till och med helt och hållet?

Den här motionen tar inte ställning till vare sig eller utan vill se över möjligheterna och om det är motiverat med en anpassning.

Motivering
Frågan om regionsindelning är inte ny, men vi känner att den inte riktigt har kommit till sin rätt vid tidigare tillfällen den diskuterats. På vissa håll är det så liten verksamhet att vi arbetar ihjäl oss. På andra håll finns det ingen verksamhet alls. Vi får allt fler sk ”vita fläckar” på kartan. Kan vi få samordningsvinster och bättre överblick av verksamheten med gemensam tävlingsplanering, gemensamma elitsatsningar och utbildninspooler för att dra några exempel och framförallt, kan en regionsindelning underlätta i så fall?

Svaret på den frågan vill vi ska besvaras genom att förbundsmötet antar den här motionen.

Bedömning
Vårt förslag är att helt förutsättningslöst se över möjligheterna till regionsindelning och vilka fördelar respektive nackdelar det skulle kunna få för svensk orientering.

Ska möjligheterna till regionsindelning ses över vill vi även att hela Orienteringssveriges organisation ses över. Till exempel tycker vi det vore intressant att se på en modell där anställda distriktskonsulenter ute i landet är anställda under Svenska Orienteringsförbundet som ”experter” inom olika områden, men samtidigt arbetar inom sin region med alla verksamhetsområden. I rollen experter kan SOFT nyttja konsulentens kompetens vid exempelvis utbildningar.

Vi ser det också av största vikt att distrikten själva ska få tycka till i frågan och att en seriös undersökning görs bland både klubbar och distrikt.

Förslag till beslut, yrkande
OL Alternativet föreslår förbundsmötet besluta om att

... ge Svenska Orienteringsförbundet i uppdrag att göra en grundlig översyn om möjligheterna till en regionsindelning, hur denna skulle kunna se ut samt vilka fördelar respektive nackdelar en sådan indelning i så fall skulle kunna innebära. Arbetet ska påbörjas omgående och rapporteras vid ordförandekonferenserna 2008 och 2009 för att slutligen presenteras vid förbundsmötet 2010 för vidare beslut i frågan.

Reflektorn

nyheter@orienterare.nu

 

 

Skriv summan av nittionio plus sju i rutan

 
 

Kommentarer

J Balck 2007-11-06 09:59 #2
Mycket intressant att se denna motion. Har dock svårt att se den accepterad av förbundsmötets ledamöter.

Jag skulle i varje vilja se en konkret ändring av Upplands, Stockholm och Södermanlands distrikten. Möjligtvis dela upp Sthlms län i två delar (norr / söder) och inföliva alla berörda klubbar i den nya indelningen. Med tanke på Stockholms infrastruktur så känns det mest naturligt, men IFK Lidingö får väl i så fall vara med i de båda nya distrikten...

Upplänning >> Det är inte lätt att få personer ställa upp för distriktet, man prioriterar gärna egna klubben.
Upplänning 2007-11-01 20:13 #1
Har precis tagit del av UOF:s krystade utskick om det minskade ledarengagemanget i Uppland. Det handlar inte bara hitta ledare som vill ställa upp. De måste fungera tillsammans också...

Vi har 23 distrikt med c:a 5-10 ledare som mer eller mindre fokuserar på sitt distikts verksamhet. Vid en sammanslagning skulle vi få loss en massa ledarkraft
som skulle kunna lägga sitt idella engagemang på annat.

Senaste artiklarna

Måndag 30/8
Onsdag 3/2
Tisdag 29/12
Lördag 26/12
Onsdag 23/12
Söndag 20/12
Torsdag 17/12
Måndag 14/12
Fredag 11/12
Torsdag 27/2
Måndag 27/1
Torsdag 23/1

10:56

Lördagsstängt

10

 

Söndag 15/9

20:34

Framtidens USM

13

 

Torsdag 28/3
Tisdag 22/1
Torsdag 21/6
Måndag 30/4

22:15

10mila 2018

3

 

Onsdag 25/4
Fredag 23/3
Måndag 12/3
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng