Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Vad anser vi om förslag till ny distriktsindelning?

Ledare  2023-01-18 18:41
Ambitionen är att fatta beslut om införandet av en ny distriktsorganisation i samband med förbundsmötet 2024 och att en ny distriktsorganisation är på plats 1 januari 2025

I en ny distriktsorganisation föreslås att det finns minst en anställd konsulent i varje OF. Anställningsgraden är heltid. SOFT är arbetsgivare och tjänsterna finansieras genom delar av det som idag är det så kallade OF-bidraget. OF-konsulenterna ingår i det som idag är idrottsenheten vid SOFT:s centrala kansli. OF-konsulenterna har sin fysiska arbetsplats i respektive distrikt.

OF-konsulenternas uppgift är att vara en länk mellan SOFT och föreningarna i respektive distrikt. De konkreta arbetsuppgifterna ska vara kopplade till uppdraget. Några viktiga arbetsuppgifter är:
• Stöd till föreningarna i OF
• Stöd till förtroendevalda i OF
• Skapa nätverk med RF-SISU distrikt, kommuner, regioner med flera
• Skapa mötesplatser och forum för föreningsledare
• Utbildningar för föreningsledare
• Ingår i SOFT-kansliet idrottsenhet
• SOFT är arbetsgivare

Utöver dessa anställda i OF kan varje OF själva bestämma om fler anställda om behovet finns.

Med utgångspunkt från det föreslås de nya distrikten att fortsatt kallas distrikt eller orienteringsförbund, OF. Namngivningen av de nya föreslagna distrikten utgår ifrån den geografiska placeringen inom Sverige.

Orienteringsförbund Syd
Blekinge, Halland, Skåne och Småland

Orienteringsförbund Väst
Bohuslän Dal, Göteborg, Värmland, Västergötland och Örebro

Orienteringsförbund Öst
Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland

Orienteringsförbund Mitt
Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Västmanland

Orienteringsförbund Norr
Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

1981 2023-03-22 18:09 #441

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-03-22 13:41:

Vore bättre med en rejäl pudel än budskapet i filmen. De säger fortfarande att organisationen i distrikt är problemet. Känns som att taktiken är att genom att presentera ett extremt förslag först få orienteringssverige att se en kompromiss med exvis halverat antal distrikt som en framgång.

Istället borde man ta nya tag och börja med strategin inför 2030 och se om det blir uppenbart att nuvarande distriktsindelning är ett hinder.Med en halv reträtt kommer 2023 på att blir ett förlorat år för svensk orientering.

Fast det mest rakryggade vore att nuvarande förbundsstyrelse meddelat att man avgår vid nästa förbundsmöte då samråden visat att man har för stor skillnad i syn på vad som behövs för att nå målen i kompassriktning 2030.
Gammal 2023-03-22 14:46 #440

Svar till inlägg av ??????, 2023-03-20 17:47:

Jag skrev inte alla ledare, jag skrev de flesta ledarna.
Jag menar att det ofta är brist på ledare och då behöver de föräldrar som kan något om orientering prioritera att vara ledare för sina barn och de som är i samma ålder, det betyder inte att man är ointresserad av barn i andra åldrar.
De flesta har bara ett visst antal timmar att lägga på orientering och håller massa andra bollar i luften också. Tex så har många flera barn med andra fritidsintressen där man också är ledare.
Tror det är du som lever i ett luftslott.
Jag menar att det finns inte massa ledare som kan lära ut orientering som kan ta sig an nybörjare i alla åldrar. De flesta ledare i orientering är upptagna att lära barn under 12 år att orientera och är nöjda med det.
Skeptisk 2023-03-22 13:41 #439
Nu har SOFT kommit med en ny film med uppdatering av läget och deras syn på hur förslaget tagits emot på träffarna med distrikten.
https://youtu.be/8q_E3YpumSs
PS 2023-03-21 15:01 #438

Svar till inlägg av Heffa, 2023-03-20 21:04:

Att dela på Stockholm i två halvor tror jag i längden skulle vara uppfriskande och några av dina andra förslag låter mer rimliga än de som funnits i SOFT:s förslag men många av problemen återstår ju. På kort sikt riskerar vi att slå sönder fungerande strukturer och DM får nog betydligt färre startande de år det går i "utkanterna". Detta problem tror jag alltid har funnits i stora distrikt som tex Småland. Det är tex långt från Gamleby till Markaryd.
Skeptisk2 2023-03-20 22:20 #437

Svar till inlägg av Heffa, 2023-03-20 21:04:

Men varför alls slå sönder dagens distrikt (av vilka många verkar fungera rätt bra och har en hel del verksamhet som inte skulle kunna skötas bättre av icke-ideella krafter på långt avstånd) och ta deras pengar för att anställa fler personer placerade långt från de flesta klubbarna? Jag ser varken hur det skulle vara bra i största allmänhet eller att det skulle kraftigt öka chanserna att uppnå målen i Kompassriktning 2030 om man nu skulle tycka att de målen är rimliga och lämpliga.

Det ska ju vara (minst) en konsulent per stor-distrikt och pengarna som idag går till distrikten är drygt 5 miljoner, vilket väl i praktiken knappast räcker till så mycket mer än en anställd per stor-distrikt. Så i princip inget blir över till exempelvis den ungdomsverksamhet som finns idag. I mitt distrikt lägger vi majoriteten av budgeten på just ungdomsverksamheten.

Om det finns distrikt som verkligen känner att deras verksamhet skulle gynnas av något i den här riktningen kan väl dessa enskilda distrikt få bestämma att skicka tillbaka sitt OF-bidrag till SOFT för att därigenom köpa sig det stöd av en anställd konsulent som de tror sig behöva? Och de distrikt som inte tror det här skulle göra läget bättre för orienteringen i distriktet kan fortsätta utan radikala ändringar? Utredningen verkar ha gjorts i stort sett utan kännedom om hur verksamheten fungerar i de flesta distrikten.

Hittills har jag inte hört signaler från något distrikt som tycker det här är ett bra förslag, men i ärlighetens namn har jag heller bara hört synpunkter från knappt hälften. Så kanske finns det en handfull svaga distrikt som gärna lägger ned sin tynande verksamhet och istället låter något frälsande proffs få distriktet att blomstra och klubbar att uppstå i de kommuner där det nu inte finns någon klubb?
Heffa 2023-03-20 21:04 #436
Lite mindre tuggor? Blekinge Halland Skåne, Småland Östergötland, Göteborg Västergötland, Gotland Södermanland (inkl. s Stockholm/Södertörn), Uppland (inkl. n Stockholm) Västmanland osv..
Skeptisk2 2023-03-20 18:32 #435

Svar till inlägg av Oj, 2023-03-20 08:42:

"Tycker det blir helt absurt att först komma med rätt orimliga* mål och sen börja göra om allt för att man kanske ska klara att uppnå dem. Orienteringen är för det mesta ideell och man ska försöka övertyga en massa folk om att börja med orientering. "

Jag håller med. Mitt intryck är att SOFT försöker vidta helt befängda och för rörelsen troligen mycket skadliga åtgärder under förevändningen att det är för att uppnå mycket tveksamma mål. Jag börjar alltmer tro att det är nödvändigt att riva upp Kompassriktning 2030 och ersätta den med något mer realistiskt och önskvärt. Och kanske också att byta ut åtminstone delar av SOFT-styret som stretar åt det här destruktiva hållet.
Xxxxx 2023-03-20 18:20 #434

Svar till inlägg av 08, 2023-03-20 13:27:

Alla klubbar är ju ändå ”tvingade” att arrangera tävlingar så detta säger ju inte så mycket och din klubb lär ha täta kontakter med STOF även om de inte kunde vara med här.
kg 2023-03-20 17:49 #433

Svar till inlägg av 08, 2023-03-20 13:27:

08 ; Med tanke på att informationen i stort sett bara spridits i aktiviteten i Eventor är det inte så dåligt att typ 15 klubbar var representerade. Dvs betydligt fler än antalet anmälda....
?????? 2023-03-20 17:47 #432

Svar till inlägg av Gammal, 2023-03-20 14:55:

Fast det där stämmer väl knappast att alla ledare bara är intresserade av sina egna barn eller att klubbarna har så mycket fokus på att få ihop 10milalag? Inget jag känner igen och tvivlar på att det är så vanligt. Tror du är långt borta från klubbverksamheten så som den är i de flesta klubbar - de kan ha fler bollar i luften än så
Gammal 2023-03-20 14:55 #431

Svar till inlägg av Oj, 2023-03-20 11:29:

Prioritet i klubbarna är ju det som de som är medlemmarna är intresserade av.
Det handlar oftast om att man fixar ungdomsverksamhet för sina egna barn och de som är i samma ålder. Där brukar jämligheten fungera bra.
Problemet är att det inte är så många som är intresserad av att arrangera nybörjarverksamhet för de över 12 år då de som är ledare då är mer intresserade av att fixa träningar för sina egna barn som kommit längre i utvecklingen.

När man sedan kommer till över 17 år har man andra problem som vissa handlar om likvärdighet.
Många klubbar har fokus på att få ihop tiomilalag vilket är svårare för herrar eftersom det är dubbelt så många sträckor och nattorientering.
Det är också enklare att få runt erfarna gubbor och gummor.
Efter ett tag blir vissa klubbar nöjda med att få runt ett tiomilalag själv eller tillsammans med grannklubben och tappar bort teknikträningar och läger som egentligen är viktigare för att få fram nya löpare.
I slutändan är alla medlemmar i klubben nöjda men man har en stadigt avtagande verksamhet.
08 2023-03-20 13:27 #430

Svar till inlägg av Gammal, 2023-03-20 09:59:

En bild över intresset att planera arr i vårt distrikt
https://eventor.orientering.se/Activities/Show/17573
Oj 2023-03-20 11:29 #429

Svar till inlägg av Gammal, 2023-03-20 10:46:

Världen som jag lever i.

I just detta fallet har jag noll tro på att vi kan 3 dubbla orienterare i Sverige genom att göra det du föreslår. Så fungerar det inte i världen som jag lever i.

Nu har alltså inte klubbarna i din värld vettig verksamhet för alla på grund av att de har fokus på en medelmåttig plassering på 10Mila för herrarna. Ok ...
Gammal 2023-03-20 10:46 #428

Svar till inlägg av Oj, 2023-03-20 10:05:

Vad är din värld?
Att det finns massor av ledare som vill arrangera nybörjarkurser för äldre än 12 år?
Att intresset för att arrangera många små tävlingar i närområden är stort?

Problemet med jämlikhet är att många slutar när klubben fokuserar på att få runt 10 st gubbar på en medelmåttig placering istället för att ha en vettig verksamhet för alla.
Oj 2023-03-20 10:05 #427

Svar till inlägg av Gammal, 2023-03-20 09:59:

Ok, som vanligt bor vi i helt olika världar.

(du glömde dock att ta med i betraktningen alla som inte vill börja med orienteringen på grund av hur ojämlik den är.)
Gammal 2023-03-20 09:59 #426

Svar till inlägg av Oj, 2023-03-20 08:42:

Jag tror inte alls det är svårt att tredubbla antalet orienterare i Sverige. Det är bara att arrangera 3 ggr så många tävlingar i närområden och ordna nybörjarkurser för äldre än 12 år.
Problemet är vem som skall arrangera dessa och för vems skull.
Min bild är att många som springer orientering idag inte så gärna vill springa eller arrangera i närområden. De flesta är också överlastade med ledaruppgifter redan idag.
En annan skeptisk person 2023-03-20 09:17 #425

Svar till inlägg av Oinsatt, 2023-03-20 07:43:

Jag har bara kopierat text från pdfen. Låt oss hoppas att de också lägger ut det som en nyhet på webbsidan samtidigt. Men vi ska nog inte räkna med att den kommer innan den digitala tidningen kommit.
Inte så insatt heller 2023-03-20 08:44 #424

Svar till inlägg av Oinsatt, 2023-03-20 07:43:

Tror att alla distrikten haft möten med SOFT nu och alla ol-klubbars ordförande bör ha varit med om de kunnat. Så var det i min klubb och vår ordförande var med. Och sen har distrikten haft egna möten, eller ska ha, om det också. Mig veterligen har kritiken vari massiv mot förslaget och de har försökt tona ned det lite och sagt att det bara är typ ett första förslag.
Oj 2023-03-20 08:42 #423
"Vi står inför en förändringsresa om vi 2030 ska kunna nå målen med världens bästa
landslag i alla fyra grenar, 300 000 orienterare, 150 000 medlemmar, 1 500 000
deltagaraktiviteter och orientering i alla kommuner."

Tycker det blir helt absurt att först komma med rätt orimliga* mål och sen börja göra om allt för att man kanske ska klara att uppnå dem. Orienteringen är för det mesta ideell och man ska försöka övertyga en massa folk om att börja med orientering. Är självklart inte alls säkert att man kan uppnå de där målen på något som helst sätt.

* att dubbla aktivitets nivån som jag har för mig att det handlar om är inte speciellt lätt ... Om man ska få till det i alla kommuner som behövs det antagligen eldsjälar i alla kommuner och det är inte så enkelt att bara bestämma centralt.
Oinsatt 2023-03-20 07:43 #422

Svar till inlägg av En annan skeptisk person, 2023-03-20 07:13:

Jag har inte hört eller sett något den ”formella vägen”, dvs från klubbens styrelse. Dock så vet jag sedan gammalt att en hel del SOFT info stannar på distriktet eller ibland hos min klubbs ordförande som inte får med sig budskap.

Bra om det finns direkt information från SOFT till oss orienterare via öppna kanaler och inte bara via en tidning som man behöver prenumerera på för att få information.
Skeptisk2 2023-03-20 07:30 #421

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-03-20 07:14:

>> "Det allra flesta totalsågar förslaget längs med fotknölarna. Endast några enstaka personer sett några fördelar med förslaget."

Ja, det hade varit en ärlig och väldigt mycket mer verklighetsnära formulering. SOFT:s skönmålande, överslätande och till väsentliga delar icke öppna hantering av det här imponerar inte.
En annan skeptisk person 2023-03-20 07:15 #420

Svar till inlägg av En annan skeptisk person, 2023-03-20 07:13:

Menade givetvis jan inte juni. Nu ska jag sluta spamma.

Ha en bra dag
Skeptisk 2023-03-20 07:14 #419
"Det visar sig att många ser uppenbara fördelar, medan andra har farhågor och är oroade för konsekvenserna av det förslag som nu diskuteras."

Nu har,ju inte jag tagit del av svaren son kommit till SOFT. Men jag har sett ett antal skrivelser från olika distrikt, varit med på info/frågestund som SOFT hållit, pratat med folk och inte minst läst vad som skrivits här och på Facebook.
Om jag varit en objektiv journalist så hade jag efter den inputen valt att istället uttrycka det ungefär så här:

"Det allra flesta totalsågar förslaget längs med fotknölarna. Endast några enstaka personer sett några fördelar med förslaget."
En annan skeptisk person 2023-03-20 07:13 #418

Svar till inlägg av En annan skeptisk person, 2023-03-20 07:11:

Vårt info/diskussionsmöte med soft representant i juni innehöll ingen sådan öppning alls. Vi skulle bara utse representanter som ville förbereda nya regionen inom 2 veckor. Det har vi fortfarande inte lyckats med. Nu slipper vi.
En annan skeptisk person 2023-03-20 07:11 #417

Svar till inlägg av ml, 2023-03-20 06:52:

Jag instämmer. Eftersom jag fått en kopia på mailet så vet jag dock att det kommer någon typ av inslag i orienteraren. Ett annat utdrag ur pdfen är (qr koderna saknas i pdfen)

Artikel i kommande nummer av Orienteraren
Nästa nummer av Orienteraren kommer digitalt på onsdag den 22 mars, där sammanfattar en artikel processen, var vi befinner oss nu och vad som händer härnäst. På onsdag kommer också en film att publiceras på hemsidan som det hänvisas till i artikeln.
Texten i Orienteraren lyder:
DISTRIKTSINDELNING FORTSÄTTER UTREDAS
På ordförandekonferensen 2022 presenterade förbundsstyrelsen ett förslag på ny distriktsindelning. Syftet med den föreslagna distriktsindelningen är att ge föreningarna ett likvärdigt stöd och likvärdiga förutsättningar för att nå de högt uppsatta målen i Kompassriktning 2030.
Sedan dess har förbundets arbetsgrupp haft dialog med samtliga distrikt och många föreningar. Det visar sig att många ser uppenbara fördelar, medan andra har farhågor och är oroade för konsekvenserna av det förslag som nu diskuteras.
Tack för synpunkter
Från förbundet riktas ett stort tack för alla som bidragit med inspel och synpunkter.

(Ny sida)

Vad händer nu?
- Nu stannar vi upp och vi ska samla ihop alla synpunkter och kloka inspel. Vi ska reflektera och fundera över dessa. Under våren återkommer vi till samtliga distrikt och föreningar med planerna framåt. Tidplanen är inte det kritiska och antalet distrikt är inte det avgörande. Det viktiga är vår resa mot målen i Kompassriktning 2030 som beslutades på förbundsmötet 2022, säger Maria Krafft Helgesson
- Alla synpunkter kommer att beaktas. Nu ser vi fram emot att mötas under året, framför allt hoppas vi att vi ses både på Tiomila och O-Ringen i Åre.
Vill du veta mer?
Läs mer och följ processen genom att se de två filmerna som du når med hjälp av QR-koden. Den ena förklarar förslaget, den andra beskriver var vi befinner oss nu.
Vi ser gärna att ni delar med er av både artikel och filmen till de föreningar som undrar vad som händer med förslaget. Vi fortsätter att uppdatera informationen på hemsidan under avdelningen Strategi/Organisation.
Med vårliga orienteringshälsningar från
Maria Krafft Helgesson, ordförande Svenska Orienteringsförbundet Susanne Maarup, förbundschef Svenska Orienteringsförbundet
ml 2023-03-20 06:52 #416

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-19 19:26:

Oj, det var intressant information.

Här är också ett exempel hur SOFTs ledning skulle kunna vara mer transparent. Istället för att bara skicka ut ut till distriktens ordförande, lägg ut allt på hemsidan.

Skeptisk2 2023-03-19 19:26 #415
SOFT har just skickat ut en PDF till alla distriktsordförande där de säger att de backar från sin tidplan som innebar att lägga fram ett färdigt förslag till ordförandekonferensen i november. Någon ny tidplan ges inte.

Ett klipp från PDF:en:

"Vi står inför en förändringsresa om vi 2030 ska kunna nå målen med världens bästa
landslag i alla fyra grenar, 300 000 orienterare, 150 000 medlemmar, 1 500 000
deltagaraktiviteter och orientering i alla kommuner. Vår ambition är att alla föreningar -
oavsett var i landet de verkar, oavsett storlek och oavsett i vilken miljö de verkar – ska ha
möjlighet och förutsättning att bedriva orienteringsverksamhet. En orienteringsverksamhet som vi är övertygade om kan passa alla hela livet."

De skriver också att det kommer en artikel i Orienteraren nu på onsdag (artikeltexten är med i utskicket), samt att en ny film ska publiceras samtidigt. De avslutar med en uppmaning om att gärna dela "artikel och filmen till de föreningar som undrar vad som händer med förslaget.", så här kommer artikeltexten:

"DISTRIKTSINDELNING FORTSÄTTER UTREDAS

På ordförandekonferensen 2022 presenterade förbundsstyrelsen ett förslag på ny distriktsindelning. Syftet med den föreslagna distriktsindelningen är att ge föreningarna ett likvärdigt stöd och likvärdiga förutsättningar för att nå de högt uppsatta målen i Kompassriktning 2030. Sedan dess har förbundets arbetsgrupp haft dialog med samtliga distrikt och många föreningar. Det visar sig att många ser uppenbara fördelar, medan andra har farhågor och är oroade för konsekvenserna av det förslag som nu diskuteras.

Tack för synpunkter

Från förbundet riktas ett stort tack för alla som bidragit med inspel och synpunkter.

Vad händer nu?

- Nu stannar vi upp och vi ska samla ihop alla synpunkter och kloka inspel. Vi ska reflektera och fundera över dessa. Under våren återkommer vi till samtliga distrikt och föreningar med planerna framåt. Tidplanen är inte det kritiska och antalet distrikt är inte det avgörande. Det viktiga är vår resa mot målen i Kompassriktning 2030 som beslutades på förbundsmötet 2022, säger Maria Krafft Helgesson
- Alla synpunkter kommer att beaktas. Nu ser vi fram emot att mötas under året, framför allt hoppas vi att vi ses både på Tiomila och O-Ringen i Åre.

Vill du veta mer?

Läs mer och följ processen genom att se de två filmerna som du når med hjälp av QR-koden. Den ena förklarar förslaget, den andra beskriver var vi befinner oss nu."
avh 2023-03-06 12:45 #414
Bara på tel om...
Ur dagens DN, angående Fotbollens kommande
årsmmöte:

● Förbundets organisering. Ett mycket omstritt projekt om att radikalt minska antalet distrikt föreslås avslutas.

Tji 2023-03-06 04:52 #413
Kärnfrågan är väl: Vad är det för verksamhet som distrikten gör idag? Vad är det vi vill att distrikten skall göra i framtiden? Hur långt ifrån varandra är de idag? Samt: Vad vill vi "betala" för (SOFT bidrag) vs göra ideellt?

Jag ser inte svaret dessa frågor i analysen och inte så tydligt här i forumet heller. Vill vi ha ungdomssatsningar som en del av vad distriktet håller i och anordnar och att då tävlingsplanering kan skötas ideellt? Då är de större distrikten inte så smidiga.
Oj 2023-03-05 21:38 #412

Svar till inlägg av friidrottare/orienterare, 2023-03-05 21:05:

Borlänge är väl inte ens speciellt långt från Uppsala jämfört med vad avstånden i alla fall en del av de föreslagna distrikten.

Vet egentligen inte vad det är de vill lösa. Om det faktiskt fungerar att ha distrikts frågor och lösningar i ett distrikt som det nya norrland så borde man väl lika bra kunna ha det sentralt för hela Sverige?

Är ju ett fundamentalt problem att det är mycket svårare/omöjligt att ha samma tillbud för de som bor i storstadsområden och för de som bor på landsbygden.
CO2 2023-03-05 21:28 #411

Svar till inlägg av friidrottare/orienterare, 2023-03-05 21:05:

Så allt handlar om CO2-utsläpp. Frågan är ifall SOFT är hjältarna som får oss att sluta åka på DM eller ifall de är skurkar som skapar ökat resande när det blir längre till DM?
friidrottare/orienterare 2023-03-05 21:05 #410

Svar till inlägg av Surfer, 2023-01-19 12:47:

Hur det funkar inom friidrotten? Tja, jag som bor i Uppland åker ju inte till ett distriksmästerskap i terränglöpning när det är i Borlänge.
BC 2023-03-04 18:03 #409

Svar till inlägg av Bryter styrelsen mot stadgarna?, 2023-03-04 14:03:

Punkt 14 angående information så är ju ett av SOFT mest påtagliga argument för att ändra organisationen att informationen inte når alla (i deras svar på frågor t ex.).
Det måste ju vara lite av självmål att skylla på distriktsindelningen för att SOFT inte lyckats. Och det är svårt att se hur ännu större distrikt bättre ska kunna nå ut med information från SOFT på föreningsnivå?
Jan 2023-03-04 17:16 #408
Klubbarna bör gå ur SOFT och starta ett fristående nytt förbund!!
Lelldorin 2023-03-04 16:27 #407
Läste SOFTs svar och på mig känns det snabbt sammanfattat som att SOFT vill ha distriktets pengar / intäkter för att anställa folk på kansliet medan distrikten får fortsätta att sköta allt via ideellt arbete. Dock utan de monetära resurser de har för närvarande...
OF-bidrag 2023-03-04 15:28 #406

Svar till inlägg av Stöd, 2023-03-04 12:56:

SOFT delar ut 5 miljoner i OF-bidrag till distrikten som "samlas in" via arrangemangsavgiften.
Skeptisk2 2023-03-04 15:06 #405

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2023-03-04 14:10:

En liten nyansering/korrigering till en detalj du skrev: Det finns idag visst samarbete över distriktsgränser, även om det är en eller två magnituder mindre än verksamheten inom distrikten. Jag tänker på samarrangemang av DM som ibland förekommer och samordning av tävlingsdatum. Tror sådant är bra, kan fortsätta att fungera och kanske utvecklas inom ramen för nuvarande organisation och att denna typ av samverkan över länsgränser inte på något som helst sätt skulle bli så fantastiskt mycket bättre av att riva ner nuvarande distrikt och skapa stordistrikt att det vore värt en sådan omorganisation.

Med detta sagt stämmer det att det mesta som distrikten gör idag inte lämpar sig att göras över större geografiska områden. Såsom ungdomsverksamhet över klubbgränser, samarbeten om arrangörsmateriel mm. Det är ett enormt flagrant misstag av SOFT att inte ta upp detta som en väldigt central del i sin analys i utredningen.
Andreas Oxenstierna 2023-03-04 14:10 #404
SOFT måste svara konkret på hur all verksamhet som distrikten idag initierar, finansierar, driver och utvärderar ska fungera i den ideella verkligheten i framtiden.
Vem vill arbeta ideellt i en region med anställd personal enbart i Stockholm? Distrikten har idag säkerligen många hundra personer som gör betydande ideella insatser i sina respektive distrikt. Regionala samarbeten är idag i princip icke existerande av mycket goda skäl.
Bryter styrelsen mot stadgarna? 2023-03-04 14:03 #403
Jag tänkte att så här galet kan det inte vara tänkt att fungera och jag har därför läst § 27 i stadgarna som handlar om förbundsstyrelsens uppgifter (https://www.orientering.se/media/bsjpsfvs/stadgar-2021-06-01.pdf). Det finns 20 punkter och av dessa tycker jag att x är oproblematiska (längst ner). Styrelsen har alltså tagit på sig rollen att avgöra ifall OF i gör tillräckligt för att leva upp till visionen och jag kan inte se att de har den rollen enligt stadgarna.

Följande punkter skulle kunna ha att göra med detta arbete:
1. verkställa förbundsmötes beslut,
13. följa och stödja verksamheten inom OF och föreningarna,
20. i övrigt sköta löpande ärenden och fullgöra de skyldigheter som enligt dessa stadgar ankommer på förbundsstyrelsen

Jag har inte läst alla beslut från förbundsmöten men jag har svårt att se att det de ägnat sig åt ryms inom deras uppdrag och i sådana fall måste nuvarande styrelse avsättas.

Är det någon som menar att de har stöd i stadgarna för detta arbete?


(Oproblematiska uppgifter:
2. ansvara för och förvalta förbundets medel,
3. för varje räkenskaps- och verksamhetsår upprätta verksamhetsberättelse med årsredovisning, som ska bestå av förvaltningsberättelse och resultat- och balansräkning,
4. årligen utsända förbundets årsredovisning till OF,
5. till årsstämma överlämna sina verksamhetsberättelser med årsredovisningar samt revisorernas berättelser för de två senaste räkenskaps- och verksamhetsåren,
6. bereda de ärenden som ska föreläggas förbundsmöte,
7. bestämma tid och ort för förbundsmöte enligt 2 kap 12 § samt ombesörja kallelser till stämman,
8. tillsätta förbundets förbundschef (FC) samt besluta om instruktion för FC,
9. ansvara för verksamheten vid förbundets kansli, samt fastställa förbundskansliets organisation,
10. tillse, att förbundets arkiv, samlingar och övriga egendom vårdas och underhålls samt att förteckning förs över förbundets egendom,
11. tillse att RF:s anvisningar om upptagning av nya föreningar och uteslutning av föreningar följs,
12. fastställa OF:s namn och verksamhetsområden,
14. svara för erforderlig information till föreningar, OF, myndigheter och massmedia,
15. avge vederbörliga rapporter och yttranden,
16. ansvara för att svenska mästerskap genomförs i samtliga grenar,
17. ansvara för det nationella tävlingsprogrammet för samtliga grenar,
18. avgöra ansökning om anordnande av i internationell tävling för samtliga grenar,
19. engagera sig i det internationella samarbetet och därigenom bidra till den internationella orienteringssportens utveckling,
BC 2023-03-04 13:49 #402

Svar till inlägg av Stöd, 2023-03-04 12:56:

Vet inte, jag tror att stödet kommer att i huvudsak rikta in sig på att se till att de nya distrikten kan rapportera framgång med att nå de eventuella mål som SOFT sätter upp för sin verksamhet. Ekonomin kanske går till de som ska rapportera om det.

Om de målen också är samma som klubbarnas egna mål så kan det kanske nå till dem, men svaren som länkades nedan handlade ju mest om att det nya inte skulle hindra klubbarna att lokalt hålla på med sin verksamhet, samarbeta och ordna DM lokalt om de vill.

Oklart vad som ska stöttas via SOFT (utöver det du listat som ju är nationellt och inte till distrikt) av det som jag har sett.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Senast kommenterat

Torsdag 30/3

21:10

Silly Season 2023

287

 

Onsdag 29/3

20:27

Smålandskavlen

441

 

20:19

25manna 2023

1

 

Tisdag 28/3
Måndag 27/3

11:51

Tiomila 2023

61

 

Söndag 26/3
Fredag 24/3

13:45

-Arrangemangsreklam-

880

 

Tisdag 21/3
Måndag 20/3

21:48

TV-rättigheter

18

 

Söndag 19/3

15:29

Granbarkborren

19

 

Torsdag 16/3
Onsdag 15/3
Tisdag 14/3
Fredag 10/3
Torsdag 9/3
Onsdag 8/3

21:55

O-ringen 2020

1378

 

Söndag 5/3
Onsdag 22/2

09:08

Normaltid året runt

300

 

Tisdag 21/2
Fredag 10/2

08:22

Jobb för orienterare

212

 

Onsdag 8/2
Tisdag 7/2
Måndag 6/2

12:08

SM Ultra 23

28

 

Söndag 5/2

11:14

riksläger 2023

2

 

Fredag 3/2

08:03

Flytt tiomila

224

 

Torsdag 26/1
Onsdag 25/1
Måndag 23/1
Söndag 22/1
Torsdag 19/1

11:05

VM 2027

52

 

Onsdag 18/1

17:12

orienteringsmärken

12

 

Tisdag 17/1
Lördag 7/1

10:59

Eventor nere igen...

799

 

Lördag 31/12
Fredag 30/12

23:02

Dusch på TC

146

 

Tisdag 27/12

18:45

OL-nostalgi på SVT

8

 

14:36

25-manna 2022

455

 

Måndag 26/12

23:01

Oringen Stockholm 2027

198

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng