Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Vad anser vi om förslag till ny distriktsindelning?

Ledare  2023-01-18 18:41
Ambitionen är att fatta beslut om införandet av en ny distriktsorganisation i samband med förbundsmötet 2024 och att en ny distriktsorganisation är på plats 1 januari 2025

I en ny distriktsorganisation föreslås att det finns minst en anställd konsulent i varje OF. Anställningsgraden är heltid. SOFT är arbetsgivare och tjänsterna finansieras genom delar av det som idag är det så kallade OF-bidraget. OF-konsulenterna ingår i det som idag är idrottsenheten vid SOFT:s centrala kansli. OF-konsulenterna har sin fysiska arbetsplats i respektive distrikt.

OF-konsulenternas uppgift är att vara en länk mellan SOFT och föreningarna i respektive distrikt. De konkreta arbetsuppgifterna ska vara kopplade till uppdraget. Några viktiga arbetsuppgifter är:
• Stöd till föreningarna i OF
• Stöd till förtroendevalda i OF
• Skapa nätverk med RF-SISU distrikt, kommuner, regioner med flera
• Skapa mötesplatser och forum för föreningsledare
• Utbildningar för föreningsledare
• Ingår i SOFT-kansliet idrottsenhet
• SOFT är arbetsgivare

Utöver dessa anställda i OF kan varje OF själva bestämma om fler anställda om behovet finns.

Med utgångspunkt från det föreslås de nya distrikten att fortsatt kallas distrikt eller orienteringsförbund, OF. Namngivningen av de nya föreslagna distrikten utgår ifrån den geografiska placeringen inom Sverige.

Orienteringsförbund Syd
Blekinge, Halland, Skåne och Småland

Orienteringsförbund Väst
Bohuslän Dal, Göteborg, Värmland, Västergötland och Örebro

Orienteringsförbund Öst
Gotland, Stockholm, Södermanland, Uppland och Östergötland

Orienteringsförbund Mitt
Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Västmanland

Orienteringsförbund Norr
Jämtland-Härjedalen, Medelpad, Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2023-04-18 19:54 #498

Svar till inlägg av Gammal, 2023-04-18 13:58:

Ett annat sätt att se det är att det den framtida folkhälsans skull är viktigt att rikta bidrag till de ungdomar som verkligen ägnar sig åt fysisk aktivitet. Ren elitverksamhet har dock inget med det att göra.
Åkers 2023-04-18 17:49 #497

Svar till inlägg av Bix, 2023-04-18 09:10:

Har fått information nu från annat håll att förslaget om ny distriktsindelning är skrotad. Inget de nu skriver ut i klartext utan att man ska ha dialog med distrikten, men alltså inte om ny indelning utan är väl samma dialog man egentligen redan har i en massa frågor.
Gammal 2023-04-18 13:58 #496

Svar till inlägg av Hänglöparn, 2023-04-07 11:29:

I slutändan handlar det om varför idrott får så mycket av våra skattepengar. Om ungdomar inte vill hålla på med idrott så måste man i längden dra ner på stödet.
Att några välbeställda 40+ gillar att tävla duger inte till de gigantiska stöd som i dag delas ut till RF.
Ju mer elitistisk idrott desto mindre pengar. Det tycker jag är fullt rimligt.
1981 2023-04-18 13:25 #495

Svar till inlägg av Bix, 2023-04-18 09:10:

Observera att dialogen ska handla om vad distrikten behöver för stöd och kompassriktning 2030. Det nämns inte längre att det i första hand är ändrad distriktsindelning som är det viktiga.
Bix 2023-04-18 09:10 #494

Svar till inlägg av Åkers, 2023-04-15 11:40:

Nej, det ska visst bli fortsatt dialog med distrikten enligt Softs styrelseprotokoll från 28/3. Samtidigt passade man på att höja tävlingsavgifterna från 1 juli och har börjat planeringen för att omfördela en del av kansliets personals arbetstid till evenemangsbolaget. Det går undan i den här styrelsen.
Åkers 2023-04-15 11:40 #493
Blev väldigt tyst om detta från alla håll nu. Är det helt skrotat och hamnat i papperskorgen nu?
1981 2023-04-07 17:49 #492

Svar till inlägg av Hänglöparn, 2023-04-07 11:29:

Jobbar du på SOFT? Några tendenser till skarpa sinnen ser jag inte röken av.
Hänglöparn 2023-04-07 11:29 #491

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-04-07 10:46:

Tror du är i rätt härad och letar. Honnörsorden du tar upp genererar politiska pengar via RF. Pengar behövs för att kunna förverkliga sin egen ställning. Man kan med dessa intäkter hålla ett väl fungerande landslag, åtminstone på kort och halvlång sikt. Landslaget behövs för att hålla kvar någon trovärdighet som idrott.

Politiker gillar ju också internationella framgångar. Men all annan idrott är ful och ska ersättas med motion utan tävlingsinslag. Tror sen det blir svårt att få fram nya stjärnor med den usla breddelit vi har. Men visst, våra stjärnor idag kommer närmast direkt från en ännu väl fungerande ungdomsverksamhet.

Det är inga pappskallar vi har på SOFT. Har man tagit sig dit har man en viss kapacitet. Den kapaciteten använder man efter eget gottfinnande. Det kan man göra på grund av de svaga lokala OF vi har. Hoppet står till att det bryska uppvaknandet hos våra OF håller i sig så pass att Kompassriktning 2030 kan gravsättas och att styrelsen kan bytas ut.
Skeptisk2 2023-04-07 10:57 #490

Svar till inlägg av Stopp, 2023-04-06 16:14:

Beskedet verkar ha kommit i ett utskick från SOFT till distriktsordförandena igår eftermiddag. Det finns även ett avslutande stycke som lyder så här:

"Vi kommer istället att, under april månad, inleda nya dialoger med samtliga distrikt med
ambitionen att än bättre fånga de olika distriktens behov och tillsammans skapa
förutsättningar för att kunna arbeta med Kompassriktning 2030 på ett framåtriktat sätt."

Delen om "att än bättre fånga de olika distriktens behov" är nog rätt tänkt och skulle i bästa fall kunna leda till något gott. Men det är nog klokt att fortsätta att bevaka det här. Hela den här processen har visat att SOFT gärna tolkar Kompassriktning 2030 som att den motiverar allsköns radikala påhitt som knappast har stöd hos orienterare i allmänhet eller de som röstade igenom det flaggskeppsdokumentet på Förbundsmötet 2022.
Skeptisk2 2023-04-07 10:46 #489

Svar till inlägg av Klokhet, 2023-04-07 09:52:

Vilka effekter de trodde det skulle få är svårt att veta med säkerhet utan djup insyn i styrelsearbetet som jag inte tror någon som diskuterar här har. Det är dock inte väldigt långsökt att tolka det hela som att en viktig sak de ville åstadkomma var att få större makt och resurser att styra orienteringssverige i en radikal riktning där kärnverksamheter som tävlingsverksamhet och ungdomsverksamhet prioriteras ned till förmån för ett fokus på likvärdighet, inkludering och liknande honnörsord. Jag tror inte det finns något större stöd för något sådant ute i distrikt och klubbar och jag tror inte en sådan inriktning har någon chans att leda till en livskraftig rörelse med engagerade ledare och utövare.

Har man lite inblick i allt bra som görs lokalt i många någorlunda välfungerande distrikt samt att denna verksamhet helt förbisågs i utredningen och plötsligt skulle sakna hemvist om förslaget genomfördes så är det i mitt tycke lätt att bedöma att det var allt annat än ett bra förslag.

Det massiva motståndet mot det här toppstyrda och destruktiva förslaget kan inte viftas bort med att det handlar om en irrationell rädsla för förändringar. Det är mycket mer välgrundat än så, vilket syns om man orkar läsa igenom den här diskussionstråden och övrigt material som finns publicerat i frågan.
Klokhet 2023-04-07 09:52 #488

Svar till inlägg av hahaha, 2023-04-07 09:18:

Jag tycker nog man kan tillskriva dem ett mått av klokhet och mognad. Det kan vara svårt att backa från en ståndpunkt man drivit eller ett förslag man lagt fram. Och de trodde nog ärligt på att det skulle förbättra för orienteringen. Sen är de flesta av oss konservativa och vill inte ha förändring. Åtminstone inte sådan som påverkar oss själva. Jag menar inte att det var ett bra förslag, det kan jag inte bedöma, bara att omorganisationer brukar möta stort motstånd. Motstånd som inte alltid baserar sig på fakta, utan en rädsla och osäkerhet hos de som berörs. Man vet vad man har, man inte vad man får. Men oavsett så tycker jag man ska ge dem en eloge för att de backar. Nu får vi väl fortsätta som vanligt och hoppas att vissa distrikt inte dör ut helt.
hahaha 2023-04-07 09:18 #487

Svar till inlägg av Bix, 2023-04-06 17:00:

Mogenhet, det var det sista jag kom att tänka på.
Nja…. 2023-04-06 20:31 #486

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-04-06 20:00:

Tror de backat rejält innan dess. Har fått info från möte med SOFTS utsända till distrikt och då har de försökt tona ned det hela efter all kritik, typ ”det är bara ett förslag och vi är öppna för….”. De insåg ganska tidigt att de var ute på hal is och lagt fram ett förslag som skulle röstas ned och nu handlar det om att försöka hitta någon kompromiss. Även det lär falla då de inte kan förklara vilka fördelar detta kan ge. Ev hittar man ett par distrikt som kan slås ihop men mer lär det inte bli.
Skeptisk2 2023-04-06 20:00 #485

Svar till inlägg av Stopp, 2023-04-06 16:14:

Var hittar du den informationen?

Bra att det backar till slut. Processen fram till detta har dock inte ingett förtroende för de personer som gått i bräschen för förslaget, bland annat med tanke på vilken bristfällig verklighetsbild som låg till grund för förslaget, frånvaron av öppenhet och lyhördhet under processen och raden av halvsanningar och mer eller mindre rena lögner som framfördes i videorna de publicerade.
Nja…. 2023-04-06 19:43 #484

Svar till inlägg av Bix, 2023-04-06 17:00:

Mod och mod… När de i princip fått hela orienterings-Sverige och alla distrikt emot sig så fanns det bara en utväg. Skulle ju bli ett svidande nederlag att bli totalt nedröstad sen när beslut ska tas. Så inget mod i det.. Bara ett krasst uppvaknande.
Bix 2023-04-06 17:00 #483

Svar till inlägg av Stopp, 2023-04-06 16:14:

Dagens bästa besked ! Det krävs ett visst mod att backa från en linje man drivit så pass långt, så det tycker jag visar på en mogenhet hos SOFT-styrelsen. Bra där.
Stopp 2023-04-06 16:14 #482
"På förbundsstyrelsens möte den 2023-03-28 beslutades att inte gå vidare med det
initiala förslaget om att dela in nuvarande 23 distrikt i 5 nya distrikt till förbundsmötet
2024.
Förbundsstyrelsen har tacksamt tagit del av skrivelser från flera distrikt och vi är glada
för det stora engagemanget samt alla frågor och synpunkter som kommit. Eftersom
förbundsstyrelsen inte går vidare med förslaget till förbundsmötet 2024 blir de inkomna
frågeställningarna i dagsläget inte aktuella."
Östgöte 2023-03-30 17:23 #481
De gjorde nyligen motsvarande förändring i friidrotten där de slog samman distrikt. Blev inte så lyckat.

Östergötland, Småland-Öland och Blekinge är exempelvis i samma distrikt. Hur många åker på DM som går i västra Småland eller i tex Karlskrona från t.ex. Linköping? Ingen. Så istället för tre lokala DM, en vardagkväll så måste man förlägga alla tävlingar mitt på dagen på helgen för att alla skall ha chans att åka dit över dagen. Men ingen söker arrangemangen så mkt blir inställt.

Det klubbades igenom tack vare att Stockholm blev ett eget distrikt. Likaså Göteborg. Skåne förblev oförändrat. I dessa tre distrikt har du en samlad majoritet i SM-poäng så övriga klubbar fick inte att säga till om. Inom orienteringen blir alla distrikt nog till det sämre och borde motverka att man slår ihop distrikten?

Samarbeta över distrikten kan man ju göra ändå i de frågor som är lämpligt. Inget som hindrar det idag.
Tji 2023-03-29 03:20 #480

Svar till inlägg av Statstiken, 2023-03-28 09:35:

Som det har påpekats tidigare. 300 000 orienterare är inte endast tävlingsstarter utan inkluderar alla "produkter" som Hittaut etc.

Däremot kan jag tycka att antal tävlingsstarter bör vara en av de centrala mätpunkterna.
Skeptisk 2023-03-28 09:54 #479

Svar till inlägg av Statstiken, 2023-03-28 09:35:

Hittade det själv nu. Lite tveksam till om man kan dra slutsatsen att antalet startande på tävlingar minskat efter pandemin. Minskningen mellan 2019 och 2022 ör inte speciellt stor och då får man nog ha med sig att våren 2022 också led lite av sviterna efter pandemin. Fanns ju en del restriktioner kvar och folk hade inte riktigt kommit igång än.
Det känns ju som det är fler som tävlar i år (i alla fall när det inte är snö) så man bör nog vänta något år innan man man kan dra sådana slutsatser.
Google 2023-03-28 09:50 #478

Svar till inlägg av Skeptisk, 2023-03-28 09:44:

Googla på ”SOFT kompassriktning”
Skeptisk 2023-03-28 09:44 #477

Svar till inlägg av Statstiken, 2023-03-28 09:35:

Var hittar jag den statistiken? Det lät intressant.
Statstiken 2023-03-28 09:35 #476
Är ny distriktsindelning bara för att uppnå målen i Kompassriktning 2030? Kompassriktning 2030 verkar ju vara en skrivbordsprodukt och hitta på-siffror. Vad är 300.000 orienterare till 2030? Idag är det väl cirka 35.000 som springer någon tävling under ett 1 år - men i statistik säger man att vi var 227.237 orienterare år 2022. Alltså bara 15 % är orienterare som någon gång deltagit i en tävling under 1 år.
Antal medlemmar i klubbar (även dubbla medlemsskap räknas två gånger) var år 2022 88.840 st (alltså merparten orienterar inte aktivt men är med i klubb - familjemedlemmar, gamla orienterare, etc). Men nu ska plötsligt antal medlemmar i föreningar öka med cirka 10 % per år. Redan i år - 2023 - ska vi vara 96.485 st. År 2024 104.130 st. Det innebär i genomsnitt 15 nya medlemmar per förening och år. Känns lite väl optimistiskt med en årlig ökning på 10 % bara sådär plötsligt.
Samtidigt har antal startande på tävlingar minskat efter corona-epidemin.
Känns som Kompassriktning mest bygger på fantasisiffror som man bara tagit ut luften och i ivern att försöka uppnå det blir det istället desperata åtgärder som ny distriktsindelning, fler anställda på SOFT som ska genomföra det med hårdare styrning uppifrån, etc. Tror man verkligen det är realistiskt att alla klubbar plötsligt ska växa med 10 % per år genom ny distriktsindelning? Blir väldigt mycket extra ideellt arbete som några få ska lägga ner känns det som, samtidigt som vi vet att det ideella arbetet blir mindre.Hawkeye 2023-03-27 23:02 #475
”DET VISAR SIG ATT MÅNGA SER UPPENBARA FÖRDELAR MEDAN ANDRA HAR FARHÅGOR OCH ÄR OROADE FÖR KONSEKVENSERNA SOM NU DISKUTERAS".
Bagdad-Bob kunde inte sagt det bättre.
Skeptisk2 2023-03-27 22:10 #474

Svar till inlägg av Orkaloggain, 2023-03-27 19:24:

> "Så vi har stoppat detta nu."

Jag tror inte vi ska vara alltför säkra på att de tänker pudla och lägga ner. Jag ser inga tydliga tecken på att de i SOFT som jobbat för det här destruktiva och mycket illa genomtänkta förslaget har kommit till någon verklig insikt om att det var en dålig idé och på vilka sätt det var en dålig idé.

> "Dags formulera om mål 2030 nu på samma sätt!"

Det lär krävas en massa jobb, diskussioner och opinionsbildning för att uppnå något sådant, men man kan ju hoppas att det går att styra om till verklighetsanpassade och gräsrotsförankrade mål. En fortsatt diskussion här är nog en bra del i processen. En eller flera klokt skrivna motioner till Förbundsmötet lär såklart också krävas. Och antagligen att delar av styrelsen byts ut med tanke på hur hela det här komplexet med Kompassriktning 2030 och förslaget till ny distriktsindelning har drivits hittills.
madcap 2023-03-27 20:04 #473

Svar till inlägg av madcap, 2023-03-27 20:02:

Även om jag svarade på ett inlägg i den här tråden inser jag att mitt inlägg passar bättre i tråden om framtida träningsprogram. Svara gärna där.
madcap 2023-03-27 20:02 #472

Svar till inlägg av Mr Crowley, 2023-03-25 08:29:

Men är det inte bra att SM planeras så att landslaget lockas att vara med? Det måste väl även för elitlöparna på nivån under SM vara intressant att få tävla mot de bästa? Som motionär och SM-åskådare tycker jag att det är roligare att titta på SM om jag vet att den som vinner faktiskt är bäst i Sverige (och inte "Bäst i Sverige om räknar bort de 5 bästa").

Jag ser det inte som en självskriven regel att varje SM-tävling alltid måste gå vid samma tid på året. Att till exempel medel-SM ibland går på våren och ibland på hösten ger ju möjlighet för både de som är bra på tidig säsong och de som toppar senare på säsongen.

Vad gäller antalet tävlingshelger/resehelger så tror jag att även de som inte springer i landslaget är glada om man kan hinna med SM, Swedish Leauge och snart och stafettligan utan att behöva gå ner i arbetstid. Många som satsar vill ju vara med på "allt", men om detta "allt" är för mycket så går det ju inte.
Orkaloggain 2023-03-27 19:24 #471
Orienteraren:
"Angående distriktsutredningen så vill vi från förbundet tacka alla som bidragit med inspel och synpunkter! Nu stannar vi upp och vi ska samla ihop alla synpunkter och kloka inspel. Vi ska reflektera och fundera över dessa och återkommer under våren med planerna framåt. Tidplanen är inte det kritiska och antalet distrikt är inte det avgörande. Det viktiga är vår resa mot målen i Kompassriktning 2030 som beslutades på förbundsmötet 2022."

Så vi har stoppat detta nu. Dags formulera om mål 2030 nu på samma sätt!

Ref 2023-03-27 14:46 #470

Svar till inlägg av Om Orienteraren, 2023-03-27 13:08:

Nämn några av de som är positiva. Kunde de gjort. Nån här som är det?
Om Orienteraren 2023-03-27 13:08 #469
I senaste numret av Orienteraren tas förslaget på ny distriktsindelning upp, men i en kort undanskymd "artikel" på en halv vänstersida en bit bak i tidningen som domineras av en stor QR-kod, och som inte är signerad. Som alla vet har ju förslaget mött väldigt stor kritik och jag har ännu inte stött på någon eller läst något om något som helst stöd ute distrikten och bland orienterare.
Då är det väldigt märkligt att läsa att det första man skriver efter att förbundets arbetsgrupp haft dialog med alla distrikt är "DET VISAR SIG ATT MÅNGA SER UPPENBARA FÖRDELAR MEDAN ANDRA HAR FARHÅGOR OCH ÄR OROADE FÖR KONSEKVENSERNA SOM NU DISKUTERAS".
Många?! Det där känns som en uppenbart påhittad skrivning. Varför tar man inte upp all massiv kritik som varit? Det kan inte har varit "många" som sett fördelarna jämfört med alla som varit kritiska och emot det. Och man borde i så fall lyfta fram det först.
Sen är det lite märkligt att inte tidningen Orienteraren tar chansen att förklara för alla läsare vad förslaget innebär mer i detalj. Det nämns bara som "Syftet med den förslagna distriktsindelningen är att ge föreningarna ett likvärdigt stöd och likvärdiga förutsättningar för att nå de högt uppsatta målen i Kompassriktning 2030". Inget om att det ska bli 5 distrikt, mm.
Tycker nog att Orienteraren bör vara ett organ för alla SOFTs medlemmar, nu känns det mycket som ett organ för SOFTs styrelse.
Detta är ju ändå en jättestor nyhet för orienterings-Sverige och borde bevakas och förklaras bättre för alla som inte är ordföranden eller förtroendevalda. Säker på att ytterst få har en susning om detta. Orienteraren borde inte bara föra SOFTs talan utan lika mycket vara kritiska och ställa frågor. NU är det bara ordföranden och den som skrivit som får komma till tals. Nu duckar man för all kritik som framförts från alla distrikt och på sociala medier som jag känner till (har ännu inte hört eller läst någon utanför SOFTs styrelse som varit positiv) och lyfter fram "MÅNGA SER UPPENBARA FÖRDELAR" som det viktigaste...
Mr Crowley 2023-03-25 08:29 #468

Svar till inlägg av Det spretar, 2023-03-24 16:50:

Intressant iakttagelse om tävlingsverksamheten. Det nya tävlingsprogrammet utifrån sprint-VM och skogs-VM signalerar också att allt ska styras utifrån landslagets schema.
Hur många löpare har en seriös satsning mot VM 2024 med realistisk chans att platsat ex? 20 herrlöpare och 20 damlöpare?
Det finns jättemånga fler löpare i H21 och D21 som inte har ambitioner om VM.
Men SOFTs styrelse är väldigt inne på att det finns två grupper av orienterare, landslagslöpare och motionärer. Löparna däremellan är väldigt ointressanta.
Det spretar 2023-03-24 21:45 #467

Svar till inlägg av Skeptisk2, 2023-03-24 20:05:

Det är på såna floskler PK människorna väljs in. Valberedningar och HR avdelningar tycks älska nämnda formuleringar. För mig ringer bara varningsklockor när jag ser dylika fraser. Jag tror dessa människor mycket väl kan vara begåvade och arbetsintresserade men inte på de saker som vi hade förväntat oss.
Skeptisk 2023-03-24 21:14 #466

Svar till inlägg av Friidrottarn, 2023-03-24 21:07:

Nej
Friidrottarn 2023-03-24 21:07 #465
Är nämnda Ulrika samma Ulrika Granfors Wellemets som exkluderades från friidrottsförbundets styrelse?
Skeptisk2 2023-03-24 20:05 #464

Svar till inlägg av Man kan undra..., 2023-03-24 17:46:

Dokumentet från Förbundsmötet 2022 går att ladda ned från orientering.se (jag hittade det efter visst letande under Om SOFT/Styrelsen/Förbundsmötet). Motionerna från Fjärås AIK som du nämner är underskrivna av en Adam Odén. Ulrika Granfors verkar ha IF Rigor (Kungsbacka) som klubbadress. Det är väl inte många km mellan Kungsbacka och Fjärås, men om det finns någon starkare koppling än så mellan Granfors och motionerna har jag ingen aning om. Någon kanske har mer inside info?

I samma dokument finns förresten en presentation av Granfors inför att hon skulle väljas in i styrelsen. Något som möjligen sticker ut är följande:

"Jag är mån om den sociala hållbarheten och mångfalden i samhället och här tror jag orienteringssporten kan utvecklas och bidra ännu mer till den."

Det kan ju låta fint, men det kan också vändas till (vilket det finns tendenser av såväl i Kompassriktning 2030 som i förslaget till ny distriktsindelning) att tappa fokus på kärnverksamhet som ungdoms- och tävlingsverksamhet och istället försöka tvinga rörelsen att lägga sina krafter på exempelvis någon sorts sociala godhetsprojekt. Sådana lockar med stor sannolikhet inte så många ideella krafter att engagera sig, men däremot kan det kanske få en hel del att tappa sugen. Antagligen har den typen av initiativ inte heller någon större utsikt att lyckas åstadkomma något positivt, ens om några ledare skulle lägga tid och kraft på dem, utöver möjligen att man får ett antal (objektivt misslyckade) godhetsprojekt att stoltsera med.
mmm 2023-03-24 19:40 #463

Svar till inlägg av Man kan undra..., 2023-03-24 17:46:

Vet inget om motionerna, men om Ulrika inte bytt klubb, så tillhör hon inte Fjärås, dock annan klubb i samma distrikt.
Bix 2023-03-24 19:15 #462

Svar till inlägg av Man kan undra..., 2023-03-24 17:46:

Om det stämmer är det dynamit... tror inte många känner till den kopplingen.
Man kan undra... 2023-03-24 17:46 #461

Svar till inlägg av Det spretar, 2023-03-24 16:50:

hur mycket det ligger i ditt sista stycke.

Om jag inte har fel var det "utredaren" Ulrika Granfors Fjärås AIK som låg bakom tre motioner till förbundsmötet 2022. Alla gick ut på att lägga ner tävlingsverksamheten:

A: Ta bort åldersklasser. Ska förekomma enbart på mästerskap. Dvs endast ha Öppna banor på tävlingar.
B: Förbjuda lottad start.
C: Införa handikappsystem och att resultatlistorna ska redovisa HCP-resultat.

Undrar om det var dessa motioner som, som tur var, avslogs av både distriktet och förbundsmötet, som gjorde UG lämplig att ingå i SOFT-styrelsen.
Jag är övertygad att det finns ett samband mellan dessa, i alla instanser, avslagna motioner och förslaget att slopa nuvarande distrikt.
Det spretar 2023-03-24 16:50 #460

Svar till inlägg av asdf, 2023-03-23 23:38:

Tycker du har en hel del substans i det du skriver om landslaget. Diskussionen har självklart relevans här.

SOFT har i sin utredning tagit upp tävlingar som ett problem som våra OF ägnar för mycket energi åt. Kompassriktning 2030 nedtonar också i värdegrunden allt vad tävling heter.

Man vill ha ett landslag med spets dit alla resurser går. Övrig tävlingsverksamhet är ful och ligger inte i tiden. Helst ska tävlingar köras utan tidtagning. Hitta Ut och öppna klasser åt folket.
asdf 2023-03-23 23:38 #459

Svar till inlägg av Gräsrot, 2023-03-23 22:33:

Du har så rätt Gräsrot, låt oss fokusera på TS.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Senast kommenterat

Onsdag 17/4

15:49

NATT-SM

117

 

10:35

-Arrangemangsreklam-

974

 

Tisdag 16/4
Söndag 14/4

09:46

Jiiwee

6

 

Lördag 13/4

17:28

Eventor nere igen...

862

 

10:03

Silly Season 2024

197

 

Fredag 12/4

17:38

Stafettligan

390

 

Torsdag 11/4
Onsdag 10/4

23:57

Maraton tider!

31

 

Lördag 6/4

20:13

Livelox feedback

253

 

Fredag 5/4
Torsdag 4/4

08:13

Vänplikt/lumpen

10

 

Onsdag 3/4
Tisdag 2/4

07:41

10-mila från 2024

1714

 

Måndag 1/4
Lördag 30/3

09:59

Postcovid

0

 

Torsdag 28/3

08:28

Jukola / Venla - 2024

77

 

Onsdag 27/3
Tisdag 26/3

20:56

Stigsnitsling

10

 

19:25

Barku shoes?

12

 

Måndag 25/3
Torsdag 21/3

22:18

Sverigelistan

395

 

Onsdag 20/3

10:57

Tove på OS?

32

 

Fredag 8/3
Måndag 4/3
Onsdag 28/2

18:23

GPS med Galileo

39

 

Tisdag 27/2
Torsdag 22/2
Onsdag 21/2

10:51

Jobb för orienterare

233

 

Tisdag 20/2

17:42

Orienteringsvideos

6

 

Fredag 16/2
Måndag 12/2
Söndag 4/2

15:59

Gap year in Sweden

0

 

Lördag 3/2


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng