Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

" likvärdigt tävlingsupplägg "

OL-man  2020-10-22 18:27
SOFT ska på extra förbundsmöte 15 nov behandla förslag som bl a innehåller förslag om uppdatering i regelverket för ett likvärdigt tävlingsupplägg. Vilka konsekvenser kommer förlaget att få, med nuvarande skrivning? Ex "att damklass såväl som herrklass erbjuds lika intressanta tävlingstidpunkter." Stafetters sammansättning? mm

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Tävlingsansvarig 2021-11-29 22:53 #2633

Svar till inlägg av 08, 2021-11-29 20:09:

Gissar att en sådan sammanställning kommer.

Det skräddarsydda gällde om vi hade några speciella önskemål att korsa frågor eller målgrupper. Ex: Hur svarade damerna över 45 på den här frågan? De som svarade så på den eller den frågan, hur svarade de på den här frågan? Behoven ser nog olika ut i olika distrikt beroende på storlek, utmaningar, olika typer av arrangemang etc.
Gert Forsberg 2021-11-29 21:20 #2632

Svar till inlägg av Undrar igen., 2021-11-29 18:59:

Tack för frågan - men jag är fel person att ställa frågan till. Jag har ingen funktion i Tiomila. Varken i styrelsen eller i dess närhet.
Jag vet en hel del om Tiomila =Ja eftersom jag varit ansvarig/delansvarig för kartsortering och kartplank dom år Sthlm arrangerat sedan 1990. Dessutom sprungit kavlen mellan 1968-89.
Och jag har varit revisor i Tiomilaföreningen ca 10 år. Men inte nu längre.
Zorzi 2021-11-29 20:53 #2631

Svar till inlägg av Undrar igen., 2021-11-29 18:59:

Ang 2022 kan du väl få ut svaret av inbjudan.....
08 2021-11-29 20:09 #2630

Svar till inlägg av Tävlingsansvarig, 2021-11-29 15:55:

Det här känns ju lite vinklat.
"välkomna att kontakta projektansvarig för att få ut önskat skräddarsytt material utifrån olika målgrupper i enkäten."

det vore väl inte fel att lägga ut en sammanställning med alla svar (i %)?
Undrar igen. 2021-11-29 18:59 #2629

Svar till inlägg av Gert Forsberg, 2021-11-29 16:39:

Rak fråga till Gert Forsberg: Kommer Tiomila att ha nattsträckor för damer 2022 eller ö h t i framtiden?
Gert Forsberg 2021-11-29 16:39 #2628

Svar till inlägg av Tävlingsansvarig, 2021-11-29 15:55:

Finns mer än jag visste
Tävlingsansvarig 2021-11-29 15:55 #2627

Svar till inlägg av Gert Forsberg, 2021-11-29 00:11:

Reglerna är implementerade, om du menar själva tävlingsregeln och anvisningen. Det har också tagits fram ett stöddokument för arrangörer och en sida med frågor och svar:

Regelverket ser ut att ha uppdaterats den 1 juli 2021:
https://www.svenskorientering.se/Arrangera/tavlingsreglerochanvisningar/

Stöddokumentet "Arrangera likvärdigt" lades ut några veckor innan det:
https://www.svenskorientering.se/Arrangera/stoddokument/

Frågor och svar finns under rubriken "Likvärdigt tävlande" här:
https://www.svenskorientering.se/Arrangera/tavlingsreglerochanvisningar/vanligaregel-fragorochsvar/

Det var också uppe som en punkt på ordförandekonferensen respektive tävlingskonferensen förra helgen där projektansvarig presenterade det pågående arbetet. Bildspel från tävlingskonferensen finns här:
https://www.svenskorientering.se/Arrangera/traffarochmotesplatser/

Det som sas och diskuterades på konferensen, vilket också framgår av bildspelet, är den enkät om tävling och likvärdighet som gick ut i somras till 19410 personer med 5565 svarande. Vi tävlingsansvariga fick också ta del av svaren för våra respektive distrikt i var sitt papperskompendium och var välkomna att kontakta projektansvarig för att få ut önskat skräddarsytt material utifrån olika målgrupper i enkäten.

Som framgår av bildspelet presenterades också det arbete som pågår om lika beräknade segrartider för alla som är tänkt att gälla från och med 2022. Likaså att projektansvarig har besökt och kommer att besöka distrikten på olika distriktsträffar och konferenser.

Vad jag minns var det också en digital informationsträff om likvärdighet före sommaren, men hade tyvärr inte möjlighet att vara med själv. Frågan var även uppe på den digitala träff som hölls med stafettarrangörer och oss tävlingsansvariga om idéer om en ny stafettliga för några veckor sedan.

Kan inte se i FM-beslutet från 2020/2021 att SOFT skulle ta fram en egen handlingsplan och presentera denna, men i bildspelet framgår att en sådan finns, även om jag inte tror att den har publicerats i egen nyhet eller på SOFT:s hemsida. Kan ha fel där.
Zerbembasqwibo 2021-11-29 12:59 #2626

Svar till inlägg av Bjorn_G - bättre förr, 2021-11-29 10:52:

Jag håller med om risken att fokusera för mycket på styrande dokumenten.
Bjorn_G - bättre förr 2021-11-29 10:52 #2625

Svar till inlägg av 1111, 2021-11-29 09:51:

Det var en gång för länge, länge sedan...

...som Kent Olsson berättade för oss att (ganska nära direkt citat) "det längsta steget mot att bli världsmästare var från munnen till hjärtat".

Samma princip gäller alla handlingsplaner, värdegrunder och policys - en mellanchefiering av all vår verksamhet.
1111 2021-11-29 09:51 #2624

Svar till inlägg av Gert Forsberg, 2021-11-29 00:11:

Det kommer inte att komma ut någonting av detta. Soft ville nog bara komma åt projektpenngarna...... =)
Gert Forsberg 2021-11-29 00:11 #2623
Är det någon som sett SOFT;s Handlingsplan för att implementera reglerna ??
Finns det någon ?
Puuh 2021-11-28 22:27 #2622
Någon som har en hint om vad/hur Tiomila gör/agerar?
Orkaloggain 2021-11-28 22:23 #2621
Denna blir ju fett jobbig att göra.... handlingsplaner är ju bara papperstigrar så.... Tycker man kunnat stoppa vid de konkreta mätbara resultaten. Är väl skit samma HUR en klubb kommer dit? För ärligt, ni som sett en "handlingsplan"... ex för miljöarbete.... vet ju att den är enbart värd nåt om det som står där ändå tänkte genomföras.

* Att arrangörer arbetar aktivt och långsiktigt med frågan om likvärdigt utformade tävlingar, till exempel genom löpande utvärdering och framtagande av handlingsplaner. För större och återkommande tävlingsarrangemang krävs att arrangörer upprättar och kontinuerligt uppdaterar handlingsplaner för likvärdighet och särskilt jämställdhet.
Undrar 2021-11-28 21:02 #2620

Svar till inlägg av Ledare, 2021-11-28 20:30:

Tackar, även om det är luddig skrivning. Ska bli intressant att se var det tar vägen.
Ledare 2021-11-28 20:30 #2619

Svar till inlägg av Undrar, 2021-11-28 15:32:

Ja, tävlingsregler och tävlingsanvisningar är uppdaterade.

Tävlingsreglerna paragraf 2.1.3
Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar och därmed verka normerande för tävlingsresultat vid olika tävlingar. Tävlingar ska vara likvärdigt utformade för alla deltagare, samt arrangeras på ett sådant sätt att diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder motverkas. Kravet på likvärdig tävlingsutformning ska inte tolkas som att tävlingar i alla delar måste utformas lika för alla deltagare. Mål om rättvisa och likvärdighet kan ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till bevarandet av orienteringsidrottenssärart och till arrangörens förutsättningar. Tävlingar ska också vara likvärdiga varhelst i landet de anordnas. Det ska inte tolkas som att de måste utformas i alla delar lika över hela landet. Regler och kvalitetsmål kan ofta uppfyllas på olika sätt. Hänsyn får därför tas till lokala förutsättningar.


Tävlingsanvisningarna avsnitt 12.1
I tävlingsreglerna framgår att regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar. Det betyder till exempel, men är ej begränsat till, att tävlingar ska sträva efter att ha en jämställd tävlingsorganisation och utformas likvärdigt med avseende på klasser, banläggning, tävlingsområde, arenaservice och andra relevanta förutsättningar. Det betyder också att alla inblandade – Svenska Orienteringsförbundet, distrikt, föreningar och deltagare – ska arbeta aktivt och utifrån sina roller för att uppnå likvärdiga tävlingar.

Mer konkret innebär det:
* Att dam- och herrklasser ska vara jämbördiga och båda uppfattas som huvudklasser.

* Att det oavsett kön erbjuds likvärdiga tävlingsområden och banor av lika svårighetsgrad för samma åldersklasser.

* Att det oavsett kön erbjuds banor med lika beräknad segrartid för samma åldersklasser.

* Att kommunikation, marknadsföring, utrymme i tid, samt tävlingstidpunkt är likvärdig(t) för de huvudklasser tävlingen erbjuder.

* Att det före, under och efter tävlingen erbjuds likvärdig service för både publik och tävlande.

* Att samtliga arrangemang, i sitt arbete för likvärdiga tävlingar, strävar efter att uppnå en jämn könsfördelning inom tävlingsorganisationen. Särskilt viktigt är det för de ledande rollerna.

* Att arrangörer arbetar aktivt och långsiktigt med frågan om likvärdigt utformade tävlingar, till exempel genom löpande utvärdering och framtagande av handlingsplaner. För större och återkommande tävlingsarrangemang krävs att arrangörer upprättar och kontinuerligt uppdaterar handlingsplaner för likvärdighet och särskilt jämställdhet.
Undrar 2021-11-28 15:32 #2618
Vad gäller inför 2022 års arrangemang? Finns det några nya riktlinjer vad gäller likvärdighet och jämställdhet?
Pyth 2021-11-12 20:43 #2617

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-12 15:39:

Du är rolig du. 1:15 000 är grundskolan. Därifrån förstorar du.
.... 2021-11-12 15:45 #2616

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-12 15:39:

Nuförtiden tycker jag det väldigt sällan krävs 15' utan man får dispens för att köra på 10'.
Två varv måste vara jobbigt för dig som senior, Hmm, att köra? Det är bättre för de som har kortare som bara får ett varv.
Hmm 2021-11-12 15:39 #2615

Svar till inlägg av ...., 2021-11-12 13:27:

När man tar en närområdeskarta som är knappt synlig i 1.10:000 och förminskar till 1.15:000 för det står så i reglerna, sen lägger man en H21 bana två varv med 28 kontroller på den för H21 skall vara 10 km.
.... 2021-11-12 13:27 #2614

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-12 09:43:

Vad är nerskalad 1:10000?
Vad har arrangörerna för dåligt beteende?
Hmm 2021-11-12 09:43 #2613

Svar till inlägg av ...., 2021-11-12 07:39:

Jag menar att det idag är massa regler som tvingar in arrangörer i dåligt betéende.
Reglerna borde ju istället få fram många enkla billiga distriktstävlingar och bra kvalité på nationella tävlingar.
Jag menar att varken arrangörere eller speciellt många löpare vill ha 12 km i närområde på nerskalad 1.10.000
.... 2021-11-12 07:39 #2612

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-11 13:15:

Ha,ha
Vissa röstar blått vissa röstar rött...

Välkommen till demokratin.

Ditt inlägg sa ju inget mer än att det finns olika viljor. Låt oss tillfredsställa alla.

Var tog viljan med att vi ska springa vildmark för 500 kr vägen? Färre kontroller på LD, Max 8 km till seniorerna? :D
Orkaloggain 2021-11-11 20:28 #2611

Svar till inlägg av PS, 2021-11-11 18:01:

Man får WWOP 2.0.
ok 2021-11-11 19:25 #2610

Svar till inlägg av PS, 2021-11-11 18:01:

Så vi fortsätter med skitbanorna då.
PS 2021-11-11 18:01 #2609

Svar till inlägg av Förslag:, 2021-11-11 14:09:

Ett sådant upplägg kommer inte leda till att majoriteten får det de vill ha utan bara till optimerad vinst för arrangörerna. De som kommer betala största priset är minoriteten seniorer och juniorer som sällan kommer få en vettig bana. Det är illa redan som det är nu eftersom många arrangörer hellre kör tre varv på en för liten karta (ett varv på medeldistansen där banläggaren snor den bästa terrängen och sedan två varv på en dålig långdistans där man försöker undvika att återanvända stråk från medeldistansen) än ser till att det finns en tillräckligt stor uppdaterad karta. Med fritt upplägg så resonerar de väl att "det är ju ingen som gillar skitbanorna vi brukar erbjuda som långdistans så vi kör förkortad långdistans" (= förlängd medeldistans).
Mr Crowley 2021-11-11 17:57 #2608

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-11 17:15:

Det var ett svar på ditt inlägg 2599.
Sjukt många inlägg i tråden för övrigt.
Hmm 2021-11-11 17:15 #2607

Svar till inlägg av Mr Crowley, 2021-11-11 16:57:

Det är ju exakt det jag säger att det finns flera lösningar på ett problem.
Mr Crowley 2021-11-11 16:57 #2606

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-11 13:15:

Suck
Du är väldigt duktig på att slänga ur dig en massa siffror och teorier som om det vore sanningar. Problemet är att du sällan har någon källa som backar upp dina påståenden men om någon kommer med en teori som går emot din egen så är det ändå alltid du som har rätt. Trots att du har fel ibland.
Lite mer ödmjukhet vore klädsamt. Du måste inse att det ibland kan finnas flera lösningar på ett problem eller att din känsla kan vara fel.
Hmm 2021-11-11 15:45 #2605

Svar till inlägg av Förslag:, 2021-11-11 14:09:

Ja, idag är det ju skumt att eliten skall betala mer än vad jag gör. Men jag får aldrig springa lika långt som eliten.
Varför kan inte jag få betala lite mer än eliten och springa en lika lång bana?
Jag menar att elitlöparna har ju oftast sämre lön än vad jag har.
1982 2021-11-11 15:44 #2604

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-11 13:15:

Det var bästa inlägget på länge👍🏻
Förslag: 2021-11-11 14:09 #2603
Bättre att minska på regelverket runt tävlingar, kartor och banor. Låt klubbarna prova upplägg man tror på. Svaren kommer med obarmhärtig leverans. Ibland får man också svaren man vill ha.
Hmm 2021-11-11 13:15 #2602
För att baxa tillbaka till ursprungsämnet så tycker jag att man hela tiden ställer saker mot varandra som inte behöver ställas mot varandra.

-Tävlingar kan vara både billiga och dyra, det behöver inte alltid vara dyrt eller alltid billigt.
-Seniorer, damer och motionärer vill ibland springa kort och ibland långt
-Vissa damer vill springa natt andra vill inte springa natt.
-Vissa motionärer vill springa orange andra vill springa svart.
-Klubbträningar kan vara i närområden och ibland i vildmark
-Det finns ungdomar som vill tävla på orange och det vill ungdomar som inte vill tävla alls

Det finns dessutom 365 dagar på året så man hinner faktiskt med allt och alla behöver inte vara med på allt.
Om man inte gillar att några springer orientering i ett närområde så kan man faktiskt stå över den träningen eller tävlingen utan att spy galla över det.
Hmm 2021-11-11 13:04 #2601

Svar till inlägg av ...., 2021-11-11 12:54:

Fanns ingen tanke på ironi, vad får du det ifrån?
.... 2021-11-11 12:54 #2600

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-11 12:24:

Ironi i text kan vara svårt att få fram. Kan lätt upplevas som sarkasm.
Hmm 2021-11-11 12:24 #2599

Svar till inlägg av Mr Crowley, 2021-11-10 16:41:

Ja, ett alternativt fakta är att det är lika många anmälda på tävlingar idag som 1985 så därför kan man ha precis samma anmälningsavgift och arrangörer står i kö för att arrangera och rita kartor i vidlmark.
Troligtvis kan man köra Siljanskavlen igen och det kommer vara 100 tals lag till start i H21.
.... 2021-11-11 08:57 #2598

Svar till inlägg av Mr Crowley, 2021-11-10 16:41:

Att skapa sina egna sanningar är ju bästa sättet att få verkligheten stämma överens med ens egen bild. :)
Mr Crowley 2021-11-10 16:41 #2597

Svar till inlägg av Fakta, 2021-11-10 15:10:

Allt Hmm skriver är gissningar men läggs fram som fakta.
Fakta 2021-11-10 15:10 #2596

Svar till inlägg av Hmm, 2021-11-10 14:49:

Går man efter bensinpris eller statlig lön så motsvarar en anmälningsavgift för vuxen 100 kr. Fortfarande betydlig billigare än idag.
Var det tre gånger fler som tävlade 1985? Finns det fakta på det eller är det också gissningar?
Hmm 2021-11-10 15:09 #2595

Svar till inlägg av PS, 2021-11-10 14:53:

Ja, troligtvis så kan man ju som klubb säkert köpa lika mycket prylar för de pengar man får in på en anmälningsavgift. Problemet är väl att man som klubb inte har så stor nytta av en billig storbilds-TV.
Kartritaren vill troligtvis ha 4 ggr så mycket i lön mot 1985, dessutom skall han ju rita in mycket fler detaljer.
Att det även kommer 1/3 så många till tävlingen gör ju inte att det blir bättre.
Powell 2021-11-10 14:56 #2594

Svar till inlägg av PS, 2021-11-10 14:53:

The inflation is transitory!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 65

Senast kommenterat

Fredag 3/12
Torsdag 2/12

17:45

Jobb för orienterare

189

 

Onsdag 1/12

08:38

Tove - en doldis

17

 

08:28

Silly Season 2022

83

 

Måndag 29/11
Söndag 28/11
Fredag 26/11

19:28

Linjalkompasser

2

 

Torsdag 25/11
Onsdag 24/11

11:20

Vaccinpass

3

 

Söndag 21/11
Fredag 19/11

10:00

-Arrangemangsreklam-

790

 

Torsdag 18/11

22:51

Jukola/Venla-quiz

5

 

Tisdag 16/11
Måndag 15/11
Söndag 14/11

22:20

O-ringen 2020

999

 

Lördag 13/11
Torsdag 11/11
Tisdag 9/11

13:54

reflexbanor.com

10

 

Söndag 7/11
Lördag 6/11

21:23

Hängning

186

 

10:38

Natt-SM

24

 

Fredag 5/11
Onsdag 3/11

07:11

Smålandskavlen

331

 

Söndag 31/10
Torsdag 28/10

22:56

Favoriter USM

4

 

Onsdag 27/10
Tisdag 26/10

23:14

Reflexspray

20

 

Torsdag 21/10

07:55

Sprint-Sm

32

 

Onsdag 20/10

14:08

Sprintstafett-SM

41

 

Tisdag 19/10

22:44

Si-air

10

 

Måndag 18/10
Lördag 16/10

21:55

IP-skogen

7

 

Torsdag 14/10

21:52

Eventor nere igen...

602

 

Onsdag 13/10
Söndag 10/10
Torsdag 7/10

17:25

Radiopejlorintering

3

 

Onsdag 6/10

22:44

Klubbtält

30

 

Tisdag 5/10
Måndag 4/10


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng