Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Skogscertifiering och orientering

Andreas Oxenstierna  2020-07-14 16:21
I tråden om Corona, http://www.orienterare.nu/t/3142. finns ett antal inlägg om certifiering.
Speciellt FSC innehåller flera intressanta friluftslivsformuleringar, ex.: "ha en positiv inställning till lokala frilufts-, idrotts- och kulturarrangemang på sin mark".
FSC och Svenskt Friluftsliv håller på att ta fram ett gemensamt faktablad.
FSC skogsstandard: https://se.fsc.org/se-se/standarder/skogsbruksstandard-2020
PEFC: https://pefc.se/pefc-standarden-pefc-swe-td-iv/
Visst kan man kritisera FSC och PEFC för att vara skrivbordsprodukter, men det som är intressant för orientering är om vi kan använda formuleringar om friluftsliv i dialogen med certifierade skogsägare för att underlätta vår tillgång till mark.
Enligt FSC är cirka 60% av svensk skog certifierad hos FSC. Enligt https://www.skogsaktuellt.se/artikel/2225947/debatt-lt-skogsstyrelsen-registrera-nyckelbiotoper.html är certifiering nödvändigt på den internationella virkesmarknaden.

Enligt en skogsägare i Skåne får han 5% extra i betalning när han är certifierad.
Exempel på certifieringskostnader: https://skogscertifiering.se/skogsagare/kostnader/.

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2020-07-24 22:28 #283

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 16:57:

Du skriver "Dock inte i kollektiv form". Vad har du för belägg för det? Tidigare i denna tråd (eller om det var i en annan) finns ju länk till ett dokument där man refererar till en dom i Högsta domstolen där de kommer fram till att det inte har någon som helst betydelse om aktiviteten är enskild eller sker organiserat.Vad refererar du till?
Andreas Oxenstierna 2020-07-24 18:34 #282

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 16:52:

Delägare i 550 hektar.
Jag pratar med markägare och jägare hela tiden just för att som du skriver optimera för alla parter. Ex minimera krockar med jägare, hålla utkik efter barkborreskador.
Allemansrätten gäller även i kollektiv form även kommersiellt så länge inga bestående skador uppstår vilket forsränningsdomen visar.
Planerade avverkningar finns att hitta på Skogsstyrelsens hemsida.
Tävlingsarrangör 2020-07-24 17:25 #281

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 17:21:

Det är inte "ekonomiska förluster av att kontroller sitter ute en dag på en normaltävling" som det är fråga om utan att det kommer oaviserat folk som skall besöka dessa kontroller när det kan vara planerat andra aktiviteter.

Jag har varit med om en skogsägare som gjorde stort kalhygge av det bästa partiet veckan innan tävlingen. Han var inte aviserad. Kul va?
Tävlingsarrangör 2020-07-24 17:21 #280

Svar till inlägg av old, 2020-07-24 17:06:

Uppenbart du som inte fattat att trådstartaren satt ribban med yttrandet "det som är intressant för orientering är om vi kan använda formuleringar om friluftsliv i dialogen med certifierade skogsägare för att underlätta vår tillgång till mark".

Så det vi diskuterar är de rättigheter en markägare har eller inte har.

Då kan man TYCKA en massa men jag försöker redovisa fakta - både för och emot. Det handlar inte om att ha rätt eller fel utan hur den rättsliga positionen är just nu.
old 2020-07-24 17:06 #279

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 16:52:

Du är ju otrolig.
Alla här är ju fullständigt eniga om att man ska värna om goda kontakter med markägare och sköta samråd efter alla konstens regler.
Men detta handlar ju om vad myndigheterna kräver och vad man kan göra om någon mindre markägare är omöjlig.
Som skogsägare tycker jag att det är bedrövligt att det går att ge avverkningsförbud p.g.a. flora eller att det t.ex. förekommer tjäderspel på grannfastigheten - UTAN att ge ersättning.
Eller att markägare ska betala för ansökan om åtgärder i t.ex. vattenskyddsområden.
DETTA är enorma ekonomiska ingrepp mot äganderätten.
Förstår inte hur du kan dra upp ekonomiska förluster av att kontroller sitter ute en dag på en normaltävling.
Det måste bero på ditt äganderättbehov, inte rädsla för någon skada.
Tävlingsarrangör 2020-07-24 16:57 #278
Allemansrätten finns definierad i regeringsformen. Innebörden av allemansrätten är att alla ska ha tillgång till naturen och att alla där ska få plocka bär och svamp, simma i sjöar, springa och promenera i terrängen, titta på fåglar och vilda djur och så vidare. På så vis är allemansrätten en form av nyttjanderätt.

Dock inte i kollektiv form.
Tävlingsarrangör 2020-07-24 16:52 #277

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-07-24 16:09:

Äger du skogsmark som du brukar och lever på?

När jag åtar mig att organisera tävling/träning så är det med största respekt för markägaren åsikter. Om vi gör fel kan få det konsekvenser för hens inkomster.

Det kostar så otroligt lite möda att ha kontakt med ägarna och kan ge så otroligt mycket tillbaka. Vad är du rädd för? Att få ett nej?
Tävlingsarrangör 2020-07-24 16:45 #276

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-07-24 16:09:

Markägaren måste INTE ta hänsyn till Naturvårdsverket bedömning av Allemansrättens omfång. Det är enbart RÅD när Länsstyrelse uttalar sig.

Rekommenderar dig att läsa https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:18410/FULLTEXT01.pdf

Särskilt 5.4.4, 5.5, 5.6 samt kap 6.

Numera har du fullständigt glömt att FSC skulle göra det bättre. Beror väl på att ditt omdäme klickade där med.
Andreas Oxenstierna 2020-07-24 16:09 #275

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 15:45:

Saxat ur inledningen:
"De Allmänna Råden är avsedda som vägledning för organisationer som arbetar med organiserat friluftsliv."
Markägaren måste ta hänsyn till Naturvårdsverket bedömning av Allemansrättens omfång. Hen kan givetvis gå till domstol för att försöka ändra på detta. Inte ens Jordägarförbundet (Petersens på Erstavik mfl) har dock vågat driva något sådant fall.
Tävlingsarrangör 2020-07-24 15:45 #274

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-07-24 15:25:

Till Axel Oxenstierna 2020-07-24 13:23 #264

Allmänna råd är inte bindande för någon markägare. Naturvårdsverkets Allmänna Råd är till för Länsstyrelsens tjänstemän som inte heller kan bestämma det inte markägaren går med på.

Så hur du än vänder dig så har du röven bak.
Andreas Oxenstierna 2020-07-24 15:25 #273

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 15:18:

De är bindande tills de uppdateras (pågår just nu) eller en domstol kommer fram till något annat. Som tävlingsarrangör ska man känna till detta.
Vad är redovisat nedan?
Tävlingsarrangör 2020-07-24 15:18 #272

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-07-24 14:03:

Så nu hänvisar du till Naturvårdsverkets Allmänna Råd! Det är just Allmänna Råd. Inte på något sätt bindande. Bara luftpastej utan substans.

Det märkliga är att du i trådinledningen nu hoppas på FSC skogsstandard som skulle ge ytterligare lättnader.
Som redovisat nedan så är det tvärtom en totalsågning av Råden du hänvisar till.
old 2020-07-24 14:10 #271

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-07-24 14:03:

Ja, det är ju där jag hämtat citatet. Nu råkade jag ta vad som gäller gentemot länsstyrelsen. Gentemot markägare står det så här:
"Kravet på samråd bör dock inte ställas lika högt när det gäller tillfälliga arrangemang som förväntas samla i storleksordningen 150 deltagare eller arrangemang som genomförs inom områden som är avsatta för rörligt friluftsliv."

Detta är ju vad myndigheten förväntar sig av oss. Vi själva gör väl i allmänhet mer än vad som krävs av oss.
Andreas Oxenstierna 2020-07-24 14:03 #270
old 2020-07-24 13:47 #269

Svar till inlägg av Flum, 2020-07-24 13:43:

Citat ur allmänna råd:
"Vad avser ordnande av arrangemang bör informationsskyldigheten begränsas till arrangemang som förväntas få fler än i storleksordningen 150 deltagare
eller som avser ofta återkommande verksamhet "
Flum 2020-07-24 13:43 #268

Svar till inlägg av old, 2020-07-24 13:41:

Fakta på det?
old 2020-07-24 13:41 #267

Svar till inlägg av Flum, 2020-07-24 13:29:

Ja, enligt myndigheten bör - inte skall - man samråda vid fler än 150 deltagare.
Flum 2020-07-24 13:29 #266

Svar till inlägg av old, 2020-07-24 13:25:

Om det ryms inom ramen för allemansrätten så ja. Men det gäller inte tävlingar eller träningar i större grupper.
old 2020-07-24 13:25 #265

Svar till inlägg av Flum, 2020-07-24 13:19:

Du är rolig du.
Statliga myndigheter brukar vara försiktiga i sina uttalanden. Och det som står är inte att det bör kunna ske - det är en självklarhet för myndigheten om man inte stör boende eller vållar ekonomisk skada - utan att det bör kunna ske utan SAMRÅD. Tillstånd är inte ens aktuellt.
Till Axel Oxenstierna 2020-07-24 13:23 #264
Ta nu och läs innan du fortsätter sprida okunskap;

https://se.fsc.org/se-se/standarder/skogsbruksstandard-2020/haenvisningar-i-standarden
Bilaga 3. Sammanställning av ändringar i standardutkastet efter konsultation 1 &2
1.6
1.6.1
1.6.2
Det som tas upp är sedvanerätt (allemansrätt och ursprungsbefolknings rätt)

Sedvanerätt är det som i vardagligt tal benämns allemansrätt.
Flum 2020-07-24 13:19 #263

Svar till inlägg av old, 2020-07-24 13:15:

Hade det stått "skall kunna ske" så hade det varit värt att skrivas. "bör" är till intet förpliktigande-
old 2020-07-24 13:15 #262

Svar till inlägg av Flum, 2020-07-24 13:14:

"utan samråd med markägaren".
Flum 2020-07-24 13:14 #261

Svar till inlägg av old, 2020-07-24 12:56:

"bör det kunna ske"
Tävlingsarrangör 2020-07-24 13:13 #260

Svar till inlägg av Fakta, 2020-07-24 12:54:

https://se.fsc.org/se-se/standarder/skogsbruksstandard-2020/haenvisningar-i-standarden
Bilaga 3. Sammanställning av ändringar i standardutkastet efter konsultation 1 &2
1.6
1.6.1
1.6.2
Det som tas upp är sedvanerätt (allemansrätt och ursprungsbefolknings rätt)

Sedvanerätt är det som i vardagligt tal benämns allemansrätt.
old 2020-07-24 12:56 #259

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 12:44:

Citat från Naturvårdsverket:
"Orientering och geocaching förutsätter kontroller och cacher att söka upp. Om kontrollerna eller cacherna ska finnas kvar en kortare period, till exempel vid ett tränings- eller tävlingstillfälle bör det kunna ske utan samråd med markägaren."
Fakta 2020-07-24 12:54 #258

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 12:44:

Referenser?
Tävlingsarrangör 2020-07-24 12:44 #257

Svar till inlägg av old, 2020-07-24 12:37:

Det handlar om att man accepterar allemansrätten. Det innefattar inte orienteringstävlingar.
old 2020-07-24 12:37 #256

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 12:33:

Undrar bara hur du får ihop "Kraven på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen har stärkts och gäller i alla brukningsfaser." med ditt inlägg "Nu tycker jag du skall inse vad certifiering innebär. Kvalitetssäkring av virke, inget mer."
Tävlingsarrangör 2020-07-24 12:33 #255

Svar till inlägg av old, 2020-07-24 12:26:

Ja och vad skall du får ut av det?
old 2020-07-24 12:26 #254

Svar till inlägg av Tävlingsarrangör, 2020-07-24 11:59:

Det är väl ändå inte sant. Citat från FSC:s förstasida:

"Viktiga förändringar: Nytt är att standarden har blivit tydligare och därmed lättare att förstå, tillämpa och att kontrollera. Kraven på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen har stärkts och gäller i alla brukningsfaser."

FSC:s : motto "Forests for all forever."
Tävlingsarrangör 2020-07-24 11:59 #253

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-07-24 11:41:

Nu tycker jag du skall inse vad certifiering innebär. Kvalitetssäkring av virke, inget mer.
Andreas Oxenstierna 2020-07-24 11:41 #252

Svar till inlägg av För alla markägares räkning, 2020-07-22 20:51:

Tack. Privata skogsägare i södra Sverige förmodar jag är de ”mest känsliga" markägarna för orienteringens markåtkomst och de verkar enligt din sammanfattning även vara de som borde vara mest intresserade av certifiering.
Tävlingsarrangör 2020-07-23 18:13 #251

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2020-07-23 13:01:

Jag är både markägare och tävlingsarrangör. Hade tidigare nick Markägare men någon reggade det för egen räkning.
Så jag tog mig på att svara För alla markägares räkning.
Ha de
Zerbembasqwibo 2020-07-23 13:01 #250

Svar till inlägg av För alla markägares räkning, 2020-07-22 09:15:

Tack för dina svar!

Jag riktade egentligen frågorna till arrangörer. Och ingen vet/orkat kolla när skrivning 1) dök upp?
För alla markägares räkning 2020-07-22 20:51 #249

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-07-22 13:52:

Den skogsägare som är certifierad får i södra Sverige uppåt tio kronor per kubikmeter extra för virket. Certifiering enligt både PEFC och FSC ger uppåt tjugo kronor extra. Men i många områden ger certifieringen inte något tillägg alls.

Halva den produktiva skogsarealen i Sverige är FSC-certifierad och mer än halva den produktiva arealen är certifierad enligt PEFC. Certifieringarna ska visa att skogsbruket tar större ansvar än vad lagen kräver för bland annat miljön.

Efterfrågan på FSC-märkta produkter kommer främst från massatillverkarna och deras kunder. När det gäller trävarukunderna gäller olika krav på olika marknader, men efterfrågan på certifiering ökar i Sverige.
Mer i södra Sverige

Den skogsägare som är certifierad får i södra Sverige uppåt tio kronor per kubikmeter extra för virket. Certifiering enligt både PEFC och FSC ger uppåt tjugo kronor extra. Men i många områden ger certifieringen inte något tillägg alls.

I norra Sverige är utbudet av FSC-certifierat virke till industrin stort tack vare mycket FSC-certifierad bolagsägd skog. Sågverken får därmed tillgång till det certifierade virke de behöver.

– Det är inte någon ökad efterfrågan på FSC-virke från våra kunder. Vi märker inte någon trend, förutom från den svenska marknaden, säger Magnus Juntikka som är skogschef på Högland Såg och Hyvleri i Örnsköldsviks kommun.
Inget tryck på certifiering

Det finns inte så många privata skogsbrukare som är FSC-certifierade i norra Sverige, och tack vare den stora andelen certifierad bolagsskog finns inget tryck på skogsägarna att certifiera sig. Det finns inte heller någon morot i form av premie på virket.

De privata sågverken i södra Sverige är mer beroende av att privata skogsägare är certifierade. Men sågverkens behov varierar.

– Holland är en FSC-marknad, men på övriga marknader fungerar PEFC utmärkt, säger Per-Arne Nordholts som är vd för Såg i syd, som är de privata köpsågverkens organisation.
Kraven ökar

I Tyskland, Storbritannien och Danmark fungerar PEFC- eller FSC-märkningen. I Nordafrika ställs inte några certifieringskrav.

I Sverige ökar kraven på FSC- eller PEFC-certifierat virke från bland annat byggföretagen. Det gör att exempelvis sågverkskoncernen Derome har som mål att inom något år endast köpa in certifierad skogsråvara, skriver företagets tidning ”Ta i trä”.
Olika villkor

När sågverken köper in virke från en skogsägare, är det både massaved och timmer i volymerna. Eftersom sågverken inte använder massaveden, säljs denna vidare till bruken. Sågverken säljer också mycket flis till bruken.

För sågverken i norra Sverige ställs inte några krav på certifierad massaved i bytesaffärer, den har bolagen tillgång till ändå. Men läget är annorlunda i södra Sverige.

Någon knytning till att orienterare skall få det enklare att använda skogsmark för tävlingar än den rutin som gäller enligt tävlingsreglernas anvisningar om markägarkontakter.
Andreas Oxenstierna 2020-07-22 14:10 #248
Att kontakta en dansk som heter Lars Madsen är en utmaning. Det jag har gjort är att hitta skogsentreprenören via lappar på vedtravar eller fråga bland grannar & virkesinköpare.
Andreas Oxenstierna 2020-07-22 13:52 #247
Bygger kontroller (dvs eventuell påverkan på naturen) gör man enbart på stora tävlingar (25manna osv) där allemansrätten ändå inte gäller. På vanliga tävlingar sticker man ju bara ner en metallpinne i backen.
Har ingen något konstruktivt / praktiskt att bidra med om certifiering? Väldigt få inlägg som är OT (OnTopic)
zyx 2020-07-22 09:33 #246

Svar till inlägg av För alla markägares räkning, 2020-07-22 09:15:

"""
"samt för att bygga kontroller i terrängen,
- Hoppla! Hur sker ett "inhämtande"? Jag har varit med där vi sänt brev till alla markägare med tyst accept som svarsmetod, kan det vara tillräckligt? Någon markägare var inte svensk heller. Ska det vara skriftligt? Muntligt? Vilken nivå lägger ni er på?
VIA BREV,MAIL,TELEFON,MÖTE ÄR OK
"""
Heh, jag har varit med om en tävling där det inte gick att få tag på markägaren överhuvudtaget. Hur ska man hantera det? I slutändan körde vi iallafall då vi kom fram till att det inte skulle märkas av.
För alla markägares räkning 2020-07-22 09:15 #245

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2020-07-21 22:23:


"Tillstånd ska inhämtas från markägare och arrendatorer
- ur hittar man arrendatorer?? Markägare går ju via lm, men arrendatorerna?
VIA MARKÄGAREN

"för nyttjande av mark till parkering, målområde och startplatser,
- Japp, så långt är nog alla med
VIA MARKÄGAREN

"samt för att bygga kontroller i terrängen,
- Hoppla! Hur sker ett "inhämtande"? Jag har varit med där vi sänt brev till alla markägare med tyst accept som svarsmetod, kan det vara tillräckligt? Någon markägare var inte svensk heller. Ska det vara skriftligt? Muntligt? Vilken nivå lägger ni er på?
VIA BREV,MAIL,TELEFON,MÖTE ÄR OK

"eftersom sådant nyttjande kan innebära större olägenhet för markägaren än vad
allemansrätten kan anses medge.
- OK men om man inte "bygger kontroller", utan bara har snitsel? Hängande skärm? Eller avses rent "placera en kontroll" oavsett om den finns i nån fysiskt form eller ej?
DET ÅR INTE UTPLACERING AV KONTROLL SOM KAN VARA BELASTANDE. DET ÄR NÄR ALLA LÖPARE KOMMER SOM DET BELASTAR.

Och detta för närtävling också. Hm. Jag blev plötsligt sjukt mycket mindre sugen att vara tävlingsledare nånsin igen.....
KAN INTE VARA SÅ SVÅRT OM NI I SAMBAND MED KARTRITNINGEN GÖR ETT LÅNGSIKTIGT AVTAL MED MARKÄGAREN

När skrevs denna text i reglerna? Se 1)

I de fall man ritar en ny karta, kan man ju samband med dialogen med markägare (som äger arken just då) komma överens om att man får ett generellt tillstånd, och bara information duger sedan. Hantera dock byte av markägare. Men på befintliga kartor, som tillkommit innan 1) gäller det att antingen skapa en ny sådan överenskommelse eller VARJE gång tjata på alla markägare.
GÖR ETT LÅNGSIKTIGT AVTAL

???> Nja, att placering av kontroller ska ha tillstånd av markägare och arrendatorer har väl inte nämnda signaturer framhållit? Eller så har det varit underförstått (länka gärna in om jag missat, lätt i denna något delvis kaotiska tråd!). Samt att det även gäller på enkla arrangemang som närtävling. (Vad är det DÅ som är så "enkelt" om alla markägare ska lämna tillstånd?).
SÅ LÄNGE DET INTE HAMNAR INOM AVSTÅND TILL BOSTAD MINDRE ÄN DET SOM ALLEMANSRÄTTEN ANGER SÅ NO PROBLEM.


Ser ut som att "markägare" går vinnande ur sista ronden. :) Skönt för dig eller? ;)
DET HANDLAR INTE OM ATT VINNA UTAN ATT SKAPA FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM GÖR ATT BÅDE ORIENTERING OCH MARK/JAKTÄGARE BLIR GEMENSAMMA VINNARE
Zerbembasqwibo 2020-07-21 22:23 #244

Svar till inlägg av Tyst efter käftsmällen, 2020-07-21 18:35:

Drag på trissor!! Finns det NÅN som följer det där...?

"Tillstånd ska inhämtas från markägare och arrendatorer
- ur hittar man arrendatorer?? Markägare går ju via lm, men arrendatorerna?

"för nyttjande av mark till parkering, målområde och startplatser,
- Japp, så långt är nog alla med

"samt för att bygga kontroller i terrängen,
- Hoppla! Hur sker ett "inhämtande"? Jag har varit med där vi sänt brev till alla markägare med tyst accept som svarsmetod, kan det vara tillräckligt? Någon markägare var inte svensk heller. Ska det vara skriftligt? Muntligt? Vilken nivå lägger ni er på?

"eftersom sådant nyttjande kan innebära större olägenhet för markägaren än vad
allemansrätten kan anses medge.
- OK men om man inte "bygger kontroller", utan bara har snitsel? Hängande skärm? Eller avses rent "placera en kontroll" oavsett om den finns i nån fysiskt form eller ej?

Och detta för närtävling också. Hm. Jag blev plötsligt sjukt mycket mindre sugen att vara tävlingsledare nånsin igen.....

När skrevs denna text i reglerna? Se 1)

I de fall man ritar en ny karta, kan man ju samband med dialogen med markägare (som äger arken just då) komma överens om att man får ett generellt tillstånd, och bara information duger sedan. Hantera dock byte av markägare. Men på befintliga kartor, som tillkommit innan 1) gäller det att antingen skapa en ny sådan överenskommelse eller VARJE gång tjata på alla markägare.


???> Nja, att placering av kontroller ska ha tillstånd av markägare och arrendatorer har väl inte nämnda signaturer framhållit? Eller så har det varit underförstått (länka gärna in om jag missat, lätt i denna något delvis kaotiska tråd!). Samt att det även gäller på enkla arrangemang som närtävling. (Vad är det DÅ som är så "enkelt" om alla markägare ska lämna tillstånd?).

Ser ut som att "markägare" går vinnande ur sista ronden. :) Skönt för dig eller? ;)
1 2 3 4 5 6 7

Senast kommenterat

Tisdag 27/7

22:42

U-10-mila.

238

 

Måndag 26/7

12:24

Jukola 2021

101

 

Söndag 25/7

08:41

-Arrangemangsreklam-

763

 

Lördag 24/7
Fredag 23/7

18:27

Sommartävlingar 2021

88

 

17:19

Plastficka eller ej?

30

 

Onsdag 21/7

14:23

Silly Season 2021

343

 

Tisdag 20/7

00:22

Familjelottning

58

 

Onsdag 14/7

12:36

VM 2021 i Tjeckien

573

 

Söndag 11/7

18:19

Apple watch

3

 

Torsdag 8/7

15:27

Dobbskor

4

 

12:57

Coronabidrag från RF

37

 

09:26

Eventor nere igen...

376

 

Onsdag 7/7
Tisdag 6/7
Måndag 5/7
Lördag 26/6

18:11

Männens revir

1543

 

Fredag 25/6
Fredag 18/6
Onsdag 16/6

20:35

Jobb för orienterare

176

 

Söndag 13/6
Lördag 5/6
Fredag 4/6

17:28

digital preO

6

 

Onsdag 2/6

19:30

Är SOFT för stort

24

 

Onsdag 26/5

20:00

Jukola 2011

187

 

Måndag 24/5
Fredag 21/5

19:12

GPS-klocka

184

 

Torsdag 20/5
Onsdag 19/5

20:41

Sprint-EM 2021

246

 

Måndag 17/5
Onsdag 12/5

08:29

Bästa startklockan?

36

 

Tisdag 11/5
Lördag 8/5

14:25

VJ Supra Spike

5

 

Torsdag 6/5

17:04

10Mila 2021

176

 

15:55

Bilbo B!

34

 

Måndag 3/5

21:24

Svartnatta

220

 

Söndag 2/5

21:30

SM LÖV

4

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng