Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Kartnormen

StenSture  2015-08-27 16:32
Hur ska vi göra med kartnormen?
Vem vill ha den?
Vem vågar använda den?

Kartritarna vill inte rita enligt normen. De kommer att få missnöjda kunder (klubbar) som inte tycker att kartan är bra. Risken finns att klubben anlitar en annan ritare nästa gång. De kommer dessutom att få negativ kritik från tävlande och ett (oförtjänt?) dåligt rykte.

Klubbarna vill inte att deras karta ska ritas enligt normen. De kommer att få negativ kritik från tävlande och riskerar färre tävlande nästa gång.

De tävlande vill inte ha kartor ritade enligt normen. De vill ha kartor som beskriver verkligheten på ett bra sätt, pragmatiskt om det behövs. Om det fyller normens alla krav spelar ingen roll.

Hur ska vi hantera denna paradox?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Analys 2015-08-28 23:10 #63
Likväl som förbundet tar det djärva greppet att införa certifiering av luddiga skrivare kan man kanske införa certifiering av kartritare? Bägge områdena tycks lämna mer än fritt spelrum för personligt tyckande.
BC 2015-08-28 22:38 #62

Svar till inlägg av Myran, 2015-08-28 19:37:

Jag tycker bara att det ser ut lite som ett spårsystem, men i Skottland har jag bara sett plastbackar för skidåkning även om jag har hört rykten om enstaka snöfall.

Jo skogsmaskinerna har nog kanske gjort spåren. Men den östra halvan av kartan verkar då bara ha förberetts med en massa "vägar" för skogsmaskiner i så fall, och lite spännande vägval dessutom, i sluttningarna t ex, när det ser ut som att det finns mer lättillgängliga alternativ in i området från de större skogsvägarna?
Om det redan har avverkats så borde väl även dessa vägar har vuxit upp igen som den vita (och gröna) skogen de går i? Och dom har inte lämnat så många spår i den västra där det gula möjligen indikerar att det kan ha avverkats tidigare?
Myran 2015-08-28 22:06 #61

Svar till inlägg av C-H A, 2015-08-28 20:31:

Eliten i världstoppen är de som ruvar på svaren inom frågeställningarna i allt som innefattar kartnormens "spelregler" idag. Är man på den nivån antar jag att man gillar läget och anpassar efter de förutsättningar (scoutningar) som gäller för varje specifik tävling!?

Möjligen är jag något naiv i min bedömning när jag påstår att kurvning och framkomlighet ska vara lättläst (ögats uppfatttning-urskiljning-förståelse) för att minimera slumpmomenten i att orientera sig snabbaste vägen mellan punkt A och B. I klartext ska kartan ska vara tydligt läsbar och vara "objektivt" (läs normriktigt) bedömd i framkomlighet för att fatta ett korrekt beslut att välja optimal väg för snabbaste väg till punkt A till B.

Undvika områden p.g.a. detaljrikedom?
Ja det är nog sant. En seriös banläggare undviker helst problem än att försöka skapa dylika.
Dilemmat är nog tyvärr så att en del områden konsekvent kommer att undvikas även en lång tid framöver även om det fanns tävlingar där man gjorde specialförstoringar för att kunna använda kartans område fullt ut. Ingen optimal lösning tyvärr.

Glidningen är tolerant. mer tolerant än du tror (förespråkar). Jag kan acceptera 2 meter om kartritaren ger en trovärdig generell bedömning över hela området. Nej tack till dubbla hjälpkurvor! Trippla vill jag inte ens fundera över.

Nybörjare 2015-08-28 20:43 #60

Svar till inlägg av EriOL, 2015-08-28 14:54:

Jag tycker fortfarande att slutsatsen är att arean för 404 i normen och i förslaget till ny norm är för stort. Jag ser ingen poäng i att generalisera något som lätt kan ses på kartan.

" För små fläckar av halvöppet i skogen utan beståndsgräns så är det inget problem att generalisera till vitt eller helgult."

Generalisera kan man ju alltid göra men man förlorar ju helt klart information och varför göra det om man faktiskt kan se ytan på kartan? En 7-manna fottbollsplan stor gul yta är ju väldigt tydlig i naturen. En lika stor halvöppen yta behöver inte alls vara lika tydlig. Så om man generaliserat ett halvöppet området till gult så riskerar man att missa det eller bli osäker när man kommer till lite glesare skog eller buskar och om man generaliserat det till vitt så riskerar man att se ett stort område som man tycker borde vara med på kartan som inte är det och man missar information på kartan som finns i naturen.

Jag har många sådana här områden där jag springer och jag upplever en stor skillnad mellan öppna, halvöppna och vit skog och trots att det ofta inte går att orientera noggrant på kanterna av områdena så tycker jag att det är viktigt att de beskrives rätt där man kan göra det och fortfarande få en läsbar karta.
C-H A 2015-08-28 20:33 #59

Svar till inlägg av BC, 2015-08-28 19:17:

God tanke!
C-H A 2015-08-28 20:31 #58

Svar till inlägg av Myran, 2015-08-28 12:25:

Jo, det hade ju varit trevligt att diskutera direkt!

Jag stod i målet hela da´n och fick mängder av feedback på kartan, men även på banor förstås.
Det var faktiskt oerhört positiva omdömen och det kommer fortfarande folk, både bekanta och obekanta, och berömmer. Framförallt framfördes att det gick att lita på kartan så att det gick att ha kartkontakt hela vägen in till kontrollen.
Två personer har direkt ifrågasatt en del hjälpkurvor och även tyckt att gult och grönt var onödigt detaljerat och därmed gjort kartan mer svårläst.
Nu är det väl förmodligen så att större andel som har beröm att ge hör av sig än de som har kritik. Men jag är nöjd och tacksam över feedbacken.

Glidning. Jag justerar aldrig laserkurvor!
Jag utgår nämligen från terrängen, bestämmer mig för vad jag vill redovisa och var i terrängen jag vill ha kurvan och se´n ser jag vilken nytta jag har av laserkurvorna för att få det som jag vill.

Glidning kan ses på olika sätt. Om man jämför med facit för rätt nivå, laserkurvorna, så har jag ibland avvikit minst 2 m (mot normens tillåtna 1,25 m). Förr när jag bl.a ritat från vitt papper fick man mäta glidning på annat sätt.
Men det intressanta är hur mycket man glider på en viss sträcka. Det gäller att löparna inte får tappa förtroendet för nivåernas riktighet. Själv är jag, som löpare, ganska känslig.

En glidning får alltid konsekvenser uppåt och nedåt.
Har man glidit uppåt 1,5 m för att få med en formation, kan man inte i närheten glida ner 1,5 m. Det blir ju en glidning på 3 m på kort sträcka. Det är alldeles för mycket på t.ex 25 m. Och man kan inte gärna glida ner med den kurva som ligger ovanför. Glider man ner 1,5 m med den har man ju plötsligt ekvidistansen 2 m.
Har man glidit uppåt 1,5 m har man ju 6,5 m ner till nästa. Finns det då tydliga formationer där ligger man illa till.

Man får komma ihåg att det i allmänhet är flackt då det är aktuellt med två nivåer. Troligen ännu flackare då det är aktuellt med tre.
Det finns inget som säger att formationerna kommer tätt för att det finns två nivåer i flack terräng. Formationer kom väl oftast tätare i den brantare terrängen på O-ringenkartan.
Därför ser jag inget samband mellan ditt resonemang om dubbla hjälpkurvor och ditt resonemang om detaljrikedom.
Urvalet måste, anser jag, vara konsekvent och inte beroende av hur högt över havet något ligger!

"För att hålla ner detaljrikedomen så ska väl kartritningen vara anpassad till att löparna hinner registrera terrängens väsentligheter i normal löphastighet?"

Vilka löpare ska man då anpassa till? Det är väl ofrånkomligen så att det i orienteringsskickligheten ingår att snabbt kunna göra ett urval av vilken information man behöver på en viss sträcka och på olika ställen på sträckan.
Där finns hela skalan från supereliten till "Orientering för alla" - för de som känner till det senare projektet. De kartorna var supergeneraliserade.

Men din fråga är ändå intressant. Vad är svårläst och vad är svårförståeligt? Är ögat eller hjärnan begränsningen? Hur mycket kan man generalisera för att det ändå ska bli begripligt? Vilken kategori ska man anpassa kartritningen till? Till vilken distans?
Jämför med #19 där stark generalisering kanske lämpar sig för långdistans på 15000-del (varför man nu ska ha det i den terrängen) om man undviker en mängd områden för kontrollplacering. Samtidigt är den kartan troligen oanvändbar för medel.

Det är inte lätt det här!


Myran 2015-08-28 19:37 #57

Svar till inlägg av BC, 2015-08-28 19:33:

Skogsmaskiner behöver ytor för sin framkomlighet...
BC 2015-08-28 19:33 #56

Svar till inlägg av Ajabaja, 2015-08-28 15:37:

Det ser ju ut att vara väldigt likt något lite mer primitivt längdskidcenter i norden med tydliga sammanhängande öppna smala huggna gator utan preparerad mark som bara används när det finns snö för att dra upp ett spårsystem.
Men det är kanske inte så troligt i Skottland även om det finns snö där ibland?
BC 2015-08-28 19:23 #55

Svar till inlägg av EriOL, 2015-08-28 14:54:

Att 404 blir tydligare med beståndsgräns är ju ett bra påpekande, då spelar storlek och form inte stor roll med avseende på de vita "hålen".
Men på denna karta är ju beståndsgränserna antagligen ytterligare en variant på redovisningen av hur "öppen växtlighet" det är till din lista, då det företrädesvis verkar vara helvitt där det är använt? Invid 404 ser jag ingen beståndsgräns vid en snabb koll.
BC 2015-08-28 19:17 #54

Svar till inlägg av C-H A, 2015-08-28 18:59:

Eller små fållor med stängsel för fåren på nätterna? Sådana har jag sett på andra ställen. Med för korta sidor för att få med en "tagg" på stängseltecknet.
Det kanske stod i PM i Bulletinen vad det var?
Myran 2015-08-28 19:10 #53

Svar till inlägg av C-H A, 2015-08-28 18:59:

Intressant infallsvinkel!
När ämnet ändå är nere på detaljnivå så undrar jag hur du/ni tolkar den "limegröna" färgen på kartan (som är i fokus), alltså vad betyder framkomlighetstecknet i Skottland? Notera alla olika nyanser på färger i framkomlighet som finns på kartan innan ett hållbart svar kan bli rätt.
Känner mig 99% rätt ute på rätt svar...
C-H A 2015-08-28 19:05 #52

Svar till inlägg av Junior, 2015-08-28 15:57:

Jämförelsen med stentecknet är inte bra. Ruinen är ju, liksom byggnaden, egentligen ett yttecken. Ruinen ska ju ritas i verklig form, men man har satt ett minimimått som är helt orimligt.
C-H A 2015-08-28 18:59 #51

Svar till inlägg av PS, 2015-08-28 16:44:

OK. Kalla det vad du vill när man inte ritar liten ruin med de groteska minimimåtten.
Men det är kanske tydliga beståndsgränser i stället för ruiner?
PS 2015-08-28 16:44 #50

Svar till inlägg av C-H A, 2015-08-28 15:38:

I det här fallet handlar det inte om pragmatisk tolkning. I många fall är det väldigt trångt att få med en ruin eftersom det ofta finns mycket svart runt omkring. I detta fall fanns det visserligen några beståndsgränser intill men trots att man understigit minimimåttet så verkar man ändå inte lagt ner någon energi på att hålla isär dem. Jag tror att man mycket väl kunde ha ritat ruinerna med minimimåttet och hållit isär det svarta men uppenbarligen har man inte tyckt att det är viktigt. Om det är på det viset är det helt otroligt att man i det nya förslaget till norm inte har dragit ner minimimåttet för ruin från de groteska 0.96x0.96 (mätt från ytterkant till ytterkant) som man hävdar att de ska vara. Tillåter man det i detta fall så finns det inga som helst argument för varför man inte ska ändra normen.
PS 2015-08-28 16:20 #49

Svar till inlägg av Ajabaja, 2015-08-28 15:37:

Hur vet du att det är "stigar" i betydelsen att de är distinkta på marken? Var du där? Det har väl alltid varit tillåtet att rita avverkningsstigar (främst gamla) som bara syns som öppningar i skogen. Om de däremot är tydliga på marken så ska de ritas som just stigar av ett eller annat slag. Gränsfallet har väl varit tydliga spår som ändå inte haft bättre löpbarhet än omgivande skog men även där har väl IOF gett grönt ljus för denna symbol.
Junior 2015-08-28 15:57 #48

Svar till inlägg av C-H A, 2015-08-28 15:38:

Jag skulle inte kalla det "tolkning". I så fall borde det vara lika accepterat att rita stenen med 0,3 mm i diameter på 15000-delen istället för normens 0,4 mm, om den pragmatiska kontrollanten så anser. Eller är det bara vissa tecken som man får göra som man vill med?

Om ruinens lilla storlek även är accepterad av IOF centralt (pratar inte om deras kontrollanter nu) så borde man snabbt som attan lägga ut ett supplement till normen där man talar om att mindre ruiner är tillåtet. Det blir lite svårt för kartritare och framför allt de tävlande att veta vad som gäller om måtten i normen ska få tolkas (frikostigt). Men i det här fallet är det mer sannolikt att kontrollanten helt enkelt missat ruinerna, åtminstone om man får tro alla övriga missar som verkar ha gjorts på kartan.
C-H A 2015-08-28 15:38 #47

Svar till inlägg av PS, 2015-08-28 15:23:

Det är naturligtvis ruiner. Hela kartan visar väl att IOF:s kontrollanter är mycket mer pragmatiska i sin tolkning av kartnormen än vad SOFT:s kartgrupp är. Denna karta är inget undantag.
Ajabaja 2015-08-28 15:37 #46
Drivningsstigar med 509 finns också.
C-H A 2015-08-28 15:32 #45

Svar till inlägg av EriOL, 2015-08-28 15:00:

Alltid kul att granska kartor. Jag har noterat den branten tidigare. (En bland många utan höjdkurva). Är en höjd på åsen bortglömd?
Hur många har förresten noterat den bortglömda biten helkurva SO sjön före K13.

Annars håller jag med om att kartan är bra renritad. Å andra sidan är det väl inte så stor utmaning.
PS 2015-08-28 15:23 #44
Vad är det för fyrkanter på väg till tvåan? Man skulle ju kunna gissa på någon form av ruiner om det inte vore för att de är mycket mindre än minimimåttet för ruin och då skulle de väl inte gå igenom kartkontrollen på ett VM när de sitter precis på vägen in mot en kontroll.
PS 2015-08-28 15:16 #43

Svar till inlägg av EriOL, 2015-08-28 15:00:

Det hade nog varit lättare att avgöra om hjälphöjden som den säkert satt på från början fått vara kvar ;-)
EriOL 2015-08-28 15:00 #42
För övrigt tycker jag det mesta på VM-kartan är föredömligt bra renritat, men jag funderar lite på en liten brant som svävar i luften 200 meter sydöst om jättebranten på sträckan 12-13. Åt vilket håll lutar den egentligen? :)
EriOL 2015-08-28 14:54 #41

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-08-28 13:59:

Jag har varken varit i terrängen eller sett den tryckta versionen av VM-lång-kartan men tycker nog ändå att jag kan kosta på mig några synpunkter efter att ha studerat den online:

För det som i terrängen är öppet eller halvöppet har man på kartan använt ett stort antal olika sätt att rita:

1. 403
2. 404
3. 403 med vita "duttar"
4. 404 med vita "duttar"
5. 403 med gröna "duttar"
6. 403 + 407/409
7. 404 + 407/409

Är det någon som vet eller tror sig veta att alla dessa sju varianter i verkligheten är skilda terrängtyper som motiverar alla dessa sätt att rita? Eller är man bara inkonsekvent med hur man ritar? Det första som borde försvinna är i alla fall 404 med vita "duttar" eftersom det i praktiken är oläsbart och inte tillför något. Tydliga små dungar i 404 måste ritas med beståndsgräns om det ska vara någon mening med det!

Personligen så tycker jag nog också att i det här fallet så är det inte är områdena med 404 (halvöppet) som ska generaliseras till vitt eller gult utan områden med 404 borde göras större och slås ihop på bekostnad av 403 (det helgula) så att man åtminstone hamnar lite närmare att uppfylla normen. Gränserna mellan 403 och 404 är ändå så suddiga att de inte går att läsa på i tävlingsfart.

Sen tycker jag också att ett fall när det faktiskt är motiverat att rita 404 betydligt mindre än normen säger är när man har ett hygge (eller timmerställning) omgivet av beståndsgräns men endast delar av det (ofta i kanterna) kan betecknas som halvöppet. Särskilt om det finns flera mindre fläckar med halvöppet så ger ju det en betydligt tydligare bild av områdets karaktär än om bara vitt eller 403 använts. För små fläckar av halvöppet i skogen utan beståndsgräns så är det inget problem att generalisera till vitt eller helgult.
BC 2015-08-28 14:43 #40

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-08-28 13:59:

Nja, jag vet inte för jag har inte sprungit just på den kartan i Skottland, man kunde säkert ha fördelat gränserna mellan gult och vitt annorlunda och fått en "lika bra" karta. Det är ju inte fråga om att det över allt skulle vara samma färg på alla ställen eller över hela ytan, på de ytor där man undviker att använda 404 pga normens krav? Ofta är ju sikten generellt ganska bra i skotska "skogar"(annars ofta grönt), och med så mycket diffusa gula gränser mot vitt/404 som på den sträckan så spelar det nog ingen större roll om man ritat om de små fläckarna utan det tecknet och fördelat mellan gult och eller vitt. Eller göra 404 större om det vore bättre. Man fick väl använda det bästa alternativet som är tillåtet helt enkelt.
För löparna var väl sankmarkerna det mest intressanta innan man börjar närma sig ringen.
PS 2015-08-28 14:08 #39

Svar till inlägg av PS, 2015-08-28 14:04:

... och ytan inne i ringen på samma kontroll visar ju tydligt att bredden är viktig om man ska se. Jag tvivlar på att någon enda löpare la märke till den ytan på kartan under tävlingen trots att de passerade tre gånger.
PS 2015-08-28 14:04 #38

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-08-28 11:36:

Vad sägs om ytan precis söder om trean i kontrollnumren "13/19"? Om de släpper en sådan på ett VM så kan de ju lika gärna ta bort minimimåttet helt.
Nybörjare 2015-08-28 13:59 #37

Svar till inlägg av BC, 2015-08-28 13:52:

Håller du med om det jag skrev eller tycker du att det bästa varit om områdena var gula eller vita?

Känns rätt meninsglöst att diskutera om man hade använt dem för orientering i just det fallet. Det finns säkert hundratals för små ytor på den kartan.

Min erfarenhet är också att sådan områden kan vara rätt tydliga i den typen av terräng.
BC 2015-08-28 13:52 #36

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-08-28 11:36:

På den sträckan hoppas jag att det förutom kurvbild var tydliga grönområden och sankmarker att orientera på så slapp man väl leta efter otydligheten i gult/vitt egentligen. För mig skulle det nog i alla fall vara strategin, då spelar det ju mindre roll
Myran 2015-08-28 12:25 #35

Svar till inlägg av C-H A, 2015-08-28 00:43:

Kul att diskutera med färgstarka kartritare :-)
Ångrar lite i efterhand att jag inte tog mig tid att diskutera kartan, terrängen och banan direkt efter målgång. Du såg upptagen ut i diskussion med någon elitlöpare (tror jag) så därför fick det utebli.

Fick du bra feedback från löparna efter målgång? Jag har själv stått där och lyssnat av skalan av alla sinnesstämningar på plats.

Jag vill vara tydlig med att jag inte ritar kartor och undrar därför med anledning hur du ser på att man kan glida på en höjdkurva? Gör man det på ett acceptabelt sätt så behövs väl inte dubbla?? och trippla??? hjälpkurvor?

För att hålla ner detaljrikedomen så ska väl kartritningen vara anpassad till att löparna hinner registrera terrängens väsentligheter i normal löphastighet?

En liten liknelse för att göra en jämförelse med att färdas i trafiken.
Om du kör förbi en 30 skylt upplyser den ofta om när den gäller och det finns skrämmande exempel i verkligheten där det är 4-5 raders tillägg. För att hinna läsa och förstå är en normalbegåvad bilist tvungen att stanna för att hinna fatta överhuvudtaget. Effekten blir istället att (om du inte är boende på platsen) kör i 30 för att det blir det mest logiska beslut man tar på studs.
PS 2015-08-28 11:56 #34
Om jag inte minns alldeles fel så är det nya förslaget för 10 mm2 för 404 men även det är ett ganska stort område och för att man inte ska få alldeles fel uppfattning om vissa områden så måste man lägga in lite vitt där träden står lite tätare. Just detta mått har jag aldrig förstått hur man kommit feam till. Det verkar inte ha någon som helst förankring i hur orienterare uppfattar kartan. Måttet borde inte alls vara utformat som en minimiarea utan snarare som en minimal brddd. Blir det för smalt någonstans så ser man ju inte vad det är för symbol. Om man har en yta på exempelvis 4000 mm2 som är väldigt smalt på mitten så blir ju läsbarheten bättre om man delar upp det i tre delar och använder 50% gult på den smala delen men då bryter man mot normen. Detta tycker jag visar tydligt att normen är felformulerad i detta fall.
Nybörjare 2015-08-28 11:36 #33
Men vi kan ju ta ett exempel
http://www.tulospalvelu.fi/gps/2015wocLongM/?v=m
just utanför kontrol 3 i riktning mot kontrol 4 just nord för strecket finns det ett område 404. Lite längre fram på den sträckan finns det ett ändå mindre område 404 (och efter det flera liknande områden).

Jag är rätt säker på att båda dessa är för små enligt normen men att de är lätta att se både på kartan och i verkligheten och att de kan medföra fördelar för navigeringen.

Håller du med om detta eller tycker du att det bästa varit om områdena var gula eller vita?
Nybörjare 2015-08-28 11:22 #32

Svar till inlägg av Kupan, 2015-08-28 11:10:

Springer du ofta i terräng med varierande skogstäthet där gult, vitt och 404 blandas? Som för exempel i terrängen på årets vm lång.

Jag gör det och när det helt klart går att se båda på kartan och i verkligheten så medför det viktigt information och jag har svårt att förstå att någon tycker att ytan i normen har rätt storlek.

Det är ju faktiskt prat om en yta som är ca lika stor som en 7-manna plan i fotboll.
Kupan 2015-08-28 11:10 #31

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-08-28 11:00:

Jadå, 60x60 meter (4x4 mm på 15000-del). Inte särskilt stora områden om du frågar mig.
Nybörjare 2015-08-28 11:00 #30

Svar till inlägg av Kupan, 2015-08-28 10:53:

Ja, det gör de eftersom de både är synliga på kartan och i naturen.

Det blir fel att använda gult för att ett 3000 m^2 stort öppet område upplevs väldigt annorlunda en ett 3000 m^2 stort halvöppet området. Man förlorar viktigt information om man alltid använder gult för så pass stora områden.

Vet du hur stora områden på kartan och i verkligheten det är prat om?

Kupan 2015-08-28 10:53 #29

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-08-28 10:30:

Men tillför de något när de är så små? "Väldigt fel att använda gult" (403?), varför?
Nybörjare 2015-08-28 10:30 #28
Årets vm lång har en massa områden av 404 som är aldeles för små. En del av dem ligger också i kontrol ringar.
Nybörjare 2015-08-28 10:04 #27

Svar till inlägg av HD, 2015-08-28 09:36:

Ja, jag har löpt på kartor med 404 som är klart mindre än vad som står i normen utan några problem att se dem.

Jag tycker väl att det är lite konstigt att så gått som alla kartor har 404 som är för litet enligt normen utan att det verkar medföra några problem att varken få de godkända för tävlingar på alla nivåer (utanför sverige iallafall) eller att det verkar medfört diskussioner i efterkant.

Varför är inte normen i någorlunda överenstämmelse med verkligheten?

Om det faktiskt är det minsta området som det tecknet får användas tycker jag att man lika bra kan droppa det. Det skulle bli väldigt fel att använda gult och att använda vit skulle också bli fel. En lösning för att fölga normen och samtidigt få till en ok karta är väl att ritta området gult med några godtyckliga sprida vita områden.
Kart-Bosse 2015-08-28 10:04 #26

Svar till inlägg av Kjell Larsson, 2015-08-27 21:58:

Kartan Eldris-Läde som jag ritade åt IFK Mora 1970, trycktes året därpå i skala 1:15.000 sedan Karl-Bernt Gawelin från SOFT varit ut på kartan och tyckte att den skulle få vara i skalan 1:15.000, sanktionerad av SOFT som försöksverksamhet.
Därefter åkte vi till den karta jag ritat åt OK Malmia, Grängesberg (SM-karta 1972). Har ingen karta kvar – men där har jag en känsla av att jag inte lyckades få 1:15.000-del. Man kan ju inte lyckas jämt. :-)
HD 2015-08-28 09:36 #25

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-08-28 09:28:

Har du provlöpt i tävlingsfart ute i skogen i regn och under halvdunkla förhållanden eller avgjorde du det på en perfekt offset under kökslampan? Det här tycker jag är pudeln kärna. Måtten i kartnormen är inte angivna för att läsas när man sitter still i perfekt ljus inomhus. Inte heller för att kunna läsas när man som kartritare går omkring med sin padda och ritar i skogen. Egentligen borde de överdrivas i stället eftersom de är angivna för offset medan tävlingskartor många gånger skrivs ut på halvdassiga färgskrivare.
Nybörjare 2015-08-28 09:28 #24

Svar till inlägg av DH, 2015-08-27 23:44:

Det stämmer men det nya föreslagna måtet är också större än vad många verkar använda och enligt mig är klart synligt på en karta.

Senast kommenterat

Torsdag 1/6

22:57

JVM-trupp 2023

60

 

20:26

Jukola 2023

27

 

16:51

Tiomila 2023

792

 

08:51

Sprintstafett SM

71

 

Onsdag 31/5

16:24

Silly Season 2023

305

 

Tisdag 30/5
Måndag 29/5
Söndag 28/5
Lördag 27/5

21:01

Fri minutstart

45

 

Fredag 26/5

21:58

Eventor nere igen...

814

 

17:55

-Arrangemangsreklam-

894

 

Torsdag 25/5

15:37

25manna 2023

2

 

Tisdag 23/5

18:28

10-mila från 2024

294

 

Måndag 22/5

23:39

Ntnui?

12

 

Fredag 19/5
Onsdag 17/5
Tisdag 16/5

20:57

Livelox feedback

222

 

Fredag 12/5

13:46

Stockholms Sprint-DM

21

 

Torsdag 11/5
Måndag 8/5

21:54

Boende 10-Mila 2023

0

 

21:54

Boende 10-Mila 2023

0

 

Söndag 7/5

17:57

Kartskala

56

 

Lördag 6/5

13:44

Få anmälda

8

 

Fredag 5/5
Torsdag 4/5

19:40

Bästa kartritare?

18

 

Onsdag 3/5

15:36

World Cup Round 1

88

 

Tisdag 2/5
Måndag 1/5


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng