Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Regler för kartförstoring?

Elin  2014-09-12 08:46
Får en arrangör förstora kartan för att öka läsbarheten? Jag gissar att det finns regler för elitklasser, men hur är det för övriga klasser?

Enligt min erfarenhet får 60+ alltid uppförstorad karta. Kan en arrangör förstora kartorna även för 45+?

Fler och fler tävlingar går idag på 10 000 del för elitklasserna, då kartan i rätt skala är alltför svårläst. Då får även övriga samma skala, vilket innebär rätt mycket kartgissning för äldre löpare.

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

j 2015-04-17 13:17 #548

Svar till inlägg av Jonsson, 2015-04-17 11:20:

På Öppen 7 har det mer och mer börjat bli 1:7500. Ibland får man välja mellan 1:10 000 och 1:7 500. Då gäller det att starta tidigt. För då är det risk att ena skalan tar slut... Ni kan ju gissa vilken. Så varför inte börja med att erbjuda 1:7500 för alla öppna?
Nybörjare 2015-04-17 12:56 #547
Jag tycker det är så mycket konstigt i denna tråden. Som det är idag så har äldra löpare kortare banor och de allra äldsta har också lättare terräng att springa i. Om man är 60+ så kan man få större skala. i långdistans är det också en skillnad i kart skala mellan HD21 och HD35+.

Så det finns redan skillnader som beror på ålder och därför antagen syn och form.

Men trots detta så verkar många tycka att det är världens undergång om man skulle ändra på dagens regler och införa andra skalor för H45+ eftersom det då verkar vara helt otänkbart att basera regler på antaglig dårlig syn eller form...

Varför inte öppna opp för skalor som passar med området man använder, längden på banorma och vad folk vill ha på mindre viktiga tävlingar?
Myran 2015-04-17 11:44 #546

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-04-17 08:33:

Jag gillar slutklämmen :-)
Vi måste hänga med i tiden.
Jonsson 2015-04-17 11:20 #545
Kan vi som vill få förstorade kartor om vi springer utan tidtagning, så tävlingsgubbarna slipper känna sig hotade? Eller det är viktigt att ha någon att slå också?
Fetknopp 2015-04-17 10:34 #544
Jag vill ha tidsavdrag för övervikt!
D55 2015-04-17 08:54 #543

Svar till inlägg av Synsvagare, 2015-04-17 08:37:

Tävlingskåt sa Bill, javisst sa Bull!
Synsvagare 2015-04-17 08:37 #542

Svar till inlägg av Myran, 2015-04-17 07:43:

Den som vinner en orientering gör det inte enbart p.g.a. orienteringsförmåga utan m.h.a. alla sina förmågor, mentala och fysiska. En del är medfödda, en del har hen utvecklat med idog träning.

Jag ser ständigt sämre och sämre. I mitt fall påverkas både kartläsningen, förmåga att se föremål på håll och löpningen (snubblar oftare, springer på fler grenar o.s.v.). Värst är det på natten. Men jag tycker inte att vi ska behöva ha en massa individuella anpassningar av kartor för det. Ska vi för att mildra orättvisan jämna ut terrängen, röja grenar och ha arenabelysning också? En person med perfekt syn kan i olycka ha förlorat synen på ena ögat (=sämre 3D-uppfattning). Vad ska arrangören tillhandahålla för att ge denna olycksfågel "lika villkor"?

De mest uppenbara handikappen har i andra idrotter egna klasser, men inte i orientering. Kanske dags för det? Då kan vi andra som vill tävla på de fysiskt perfektas villkor fortsätta med det. Trots att vi kanske både orienterar sämre och har sämre fysisk kapacitet (kondition, koordination, syn, hörsel, känsel och vad mer?).

Så småningom har vi kanske digitala kartor i nåt googleglasögonliknande och kan själva zooma in/ut efter behov längs banan. Men den dagen är det en annan sorts orientering. Kom igen då alla kartförstoringsivrare ! :-)
Zerbembasqwibo 2015-04-17 08:33 #541

Svar till inlägg av Old, 2015-04-17 08:28:

Jag är nu inte riktigt med, förutom att jag gissar att du menar att jag anser att vi till varje pris ska stoppa kartförstoringen? Och att det kommer hindra fler D55:or att börja orientera, eller kanske snarare att fler gubbs/gumms slutar eftersom de inget ser på kartan längre.

"Synens skärpa vid kroppslig möda."
Old 2015-04-17 08:28 #540

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-04-17 00:08:

Orientering är självvald väg i okänd mark,
tankens skärpa vid kroppslig möda,
snabba beslut under spännande tävling.

Orientering bjuder dådfylld kamp mot goda kamrater,
ensam strid mot markernas hinder,
vilsam växlan mot vardagens ävlan.

Orientering skapar ett gladlynt och frimodigt släkte,
en härdad stam med längtan till äventyr och dust,
kärlek till naturen - källan för livslust och levnadskraft.

Inte ett ord om synfel men däremot kroppslig möda!
Det där med gladlynt och frimodigt släkte kan vi ju glömma när vi inte ens försöker hjälpa till att bli fler...
Ingrid 2015-04-17 08:25 #539
Gott om tävlingskåta gubbar i denna sport, helt uppenbart.

Om jag har förstått rätt så har man kortat av banorna ordentligt för äldre löpare, men det beror kanske på ren tankelapsus. Att förstora kartan för att äldre också ser sämra kan vi förstås inte göra, det är ju D55 som driver kartutvecklingen i landet, ha, ha, gubbar!!

Jag förstår nu också varför det är så viktigt att kalla alla klasser tävlingsklasser. Men att ha samma kartskala för 55 som för 21 är lika absurt som att ha samma banlängd.

Kan alla bli nöja om vi inför avancerade banor med vettiga banlängder som öppen klass?
Myran 2015-04-17 07:43 #538

Svar till inlägg av Gun, 2015-04-17 06:33:

Det finns ett avsnitt om det i våra tävlingsregler också.
TA 601 Tävling på lika villkor punkt 7 sidan 6.
Zerbembasqwibo 2015-04-17 06:56 #537

Svar till inlägg av Gun, 2015-04-17 06:33:

Jo det är klart, det är ju tillåtet. Men det är inget som arrangörer måste stå för, det är nåt som löparen får göra.

Men låt säga IR-glasögon på natten det får man väl inte ha?
Gun 2015-04-17 06:33 #536

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-04-17 00:08:

Är det inte tillåtet att använda synförbättrande hjälpmedel vid en OL-tävling? Det var en nyhet för mig.
Zerbembasqwibo 2015-04-17 00:08 #535

Svar till inlägg av Gun, 2015-04-16 23:41:

Inte heller löparens ben, syreupptagningsförmåga eller muskelmängd då?

Vi måste definiera vilka saker som man får kompensera för: idag kön samt ålder genom klassystemen, färgblindhet gm specialkartor, men synförmågan har vi inte ännu konsensus om. Finns det sedan fler saker som vi kan jämna ut?
Gun 2015-04-16 23:41 #534

Svar till inlägg av Myran, 2015-04-16 22:47:

Vad skulle det moraliska problemet vara? Förstoringsglas/lupp/läsglasögon är väl tillåtet redan idag? Det är väl inte kvalitén på löparens ögon som skall vara avgörande på en tävling?
Myran 2015-04-16 22:47 #533
Tävlingsklasser = HD10-HD95 inklusive kortklasser.
Sverigelistan = Sverigelistan är en poänglista för alla med en ålder av 15 år och uppåt och samtidigt ett gallringsverktyg för rankade personer till våra största och viktigaste tävlingar.

Då kan man faktiskt ställa sig den moraliska frågan;
Är det på lika villkor att erbjuda olika tävlingsskalor i samma tävlingsklass?
Zerbembasqwibo 2015-04-16 22:45 #532

Svar till inlägg av Allan Ladd, 2015-04-16 18:44:

i just det inlägget du svarar på säger jag inget om min egen åsikt om det ska tillåtas eller inte. Andra har redogjort för vad reglerna säger. Jag bara försöker förklara varför många är rädda för detta som borde vara lätt att acceptera, och det är risken att det driver på utvecklingen för mer detaljerade kartor. Det är även jag rädd för, men faktum ÄR att vi har mer detaljerade kartor än vad kartnormen är skriven för. Antingen reviderar vi kartnormen eller kastar bort mer av det data som laserscanningen ger oss.
Myran 2015-04-16 22:37 #531
Kartförstoring-Tävlingsregler och anvisningar.
TA 502 Karta och Banläggning punkt 3 sidan 3.
Läser man texten ordagrant så får skala 1:7 500 erbjudas för HD 60 och äldre.
Tolkning = HD35-55 innefattas inte i texten ovan.
Vill man som arrangör gå vidare så finns det en dispensregel som hänvisas till vår äldre version av tävlingsregler enligt 2.4.2 och copy på det är;

OF får besluta om lokalt avsteg från regelverket. Lokala dispenser träder i kraft 60 dagar
efter den dag skriftlig uppgift om beslutet inkommit till SOFT:s kansli. SOFT:s styrelse eller berört OF får med omedelbar verkan upphäva ett beslut om dispens.

Vidare då med tilläggstjänster i Eventor.
TA 403 Tävlingsadministration punkt 8 sidan 12.
Arrangören kan debitera tilläggsavgifter för
användande
av material och tjänster som
arrangören tillhandahåller.
Följande gäller:

Tilläggsavgifter får inte ingå i den
ordinarie anmälningsavgiften.
Det betyder bland annat att tilläggsavgifter för särskilda tjänster inte ska blandas ihop med tilläggsavgiften vid högkvalitativa arrangemang, vilken ingår i anmälningsavgiften.
Tilläggstjänster kan avse parkering, transporter, tältskyddsplats, campingplats,
separat startlista, tävlingsprogram, barnpassning etc. Det kan också vara utskick
av beställda start eller resultatlistor (fullständig) eller klubblista.

Arrangör får ta ut avgift på karta, med eller utan banpåtryck som erbjuds till den som skuggar.

Till kategorin särskilda tjänster hör även uthyrning av elektroniskt kontrollkort.
Avgift för elektroniskt kontrollkort får inte tas ut av deltagare som har eget
funktionsdugligt och av arrangören godkänt sådant.

Tolkning, det finns ingen text som stödjer att arrangören får ta ut extra avgift för alternativ skala.
Åtgärd, lämna in motion via OF som tillstyrker/avslår och skickar i sin tur till SOFT som tillstyrker/avslår.
Allan Ladd 2015-04-16 18:44 #530

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-04-16 16:22:

Förstorade kartor har vi för att äldre löpare bättre ska hänga med i kartläsningen. 15 000 blir 10 000 vid 35. Om även 21orna behöver förstorade kartor då är vi galet ute. Nu har vi hamnat där och valt att lösa 21ornas problemt genom att förstora deras kartor till 10 000. Varför i hela världen kan då inte också de äldre löparna få sina kartor uppförstorade ett snäpp från 10 000 till 7 500?
Zerbembasqwibo 2015-04-16 16:22 #529

Svar till inlägg av Anonym, 2015-04-16 11:20:

Att man från början förstorar med syfte att göra det "mer lättläst" för de med dålig syn, men att man senare gör det för att man då också öppnar för att rita in ännu mer detaljer på kartan så att syftet då blir att göra den "läsbar" eftersom kartan då kan ritas mer detaljerad eftersom man ändå (ges möjligheten) förstorar den.
PS 2015-04-16 14:38 #528

Svar till inlägg av Fat C, 2015-04-16 09:24:

Jag springer normalt inte tävlingsklass på tävlingar i områden där jag anser mig ha sådan terrängkännedom att jag har fördel av det. Enstaka undantag har varit tex senaste 25-manna där jag faktiskt tycker att jag börjar kunna området lite för bra eftersom jag tävlat lite för mycket där.
j 2015-04-16 11:42 #527

Svar till inlägg av Allan Ladd, 2015-04-16 11:23:

Jag sprang inte Pans tävling så jag vet inte riktigt hur det funkade där. Men jag gissar att det handlade om ett vanligt kartbyte?
I detta fallet skulle ju halva kartan vara på ena sidan och halva på andra. Det som kan bli krångligt så är ju vägvalsplaneringen när man klipper mitt i en sträcka.
Allan Ladd 2015-04-16 11:23 #526

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-04-16 10:52:

På Pans tävling i våras fick vi vända på kartan. Hörde inga klagomål på detta, varken från arrangör eller tävlande.
Anonym 2015-04-16 11:20 #525

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-04-16 10:52:

Vad menar du med Ändamålsglidningen?
Zerbembasqwibo 2015-04-16 10:52 #524

Svar till inlägg av Fat C, 2015-04-16 09:39:

Ändamålsglidningen av att tillåta detta är väl vad många är rädda för. Är inte du det?
Skelögd 2015-04-16 10:06 #523

Svar till inlägg av Fat C, 2015-04-16 09:39:

Men jag vill ju ha 3000-del för jag ser så dåligt?
Fat C 2015-04-16 09:39 #522

Svar till inlägg av men hallå, 2015-04-15 12:26:

Hela syftet är ju att inte ändra kartnorm, kartritning eller banläggning från dagens sätt att göra det på.

Jag vill bara ge möjligheten för enskilda tävlande att välja annan skala än den ordinarie. Omaket som uppstår får den enskilde tävlande själv stå för men med den fördelen att denna faktiskt ser kartan.

Även du verkar vara oerhört rädd för den oövervinnliga administrationen som uppstår. Låt mig ge ett exempel:
Banan i H40 för plats på en A3 i 1:10 000. Om nu en deltagare önskar 1:7 500 för banan inte plats på en A3. Lösningen är då att inte ändra den ordinarie utskriftlayouten utan banläggaren ändrar bara skala och skriver ut denna "udda" karta som då hamnar på 2 stycken A3:or (katastrof).
Deltagaren får alltså en två kartor i sitt fodral och får omaket att vända på kartan då och då. Detta omak tror jag man har överseende med då vinsten blir att deltagaren faktiskt ser kartan.
Samma förfarande om det gäller A4.
Ett knapptryck mer för utskriftsansvarig, skriv namnet för deltagaren på kartan/orna, lägg i "udda" kartkorgen, sortera i bokstavsordning, klart !
Inget betungande merjobb för arrangören och denna kanske kan få 5% fler deltagare.

Jag är övertygad att i 99.9 % av fallen skulle det fungera alldeles utmärkt.
Fat C 2015-04-16 09:24 #521

Svar till inlägg av PS, 2015-04-15 17:43:

I ditt knivskarpa fördömande tror jag nog att du tullar på tävlingsregel 6.2.4 ("...kännedom om ett tävlingsområde...") så du har någon slags fördel av detta vid mer eller mindre varje tävling.
Detta gäller nog oss alla som varit på ett tävlingsområde någon gång innan.

Så om du ska driva inkvisition i valfri skala för individen för att du tycker detta är orättvist bör du även ta itu med den betydligt allvarligare pågående regelvidrigheten som nämns ovan, om du nu tycker den orättvis eftersom alla mer eller mindre bryter mot den och då är den ju inte orättvis.
Resonerar man så kan man ju säga att köra för fort är ok för alla gör ju det...

Men du kanske glömmer hur området och kartan såg ut tills nästa tävling i samma område ?
PS 2015-04-16 00:33 #520
Med "tävllar" menar jag alltså att släppa fram tävlingsinstinkten. Jag tror inte att det är nyttigt för personer med mitt temperament att släppa fram den för ofta i min ålder ...
PS 2015-04-16 00:29 #519

Svar till inlägg av Allan Ladd, 2015-04-15 18:11:

Jag tävlar numera nästan bara på kavlar men så länge det finns åldersindelade klasser för äldre så måste de ju betraktas som tävlingsklasser och då får man ta konsekvenserna av det. För egen del skulle jag inte sörja om åldersindelade klasser försvann efter seniorklasserna men det är inget jag driver. Vill andra tävla så kan de väl få göra det men frågan är om det inte i många fall bara är av slentrian.
Allan Ladd 2015-04-15 19:07 #518

Svar till inlägg av orienterare, 2015-04-15 18:46:

Misstänker att vi har olika syn på livet också...

...tänk om reglementet kommer bort...?
orienterare 2015-04-15 18:46 #517

Svar till inlägg av Allan Ladd, 2015-04-15 18:11:

Vad som är tävlingsklass finns definierat i tävlingsreglerna som alla orienterare förväntas kunna.
Allan Ladd 2015-04-15 18:11 #516

Svar till inlägg av PS, 2015-04-15 17:43:

Misstänker att vi har olika syn på vad tävlingsklass är...

Själv tävlade jag med nummerlapp på magen, nu leker jag, det är kul. Jag ser gubbar, och gummor, som tävlar, inte kul.
PS 2015-04-15 17:43 #515

Svar till inlägg av Allan Ladd, 2015-04-15 13:22:

Ja, ibland är jag inte ens överens med mig själv men nu börjar jag tröttna på den här tråden. Just i någon enstaka öppen klass tycker jag i och för sig att man kan erbjuda dubbla skalor _om_ det råkar slumpa sig så att man ändå råkar ha en bana i förstorad skala av annan anledning (gubbana). Det är väl för övrigt helt enligt reglerna om man kör den som Ö10 men personligen blir jag inte särskilt upprörd om två skalor erbjuds i öppna klasser alls så länge det kan ske utan extra arbete för banläggaren. Däremot drar jag en knivskarp gräns vid tävlingsklasser även om jag faktiskt själv gjort ett undantag mot det för länge sedan när jag var ung och naiv. Tror dock att det är preskriberat nu.
Eventor 2015-04-15 15:43 #514
Expressen 2015-04-15 13:52 #513
"Piratorienterare tar lagen i egna händer - alla nöjda!"
Taget 2015-04-15 13:29 #512

Svar till inlägg av Allan Ladd, 2015-04-15 13:22:

Vi kör på ditt förslag
Nisse 2015-04-15 13:24 #511

Svar till inlägg av Myran, 2015-04-15 12:28:

Jag tror pengarna är helt ointressanta och hur skall klubbarna hantera att vissa gubbar blir dyrare om man har en tävlingsavgift per år.
Allan Ladd 2015-04-15 13:22 #510

Svar till inlägg av Myran, 2015-04-15 12:28:

Det här låter fullt rimligt för mig. Vi kör igång!

Sen behöver man ju inte krångla till det mer än nödvändigt. Några i den här debatten trycker hårt på så många alternativ som möjligt, för att visa på det hopplösa, omöjliga och opraktiska i denna förändring.

Vi kommer att göra 95% nöjda med en förändring som innebär att 45+ har möjlighet att få kartan uppförstorad 1 ggr i förhållande till 21-klassen, när 21orna springer på 10 000; att 10 000 då blir 7 500.

Sen tror jag väldigt få överhuvudtaget är intresserade av skala 5 000, även om 21 springer på 10 000. Skulle föreslå att vi skippar det alternativet helt, såvida inte riktigt erfarna löpare önskar det också, men dessa banor är så korta att utskriftsmaskinerna inte kan vara något problem då.

...en sak till....
PS har vendetta med alla!
...och det piggar bara upp...
Kjell Larsson 2015-04-15 13:02 #509
Vid O-Ringen i Skåne försökte jag införa att man skulle kunna välja mellan två skalor. Eftersom det är många deltagarna i klasserna borde det kunna göras utan att fördyra så mycket. Men då gick en i taket fullständigt så det blev inget med detta.
Naturligtvis kan man inte röra med många olika skalor utan det får räcka med två i varje klass.
Att ha en större skala är för bättre läsbarhet och inte för att kunna redovisa fler detaljer. Vi är nere på riktiga småtterier i visa fall, 2-3 dm. Det är inte mycket formationer i terrängen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 19

Senast kommenterat

Fredag 20/5

21:50

O-ringen 2020

1014

 

09:59

Mediebevakning

73

 

08:12

Jukola 2022

16

 

Onsdag 18/5

22:25

Rätt uttagning ?

2

 

Tisdag 17/5

21:47

Eventor nere igen...

676

 

14:30

SM knockout-sprint

56

 

Måndag 16/5
Söndag 15/5
Fredag 13/5

15:56

10MILA 2022!

644

 

Torsdag 12/5

07:50

Elitklass

13

 

Tisdag 10/5

15:03

10Mila förbättring?

91

 

11:29

Vårdatumstoppet

38

 

Måndag 9/5

16:21

Mer jämställdhet

22

 

Lördag 7/5
Torsdag 5/5

12:09

Jobb för orienterare

205

 

09:16

Silly Season 2022

182

 

Tisdag 3/5

09:51

Långdistans??

15

 

09:29

Orienteringspodcast

22

 

Måndag 2/5

11:17

Dusch på TC

82

 

Söndag 1/5

20:04

Orienteringslåtar

49

 

18:17

Sverigelistan 2020

569

 

Onsdag 27/4
Måndag 25/4

17:33

Tjejer som orienterar

155

 

11:40

-Arrangemangsreklam-

814

 

Söndag 24/4

21:04

Tävlingsavgifter

28

 

Lördag 23/4

14:32

Natt sm

36

 

Fredag 22/4
Onsdag 20/4
Tisdag 19/4

18:34

Swedish League 2022

85

 

Söndag 17/4

19:21

Kolmårdskavlen

3

 

Lördag 16/4

18:15

Stigtomtakaveln 2022

41

 

Tisdag 12/4

14:33

OK vilse är vilse

14

 

Måndag 11/4


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng