Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Nålsögat

Koby Lissy Hofmanu  2014-06-03 22:49
Hur går det med SOFT:s nya tuffare kartkontroll? Blir det någon karta som inte blir godkänd? Någon som hört något, SM-tävlingar, O-ringen, VM- kartorna osv?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Yttrande 2015-01-28 15:05 #295
Nu är även Stockholms dispensansökan med ihop med kartgruppens yttrande i PDF-filen.
PS 2015-01-28 14:03 #294

Svar till inlägg av Vem vill ha dispens, 2015-01-28 12:21:

Sammanfattningen är väl att de som tagit beslut om kartorna för årets SM inte har förstått allvaret i kartnormens regler och i den information som gått ut om att man tänker bli hårdare. Därför har de fortsatt att skita i normen och köra på som de alltid gjort med följden att de nu står där med kartor som egentligen inte får användas. Eftersom det är så kort om tid så anser väl kartgruppen att det är för sent att rita om kartorna eller flytta arrangemanget till annan ort och lägger väl sig platt samtidigt som de går ut hårt med att Stockholm kan glömma att få sanktion för större arrangemang i fortsättningen förrän kartorna ritas enligt gällande norm. Det blir intressant att se vad som händer med 25-mannahelgen. Är kartan under omritning och har norrkartor bytt ut sin symboluppsättning mot en som stämmer med normen? Annars lär de väl bli till att börja med bli av med elitklasserna på söndagen.
Vem vill ha dispens 2015-01-28 12:21 #293

Svar till inlägg av Yttrande, 2015-01-28 11:14:

Vad betyder detta?

"Kommentar:
Stockholms OF menar i sin ansökan att en av arrangörerna blev upplyst om att
SOFT inte godtar annat än 2,5 meter eller 5 meter och att man inte får dispens.
Kartgruppens mening är att det stämmer att kartgruppen inte godtar annat än 2,5
meter eller 5 meter, men att det inte är kartgruppen som äger beslutet om dispens.
Det var också det besked som gavs till arrangören som tydliggörande efter det
första svaret. I det andra svaret klargjordes också att en arrangör alltid äger rätt att
söka dispens och att denna går till förbundsstyrelsen som äger beslutet."

Är det SOFT som tvingar på Stockholms OF en dispens?
Yttrande 2015-01-28 11:14 #292
Kartgruppens yttrande i ärendet ligger också ute nu:
http://www.orientering.se/Forbundsinfo/Styrelseprotokoll/
j 2015-01-28 09:33 #291

Svar till inlägg av Anders, 2015-01-28 08:24:

Eller ett mindre distriksförbund kanske... :-)
Anders 2015-01-28 08:24 #290

Svar till inlägg av kopieraren, 2015-01-26 16:27:

Intressant och tamt beslut av SOFTs styrelse. Om det hade varit ett annat (större) idrottsförbund så hade säkerligen beskedet varit annorlunda. "Ut och rita med er!"
Håkan 2015-01-28 07:41 #289
Har gjorts vid Skålsjögården men det är länge sen (förmodligen slutet av 80-talet).
Myran 2015-01-27 23:36 #288
En fråga angående liknande projekt i Sverige.
Den här studien har kanske uppmärksammats tidigare på forumet isf får den gå i repris.
8 olika kartritare i Norge ritar samma område;

http://orientering.forbundetonline.no/nyheter/Sider/%C3%85tte%20ulike%20utgaver%20av%20samme%20terreng.aspx

Har det här också genomförts i Sverige?

kopieraren 2015-01-26 16:27 #287
§ 143.3
Dispens SM 2015
Christer Karlsson redogör för kartgruppens yttrande angående en dispensansökan från
Stockholms OF. Dispensansökan gäller att få använda 4 meters ekvidistans i samband
med SM 2015. Ansökan gäller distanserna lång, medel och stafett.
Styrelsen beslutar
att utifrån rådande läge ge Stockholms OF dispens för ekvidistans 4 meter vid SM lång,
medel och stafett 2015.
att aktuella kartor får ett särskilt dispensmärke tryckt med texten ”Dispens avseende
avsteg från kartnormen erhållen. Gäller endast 2015-XX-XX” (aktuellt tävlingsdatum).
att all nyproduktion av kartor inom Stockolms OF:s distrikt, samt nyrevideringar vid
tävling inom nivå 1 och 2, från och med 2016 ska ske så att kartan håller en ekvidistans
av 2,5 eller 5 meter.
att uppdra åt Stockholms OF att snarast utse en kartansvarig.
att uppmana Stockholms OF att via kartansvarig eller andra intresserade delta vid
SOFT:s utbildningar av kartkontroll
PS 2014-10-13 22:19 #286

Svar till inlägg av konstigt, 2014-10-13 19:04:

Kurvor som går i hop utan brant är bara tillåtet i riktigt branta sluttningar där det ändå inte är befogat att rita brant och knappt ens där. Visst kan man vara lite restriktiv med vilka branter man tar med men med vetskap om hur terrängen ser ut runt Rudan så har jag svårt att tro att det är speciellt många tveksamma branter med på kartan. Det är nog snarare åt andra hållet.
I sammanhanget kan jag nämna att jag såg en löpare framför mig som gjorde en liten krok på femte kontrollen på bana 7B. Hon kunde nog aldrig tänka sig att den ganska stora höjdtoppen hon såg framför sig var punkthöjden precis vid kontrollen men det är så det är i sådan här terräng.
konstigt 2014-10-13 19:04 #285

Svar till inlägg av PS, 2014-10-13 18:34:

Man kan tydligt se att man på den tiden inte ritade stigar som började och slutade i intet, de kallade man för stråk och man visste att de ofta fanns mellan höjderna. Riktiga stigar höll ihop och var tydliga.
Slumpartade branter är inget man vill ha tillbaka. En liten höjd kan ju ha en brant sida utan att man måste kludda dit ett svart streck. Man kan i en sluttning dra ihop kurvorna istället för att kludda dit en mikro-brant.
PS 2014-10-13 18:34 #284

Svar till inlägg av konstigt, 2014-10-13 13:02:

Det fanns nog betydligt färre stigar på den tiden för området hade ju inte varit ett friluftsområde lika länge och en del stora stigar kom väl till i samband med skid-SM i Haninge som inte avgjordes i Haninge ...
När det gäller branter på gamla kartor så är mkn erfarenhet att det är ännu mer slumpartat vilka som är med än på dagens kartor.
konstigt 2014-10-13 13:02 #283

Svar till inlägg av DrP, 2014-10-13 11:31:

Två saker som gör kartan mer lättläst är att det inte finns massor av branter, och att man inte har tagit med alla små stigar. Små stigar som börjar och slutar och de små branterna är svåra att skilja från varandra. De tillför inte orienteringen något än att kartor blir dyrare och de små stigarna gör att kartorna fortare blir inaktuella. Med en exaktare kurvbild så finns det ändå mycket kontrollpunkter i sänkor och åsar.
Korrigerande Gunnel 2014-10-13 12:57 #282

Svar till inlägg av DrP, 2014-10-13 11:31:

De var framförallt väldigt få och banläggarinstruktionerna på den tiden var att undvika svårlästa kartområden för denna kategori.
Gunnel 2014-10-13 12:56 #281

Svar till inlägg av DrP, 2014-10-13 11:31:

De var framförallt väldigt få och banläggarinstruktionerna på den var att undvika svårlästa kartområden för denna kategori.
P 2014-10-13 12:06 #280
Här är exempel från gårdagens karta där alla höjder runt kontroll 1 är ritade med tjock linje:
http://www.ladda-upp.se/bilder/ygcwiurzjyiykw/

Notera även hur först den otydliga stigen i kanten på mossen på väg till kontroll 2 döljer en höjdkurva och sedan meridianen döljer den andra kurvan. När man läste kartan fick man uppfattningen att man skulle upp på ett flackt höjdparti men på andra sidan mossen möttes man av en brant sluttning.
Anonym 2014-10-13 11:54 #279

Svar till inlägg av Stark, 2014-10-13 11:53:

Flyter ska det vara
Stark 2014-10-13 11:53 #278

Svar till inlägg av DrP, 2014-10-13 11:31:

DrP>> Bra renritad inga "Tjockkurvor" . Detaljerna fyter inte omkring.
DrP 2014-10-13 11:31 #277
Lustigt nog är Rudan-kartan från 1978 i princip lika detaljerad som dagens karta. De stora skillnaderna är att man då använde 1:10000 som basskala, samt att stignätet nu är mycket tätare. http://www.domarstigen.se/doma/show_map.php?user=palmis&map=388

Var gubbarna/gummorna möjligtvis mindre gnälliga förr?
Stark 2014-10-13 10:50 #276

Svar till inlägg av Kart, 2014-10-13 10:06:

Skulle bli förvånad om 25-Manna kartan är kontrollerad överhuvud taget. Hur kan man ex rita "tjockkurva" på små ringhöjder som ligger väldigt tätt. Vet att "tjockkurva" skall ritas enligt Norm men i denna terräng ser det bara löjligt ut.
Zerbembasqwibo 2014-10-13 10:49 #275
Jag tror vi helt kan lägga ner ambitionen om 15 000-del. 10 000 eller nu snarare 7 500 är det som kommer gälla inom mycket kort!
Jakob 2014-10-13 10:40 #274

Svar till inlägg av Kart, 2014-10-13 10:06:

Ett större problem är att kartan inte håller för en breddtävling. Sjuoenhalvtusendelen som gubbgumsen fick dagen efter var däremot helt okey för en glad amatör.

Förslag: Lägg ner den här tråden och förstora kartorna för oss amatörer!
Kart 2014-10-13 10:06 #273
Hur fungerar kartkontrollen egentligen? Enligt TA 301 är 25manna nivå 2 tävling men på kartan stod att den var godkänd för tävlingar i nivå 3-5. Kan man som arrangör strunta i om kartan är godkänd eller inte? Vad händer om den inte är godkänd?
Christer Carlsson, kartgruppen 2014-10-12 20:37 #272

Svar till inlägg av amatörkartritare, 2014-10-10 19:12:

Kan vi enas om att det finns kursiv text i den svenska bearbetningen, vilken ska ses som "rekhjälp" denna kursiva text är rester från tidigare svenska varianter av normen och dessa kursiva stycken saknar koppling till "ISOM".
Som kartnorm gäller "ISOM" i engelskt orginal, inget annat.
old 2014-10-10 23:04 #271

Svar till inlägg av EriOL, 2014-10-10 13:31:

Hade det varit bättre att inte rita området? Om inte, hur tycker du att man ska rita för att det ska bli "riktig" orientering? Det är svårt att sprida OL om det är krav på att terrängen ska se ut på ett visst sätt!
Om kartan återger terrängen på ett bra sätt (det innebär förmodligen att den inte helt håller sig till normen) var det säkert både teknisk, intressant och rättvis orientering. Fråga TG. Han behärskar även den typen av orientering. Det finns gott om vegetationsorienteringskartor i hans hemtrakter. En del skulle ge "nålsögat" kollektiv hjärtattack. Men det är kul (och svårt) att springa på dom.

Vad var det för fel på JEC-terrängen? Ska en bra orienterare inte klara av den terrängtypen eller var den inte tillräckligt utslagsivande? Långdistansbanläggningen var väl inte så imponerande, men det är en annan sak.
Visst, Belgien har också detaljfattiga sluttningar med hundratals meters höjdskillnad. Lite gamla kolbottnar och multnade rotvältor går ju alltid att leta upp som kontrollpunkter. Hade det varit bättre?

Acceptera att orientering kan bedrivas i de mest skiftande terrängtyper. Det är det som är den extra kryddan. Men kartritningen måste också anpassas till förhållandena.

amatörkartritare 2014-10-10 19:12 #270

Svar till inlägg av DrP, 2014-10-10 11:34:

Internationella Kartnormen i svensk bearbetning. Justerad 2008-03-15. Symbol 206 Sten: Varje sten markerad på kartan ska omedelbart kunna identifieras i terrängen. Minimihöjd i normalterräng 1,3 m, i stenfattig terräng eventuellt lägre, dock aldrig under 1 m. I stenrik terräng bör minimåttet höjas.
Minimihöjden bör anpassas till terrängen. I gotlandsterräng får man väl söka dispens.
EriOL 2014-10-10 13:31 #269

Svar till inlägg av Surfer, 2014-10-10 10:52:

Det där är ju ett typexempel på hur man med kreativ och normbrytande kartritning försöker göra ett i grunden ganska detaljfattigt och ointressant orienteringsområde till någon slags "teknisk" orientering. Resultatet blir att man får tävlingar som överhuvudtaget inte går att definiera utifrån IOF:s grenprogram (sprint, medel, lång) utan är något helt annat. Tyvärr släpper ibland IOF:s kontrollanter fram dessa typer av tävlingar även på en internationell nivå. Jag skulle önska att man säger stopp långt tidigare, redan när planerade tävlingsområden presenteras. Exempelvis borde JEC förra helgen fått uppmaningen att göra om och göra rätt. Lämplig terräng och bra banläggare finns ju faktiskt även i Belgien.
DrP 2014-10-10 11:34 #268

Svar till inlägg av amatörkartritare, 2014-10-10 11:25:

Inte? Från kartnormen:
206 Boulder
A small distinct boulder (minimum height 1 m).
amatörkartritare 2014-10-10 11:25 #267

Svar till inlägg av Myran, 2014-10-10 09:53:

I kartnormen finns inget minimimått för stenar. Det finns rekommendation om 1,3 m för normal svensk terräng. På Gotland hade man 0,3 m på SM-kartan härom året. Kartritaren (eller beställaren) bestämmer minimihöjden och den bör gälla för hela kartan. Om det finns ett område med avvikande terräng kan man ha annan minimihöjd, men det bör då beskrivas i terrängbeskrivningen.
Surfer 2014-10-10 10:52 #266
Anonym 2014-10-10 10:26 #265

Svar till inlägg av Myran, 2014-10-10 09:53:

Ursäkta! Förstod inte att du var ironisk
konstigt 2014-10-10 09:57 #264

Svar till inlägg av Myran, 2014-10-10 07:34:

Hellre slumporientering än ingen orientering alls.
Myran 2014-10-10 09:57 #263

Svar till inlägg av Myran, 2014-10-10 09:53:

#260 ska det vara :)
Myran 2014-10-10 09:53 #262

Svar till inlägg av Anonym, 2014-10-10 09:41:

#261 som glömde sitt alias. Om stenar har minimåttet 1,5 meter så kan det enligt min mening vara OK att ta med en sten som är 1,4 meter i ett detaljfattigt område.
För övrigt skulle det bli rena och fina kartor på Gotland om det inte får finnas några avsteg från kartnormen.
Myran 2014-10-10 09:43 #261

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen, 2014-10-10 08:49:

Jag delar din tolkning av kartnormen och litar på att kartritaren gör rätt bedömning. Poängen med kommentaren var att kartan kan bli mindre användbar om den inte redovisas på ett acceptabelt sätt.
Anonym 2014-10-10 09:41 #260

Svar till inlägg av Myran, 2014-10-10 09:37:

Det var en korkad kommentar!
Det går bara att veta exakt höjd på de stenar som man har som kontroll och det är endast en bråkdel av det totala antalet stenar som är redovisade på kartan.
Myran 2014-10-10 09:37 #259

Svar till inlägg av veteran, 2014-10-10 08:40:

Det är en av anledningarna att du har en kontrollbeskrivning. Inga överraskningar.
Christer Carlsson, kartgruppen 2014-10-10 08:49 #258

Svar till inlägg av Myran, 2014-10-10 07:34:

Det finns inget i normen som hindrar att redovisa små granhien eller enesnår, men det ska göras på rätt sätt, så dom de facto syns på kartan, dvs med beaktande av minimimåttet för grön prick resp. yta och rätt färgton.
veteran 2014-10-10 08:40 #257

Svar till inlägg av Myran, 2014-10-10 07:34:

Storleksgränsen för vilka stenar som tas med ska vara lika i hela kartan. Hur ska man annars veta om stenen man kommer till finns på kartan?
Myran 2014-10-10 07:34 #256

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2014-10-09 23:46:

Det är en målande beskrivning av att vårt avlånga land ser helt olika ut och därmed kräver utrymme i en framtida kartnorm. Praktiskt exempel, är det ett detaljfattigt område så kan en mindre sten vara helt OK (berättigad) att vara med. Små ytor som kan vara ett tätt enbuskage som är direkt löphindrande. Är den nära en tilltänkt kontrollpunkt så är det viktig information för en tävlande. Kan inte de här grönpunkterna/ytorna (välj själv) redovisas på ett bra sätt så blir det många kontrollpunkter som inte är OK att använda. Vem vill ha slumporientering?
1 2 3 4 5 6 7 8

Senast kommenterat

Fredag 20/5

21:50

O-ringen 2020

1014

 

09:59

Mediebevakning

73

 

08:12

Jukola 2022

16

 

Onsdag 18/5

22:25

Rätt uttagning ?

2

 

Tisdag 17/5

21:47

Eventor nere igen...

676

 

14:30

SM knockout-sprint

56

 

Måndag 16/5
Söndag 15/5
Fredag 13/5

15:56

10MILA 2022!

644

 

Torsdag 12/5

07:50

Elitklass

13

 

Tisdag 10/5

15:03

10Mila förbättring?

91

 

11:29

Vårdatumstoppet

38

 

Måndag 9/5

16:21

Mer jämställdhet

22

 

Lördag 7/5
Torsdag 5/5

12:09

Jobb för orienterare

205

 

09:16

Silly Season 2022

182

 

Tisdag 3/5

09:51

Långdistans??

15

 

09:29

Orienteringspodcast

22

 

Måndag 2/5

11:17

Dusch på TC

82

 

Söndag 1/5

20:04

Orienteringslåtar

49

 

18:17

Sverigelistan 2020

569

 

Onsdag 27/4
Måndag 25/4

17:33

Tjejer som orienterar

155

 

11:40

-Arrangemangsreklam-

814

 

Söndag 24/4

21:04

Tävlingsavgifter

28

 

Lördag 23/4

14:32

Natt sm

36

 

Fredag 22/4
Onsdag 20/4
Tisdag 19/4

18:34

Swedish League 2022

85

 

Söndag 17/4

19:21

Kolmårdskavlen

3

 

Lördag 16/4

18:15

Stigtomtakaveln 2022

41

 

Tisdag 12/4

14:33

OK vilse är vilse

14

 

Måndag 11/4


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng