Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Nålsögat

Koby Lissy Hofmanu  2014-06-03 22:49
Hur går det med SOFT:s nya tuffare kartkontroll? Blir det någon karta som inte blir godkänd? Någon som hört något, SM-tävlingar, O-ringen, VM- kartorna osv?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Konstigt 2014-10-06 17:06 #175
Kanske man hoppas på att kartan blir en historisk symfoni som spelas i av högkulturella folk i hundratals år. I finkulturen finns inte plats för de som stampar runt med grovorientering och hög syreupptagning. Folk i träningsoverall skall avskräckas redan vid första anblicken av partituret.
Clint Eastwood 2014-10-06 16:46 #174
Synen har alltid varit en ytterst viktig framgångsfaktor i orientering. Troligen en av de viktigaste talanger för denna sport; dessutom svår att träna.

Skapar vi mer läsbara kartor så kommer resultatlistorna att stuvas om en del. Jag tror inte alla är intresserade av det.
FF 2014-10-06 15:56 #173

Svar till inlägg av Konstigt, 2014-10-06 15:21:

Kärnan inom fusion-jazzen är på flykt ifrån känslan av förutsägbarhet, och då tappar man också möjligheten att skapa dramaturgi, som ju är en icke-stokastisk funktion av tid. Kan ju mycket väl vara så att några inom den här sporten tröttnat på att bara ta sig från en organgevit flagga till en annan, och vill att man i varje ögonblick ska kunna läsa in sin position med momentan mösteranpassning, dvs utan att veta var man var nyss.
Jag tycker budskapet som ska skrivas på deras näsa är att vi ritar orienteringskartor för att utöva sporten orientering, och den går till så att man tar sig från en orangevit flagga till en annan så snabbt som möjligt, och då behöver kartan inte vara så jäkla detaljerad utan tvärtom så bör man prioritera läsbarhet trots mjölksyra ut i ögonfransarna. Kanske är grundproblemet att de har för små näsor, för det är ganska långt att skriva. Rastapopoulos kanske borde rita alla kartor.
Zerbembasqwibo 2014-10-06 15:45 #172
Om vi hårddrar det: Vad är det för mening med att rita något på en karta som ingen kan se?
Konstigt 2014-10-06 15:21 #171
Tycker det är konstigt att man lägger in så små detaljer att de knappt syns. Orientering börjar mer och mer likna fusion-jazz där vissa personer får så mycket spelrum att de flesta inte orkar med konserten. Kvar blir en hard-core kärna som bara uppfyller varandra med hur bra det är.
För den normala personen är det självklart att en brant inte kan ritas så liten att den förväxlas med en sten, och efter alla ungdomar och nybörjare irrat runt i sluttningen så var det bara fusion-orienteraren som seglade förbi eftersom han tidigt genomskådat kartritarens fabless för detaljer. Problemet är att fusion-orienteraren börjar bli lite ensam och allt färre kartor ritas runt om i landet.
Anonym 2014-10-06 14:00 #170

Svar till inlägg av OdenXT, 2014-10-06 11:15:

Troligen kartritaren själv, om det är den jag tror
Ännu bättre 2014-10-06 13:43 #169

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2014-10-06 12:09:

I tävlingsreglerna står det följande:

”5.3.1 Tävling inom nivåerna 1-4 får arrangeras endast på karta som för sitt ändamål är godkänd av SOFT. ”.

I TA 502 Karta och banläggning står det vidare:

”Enligt TR 5.3 får tävling inom nivåerna 1-4 endast arrangeras på karta godkänd av SOFT. Det innebär att kartan ska följa av SOFT fastställd kartnorm eller sprintnorm.”

Kan det bli tydligare? Oavsett vad som står i avtalet borde väl O-ringen kunna kräva att kartorna ska ritas så de överhuvudtaget får användas på O-ringen?
madcap 2014-10-06 13:39 #168

Svar till inlägg av vsb, 2014-10-06 10:22:

Jag vill hävda att både kartritaren och löparen har till uppgift att generalisera kartbilden, fast på olika sätt. Kartritarens uppgift är att generalisera terrängen så mycket att den går att rita med gällande kartnorm. Sedan är det löparens uppgift att utifrån kartan generalisera så pass mycket att orienteringen kan göras effektiv.

Man skulle kunna spela handboll med en boll som är stor som en golfboll, men det blir i så fall en annan sport än handboll. Det kanske är bättre/roligare/svårare/lättare, men det är en annan sport.

På samma sätt så skulle vi skulle kunna rita kartor i skala 1:5000 med den symbolstorlek som normen föreskriver för kartor i skala 1:15000, men jag vill påstå att det blir en annan sport än den vi har idag. Jag själv tycker att de kartskalor som kartnorm och regler föreskriver idag är bra och att problemet med att kartorna är svårlästa för (äldre) löpare med sämre syn bör lösas genom att vara mer strikt med att följa normens krav på generalisering så att kartorna inte blir för detaljrika.

Det är sådana kartor JAG vill springa på, men jag är förvisso inte varken erkänt skicklig kartritare eller extremt duktig orienterare. Jag skulle dock vilja påstå att jag på det sättet är ganska lik de flesta utövare av vår sport, ty de är inte heller varken det ena eller det andra.
Zerbembasqwibo 2014-10-06 12:09 #167

Svar till inlägg av Stark, 2014-10-06 11:57:

Om beställaren använder sig av SOFTs standardavtal för kartritning kommer det med automatiskt eftersom meningen "Kartan ska ritas i enlighet med gällande kartnorm" står där.

http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_34277/cf_78/avtal_for_kartritning.PDF
Stark 2014-10-06 11:57 #166
Jag måste fråga sällskapet. Är det inte Beställaren som bestämmer vilken typ av karta han/hon vill ha. En som följer normen eller en som Kartritaren får latja lite som han vill med....
Phytagoras 2014-10-06 11:35 #165
Hänglöparen>> Kan du vidareutveckla vad du menar med detaljstorlek och även om du tycker att en förstoring ska utgå från symbolers/linjers,ytors norm enligt skala 1:15000. Ett raster "Öppen skog med spridda träd" blir inte så mycket bättre efter en förstoring.
Det handlar i slutänden hur vi vill att vår idrott orientering ska se ut. Vi kan höja detaljeringsgraden men inte utan att öka skalan.
Zerbembasqwibo 2014-10-06 11:25 #164

Svar till inlägg av OdenXT, 2014-10-06 11:15:

Uppskattar "Nålsögat" också kartritarens produkter?
Surfer 2014-10-06 11:17 #163

Svar till inlägg av vsb, 2014-10-06 11:12:

Hur har det gått med den centrala kartkontrollen på Boråskartorna? Känns som det finns risk för att det blir ett nytt Skåne. Det är inte bra om budskapet från den centrala kartkontrolen ska nå ned till nivå-3-5 kartor.
OdenXT 2014-10-06 11:15 #162

Svar till inlägg av vsb, 2014-10-06 11:12:

Vem säger att han är "en av vårt lands mest skickligaste och uppskattade"?
vsb 2014-10-06 11:12 #161

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2014-10-06 10:21:

Ja kan garantera att en av vårt lands mest skickliga och uppskattade yrkesritare exakt hart framfört dessa åsikter, det är i princip ordagranna citat.
Jag hoppas att han själv kan bekräfta detta här senare.
PS 2014-10-06 10:26 #160
Stryk "både".
A 2014-10-06 10:26 #159

Svar till inlägg av vsb, 2014-10-06 10:22:

Så du menar att vi i Sverige är bäst i världen, att den internationella kartnormen skall avskaffas, att kartografi är oanvändbar teori utan fysisk förankring och att kartskalan skall släppas fri? Låt mig betvivla att du har mycket stöd för dessa åsikter.
PS 2014-10-06 10:24 #158

Svar till inlägg av vsb, 2014-10-06 08:30:

Jag har ingen aning om vem som har ritat de där klippen men jag ser ju saker på dem som jag vet kommer vara helt oläsbara tom i 1:10000 och i vissa fall går det ju inte ens att tolka dem ordentligt på de extremt uppförstorade klippen (öppen mark med spridda träd). I många fall är öppningarna på hjälpkurvorna extremt illa valda helt i onödan och det kommer i många fall vara omöjligt att skilja på stenar och branter. Det är både kartritarens sak att generalisera kartan i den utsträckning som krävs för att kartan ska bli rent optiskt läsbar. Sedan är det löparens sak att förenkla kartbilden men det är en helt annan sak.
vsb 2014-10-06 10:22 #157
Teoretisk kartografi är inte orientering. Frågan är om det är erkänt skickliga kartritare som dessutom är extremt duktiga orienterare som skall styra kartutvecklingen eller om den skall bestämmas av en professor från en OL B nation, han har förmodligen ingen aning om hur svensk terräng ser ut eller hur vi svenska löpare vill ha våra kartor, det är väl vi utövare som skall bestämma hur kartorna ska ritas? Och jag kan garantera att de detaljrika fantastiska kartorna som ritas runt Borås är uppskattade av de allra flesta.
Zerbembasqwibo 2014-10-06 10:21 #156

Svar till inlägg av vsb, 2014-10-06 08:30:

Menar du att en proffskartritare tycker det där, eller lägger du orden i dennes mun?
Hänglöparn 2014-10-06 10:12 #155
Man skulle få ett mycket bra svar på rimlig detaljstorlek om man lät löparna individuellt välja kartans förstoringsgrad på några tävlingar.
KK 2014-10-06 09:54 #154

Svar till inlägg av vsb, 2014-10-06 08:30:

Jo, men som signatur "A" mycket riktigt påpekar - det är fysiskt omöjligt att läsa en för detaljerad karta. Gränsen går ju någonstans och om nu världens bästa kartografer har kommit fram till de mått som finns angivna i kartnormen så kanske det är dags för oss att ta till oss dessa?

Tycker annars den här sidan ger svar på de flesta valda sanningar som cirkulerar:
http://www.orientering.se/Arrangera/Kartfragor/Atttaframenkarta/CentraltekniskkontrollavSOFTskartgrupp/
A 2014-10-06 09:32 #153
korrigenda, ICA, http://icaci.org/ ICC är konferensen, http://icaci.org/icc2015/
A 2014-10-06 09:14 #152
Det är IOF som bestämmer kartskala och kartnorm. IOF:s kartgrupp leds av "världens bäste kartograf", som är ordförande i internationella kartografiska föreningen ICC. Minimimått, avstånd mellan detaljer osv är definierade för att göra kartan läsbar i 1:15 000.
Det är fysiskt omöjligt att läsa en alltför detaljerad karta även på ett mycket bra karttryck, därav luppar och andra kreativa lösningar på ett skapat problem. Generalisering är alltid nödvändigt, annars vore ju kartskalan 1:1. Kartritaren skall underlätta för löparen, inte försvåra.
vsb 2014-10-06 08:30 #151

Svar till inlägg av PS, 2014-10-05 18:33:

Frågan är ju här vem man skall lita på, SOFTbyråkraterna eller Sveriges absolut skickligaste och mest erfarna kartritare, med stor internationell erfarenhet, svaret är enligt min mening inte alls självklart.
Jag har många gånger diskuterat kartritning med E1 kartritaren och jag har mycket stort förtroende för hans åsikter om att:
-Det är terrängen och inte kartnormen om bestämmer storleken på ytot etc.
- det är löparen och inte kartritarens sak att generalisera
- Den som inte klarar att läsa och generalisera en detaljerad karta r ingen skicklig orienterare.
Jag vet också att han och hans ritarkollegor inte har för avsikt att vika sig för rigida och enligt deras mening helt otidsenliga regler.Det skall bli intressant att följa utvecklingen av detta.
ISOM 2014-10-05 21:21 #150

Svar till inlägg av BC, 2014-10-05 10:23:

404 minsta tillåtna storlek 60 x 60 m annars rita på annat sätt eller utelämna
PS 2014-10-05 18:33 #149

Svar till inlägg av Anonymous coward, 2014-10-05 00:18:

Det kommer behövas terrängbesök om man ska få de där kartklippen vettiga. Ganska många dubbla hjälpkurvor som bör åtgärdas på något sätt och de för små ytorna måste ju antingen bytas ut eller tas bort. Min erfarenhet är att det oftast är bättre att ta bort dem än att byta symbol men inte alltid ... En av fördelarna med att rita med dator i skogen är just att man kan se den här typen av problem direkt och kan bestämma om man vill byta symbol eller utelämna.

Dubbla hjälpkurvor kan man i många fall undvika genom ett bra förarbete eftersom man ofta kan se på laserkurvorna var det kommer att bli problem. När jag rekar har jag laserkurvorna mycket tunt i bakgrunden men också handritade tunna kurvor i violett som jag gjort på hemmaplan. Dessa byter jag hela tiden ut mot riktiga kurvor men poängen med dem är att varje gång mina riktiga kurvor avviker för mycket från dessa så är det ett varningstecken för att jag kanske kommer att få problem med "kurvbrist". Då kan jag stanna upp lite i ritandet och kolla över ett lite större område innan jag fortsätter att rita. Många "dubbelkurvor" kan nämligen undvikas genom att glida med helkurvorna åt rätt håll i omgivningen och det är det jag försöker planera på hemmaplan.
Sand 2014-10-05 13:56 #148

Svar till inlägg av Amatörritaren, 2014-10-05 12:02:

Japp, utan lupp är man såld. Riktigt trist utveckling!
Amatörritaren 2014-10-05 12:02 #147

Svar till inlägg av BC, 2014-10-05 10:23:

Jag har läst någonstans att det är upp till orienteraren själv att generalisera bort allt "brus" som gör kartan svårläst och blurrig. Jag håller inte med. Jag tycker det i första läget är kartritarens ansvar att försöka följa minimimåtten i normen så gott det går. Därefter är det orienterarens uppgift att lyckas generalisera i tävlingsfart i detaljrika områden. GB, TG, TA och JW lyckas med detta bättre än andra och är därför bäst i världen, men jag tycker inte de ska behöva använda lupp för att lyckas. Då har det faktiskt gått för långt.
BC 2014-10-05 10:23 #146

Svar till inlägg av Anonymous coward, 2014-10-05 00:18:

Och hur tänker man kring det gula raster med vita "prickar" som nu är på så små områden att det bara blir tunna oregelbundna "skärvor" av ljusgult, det blir ju omöjligt att använda den informationen i tävlingsfart (utöver att man inte kan se formen p det rastrerade området).?
Anonym 2014-10-05 02:05 #145
Börsstopp på o-ringenaktien? Hoppas LL hann sälja av.
Anonymous coward 2014-10-05 00:18 #144
En del skrivbordsarbete kommer (förhoppningsvis) krävas för att få kommande o-ringenkartor genom nålsögat, bild från oringen-tidningen: http://i.imgur.com/TOBDbMc.png

• Inga marginaler runt höjdkurvor och annat brunt, höjdkurvor som tar i punkthöjder. Det kommer att bli grötigt på papper tryckt i rätt skala. Ser eventuellt häftigt ut i 32× förstoring på datorskärmen.
• Förminskade symboler.
• Respekt för minimimåtten, jag ser branter och grönområden i samma storlek som stensymbolen.

Ett helt onödigt dubbelarbete som väntar!
j 2014-09-24 08:25 #143

Svar till inlägg av mn, 2014-09-24 08:00:

Inte enligt vissa löpare i alla fall. Men det finns säkert en anledning till att det är ritat så förmodar jag? För det kan väl inte slinka igenom något sådant mitt i ett löpstråk på SM?
Men i 2008 års bilder är ett område på 25x45 meter helt öppet. 2011 ser det fortfarande öppet ut fast det är mycket skuggor i bilden. 2013 börjar det växa upp lite buskar. Men det ser fortfarande rätt öppet ut. Det låter ju skumt om det ska gå från öppet till vit skog på några år. Utan att det särskiljs från den gamla skogen runt om.
mn 2014-09-24 08:00 #142

Svar till inlägg av j, 2014-09-23 15:37:

Flygbilden är från 2010-06-23, har väl hänt lite sen dess
EriOL 2014-09-23 23:08 #141

Svar till inlägg av j, 2014-09-23 15:37:

På googlemaps så ser det ju ut att vara ganska mycket buskar och små träd på ängen och gränsen är ju inte heller tydlig så det kan vara helt korrekt att rita vit skog där. I alla fall vid skrivbordet...
j 2014-09-23 15:37 #140
Antar att kartan var godkänd. I alla fall vid skrivbordet. http://instagram.com/p/tSBmi_GiB7/
2014-09-09 10:20 #139

Inlägget är raderat

2014-09-09 01:07 #138

Inlägget är raderat

Zk 2014-09-08 18:48 #137

Svar till inlägg av 08, 2014-09-07 11:49:

Håller med, kartan var inte bra. Utskriften var också helt otroligt dålig, suddiga kurvor och väldigt svårt att se skillnad på vitt och grönt. Min skitskrivare hemma gör ett betydligt bättre jobb.

Synd på ett bra arrangemang i övrigt! Helt ok banor också, trots det väldigt begränsade området.
PS 2014-09-07 23:07 #136

Svar till inlägg av SG, 2014-09-07 15:22:

Elstängsel ärfaktiskt ett bekymmer. En del av dem består ju bara av en ensam lätt tråd på pinnar som är mycket lätta att flytta och jag vet ställen där stängslen flyttas regelbundet beroende på var man vill att hästarna ska beta. I ett fall flyttar man dem faktiskt för att skidåkare ska kunna passera utan att åka in bland hästarna. Helst bör man väl hålla banorna borta från sådana områden.
1 2 3 4 5 6 7 8

Senast kommenterat

Torsdag 1/6

22:57

JVM-trupp 2023

60

 

20:26

Jukola 2023

27

 

16:51

Tiomila 2023

792

 

08:51

Sprintstafett SM

71

 

Onsdag 31/5

16:24

Silly Season 2023

305

 

Tisdag 30/5
Måndag 29/5
Söndag 28/5
Lördag 27/5

21:01

Fri minutstart

45

 

Fredag 26/5

21:58

Eventor nere igen...

814

 

17:55

-Arrangemangsreklam-

894

 

Torsdag 25/5

15:37

25manna 2023

2

 

Tisdag 23/5

18:28

10-mila från 2024

294

 

Måndag 22/5

23:39

Ntnui?

12

 

Fredag 19/5
Onsdag 17/5
Tisdag 16/5

20:57

Livelox feedback

222

 

Fredag 12/5

13:46

Stockholms Sprint-DM

21

 

Torsdag 11/5
Måndag 8/5

21:54

Boende 10-Mila 2023

0

 

21:54

Boende 10-Mila 2023

0

 

Söndag 7/5

17:57

Kartskala

56

 

Lördag 6/5

13:44

Få anmälda

8

 

Fredag 5/5
Torsdag 4/5

19:40

Bästa kartritare?

18

 

Onsdag 3/5

15:36

World Cup Round 1

88

 

Tisdag 2/5
Måndag 1/5


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng