Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Nålsögat

Koby Lissy Hofmanu  2014-06-03 22:49
Hur går det med SOFT:s nya tuffare kartkontroll? Blir det någon karta som inte blir godkänd? Någon som hört något, SM-tävlingar, O-ringen, VM- kartorna osv?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Hjälpkurvan 2015-02-24 16:59 #335

Svar till inlägg av Normen, 2015-02-24 13:02:

Kartorna för etapp 2, 3 och 4 har förgreningar på hjälpkurvorna och flera kurvor mellan två normalkurvor.
Normen 2015-02-24 13:02 #334
Zerbembasqwibo 2015-02-13 19:42 #333

Svar till inlägg av PS, 2015-02-13 12:35:

Längre? ;)
john_s 2015-02-13 18:00 #332
Undra hur det går med årets O-ringen kartor, det vi sett som smakprov har ju inte precis varit enligt normen?

PS 2015-02-13 12:35 #331

Svar till inlägg av PS, 2015-02-13 10:28:

... eller kanske snarare "enkelt sett" för annars borde jag väl skrivit "på ett enkelt sätt". Jag har ju inte koll på något längre ... :-(
PS 2015-02-13 10:28 #330

Svar till inlägg av Kurvförgrening, 2015-02-13 10:03:

Enkelt sätt så skulle man kunna säga att det är en lång hjälpkurva ritad som en helkurva. För att dölja dem så slutar de ofta i en brant, väg eller liknande.
Kjell Larsson 2015-02-13 10:11 #329
Det här med ekvidistans är komplicerat. Jag såg en skånsk karta där man lagt in laserscanningen och då varierade ekvidistansen mellan 1 och 7 meter.
När vi fick laserscanning fick vi mer kontroll över ekvidistansen och märker dessutom hur långt det är mellan femmeterskurvorna.
De underlag som våra stereokonstruktörer gjorde hade naturligtvis 5 meter som grundekvidistans, men ju närmare höjdtopparna man kom desto lägre blev ekvidistansen. De sista kurvorna hade ofta bara 3 meters ekvidistans. Sedan har kanske kartritaren gjort ekvidistansen ännu lägre på topparna. Eller så har kartritaren vandrat upp och ner med kurvorna så att ekvidistansen varierar kraftigt. Detta är lätt att se med laserscanningen.
Kurvförgrening 2015-02-13 10:03 #328
Vad är egentligen en kurvförgrening? Är det ett kartfenomen begränsat till kartor i Stockholmsområdet?
Zerbembasqwibo 2015-02-13 00:29 #327

Svar till inlägg av BC, 2015-02-12 23:41:

Tänk så här: ekvidistansen är höjdavståndet i medeltal mellan två höjdkurvor. Lokalt kan det vara mindre eller större, men i snitt är det samma.

Om en höjdkurva är mer, så blir någon av de följande mindre... alla blir inte större eller mindre.
PS 2015-02-13 00:26 #326

Svar till inlägg av BC, 2015-02-12 23:41:

Om du har en sluttning med en kurva i botten och sedan ytterligare 5 kurvor till så ska sluttningen på en normriktig karta vara i storleksordningen 25 meter och är man van vid sådana kartor så sitter det i ryggmärgen. På en välritad Stockholmskarta är den där sluttningen bara i storleksordningen 20 meter och skulle alltså egentligen ha redovisats med en kurva mindre. Redan där är skillnaden så stor att den kan påverka vägvalsbedömningen. Tyvärr stannar det inte där för på många sämre kartor är min uppfattning att man fuskat ännu mer på toppen så i praktiken är skillnaden ännu större. I de riktiga skräckexemplen beror antalet kurvor från fot till topp på vilken väg man räknar/springer.

Vad menar du med OK. Frågan handlar ju inte om vilken ekvidistans som lämpar sig bäst för en viss terräng utan om hur vi erhåller sportslig rättvisa genom standardiserade kartor. Håller vi inte på detta så kan vi ju börja experimentera med annat som påverkar framkomligheten också.
BC 2015-02-12 23:41 #325
Om nu kartorna i Sthlm är ritade med 4 m ekvidistans (3-5 meter) så kan dom ju alltså i stora delar vara upp mot 1 meter högre. Dvs 5 meter där det passar, och den variationen skulle då innebära att man där det lämpar sig ritar med 5 meter ekvidistans.

Så kanske det är ganska ok ändå?
BC 2015-02-12 23:41 #324
Om nu kartorna i Sthlm är ritade med 4 m ekvidistans (3-5 meter) så kan dom ju alltså i stora delar vara upp mot 1 meter högre. Dvs 5 meter där det passar, och den variationen skulle då innebära att man där det lämpar sig ritar med 5 meter ekvidistans.

Så kanske det är ganska ok ändå?
Håkan 2015-02-12 08:44 #323

Svar till inlägg av PS, 2015-02-12 01:20:

Jag håller helt med om att din tolkning är den avsedda. Problemet är att det är vagt. En extra mening skulle täppt till hålet jag uppmärksammade.
PS 2015-02-12 01:20 #322

Svar till inlägg av Håkan, 2015-02-11 17:10:

Nja, min tolkning som jag är ganska säker på är den avsedda är att om du dragit ner en kurva med 1 meter så ska det vara i storleksordningen 4.75-7.25 meter upp till nästa ovanliggande helkurva men man bör nog helst undvika att det blir för mycket. Lite "fusk" med extra glidning på topparna är nog ganska vanligt på de flesta kartor men jag tycker att man ska vara försiktig med det för det ger bara kartor som känns inkonsekventa. I större sluttningar blir det väldigt knepigt om man plötsligt skulle ha en lägre nivåskillnad mellan två kurvor utan att "ge tillbaka" med större skillnad mellan andra. Det kan ju slå på väldigt stora delar av kartan och jag tror att det är sådana resonemang som är orsken till de "kurvförgreningar" man ser på vissa kartor.
Håkan 2015-02-11 17:10 #321

Svar till inlägg av PS, 2015-02-11 00:40:

Nja, intervallet mellan två kurvor torde vara oberoende av ett annat intervall mellan två kurvor, annars blir det absurt (att om det är 4 m mellan två kurvor måste det vara 6 m mellan nästa två) och så är det också skrivet. Sen håller jag med att den inte är bra att tolka på det sättet jag gjorde, jag ville enbart pålysa att just att fokusera på 4 vs 5 m ekvidistans är rätt irrelevant, det är bättre att fokusera på att vi har kartor som korrekt återger verkligheten. Många kartor i Sverige har kvar kurvbilden sen 80-talet, kanske dags att vi gör något åt detta. Sen är det väl dumt att när man ritar om kartor kvarhåller 4 m ekvidistans, det borde vara hyfsat rätt att korrigera (om viljan finns).
PS 2015-02-11 00:40 #320

Svar till inlägg av Håkan, 2015-02-10 17:18:

För att (i bästa fall) förtydliga ytterligare tillåts varje kurva avvika lite (bör ej överstiga 25% av ekvidistansen) från sin nominella 5-metersnivå men när man har 4 meters ekvidistans (och dessutom glider med denna) så kommer man ju för varje kurva i en sluttning avvika mer och mer från 5-metersnivån. Att hävda att 4 meter skulle vara tillåtet med det argumentet är alltså en grov feltolkning.

Ur normen:
"The contour interval for an orienteering map is 5 m. In flat terrain a contour interval of 2.5 m may be used. It is not permissable to use different intervals on the same map"

"The relative height difference between neighbouring features must be represented on the map as accurately as possible. Absolute height accuracy is of less importance. It is permissible to alter the height of a contour slightly if this will improve the representation of a feature. This deviation should not exceed 25% of the contour interval and attention must be paid to neighbouring features."
normen 2015-02-10 19:48 #319

Svar till inlägg av Håkan, 2015-02-10 17:18:

"Ekvidistansen kan frångås med 25 procent för att redovisa formationer nära en 5 m nivå." Det innebär att en enstaka kurva kan glida upp eller ner. Grundekvidistansen ska alltid vara 5 m.
Håkan 2015-02-10 17:18 #318
Det är inte enbart Stockholm som lider av sönderreviderade kartor. Men många av kartorna är i stort behov av att ritas om från grunden, förhoppningsvis byts då ekvidistansen. Samtidigt, de kartor som är av god kvalitet (tex SM-kartorna från 95) känns som kapitalförstöring att rita om. Läser man kartnormen så tillåts en 1.25 meters avvikelse från 5 m normen. 4 m borde isåfall vara tillåtet och ingå i 5 m ekvidistans.
PS 2015-02-09 21:00 #317

Svar till inlägg av Nisse, 2015-02-06 12:47:

Apropå omritning från 4 till 5 meters ekvidistans så känner jag inte till att det skulle ha gjorts på någon enda Stockholmkarta men om man tänker sig att den befintliga kartan har en bra kurvbild med inte alltför många hjälpkurvor i sluttningarna (det brukar de inte ha i Stockholm) så tror jag faktiskt att man kan komma väldigt långt redan vid skrivbordet och att resten kan justeras i samband med ytrevidering utan att det behöver ta så mycket längre tid. Nu är jag ju långt ifrån övertygad om att majoriteten Stockholmskartor har tillräckligt bra kurvbild för en sådan manöver men i så fall bör de ju ändå ritas om. Vad som händer om man använder "dålig kartritare", som du nämner, är väl ganska givet men tyvärr så lever vi nog i stor utsträckning med kartor som tagits fram med alltför dåligt grundmaterial och då var det svårt att ens för den bästa kartritaren få allt rätt och det har sällan blivit bättre av att kartorna sedan revideras gång på gång utan nytt material. I och med laserkurvorna har vi fått chansen att åtminstone ta bort en massa skevheter.

Kan som kuriosa nämna en gammal karta från 80-talet där det är lite konstigt här och där. På ett ställe har jag alltid tyckt att känts skevt trots att vi bara brukar springa förbi som hastigast på långpass. Eftersom jag har tillgång till laserkurvor över området så jämförde jag och det visade sig att där det finns en stor djup sänka på lasermateralet finns inget på kartan men väl två tydliga sänkor på vardera sidan som det inte finns en antydan till på lasermaterialet. Enda sättet jag kan komma på att det gått till på är att kartritaren har kommit till sänkan från olika håll och ritat in den två gånger lite skevt åt varsitt håll ...
surikaten 2015-02-06 18:54 #316

Svar till inlägg av Nisse, 2015-02-06 12:47:

Nu var det inte svårt orienteringmässigt utan kartförståelsemässigt (tror ni förstår vad jag menar). Ekvidistansen var lika flytande som vatten, de var ju 5 meters ekvidistans nedanför höjderna och 1 meters uppe på, så det såg ju aldrig ut som man tänkt sig. Dessutom hade kurvorna en tendens att nästan ligga ovanpå varandra vilket gjorde det svår läst, men det kanske man delvis kan skylla på terrängen.
Jakob 2015-02-06 14:27 #315

Svar till inlägg av surikaten , 2015-02-06 12:13:

Jag sprang en tävling i Valbo 2013 och hade inte noterat i PM att det var 2,5 m ekvidistans. Då kan man tala om att inte förstå sig på kurvorna!
Nisse 2015-02-06 12:47 #314

Svar till inlägg av surikaten , 2015-02-06 12:13:

Alla kartor i Stockholm är ju inte ritade på samma sätt även om de ligger i samma databas. Stockholm har ju en av de mest sönderskurna naturen som finns i Sverige så du tyckte det var svårt är ju inte så konstigt. Att rita en karta i Dalarna är ju en helt annan uppgift så man kan nog inte jämföra alls på det sättet du gör.
Däremot finns det bra och dåliga kartritare även i Stockholm men det blir ju inte bättre om man ritar om allt i 5m med en dålig kartritare.
surikaten 2015-02-06 12:13 #313

Svar till inlägg av Nisse, 2015-02-06 08:11:

Jag har varit flera länder, och flera dela av Sverige, och orienterat. Alla ställen har det krävts viss "inkörning", men när jag kom till 4m ekvidistansland för första gången i somras kändes det som att börja om från noll. Förstod mig inte på kurvorna över huvudtaget i början. Dessutom har jag hört 08or säga att de tycker kartorna är konstiga när de inte är i Stockholm.
PS 2015-02-06 11:27 #312

Svar till inlägg av Nisse, 2015-02-06 08:11:

Ja, de flesta kartorna har ju inte speciellt bra kurvbild så det skulle ju i många fall behövas i alla fall. Det bästa vore att börja med att rita om de sämsta kartorna och använda dessa för de viktigaste tävlingarna där kraven är som hårdast och sedan succesivt rita om allt. Det beklagliga är ju bara att man nu nyritar med fel ekvidistans. Om det är så att löparna inte märker någon skillnad så talar det ju ännu mer emot att använda annan ekvidistans än den normriktiga.
Nisse 2015-02-06 08:11 #311
Men om man måste rita om en hela stockholms kartdatabas för något som löparen inte ens märker. Är det väl använda pengar.
PS 2015-02-05 23:45 #310

Svar till inlägg av Göteborgare , 2015-02-05 22:05:

På somliga kartor så skulle sådana kurvor bli direkt pinsamma eftersom "kurvförgreningarna" skulle synas så tydligt ...
Surfer 2015-02-05 22:33 #309

Svar till inlägg av sladek, 2015-02-05 20:50:

Säger inte emot! Klart att man ska följa de regler som finns.
Dispens är beviljad för SM så det är bara att köra på efter den.
Sedan skulle man kunna gissa att innan det finns en kartansvarig i Stockholm så kommer vi att få leva med 4 m ekvidistans där
Göteborgare 2015-02-05 22:05 #308
Visst är det många kartor i Stockholm som inte har tjock kurvbild var femte sträck?
sladek 2015-02-05 20:50 #307

Svar till inlägg av Surfer, 2015-02-05 11:20:

Visst man kan tycka både det ena och andra om kartnormen, men ska vi anses som seriösa, så borde vi väl följa de regler som finns. Jämför med andra idrotter, tex så tycker nog väldigt många utövare av kvinnlig fotboll att planen kunde vara mindre, men man gillar läget och accepterar de mått som gäller, jag skulle önska att kartritare och löpare kunde vara lika fördragsamma med kartnormen, så hade vi sluppit väldigt många konflikter.
Sen kan man förstås verka för att regelverket ändras om man så tycker, men det får man ju göra via de rätta kanalerna, men vi måste ju förstå att OL nu blivit en ganska internationell sport och att hela OL världen inte kommer att dansa efter vad en del svenska karträttshaverister ser som sin sanning. Men det är nog lättare att ändra kartnormen än måttet på fotbollsplanen.
Surfer 2015-02-05 11:20 #306

Svar till inlägg av j, 2015-02-05 10:43:

Men grejen är att kartan ska ritas om nu i vilket fall som helst. Ska man då välja en ekvidistans som får användas på dispens till SM och sedan rita om kartan en gång till till nästa värdetävling. Känns som resursslöseri.
j 2015-02-05 10:43 #305
För mig är det helt ointressant om kartan ritas med 4 eller 5 meters ekvidistans. Det finns väl ingen människa i världen som det kan spela någon större roll för? Vi kan ju tävla på både 2,5 och 5 meter utan att det ställer till problem.
Det låter ju vansinnigt att rita om en karta bara för att ekvidistansen är 1 meter fel. Så vida kartan annars håller bra klass alltså.
Kjell Larsson 2015-02-05 10:29 #304
Det är många områden som vore bättre att rita med 4 m ekvidistans.
Nisse 2015-02-05 09:22 #303

Svar till inlägg av Jakob, 2015-02-05 07:59:

Oooh katastrof 4m ekvidistans. Eliten kommer springa bort sig helt och hållet.
Anonym 2015-02-05 09:21 #302
intressant
Jakob 2015-02-05 07:59 #301

Svar till inlägg av sladek, 2015-02-04 21:22:

Man ritar om kartan utifrån laserdata med 4 m ekvidistans???
sladek 2015-02-04 21:22 #300

Svar till inlägg av Surfer, 2015-02-04 14:56:

4m
Surfer 2015-02-04 14:56 #299
http://olzon.rekorit.se/#home.1
Vad blir det för ekvidistans på Muskö?
Josh 2015-01-29 14:41 #298

Svar till inlägg av Anonym, 2015-01-29 14:25:

...och ändå funkar det hur bra som helst!
Anonym 2015-01-29 14:25 #297

Svar till inlägg av Jakob, 2015-01-29 09:09:

Eller springa runt i en skog, som visserligen verkar fin, men med en karta du inte vet karttecknens betydelse och har världens mest flytande ekvidistans. Ska det verkligen kallas sm? (eller sm kanske står för Stockholmsmästerskap)
Jakob 2015-01-29 09:09 #296

Svar till inlägg av Yttrande, 2015-01-28 15:05:

SM på Muskö - tänk vilken dröm att få köra sprintorientering inne i berget bland verkstäder mm!
1 2 3 4 5 6 7 8

Senast kommenterat

Söndag 14/7

09:12

WOC2024

117

 

Lördag 13/7

16:25

Sverigelistan

13

 

Fredag 12/7

14:47

-Arrangemangsreklam-

995

 

Torsdag 11/7

23:06

Jobb för orienterare

241

 

12:13

Barku shoes?

21

 

Onsdag 10/7

08:04

WOC 2025

4

 

Måndag 8/7

19:51

Tjoget 2024

65

 

Fredag 5/7
Torsdag 4/7
Onsdag 3/7

07:55

Orienteringsvideos

9

 

Tisdag 2/7

12:44

Sprint-SM TV-succe?

168

 

Söndag 30/6

15:29

Kartplank stafett?!

0

 

Fredag 28/6
Torsdag 27/6

22:43

Silly Season 2024

215

 

Onsdag 26/6
Tisdag 25/6

15:48

Världscupen 2024

76

 

Måndag 24/6
Söndag 23/6

19:16

Jukola 2024

201

 

11:04

Venla 2024

51

 

Lördag 22/6
Onsdag 19/6
Måndag 17/6

21:03

Livelox jukola?

4

 

Söndag 16/6

16:31

Jukolatipset 2024

5

 

Lördag 15/6

11:25

Bästa Kompassen?

7

 

Fredag 14/6
Tisdag 11/6

22:17

Vänplikt/lumpen

11

 

Måndag 10/6
Onsdag 5/6
Tisdag 4/6

11:39

10-mila från 2024

1973

 

Måndag 3/6

18:01

Stockholm Marathon

6

 

Söndag 2/6
Torsdag 30/5

21:16

Sverigelistan

2

 

Onsdag 29/5

08:08

Silva nattlampa.

1

 

07:46

Svinpesten är här

195

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng