Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Nya kartnormen

1207  2015-01-31 19:48
När kommer den?
Kan man läsa något utkast?
Får vi vara med och tycka? I så fall var?
Blir det fortsatt så att allt ska vara läsbart i 1:15000, förutsatt normal syn och elitfart?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2017-02-20 23:09 #120
Det blir spännande att se om IOF lyckas få VM-kartorna ritade enligt den nya normen framöver. Jag tvivlar på att speciellt många kartor de senaste åren ens varit i närheten av att klara minimimåtten för ytor i denna norm. Kan någon nämna en enda?
Myran 2017-01-28 22:03 #119
Ironi kan fungera bra i vardagslivet men på internet är det mycket mer tveksamt.
I väntan på nästa draft så finns det andra saker att fundera över.

Gult och grönt är viktiga färger som visar framkomlighet på ett någorlunda ärligt sätt.
I kombination med varandra blir det inte särskilt lyckat alltid.

Att separera och särskilja färger rent grafiskt är mycket enkelt men negationerna uppstår när färgerna ska harmonisera som kontraster. Gult och grönt är ingen bra kombination tillsammans i kartritning.

Länkar på komplementfärger/motsattsfärger för egna funderingar;
https://sv.wikipedia.org/wiki/Komplementf%C3%A4rg#/media/File:RGB_color_wheel_36.svg
Zerbembasqwibo 2017-01-27 15:49 #118

Svar till inlägg av B, 2017-01-27 12:01:

Ironi har aldrig funkat på internet.
Zerbembasqwibo 2017-01-27 15:49 #117

Svar till inlägg av sladek, 2017-01-27 11:40:

Respect! På ren svenska.
PS 2017-01-27 15:34 #116

Svar till inlägg av sladek, 2017-01-27 09:37:

Jag hade nog hoppats på en halv kvadratmillimeter för vit i "ljusgult" eftersom jag inte tycker att det gör någon nämnvärd skillnad i läsbarhet om bakgrunden är i helton eller halvton. Å andra sidan så gör ju ändringen av 404 till 1406m2 att det blir enklare att använda den symbolen så många "magsår" kan nog räddas av det.
B 2017-01-27 12:01 #115

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-01-27 11:11:

Hur stor är en höjdkurva i sin naturliga storlek (jag vet inte om jag någonsin sett en höjdkurva på riktigt)? Det skulle väl ha varit något 3 dm hack i marken på Gotland i så fall.

Menar du att det skulle vara de scannade kurvornas form som är "naturlig"?

Med dagens utveckling ritas kanske hela kartan i "naturlig storlek" skala 1:1. Inte bara stenar då, eller man kanske bara får plats med en sten.

Gäller förslagen att stenarna ska ritas i samma form som i naturen?
sladek 2017-01-27 11:40 #114

Svar till inlägg av Z, 2017-01-27 11:36:

IOF:s kartkommission kämpar just nu med att få ihop den slutliga publikationen, eftersom det är ett helt oavlönat arbete som görs på kvällar och nätter så går det inte jättefort. Jag har försökt att ge lite info om det som kan vara mest av intresse. Men att berätta om allt hinns inte med, ni får tåla er lite till.
Z 2017-01-27 11:36 #113
Varför är det så svårt att få se förslag till normen och vad som skiljer sig mot idag? det verkar bara vara till för den i gruppen invigde. Det kan ju vara av intresse för övriga kartintresserade att redan nu börja fundera på vad det innebär för kartor.
Zerbembasqwibo 2017-01-27 11:11 #112
Till ISOM2024 kommer det in förslag om att börja rita stenar i naturlig storlek. Och även höjdkurvor.
nybörjare 2017-01-27 10:51 #111

Svar till inlägg av KA, 2017-01-27 10:40:

Nu har vi inte sett den slutgiltiga normen men om vi ser på draften så undrar jag om du tycker att det är lättare att se 3 svarta prickar på en yta på 20 kvm sån ca lika lätt som ett vitt område på 225 kvm på ljusgult.

Om normen nu faktiskt tar hänsyn till vad man kan se och vad som är naturligt så borde man ju inte komma med ett förslag där några mått är skrattretande små medans andra är stora.
nybörjare 2017-01-27 10:46 #110

Svar till inlägg av KA, 2017-01-27 10:36:

Jämfört med mycket annat på en orienteringskarta så tycker jag att ett vitt område på 225 kvm på ljusgult underlag är lätt att se. Sen hur litet det kan vara vet jag inte men jag är övertygad om att det kan vara klart mindre och att det idag är mindre på väldigt många kartor utan att folk tycker att det är ett problem.

404 har ju vita håll som är klart mindre än 225kvm och de ser man ju normalt utan problem.
KA 2017-01-27 10:40 #109

Svar till inlägg av nybörjare, 2017-01-27 09:53:

Samtidigt skriver du att den _kan_ synas bra på kartan. Det stämmer. Under vissa förhållanden. Kartnormens minimimått är satta för att även ta hänsyn till relativt dåliga förhållanden. Det händer ju att det är mulet och till och med regnar på tävlingar.
KA 2017-01-27 10:36 #108

Svar till inlägg av nybörjare, 2017-01-27 09:53:

"Mycket mindre"? 225 kvm motsvarar en kvadratmillimeter på 15000. Det är redan litet. En vit kvadratmillimeter i någon form (den behöver ju inte vara cirkulär) mot ljusgul bakgrund en gråmulen dag tror inte jag syns så bra. Minskas den då ner ytterligare till "mycket mindre" kommer den i alla fall inte synas bättre.
nybörjare 2017-01-27 09:53 #107

Svar till inlägg av sladek, 2017-01-27 09:32:

Så då blir det få normriktiga kartor i framtiden heller. Synd.

Eller så blir det väl en massa diskussioner om tekniska kartkontroller som handlar om tal i normen och inte alls om att kartorna ska vara läsbara. En skogsdynge på öppen mark kan vara mycket mindre än 225 m^2 för att synas bra på kartan.

Bra att de iallafall har gett mellangrönt och 404 bättre minimum mått.

Hur är det med stenig mark? Är det fortfarande 3 punkter som för väldigt löphindrande mark täcker ett område på ca 20 m^2?
sladek 2017-01-27 09:37 #106

Svar till inlägg av sladek, 2017-01-27 09:32:

404 min mått är 1406m2
och för 403 förstås 225m2
förändring för 408 är minmått 110m2
410 övervägs fortfarande
sladek 2017-01-27 09:32 #105

Svar till inlägg av PS, 2017-01-27 09:19:

Det är som du "befarade" minmåttet för hål i 403 är 225m2
PS 2017-01-27 09:19 #104
Det jag är mest nyfiken på är hur de slutliga reglerna blev när det gäller storlek på 403, 404 och de vita fläckarna inne i 403. Om det är 1 mm2 som gäller för både 403 och vita fläckar i 403 så kommer det bli väldigt svårt att på ett sätt som känns bra redovisa typiska små sydsvenska hyggen med små dungar lämnade.
nybörjare 2017-01-26 09:47 #103

Svar till inlägg av nybörjare, 2017-01-26 09:32:

Ser att dessa bara var "strong recommendations" så de är väl till viss del friviliga att fölga.
KA 2017-01-26 09:45 #102

Svar till inlägg av EriOL, 2017-01-26 08:56:

Mina två första punkter bör kunna gälla oavsett när normen publiceras.

Hur det är med redan ritade kartor får man ta från fall till fall. Beror på nivå av tävling, tävlingsområdets storlek, områdets karaktär osv.
Zerbembasqwibo 2017-01-26 09:44 #101

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen , 2017-01-26 09:15:

Men så klart, jag vet ju inte hur normen ser ut... :) Ska kanske lugna mig tills jag se den. :)
Zerbembasqwibo 2017-01-26 09:43 #100

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen , 2017-01-26 09:15:

Det där håller jag inte alls med om.

Så fort ett enda mått ändras på ett grafiskt objekt måste givetvis ett nytt terrängbesök göras, om man inte har en karta där inga objekt placerats på annan plats än den geografiskt korrekta. Så glest ritade kartor måste vara ytterst ovanliga.
nybörjare 2017-01-26 09:32 #99
I draften var det väl också en del nya regler om hur nära olika objekt får vara varandra. Det tar nog också en hel del tid att ändra på.
nybörjare 2017-01-26 09:24 #98

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen , 2017-01-26 09:15:

men hur är det med alla minsta måtten i normen? Är de som i draften eller har de blivit mer naturliga med tanke på läsbarhet och viktighet?

Det lär väl knappt finnas en enda karta där vita hål i gult och grönt fölger minsta måtten i draften.
Christer Carlsson, kartgruppen 2017-01-26 09:15 #97

Svar till inlägg av EriOL, 2017-01-26 08:56:

Du har helt rätt, ni ska inte oroa er i onödan, det behövs i princip inga terrängbesök för att anpassa sig till nya normen, då det främst är grafiska förändringar.
Som jag kommer på just nu så är det bara två objekt som har förändrad redovisning i fält av betydelse:
1. 404 som får två olika betydelser i f'ält. (ett tecken för frötallshygge etc och ett för "halvöppna områden med buskar och små täta områden.
2. Att det blir ok att rita drivningsväg och att dessa kan klassas efter löpbarhet
EriOL 2017-01-26 08:56 #96
Kan man inte vänta tills normen är publicerad innan man börjar fundera på när den ska börja gälla? Det går ju inte att göra en tidplan om man inte vet hur stora skillnaderna blev i jämförelse med nuvarande norm. Just nu är det ju bara gissningar från alla utom Christer väl..?
KA 2017-01-26 07:58 #95
Förslag:

1. Från och med den dag nya normen finns på plats ska all nyritning ske efter nya normen.
2. Tävlings-PM ska alltid ange vilken norm som använts.

För redan ritade kartor får det bli en övergångsperiod på låt säga 2 år.
Zerbembasqwibo 2017-01-26 07:03 #94

Svar till inlägg av PS, 2017-01-26 00:04:

Vi tycker uppenbart olika. Kanske skulle man behöva undersöka lite hur det står till i klubbarna. Två år är definitivt för kort eftersom blixten kommer från "klar himmel".

Men håller du med om att det inte bara går att göra ändringarna i teorin, eftersom minareor ändras, och symbolers storlekar ändras?

2017-08-01 är i mina ögon helt orimligt. En karta som är 10 kvkm kan ta mycket lång tid att rita, inget säger att kartritaren ritar 100% arbetstid. Man kan mycket väl ha ritat hälften redan idag. Det innebär att kartägaren måset köpa 5 kvkm omrek, förutom den ritning som kvarstår. Dessutom måste väl kartritarna få en chans att lära sig den nya normen, det kanske tar en vecka eller två mo jag får gissa, ev snabbare med en utbildning?

Men elittävlingar kan SOFT kräva mycket av, det kan jag hålla med om. I slutändan är det ju "kunden" löparen som får betala, i värsta fall med inställd tävling?

För småklubbar på vischan är det inte rimligt att kräva revidering av kartor snabbare än vad som är planerat. Hur ska dessa klubbar få ekonomi i att rita om sina kartor? Det kommer knappast fler till deras arrangemang om de ritar om kartan.

Sen kommer väl ett stort "mörkertal" i dagens ljus om nu, som jag hört skrivas, att inga dispenser kommer ges! Tänk på alla kartor som IDAG inte följer normen vad gäller diverse mått, kommer alla dessa kräva stora omritningar?

Jag tror att man bör tänka efter rejält på konsekvenserna innan man spikar ens ett så tidigt datum som du föreslår för elittävlingar.
PS 2017-01-26 00:04 #93

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-01-25 22:31:

Fem år? Lite mer kan man väl kräva av kartägarna?! Två år borde räcka för alla riktiga tävlingar och för elittävlingar senast 2017-08-01 med möjliga dispenser för framkomlighet och eventuella nya ytbegränsningar..
Zerbembasqwibo 2017-01-25 22:31 #92

Svar till inlägg av PS, 2017-01-25 21:10:

Det är nog dags för SOFT att tänka på det nu då... :) Läser man här finns ju en de idéer att sno, helt gratis! :) Jag håller nog med PS, följande ordning:

- Datum från då normen FÅR användas (det datum som normen ges ut på)
- Datum då normen MÅSTE följas, på nationella tävlingar, ev som PS säger olika för olika nivåer av tävlingar, kan tänka mig att man har några år på sig för tävlingar där man ej kan kräva den terrängöversyn som krävs för att följa den nya normen. Nån slags dispens måste nog till för att tillåta att man gjort en "teoretisk" ändring av normen, kanske för fem år?
- Datum då normen MÅSTE följas, på internationella tävlingar (IOF måste dock säga detta datum)

Mer än så är det inte att fundera på. :)
PS 2017-01-25 21:10 #91
Det rimligaste är kanske att man sätter olika datum för olika typer av tävlingar men att det förstås är tillåtet att använda den nya normen för alla typer av tävlingar från det första datumet. Vilken norm som används måste förstås framgå av inbjudan.
Christer Carlsson, kartgruppen 2017-01-25 20:31 #90

Svar till inlägg av PS, 2017-01-25 20:13:

Jag vet inte mer än så, det är ju så länge sedan förra gången, så ingen av oss i kartgruppen var ju med då, vi får vänta och se...
PS 2017-01-25 20:13 #89

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen , 2017-01-25 17:38:

Med "arrangör" antar jag då att man i praktiken menar den som sanktionerar tävlingen. Om exempelvis SOFT vill att normen ska gälla från ett visst datum så ger de väl bara sanktion till tävlingar under de förutsättningarna. Vad man använder för kartor på tex klubbmästerskap bryr de väl sig däremot inte om.
Christer Carlsson, kartgruppen 2017-01-25 17:38 #88

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-01-25 15:30:

Från IOF:s sida så anser man att det är upp till respektive arrangör, som jag förstått det hela.
SOFT har inte funderat ännu, en sak i taget.
PS 2017-01-25 15:31 #87

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen , 2017-01-25 15:10:

En rak översättning kan vara nog så problematisk :-)
http://www.avigsidan.com/avigsidan/gsnipa.html
Zerbembasqwibo 2017-01-25 15:30 #86

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen , 2017-01-25 15:10:

Det låter bra.

Men jag menar, kommer IOF eller SOFT att författa några övergångsregler eller råd kring det? En karta som är påbörjad, får den ritas klart och användas med nuvarande norm, eller kommer IOF eller SOFT tvinga arrangör att börja tillämpa den nya normen, och i så fall, från vilket datum?
Christer Carlsson, kartgruppen 2017-01-25 15:10 #85

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-01-25 13:51:

Den svenska versionen blir en absolut rak och konsekvent översättning, inga tolkningar eller dylika påhitt kommer finnas.
Zerbembasqwibo 2017-01-25 13:51 #84

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen , 2017-01-25 11:18:

Toppen! Jag kan gärna granska den innan publicering och jag tror att Oapp också kan ge värdefull input.

Hur går tankarna kring en tidplan för implementeringen? Blir det upp till varje land eller kommer IOF göra nåt i den frågan?
Christer Carlsson, kartgruppen 2017-01-25 13:48 #83
Det tar nog någon vecka innan den engelska versionen finns på IOF:s hemsida, sen kommer det ju ta ett tag att översätta den till svenska.
? 2017-01-25 12:06 #82

Svar till inlägg av Christer Carlsson, kartgruppen , 2017-01-25 11:18:

När kommer den? Vill använda den snarast i pågående projekt.
Christer Carlsson, kartgruppen 2017-01-25 11:18 #81

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-01-25 07:27:

Vi har planerat att publicera en förhoppningsvis korrekt symboluppsättning för ocad. Vi är också medvetna om att varken vår eller ocads nuvarande symboluppsättningar har varit helt korrekta, till viss del beroende på att ISOM200 har varit luddig i sina beskrivningar av symbolerna.
1 2 3 4 5

Senast kommenterat

Lördag 3/12

14:18

Kanpas kompass

2

 

11:43

Nattstafett för damer

306

 

Fredag 2/12

18:41

Livelox feedback

213

 

13:32

Flytt tiomila

58

 

Onsdag 30/11

10:06

Silly Season 2023

137

 

Måndag 28/11

08:17

Tiomila 2023

28

 

Lördag 26/11

07:38

Återkommande gubbvad

16

 

Fredag 25/11
Onsdag 23/11

12:24

-Arrangemangsreklam-

844

 

Måndag 21/11
Fredag 18/11

14:00

Stressfraktur

3

 

10:20

Eventor nere igen...

797

 

Onsdag 16/11

11:28

EMIT -team

9

 

Tisdag 15/11
Måndag 14/11
Lördag 12/11
Torsdag 10/11
Onsdag 9/11
Tisdag 8/11

22:17

JWOC 2022

24

 

12:22

Kullamannen

28

 

Söndag 6/11
Torsdag 3/11
Onsdag 2/11

12:49

Enkäten sågas

96

 

Tisdag 1/11
Måndag 31/10
Söndag 30/10

21:18

Norsk nattløp.

0

 

Fredag 28/10

10:56

25-manna 2022

449

 

Torsdag 27/10

23:00

Dusch på TC

125

 

Onsdag 26/10
Tisdag 25/10

18:07

Swedish League 2022

135

 

Måndag 24/10
Lördag 22/10
Onsdag 19/10

09:17

reflexbanor.com

11

 

Torsdag 13/10

09:22

Smålandskavlen

430

 

Måndag 10/10

19:35

Lupp

35

 

Fredag 7/10
Onsdag 5/10

22:10

VM Schweiz

71

 

Måndag 3/10
Lördag 24/9

23:27

Sm medel/stafett

115

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng