Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Utkast ISOM 201x är publicerad

Nisse  2015-12-10 10:41
Det finns väl inte en kotte som kommer tycka till om denna?
;-) Eller?

http://orientering.no/media/filer_public/d9/f6/d9f61f1d-62b8-498d-9033-b4c9a4d2415f/isom201x_symbols_201512.pdf

"For fairness reasons, crossing a long impassable cliff is forbidden."

"For fairness reasons, it is forbidden to cross an uncrossable marsh."

Mycket ATA-band blir det...


"For fairness reasons, crossing or going through a building is forbidden except
where passages are represented on the map."
å-tusanSkriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2015-12-18 15:34 #236

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-17 20:18:

Om du menar mellan punkthöjderna som har en kurva mellan sig så blir det väl i så fall frågas om mellan åsen och punkthöjden respektive mellan höjden och punkthöjden. Annars tycker jag att det är ganska ointressant hur det ser ut i just dessa fall eftersom det bara var illustrationer. Även om det skulle visa sig att dessa punkthöjder är onödiga att ha med så är det ju likaväl exempel på hur det kan se ut. I bergig terräng är ju punkthöjder ofta branta så de kan vara väl gott och väl en meter höga och markanta utan att täcka ens en bråkdel av den markyta som symbolen motsvarar (ca 177 m2 vilket är ungefär som tre tvårumslägenheter).
Myran 2015-12-18 11:04 #235
EriOL och nybörjare> det var just ett sådant exempel jag ville se, bra val!
Jag brukar inte hålla med de som skriver inlägg men gör gärna ett avsteg här :-)))

Apropå där texten vårvändan är kan man ofta se den nakna bakändan :D
nybörjare 2015-12-18 10:37 #234

Svar till inlägg av BC, 2015-12-17 23:32:

Jag tror inte heller det är tänkt att tolka det som det står på det sättet och håller med dig.

Det kan ju vara intressant att kort tid efter kartgruppen skrev om den tolkningen så var det en i kartgruppen som kom med en anektod här på forumet om hur han hade frågat den som stod bakom den gamla normen om man kunde använda två hjälpkurvor och fick som svar att det kunde man aldrig göra.

Den meningen borde skrivas om så att det klart framgår vad som menas.
EriOL 2015-12-18 10:14 #233

Svar till inlägg av BC, 2015-12-17 23:32:

Helt utan kommentar slänger jag in den här kartan (har också problem med det där att jag måste hinna med att jobba lite mellan kartdiskussionerna): http://ifk.kiruna.se/doma/show_map.php?user=matsl&map=205
BC 2015-12-17 23:32 #232

Svar till inlägg av EriOL, 2015-12-17 09:21:

Jo, så kan det ju antagligen tolkas, men är det det som man avser med skrivningen?

I så fall blir det ju fortsatt väldigt subjektivt och möjligt att göra lite hur som helst beroende på hur den egna tolkningen råkar se ut?
Man skulle väl i så fall önska att det fanns något slags rekommendation, t ex ett avstånd som kan anses vara rimligt mått på var "närliggande" tar slut och övergår i "nästa"?

Fast jag tycker nog att det nästan aldrig behövs mer än en hjälpkurva mellan två höjdkurvor. Det kan alltid finnas extrema undantag som kan ursäktas.
Myran 2015-12-17 20:18 #231

Svar till inlägg av PS, 2015-12-15 22:00:

Det är ju naturligtvis omöjligt att bedöma om kartritningen enligt exemplen är de mest optimala lösningarna. Det hade varit intressant att besöka på plats. Hur höga är punkthöjderna (högsta och lägsta variant)?
Eftersom jag är intresserad av bra kontrollpunkter som banläggare så undrar jag om i broken1 och broken 3 hade varit möjligt att placera kontrollställningen mellan punkthöjderna?
I exemplet broken 2 hade jag nog undvikit en punkthöjd som kontrollpunkt, det hade blivit onödigt svårt att beskriva i kontrollbeskrivningen. Troligen är det fler omkringliggande punkthöjder också som kanske måste funderas över i sin helhet.
Är utsnitten från den sönderskurna terrängen S om Stockholm?
Myran 2015-12-17 19:44 #230

Svar till inlägg av PS, 2015-12-17 14:37:

Jag rådfrågar EriOL (mfl) om det låter sig göras i skriftspråk och i kartnormen. Måste---->bör?
Myran 2015-12-17 14:38 #229

Svar till inlägg av SG, 2015-12-17 14:30:

Jag passar på den frågeställningen eftersom jag inte vet SOFT:s policy.
Det jag med säkerhet vet är att SOFT granskar alla värdetävlingar och har en utsedd kartkontrollant. Det blir som en slags treenighet med kartritare-kartkontrollant-SOFT.
Det kan ju också utmynna i tre-oenighet, hujedamej hur blir kartan då?
PS 2015-12-17 14:37 #228
Mitt konkreta förslag är att:
"Contours must be adapted (not broken) in order not to touch small and elongated knoll symbols."
bör ändras till:
"Contours should be adapted (not broken) in order not to touch small and elongated knoll symbols."
SG 2015-12-17 14:30 #227

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-17 10:50:

Att man är certifierad borde väl att man förbundit sig att följa gällande regelverk? Dessutom borde väl alla värdetävlingar ritas av certifierade ritare, eller?
PS 2015-12-17 14:25 #226

Svar till inlägg av nybörjare, 2015-12-17 10:41:

I de allra flesta fall så är det inga problem att flytta lite men om man har många saker som ligger nära varandra så får man till slut en dominoeffekt där symbolerna knuffar varandra allt längre bort från sina rätta lägen och då får man till slut en karta som upplevs som väldigt skev. Att ta bort saker är inte alltid så lätt som man kan tro. Även en punkthöjd som är ganska liten från ovansidan kan ha en väldig betydelse för hur man upplever terrängen när man kommer från andra hållet ungefär på samma sätt som man ibland tvingas ta med stenar som bara är en halv meter på ovansidan eftersom de kanske är två meter höga på nedansidan och ser ut som solklara stenar på över hundra meters håll. Vem vågar skippa en sådan sten i stenfattig terräng? Det är lätt att tycka saker principiellt men sedan tror jag att samma personer utan tvekan sågar kartor som är alltför grovt ritade.

Vad beträffar de där små uppehållen i kurvor just när de passerar punkthöjder så tror jag inte ens att någon ser dem när de springer på en tryckt karta. Ett alternativ kan ju vara att rita kurvan lite tunnare men då får man väl "kartpolisen" efter sig direkt såvida man inte använder sig av den ny hjälpkurvan för då hittas ju inte fusket så lätt ;-)
Myran 2015-12-17 10:50 #225

Svar till inlägg av nybörjare, 2015-12-17 10:29:

Nu blev jag lite konfunderad över situationen för Sveriges vidkommande iaf.
Vi har en kartnorm som till stora delar överensstämmer med IOF:s version och vi har många aktiva kartritare som man kan hitta på SOFT:s hemsida:
http://www.orientering.se/Arrangera/Kartfragor/Kartkontakter/Aktivakartritare/
Innebär det att man är certifierad också? Alltså att man har förbundit sig att rita enligt gällande kartnorm?
Ursäkta att jag är lite provokativ men det här känns som en viktig fråga, kanske inte bara för mig.
Myran 2015-12-17 10:43 #224

Svar till inlägg av EriOL, 2015-12-17 09:21:

Det här känns som en svår balansgång, ungefär som att hinna jobba produktivt och samtidigt hinna svara på intressanta inlägg :-)
Det är möjligt att du kan ha rätt.
Kan du (eller någon annan) länka in något "skolexempel" på en karta eller fiktiv karta som belyser problematiken?
Det kan bli en bra diskussionsyta ;)
nybörjare 2015-12-17 10:41 #223

Svar till inlägg av PS, 2015-12-17 00:29:

Alltså, mellan rum och kurvlinje tar 6.6 m i naturen (4.3 m mer än utan linje). Det är inte så väldigt mycket och jag tror inte att kartan blir väldigt skev på grund av det om man nu måsta ha med 3 punkthöjder med en höjdkurva mellan. Jag tvivlar på att 99.9% av alla orienterarer märker problemet i kartan om du flyttar objekten från varandra, flyttar på kurvlinjen eller tar bort någon av punkhöjderna.

Men som sagt, möjligt att jag har fel i just dessa fallen men på mig verkar det som onödigt detaljerade kartor.
nybörjare 2015-12-17 10:29 #222

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-16 21:04:

Jag tänker inte bara på svenska kartor och det verkar inte som att kartorna från andra länder granskas på samma sätt.

Jag undrar hur en karta som fölger den nya normen kommer se ut. I går löpte jag en bana på 5 km. Jag ser att jag passerade eller var nära att passera 7 områden med 404 (i detta fallet var de flesta äldre hyggen), 6 av dem var för små enligt den nya normen men väldigt tydliga på min karta i 1:10 000 (och jag tvivlar på att de inte hade varit det i 1:15000 också).

Så vad skulle en kartritare gjort?
Ritat dem gula? Det hade inte blivit bra och hade blivit missvissande.
Ritat dem vita? Antagligen bättre men information hade helt klart gått förlorad.
Gör en egen variant av 404? Detta hade blivit ett skämt med vita prikar med en diameter på 1.13 mm (i 1:15000).
Ritat en massa ringar med de stora träden? Detta hade inte heller blivit bra på ett gammalt hygge.

Min slutsats är iallafall att kartritare kommer förtsätta med att inte bry sig om en del minsta mått i normen och rita som de gjort tidigare.

En nackdel med detta är att man inte på ett bra sätt kan få kartritare att använda sig av bra minsta mått på områden eftersom en del av de som finns i normen är så orimliga.
PS 2015-12-17 10:13 #221

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-12-17 01:14:

Vid konvertering så gäller det att hålla tungan i rätt mun eller i vart fall rätt i mun. Om man använder en sådan där korsreferensfil så har jag för mig att den måste innehålla alla symboler som används på den gamla kartan för annars "försvinner" (blir odefinierade) de symboler som inte fanns med. Dessutom måste man göra en massa manuellt jobb om man konverterar branter med tvära ändar till dito med runda ändar. Alla passerbara branter ska dessutom ritas med tjock baslinje vilket kan påverka läsbarheten i vissa lägen. Eftersom gapen på hjälpkurvorna har minskats så misstänker jag att man kan behöva pilla lite med styrpunkter för att på det rätt. I det sammanhanget kan det påpekas att normförslaget inte är speciellt pedagogiskt. Å ena sidan säger texten "The gaps between the form line dashes must be placed on reasonably straight sections of the form line." men å andra sidan illustrerar man med en bild där gapen är längst inne i sänkor/åsar.
EriOL 2015-12-17 09:21 #220

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-16 21:13:

Myran och BC>> Ni missar det där med "neighbouring" vilket kan tolkas väldigt olika. Nearby, next, near, bordering, surrounding, connecting, adjacent, adjoining, abutting, contiguous, nearest osv enligt ordböckerna. Det är ganska stor skillnad på "två näraliggande höjdkurvor" och "de två närmaste höjdkurvorna (oavsett avstånd)".
Zerbembasqwibo 2015-12-17 01:14 #219

Svar till inlägg av PS, 2015-12-17 00:29:

Klarar du inte av generalisera får du rita med 114, och kanske använda minimimåttet kreativt? ;)


Nå, kommer nu svenska kommittén att säga bu eller bä, och sen blir denna ISOM201X gällande inom nåt år med små justeringar?

Och hade nån svar på frågorna:
- Hur mycket jobb är det att ändra en gammal karta till nya?
- Kan man använda en förenklad symboluppsättning, om man inte vill använda alla som finns? Kanske får man generalisera bort säg mystiska skrotbilar i skogen med argument att de kan flyttas (ha!), inte påverkar löpbarheten, eller än nödvändiga för orienteringen, men får man även generalisera bort säg alla stenar på en karta?
- Eller, får man strunta i att rita gult med gröna prickar och bara använda en grön nyans? Och ändå säga att kartan följer normen?
PS 2015-12-17 00:29 #218

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-12-16 19:36:

Du tyckte det var konstigt med två punkthöjder så nära varandra atrt man inte får plats med en kurva mellan. Om man vill ha 0.1 mm mellan kurvan och punkthöjderna så innebär det att man inte kan lägga dem närmare varandra än motsvarande tolv och en halv meter. IOF:s kartkommitté tycker att man bör ha 0.15 mm mellan kurvor och punkthöjder. det ger 14 meter om man inte ska förskjuta objekten. Om man som i mitt fall har tre punkthöjder och en kurva mellan två av dem så kan du ju räkna ut själv hur långt det blir mellan de yttre. Stega sedan gärna upp dessa avstånd och återkom sedan gärna med om du tycker det är så extremt.
Återigen så minns jag inte säkert hur det ser ut i skogen i de exempel jag visade. De var mest till för att visa på hur trångt det kan bli ibland. Om man tittar på hjälpkurvor så tror jag att man kan hitta denna typ av avbrott betydligt oftare på diverse kartor för där finns ju inte samma mentala spärr att till varje pris undvika ett uppehåll men principiellt tycker jag inte att det borde vara någon större skillnad. Kanske borde tillägga att jag använt mig av detta uppskattningsvis ungefär en gång per kvadratkilometer. Möjligen lite oftare för hjälpkurvor så även jag har en mental spärr ...
Myran 2015-12-16 22:33 #217

Svar till inlägg av EriOL, 2015-12-15 17:05:

Tomtmarken i de svenska tävlingsreglerna är skriven enligt följande;
Kontroll får ej förläggas till tomtmark utan ägarens medgivande. Banläggare ska planera banorna så att naturliga vägval inte leder genom förbudsområden.

Artikeln som du länkade in har en viktig text (copy english);
Both mapmaker and course planner should consider all possible route choices and make decisions on impassable features and out of bounds areas.

Fastslaget således att det är ett delat ansvar mellan kartritare och banläggare.

Jag var ute hos en markägare i helgen med vår markkontaktman inför en kommande tävling.
Tomtmarken och fastigheten kommer att hamna i skottlinjen för vägval och för att fastställa tomtgränsen för exakt avsnitsling så gick vi tillsammans runt hela tomtmarken.
Det blev en mycket trevlig träff och som PS skrev om tidigare så höll vi knappt komma därifrån. Det som borde tagit en halvtimme tog en timme och 15 minuter.
Zerbembasqwibo 2015-12-16 21:27 #216

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-16 21:04:

Vill jag inte?

Vet inte vad jag missat svara på men tolkar också så, liksom tidigare, max en. Spännande om den byter från intermediate till aid, ger konsekvenser för hur lång den blir.

Själv har jag syndat, svårt och kräver mkt övning att våga generalisera hårdare på delar av kartan där detaljerna råkar ligga mellan två höjdkurvor.

Du har en bra poäng: det skiljer sig mkt i vad en kurva visar i en sluttning eller som friståended karttecken.
Myran 2015-12-16 21:13 #215

Svar till inlägg av BC, 2015-12-16 21:10:

Just det, uttryckte mig lite slarvigt. EN hjälpkurva om den behövs.
BC 2015-12-16 21:10 #214

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-16 21:04:

"Det normriktiga är om, jag har förstått det rätt, EN hjälpkurva mellan helkurvor."

Det är väl HÖGST en hjälpkurva, det är inget krav (eller ens önskvärt) att ha det om det inte tillför något VÄSENTLIGT.
BC 2015-12-16 21:08 #213

Svar till inlägg av nybörjare, 2015-12-16 20:46:

"Sen är väl inte en orienteringskarta över ett någorlunda komplext område väldigt lätt läst om man inte ska ta bort det mesta av information."

Precis, det är därför normen och vikten av generalisering vid kartritning diskuteras så intensivt, det mesta skall ju tas bort för att följa normen och generalisera fram en läsbar karta (trots att det kan vara känslomässigt jobbigt för kartritaren att inte få rita med varenda detalj).
Myran 2015-12-16 21:04 #212
Nybörjare> blir det inte bakläxa för en kartritare som har fel symboluppsättning när kartan datagranskas med de farhågor du målar upp?
Jag kanske har missuppfattat att kartorna inte ska skickas in för godkännande till SOFT eller OF. SOFT datagranskar värdetävlingarna iaf.

Zerbembasqwibo och nybörjare> det här med hjälpkurvor verkar vara något som ni båda inte vill diskutera eller bara undviker. Det är väl också något som är viktigt att det ser lika ut på jordklotet eller får man göra avsteg beroende på hur terrängen är från kuperade till platta terrängområden? Det normriktiga är om, jag har förstått det rätt, EN hjälpkurva mellan helkurvor.
nybörjare 2015-12-16 20:46 #211

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-16 20:37:

"Det är uppenbart att kartritare tolkar kartnormen på det sätt de har uppfattat skrivningen av texten."

Detta gäller säkert i en del fall men jag skulle snarare tro att många inte bryr sig om en del mått i normen (och i en del fall blir det ju bäst resultat om de inte gör det).

Varför de springer med lupp vet jag inte men det kan ju vara så enkelt som att de vill se en del detaljer bättre trots att de kunde sprungit utan lupp.

Sen är väl inte en orienteringskarta över ett någorlunda komplext område väldigt lätt läst om man inte ska ta bort det mesta av information.
Myran 2015-12-16 20:37 #210

Svar till inlägg av nybörjare, 2015-12-16 19:44:

Det är uppenbart att kartritare tolkar kartnormen på det sätt de har uppfattat skrivningen av texten. Kan det vara IOF:s engelska som ger översättningsproblem?
Alltså handlar det om missuppfattningar eller är skrivningen otydlig så det finns för många kryphål?
Varför har många unga elitorienterare lupp när de springer med 1:15 000 del?
nybörjare 2015-12-16 20:26 #209

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-12-16 20:08:

Självklart ska vi ha en norm och jag tror också att det går att göra en bra norm. Det jag tänker på är att jag tror att vi i framtiden kommer se en massa kartar med enligt förslaget till ny norm:

För små trianglar i boulder field.
För små mellan gröna område.
För små gröna områden.
För små grå områden
För små vita öppningar i gult och grönt.
För små 402
För små 404

Utan att det kommer att inverka spesiellt mycket på läsbarheten och måtten i normen hade nog i många fall gjort kartan sämre. Många av dagens bra kartor bryter ju en massa regler i normen.

Samtidigt så kommer man enligt normen kunna rita väldigt små områden med:
sankmark
small sankmark
stenig mark
små kuperad mark

Och måten för de är nog i många fall för små för att vara spesiellt tydliga.

Så man kan rita två små blåa prickar, eller 3 små svarta eller bruna prickar men inte ett mellan grönt eller vit område på ett öppet område som är under 1 mm^2 trots att det täcker en yta som är mer än 4 gånger så stort som prickarna.
Zerbembasqwibo 2015-12-16 20:08 #208

Svar till inlägg av nybörjare, 2015-12-16 19:44:

Man kan rita en superbra karta med 4 meter ekvidistans,bruna fyrkanter till stenar och grönt = vatten. Men att ha en norm är inte bara för att hjälpa kartritaren att göra en bra produkt, den är också till för att kartorna ska likadana ut på de internationella tävlingarna så att orättvisan olika terrängtyper och kartritare kan ge om löparna är mer eller mindre vana (läs "hemmaterräng") ska minimeras.

Därför försöker vi ha en norm att följa.
nybörjare 2015-12-16 19:44 #207

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-15 15:30:

Mina tankar är att jag tycker att det är konstigt att det verkar finnas en del i kartnormen som dagens kartritare från hela världen inte verkar fölga utan att löparna verkar tycka att det resulterar i dårliga kartor. Varför har man då med dessa saker i den nya normen?

Minimums mått och tecken storlekar är bra om de har en förankring i vad folk tycker fungerar bra. Om de inte har det så är de bara meningslösa.
Nybörjare 2015-12-16 19:36 #206

Svar till inlägg av PS, 2015-12-16 16:16:

Självklart får man ta med punkhöjder (jag förstår inte ens att jag måse svara på det).

Nei, jag vet inte hur det ser ut i verkligheten men att ha två punkhöjder, så pass nära varandra att man inte ens får plats med en kurva mellan dem verkar inte helt nödvändigt eller lättläst och jag skulle tro att man kunde generalisera det på något sett.

En punkt höjd mitt på en kurva känns ju också rätt konstigt.

Ibland får jag intryck av att kartritaren ställer sig på varje ställe i skogen och försöker få med alla detaljer, sen kommer orienteraren och springer förbi utan att förstå genialiteten eftersom han mest bryr sig om de stora och viktiga detaljerna.
PS 2015-12-16 16:16 #205
Nytt försök:
Vilken typ av detalj är det du syftar på? Tycker du att man inte ska ta med punkthöjder alls eller vad menar du? Nu minns jag inte exakt hur stora just dessa punkthöjder är men med tanke på hur stora minsta tillåtna ringhöjder är så inser du kanske hur stora de största punkthöjderna är i trånga lägen där man inte får plats att rita dem som en överdriven ringhöjd. Sanningen är ju att du sannolikt inte har en aning om hur dessa "detaljer" ser ut i verkligheten.
PS 2015-12-16 16:14 #204

Svar till inlägg av nybörjare, 2015-12-16 11:16:

Vilken typ av detalj är det du syftar på? Tycker du att man inte ska ta med punkthöjder alls eller vad menar du? Nu minns jag inte exakt hur stora dessa punkthöjder är men en tänk på hur stor minsta tillåtna ringhöjd är så inser du stora de största punkthöjderna är i trånga lägen där man inte får plats att rita dem som en överdriven ringhöjd. Sanningen är ju att du sannolikt inte har en aning om hur dessa "detaljer" ser ut i verkligheten.
Myran 2015-12-16 12:07 #203

Svar till inlägg av avh, 2015-12-16 08:49:

Exakt. Det är lätt att fastna i en nordisk bubbla i diskussionerna.
nybörjare 2015-12-16 11:16 #202

Svar till inlägg av PS, 2015-12-15 22:00:

Möjligt att jag har fel men jag har svårt att se att den typen av detalj är nödvändig eller spesiellt läsbar för en långdistanstävling på 1:15000 karta (og det är väl den du bryr dig mest om).

Om man bryr sig om den detalj nivån angånde kurvbilden så borde man iallafall ha förståelse för att andra vill ha med växtlighetsdetaljer som är mindre än i dagens norm och spesiella detaljer som nedfall tycker jag.
PS 2015-12-16 09:32 #201

Svar till inlägg av PS, 2015-12-16 09:24:

Förlåt, Ödeshögs ska det vara. Jag stavar som en kratta numera ...
PS 2015-12-16 09:27 #200

Svar till inlägg av EriOL, 2015-12-16 09:19:

Det var lite för länge sedan jag var på de där ställena för att jag ska kunna kommentera. Vågat av er att försöka utan att någonsin ha varit där ;-)
PS 2015-12-16 09:24 #199

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2015-12-16 08:46:

Nöjer mig med dessa kartor där du kan hitta en hel del av den varan:
http://www.tulospalvelu.fi/gps/ElitserieMedelH21/?v=m
http://www.gavleok.se/kartor/show_map.php?user=Reykard&map=1349
http://www.ravinenkartor.se/show_map.php?user=Helena&map=688

Om någon skulle få för sig att nyrita Ödesögs gamla 20000-del Vagnsjökartan så skulle det behövas extremt mycket av detta trots att det finns väldigt fina områden där också. Tyvärr tror jag att den genomsnittlige orienteraren skulle hata kartan. Terrängen anses nog för krävande.
EriOL 2015-12-16 09:19 #198

Svar till inlägg av PS, 2015-12-15 22:00:

Jag tycker nog faktiskt att just kurvor "genom" punkthöjder är ett tillfälle när man som löpare har ganska stor tolerans mot skevheter och ologiska höjdskillnader. Just eftersom det är kutym att INTE bryta kurvorna alltså. I de specifika fallen tror jag att jag hade gjort så här:

1. Dra isär ännu mer. Om den mittersta punkthöjden är lägst av de tre så kan man rita den som ås.

2. Om totala höjdskillnaden är mer än 2 meter, rita en ås runt punkthöjden. Är höjdskillnaden mindre så är punkthöjden troligen också lägre än 1 meter på ovansidan och kan generaliseras bort. Rita då bara ås.

3. Här har jag lite svårare att förstå hur det ser ut. Som jag tolkar det så skulle jag kunna tänka mig att generalisera bort den södra punkthöjden. Hade den södra punkthöjden varit klart högst och tydligast så hade man ju absolut dragit kurvan mellan den och den norra. Plats finns ju att förskjuta allt söderut...
avh 2015-12-16 08:49 #197

Svar till inlägg av Myran, 2015-12-16 00:09:

Som sagt: all orienteringsterräng ser inte ut som hemma bakom knuten...
De som tror att en positivistiskt ritad karta kan framställas, får bereda sig på problem.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Senast kommenterat

Tisdag 28/5

09:32

Fri minutstart

131

 

Måndag 27/5

23:04

Jukola 2024

8

 

13:58

Stafettligan #4

44

 

Söndag 26/5

23:27

Världscupen 2024

17

 

21:22

-Arrangemangsreklam-

984

 

Lördag 25/5
Fredag 24/5

13:00

Svinpesten är här

194

 

Torsdag 23/5

10:33

10-mila från 2024

1972

 

Tisdag 21/5
Måndag 20/5

09:24

Jobb för orienterare

235

 

Söndag 19/5

07:06

Träningsläger

4

 

Lördag 18/5

18:49

Livelox feedback

259

 

11:15

Stafettligan

431

 

Fredag 17/5

19:17

Eventor nere igen...

863

 

Torsdag 16/5
Onsdag 15/5
Tisdag 14/5

17:20

Venla 2024

12

 

16:43

JVM 2024

4

 

Söndag 12/5

14:36

Barku shoes?

17

 

Lördag 11/5

14:34

Orienteringsvideos

8

 

Fredag 10/5
Torsdag 9/5

08:25

webbTV 10mila

67

 

Tisdag 7/5

14:21

10-mila höjdpunkter

24

 

Måndag 6/5

15:11

10-Milakartor

17

 

Söndag 5/5
Fredag 3/5
Torsdag 2/5

07:07

Sverigelistan

440

 

Måndag 29/4
Söndag 28/4


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng