Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Styrelsemöten och informationsflödet

Fd alternativare  2024-06-30 20:00
Godmorgon,

Suttit här på morgonkvisten och läst en hel del av inläggen gällande O-Ringen och SOFT. Det gör mig bekymrad om informationsflödet och öppenheten har blivit sämre.

Noterar att det inte nämns ett ord om O-Ringen från de två genomförda styrelsemötena sedan Förbundsmötet. Jag slås också av att protokollen skulle kunna utformas betydligare öppnare. Jag kunde inte heller hitta protokoll/mötesanteckningar från SOFTs genomförda strategidagar.

Jag tittade på SOFT:s hemsida och specifikt kring styrelsens arbete. Jag läste arbetsordningen och konstaterade att där finns det en tydlig beskrivning kring styrelsemötenas upplägg och längd. ”Inklusive det konstituerande mötet ska styrelsen normalt hålla 12 möten per mandatperiod enligt följande principmodell”

Exempel på styrelsemöten;
* April, Uppföljning av förbundsmötesbeslut – strategimöte/möten 2 dagar
* September Verksamhets- och budgetdiskussion, förberedelser ordförandekonferens – 2 dagar

Exempel på punkter som ska finnas med på styrelsemöten;
• Beslut tagna av förbundsstyrelsen via mail sedan föregående möte
• Förbundschefens verksamhetsrapport
• Rapport Svensk Orientering Events AB

Exempel från punkten om sekretess i SOFTs arbetsordning
* ”En noggrann avvägning måste göras av allmänintresset mot eventuella negativa konsekvenser av att publicera.”
* ”All information som lämnas till styrelsens ledamöter och som inte offentliggjorts ska behandlas som strikt konfidentiell och får inte avslöjas för tredje person”

Jag gick även in och läste senaste protokollen, https://www.orientering.se/utova-och-folj/om-soft/forbundet/styrelsen/styrelseprotokoll/ och via länken till Sharepoint där man kan ta del av styrelseprotokollen

Här slås jag också av mötesfrekvens, tid för möte som är dokumenterat samt behandlade ärenden på mötena. Mellan förbundsmötet och 19 juni har det endast varit ca 4 timmar effektivt styrelsemöte (jag förutsätter att de äter lunch och har paus).

Vet ni vad, jag tror Svensk Orientering skulle behöva ett (eller flera) extra förbundsmöten för att få in SOFT (med Eventbolag/O-Ringen) och framtida strategi (fokusfrågor) samt finansiering i en ny förbättrad riktning.

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Andreas Oxenstierna 2024-07-13 12:56 #21

Svar till inlägg av Ägaren, 2024-07-13 07:58:

Jag saknar det viktigaste - hur bolaget aktivt hjälper till med ideell föreningsutveckling. Speciellt som man vet att O-Ringen alltför ofta blir övermäktigt för eldsjälarna i små föreningar.
Jag önskar ett mycket mer detaljerat ägardirektiv med fokus på hur idealiteten stöttas.
Johan Balck 2024-07-13 12:36 #20
Bra tankar och funderingar.

Fortsätt gärna och diskutera, jag delar många av tankarna som skrivs. Har själv suttit på möte med SOFTs ledning där jag i diskussioner inte greppat syfte och målet med evenemangsbolaget. Tror det behövs en bredare förankring och förståelse ute i klubbarna om hur förbund, distrikt och bolaget stöttar den idrottsliga tränings-/tävlingsverksamheten.
Öh.. 2024-07-13 11:22 #19
Jag reagerade redan vid rekryteringen av förre VDn på att bakgrunden var märklig med lång tid på en intresseorganisation för sporthandeln och innan det hockey. Med de stora ändringarna i bolagets verksamhet och de ekonomiska problemen efter Åre är det uppenbart att en helt annan erfarenhet behövs. Känns verkligen som ett exempel på rätt person på fel plats. Nu är det upp till bevis för bolagets styrelse att hitta rätt , speciellt som förrförre VDn var så bra och säkerligen klarat bolaget genom de stormar som varit.
Ägaren 2024-07-13 07:58 #18

Svar till inlägg av Fundering , 2024-07-13 07:40:

Ägardirektiven finns här https://oringen.se/huvudmeny/om-oss/vision.html
Fundering 2024-07-13 07:40 #17

Svar till inlägg av Orkaloggain, 2024-07-13 07:20:

Nej, inte för mig i varje fall. Känns väldigt luddigt och de nedskrivna stora penseldragen kan tolkas brett utifrån läsarens eget perspektiv.

Bolaget är väl helt fokuserat på att det ska arrangeras SM, SL, Stafettligan och O-Ringen samt att det ska dras in pengar till förbundet? Ägardirektivet, vad står det där? Någon som läst det?

Är det inte sådana här frågeställningar och diskussioner som borde uppta tiden på ett Förbundsmöte?
Orkaloggain 2024-07-13 07:20 #16

Svar till inlägg av Fundering , 2024-07-13 07:06:

Hjälper det att läsa strategin?

"Evenemangsutveckling omfattar utveckling
av arrangemang och aktiviteter i olika
former, allt från större event över flera dagar
till traditionella orienteringstävlingar och
enklare lokala aktiviteter. I
evenemangsutveckling inkluderas även
motionsinriktade aktiviteter såsom
Naturpasset, Hittaut och Motionsorientering.

Ofta riktar sig ett arrangemang till
alla åldrar, men kan vara riktat mot
en specifik målgrupp, exempelvis
barn, ungdomar, äldre, elitlöpare eller
motionärer. För att fortsätta vara
relevant för återkommande deltagare
och locka nya målgrupper behöver
svensk orientering erbjuda en
mångfald av aktiviteter med hög
kvalité."
Fundering 2024-07-13 07:06 #15
Hur många förstår vad Linda Take (LT) avser med detta?

” LT understryker att den framtida strategiska inriktningen enligt ägardirektivet för bolaget är Kompassriktning 2030 Evenemangsutveckling,”

För det jag kan läsa till mig i SOFTs broschyr ger mig ingen förståelse alls.

Jag saknar Henrik Boström, som kunde kommunicera med folket
asdf 2024-07-12 19:52 #14

Svar till inlägg av Kurt, 2024-07-12 18:23:

Initialt lät de attraktivt, efter mycket om och men så när de väl var dags var de ljummet. Strykning av två etapper på björnen slog hårt.
Mnitt Mamn 2024-07-12 18:40 #13

Svar till inlägg av Kurt, 2024-07-12 18:23:

Pöbeln visste inte bättre. Taskigt m ytor, inte superkul terräng, alla kan ej få kalfjäll. Kostnader drevs, och så pajade coronan en del.
Kurt 2024-07-12 18:23 #12

Svar till inlägg av Sport Manager, 2024-07-02 17:51:

Åre var ingen höjdare alltså, var det inte där "alla" orienterare ville ha ett O-Ringen?!
Märkligt.
Betraktaren 2024-07-11 16:16 #11
Nytt protokoll på hemsidan

” Rapport Svensk Orientering Events
LT ger styrelsen en rapport om bland annat
- att O-Ringen Smålandskusten närmar sig 13 000 anmälda,
- att Claes Forsberg har slutat och LT understryker att den framtida strategiska inriktningen enligt ägardirektivet för bolaget är Kompassriktning 2030 Evenemangsutveckling,
- att SM tills vidare är tf VD samt
- att Karin Kullman tillträder som projektledare för O-Ringen Göteborg den 1 juli.
Styrelsen beslutar att godkänna rapporten”
Orkaloggain 2024-07-07 22:30 #10

Svar till inlägg av Navigator , 2024-07-07 21:25:

+1
Navigator 2024-07-07 21:25 #9
Henrik Boström, kom tillbaka!
Fundering 2024-07-06 19:53 #8

Svar till inlägg av Skakiga finanser, 2024-07-02 18:34:

Vilket mandat har egentligen styrelsen att besluta om att använda 11,3% av idrottsverksamhetens intäkter till att täcka likviditeten/förlust för bolaget?

Mitt namn 2024-07-02 19:24 #7

Svar till inlägg av Oj, 2024-07-02 18:34:

Det känns som det är så kommunikatörerna instruerar organisationer att arbeta på. Allt ska förmedlas så positivt det går utåt.

Läste en artikel i Dagens Industri idag om Northvolt. Personen på Northvolt försökte vinkla det till något positivt att de tappat en stor order från BMW. För då kan de fokusera bättre på sina andra produkter och ordrar. Så det gjorde inget menade bolaget.
Som tur var ställde journalisten direkt följdfrågan om det fanns andra ordrar som vore bra att bli av med. ”Nej” var det korta svaret.
Oj 2024-07-02 18:34 #6
Tycker man nästan bara får positiv information. Det negativa kommer först när det är helt nödvändigt att informera och gärna med en så positiv vinkling som är möjligt.
Skakiga finanser 2024-07-02 18:34 #5
Satt här i regnet och kollade på styrelsens protokoll.
Hittade nedan från årets andra styrelsemöte, den 27 februari.

Reflektioner,
Var kan jag läsa det uppdaterade ägardirektivet?
Styrelsen har alltså veckor innan förbundsmötet garanterat tillskott på 1,8 Mkr utifrån a) Aktieägartillskott b) Kapitaltäckningsgaranti
VDn har inte slutat utan är sjukskriven (inte konstigt om karln har gått in i väggen)
Blir förvånad över att det inte kommuniceras mer och vad är status nu efter byte av styrelsen?§ 22 - Svensk Orientering Events AB

Linda Take (LT) informerar om det ekonomiska läget för Events 2023 och att det kommer att bli ökade kostnader för transporter framåt. Styrelsen diskuterade behovet av att anpassa kommande evenemang till de ökande kostnader som marknaden nu kräver, särskilt när det gäller logistik. Det beslutades att fortsätta den intensiva dialog som redan pågår och genomföra en översyn av framtida avtal för att eventuellt omförhandla villkor och hantera den ökade kostnadsbilden, särskilt inom logistikområdet. Linda Take informerade om att Eventstyrelsen utsett en arbetsgrupp, bestående av Mats Rosander, Conny Gunnarsson och Måns Lennermo, som ska ta fram en strategi för transporter under kommande ORingen.

Vidare informerar Linda Take om att VD för Events är sjukskriven och att Susanne Maarup är tillförordnad VD under dennes frånvaro.

Linda Take å Svensk Orientering Events styrelses vägnar framställer en begäran om ett ägartillskott och en villkorad kapitaltäckningsgaranti, vilket det framkommit ett behov av under revisionen.

Maria Krafft Helgesson presenterar ett förslag till ägardirektiv som ska ersätta det tidigare från 2019.

Styrelsen beslutar
* att Susanne Maarup, med stöd av Event styrelsen, säkerställer att dialogen fortsätter och att resultaten följs upp i enlighet med den accepterade budgeten.
* att lämna ett villkorat aktieägartillskott till Svensk Orientering Events AB om 300 tkr.
* att utställa en kapitaltäckningsgaranti om 1 500 tkr till Svensk Orientering Events AB som gäller för den brist som har uppkommit till och med tidpunkten för årsstämman för räkenskapsåret 2024, dock längst till och med den 30 april 2026.
* att godkänna ett uppdaterat Ägardirektiv 2024-02-27
Sport Manager 2024-07-02 17:51 #4
Apropå O-Ringen. Årsredovisningen för 2023 visar på ett resultat på drygt -4,3mkr för bolaget. Året innan i Uppsala var det +1mkr.
Omsättning 2023 ~40mkr, 2022 ~44mkr
Tidigare år har det ekonomiska resultatet transparent redovisats. Nu har det varit tyst. Förutom uppgifterna som är tillgängliga via exvis allabolag.
Zerbembasqwibo 2024-07-02 16:59 #3

Svar till inlägg av PS, 2024-07-02 16:40:

Ja jag vet men jag orkade inte kopiera in dem. Provar med HLR på tråden.


??????? 2024-06-30 13:29 #22388

Svar till inlägg av !!!!!!!, 2024-06-30 12:46:
Men nu pratade jag om ”de vita fläckarna”… Hur får vi orienteringen att gro där? Tror inte det har med administrativa system eller enklare träningar att göra direkt i första fasen.
&&&&&&& 2024-06-30 12:59 #22387

Svar till inlägg av !!!!!!!, 2024-06-30 12:46:
Gnäller arrangörcoacherna? Det mesta gnället om något inte är bra hittar man väl här!?
!!!!!!! 2024-06-30 12:46 #22386

Svar till inlägg av ??????, 2024-06-30 10:22:
Naturligtvis ska inte SOFT bedriva klubbverksamhet. Men de kam tex jobba för att det ska bli enklare att genomföra tävlingar, träningar och ta fram kartor. Enklare administrativa system. Istället för fokuset på att tävlingarna ska vara så bra som möjligt kan fokus ändras till att det ska arrangeras så många tävlingar som möjligt. Arrangörscoacher kan jobba med att coacha och ge tips istället för att gnälla.
?????? 2024-06-30 10:22 #22385

Svar till inlägg av Bix, 2024-06-30 08:40:
Har du några konkreta förslag eller idéer på hur det skulle kunna ske? Tror det är något väldigt svårt att genomföra från SOFT utan att det skulle kosta mycket pengar eller tid. Och frågan är hur. Trots allt bygger ju orienteringen på ideella krafter och vi själva får ju driva klubbarbetet. Hur skapar man intresset? Och hur omvandlar man det till aktiva klubbar?
Bix 2024-06-30 08:40 #22384

Svar till inlägg av fd Alternativare, 2024-06-28 07:22:
Håller helt med ! Framförallt saknar jag en strategi för att motverka orienteringsdöden i de "vita fläckarna" som bara blir större och större på Sverigekarran. Snart är orientering en idrott som bara utövas på större orter och mpgra få undantag. SOFT styrelsen verkar inte uppleva det som ett problem

PS 2024-07-02 16:40 #2

Svar till inlägg av Omstart, 2024-06-30 20:25:

Möjligen synd att inte ovanstående skrevs i en sådan här tråd direkt för direkt när jag såg att "Zerb....." föreslog att det skulle göras en tråd så tänkte jag att nu kommer diskussionen att dö. Det var förstås inte meningen men jag har sett det förr. Det är som om när samma diskussion finns på två ställen så vet folk inte var de ska skriva det dör helt. Ska det fungera så måste man nog flytta in även eventuella svar från Eftersnack.
Omstart 2024-06-30 20:25 #1
Kanske läge för "Omstart 2025" istället för "Kompasskurs 2030"

Senast kommenterat

Söndag 14/7

08:28

WOC2024

114

 

Lördag 13/7

16:25

Sverigelistan

13

 

Fredag 12/7

14:47

-Arrangemangsreklam-

995

 

Torsdag 11/7

23:06

Jobb för orienterare

241

 

12:13

Barku shoes?

21

 

Onsdag 10/7

08:04

WOC 2025

4

 

Måndag 8/7

19:51

Tjoget 2024

65

 

Fredag 5/7
Torsdag 4/7
Onsdag 3/7

07:55

Orienteringsvideos

9

 

Tisdag 2/7

12:44

Sprint-SM TV-succe?

168

 

Söndag 30/6

15:29

Kartplank stafett?!

0

 

Fredag 28/6
Torsdag 27/6

22:43

Silly Season 2024

215

 

Onsdag 26/6
Tisdag 25/6

15:48

Världscupen 2024

76

 

Måndag 24/6
Söndag 23/6

19:16

Jukola 2024

201

 

11:04

Venla 2024

51

 

Lördag 22/6
Onsdag 19/6
Måndag 17/6

21:03

Livelox jukola?

4

 

Söndag 16/6

16:31

Jukolatipset 2024

5

 

Lördag 15/6

11:25

Bästa Kompassen?

7

 

Fredag 14/6
Tisdag 11/6

22:17

Vänplikt/lumpen

11

 

Måndag 10/6
Onsdag 5/6
Tisdag 4/6

11:39

10-mila från 2024

1973

 

Måndag 3/6

18:01

Stockholm Marathon

6

 

Söndag 2/6
Torsdag 30/5

21:16

Sverigelistan

2

 

Onsdag 29/5

08:08

Silva nattlampa.

1

 

07:46

Svinpesten är här

195

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng