Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Kartportal

Myran  2015-05-24 22:15
Hur kan man göra rätt bedömningar när man redovisar framkomlighet i terrängen översatt till gällande kartnorm? Finns det karttecken som behöver förändras?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Tjommen 2015-06-05 11:41 #246

Svar till inlägg av Myran, 2015-06-05 07:30:

Nej men, zerbambas... nånting ville ha en karta ritad efter normen. Men men...
StenSture 2015-06-05 11:40 #245

Svar till inlägg av Tjommen, 2015-06-04 22:49:

Nej, jag vill hävda att du ska använda 5 meters ekvidistans även på flacka kartor. Det ska framgå av kartan att det är flackt!
Med 2,5 meter blir det dessutom en massa kurvor på kartan som måste dras någonstans, trots att det inte finns någon synlig motsvarighet i terrängen.
De (flacka) kartor jag sett, som ritats om från 2,5 till 5 meter, har alla blivit betydligt mer lättlästa och bättre överensstämmande med terrängen.
EU 2015-06-05 09:09 #244

Svar till inlägg av Myran, 2015-06-05 07:23:

Det är inte IOF:s byråkrati som är bromsklossen. Anledningen till dröjsmålet är att de som arbetar med normen har lika divergerande åsikter om hur kartan ska ritas som "kartritarna" i denna tråd.
Myran 2015-06-05 07:30 #243

Svar till inlägg av Tjommen, 2015-06-04 23:45:

Väntar med spänning på en förklaring på vad du menar med den länkade kartan.
Efter att ha granskat den så leder det mina tankar till Nålsögats uppgift.
Myran 2015-06-05 07:23 #242

Svar till inlägg av Myran, 2015-06-04 22:47:

Svarar mig själv. Långa inlägg blir svårhanterade att överblicka så här kommer en uppdaterad utgåva;

Läser med nyfiket intresse.
Är det inte så att uppdateringarna sker under rubriken "Frågor och svar inom kartnormen"?
I så fall bra om kommunikationen uppdateras på något sätt, det tolkar jag som kommunikativt och lyhört av kartgruppen.

Det som fortfarande gäller och som är bibeln för gällande norm ska väl utläsas i kartan, karttecken, policy och normer?

http://www.orientering.se/Arrangera/Kartfragor/Kartankart-teckenpolicyochnormer/

Var är då bromsklossen för framåtskridande i mer än snigelfart?
Mitt svar är att IOF kan jämställas med EU, för mycket byråkrati och centralstyrning.
Tycker vi borde uppmuntra/påskynda vår kartgrupp att utverka en handlingskraftig tidsplan som utmynnar i en tidsenlig kartnorm. En kartnorm som är tydlig för Sverige kan säkert vara tillämplig för hela IOF. Inte bra att ha en massa roddare i båten som ödslar tid och kraft på att ro utan direktiv/kurs alternativt (hujedamej) att ingen ror alls på grund av handlingsförlamning (läs beslutsvånda).

Målet måste väl vara att var du än befinner dig på jordklotet där det finns en orienteringskarta ska du oavsett hudfärg, språk osv. kunna förstå kartans tecken, färger och framkomlighet. Det ska vara en odiskutabel läsbarhet ritad i rätt grundskala utan att ett multipelt PM som förklarar hur de lokala avvikelserna ter sig just här och nu.
Tjommen 2015-06-04 23:45 #241
http://kartarkiv.almbyik.se/doma/show_map.php?user=carlsvard&map=162&lang=en
Där har du, men det bästa är nog att gå efter kartnormen. Men grått för berghällar kan man ju också använda i Sverige numer. Så är det inte på kartan dock...
grislåret 2015-06-04 23:38 #240

Svar till inlägg av Messerschmitt, 2015-06-04 23:28:

Nu börjar väl åndå det här spårat ut totalt. Seriositeten på den här tråden har passerat zenith för länge sedan så jag tror att det är dags att alla som skriver här att ta fram kartnormen och börja att läsa på sidan 1.
Messerschmitt 2015-06-04 23:28 #239

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-06-04 22:56:

Sambandet brukar gå åt andra hållet, du kan ha vilken ekvidistans som helst, själva kartan brukar ändå vara platt (om man inte viker eller rullar ihop den)
Tjommen 2015-06-04 23:03 #238

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-06-04 22:58:

Den har som sagt inte använts på tävling...
Tjommen 2015-06-04 23:00 #237

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-06-04 22:56:

Jo, men det måste väl vara 5 meters ekvidistans ändå. Men om kartan är flat så innebär det att man måste ha så in i helvete med hjälpkurvor...
Myran 2015-06-04 22:58 #236

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-06-04 22:56:

Hastings rekommendation?
Zerbembasqwibo 2015-06-04 22:58 #235

Svar till inlägg av Tjommen , 2015-06-04 15:22:

Du kan väl länka till en DOMA-sida, eller bryter du mot upphovsrätten då?

Nån annan som hävdar att det finns en 100%-igt normföljande karta som använts på tävling?
Zerbembasqwibo 2015-06-04 22:56 #234

Svar till inlägg av Tjommen, 2015-06-04 22:49:

Har du helt platt karta kan du ha vilken ekvidistans som helst. 1066 m kanske?
grislåret 2015-06-04 22:54 #233

Svar till inlägg av laban arnesson, 2015-06-04 22:46:

Ja du Laban, du ska nog börja med att trycka lite mjukare på tangenterna så kanske ...
Om nu alla ska skita i normer och göra som du själv vill så kommer vi aldrig att få lättlästa och tydliga kartor. Hoppas verkligen att det blir en happening när man äntligen står på start i Borås på O-ringen och de första kontrollerna sitter fint på förhoppningsvis en bra karta (fast den inte gått igenom nålsögat) på etapp 1.
Myran 2015-06-04 22:54 #232

Svar till inlägg av Tjommen, 2015-06-04 22:49:

-2,41 är rätt svar på din fråga.
Det är lägsta punkten i Sverige (Kristianstad)
Tjommen 2015-06-04 22:49 #231
Hej, men om man har en platt karta, ska man ansöka om 2,5 meters ekvidistans då?
Zerbembasqwibo 2015-06-04 22:48 #230

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-06-04 22:26:

Tack Christer för klargörandet!

Dock blir det stor skillnad om det tidigare stod att man bör undvika flera (ett råd) till att nu kravställa att man inte _får_ ha mer än en.

Normen säger fortfarande:
"Only one form line may be used between neighbouring contours."
May: expresses permission in legal language

Så normen har hela tiden sagt att det bara får vara en hjälpkurva mellan två höjdkurvor. I så fall har kartgruppen gjort hjälptexten tydligare idag!
(Sen kanske själva normtexten hade räckt utan förklaring.... :) på svenska "Endast en hjälpkurva får användas mellan två helkurvor.")
Myran 2015-06-04 22:47 #229
Läser med nyfiket intresse.
Är det inte så att uppdateringarna sker under rubriken "Frågor och svar inom kartnormen"?
I så fall bra om kommunikationen uppdateras på något sätt, det tolkar jag som kommunikativt och lyhört av kartgruppen.

Det som fortfarande gäller och som är bibeln för gällande norm ska väl utläsas i kartan, karttecken, policy och normer?

http://www.orientering.se/Arrangera/Kartfragor/Kartankart-teckenpolicyochnormer/

Var är då bromsklossen för framåtskridande i mer än snigelfart?
Mitt svar är att IOF kan jämställas med EU, för mycket byråkrati och centralstyrning.
Tycker vi borde uppmuntra/påskynda vår kartgrupp att utverka en handlingskraftig tidsplan som utmynnar i en tidsenlig kartnorm. En kartnorm som är tydlig för Sverige kan säkert vara tillämplig för hela IOF. Inte bra att ha en massa roddare i båten som ödslar tid och kraft på att ro utan direktiv/kurs alternativt (hujedamej) att ingen ror alls på grund av handlingsförlamning (läs beslutsvånda).

Målet måste väl vara att var du än befinner dig på jordklotet där det finns en orienteringskarta ska du oavsett hudfärg, språk osv. kunna förstå kartans tecken, färger och framkomlighet utan att ett multipelt PM som förklarar hur de lokala avvikelserna ter sig just här och nu.
2015-06-04 22:46 #228

Inlägget är raderat

2015-06-04 22:46 #227

Inlägget är raderat

2015-06-04 22:45 #226

Inlägget är raderat

2015-06-04 22:45 #225

Inlägget är raderat

christer carlsson lartgruppen 2015-06-04 22:30 #224

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-06-04 22:16:

Det var jag som uppdaterade texten om hjälpkurvor idag efter att vi i kartgruppen noterat att det förs en intensiv diskussion om normen. Min justering av texten innebär ingen skillnad i varken normen eller kartgruppens syn på hjälpkurvor.
Nybörjare 2015-06-04 22:26 #223

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-06-04 22:16:

Det är ju en stor skillnad att i en version är fler än en hjälpkurva förbjuden medans i den andra är det tillåtet (men ska undvikas)
Nybörjare 2015-06-04 22:23 #222
Jag är nyfiken på hur ett klart och tydligt 0.5 mm^2 i normen tolkas som en felskrivning för 0.25mm^2 eller är det något jag missat på någon annan plats i normen?

För mig verkar det som att man måste ta en telefon till IOF och fråga om allt som står i normen verkligen stämmer... för att veta vad som gäller.
Zerbembasqwibo 2015-06-04 22:16 #221
Google hjälpte mig. Nu kan vi säga om det är nån avgörande skillnad, blir kartan ritad på annat sätt med den nya texten? Blev det tydligare eller ändrades också betydelsen?

***Texten som den såg ut 2 juni***

Varför bör för korta, för långa eller multipla hjälpkurvor undvikas?
Kartnormen tar upp tre exempel som rör kartans läsbarhet:

- Flera hjälpkurvor mellan helkurvor. Det är inte förbjudet enligt normen, men ska i den mån det är möjligt undvikas. Anledningen är inte bara att kartan blir mer svårläst pga mera information utan också att det blir svårare att förstå åt vilket håll terrängen lutar i verkligheten.
- För korta hjälpkurvor. Snuttar av kurvor är svåra att förstå och gör kartbilden grötig.
- För långa hjälpkurvor. Kartan blir inte bara mer svårläst, terrängen kan också uppfattas mer kuperad än vad den egentligen är.

***Texten idag***
Varför bör för korta, för långa eller multipla hjälpkurvor undvikas?
Hjälpkurvor ska enligt kartnormen användas sparsamt eftersom det gör kartan mer komplicerad och lätt ger ett felaktigt intryck av höjdskillnader.
Ett överdrivet bruk av hjälpkurvor gör att informationen till orienteraren om hur hög/brant en sluttning är blir felaktig.

Följande är bra att tänka på:

- Enligt kartnormen är endast en hjälpkurva mellan helkurvor tillåtet. Anledningen är inte bara att kartan blir mer svårläst pga mera information utan också att det blir svårare att förstå åt vilket håll terrängen lutar i verkligheten.
- För korta hjälpkurvor är svåra att förstå och gör kartbilden komplicerad och svårläst.
- För långa hjälpkurvor gör inte bara kartan mer svårläst, terrängen kan också uppfattas mer kuperad än vad den egentligen är.
Nybörjare 2015-06-04 22:13 #220
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7uQV_gLX0kMJ:www.orientering.se/Arrangera/Kartfragor/Kartankart-teckenpolicyochnormer/Fragorochsvaromkartnormen/+&cd=1&hl=no&ct=clnk&gl=no

Du kan läsa själv. Igår stod det
"Varför bör för korta, för långa eller multipla hjälpkurvor undvikas?

Kartnormen tar upp tre exempel som rör kartans läsbarhet:

Flera hjälpkurvor mellan helkurvor. Det är inte förbjudet enligt normen, men ska i den mån det är möjligt undvikas. Anledningen är inte bara att kartan blir mer svårläst pga mera information utan också att det blir svårare att förstå åt vilket håll terrängen lutar i verkligheten.
För korta hjälpkurvor. Snuttar av kurvor är svåra att förstå och gör kartbilden grötig.
För långa hjälpkurvor. Kartan blir inte bara mer svårläst, terrängen kan också uppfattas mer kuperad än vad den egentligen är.
"
St Petersburg 2015-06-04 22:12 #219
Mata inte trollen!
Zerbembasqwibo 2015-06-04 22:11 #218

Svar till inlägg av Nybörjare, 2015-06-04 20:03:

Om det stämmer det som "Nybörjare" säger att det är en ny text om hjälpkurvor idag blir jag lite fundersam.

Har alltså kartgruppen så här snabbt haft ett sammanträde och enats om nya skrivningar, och genast uppdaterat detta och informerat i denna tråd (och andra sätt)?

Låter nästan osannolikt snabbt, rätta mig om jag har fel! Det råkar inte vara så att endast en liten del av kartgruppen har ansvaret att skriva dessa tolkningar. Är det då inte risk att det blir instabilt (men snabbt)? Med tanke på den långa process det är att rita kartor är det inte enbart positivt med allt för snabba ändringar.

Orientering.se -> Ni glömde skriva en kort notis på http://www.orientering.se/Arrangera/Kartfragor/ om den uppdaterade texten.
grislåret 2015-06-04 22:10 #217

Svar till inlägg av laban arnesson, 2015-06-04 21:59:

Jag förstår att du Laban inte förstår så mycket om vad det här handlar om. När du utnämner en pseudlnum på orienterare.nu till världens bästa kartritare då känns det väldigt luddigt! Jag som har följt svensk kartritning och själv varit en av de som jobbat hårt för att själv förstå och följa vår norm i min yrkesroll tycker att det är beklämmande att den du Laban anser vara världens bästa kartritare här på denna kartlänk argumenterar för en hel del normvidriga karttecken.
laban arnesson 2015-06-04 21:59 #216

Svar till inlägg av grislåret, 2015-06-04 21:14:

Vi försöker föra en seriös diskussion här och är pågång att visa på hur SOFT och dess självutnämnda kartgrupp håller på att rasera svensk kartrining. Ditt onyanserade inlägg och imfana påhopp på kanske världens bästs kartritare( old) är med säkerhet initierat av en grupp talibaner som nu mer all rätt känner sig mer och mer inmålade i ett hörn.
old 2015-06-04 21:55 #215

Svar till inlägg av grislåret, 2015-06-04 21:14:

Du har nog inte förstått så mycket. Alltihop handlar ju om huruvida det är möjligt att både rita som det ser ut, rita så att de tävlande förstår och samtidigt följa normen i detalj. Problemet blir inte mindre av att normen har många motsättningar. Särskilt mellan allmänna delen (som jag anser vara grunden) och detaljanvisningarna.
grislåret 2015-06-04 21:14 #214
Att det kan vara så svårt med kartritning. Om man ritar som det ser ut och att de tävlande förtstår vad man menar och dessutom följer gällande norm.
Sen kan Old mfl tycka vad f.n de vill om både stormfällen o hjälpkurvor!
Nybörjare 2015-06-04 20:03 #213

Svar till inlägg av Orientering.se, 2015-06-04 17:01:

Det verkar som att någon (antagligen Andreas) läser denna tråden och uppdaterar efterhand.

Intressant att avsnittet om hjälp kurvor uppdaterades idag då det igår stod att man fick använda flera hjälp kurvor. Inte lätt att hänga med.
Nybörjare 2015-06-04 19:58 #212
""I normen finns det två olika minimimått angivna för yta i heltonsfärg - 0,5 mm2 respektive 100 kvm i naturen (10,5 mm x 10,5 mm på kartan). Vilket mått gäller?"

För närvarande är vår uppfattning att det korrekta måttet är 56 kvm/0,25 mm2 (7,5 x 7,5 m/0,5 x 0,5 mm)."

Undrar hur många försök de behöver får att få till denna.

Det som står i frågan är att det finns två olika mått, 0.71mm x0.71mm =0.5 mm^2 <=>112.5 m^2 eller 100 m^2 <=>0.667mm x 0.667mm=0.44 mm^2

Hur har de klarat att då dra slutsatsen att ytan ska vara 56 m^2?<=>0.25mm^2 och inte ett av alternativen som faktiskt står i normen*?

I frågan i alla fall. I normen klarar jag inte att finna dessa 100 m^2 men i den svenska versionen (som ju inte gäller) står det fölgande som ju inte stämmer.
"Minsta färgyta
- blå, grön, grå eller gul helton, samt svart punktraster: 0,5 mm² (100 m²/10,5x10,5 mm)"

Om 10.5 mm ska vara 10.5 m så är det ju så att 10.5 x 10.5 inte är 100 utan 110.25

Nu vet jag inte vem som frågat den frågan men frågan är ju också felaktig.
Orientering.se 2015-06-04 17:01 #211
Sidan med frågor och svar om kartnormen verkar vara uppdaterad, bland annat med korrekta mått för yta i heltonsfärg och en mer förklarande text om vindfällenas vara eller icke vara:
http://www.orientering.se/Arrangera/Kartfragor/Kartankart-teckenpolicyochnormer/Fragorochsvaromkartnormen/
Myran 2015-06-04 16:03 #210
>>Tjommen>>Zerbembasqwibo!
Då får det lyftas till högre nivåer, WOC i Skottland.
Tjommen 2015-06-04 15:56 #209

Svar till inlägg av Ko, 2015-06-04 15:27:

Det på o-ringen är årsmöte, med föreliggande kartpromenad på kasserade kartor som ritats för o-ringen. Den mellan liggande middagen är inte öppen för alla däremot. Däremot anordnar de konvent för att bland annat motverka skogsprint...
Myran 2015-06-04 15:34 #208

Svar till inlägg av Tjommen , 2015-06-04 15:25:

Men det finns!
SM lång 2014 ;-)
Ko 2015-06-04 15:27 #207

Svar till inlägg av Jo, 2015-06-04 14:52:

Tänkte mer på det som väl alltid anordnats i november. Terrängbesöket på O-ringen är väl mer en träff.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Senast kommenterat

Torsdag 19/5
Onsdag 18/5

22:39

Jukola 2022

14

 

22:25

Rätt uttagning ?

2

 

Tisdag 17/5

21:47

Eventor nere igen...

676

 

14:30

SM knockout-sprint

56

 

Måndag 16/5
Söndag 15/5
Fredag 13/5

15:56

10MILA 2022!

644

 

Torsdag 12/5

07:50

Elitklass

13

 

Tisdag 10/5

15:03

10Mila förbättring?

91

 

11:29

Vårdatumstoppet

38

 

Måndag 9/5

16:21

Mer jämställdhet

22

 

14:32

Mediebevakning

63

 

Lördag 7/5
Torsdag 5/5

12:09

Jobb för orienterare

205

 

09:16

Silly Season 2022

182

 

Tisdag 3/5

09:51

Långdistans??

15

 

09:29

Orienteringspodcast

22

 

Måndag 2/5

11:17

Dusch på TC

82

 

Söndag 1/5

20:04

Orienteringslåtar

49

 

18:17

Sverigelistan 2020

569

 

Onsdag 27/4
Måndag 25/4

17:33

Tjejer som orienterar

155

 

11:40

-Arrangemangsreklam-

814

 

Söndag 24/4

21:04

Tävlingsavgifter

28

 

Lördag 23/4

14:32

Natt sm

36

 

Fredag 22/4
Onsdag 20/4

09:04

O-ringen 2020

1012

 

Tisdag 19/4

18:34

Swedish League 2022

85

 

Söndag 17/4

19:21

Kolmårdskavlen

3

 

Lördag 16/4

18:15

Stigtomtakaveln 2022

41

 

Tisdag 12/4

14:33

OK vilse är vilse

14

 

Måndag 11/4

06:59

Äldremisshandel!

31

 

Söndag 10/4

18:49

Kartskala

36

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng