Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Granbarkborren

Sten I  2023-02-22 14:22
Hur ser skogarna ut nuförtiden gällande granbarkborren? Påverkar det vår sport att idrottsarenan förändras drastiskt?

Hur tycker ni att vindfällen av granbarkborreangripen skog ska definieras på kartan? Grönt raster eller opasserbar häck? Kanske opasserbar grön?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2023-03-19 15:29 #19

Svar till inlägg av B, 2023-03-19 10:07:

Med tanke på trådens ämne så kanske det kan vara värt att nämna att i den där sluttningen ner mot Gammelmyran så är det inte granbarkborren eller något sådant som är skulden till alla fallna träd även om risken finns att de frodas där. Som jag har uppfattat saken så har de flesta träden fallit av sin egen tyngd då sluttningen är väldigt brant med ett tunnt lager jord på slätt men lutande berg.När granarna blir tillräckligt stora så räcker inte jorden för att hålla rötterna på plats.
B 2023-03-19 10:07 #18

Svar till inlägg av Vår fiende cyklar inte, 2023-03-19 08:57:

Ja, tyvärr känns det allt mer som att vi lånar skogen av olika skäl. Jag håller med om att det är olyckligt att utvecklingen gått dit, just det är inget bra.

I Stockholm kan man få intrycket att markägare och kommunekologer är ett mer påtagligt och oberäkneligt problem än journalister och länsstyrelsens tjänstemän. Orienteringen är inget rött skynke för journalister och länsstyrelsen har oftast en känd regel att följa. men helt riktigt finns det många intressen och hinder att kryssa mellan.

Just granbarkborren är dock inte särskilt gillad av någon, och förstör terrängen för oss alla på olika vis oavsett om man lämnar eller avverkar. De arter som gynnas får nog mer än de behöver för att ha det bra dessutom. Kan någon med lupp och Kånken få bukt med dem så vore det fint.
Vår fiende cyklar inte 2023-03-19 08:57 #17

Svar till inlägg av B, 2023-03-18 22:36:

Intressant att du säger "låna terrängen". De uppburna och upplysta lägger beslag på så mycket de kan med hjälp av okunniga journalister och länsstyrelsens tjänstemän. Göre dig icke besvär om du inte bär lupp o kånken. Med nylonställ kvalar du tyvärr in i samma fålla som de latexklädda medelålders männen.
Typen 2023-03-19 08:17 #16
Å sen har vi resten av landet där skördarna bestämmer...
B 2023-03-18 22:36 #15

Svar till inlägg av PS, 2023-03-18 21:25:

Jo, så är det nog.
Stiftelsen förvaltar både NP och reservat. Vid Tyresta by samt Åva/Stensjödal så ingår det att gallra skogsbryn samt ha skogsbete även på gränsen mot NP (och när inga djur betar så röjer man manuellt). Vid Åva/Stensjödal ser det ut som att man på kartorna har lagt in skogsvård/bete i områden inne i NP. Från från Lanan är det våtmarker samt att säkra vatten till Åvaån och öringarna som man får hålla öppet, röja och idka skogsvård. Gammelmyra har som sagt också skogsbryn man vill underhålla.

Det är lite oklart ändå hur man genomför det, och det är väl den aviserade ökningen av insatserna i och intill NP som vissa reagerar på. Men det sker ett visst arbete med att vårda skogen även inne i NP.

För min del är det inga problem om man sköter NP, t ex utökar antalet grillplatser vid Bylsjön och röjer lite, drar fram leder med underlag för barnvagnar och rullstolar att ta sig fram på, bygger det planerade utkikstornet vid Bysjön (eller finns det redan?).
Jag upplever inte som att de avverkar skogen, och har svårt att bedöma om de skyddsvärda miljöerna gynnas av gallring eller inte (det beror väl på vilken typ av arter som man prioriterar just där).

Jag hoppas också att vi fortsatt får låna terrängen ibland för orientering, jag tror inte att vi ger större slita än annat friluftsliv om vi planerar klokt. De cyklister man ser spåren av ger mer påverkan än en orienteringstävling under en helg.
PS 2023-03-18 22:08 #14

Svar till inlägg av PS, 2023-03-18 21:25:

Kanske borde förtydliga varför jag skulle kunna tänka mig att de vill ta en bit in från åkerkanten. Stiftelsen har ju dubbla uppdrag. I nationalparken ska skogen i stort sett få växa helt vilt och det gäller även stora delar av naturreservatet men i andra delar av naturreservaten ska de i stället bevara och återskapa den gamla kulturmarken. Ibland står nog dessa mål i viss motsatsställning och det är nog främst där de avverkar. Det största ingreppet som gjorts de senaste åren är nog vid Källvretarna. Dessa ver igenplanterade med gran men nu har man avverkat all gran, brutit upp stubbarna, dikat ur och försöker återskapa den ängsmark som fanns där för typ 100 år sedan. Om detta är bra eller dåligt kan man ha åsikter om men urienteringssynpunkt tycker jag i alla fall inte att det blev sämre. Jämför gärna öster om 8:e kontrollen på denna karta: https://kartor.ravinen.org/show_map.php?user=Helena&map=727 med öster om 6:e på denna: http://www.domarstigen.se/doma/show_map.php?user=palmis&map=4501
PS 2023-03-18 21:25 #13

Svar till inlägg av B, 2023-03-18 11:06:

De saker jag har hört talas om hittills har rört naturreservatet men när det gäller Gammelmyra skulle Jag kunna tänka mig att de vill gå in några meter i Nationalparken eftersom gränsen går precis vid den gamla åkerkanten Vill de gå högre upp i sluttningen så tror jag säkert att det kan gå ut över naturvärden men i egenskap av orienterare skulle det väl inte direkt få mig att gå i taket.
https://www.sdfg.se/kartor/SluttningMotGammelmyra.jpg
B 2023-03-18 11:06 #12

Svar till inlägg av PS, 2023-03-18 08:56:

Jag kan erkänna att jag inte själv kollat med Tyresta vad dom har för exakta planer, och ännu har jag mest sett att man röjt träd som fallit över leder och stigar. Men jag har set information om att det inte bara är reservatet utan även NP man kan tänka sig att ha skogsskötsel inom.
https://skyddaskogen.se/gallring-i-tyresta-nationalpark-hotar-rodlistade-arter/
karraz 2023-03-18 10:02 #11

Svar till inlägg av Naturmuppen, 2023-03-17 18:24:

Den "orörda John Bauerskogen" existerar inte. Granskogens naturliga/opåverkade dynamik skulle aldrig kunna ge upphov till den sortens enskiktade likåldriga skog med obefintlig diameterspridning. En fantastiskt pampig skog med mycket höga upplevelsevärden och definitivt inte utan naturvärdespotential - men den är alltid resultatet av mänsklig påverkan/skötsel.

Häri ligger också den stora naturvårdsparadoxen - skogar som i allmänhetens ögon får höga poäng när det görs studier på vilka naturtyper som uppskattas är nästan alltid resultatet av omfattande långsiktig skötsel. I den typen av studier får t ex hyggen och täta ungskogar mycket låga upplevelsepoäng medan exemplet "John Bauerskog" hamnar i topp. Missuppfattningen/paradoxen ligger dock i att allmänheten generellt samtidigt tror att det är i dessa skogar den högsta biologiska mångfalden finns att hitta vilket nästan aldrig stämmer - skogar med de högsta upplevelsevärdena är ofta biologiskt tämligen fattiga och ointressanta.

Skogar med riktigt hög biodiversitet, fr a om vi pratar gran- och lövskog, får oftast riktigt låga poäng i allmänhetens upplevelseskattning. De är helt enkelt för stökiga och oframkomliga för att uppskattas av vanligt folk. Tallskogar har en lite annan dynamik och ger därmed ett lite annat utfall, men på det stora hela finns det en betydande kunskapslucka ur allmänhetens perspektiv när det kommer till biologisk mångfald kontra upplevelsevärden. Rent allmänt är det nog svårt att hitta någon som aktivt skulle ta ställning MOT bevarande av biologisk mångfald, men ytterst få vet vad det innebär när det kommer till skog- och skogslandskap.

Med dagens skogsbruk kommer det aldrig att råda brist på den sortens skogar som uppskattas av vanligt folk - skogarna/bestånden kommer flytta runt i landskapet över tid beroende just skogsbruket men de kommer alltid att finnas i överflöd. Att på riktigt bevara biologisk mångfald är något helt annat....
PS 2023-03-18 08:56 #10

Svar till inlägg av B, 2023-03-17 21:58:

Jag vet inte om du har missförstått eller om du avsiktligt försöker förvirra genom att blanda äpplen med päron. Avverkningarna har inte skett i Tyresta nationalpark, där vi inte får tävla, utan i det omgivande Tyresta naturreservat där vi får arrangera tävlingar ganska regelbundet. Det finn krafter som arbetar för att göra nationalparken större in på områden som nu är naturreservat. Något som vore fatalt för våra möjligheter att tävla där. De hårdaste kritikerna av stiftelsen kommer förmodligen från detta läger.
B 2023-03-17 21:58 #9

Svar till inlägg av Naturmuppen, 2023-03-17 18:24:

Man får ju inte tävla/arrangera i Tyresta men just nu upplever jag den som extra brötigt med många fallna träd. Tydligen röjer man lite dessutom.
https://skyddaskogen.se/skotselatgarder-i-tyresta-naturreservat-ifragasatts-gallringar-avverkning-av-gamla-trad-och-lagor-tas-bort/
PS 2023-03-17 21:39 #8

Svar till inlägg av Naturmuppen, 2023-03-17 18:24:

Kul att du skriver "orörda John Bauerskogar". Jag har nämligen läst att den skogstyp som John Bauer brukade använda som bakgrund var så långt från urskog man kan komma.Den storstammiga regelbundna granskogen med mossbeklädd mark var i stället resultatet av igenväxt (eventuellt planterad) gammal hagmark som tydligen var vanlig i de delar av Vista där han hittade sin inspiration.
Naturmuppen 2023-03-17 18:24 #7

Svar till inlägg av Träsk-Närking, 2023-02-28 14:14:

Reservat som helt lämnas till sitt öde kommer att utvecklas i en riktning som vi orienterare skulle kalla extremt brötig. Det är bara en tidsfråga innan det inträffar. Det tar längre tid i norr än i söder men stormar och bränder kan snabbt förändra läget också i norr. Den här typen av reservat tror jag ändå att vi behöver men kanske inte runt knuten. Den romantiska bilden av orörda John Bauerskogar kommer nog att få sig en törn vad det lider.
Navigator 2023-03-16 23:38 #6

Svar till inlägg av Träsk-Närking, 2023-02-28 14:14:

Trolla på
Träsk-Närking 2023-02-28 14:14 #5
Faktum är att de kommunägda skogarna oftast blivit totalt förstörda av granbarkborre-angrep.
Flera kommuner har en ledning för sina skogar som är insnöade på att driva dessa ur ett flummig miljöaspekt och sedan kallar det för Naturreservat.

Tyvärr saknades kunskap hur man bekämpar barkborre-angripen skog och låter all granskog
att bli total-förstörd och omöjliggör för fritidsfolket / orienterare att vistas i dessa områden.
Det är mer rätt att kalla dess områden för Naturkatastrof istället för Naturreservat.

Ett skrämmande exempel är friluftsområde Markaskogen i sydöstra kanten av Örebro stad.
Boris 2023-02-23 09:28 #4

Svar till inlägg av Ja skit, 2023-02-22 22:14:

Ja i Stockholmsområdet är ju stor del av markerna vi orienterar på reservat eller kommunägt och där gör man oftast inget. De exempel jag tänker på är främst sådana reservatsmarker.
Ja skit 2023-02-22 22:14 #3

Svar till inlägg av Boris, 2023-02-22 21:14:

I reservat kan det bli som du beskriver. mitt favoritreservat förstördes av barkborrar som följdeffekt av stormen Gudrun, inget blåste ner just där men baggarna invaderade senare. Det är fortfarande omöjligt att springa i.
Boris 2023-02-22 21:14 #2
Min erfarenhet är att det kan bli rejält oframkomligt vid kraftiga angrepp. Mer svårt än normalt grönraster.
Sedan börjar vi nu se skogsområden där, några år efter de stora angreppen, pionjärer tar över, gräs, hallon och lövsly, likt efter en brand. Då blir det grönt av det plus att vindfällen ligger kvar. Då riktigt svårframkomligt.

Nej 2023-02-22 20:42 #1
Ser inte mycket av den typen av skador. Betydligt mera påverkande är stora rotvältor med det har vi ju sluppit också i många år nu.

Senast kommenterat

Tisdag 28/5

09:32

Fri minutstart

131

 

Måndag 27/5

23:04

Jukola 2024

8

 

13:58

Stafettligan #4

44

 

Söndag 26/5

23:27

Världscupen 2024

17

 

21:22

-Arrangemangsreklam-

984

 

Lördag 25/5
Fredag 24/5

13:00

Svinpesten är här

194

 

Torsdag 23/5

10:33

10-mila från 2024

1972

 

Tisdag 21/5
Måndag 20/5

09:24

Jobb för orienterare

235

 

Söndag 19/5

07:06

Träningsläger

4

 

Lördag 18/5

18:49

Livelox feedback

259

 

11:15

Stafettligan

431

 

Fredag 17/5

19:17

Eventor nere igen...

863

 

Torsdag 16/5
Onsdag 15/5
Tisdag 14/5

17:20

Venla 2024

12

 

16:43

JVM 2024

4

 

Söndag 12/5

14:36

Barku shoes?

17

 

Lördag 11/5

14:34

Orienteringsvideos

8

 

Fredag 10/5
Torsdag 9/5

08:25

webbTV 10mila

67

 

Tisdag 7/5

14:21

10-mila höjdpunkter

24

 

Måndag 6/5

15:11

10-Milakartor

17

 

Söndag 5/5
Fredag 3/5
Torsdag 2/5

07:07

Sverigelistan

440

 

Måndag 29/4
Söndag 28/4


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng