Visa inloggningsformulär
Artiklar  

Vem utökade uppdraget (?)

Tävling på lika villkor är ämnet för ett av SOFTs styrelses förslag inför förbundsmötet. 2018 gav Förbundsmötet styrelsen i uppdrag att “formulera ett tillägg till tävlingsreglerna om krav på likvärdigt tävlingsupplägg, oavsett könstillhörighet”. SOFT nöjde sig inte med enbart aspekten ‘könstillhörighet’ utan gick all in på de flesta aspekter man kan tänka sig. Till vilken nytta?

Publicerad 2020-02-27 06:45 (Uppdaterad 2020-02-27 20:24)

 41 kommentarer

Tävling på lika villkor är ämnet för ett av SOFTs styrelses förslag inför förbundsmötet. 2018 gav Förbundsmötet styrelsen i uppdrag att “formulera ett tillägg till tävlingsreglerna om krav på likvärdigt tävlingsupplägg, oavsett könstillhörighet”. SOFT nöjde sig inte med enbart aspekten ‘könstillhörighet’ utan gick all in på de flesta aspekter man kan tänka sig. Till vilken nytta?

Även om detta förslag skulle gå igenom på förbundsmötet går det inte att garanter att alla människor kommer få en likvärdig tävlingsupplevelse, men vad som står klart är att vi inte kan arrangera orientering som vi känner det idag. Självklart är det viktigt med lika villkor!

Damklass ska uppmärksammas och arrangeras på samma sätt som herrklass, banläggare ska lägga intressanta sträckor för alla åldrar (även om det självklart är betydligt mer utmanande att få till det på en kortare bana än på en längre), etc. Men i SOFTs förslag på tillägg i TR 2.1.3 finns många fler parametrar med:

TR 2.1.3 Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar

Alla som är med på en tävling ska få ett likvärdigt tävlingsdeltagande. Skillnaden i likvärdighet kan vara mätbar eller baserad på deltagarens upplevelse. 

Tävlingar ska vara utformade på ett sådant sätt att ingen diskrimineras på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller ålder.

Att alla är välkomna att tävla och delta i orientering är självklart och ingen ska behandlas illa i samband med våra arrangemang. I de allra flesta fall handlar deltagandet dock om att delta på sina egna villkor, inte lika villkor. Att arrangera en tävling där alla, oavsett t.ex. funktionsnedsättning och religion, kan tävla under rättvisa och likvärdiga förhållanden utan att bli diskriminerade är tyvärr som en omöjlighet. En blind person t.ex. kan aldrig under rättvisa och jämförbara förhållanden tävla mot seende. En person vars religion förespråkar vila på lördagar kan aldrig delta i tävlingar som arrangeras på lördagar. Arrangemangs utformning och genomförande kan inte rätta sig efter alla aspekter som listas i SOFTs förslag för tillägg i TR 2.1.3.

Det som kan och bör göras vid arrangemang är snarare att möta alla deltagare under de förutsättningar som är möjliga i varje enskilt fall så att deltagare kan delta på sina villkor. Kan en person med avvikande färgseende få ett särskilt banpåtryck? Toppen! Kan en person som har svårt att gå få skjuts till starten? Jättebra! Men vi kan inte kräva att arrangörer klarar att möta alla anpassningar som möjligt önskas, och lika tävlingsvillkor kommer vi oavsett ändå inte kunna uppnå. 

Att bedömningen av detta likvärdiga tävlingsdeltagande dessutom delvis lämnas till deltagarens upplevelse kan också bli problematiskt  för arrangörer med deltagare som skulle kunna känna sig kränkta över godtyckliga situationer och som helt enkelt har rätten på sin sida oavsett vad som hänt eftersom det är deltagarens upplevelse som avgör. 

Denna skrivning bör diskuteras ett varv till och sedan formuleras om så att den går att följa samtidigt som vi fortsätter tävla i världens bästa idrott! Kanske rent av återgå till det ursprungliga uppdraget från Förbundsmötet 2018: att formulera ett tillägg till tävlingsreglerna om krav på likvärdigt tävlingsupplägg, oavsett könstillhörighet?

Man kan undra varför SOFT utökar förbundsmötets förslag från början, vem gav uppdrag till det? Och varför formulera och skapa den så att den inte går att uppfylla?

Mikael Andersson

mikael@mickesweb.se

 

 

Skriv summan av nittionio plus sju i rutan

 
 

Kommentarer

transaktivist 2020-09-09 12:24 #41
H40> En transman springer naturligtvis motsvarande herrklass. Likaså icke-binära. Transkvinnor är lite klurigare, men här finns IOF transgender policy testosteronnivåer, så det är bara att gå efter den. Jag skulle vilja säga att orientering är en mycket bra idrott för transpersoner, då herrklass är öppen för alla, och oftast även finns öppna banor för alla kön. Hela arenan betraktas som ett stort könsneutralt omklädningsrum. Problemet skulle väl möjligen i så fall fördomar bland utövarna, så det kanske inte är så dumt med ett förtydligande i regelverket?
H40 2020-03-05 22:44 #40
Så hur ser en vanlig orienteringstävling ut som är likvärdig för alla tävlande och där ingen diskrimineras pga av tex funktionsnedsättning? Vilken klass ska en man i en kvinnokropp springa utan att hen känner sig kränkt?
Wiki 2020-03-05 22:17 #39
Många, även du, verkar hänga upp sig på att alla måste kunna utöva alla fyra grenarna med den nya paragrafen när det är uppenbart att den mer ska ses som en portalparagraf utifrån hur de olika grenarna är definierade. Du skriver nämligen att alla tävlingar ska vara lika bra för alla. Det är inte vad som står i förslaget. Likvärdigt är inte samma sak som lika.

Samtidigt skriver du emot dig själv genom att handikappade kan hålla på med PreO utifrån hur den grenen är definierad. Så hur menar du att sättet det är skrivet på medför en massa problem?
H40 2020-03-05 21:15 #38
Jag förstår inte ens vad du vill komma. Trodde att paragraferna jag diskuterade handlade om orientering och inte bara orienteringslöpning och handikappade kan hålla på med PREO.

Som jag skrev tycker jag det är en stor skillnad mellan en inkluderande idrott, som deras uppdrag gick ut på och att alla tävlingar subjektivt sätt ska vara lika bra för alla.

Egentligen tror jag väl mest det handlar om att kvinnor och män ska få tävla lika länge och prioriteras lika mycket. Men så lägger man på lite annat generella saker som på sättet det är skrivit medför en massa problem.
Nina 2020-03-05 20:54 #37
Ja om man inte tar sig fram blir det svårt. Mentala variationer kan lösas med uppföljare i öppen klass, men är man rullstolsburen, blind eller annat så...
Wiki 2020-03-05 20:48 #36
Då kan du backa några paragrafer i regelverket till paragraferna i kapitel 1, vilka också är typiska portalparagrafer och som bland annat definierar grenen orienteringslöpning:

1.1.2 Orientering innebär, i sin ursprungliga form, att utövaren på sin väg mellan start och
mål ska besöka ett antal kontroller utan andra hjälpmedel än karta och kompass. Start,
kontroller och mål ska vara angivna på kartan och markerade i terrängen.

1.1.3 Orientering är av tradition självvald väg i okänd terräng. Den tävlande ska därför
under tävlingsmomentet genomföra orienteringen självständigt.

1.1.4 I orienteringslöpning ska den tävlande förflytta sig till fots mellan start och mål.

Det är utifrån de här ramarna paragrafen om tävling på lika villkor ska vägas.

Så som orienteringslöpning är definierat idag kan alltså inte alla handikappade, eller mer korrekt personer med funktionsvariation, utöva den grenen och det kan ingen utifrån definitionen kräva heller.
H40 2020-03-05 20:24 #35
Ja, en handlar om rättvisa och likvärdiga tävlingar och den andra handlar om en välkommande till orienteringsföreningen. Jag tycker iallafall att det är ett klart hårdare skrivning att skriva att en tävling ska vara rättvis och likvärdig för alla jämfört med att idrotten ska vara inkluderande för alla.

En vanlig tävling idag är ju faktiskt inte inkluderande för handikappade men orientering som sport inkluderar handikappade för att ta ett exempel.
Wiki 2020-03-05 19:33 #34
Då tolkar du regelverket fyrkantigt. Notera att den föreslagna paragrafen börjar med "Regelverkets ändamål är att skapa rättvisa och likvärdiga tävlingar.". Det är typiskt för en portalparagraf som enligt Wikipedia ofta beskriver det övergripande syftet med en regelskrivning och inom vilket område den ska verka.
H40 2020-03-05 17:07 #33
Tycker att den nya skrivningen är väldigt mycket striktare än den du citerar.
VP 2020-03-05 16:30 #32
Från en av utvecklingsresorna i verksamhetsplanen som antogs vid förbundsmötet 2018, alltså samtidigt som motionen antogs:

"
Inkluderande idrott för alla

2025 känner sig pojkar och flickor, män och kvinnor och i olika åldrar och med olika förutsättningar och bakgrund välkomna till orienteringsföreningen oavsett kön, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller ålder.

De övergripande målen med utvecklingsresan för 2019-2020:

• Utveckla träning och tävling samt mötesformer efter människors förmåga och möjlighet att
vara med
• Arbeta för att sänka kostnader och andra trösklar för deltagande i idrott
• Säkerställa att aktiviteter är tillgängliga för alla (säkerställa att det finns aktiviteter för alla)
"

Hade väl varit tjänstefel av SOFT och arbetsgruppen att inte föreslå den komplettering av regelverket man nu föreslagit till årets förbundsmöte. Om det inte gjorts hade det förmodligen blivit hårda fingerslag från delegaterna på förbundsmötet.
ml 2020-03-04 07:35 #31
Jag har själv varit på 5 eller 6 förbundsmöten. Det har varit många gånger som engagerade har ställt sig upp och debatterat, men ytterst få (kommer inte på någon enstaka gång) som majoriteten av förbundsmötet gått emot styrelsens förslag.
xxx 2020-03-03 21:47 #30
ml >> Jag vet inte vilket mandat de har, men i just detta fallet så är det ju ett FÖRSLAG till förbundsmötet. Så det är ju där beslutet tas. Om FM säger nej så blir det väl inget? Så där kan jag inte se något problem. Dock har jag synpunkter på delar av skrivningen som jag inte tycker är helt genomtänkta. Det har förhoppningsvis FM också.
ml 2020-03-03 19:45 #29
Fjäderhönan >> Vad styrelsen kan och får göra styrs av stadgarna.

Styrelsen ska bl.a.
1. verkställa förbundsmötes beslut,

Att gå för långt är kanske inte att verkställa beslutet
Fjäderhönan 2020-03-03 15:23 #28
För övrigt tror jag Mr Andersson blandar ihop begreppen "lika" och "likvärdig" i nyheten.
Fjäderhönan 2020-03-03 15:15 #27
Vore det inte märkligt om en styrelse inte fick utöka eller ta sig an vilka uppdrag som helst så länge de ligger i linje med uppsatta mål för verksamheten (i det här fallet att bli fler genom inkludering)?

Anmärkningsvärt vore väl om styrelsen INTE uppfyllt förbundsmötets beslut med uppdraget att ta fram ny regeltext för likvärdigt tävlingsupplägg oavsett könstillhörighet.

Nu är det gjort. Å lite till.
Nina 2020-03-01 11:10 #26
Ja det ska det vara lika så ska det vara lika. Utöver självklara nackdelar (och hur tråkigt det skulle varacatt splittra sammamhållningen och gemenskapen) med att dela upp på ålder eller nivå skulle det nog heller inte göra det mer likvärdigt. Låt oss säga att motionsorientering läggs separat - vem skulle börja anordna såna med den kvalitet som vi får när vi är på samma arena och samma skog som tävlingsklasserna? ÖM skulle inte få de lite sämre ungdoms och vuxensträckorna, men slutprodukten skulle nog bli sämre än om vi varit på tävlingarna, exempelvis. Ofta tydlig skillnad på banorna i en närtävling och om man åker på en nationell tävling mer mitt i ingenstanns.

Kanske samma för ungdomarna? Istället för att ha valt ett fantastiskt område och ansträngt sig för att lägga bra ungdomsbanor, är det väl betydligt lättare att välja ett stigrikt naturreservat typ så blir banläggningen för lättare klasser enklare.
uppdelning? 2020-03-01 10:00 #25
Man kanske vill att det som i några andra idrotter ska arrangeras separata ungdom, veteran, herr och dam tävlingar? Då blir det ju mycket lättare att klara att inte särbehandla någon med marginella skillnader. Annars så får väl regelverket för klasser och banor mycket tydligare förklara vad som ska skilja (så att det finns inbyggt att allt inte har samma behov/krav.
Regelnissen 2020-03-01 08:44 #24
Det här med utökning av uppdrag är en ren sjuka. Verkar också existera på alla styrelsenivåer. Man slåss om att vara bäst i klassen regelverk. Tror dock att det här beteendet kommer att slå ut både klubbar och arrangemang.
SG 2020-03-01 05:35 #23
Jag har lite svårt att förstå innebörden av detta, men noterar att i materialet inför förbundsmötet så diskrimineras våra unga skidorienterare som tagit medaljer på USM. Om vi nu ska vara likvärdiga i allt så borde kanske också fakta & statistik från grenarna presenteras likvärdigt.

xxx 2020-02-29 22:44 #22
Nej, det mesta är det inget problem. Självklart ska man inte diskrimineras pga av tex religion och etniskt tillhörighet. Men det där med ålder tycker jag blir problematiskt. Självklart ska alla få en bra orienteringsupplevelse oavsett ålder. Men om detta går igenom tror jag det finns risk att det finns H75-elitlöpare som skulle kräva att de ska få lika mycket uppmärksamhet som H21 elit. Då kan vi få ett problem.
Jaha 2020-02-29 16:54 #21
Från underlaget: "Tävlingar ska vara utformade på ett sådant sätt att ingen diskrimineras på grund av kön, men i arbetet tas även hänsyn till fler åtgärder för inkludering.".

Motionen till FM 2018 fokuserar på jämställdhetsfrågan där det antagligen finns mest att göra på våra orienteringstävlingar men när jobbet ändå görs med att ta fram en ny regelskrivning hade det känns ologiskt att exkludera övriga delar i diskrimineringslagen:

"2008:567
Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder."

Ser inte riktigt problemet.
Jaha 2020-02-29 16:40 #20
Jag som trodde det var en motion där förbundsmötet gav SOFT i uppdrag att ta fram ett förslag på ny regelskrivning men vad vet jag.
Äh! 2020-02-29 15:53 #19
Öh... > Bra tänkt, ett av de bättre inläggen i tråden.
Öh.. 2020-02-29 15:42 #18
Tror detta är lite floskler som SOFT kan behöva ha att visa upp för RF när de blir granskade av dem. De är ju sedan helt omöjliga att tillämpa bokstavligt i verkligheten som kommentarerna visar, men här och var kommer kanske någon lokal entusiast skapa något med inspiration och hänvisning till dessa.

Om skarpa förslag kommer som gå mot mer likvärdighet så kommer förmodligen SOFT vara de som kämpar emot med näbbar och klor. För hos de allra flesta tjänstemännen på SOFT är målet om världens bästa landslag överordnat allt annat. De vill inte heller ha hårdare krav på arrangemang för färre arrangemang drabbar ju deras finansiering.
Barometern 2020-02-28 19:07 #17
Nej, det är inte SOFT, det är RF och de styrs i sin tur politiskt så det är DU som röstat fram en regering som på allvar är feministisk, icke-diskriminerade osv. Det är det du nu ser och upplever fel/krångligt. Det finns ju parti för dig att rösta på 2022 så du slipper krångla med att vis hänsyn till alla minoriteter och slipper ta tag i diskrimineringsfrågan.
- 2020-02-28 08:11 #16
Elbo, och det lär inte bli mindre av denna vara framöver heller.
Nina 2020-02-28 07:32 #15
Är det 40% per OLGY eller totalt?
Varför måste SOFT krångla till det? 2020-02-28 06:58 #14
RF har beslutat att Idrottsrörelsen ska på alla nivåer arbeta målmedvetet så att till stämman 2025:

kvinnor och män i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent.
valberedningar på alla nivåer består av lika antal kvinnor och män.
andelen kvinnor respektive män på högre befattningar, till exempel generalsekreterare/ förbundschef, sport-/ utbildnings-/ utvecklingschef eller liknande, inom idrottens olika organisationer uppgår till minst 40 procent.
andelen kvinnliga och manliga tränare inom respektive idrott uppgår till minst 40 procent:
inom barn- och ungdomsverksamheten på föreningsnivån,
vid riksidrottsgymnasierna (RIG)
vid nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
vid SF:s landslagsverksamhet
Nina 2020-02-27 23:43 #13
Känns som att man borde fokusera på mer praktiska saker än saker som låter fint.
Men den dagen en arrangör för SL eller O-ringen ska sätta sig ner och tänka hur man ger likvärdiga tävlingar för HD21E och Öppen 7 lär bli döden för orienteringen. Ett exempel på likvärdig tävling är väl typ luffarligan i Stockholm, men ska den verkligen vara normen för alla tävlingar?

Och nästan skrattretande svammel och likvärdiga tävlingar när man gör allt i sin makt för att sära på de duktiga åldersklasslöparna och resten, nu även i unga åldrar. Att se sina kompisar ladda inför sina starttid och gå igenom startfållan med nummerlapp och startprocedur när man sjäv är förvisad till motionsklass är inte likvärdigt, samtidigt säger förslaget att det ska vara likvärdigt. Och åldersklassen kan ju ha prisutdelning, har öppen för 16 år och ynge priser??...
Mer förvirrad än nånsin 2020-02-27 23:38 #12
* att könsnormerande priser undviks.

Idag är väl normen att man ska ge "tvärtomsaker" till barnen för att cementera de omvända könsrollerna mot hur det var för säg 20 år sen. Det ska vi alltså inte göra. Är det att vi ska åter ge bilar till pojkar och dockor till tjejerna? Eller är det att bilar och dockor inte överhuvudtaget ska ges? Är en festis neutralt, om den är vit eller svart till färgen? Röd och grön kanske är för vågat? Eller vad avses här?

Som arrangör tycker jag de ska ge de priser som de lyckas dra ihop, och så får väl pristagarna välja själva eller så lottas... eller. Jag vet inte längre, är det liksom ett problem om H21 får en domkraft och D16 rosa pennor? Ja, det är troligen det. Eller i vart fall för den minoritet 40% som hellre haft "tvärtom-priset"?

Alla är vi fast i normerna, även den som säger sig vilja bryta de. För alla vet ju tydligen vilka normer som gäller och dessa ska vi då bryta.
Nina 2020-02-27 23:18 #11
Och vem blandade in könstillhörighet i detta? Har ett enda problem med könstillhörighet uppkommit? Är det i så fall en juridisk man som ville delta i damklass? Eller någon som blev kränkt över att det inte fanns en könsneutral dusch?

På tal om funktionsnedsättning och ålder blir det svårt om det ska gälla alla. Har en icke-orienterande förälder med urusla knän, som inte tar sig fram överallt, men som varit med och supportat. Till och börja med kan han omöjligt delta, och för det andra har det funnits fall där han inte riktigt kunnat ta sig till arenan eller därifrån tillbaka till bilen på ett bra sätt. Och några fall där han inte kunnat ta sig via anvisad väg till starten för att denna var snitslad genom obanad terräng och där tar han sig inte fram. Samma sak med rullstolar och rullatorer, allt är ganska kört. Inga handikappplatser brukar ju heller inte finnas, vi kan plåga arrangörerna ännu mer genom att tvinga dem att ha det tillgängligt i närheten till arenan.

Blir också svårt med många funktionsnedsättningar, tänk synskada, utvecklingsskada, saker som påverkar det mentala...
Zerbembasqwibo 2020-02-27 23:16 #10
Jag är böjd att hålla med om att just likvärdigheten kan bli problematisk, men det beror nog på min intellektuella begränsning snarare än nåt annat.
Nina 2020-02-27 23:05 #9
Zerbembasqwibo, jag är ironiskt och pekar på oroligheterna.
Jag är helt för att HD21 får de bästa sträckorna, och att HD14 prioriteras före ÖM5. Men helt likvärdigt, det blir det inte, och alla mål att uppnå det kommer inte leda någonstanns eller göra sportens helhet sämre.
Nina 2020-02-27 23:03 #8
Jag gick en öppen bana på 25-manna 2019 då hälsan inte var på topp. Jag gick i nåt konstigt område med en sanddyn i ett industriområde, med en helt annan känsla än vad de tävlande i stafetten fick ha. Absolut inte likvärdigt! Jag vill få känna samma stämning som de i stafetten! Jag fick heller inte ta mig an de djupa dikena, det gör mig ledsen. På 10-mila 2018 var jag dessutom förvisad 1,5km gångväg bort till ett annat skogsområde än stafettdeltagarna, det området var inte lika fint eller bra, mer stigrikt och mindre.Jag vill springa just där stafetterna går! Med samma upplopp! Och synas i TV produktionen och ha löpande kamera efter mig. Allt annat är inte likvärdigt... :D:D
Zerbembasqwibo 2020-02-27 23:00 #7
Nina, inget hindrar att du tränar lika mycket som den som vinner så att du också får din brödrost och inget hindrar att du ställer upp i H21! Därför är det inte diskriminering, att du väljer att inte träna lika mycket eller att springa öppen bana.
Nina 2020-02-27 22:57 #6
Ja nummerlapp vill jag också ha! Även de gånger jag går runt Öppen 1. Jag vill också att någon ger mig förstart och avprickning om elit-klasserna har det, det ser så coolt ut. Sen vill jag som vuxen förvirrad löpare i orange motionsklass få exakt lika bra sträckor som HD14. Fy om de skulle prioriteras. Samma sak i öppen 8, jag vill ha samma som H21, huvudklassen ska minnsann inte få ha det pyttelite bättre än mig, eliten kan få kryssa runt mig när jag masar mig fram framför dem. Ingen speaker har heller uppmärksammat mig när jag gått i mål (undantag när jag gjorde jättetidig start i öppen på ett sprint DM och var först i mål). Jag har aldrig fått ett pris, jag vill få festis precis som ungarna i inskolning! Eller en brödrost. Någon prisutdelning har jag heller aldrig fått närvara på... Och jag vill få bra terrängområden på O-ringen, samma start som elitklasserna om det är medeldistans, allt annat är ju sämre.
Nina 2020-02-27 22:50 #5
Helt omöjliga saker.

Alla som är med på en tävling ska få ett likvärdigt tävlingsdeltagande. Skillnaden i likvärdighet kan vara mätbar eller baserad på deltagarens upplevelse.

Vad är likvärdigt tävlingsdeltagande? ÖM5 banan är ofta lite sämre än HD14. ÖM7 är ofta sisådär. HD21 snor de bästa sträckorna, H55 eller D45 kanske får en lite sämre. Känner mig kränkt. Känner mig också nedvärderad på SL där öppna klasser gick på ett A4 i 7500-del. Jag vill springa där elitklasserna gick! De hade det finaste området!
xxx 2020-02-27 16:35 #4
Detta borde innebära att det nu ska vara lika mycket priser i alla klasser. Om H21E har speakerbevakning, gps-uppföljning och nummerlappar ska även D10 och H85 ha det.
Eller förmodligen innebär det väl att det inte blir priser eller speakerbevakning i några klasser alls så det inte blir orättvist.
Elbo 2020-02-27 15:53 #3
Kolla igenom styrelsens medlemmar så hittar du roten till detta....
Mr Crowley 2020-02-27 11:10 #2
Känns väldigt byråkratiskt och något som kommer skapa mer jobb för arrangören.
Hawkeye 2020-02-27 10:42 #1
Bra artikel om ett dåligt förslag!

Senaste artiklarna

Måndag 30/8
Onsdag 3/2
Tisdag 29/12
Lördag 26/12
Onsdag 23/12
Söndag 20/12
Torsdag 17/12
Måndag 14/12
Fredag 11/12
Torsdag 27/2
Måndag 27/1
Torsdag 23/1

10:56

Lördagsstängt

10

 

Söndag 15/9

20:34

Framtidens USM

13

 

Torsdag 28/3
Tisdag 22/1
Torsdag 21/6
Måndag 30/4

22:15

10mila 2018

3

 

Onsdag 25/4
Fredag 23/3
Måndag 12/3
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng