Visa inloggningsformulär
Artiklar  

Förbundsmöte på gång

Till helgen hålls årets förbundsmöte på Bosön på Lidingö i Stockholm. Då diskuteras och beslutas om svensk orienterings framtid.

Publicerad 2018-03-12 19:59 (Uppdaterad 2018-03-12 19:59)

 14 kommentarer

Val av nya styrelsemedlemmar ihop med beslut om styrelsens förslag och rörelsens motioner är något av innehållet som står på programmet för förbundsmötet som stakar ut riktningen för svensk orientering de kommande åren. 

Mötet inleds med lunch kl. 12 på lördagen den 17 mars och därefter blir det några informationspunkter innan det formella förbundsmötet öppnas kl 16. Förbundsmötet avslutas kl. 14 söndagen den 18 mars.

Förbundsmötet är ett öppet möte och åhörare är välkomna att delta. Svenska Orienteringsförbundet låter meddela att mötet kommer att livesändas på nätet. Mer information om hur man får tillgång till livesändningen kommer närmare mötet. Här på orienterare.nu kommer det säkert pågå ett "parallellt" förbundsmöte i diskussionstrådarna.

Ett digert program väntar. Mest intressant för den stora massan är troligen styrelsens förslag och inkomna motioner:
- Styrelsens förslag
- Inkomna motioner (med styrelsens yttranden)

Hela programmet finns här.

Vi frågar tidigare FM-deltagaren Sven Lundbäck i OL Alternativet vad han anser om årets möte.
- Förbundsmötet är relativt ointressant i år. Den ändring som kommer att ske är att kartskalan tar ett steg till att bli "fri" för arrangörerna att välja. Men det bygger ju på att de motioner som handlar om det går igenom. 

Vidare tror han att det som kanske är en liten sak ekonomiskt, på ett sätt är banbrytande.
- Det handlar om närtävlingarna och motionsorienteringarna som ska börja beskattas. Administrationen för ett enkelt arrangemang riskerar att bli tung, tror Sven, och fortsätter: Kanske ska delegaterna på förbundsmötet komma med kloka förslag om hur man minimerar sådan administration?

Vilka frågor berör dig och vilka beslut hoppas du på? Vilka motioner tror du går igenom och vilka får avslag?

Kommentera nedan.


Redaktionen Orienterare.nu

redaktionen@orienterare.nu

 

 

Skriv summan av nittionio plus sju i rutan

 
 

Kommentarer

Navigator 2018-03-23 08:42 #14
Bra skrivet Kjell Larsson, det kan vara absurt att jämföra orienteringens lilla påverkan jämfört med vad som sker i naturreservat. Exempelvis är skogsbruk tillåtet i Bornsjöns naturreservat utanför Södertälje, men orienteringstävlingar får man inte arrangera. Det är rejäla markskador efter att Stockholm Vatten tagit ut nya hyggen, men de försöker stoppa all orientering (ett kommunalt bolag).
Kjell Larsson 2018-03-19 18:27 #13
Vi har en mycket duktig person när det gäller markfrågor, som sitter i styrelsen, Eje Andersson. Så hoppas att det bland annat är han som skall få mer resurser att hjälpa distrikten.
Länsstyrelsen är en inrättning som kan vara svår att förstå sig på. Här i Skåne har det varit vissa komplikationer med dem.
I dag var jag ute och rekade i ett naturreservat när jag hörde kraftiga motorljud. Blev lite nyfiken och gick mot ljudet för att se vad det var. Då kom det en stor grävmaskin genom reservatet. Jag följde då spåren för att se vad som skett. Först hade den kört på en större stig och där var märkena inte så stora. Men sedan blev det en mindre stig och där var det ordentliga spår vid båda sidor stigen. Grävmaskinens spår fortsatte utanför området jag hade rekunderlag på, så jag fick inte se vad den gjort.
Det går tydligen bra att köra med grävmaskin i naturreservat, men när vi pratar med länsstyrelsen om att vi måste snitsla till start och liknande och ta ner dem efter tävlingen, då är det stora problem. För det står i bestämmelserna att man inte får sätta upp snitslar i reservatet.
TV 2018-03-19 10:31 #12
Se hela förbundsmötet i efterhand här:
http://tv.orientering.se/
OL-Karlsson 2018-03-18 22:54 #11
Inge Blomberg, Örebro, blev ny ordförande och i övrigt blev styrelsen enligt valberedningens förslag. Klart styrelsen fick ansvarsfrihet. Motionärer och direktbanelöpare verkar vara många klubbars stora problem och hatobjekt så där blir det rejäla prisökningar till 2019. Nej, såg inte någon av de flitiga skribenterna på den här sajten.
Myran 2018-03-18 22:13 #10
Jag följde valda delar. Fick intrycket att det var god stämning bland våra förtroendevalda i alla led.
Man vaknade till när det blev votering på motion 14. Där fick man lära sig något nytt när det blir oavgjort i votering på FM!
Zerbembasqwibo 2018-03-18 22:07 #9
Nå vad hände?? Vem blev ordförande? Hur många tittade på liveströmmen? Fick styrelsen ansvarsfrihet? Hur många av de här ständiga skribenterna var på plats? Är skalan fri nu? Och vad kommer det kosta att springa motionsorientering?
På mötet 2018-03-17 13:10 #8
Någon som tittar?
Liveinfo 2018-03-15 18:19 #7
http://www.svenskorientering.se/Nyheter/NyheterStartsida/forbundsmotetsandslivepatv.orientering.se/
old 2018-03-14 13:24 #6
Eftersom vi i praktiken gör oerhört lite skada i naturen, absolut inget som äventyrar några arters fortlevnad, borde det inte finnas några hinder för orientering ur naturvårdssynpunkt då vi tar hänsyn till vissa känsligare områden. Men i bl.a. länsstyrelsers naturvårdsenheter finns en del extremister som kan ställa till problem med sina egna privata agendor.
Däremot förekommer det ju problem i områden där det säljs jakträtt och fastighetsägarna har extremt äganderättsbehov. Även om vi princip kan springa även där, kan det ju vara svårt att hitta arena m.m.
I båda fallen är det ju bra med samverkan med andra naturnyttjare, bl.a. för att stärka allemansrätten. T.ex. genom att förhindra att marker stängs för allmänheten under långa perioder p.g.a. jakt.
Men jag är ändå tveksam till att det är budgettillskott som krävs för att arbeta med detta.

Jag har full förståelse för att markägare vill ha betalt då olika aktörer bedriver verksamhet, för ekonomisk vinning, i dennes marker. Därför måste vi värna om att våra tävlingar betraktas som en möjlighet för folk att njuta av naturen och att de inte i första hand arrangeras av ekonomisk vinning. Därför är jag också tveksam till styrelsens förslag om höjda startavgifter.

Att jag tycker att anmälan i ÖM-klasser på tävlingsdagen, trots visst extraarbete, ska kunna göras till ordinarie avgift är en annan sak. Där tror jag att vi biter oss själva i svansen om vi önskar många deltagare.
madcap 2018-03-14 13:20 #5
Även Skåne har väl haft sin beskärda del av problem med marktillgången, så att säga att det bara är Stockholm som har problem tycker jag är att förenkla lite väl mycket. När nu markproblem börjar dyka upp på några platser i landet tycker jag det är vettigt att se över orienteringens position innan det går för långt. Hur arbetets ska bedrivas har jag ingen åsikt kring.
Myran 2018-03-14 12:24 #4
Old > Visst kan en kontaktperson lösa/agera i uppkomna konflikter. Jag ser i arbetsrollen att stimulera till goda kontakter gentemot länsstyrelser och intresseorganisationer i ett framtida perspektiv också. Om det kräver en heltidstjänst för det kan jag inte svara på.
old 2018-03-14 12:14 #3
Tveksam till motion 14 att anställa ytterligare en person. Känns mest som en funktion för att lösa Stockholmsregionens problem. I de flesta delar av landet känner jag inte till några större problem.
Men SOFT:s styrelse har ju inte tillstyrkt motionen. Däremot har de besvarat den genom att meddela att budgeten är utökad med 150 000 kr för markfrågor. Jag frågar mig om det inte är möjligt att satsa på markfrågor med nuvarande resurser.
Myran 2018-03-14 11:41 #2
Motion nr 14 om att stärka mark- och miljökompetensen på SOFT-kansliet .
Det är glädjande läsning att motionen tillstyrks.
Om jag har förstått styrelsens förslag så innebär det ingen heltidstjänst utan ett kapital om 150 000 kronor för att förstärka och ytterligare satsa på markfrågor.
Vi behöver en avlönad kontaktperson som inte nödvändigtvis ska vara placerad i SOFT-kansliets lokaler.
Administratören Tung 2018-03-13 10:54 #1
Från förslaget om att ersätta nuvarande SOFT- och tävlingsavgift med en arrangemangsavgift:

::::::::::::::::::::::::::::::

• Alla arrangemang från närtävling och uppåt ingår och beräknas på samma sätt med EN
arrangemangsavgift.
• Totala avgifterna samt fördelningen till SOFT och Distrikt kommer hållas på samma nivå.
• Små arrangemang med anmälningsavgift under 2 500 betalar ingen avgift.
• Små arrangemang (upp till 200 deltagare) och väldigt stora arrangemang (över 1000
deltagare) får en något lägre avgift med den nya modellen.
• Arrangemang mellan 200 -1000 deltagare får en något högre avgift
• Totala intäkterna till orienteringsrörelsen (SOFT, Distrikt och förening) hålls på samma
nivå som idag.
• Att nya avgiftsmodellen börjar gälla från 1 januari 2019.
• Fram till 1 januari utvecklas Eventor för att administrationen för alla inblandande ska vara
så enkel som möjlig. Tanken är att ha en enklare form av rapport även för närtävlingar.

::::::::::::::::::::::::::::::

Några reflektioner:

Arrangemang som inte tar ut någon anmälningsavgift slipper alltså betala den nya arrangemangsavgiften.

Inte heller de minsta arrangemangen, de med under 50 personer, om 50 kr tas ut i anmälningsavgift påverkas.

Arrangemang över 50 personer kommer att få betala in en arrangemangsavgift som får förmodas att systemet, troligen Eventor, räknar ut automatiskt, bara summan av totala anmälningsavgifter kommer in. Den summan kan komma in, antingen genom att anmälningsavgifter är angivna i Eventor och att resultatlistan laddas upp, eller att arrangören helt enkelt får fylla i totalsumman så sköter Eventor resten.

Klarar sig ett arrangemang utan internet idag? På något sätt räknar väl deltagarna med att resultat publiceras? Då känns Eventor som ett ganska bra alternativ för det. Dessutom fås sträcktiderna i Winsplits på köpet eftersom dessa förs över automatiskt från Eventor.

Visst, när arrangemangsavgiften är beräknad så behöver oundvikligen pengarna komma in på nåt sätt, så ja, det blir mer administration än idag att behöva betala den fakturan. Men har en klubb fler än en närtävling per år så skulle det ju kunna tänkas att klubben får betala in en enda klumpsumma mot slutet av året.

Men själva betalningen kan inte vara ett stort bekymmer. Det som kan öka på administrationen är arrangörer som sitter med andra system idag och som nu också tvingas använda Eventor. Ett sätt att lösa det vore om det till Eventor automatiskt går att läsa från Winsplits, som i stort sett alla arrangörer använder, så att nödvändig information kommer in den vägen. I så fall behöver det troligen kompletteras med några uppgifter i Winsplits när sträcktiderna laddas upp, till exempel anmälningsavgiften per deltagare.

Avslutningsvis så förenklar ändå det nya förslaget administrationen med betalning av skatten för alla andra tävlingar än närtävlingar i och med att arrangören slipper betala in till två olika konton, ett för SOFT och ett för OF. Det hade i och för sig gått att lösa idag, oavsett om arrangemangsavgift tas ut på närtävlingar (över 2500 kr) eller inte, men poängen är att den totala administrationen för hanteringen av skattebetalningen med det nya förslaget borde vara densamma som idag.

Hur som helst tycker jag det vore dumt om förslaget inte går igenom pga oron för en ökad administration.

Fler idéer?

Senaste artiklarna

Måndag 30/8
Onsdag 3/2
Tisdag 29/12
Lördag 26/12
Onsdag 23/12
Söndag 20/12
Torsdag 17/12
Måndag 14/12
Fredag 11/12
Torsdag 27/2
Måndag 27/1
Torsdag 23/1

10:56

Lördagsstängt

10

 

Söndag 15/9

20:34

Framtidens USM

13

 

Torsdag 28/3
Tisdag 22/1
Torsdag 21/6
Måndag 30/4

22:15

10mila 2018

3

 

Onsdag 25/4
Fredag 23/3
Måndag 12/3
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng