Visa inloggningsformulär
Artiklar  

O-ringen AB skapas

O-ringen blir ett aktiebolag. Det stod klart när SOFTs styrelse sa ja till O-ringenutredningens förslag att skapa ett av svensk orientering helägt dotterbolag.

Publicerad 2013-03-27 11:19 (Uppdaterad 2013-03-27 18:08)

 22 kommentarer

Under det senaste året har en utredning om O-ringens framtid pågått. Resultatet presenterades vid SOFTs senaste styrelsemöte och rekommendationen i utredningen var att bilda ett aktiebolag av O-ringen. En rekommendation som styrelsen efter en grundlig diskussion enhetligt sa ja till.

- Utredningen är tydlig med att ett aktiebolag är den rätta vägen nu. Styrelsen var enig och vi ser det som ett steg i att säkra upp både kvalité och lönsamhet för, dels O-ringen som arrangemang, men även för svensk orientering, säger förbundets ordförande Lena Larsson.

 

O-ringen fyller snart 50 år. Tävlingen startade 1965 med 156 deltagare i Skåne. Tävlingen har genom åren vuxit sig till ett av Sveriges största idrottsevenemang. Senast i Halland 2012 deltog totalt över 21 000 orienterare.

- O-Ringen är mycket mer än en vanlig tävling. Förra året var det över 100 000 starter och med en omsättning runt 35 miljoner kronor. Vi vill att tävlingen och idrotten ska växa. Då är det viktigt att vi säkerställer varumärke, ekonomi, kompetens och kvalitét för framtiden, fortsätter Lena Larsson.

 

Arbetet med att bilda O-ringen AB är redan påbörjat. Likaså att tillsätta en styrelse med de olika kompetenser som krävs, därefter kommer en VD tillsättas som blir ansvarig för att rekrytera medarbetare till det nya bolaget.

 

O-ringenutredningen har gjorts av Inge Blomberg och Göran Nilsson. Läs hela utredningen här: 
http://www.orientering.se/Forbundsinfo/Organisation/O-Ringenutredningen/ 

Sven Lundbäck

sven.lundback@alternativet.nu

 

 

Skriv summan av nittionio plus sju i rutan

 
 

Kommentarer

necroposter 2020-06-29 18:29 #22
Sedan upptäcker man till sin förvåning att det är skillnad mellan ett AB och en ideell förening ....

https://www.svt.se/sport/friidrott/arn-inga-pengar-tillbaka-for-motionslopp
Meknognomen 2013-04-21 23:20 #21
I rapporten står att de viktigaste skälen till att bolagisera är att 1) öka det ideella engagemanget 2) öka intäkterna.

1) kan jag inte hitta text om hur ett AB ska hjälpa. Hjälp mig hitta det!
2) kan jag läsa mycket om hur man tydligen kan justera dåliga mot bra år genom ett bolag. Men, ska man då belasta de 3-4-5 kommande arrangörerna genom att det ska bli en avsättnng,eller är det SOFT som får vara utan utdelning?

Vidare kring 2) hänvisas till att man kan vinna 600 000 kr genom MOMSen. Ser man i rapporten hittar man en enklare uträkning av O-ringenchefen, som visar på detta. Men, om man inte har mer moms ut än in, hur kan man då "vinna" nåt på det?? Man måste väl ha nån moms att dra av mot, menar jag.

Den största bristen i utredningen är att det inte nämns en enda risk med ett AB. Inte ens markfrågan som väl är självklar nämns.

Det viktigaste i rapporten verkar däremot vara att genom att referea til diverse författare stärka sig själv att våga göra ändringar, som av nödvändighet ska gå mot orienteringens själ och det ska smärta. Argumenten flödar inte över HUR det ger mer pengar eller engagemang.
spork 2013-04-20 13:28 #20
En fråga som uppstår är om man skickat ut det här på remissrunda? Oringen är en fungerande organisation och en sån här förändring som riskerar att komma med oanade konsekvenser borde man nog talat mer om i förväg.

Jag tror nog många är rädda för kommersialiseringen av orienteringen. Jag har skumläst utredningen, och den verkar huvudsakligen väldigt vettig. Det saknas dock ett renodlat kritiskt perspektiv. Vad händer när man kommersialiserar ideella sektorer? Vad talar emot denna förändring? Och inte minst: vad vill orienterarna?
Johan Balck 2013-03-30 08:57 #19
Får massa tankar om detta när läser utredningen och funderar över mina egna erfarenheter från den tid jag satt som anställd på Lidingöloppet, min egen involvering i O-Ringen arrangemang och de gånger jag har varit engagerad Löparkansliets olika arrangemang.

Men har den viktigaste frågan behandlats? Vid snabb genomläsning och sökning i dokumentet hittar jag ingenting om det. Får SOFT bilda ett arrangemangsbolag?

Skulle vilja ställa två frågor om detta.
1. Har beslut tagits i rätt forum? (Har styrelsen mandatet?)
2. Är det ok enligt RF:s stadgar att SOFT kan äga ett arrangemangsbolag?

Som jag tolkar RF:s stadgar så får man bilda AB inom idrotten för två syften

a) Bolagisera del av en förening inom ett specialidrottsförbund.
"Under förutsättning att SF:s stadgar medger det får förening upplåta rättigheten att delta i SF:s tävlingsverksamhet till ett IdrottsAB. Med förenings IdrottsAB avses ett aktiebolag som till huvudsaklig del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därtill naturligt anknytande verksamhet och i vilket upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma."

b) Bolagisera del av elitverksamheten inom förbundet
"Efter beslut av SF:s årsmöte kan förbundet upplåta rättigheter avseende landslagsverksamheten och därtill naturligt anknytande verksamhet till ett av SF helägt IdrottsAB"

Naturligtvis kan en eller flera föreningar bilda ett arrangemangsbolag, på samma sätt som Hässelby SK & Spårvägen gjorde för länge sedan med Tjejmilen, eller som IFK klubbarna har gjort med Lidingöloppet respektive Vasaloppet. Vad jag vet så är Göteborgsvarvet arrangerat i en förening eftersom det är distriktsförbundet och inte en förening som står bakom arrangemanget.

O-Ringen har ingen fast arrangörsförening så där faller väl möjligheten till bolagisering?
Gomorron Sverige 2013-03-29 08:13 #18
Vad säger detta i sammanhanget? http://www.dn.se/debatt/varna-svenska-modellen-for-idrottsklubbarna
O 2013-03-27 23:07 #17
Ett lite längre inlägg i debatten: http://arlaelit.wordpress.com/2013/03/27/o-ringen-ett-sjunkande-flaggskepp/
Ideell 2013-03-27 22:47 #16
Intressant i sammanhanget är också att succén Jukola bedrivs 100 % ideellt och, precis som O-ringen, flyttar runt i landet.
EriOL 2013-03-27 22:34 #15
1258>> Så länge du representerar företaget och inte din SOFT-anslutna förening när du deltar i företagsorienteringen så är det lugnt. Paragrafen kan nog betraktas som en monopol-paragraf som finns för att skydda SOFT mot att det startas konkurrerande orienteringsförbund.

Mas>> Skillnaden mellan Vasaloppet Marknads AB och O-Ringen AB är att Vasaloppet är mycket hårt knutet till en specifik geografisk plats vilket gör att möjligheten till konkurrens är satt ur spel. O-Ringen är det mycket enklare att konkurrensutsätta. Låt oss säga att jag startar ett privat bolag "Svenska 5-dagars AB" och lockar nyckelpersoner inom O-Ringen AB med högre löner och arrangörer med bättre villkor och ersättningsnivåer. O-Ringen AB hittar då ingen som vill arrangera på deras villkor och tvingas, om inte till konkurs, så i alla fall till att bli ett vilande bolag. Ungefär så här ser situationen ut inom upphandlingar av till exempel kollektivtrafik och om SOFT vidtar åtgärder för att undvika det så är risken stor att man bryter mot konkurrenslagstiftningen.

Men vi orienterare är ju goda människor (precis som alla som driver friskolor) så det finns ju absolut ingen risk att vi vill börja konkurrera med varandra när det skapas en fri marknad? Eller..?
Mas 2013-03-27 22:05 #14
Man behöver inte läsa så långt i utredningen förrän det står klart att det inte är bolaget som blir arrangör. Bolaget skriver avtal med arrangörsföreningar. Det är samma upplägg som finns för Vasaloppet mellan Vasaloppet Marknads AB och Vasaloppsföreningen Sälen-Mora. För mig verkar det vara en gedigen utredning där olika aspekter belysts.h2o 2013-03-27 21:10 #13
1258> Det är väl för att orienteringsförbundet har ensamrätt på namnet "orientering" som idrott, iaf inom RF. Starta en konkurrerande idrott eller förbund, och kalla det "kartlöpning" eller nåt på engelska så är problemet borta?
Zerbembasqwibo 2013-03-27 21:07 #12
Lenton> Det är O-ringen AB som skriver avtal med markägare, enligt Lena Larsson på chatten som utan större informationsinsatser genomfördes idag på http://orientering.se/Nyheter/ChattamedforbundsordforandeombolagiseringenavO-Ringen/
Om det innebär att en arrangörsförening sedan skirver avtal med AB och arrangerar allt, det är lite oklart vad jag ser än så länge.
1258 2013-03-27 21:06 #11
Regelnisse> Vad var det för en skum regel? 3.4.1 alltså, den hade jag ingen aning om. Om låt säga mitt företag får för sig att arrangera en OL-tävling för företagets anställda (har hänt), så måste jag ha SOFT:s tillstånd att deltaga?? Kan det vara möjligt. Vad syftar regeln till, tro? Att undvika kommersiella vinstintressen? Att inte icke-skattande organisationer ska parasitera på orienteringsrörelsens regelverk? Någon som kan upplysa mig i min okunskap?
Lenton 2013-03-27 21:02 #10
Är det inte bara varumärket som kommersialiseras?
O-ringen kommer väl i fortsättningen också att arrangeras av den förening som skapas varje år för att arrangera o-ringen.
(Har inte läst utredningen)
Regelnisse 2013-03-27 17:30 #9
2.1.1 Detta regelverk gäller ... tävlingsorientering ... som arrangeras av SOFT, OF eller förening ansluten till SOFT.
3.4.1 Vid tävling får endast medlem i förening ansluten till SOFT eller annat förbund inom IOF delta. Vid närtävlingar samt i öppna motionsklasser får även annan tävlande delta.
Medlem i SOFT-förening får inte utan tillstånd av SOFT representera sin förening i orienteringstävling som anordnas av annan organisation än medlem i ett IOF-förbund.

Det får väl bli generell dispens att delta i O-ringen AB:s tävling.
O-fix 2013-03-27 17:26 #8
Detta öppnar upp marknaden! :)
EriOL 2013-03-27 14:21 #7
madcap>> Och ännu knepigare skulle det bli om vi börjar införa regler i stil med "endast SOFT, SOFT-anslutna föreningar och deras helägda bolag äger rätt att arrangera orienteringstävlingar". Skicka den paragrafen till konkurrensverket och se vad dom säger!
madcap 2013-03-27 13:52 #6
Hur är det FÅR ett bolag arrangera en SOFT-sanktionerad tävling? Jag hittar inget tydligt om detta under en snabb sökning i tävlingsreglerna. Det närmaste jag hittar är § 4.4, fjärde stycket:

"Nationell tävling
Ansökan ska göras till SOFT via arrangörens OF senast vid tidpunkt som SOFT har fastställt. Samordning mellan angränsande distrikt ska ske."

Att ansökan ska göras via "arrangörens OF" gör väl att ett bolag inte ens kan ansöka om att arrangera, eftersom ett bolag (väl?) inte kan vara knutet till ett OF.

Sedan kan man ju diskutera vem som är arrangör av årets O-ringen. Är det Norrbottens OF (som står som arrangör i Eventor) eller SOFT (dit jag betalat min startavgift) eller någon/flera av föreningarna som bidrar med arbetskraft till arrangemanget?
Snille som spekulerar 2013-03-27 13:21 #5
Hur stor blir kostnaden för trafikdirigering, polisbevakning osv jämfört med nuläget?


Det kan väl aldrig bli så att aktiebolaget står som arrangör för tävlingen, det tillåter väl inte regelsystemet. Därmed torde bolaget bli ett serviceföretag till de olika arrangörerna. Och då kanske avigsidorna med kommersialisering inte infinner sig. Kan man innerligt hoppas.
Z 2013-03-27 12:10 #4
Man får räkna med att som aktiebolag betala mer för marken man använder. Vilket i så fall kommer att ge en högra anmälningsavgift.
AB Svenska Ord 2013-03-27 11:49 #3
Men om SOFT äger företaget, vad är skillnaden...? Förutom att O-Ringen måste kommunicera ut det.
EriOL 2013-03-27 11:35 #2
Slänger in min kommentar här istället eftersom det nog passar bättre.

Skummade igenom Inge Blombergs och Göran Nilssons utredning lite snabbt och hittar inte ett ord om hur en så tydlig kommersialisering av tävlingen påverkar markägares vilja att tillhandahålla mark gratis eller till billiga avgifter. När vi nu slutar hymla med att prio 1 för O-Ringen är att tjäna pengar så utsätter vi ju oss faktiskt för risken att fler vill ha en del av kakan. Kanske kan det till och med bli en ny prövning av i vilken utsträckning aktiebolag kan stödja sig på allemansrätten? Jag kanske är unik, men personligen så är jag betydligt mer välvilligt inställd till att sponsra ideella föreningar än aktiebolag i de fall jag inte ser någon särskild vinning för mig själv eller mitt företag med sponsringen. Ska jag sponsra ett aktiebolag så vill jag nog faktiskt bli delägare, och det inte bara i egenskap av medlem i en ideell förening. :)
Zerbembasqwibo 2013-03-27 11:30 #1
Som svar på en tidigare fråga i tidigare artikel:
-Enligt ny EU-lagstiftning skall moms med 6 % tas ut på anmälningsavgifter även i Sverige om tävlingen genomförs inom ramen för ett AB. (sid 40 i rapporten)

Senaste artiklarna

Måndag 30/8
Onsdag 3/2
Tisdag 29/12
Lördag 26/12
Onsdag 23/12
Söndag 20/12
Torsdag 17/12
Måndag 14/12
Fredag 11/12
Torsdag 27/2
Måndag 27/1
Torsdag 23/1

10:56

Lördagsstängt

10

 

Söndag 15/9

20:34

Framtidens USM

13

 

Torsdag 28/3
Tisdag 22/1
Torsdag 21/6
Måndag 30/4

22:15

10mila 2018

3

 

Onsdag 25/4
Fredag 23/3
Måndag 12/3
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng