Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Kartnormen 2017 är här ...

Hallonpaj  2017-04-04 19:30
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/ISOM-2017.pdf

Hur kunde de lägga till ett orienteringskarttecken med gul botten och gröna prickar. Men vi fick karttecknet klippa!

Positionen vi trots allt har hamnat i :)) Samtidigt som halva Sveriges kartritarkår ska gå i ålderspension.

Nu får ni svära, för det gör jag redan över det här!

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Glasklart .... 2018-03-20 17:01 #779

Svar till inlägg av Kartan, 2018-03-20 10:37:

...... det bästa inlägget om våra kartor! Det är hög tid att ta ner det fabulösa navelskådandet på jorden.
Genererar orienteringskartor per automatik 2018-03-20 16:59 #778
old 2018-03-20 11:45 #777

Svar till inlägg av Frågan, 2018-03-20 01:08:

Det hela är lite komplicerat. Normen är ju skriven för den lilla minoritet som tävlar på 15000. Utomlands är det förmodligen ännu mindre andel som springer på 15000 än i Sverige.

I detaljrik terräng, särskilt brantrik, måste kartan generaliseras ganska mycket för att det ska bli bra läsbarhet i den skalan och framförallt om den ska följa ny normen till punkt och pricka.

Jag har inte träffat på någon klubb med detaljrik terräng som vill ha en så generaliserad karta kring sin klubbstuga. Dels för att terrängen snabbare blir utsprungen med färre detaljer och dels för att det, helt enkelt, stämmer för dåligt då man kring klubbstugan naturligtvis använder kartan i större skalor.
Själv har jag fått i uppgift att rita detaljerade områden med förutsättning att mindre skala än 7500 aldrig kommer att användas (men det har skrivits ut en hel del i 10000 ändå, vilket inte varit något problem då symbolstorleken varit 15000).
Ska man då ändå rita för 15000 och få en missnöjd beställare och missnöjda användare, ska man vägra rita, ska den aldrig användas till distrikts- eller nationell tävling eller vad ska man göra?

Tror inte alls att det så ofta beror på inkompetenta kartritare att det ibland är svårläst i 15000. De vet ofta vad både beställare och majoriteten användare önskar och ritar därefter, medvetna om att det inte följer normen fullt ut. MEN! 15000 kan i detaljrik terräng av många uppfattas som svårläst trots att normen föjlts till 100%!

Tycker att kartorna särskilt på värdetävlingar, men även annars, ska följa normen så väl som det är praktiskt möjligt och det finns gott om terräng där det inte är något större problem att rita 15000 med god läsbarhet.

Men om man nu ritar om kartor i detaljrik och brantrik terräng så att kartan helt följer nya normen (nu är ju minimilängden på branter ännu större) så anser jag att man absolut inte ska kasta den tidigare kartan, utan hålla även den aktuell. Detta är allra viktigast i populära områden, helt enkelt för att en överväldigande del av användningen sker i sammanhang där det inte är något krav på normriktighet, för att terrängen återges bättre och för att majoriteten användare vill ha det så.

Normen är inte så fel för 15000 om man inte har alltför fundamentalistisk syn på alla grovt tillyxade minimimått.
Men i detaljrik terräng är normen fel. Där ska man helt enkelt anpassa skalan till möjligheten att redovisa terrängen på ett begripligt sätt. Sedan är det en annan sak om man ska välja att ha värdetävlingar i sådan terräng.

Så det beror nog oftast inte på att kartritarna är inkompetenta och inte heller nödvändigtvis på de som utformat normen för 15000-del.

Felet kan väl uttryckas ungefär som ett gammalt talesätt: "En kan inte trycka in tretums skitar i tvåtums rör".Bra skrivet 2018-03-20 11:12 #776

Svar till inlägg av Kartan, 2018-03-20 10:37:

Bra skrivet Kartan.
Jag håller helt med.
För mycket detaljer är det på kartorna.
M 2018-03-20 10:56 #775

Svar till inlägg av norm, 2018-03-19 14:29:

Kartan i Livelox och i doma länken (som är från lvelox) är inte roterade. Kartan på tävlingen var roterad.
Kartan 2018-03-20 10:37 #774

Svar till inlägg av Frågan, 2018-03-20 01:08:

Det är varken kartritarnas eller de som utformat normerna som bär någon skuld. Kartritarna i allmänhet är extremt kompetenta och gör fina jobb. De som utformat normerna är även de tekniskt fullt kompetenta.
Resultatet av överdriven teknokrati har drivit fram karteringar med så hög detaljnivå att den mänskliga förmågan att utnyttja den har överskridits.

Min uppfattning är att de duktiga teknokraterna har tagit över utvecklingen och hamnat på en nivå vi inte behöver som användare.
Användare är klubbledare som skall försöka skrapa ihop slantar för att betala det alltmer komplicerade och omfattande arbetet att producera en ny karta och sedan hålla den levande med revideringar. Därför får vi allt färre små föreningar som likt förr kunde arrangera tävlingar. Så nu är tävlingarna centrerade antingen till befolkningstäta områden med stora klubbar eller så blir det småklubbarna som hjälpligt kör vidare på gamla områden med återkommande revideringar.

Användare är naturligtvis primärt alla vi som orienterar på tävlingar med dessa kartor. Större delen av arrangemangskostnaderna är just kartan och den hamnar på prislappen när du skall betala.

De som inte tagit sitt fulla ansvar är de som representerar användarna i beslutsprocesserna och som inte vill se eller inte förstår vad som händer.

Jag har själv ritat kartor och har noterat hur läsbarheten på kartorna framförallt försämrades när underlaget vid karteringen kunde förändras från den statiska 10000-delen till digitalskärmarnas zoom ända in på 1:1.

Förmågan att generalisera vid karteringen har försvunnit till stor del och kartorna blir överdrivet plottriga.

Sedan har vi den tryckteknik och det material som det trycks på inte på ljusårs avstånd förmågan att återge det som digitala underlaget presentera. Men det spelar mindre roll för ögat förmår inte använda bättre information än den vi redan haft på kartorna under många år.

Frågan 2018-03-20 01:08 #773

Svar till inlägg av Kartan, 2018-03-18 20:26:

Så är det de inkompetenta kartritarnas fel eller de som utformat normen?
Myran 2018-03-19 21:57 #772

Svar till inlägg av norm, 2018-03-19 14:29:

Tack för svaret på frågan!
LS 2018-03-19 21:17 #771

Svar till inlägg av H100, 2018-03-19 13:16:

Har du någonsin sprungit i södra Skåne? Banan och orienteringen ser inte ut att vara den mest upphetsande. Men trist - icke. Finns det något härligare än att springa i fin bokskog - det är vad jag ser framför mig när jag ser kartan.
avh 2018-03-19 14:43 #770

Svar till inlägg av H100, 2018-03-19 13:16:

...och ändå är det massor av orienterare som inte har annat än sån typ av terräng inom överkomligt avstånd och detta till trots ger man sig gladeligen ut och tränar och tävlar där --- eftersom verkligheten ser ut sån.
Banan tänker jag inte kommentera, men H100 är väl bortskämd med elitterräng på hemmaplan.
Som sagt: det finns de som inte har så mycket annat att välja på --- och ändå tycker de att detta med orientering är det bästa som finns.....
Orienteringens mysterium!
norm 2018-03-19 14:29 #769

Svar till inlägg av Myran, 2018-03-19 11:13:

Om meridianerna var parallella med kartkanten skulle textenrna vara vinkelrätt mot meridianerna vilket de inte är.
Zerbembasqwibo 2018-03-19 13:35 #768

Svar till inlägg av H100, 2018-03-19 13:16:

Tack för ditt engagemang! Det var nu inte det jag undrade över, jag undrade om det finns nån bild på det där området som på kartan är ritat med det nya grönprickade tecknet på ljusgul botten.
H100 2018-03-19 13:16 #767

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-03-19 12:57:

Så otroligt trist och detaljfattig terräng, Man hinner ju dö av tristess när man får sådana banor, sträckor utan vägval, bara trist löpning utan tankemöda med uppfång bakom kontrollerna.
Zerbembasqwibo 2018-03-19 12:57 #766
Finns det nån bild på buskarna just efter K13 på denna bana?
http://sno.nu/doma/show_map.php?user=ErikLiljequist&map=2140
Intressant att se hur man tolkar det nya karttecknet.
Mulle 2018-03-19 12:20 #765
Borde Myran och H40 skaffa sig ett liv utanför dessa sidor?
Myran 2018-03-19 11:13 #764

Svar till inlägg av H40, 2018-03-19 07:15:

Jag tror att de är korrekt ritade och de syns bra också men jag blir inte klar över om meridianerna är parallella med kartans kanter?
Ibland är ju inte kartan korrekt passad i Livelox.
avh 2018-03-19 08:15 #763

Svar till inlägg av j, 2018-03-19 06:51:

De gulmarkerade släpstigarna ska ju vara mera lättsprungna än den omgivande skogen - alltså är det ett bra och viktigt tecken. Precis som att de grönmarkerade släpstigarna är viktiga, för att de visar att de är mera svårsprungna. I övrigt använder man ju det gamla tecknet.

Om jag har fattat det rätt....
H40 2018-03-19 07:15 #762

Svar till inlägg av j, 2018-03-19 06:51:

Är inte de gula på livelox kartan också för breda? De syns iallafall bra.

Släpstigar tycker jag är ett svårt tecken. I en del terrängtyper finns det många och de är väldigt framträdande på kartan (hur de ser ut i verkligheten vet jag inte)

I andra terräng typer där de går tex parallelt med kurvorna kan de vara få och viktiga men svåra att se på kartan (med gamla normen iallafall)
j 2018-03-19 06:51 #761
Jag ser på Romeleträffen att släpstigar som redan tidigare varit alldeles för dominanta på kartan nu framträder ännu mer när de även är gula. Är det bra? Speciellt när det är lite kuperat och stenigt vill i alla fall jag mycket hellre se de andra detaljerna än massa släpstigar som knappt syns i terrängen. Är det dessutom vit skog har man inte mycket nytta av dem heller.
avh 2018-03-18 22:24 #759

Svar till inlägg av Myran, 2018-03-18 21:43:

När jag skrev fanns bara medeln på livelox....
Men jag förstår att det blev lite konstigt när långtävlingen visades.
Myran 2018-03-18 21:43 #758

Svar till inlägg av avh, 2018-03-18 16:51:

Vet inte om det blev medvetet eller omedvetet att du svarade på "ytterligare fråga" Romeleträffen?
Preciserar till 17/3 Romeleträffen, medel i Livelox. Winsplits?
Kartan 2018-03-18 20:26 #757
Många tycker idag att skala 1:10 000 borde vara norm eftersom den är så lättläst och att den
används allt oftare.
Problemet som rör skalan är att allt fler detaljer trängs på ytorna, kartorna blir mer svårlästa och att många av våra kartritare inte behärskar konsten att schematisera, d. v. s.att gallra bland alla detaljer och följa den kartnorm som är bestämd.

I min ögon så har de som utformat nuvarande kartnorm skjutit över målet. Så går det när teknokrater bestämmer på bekostnad av användarnas behöv.
Kartan 2018-03-18 20:16 #756
tvlanv 2018-03-18 17:24 #755

Svar till inlägg av undran, 2018-03-18 16:44:

Banlängden ska räknas från tidsstart, inte från startpunkt. Det har varit samma skrivning i äldre tävlingsanvisningar.
avh 2018-03-18 16:54 #754

Svar till inlägg av undran, 2018-03-18 16:44:

Men man kan ju inte öka det som står. Det som tydligen har varit praxis hos många (och till min förvåning kanske de flesta) är att man lagt för korta delar av banan i terrängen!
avh 2018-03-18 16:51 #753

Svar till inlägg av Ytterligare fråga, 2018-03-18 11:11:

Romeleträffen.
undran 2018-03-18 16:44 #752
Kommer rekommendationer för banlängder ökas eller åtminstone vara anpassade för att det ska räknas med x antal meter till startpunkt. Detta kan ju variera stort.
Ytterligare fråga 2018-03-18 11:11 #751

Svar till inlägg av Ärlig fråga, 2018-03-18 09:59:

Finns någon bana med sträckan före startpunkten i Livelox och Vinsplits?
Ärlig fråga 2018-03-18 09:59 #750

Svar till inlägg av 1981, 2018-03-18 09:36:

Jag har inte sett den sträckan på kontrollbeskrivningen särskilt ofta (=aldrig) och då har jag trott att den sträckan inte heller är med i banlängden, men jag har tydligen fel.
1981 2018-03-18 09:36 #749

Svar till inlägg av OCADanvändare, 2018-03-18 09:27:

Jag tänkte mest på att frågan gällde snitseln till startpunkten och att få den sträckan markerad på kontrollbeskrivningen. Det är ju inget problem i äldre Ocadversioner.
OCADanvändare 2018-03-18 09:27 #748

Svar till inlägg av insider, 2018-03-18 09:01:

Fungerar inte automatiskt som beskrivs i OCAD bloggen i äldre versioner. För att få nya utseendet på definitionerna krävs ny symbolfil för banläggning och den kan inte användas i äldre OCAD-versioner.
Zerbembasqwibo 2018-03-18 09:25 #747

Svar till inlägg av Ärlig fråga, 2018-03-17 20:03:

Genom att banläggaren berättar det för OCAD.
Zerbembasqwibo 2018-03-18 09:23 #746

Svar till inlägg av insider, 2018-03-17 22:02:

Visdt kan man tolka det så, nu är det tydliggjort, och tvärstrecket för tidsstart är nytt.
insider 2018-03-18 09:01 #745

Svar till inlägg av OCADanvändare, 2018-03-18 08:12:

Funkar med äldre Ocadversioner också. Har gjort kontrollbeskrivningar på detta sätt i många år.
Ärlig fråga 2018-03-18 09:00 #744

Svar till inlägg av OCADanvändare, 2018-03-18 08:12:

Tack, men nu funderade jag hur avh och andra som alltid gjort så löst det tidigare.
OCADanvändare 2018-03-18 08:12 #743

Svar till inlägg av Ärlig fråga, 2018-03-17 22:07:

Se http://ocad.com/blog/2017/12/new-course-setting-symbol-sets-in-ocad/
Förutsätter OCAD 12.3.0 eller senare.
Gott Råd till Myran 2018-03-17 22:50 #742
Dra hem till stacken å lägg dig. Nu har du häckat här hela dagen, vi är trötta på dig.
Trump 2018-03-17 22:48 #741

Det här inlägget är anmält för granskning

Myran 2018-03-17 22:36 #740
Ärlig fråga > Lägg in 705.000 exakt löpväg fram till startpunkten (T1 på kartan).
Placera T1 före S1. Klart.
Finns det andra sätt att göra det på också?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 26

Senast kommenterat

Söndag 22/7

12:08

Männens revir

1205

 

Lördag 21/7
Fredag 20/7

19:36

Silly Season 2018

1132

 

Torsdag 19/7

20:40

10-Mila 2019

121

 

Onsdag 18/7

10:54

Hus uthyres

0

 

Tisdag 17/7

14:10

3-dagars challenge

0

 

Måndag 16/7
Söndag 15/7
Lördag 14/7

22:55

JWOC 2018

66

 

18:20

Startplats O-ringen

1

 

Fredag 13/7
Torsdag 12/7

17:48

-Arrangemangsreklam-

626

 

Onsdag 11/7

16:18

Startplats säljes

1

 

Tisdag 10/7

11:43

Heltäckande klädsel

16

 

11:34

WMOC

15

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng