Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Kartnormen 2017 är här ...

Hallonpaj  2017-04-04 19:30
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/ISOM-2017.pdf

Hur kunde de lägga till ett orienteringskarttecken med gul botten och gröna prickar. Men vi fick karttecknet klippa!

Positionen vi trots allt har hamnat i :)) Samtidigt som halva Sveriges kartritarkår ska gå i ålderspension.

Nu får ni svära, för det gör jag redan över det här!

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

EriOL 2017-12-29 09:56 #645

Svar till inlägg av Myran, 2017-12-28 23:31:

+ några ställen som ligger under havsnivå också: https://dchissick.wordpress.com/2009/02/07/the-lowest-o-in-the-world/
avh 2017-12-29 00:01 #644

Svar till inlägg av Myran, 2017-12-28 23:31:

En sak som ingen, vad jag minns, har diskuterat här, är vad ordet 'norm' egentligen betyder - IOF skriver ju 'specification'. Läser man om normer i olika sammanhang (som kan likna kartritning) är det verkligen inte självklart att termen 'norm' betyder något som är så hugget i sten, som somliga uppfattar ordet här i tråden. Som Myran skriver: "det skiljer sig lite i hur det ser ut utanför norden...".
Detta är bara en liten iakttagelse, som i värsta fall kan vidga diskussionen här...
Myran 2017-12-28 23:31 #643
Hallonpaj > Efter 642 inlägg undrar jag om du har fått något svar på din ingress?
På första introduktionen och reflektionen så kan man väl sammanfatta att det ritas och ska ritas kartor över hela ytan på jordklotet som ligger över havsnivå. Det kan tänkas att det skiljer lite i hur det ser ut utanför norden....

Jag svär inte över utvecklingen över möjligheterna att rita en exakt karta. Men jag kan göra det om kartan blir översvämmad av oväsentlig detaljrikedom som stör så att det förstör helheten.
Surfer 2017-12-28 22:59 #642

Svar till inlägg av Admin, 2017-12-28 22:03:

Är inte 636 ett rent personangrepp?
Zerbembasqwibo 2017-12-28 22:16 #641
Utan kartklipp kommer vi väl inte långt i dialogen framåt. Vinkelstedt kan väl visa konkret exempel på vad det nu är som klämmer foten?
Admin 2017-12-28 22:03 #640
Enligt den policy som finns framtagen för Orienterare.nu ska diskussioner i O-snack i största möjliga mån relatera till ämnet, men även inlägg som avviker från ämnet behöver nödvändigtvis inte bli föremål för rensning.

Inläggen nedan är godkända. De anses också relatera till ämnet.
ml 2017-12-28 20:03 #639
En yrkesritare följer normen.
Kartkontrollanten 2017-12-28 18:42 #638

Svar till inlägg av Vinkelstedt, 2017-12-28 14:28:

Tyckande? Så att följa normen är tyckande medan yrkesritare som inte följer normen får tycka som de vill?

Å det har inte fallit dig in att även kartgruppens yrkesritare kanske har dialog med "riktiga orienterare"?

Ser fram emot kartforum där jag utgår från att du är med och tar upp dina synpunkter!
PS 2017-12-28 16:52 #637

Svar till inlägg av Vinkelstedt, 2017-12-28 14:28:

OM vi ska ha något som helst att säga till om i IOF:s normarbete så är det nog av yttersta vikt att vi har en representant som tar deras arbete på allvar.
Vinkelstedt 2017-12-28 14:28 #636
Då var vi där igen. En seriös yrkesritare tar ju ansvar för sin produkt, Hans erfarenhet och dialog med riktiga orienterare, är ju så mycket mer värt en tyckande från verklighetsfrämmande besserwissrar i div förbund.
Nu är det ju säga för kartforum igen, denna gå fem får vi inte ge oss förrän kartgruppen är sparkad och vi får en riktig kartritare/orienterare som vår representant i IOF.
Amatören 2017-12-28 11:22 #635

Svar till inlägg av PS, 2017-12-27 20:45:

Om jag vore proffsritare skulle jag inte officiellt skriva att jag inte vill följa kartreglerna när jag ritar karta... :) Det är ju att diskvalificera sig själv från en massa jobb.
PS 2017-12-27 20:45 #634
Det är inte jag som har anmält inläggen nedan men jag har viss förståelse för det. I en diskussion om 2017 års kartnorm så skulle jag hellre läsa om hur man bäst följer normen än en massa anledningar till att frångå den.
Ritarn 2017-12-26 10:34 #633

Svar till inlägg av Hj, 2017-12-26 01:02:

Frågan är väl om det egentligen är så värst mycket som skiljer oss åt i uppfattning. Med "fri kartskala" känner jag idag med året som gått, att kartor i detaljrika områden mycket väl kan ritas för 15 000 men att det skall vara upp till arrangören att bestämma utskrifternas skala för de olika klasserna. De nya avstånds/mellanrumskraven är ju jättebra och det är ju bara att förstora upp i detaljrik terräng.

Exemplet med Västkuststafetten känns dock inte helt rätt. Den gick ju i ett extremt detaljerat och brantrikt område som sträcker sig österut till tiomilaområdet där det valdes bort av säkerhetsskäl för nattlöparna. Den hade också ett godkännande om undantag ifrån normen pga detta. Det går säkert att finna fel på den liksom på alla andra kartor men det var ju IFK Göteborg som arrangerade tävlingen med en stor del av världseliten på plats så de om några bör ju kunna avgöra om kartan var bra.

Gällande "Old"s branter så sprang jag på en av hans kartor i en väldigt brantrik terräng. Stupen var kring tio meter höga men mellan dessa längre branter fanns här och var passager där man i jordfyllda raviner lätt kunde passera emellan. För rättvisan i vägvalens skull var därför passagerna av ovärderligt värde. Kul var det också eftersom detta terrängparti känndes lite som Tjeckens karstraviner.
Hj 2017-12-26 01:02 #632

Svar till inlägg av old, 2017-12-24 13:38:

Ok, men det var det jag menade med fri kartskala. Kalla det fria standardskalor då. I alla fall att inte normen ska bestämma skalan utan terrängen.

Jag såg framför mig 1,5-2 meter höga branter, men är de högre så rita branten som opasserbar då. Låter vanskligt att komma ner och upp däremellan nånstans om det är 5 meter höga branter på sidorna. Känns inte heller som några banor ska locka till passage upp eller ner för branterna utan i så fall bara gå längs med.

Vet inte vad du springer för klass, men på träningar när jag springer på 7500-del har jag inte några problem att urskilja dubbelstenar mot branter. Problemet kommer på 10000 och 15000, även om det var några år sedan jag sprang på 15000-del senast. Det går naturligtvis att förstora upp 10000- eller 15000-delen, men då är det bättre att rita läsbart i från början.

"I undantagsfall kan det ur läsbarhetssynpunkt vara motiverat, typ förtunning av stödkurva och någon enstaka punkthöjd. Rent allmänt tycker jag att man till tävlingar som nödvändigtvis ska gå på 15000 ska hålla normen i möjligaste mån, men inte in absurdum. För mindre kartor i detaljerade områden som aldrig kommer att vara aktuella att användas i 15000 tycker jag att man ska utgå från normen men, när konflikt uppstår mellan normen och begriplig redovisning, rita som det ser ut så läsbart som möjlig.".

Skriver under på allt! Höjer samtidigt på ögonbrynen. Tidigare har du verkligen inte gett intrycket av att stå för det du skriver nu. Det du beskriver verkar vara vad kartnormen redan förmedlar och den hållning som SOFT och IOF haft hela tiden - att normen i möjligaste mån ska hållas men inte i absurdum - men intrycket du med flera gett här är i stället en stentuff attityd mot SOFT och IOF, inte minst när du för någon vecka sedan skrev om en karta där kartritaren skulle bli hånad av SOFT om inte normen följdes. Jag vet inte vilket eller vilka fall du refererar till då, men jag känner i alla fall till två fall där jag fått återberättat att aktuell kartritare reagerat på den av SOFT utförda kontrollen. I det ena tog kartritaren med förbjudna tecken, trots att kartritaren mycket väl visste om att de var förbjudna. I det andra fallet påpekades först att kartan innehöll massvis med avvikelser från normen och kartritaren lovade då att försöka justera kartan så att den bättre följde normen. När kartan på nytt skickades in så visade det sig att inte en enda detalj hade ändrats, trots att det hade gått ett halvår! Det ser jag snarare som ett hån mot de som utför den tekniska kontrollen. Då tycker inte jag det är mer än rätt att de som kontrollerade påpekade att kartan inte är i närheten av att följa normen. Men som du skriver förekommer väl inte sådant längre, något som också bekräftas av den mall för avvikelserapport som ligger ute på SOFTs hemsida. Den innehåller endast en tabell där den som kontrollerar fyller i vad på kartan som avviker från normen.

Men för att återgå till de mindre områden som aldrig kommer att användas för 15000-del. Här kan jag till och med sträcka mig så långt att dessa kan ha en större grundskala än normens 15000 och att typen av tävlingar som genomförs i dessa områden är enklare distriktstävlingar och breddtävlingar, förutom alla närtävlingar och träningar som enligt reglementet redan kan genomföras på kartorna i valfri skala. Det blir då ett undantag från både kartnorm och regler, men jag ser inte problemet i det och tror många skulle uppskatta den typen av tävlingar.
old 2017-12-24 13:38 #631

Svar till inlägg av Hj, 2017-12-24 11:55:

Men vänta lite nu...

Jag är ingen förespråkare för fri katskala. Har aldrig argumenterat för andra skalor än 15000, 10000, 7500 och möjligen 5000. Alltså standardskalor som är förstoringar från 15000.

När det gäller t.ex. tydligt avgränsade branter med tydliga mellanrum tycker jag, precis som du skriver, att det ur kartläsningssynpunkt är viktigare att redovisa individuella branter med mellanrum än att strikt hålla normens längder. I den terräng jag ofta försöker avbilda skulle det innebära att t.ex. fyra opasserbara, 5 m långa, branter med 4 m breda passager skulle ritas som en enda lång passerbar brant. Garanterar att löpare inte skulle uppskatta detta eftersom det skulle vara svårt att förstå vad denna passerbara brant skulle representera i en brantrik sluttning.
F:ö. har jag aldrig förstått problemet att förväxla stenar med korta branter. Själv har jag väl sprungit minst 5000 OL-banor och jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har gjort denna förväxling. Möjligen i karstterräng där det ändå ofta är svårt att i verkligheten definiera vad som är brant och vad som är sten.
Däremot har jag förväxlat brantrad med liten stig, men det problemet är ju mindre vid "för korta" branter än vid normenliga.

Inte heller vill jag ha generellt förminskade symboler. I undantagsfall kan det ur läsbarhetssynpunkt vara motiverat, typ förtunning av stödkurva och någon enstaka punkthöjd.

Rent allmänt tycker jag att man till tävlingar som nödvändigtvis ska gå på 15000 ska hålla normen i möjligaste mån, men inte in absurdum.

För mindre kartor i detaljerade områden som aldrig kommer att vara aktuella att användas i 15000 tycker jag att man ska utgå från normen men, när konflikt uppstår mellan normen och begriplig redovisning, rita som det ser ut så läsbart som möjlig. Det är en fördel för alla, även för eliten på medeldistans.

Normen är ju skriven för långdistans för elit, en mycket liten minoritet av kartanvändningen.
Jag är helt säker på att en stor majoritet (av de som betalar) vill ha en större detaljeringsgrad i detaljerade områden än vad normen tillåter.Hj 2017-12-24 11:55 #630

Svar till inlägg av Ritarn, 2017-12-24 09:32:

"Tycker det är bra att du nu klart definierar att en punkthöjd inte behöver vara en meter utan att det kan ses som en medelnivå.".

Var skrev CC att den är under en meter? Medelnivå på över en meter innebär att åtminstone hälften av punkthöjden är över en meter. Däremot kan vissa delar av den vara under en meter, till exempel kan nivåskillnaden vara mindre än en meter om du kommer uppifrån ut på åsen den ligger på.

"Problemet uppstår ju egentligen bara när den synsvagare gruppen av löpare nu skall förhindras ifrån att tävla på uppförstorade kartor så att dessa roliga ol-tekniskt intensiva områden kan utläsas."

Du verkar fortfarande blanda ihop olika saker. I detaljrika partier blir platsen på kartan mindre för den punkthöjd du beskriver och eftersom punkthöjden troligen inte heller framträder tydligt jämfört med omgivningen i verkligheten så gör det inget. Den behövs inte. Den tillför inget. Den ska därför inte vara med på kartan. Alltså är inte läsbarheten något problem och de uppförstorade skalorna från grundskalan vi har idag är i de allra flesta fall tillräckligt för att du ska kunna ta dig mellan två punkter på snabbast möjliga sätt med endast kartan och kompassen som hjälpmedel. I några få fall i Sverige kan ännu större skala behövas och då är det inte konstigare än att det tillåts som undantag.

Jag sprang själv 10mila i våras. De punkthöjder jag stötte på som låg på gränsen (kanske en del till och med under en meter, jag hade inte tumstock med mig), gjorde inte kartan mer svårläst. Tvärtom, de låg i detaljfattiga partier och tillförde så pass mycket till navigeringen att de var motiverade att ta med. Jämför stenarna på Gotland. När stenar under en meter tas med är det ett undantag från kartnormen, men så länge det inte gör kartan mer svårläst utan tvärtom, verkligen tillför något till orienteringen och därmed uppfyller kartnormens syfte, att kartan ska hjälpa orienteraren att ta sig från punkt A till B, så är sådana undantag välmotiverade.

Att släppa skalkravet skulle med all säkerhet få rätt så stora konsekvenser. Till att börja med verkar det vara relativt få kartor som idag följer normens tillåtna symbolstorlekar, åtminstone om man får tro de rapporter från nivå 1-tävlingarna som SOFT redogjort för på kartträffarna de senaste åren. Skulle kartskalan släppts fri skulle många äldre kräva 5000-del för att kunna se. Det är inget problem med det. Problemet är att kravet snart skulle komma från deltagarna att gälla för alla tävlingar. Se på 7500-delen idag. Det är idag valfritt för arrangören att erbjuda 10000 eller 7500 för 60 och 65. Hur många arrangörer vågar erbjuda 10000? Jag känner inte till en enda. Jo förresten, Swedish League i Dalarna för ett par år sedan. Arrangören blev sågad vid fotknölarna, trots att kartan följde normen, var snyggt digitaliserad och lättläst.

Men trots ovanstående är nog inte införande av 7500 något problem ner i 55- och 50-klassen. Även i detaljfattiga partier gör ju en uppförstoring tunna linjer tjockare, vilket verkar uppskattas av många äldre. Däremot får aldrig uppförstoringen ske på bekostnad av sönderritade kartor eller kassa utskrifter. Grejen är bara att du och de flesta av de övriga kartritare jag känner som förespråkar fri kartskala redan levererar sönderritade kartor. Den här diskussionen, där du verkar vilja ha med punkthöjder på halvmetern även i detaljrika partier, understryker detta. Ett annat exempel är signaturen "old", också en ivrig påhejare av fri kartskala, som skrivit här tidigare att hen anser det vara viktigare att rita två för korta branter för att visa på att det går att springa mellan dem, än att rita det läsbart så branterna inte förväxlas med två stenar, till exempel genom att rita en enda brant, passerbar. Ett tredje exempel är Västkuststafetten runt Bergsjön i våras där kartritaren också är en stark förespråkare av fri kartskala. Tävlingen sprangs på 7500 för eliten och det var väl tur det, med alla förminskade symboler såg den ut som en 15000-del.

Med detta som bakgrund blir det svårt att ta era argument för fri kartskala på allvar.
Ritarn 2017-12-24 09:32 #629

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2017-12-23 17:44:

Christer skrev:
-Visst det står min. höjd 1m och det ska ses som en typ av medelhöjd, så om den är rejält hög på ena sidan så kan den vara lägre på andra sidan. Men "ritarn" har ju varit ute förut och haft synpunkter avseende åsar och punkthöjder på årets 10-mila karta som jag ritat en del av och det är väl det som spökar här igen."

Svar:
Hinner med ett svar innan julens plikter får ta över. Tycker det är bra att du nu klart definierar att en punkthöjd inte behöver vara en meter utan att det kan ses som en medelnivå. Varför inte skriva det i kartnormen? Under årens lopp har ju den verkliga höjden på punkthöjder sjunkit i takt med kartornas ökade detaljeringsgrad. Från att varit rejäla pjäser på 2-4 m är de nu alltsomoftast knähöga.

Att du själv ritar små punkthöjder är väl inget att skämmas för. Idag vill ju en majoritet av löparna ha dessa redovisade och min egen uppfattning är att både ditt ritande och tiomilakartan är jättebra.

Problemet uppstår ju egentligen bara när den synsvagare gruppen av löpare nu skall förhindras ifrån att tävla på uppförstorade kartor så att dessa roliga ol-tekniskt intensiva områden kan utläsas.
Att skalkravet inte hänger ihop med normen tycker jag är helt fel då det är samma personer som samtidigt lanserar de båda. Här hoppas jag faktiskt att årsmötets representanter låter arrangören bestämma skalan i varje klass och utifrån hur detaljerad terrängen är.

För att återknyta till de små punkthöjderna slutligen så motiveras ju dessas höjd med dagens synsätt, genom att dess stora enmeterssida ligger i en höjdsluttning eller är ritade ovanför en kant/kurva och där höjdkravet ”1m” ofta utgörs av de intilliggande höjdkurvorna som ändå utläses av löparen. Den uppstickande toppen förblir knähög men tas med ändå.

När normen lanserades utropades med buller och bång att nu skulle kartorna äntligen bli mer lättlästa. Vad som inte angavs var att detta gällde för elitens behov av att med full synskärpa kunna läsa detaljrika områden. För den stora gruppen med synproblem så är ju normens verklighet att kartorna utan att bryta mot denna, kan ritas lika detaljerade och oläsliga som tidigare.

Nuförtiden måste man ju tom. ta tillgång till en dyr certifierad skrivare för att kunna läsa dem istället för den vanliga laserskrivaren i klubben. Istället görs kartorna beroende av speciella tryckerier när de tekniska utskriftskraven skjuts i höjden.

Så släpp skalkravet. Behåll symbolstorlekar och avståndskrav mellan objekt och gå ut med en remissutgåva under ett år nästa gång en norm skrivs.

God jul.
insider 2017-12-24 09:31 #628

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-23 19:57:

Kan inte minnas att jag påstått det.
Navigator 2017-12-23 21:45 #627
Christer C - mycket är bra och intressant med nya normen (testet kommer ju först när löpare verkligen tävlar på kartorna) men kartografiskt känns passerbar brant (utan taggar) fel när den blev tunnare än tidigare. Eller är det meningen att taggar ska ritas ut oftare än vad som kanske varit fallet förut i vissa kretsar? Nu kan det bli en effekt att löparen tror att det är en stig eller otydlig stig när "skrenter" ligger på rad och nära varandra. En synpunkt. God jul alla kartvänner!
Utveckling 2017-12-23 20:10 #626
En betraktelse av kartans utveckling de senaste 50 åren: https://m.facebook.com/events/143671172947872?view=permalink&id=151684145479908
Zerbembasqwibo 2017-12-23 19:57 #625

Svar till inlägg av insider, 2017-12-23 19:27:

OCADs filer har väl aldrig varit felfria?
insider 2017-12-23 19:41 #624

Svar till inlägg av Christer Carlsson , 2017-12-21 10:19:

Denna min önskan lär väl knappast kunna infrias förrän i bästa fall när nästa kartnorm kommer om cirkus 15 år och då lär jag vara i sådant tillstånd att jag inte bryr mig. Men, nog hade det varit piff med en heldragen variant av 505 Stor stig, att använda för asfalterade och hårdgjorda stigar. Dessa skiljer sig ju väsentligt från skogsstigar med rötter och stenar och i löpbarhet.
En heldragen linje har ju för övrigt varit vanligt förekommande senare år för att t ex visa asfalterade cykelvägar. Normvidrigt förstås, men funktionellt.
insider 2017-12-23 19:27 #623

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2017-12-23 17:44:

Eftersom jag varit den (ende?) som ifrågasatt varför det inte duger men enda symboluppsättning, dvs Ocads, tackar jag för detta klargörande besked. Nu vet jag och nu ska jag inte gläfsa mer om detta.
Christer Carlsson 2017-12-23 17:44 #622

Svar till inlägg av Ritarn, 2017-12-23 00:04:

Jag måste säga att jag inte förstår frågan, en punkthöjd är väl en punkthöjd oavsett var den ligger. IOF har inga som helst synpunkter på var en punkthöjd ligger, så länge som den är tydlig och får plats. Visst det står min. höjd 1m och det ska ses som en typ av medelhöjd, så om den är rejält hög på ena sidan så kan den vara lägre på andra sidan.
Men "ritarn" har ju varit ute förut och haft synpunkter avseende åsar och punkthöjder på årets 10-mila karta som jag ritat en del av och det är väl det som spökar här igen.
Sen angående "SOFTs" symboluppsättning. Vi dvs kartgruppen beslutade att göra en sådan, eftersom vi identifierat ett antal fel i ocads uppsättning, både den nya för ISOM 2017 och i den gamla.
Visst vi tyckte ett vi var extremt noggranna, men förstås så blev det väl något litet fel här och där uppenbarligen, men jag har tex använt den nu i snart ett år och för mej funkar den utmärkt.
Som varande tryckare också, så vill jag inte rekommendera ocads, då den har en väldigt onödigt komplicerad färgtabell, som är som gjord för att det ska bli fel (det har det varit i de kartor vi fått in för tryck under hösten).
PS 2017-12-23 16:17 #621

Svar till inlägg av ritarn, 2017-12-23 09:36:

Jag skulle kunna ge massor av exempel där punkthöjder ute på åsar tillför viktig information men det är förstås inte alltid så. Det är svårt att säga något utan exempel. Det är väl därför det brukar anordnas kartpromenader där sådant diskuteras. Borde nog delta lite mer på sådana själv men försöker kompensera det lite genom att diskutera kartor med dem jag springer. Åtminstone de jag känner vet att de kan såga mig jäms med fotknölarna utan att jag tar det som annat än vanlig värdefull återkoppling.
Zerbembasqwibo 2017-12-23 13:20 #620

Svar till inlägg av ritarn, 2017-12-23 09:36:

Ska en kontrollant komma och tycka så mycket då? Eller ska den fokusera på att påpeka det som bryter mot norm.

Hur kom du fram till att kontrollanter inte verkar ha åsikter? Eller menar du på just nån punkthöjd på en specifik ås?
ritarn 2017-12-23 09:36 #619

Svar till inlägg av God Jul o Gott nytt år, 2017-12-23 09:20:

"-Du kan också skippa den även om den är tydlig, för vad extra ger en punkthöjd på en ås? "

Ja det är lite det som är poängen tycker jag. Varför rita två karttecken på varandra i onödan?
I flack eller detaljfattig terräng tycker jag själv att mindre punkthöjder kan redovisas liksom det går att tumma även på stenstorlekar. Känner till en av världseliten omtyckt kartritare som gör så.
Det intressanta är väl också att kartkontrollanterna inte verkar ha någon uppfattning i frågan.
God Jul o Gott nytt år 2017-12-23 09:20 #618

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-23 08:53:

Det där sista du skrev ser jag som viktigast. Tar vi inte in den faktorn kan vi lika gärna springa på ortofotokartor.

Ett problem som drabbat flera samhällsfunktioner är den hysteriska kontrollen över anställda, inte minst skolan. Ibland kallas det kvalitetssäkring.

Lita istället på människor.

Ett aldrig så välfyllt regelverk kommer att slå begåvad och lite konstnärlig kartritare.
ritarn 2017-12-23 08:57 #617

Svar till inlägg av PS, 2017-12-23 00:31:

Håller med om att det är en svår fråga och det är därför jag efterlyser Christers, Map Commissions, och framför allt gruppen kartkontrollanters syn på frågan. Löparna och kartritarna har sedan länge vant sig vid små punkthöjder men normen som god-/ underkänner kartor medger ju inte det invanda ritsättet.
Zerbembasqwibo 2017-12-23 08:53 #616

Svar till inlägg av PS, 2017-12-23 00:31:

1. Om punkthöjden är tydlig, och du kan ha minst 0,15 mm avstånd mellan den och höjdkurvan kan, nästan ska, du rita in den
2. Om punkthöjden är otydlig ska du inte rita in den hur mycket det än ryms
3. Du kan också skippa den även om den är tydlig, för vad extra ger en punkthöjd på en ås? Det är väl alltid en "punkthöjd" på den ås om den är smal? Lika som att man inte måste rita en sänka mellan två höjder, ett dike mellan två närliggande vägar, staket och häck, en minihöjdkurva på en "skogsö" i en myr, en smal sankmark runt en bäck nere i en ravin. Det är vissa saker som är viktigare än andra, och de saker jag nämnde nu är sånt som man som orienterare måste lära sig att det kan vara bortgeneraliserat för läsbarhetens skull, men som heller inte alls är ologiskt att läsa in mellan raderna.
PS 2017-12-23 00:31 #615

Svar till inlägg av Ritarn, 2017-12-23 00:04:

Det där är ju en fråga som är i det närmaste omöjlig att svara på. Kartritning kommer alltid att innehålla ett visst mått av godtycke när det gäller urvalet av detaljer och det gäller väl i synnerhet höjder.
Ritarn 2017-12-23 00:04 #614

Svar till inlägg av Hj, 2017-12-22 13:56:

Nej min fråga gäller inte symbolstorlekar utan punkthöjdernas verkliga höjd i terrängen. Dessa blir ju inte högre för att de är belägna på en redan utritad ås. Om man plockar med dessa så kan man ju också plocka med stenar på 60 cm om de bara är tydliga?

Frågan till Christer kvarstår alltså. -skall tydligt uppstickande höjdtoppar lägre än en meter och belägna på en ås, ritas som punkthöjd?
Jerker 2017-12-22 18:32 #613

Svar till inlägg av insider, 2017-12-21 15:07:

Mitt svar är från mig personligen. Jag har varit medhjälpare till att ta fram SOFT:s symboluppsättning. Anledningen att jag la ner x- antal timmar var att jag själv behövde en mer korrekt version än den OCAD kunde erbjuda, då på våren 2017. Synd att du dissar den för jag använder den med fördel fortfarande idag.
Johan 2017-12-22 17:00 #612

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2017-12-21 17:07:

Om lutande meridianer är det som genererade flest klagomål till SOFT så måste ju allt annat varit väldigt bra.
1207 2017-12-22 14:05 #611
Angående meridianer och kartnorr. För mig är det två saker som stör med sneda meridianer - det ena är rent estetiskt, det ser helt enkelt jäkligt fult ut med sneda meridianer. Den andra delen är att jag har intuitivt en tendens att orientera mig efter kartans/plastfickans långsida (Ingen exakt kompasskurs utan snarare lite på känsla i förhållande till nålen). Ett sätt att hantera det senare problemet utan att rotera kartan är att klippa kartorna parallellt med meridianerna, men det blir förstås ett extra moment det med.
Hj 2017-12-22 13:56 #610

Svar till inlägg av Ritarn, 2017-12-22 09:15:

Du verkar blanda ihop kartsymbolernas måttkrav med naturformationernas dito. De förstnämnda är antingen med på kartan med rätt minsta storlek eller så är de inte det. De är också relativt enkla att följa i svensk terräng, bara man vill. De sistnämnda hänger ihop med kartritarens konstnärsfrihet att förstärka sådant som framträder i naturen och försvaga sådant som är svårupptäckt i tävlingsfart. Här ingår valet att ta med, eller inte ta med, den punkthöjd du undrar över. Är punkthöjden framträdande och tydlig, ta med den. Är den inte särskilt tydlig, avstå att ta med. Väljer du att ta med den så gäller normens mått och då kan du tvingas dra lite i höjdkurvan runt om för att punkthöjden ska bli framträdande även på kartan. I förra normen saknades minsta tillåtna mått mellan punkthöjd och kurva, men givetvis rådde sunt förnuft. I den nya normen är det reglerat med ett bör-krav, vilket någon sa till mig betyder "ska, om du kan". Det betyder att om du inte kan, alltså om det är ont om plats på kartan för att dra isär - ta inte med den då. Särskilt inte om du är tveksam till om den är framträdande i naturen ifrån början.
HenningW 2017-12-22 13:44 #609

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-22 13:21:

SOFT:s har fortfarande fel. Se #580.
Zerbembasqwibo 2017-12-22 13:21 #608
Men nog är väl softs bäst, näst efter OOM men de tolkar ju normen strikt vad gäller strecklängd medan ocad tolkar mer nära praxis: minsta antal skrap.
insider 2017-12-22 12:17 #607

Svar till inlägg av PS, 2017-12-22 09:12:

Tomten hör bön! :-)
insider 2017-12-22 12:08 #606

Svar till inlägg av Länkmannen, 2017-12-21 23:34:

Ja, det gör den ju! Kan öppnas i Ocad 11. Då återstår frågan, varför duger inte Ocads?

Senast kommenterat

Måndag 24/9

10:17

Springa med mobil

12

 

Söndag 23/9

22:45

Tävling i storm?

30

 

10:41

25-manna 2018

34

 

Lördag 22/9

17:52

Eventors karta

39

 

15:58

Silly Season 2018

1175

 

Fredag 21/9

08:27

-Arrangemangsreklam-

630

 

Torsdag 20/9

16:22

SM Höst 2018

103

 

Onsdag 19/9
Söndag 16/9
Fredag 14/9

18:40

Skotips, tack!

10

 

Torsdag 13/9
Onsdag 12/9

08:59

Kartramar mm.

21

 

06:52

Ta fram banprofil?

3

 

Söndag 9/9

22:23

Välja tumkompass

18

 

Fredag 7/9
Torsdag 6/9
Onsdag 5/9

12:41

USM 2018

25

 

Måndag 3/9

12:04

Eventor och emojis

8

 

Söndag 2/9
Lördag 1/9

18:49

En kluven sport?

108

 

Fredag 31/8
Torsdag 30/8

19:30

Männens revir

1529

 

Onsdag 29/8
Tisdag 28/8

23:25

10-Mila 2019

138

 

Måndag 27/8

18:38

Lupp

25

 

Söndag 26/8

19:47

Megalupp?

8

 

Lördag 25/8
Fredag 24/8

10:38

Klassindelningen

46

 

Torsdag 23/8

23:04

Kontrollbeskrivningar

108

 

Tisdag 21/8

21:40

Jobb för orienterare

147

 

Måndag 20/8
Söndag 19/8

21:32

Pyrschjakt

63

 

19:40

Eventor nere igen...

102

 

Lördag 18/8


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng