Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Kartnormen 2017 är här ...

Hallonpaj  2017-04-04 19:30
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/ISOM-2017.pdf

Hur kunde de lägga till ett orienteringskarttecken med gul botten och gröna prickar. Men vi fick karttecknet klippa!

Positionen vi trots allt har hamnat i :)) Samtidigt som halva Sveriges kartritarkår ska gå i ålderspension.

Nu får ni svära, för det gör jag redan över det här!

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Myran 2018-06-04 23:27 #1022

Svar till inlägg av PS, 2018-06-04 23:16:

Renodlad...Vägren...
Visa gärna ett exempel på vad du menar med det?
PS 2018-06-04 23:16 #1021

Svar till inlägg av Myran, 2018-06-04 22:32:

Då är det inte en renodlad mötesplats. Vore det det så vore väl förresten parkering förbjuden.

Dags för "moderatorn" att kommentera mitt språk igen? ;-)
Myran 2018-06-04 22:32 #1020

Svar till inlägg av PS, 2018-06-04 22:17:

Just den mötesplatsen ligger utmed min färdväg till jobbet :-)
Vägbredden är precis så två bilar kan mötas (5 meter) och vid mötesfickan är bredden cirka 9 meter. Längden på fickan är skalenlig. ungefär 30 meter i längd (tre bilar kan enkelt parkera där utan problem). Inga omgivande detaljer har behövts förskjutas.
En bra mötesplats på kartan och i verkligheten.
PS 2018-06-04 22:17 #1019

Svar till inlägg av Myran, 2018-06-04 22:01:

Oftast inte skulle jag vilja säga men om bredden på vägen ökar med 50% eller något ditåt just där så kanske det kan vara aktuellt och i så fall tycker jag att lösningen i ditt kartexempel är den bästa så länge det inte är en väldigt stor parkeringsyta eller timmeruppläggningsplats. I de fallen blir det brunt eller gult.
Myran 2018-06-04 22:01 #1018

Svar till inlägg av PS, 2018-06-04 16:47:

Just den hjälphöjden har inget existensberättigande som terrängformationerna ser ut i verkligheten.
Punkthöjden är helt OK men skulle man valt att använda mellan p-höjden och höjden som kontrollpunkt så hade man fått en del synpunkter på det.
Om jag hade ritat kartan så hade den generaliserats bort.
Men det var väl frågan om mötesplatser här och framförallt om de har något existensberättigande enligt den nya kartnormen som diskuterades?
möte 2018-06-04 21:45 #1017

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-06-04 20:05:

Är en mötesplats enligt "1009 ett otydligt objekt som generaliseras bort?
Zerbembasqwibo 2018-06-04 20:05 #1016

Svar till inlägg av möte, 2018-06-04 20:03:

Otydliga objekt generaliseras bort.

Dessutom, men där kanske vi är eniga, behöver man inte bara gallra om det är trångt, men kan använda ett generaliserat tecken (yttecknet blockterräng istället för många enskilda stenar som exempel).
möte 2018-06-04 20:03 #1015

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-06-04 19:57:

Exempel?
Zerbembasqwibo 2018-06-04 19:57 #1014

Svar till inlägg av möte, 2018-06-04 19:54:

Håller inte med. Det finns fler tillfällen.
möte 2018-06-04 19:54 #1013

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-06-04 19:10:

Generalisera gör man genom att gallra bland objekten när det är tätt. En mötesplats vid en väg ligger sällan där det finns andra objekt.
Zerbembasqwibo 2018-06-04 19:10 #1012

Svar till inlägg av H40, 2018-06-04 18:07:

Inte jag heller. Vi är oense tydligen. :) Frågan till oss blur då, hur ska vi DÅ rita? Mitt svar blir, generalisera.
H40 2018-06-04 18:07 #1011

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2018-06-04 17:29:

Ok, förstår tillslut vad du menar trots att jag inte direkt ser en parkeringsficka som en egen väg.
H40 2018-06-04 17:38 #1010

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2018-06-04 17:29:

Vad vill du fram till? Ja, jag vet vad som menas med "should" i kartnormen (var därför jag skrev som jag gjorde) men jag hoppas att ett "should" i praktiken betyder något annat än att man bara kan ignorera det som står där.

Jag klarar iallafall inte att läsa normen som att parallella linjer närmare varandra än 0.15 mm får förekomma förutom i väldigt spesiella tillfällen.

Det sista du skriver förstår jag inte. Tycker att hela diskussion verkar handla om att försöka tolka normen på ett sätt som gör att ett gammalt sätt att rita fortfarande är rätt.
möte 2018-06-04 17:29 #1009

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-06-04 16:30:

503 Väg har bredd mindre än 5 m. Där kan möjligtvis personbilar mötas men inte bussar eller lastbilar. Därför breddas vägen på lämpliga platser och mötesplatserna utmärks med blå rektangulärt vägmärke med vitt M.
Andreas Oxenstierna 2018-06-04 17:29 #1008

Svar till inlägg av H40, 2018-06-04 17:21:

"should" betyder bör dvs inget tvingande måste. Parkeringsfickor är egna vägar - med oftast liten vinkel mot "huvudvägen" som innebär att symboler måste sammanfalla åtminstone en bit i 1:15000.
Andreas Oxenstierna 2018-06-04 17:23 #1007
Nix - det står nätverkssymboler och i parentesen definieras vilka symboler som avses.
H40 2018-06-04 17:21 #1006

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2018-06-04 17:13:

Förstår inte allt du skriver men tycker att det är tydligt i normen att parallella linjer "should have" ett avstånd på 0.15 mm.

Sen är jag skeptisk till att en parkeringsficka är en väldigt kort egen väg.
Zerbembasqwibo 2018-06-04 17:16 #1005

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2018-06-04 17:13:

Det står ju redan att endast i nätverk av linjer är det tillåtet.
Andreas Oxenstierna 2018-06-04 17:15 #1004
"religion" - smarta keyboard kan lätt överlista en. Refug ska det vara.
Andreas Oxenstierna 2018-06-04 17:13 #1003
Om.man vill förbjuda "parallellritning" måste ett maxmått med sammanfallande symbolisering definieras, parkeringsfickor är ett utmärkt exempel där de kan sammanfalla helt eller en religion finnas. Eftersom inget sådant mått är definierat kan i princip parallella linjer i samma färg ritas ihop. Läsbarhetskravet är överordnat - löparen måste alltid i tävlingsfart kunna förstå vad som är ritat.
H40 2018-06-04 17:03 #1002

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-06-04 16:40:

Tittade i normen och håller med dig. Det som jag tror refereras till handlar ju om korsningar och linjer som går ihop (inte parallela hela tiden).
PS 2018-06-04 16:47 #1001

Svar till inlägg av PS, 2018-06-04 16:31:

För att förtydliga mig själv. Vad vill man egentligen säga när man ritar en sådan liten hjälphöjd? Är den tydligare eller mindre tydlig än punkthöjden intill? De tar upp ungefär samma plats på kartan men punkthöjden syns tydligare. Jag har ritat likadant en gång i tiden men slutade när jag insåg resultatet i praktiken. Att förstora den så att det blir tydligt är oftast inte görbart så alternativen är att antingen förstora lite och rita helkurvshöjd eller att rita som punkthöjd. Att punkthöjder kan variera väldigt mycket i storlek i verkligheten är något som vi orienterare måste vänja oss vid om vi vill ha läsbara kartor.
Zerbembasqwibo 2018-06-04 16:46 #1000

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-06-04 16:44:

Eller rita en smal stig lite bredare ett tag genom att lägga två parallellt? Min poäng är att jag inte anser det stå i normen att det är tillåtet. Om tolkningen gäller så borde den gälla generellt för alla linjeobjekt, även om det kanske är svårt hitta tillämpningar.

Sedan kanske "sunt förnuft" säger att det funkar och är bra, det är en annan fråga och sunt förnuft ska inte blandas ihop med att rita helt normenligt.
Zerbembasqwibo 2018-06-04 16:44 #999

Svar till inlägg av PS, 2018-06-04 16:42:

Jag menade själva "tråden".
PS 2018-06-04 16:42 #998

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-06-04 16:36:

Breda kraftledningar ska ritas ungefär så breda som det är mellan yttertrådarna så ibland måste man göra flera symboler. Jag har känt mig föranledd att göra så på en karta "nära mig".
Zerbembasqwibo 2018-06-04 16:40 #997

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2018-06-04 16:33:

Jag ser inte det står så, däremot kanske det kan tolkas så?

Men jag anser fortfarande att det inte är en normenlig tolkning. Det är endast vid korsningar eller förgreningar i ett nätverk som de får vara närmare varann än 0,15 mm.

Den engelska texten tolkar jag exakt likadant.

"The minimum gap between line symbols including outlines of area
symbols of the same colour is 0.15 mm, with some exceptions:
 Joins and crossings of network symbols (earth walls,
watercourses, roads, tracks and paths, power lines, walls and fences)."
Zerbembasqwibo 2018-06-04 16:36 #996

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna, 2018-06-04 14:50:

Antar du avser texten: "Minsta mellanrum mellan linjesymboler (inklusive
kantlinjer av ytor) i samma färg ska vara 0,15 mm,
förutom följande undantag:
• Förgreningar och korsningar av linjesymboler som bildar nätverk
(jordvallar, vattendrag, vägar, stigar och spår, kraftledningar, murar och stängsel)"

Jag har frågat förr, om det är normen eller dess tolkning som gäller, och i så fall vem som ska tolka den. Om det är en tolkning måste ju varje sådan publiceras så att man vet att en tolkning redan är gjord. Det är inte orimligt att det är tolkningar som ska gälla, men så länge dessa bara kommer som svar på fråga kommer ju andra att göra egna tolkningar.

Jag menade ju att för att rita en mötesplats med två parallella svartvägar som tar i varann måste man vara kreativ och låtsas som att det är två korsningar som ligger så nära varann att det blir en mötesplats bara... och så kreativ ska man väl inte vara? I så fall kan ju också nån med exakt samma resonemang göra en kraftledning lite tjockare nånstans (av någon för mig okänd anledning men ändå...).
Andreas Oxenstierna 2018-06-04 16:33 #995

Svar till inlägg av PS, 2018-06-04 16:27:

Tydligheten kan diskuteras men vad det står är att nätverkslinjer får överlappa i samma färg. Dvs att rita parkeringsfickor som vi alltid gjort med överlappande svarta linjer är OK
PS 2018-06-04 16:31 #994

Svar till inlägg av Myran, 2018-06-04 13:56:

På den kartan är jag mer nyfiken på vad de två små strecken omdelbart söder om kontroll 1 är. "Tvåstreckshöjd"?
Zerbembasqwibo 2018-06-04 16:30 #993

Svar till inlägg av anonym, 2018-06-04 14:29:

Visa mig din mötesplats så kan jag ju svara i just det fallet. Men generellt, nej, jag skulle inte rita med mötesplats. Men, hur ser en typisk mötesplats ut? Jag tänker ju på den väg jag senast hade på kartan där det fanns mötesplatser. Du säger smal väg, en mötesplats behöver inte alls vara tydlig. Men, är mötesplatsen iögonenfallande (på mig eller en tänkt löpare) ja då kommer den med,

Du drar väldigt stora slutsatser utifrån två svar på en fråga... :) Jag tror normalt att både jag och PS kämpar med det som många gör, att inte rita in för mycket på kartan!
PS 2018-06-04 16:28 #992

Svar till inlägg av anonym, 2018-06-04 14:29:

Om du blir rädd för nya normen så har du antagligen inte läst den gamla.
PS 2018-06-04 16:27 #991

Svar till inlägg av H40, 2018-06-04 13:41:

H40>> Det där är en bra inställning i teorin men blir problematiskt i just i det aktuella fallet där den svarta vägen i sig själv tar oftast upp större plats än den gör i verkligheten. För en normal mötesplats tillkommer oftast någonstans mellan en och två meter i bredd och den totala bredden är ofta fortfarande mindre än den tar upp på kartan (5.25 m). I det fallet ser jag ingen poäng med att ta med den på kartan. Om det däremot är en tydlig parkeringsytan som går in några meter så är det svårt att "blunda" för den. Om man då ska rita den med brunt så skulle man alltså få rita den med 1 mm2 vid sidan av det svarta. Låt oss säga att ytan vid sidan av vägen är 15x4 meter vilket är ganska stort och att man vill behålla proportionerna hyggligt. Då skulle man kunna tänka sig att rita den tex 1,67x0.6 mm på kartan för att få den synlig. Problemet är då att det kan bli ganska rejält skevt mot saker som ligger vid sidan av vägen så att man måste flytta runt rejält. En betydligt enklare och minst lika tydlig lösning som man dessutom använt i flera decennier är att rita bredare med svart just där.

Andreas Oxenstierna>> Jag tycker inte att det framgår speciellt tydligt. Den passagen tolkar jag mer som att man får rita staket uppe på kantlinje för väg.
Andreas Oxenstierna 2018-06-04 14:50 #990
Linjära nätverksföremål (vägar, stängsel osv) i samma färg får överlappa, se kartnormen sid 7 längst ner. Gäller exempelvis parkeringsfickor, sammanfallande stängsel/stenmur mm. så länge det blir läsbart och förståeligt. Däremot bör överlapp mellan olika färger undvikas, enligt sid 8
anonym 2018-06-04 14:29 #989
Oj - nu blir jag ännu mer rädd för nya nya normen och vart kartritningen är på väg.
Om det finns en tydlig mötesplats på en väg så bör den ju självklart finnas med - kartan ska väl återspegla verkligheten? Oavsett hur liten den blir på kartan - så den självklara lösningen här måste ju då vara att använda "förstoring".
(Nu är det förvisso bara två negativa svar - men jag minns det som att både Zerbembasqwibo och PS är kartritare i verkligheten)
Denna förenklings-hets - tänker man någon gång på ungdomar och nybörjare eller är detta en elitiskt idé att förenkla?
+1 på sunt förnuft.
Myran 2018-06-04 14:11 #988

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2018-06-04 14:09:

Då åberopar jag sunt förnuft.
Zerbembasqwibo 2018-06-04 14:09 #987

Svar till inlägg av Myran, 2018-06-04 13:56:

Kreativt! Ska man vara kreativ i sitt normanvändande? Nej!
Zerbembasqwibo 2018-06-04 14:08 #986

Svar till inlägg av möte, 2018-06-04 13:23:

Ritar inte in.
Myran 2018-06-04 14:03 #985
Myran 2018-06-04 13:56 #984

Svar till inlägg av PS, 2018-06-04 13:37:

En mötesplats ska/bör ritas som den är, eller menar du att den här är felaktig ritad enligt kartnormen?
Vägen Ö K1;
https://www.livelox.com/Viewer/Ungdomsserie-1-Blekinge-Vastra/Oppen-motion-7?classId=136525
H40 2018-06-04 13:41 #983

Svar till inlägg av PS, 2018-06-04 13:05:

Det som står i normen är att en i verkligheten för liten yta ska förstoras eller utelämnas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28

Senast kommenterat

Lördag 20/10

23:04

Landslagen 2019

23

 

22:50

10-Mila 2019

171

 

15:06

Silly Season 2019

63

 

Fredag 19/10

10:18

Jobb för orienterare

148

 

09:24

Grabbar från förr

5

 

Torsdag 18/10

22:45

Smålandskavlen 2018

55

 

Måndag 15/10

16:36

#metoo

9

 

16:35

Männens revir

1534

 

16:24

Barnens spelregler

69

 

Lördag 13/10

00:28

Avlysningar

21

 

Fredag 12/10

16:09

25-manna 2018

534

 

Torsdag 11/10

22:32

reflexbanor.com

9

 

Onsdag 10/10
Torsdag 4/10

21:47

Kartritarfråga

2

 

Tisdag 2/10

21:54

-Arrangemangsreklam-

633

 

Måndag 1/10

23:32

Silly Season 2018

1252

 

Söndag 30/9
Torsdag 27/9
Onsdag 26/9

13:22

Springa med mobil

13

 

13:17

Tävling i storm?

31

 

Lördag 22/9

17:52

Eventors karta

39

 

Torsdag 20/9

16:22

SM Höst 2018

103

 

Onsdag 19/9
Fredag 14/9

18:40

Skotips, tack!

10

 

Torsdag 13/9
Onsdag 12/9

08:59

Kartramar mm.

21

 

06:52

Ta fram banprofil?

3

 

Söndag 9/9

22:23

Välja tumkompass

18

 

Fredag 7/9
Torsdag 6/9


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng