Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Kartnormen 2017 är här ...

Hallonpaj  2017-04-04 19:30
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/ISOM-2017.pdf

Hur kunde de lägga till ett orienteringskarttecken med gul botten och gröna prickar. Men vi fick karttecknet klippa!

Positionen vi trots allt har hamnat i :)) Samtidigt som halva Sveriges kartritarkår ska gå i ålderspension.

Nu får ni svära, för det gör jag redan över det här!

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Zerbembasqwibo 2019-11-15 23:44 #1475

Svar till inlägg av naryM, 2019-11-15 23:35:

Kontrollanten?

Jag är för seg för att förstå din fråga, men min var varför det står "dålig sikt" på ett karttecken som beskriver löpbarhet. Svaret var att det som hindrar löpbarheten ska vara "i ögonhöjd" - är det högre påverkar det inte och är det lägre ska det ritas med annan symbol. Man kan alltså inte tolka det som att snabblöpt men sikthindrande skog ska ritas ljusgrön. Det finns ingen symbol som visar en sån skog.
naryM 2019-11-15 23:40 #1474
Norrland vs Sydsverige är en delikat kartritningsfråga.
Löpbarheten bör vara vägvisande, annars lämnar det ju ett intressant perspektiv hur framtidens kartor ska ritas.
naryM 2019-11-15 23:35 #1473

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-15 23:24:

Att kartritaren ska hantera framkomligheten med 405 eller högre nummer om så krävs.
Det blir lite förvirrat om 405 diffar med mer än 20%....
Vem gör den slutgiltiga bedömningen, kartritaren eller banläggaren?
Zerbembasqwibo 2019-11-15 23:24 #1472

Svar till inlägg av naryM, 2019-11-15 23:11:

Norrland. Sluttning. Ovan HK-linjen är det sjukt god sikt. Nedan är det mycket sämre med granarna. Finns ingen chans att rita det om man inte tar grön som "dålig sikt" för det går lika fort där som ovan.

Eller vad menar du?
naryM 2019-11-15 23:11 #1471

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 22:07:

Ursäkta men det här påståendet med att banläggare ska hantera en färdig produkt av en anlitad kartritare är en viktig fråga. Beställaren förväntar sig en en användbar produkt.
En kartritare bör rita exakt hur terrängen ska/bör avbildas. Det innefattar allt från detaljrikedom och framkomlighet. Att punkter är korrekt inlagda är ett understatetment. Som jag tolkar inlägget ska banläggaren vara handpåläggaren med att bedöma om kartritaren har avbildat framkomligheten korrekt i områdets helhet? Eller så har jag missuppfattat inlägget helt och hållet.
Kartnormen har tydliga regler med redovisning av framkomlighet i färgskalan.
PS 2019-11-04 09:09 #1470

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 21:38:

Ett annat sätt att uttrycka det på är att hur då än ritar så kommer löpare att gnälla så försök tolka normen så bra du kan och ta gnället som en man.
Zerbembasqwibo 2019-11-03 22:07 #1469

Svar till inlägg av Christer Carlsson , 2019-11-03 22:01:

:) Autocorrect ftw.

Ja men kanske skulle det formulerats annorlunda för minskad risk för misstolkning. Men OK, jag har nog kommit fram till att "dålig sikt" men bra löpbarhet får hanteras av banläggaren.
Christer Carlsson 2019-11-03 22:01 #1468

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 20:02:

nej dom var det inte.
Vad som skiljer 406 från 407 är höjden, om den hindrande vegetationen är under ögonfröjd är det 407 annars 406.
Zerbembasqwibo 2019-11-03 21:38 #1467

Svar till inlägg av BC, 2019-11-03 21:37:

Väl formulerat! :)
BC 2019-11-03 21:37 #1466

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 21:21:

Ja, det saknas i normen en tydlig beskrivning av vad för tecken det skulle vara vid enbart nedsatt sikt. På natten skulle det ju kunna vara generellt på större delen av kartan, eller vid dimma. Så det är ju lite situationsberoende som inte bara är pga årstiderna.

Så jag tycker nog att nedsatt löpbarhet är ganska logiskt att fokusera på, och sedan förtydliga varför (ris på marken eller tät vegetation som är högre).

Att många sedan inte förstått att det är löpbarheten som är måttet, utan associerar grönt med sikt i första hand är en utmanande pedagogisk arbetsuppgift att ändra på.
För nybörjare och motionärer så är nog en nedsatt sikt mer hindrande (pga orienteringsteknik) för hur snabbt man tar sig fram även om det inte i sig hindrar löpbarhet om det vore en snitslad bana. Om man inte en gång varit elit och kunnat springa snabbt i den typen av skog så har man svårt att relatera till normens definition.
Zerbembasqwibo 2019-11-03 21:21 #1465

Svar till inlägg av BC, 2019-11-03 21:16:

Mmm, verkar som att alla typ är överens. Nu är det inte den dåliga sikten i SIG som sätter ner farten när vi är på ljusgrön utan att man måste väja för hinder?

MEN, frågar du gemene löpare så är det säkert så att enbart "nedsatt sikt" men löpbarhet över 80% också kvalificerar att ritas som ljusgrönt, och ser man på många (svenska) kartor så är det ljusgrönt ritat även där det bara är lite tätare skog men över 80% löpfart. Det finns alltså inget stöd i normen för det va? Ta en gles granskog: i den ser man ju typ inte långt, men det går snabbt att springa. Den ska vara vit enligt norm men många löpare kommer klaga då va?
H40 2019-11-03 21:21 #1464

Svar till inlägg av BC, 2019-11-03 21:16:

Ett problem med den tolkningen är att det finns en del skogar med nedsatt löpbarhet pga av långa grenar och många träd utan att sikten ändå är speciellt dårlig. Granskogar kan bli sådana.
BC 2019-11-03 21:16 #1463

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 19:54:

Min tolkning är att "low visability" är i kontrast till 407 med "good visability".
Dvs att det är nedsatt löpbarhet på grund av att skogen är tät och sikten dålig med 406, men om det mera är hinder på marken och nedanför naveln så är det 407.

Så bara ett sätt att definiera orsaken till nedsatt löpbarhet i relation till typ av vegetation/hinder.

Ett annat problem är då 407 och ormbunkar, som ju säsongsvis t ex i Skottland kan vara så höga att även sikten är dålig, utöver att det är mycket svårforcerat innan det bir spår.
PS 2019-11-03 21:04 #1462

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-11-03 19:35:

Jag har alltid tolkat den där parentestexten som ett sätt att skilja detta tecken från stående raster som man väl använder när sikten är god.
Zerbembasqwibo 2019-11-03 20:02 #1461

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-11-03 19:36:

Sverige och Finland....? :)
Zerbembasqwibo 2019-11-03 19:54 #1460

Svar till inlägg av Phyt, 2019-11-03 19:06:

Men är det sänkt löpbarhet pga dålig sikt (men inga hindrande grenar?) eller sänkt löpbarhet pga vegation som är i den höjd som också hindrar sikten? Filosofiskt så klart. Men kan man också tolka det som att dålig sikt enbart kan vara orsak till att rita grönt. Men som du skriver, så är det väl, inte? Så det jag undrar är om texten endast är till för att särskilja mot att vegetationen INTE är sikthindrande, dvs typ lägre än en meter / 1,5 m.
Phyt 2019-11-03 19:37 #1459

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 18:53:

Ett tydligare exempel. Stenig mark ritar du inte på flata stenar som ligger tätt typ kullerstensgata.
Christer Carlsson 2019-11-03 19:36 #1458

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-11-03 19:35:

..några länder, skall det vara
Christer Carlsson 2019-11-03 19:35 #1457

Svar till inlägg av avh, 2019-11-03 19:31:

Vad som menas är att även försämrad sikt kan dra ner på farten, detta är en typisk politisk skrivning för att tillgodose något(några), kommer inte ihåg vilka just nu. länder
avh 2019-11-03 19:31 #1456

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 18:09:

Man behöver inte vara regeltaliban för att det paradoxala i tanken om att ett tecken ska innebära en eller två inskränkningar (lägre hastighet och/eller lägre sikt) blir uppenbart --- både i ens funktion som orienterare och som kartritare. Det känns ibland olösbart.
Jag håller med totalt om problemet.
Men när det ändå måste lösas, blir det väl som PS skriver. Och det blir något, i slutändan, för banläggaren att ta tag i.
Som vanligt.
PS 2019-11-03 19:20 #1455

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 18:09:

Det ska väl ritas som vit skog. Enbart mycket dålig sikt har det väl aldrig funnits något sätt att redovisa. Det har väl mest betydelse för kontrolltagning så det är väl som med allt annat att banläggaren måste ta ansvar för att saker som inte framgår av kartan inte ska vara avgörande. Det är alltså lite dumt att välja en kontrollpunkt där det av kartan ser ut att vara likvärdigt vilket håll man kommer från medan det i verkligheten innebär en avsevärt längre kompassgång i skog med dålig sikt från ena hållet.
Phyt 2019-11-03 19:06 #1454
Att löpbarheten (hastigheten) beror av tät växtlighet. Lika som att stående grönt beror på vegetation på marken. Men det är inte den i sig som avgör utan att löphastigheten går ner.
Zerbembasqwibo 2019-11-03 18:53 #1453

Svar till inlägg av Phyt, 2019-11-03 18:48:

Hm, jag tar det igen.

I normen står ju orden "(low visibility)" - hur ska vi kunna tolka det som att sikten INTE har med 406 att göra menar du?
Phyt 2019-11-03 18:48 #1452

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-11-03 18:09:

Jag tolkar det som att löpbarheten (hastigheten) som blir nedsatt på grund av tät vegetation ritas med 406.
Dålig sikt har egentligen inget med det att göra (många tror det).
Zerbembasqwibo 2019-11-03 18:09 #1451
Hur ska man egentligen tolka det inom parentes?

406 Vegetation: slow running
An area with dense vegetation (low visibility) which reduces running to about
60-80% of normal speed.

Ska det vara tät vegetation som ger dålig sikt, dvs som inom intervallet ca 1,5 - 2,5 meter höjd är tät, eller ska det vara nedsättande vegetation och dålig sikt, eller kan det vara bara dålig sikt? Vad ÄR dålig sikt? Blev lite förvirrad och undrar om IOF MC har nån avsikt att skriva ner tolkningar av normen, eller bakgrundsarbetet där argumenten och tankarna bakom formuleringar finns.

I en vanlig skog såg jag ett område som definitivt var tätare än "den vanliga" skogen, men så låg fart som 80% blir det nog inte, men sikten är sämre, siktlängd kanske halverad. Det går inte att rita det på nåt vettigt sätt va, om man är regeltaliban.
naryM 2019-10-28 10:07 #1450

Svar till inlägg av PS, 2019-10-28 09:00:

Finns det någon "kartgrupp" i DOF?
Hittade ingen information på deras hemsida eller så är jag kass på danska språket.
PS 2019-10-28 09:00 #1449

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-28 08:17:

Det är en förklaring men snarare en orimlig sådan. Det är ju en sak att man kan ha åsikter om vad som är bra eller dåligt i normen men att vi inte ska använda oss av "matematiska" kurvor utan glidning trodde jag alla var överens om sedan länge. Danska förbundet måste ju gå in och huta åt den där kartritaren.
oldx 2019-10-28 08:52 #1448

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-28 08:17:

Tror att det mesta låg rätt. Där finns väl fördelen med tekniken.
naryM 2019-10-28 08:17 #1447

Svar till inlägg av oldx, 2019-10-28 07:45:

Anade att det var en rimlig förklaring. Var branterna rätt positionerade?
För många år sedan hade jag naturliga gropar som kontrollpunkter (Bornholm) och de var felpositionerade med över 50 meter.
naryM 2019-10-28 08:12 #1446

Svar till inlägg av EriOL, 2019-10-28 06:20:

Ja då blir det ju extra knepigt att läsa ut.
oldx 2019-10-28 07:45 #1445

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-27 23:17:

Kurvbilden var inte rekad överhuvudtaget. Förmodligen var 5-meterskurvorna "köpta" rakt av och sedan har man slängt in en massa detaljer. Branterna öster om lördagens mål hängde i en 2 - 3 m hög sluttning/ås som inte var antydd på kartan. Samma fenomen över hela området. Diken som såg ut att ligga i platta områden kunde ligga i ett par meter djupa raviner.
EriOL 2019-10-28 06:20 #1444

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-27 23:46:

Det knepigaste är ju branterna som saknar taggar där man får gissa sig till vilket håll de lutar åt.
EriOL 2019-10-28 06:20 #1443

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-27 23:46:

Det knepigaste är ju branterna som saknar taggar där man får gissa sig till vilket håll de lutar åt.
naryM 2019-10-27 23:46 #1442

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-10-27 23:40:

Jag förstår vad du vill säga...
Men logiken saknas någonstans i resonemanget.
Glida på kurvorna?
Skippa terrängföremålet?
Annat objekt, typ lokalt karttecken?
Känner på mig att någon med ett gammalt nick har något att tillföra ;)
Zerbembasqwibo 2019-10-27 23:40 #1441

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-27 23:17:

Normen kräver ju att man placerar kurvan där branten är, men rent matematiskt är det väl ingen skillnad på A eller B i ett exempel? https://twitter.com/zerbembasqwibo/status/1188586007085666304

Troligen är branterna mycket små...
naryM 2019-10-27 23:17 #1440
Hängande trädgårdar har man läst om i historien men hur ser hängande branter ut i terrängen utan kurvlinje som ryggbas?
På ön Bornholm verkar de finnas i verkligheten (K7-8-9 med omgivning);
http://www.o-kortmappen.dk/okr/show_map.php?user=OKRJANNE&map=3016
Samma med årets arrangemang (ingen länk till det tyvärr).
Är det någon som har en terrängbild som kan förklara hur och varför man ritar på det sättet?
naryM 2019-10-06 22:07 #1439

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-06 21:55:

Hjälptext. Jag funderar så här;
Hjälpkurvan har förminskats som linjeobjekt men är ändå ett att attraktivt val som bra kontrollpunkt.
Jag väljer hellre som banläggare hjälpkurva som exakt kontrollpunkt före en helkurva.
naryM 2019-10-06 21:55 #1438

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-10-06 21:53:

Otydligare i sitt sammanhang.
Zerbembasqwibo 2019-10-06 21:53 #1437

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-06 21:35:

Vad menar du med att hjälpkurvan degraderats?

"Request for reduction of symbol sizes in complicated terrain
After a short discussion, MC unanimously consider this is not a solution."
naryM 2019-10-06 21:35 #1436
Vintertid är bra för diskussioner inom kartnormen :-)
Med nyfiket intresse klickar jag på anteckningar från i IOF MapCommission;
https://orienteering.sport/iof/resources/mapping/map-commission
Och?
Hjälpkurvor har degraderats (förminskats) är det alltid rätt eller ska vi tänka lite mera preventivt?
Jag skickar på en kartbild som gör att man kanske ska fundera på hur man använder just hjälpkurvan i sitt sammanhang. Länken är från arena-dusch-förtydling för att hitta rätt på ett O-Ringen för några år sedan...
https://www.bildtagg.se/bild/iewwhsg53ni67n6ugzx60wan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37

Senast kommenterat

Tisdag 20/10

23:19

10Mila 2021

22

 

Måndag 19/10

17:14

Sm-sprint

53

 

Lördag 17/10
Fredag 16/10

15:11

SM 2020

651

 

11:08

Bästa startklockan?

35

 

08:30

App startklocka

2

 

Torsdag 15/10

23:07

Sverigelistan 2020

497

 

16:53

USM sprint?

5

 

Onsdag 14/10
Måndag 12/10
Söndag 11/10
Lördag 10/10

10:38

Köpråd tumkompass

45

 

Onsdag 7/10

15:08

OLGYs framtid?

94

 

Torsdag 1/10

16:58

Eventor nere igen...

351

 

Onsdag 30/9

21:19

Tumkompass Silva

31

 

Måndag 28/9

22:15

Skogsmål

32

 

11:22

RÄDDA DINA PENGAR

253

 

07:10

Prestationspriset

50

 

Lördag 26/9
Onsdag 23/9

13:07

-Arrangemangsreklam-

742

 

Måndag 21/9

23:40

Rita kartor i regn

18

 

Lördag 19/9
Fredag 18/9
Torsdag 17/9
Onsdag 16/9

18:29

Vildsvin

17

 

13:09

Formtoppning

15

 

Måndag 14/9

17:21

Orienteringsskor

77

 

Söndag 13/9

22:22

Silly Season 2020

365

 

Torsdag 10/9
Onsdag 9/9
Torsdag 3/9
Tisdag 1/9
Torsdag 27/8
Tisdag 25/8
Måndag 24/8


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng