Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Kartnormen 2017 är här ...

Hallonpaj  2017-04-04 19:30
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2010/12/ISOM-2017.pdf

Hur kunde de lägga till ett orienteringskarttecken med gul botten och gröna prickar. Men vi fick karttecknet klippa!

Positionen vi trots allt har hamnat i :)) Samtidigt som halva Sveriges kartritarkår ska gå i ålderspension.

Nu får ni svära, för det gör jag redan över det här!

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Ritarn 2017-08-14 22:50 #419

Svar till inlägg av PS, 2017-08-14 21:17:

Tror minsta avståndet mellan punktobjekt samt avstånd mellan kurvor gör att altför stor generalisering behövs för att uppfylla normen i detaljrik terräng som tex. Vid Trollhättans klubbstuga. Jfr sista sträckan http://www.hestraif.se/kartarkiv/show_map.php?user=jespersjögren&map=1447

Här behövs 10 000-del för att terrängen ska kunna avbildas på ett verklighetstroget sätt. Nya normens stenhårda låsning till 15 000 skalan, förstör förmodligen kartan här.

Utländska karstområden och moränfattig kustterräng blir förlorarna eftersom 7500 skalan uttryckligen bara får vara uppförstorad 15 000 del istället för att få ritas med samma mellanrum som 15 000 delar.

Släpp skalan fri att anpassas efter terrängtyp.
PS 2017-08-14 21:17 #418

Svar till inlägg av ritarn, 2017-08-14 17:56:

Vilka ändringar av normen tror du kan leda till problem?
nybörjare 2017-08-14 18:22 #417

Svar till inlägg av sladek, 2017-08-14 17:06:

Om det har blivit fel så hoppas jag att man ändrar i normen så man slipper att ha en felaktig norm de nesta 10-20 åren.

Jag hade aldrig tänkt på detta före idag men nog är det bättre med möjligheterna som fanns tidigare än att alltid ha ett svart sträck runt tomtmark som gör att ,man får mycket mindre information om hur tomt gränsen faktiskt ser ut.
ritarn 2017-08-14 17:56 #416
Det intressantaste med nya normen tycker jag är om det går att rita detaljerade områden utan märkbar kvalitetsförsämring. Väntar med spänning på första detaljerade området som nyutgivits så man kan jämföra "förr" och "nu". Under tiden får man väl ut och provrita lite själv. Klart är ju att normen ger mycket tydligare kartor i normalterräng.
sladek 2017-08-14 17:06 #415
Jag kan för IOF:s räkning sträcka mej så långt att det faktiskt har blivit fel här. Utan att gå in på allt för långa utlägg om hur den nya normen ändrades ganska radikalt vid sista mötet, så var det så att den tjocka linjen var kvar från en tidigare version, där det var tänkt att ISOM skulle likna ISSOM, med att kartan skulle visa objekt förbjudna att passera, nu blev det ju inte så, men denna linje glömdes nog bort...
Så vi kan med gått samvete fortsätta rita tomtmarkskanter som tidigare.
Ds 2017-08-14 17:05 #414

Svar till inlägg av Z, 2017-08-14 14:16:

Jag tror att det som avses är att av ytor med prickar får endast de som är vita kombineras med undervegetation (dvs inte gröna prickar), men det är en dåligt formulerad mening
TG 2017-08-14 17:02 #413
Någon som provat beståndsgräns runt tomtmark?
PS 2017-08-14 16:18 #412

Svar till inlägg av PS, 2017-08-14 16:10:

I normen står det ju "... impassable or uncrossable fence ..." vilket översatts till "... opasserbart eller förbjudet att passera ...". Visserligen känns det lite som kaka på kaka att sätta dem som förbjudna att passera när det ändå framgår att ytan innanför inte får beträdas men det kanske är så det ska vara.
PS 2017-08-14 16:10 #411

Svar till inlägg av insider, 2017-08-14 15:42:

Jo, det var därför jag undrade lite om meningen var att man skulle rita alla staket som opasserbara vid tomter. Dessa har ju grövre streck numera.
insider 2017-08-14 15:42 #410

Svar till inlägg av PS, 2017-08-14 14:35:

Och då blir det väldigt konstigt om man ritar staket av den tunnare sorten där det är staket och den grova linjen där inget finns... Tror förresten att det var du som påpekade detta någon gång i forntiden...
nybörjare 2017-08-14 15:25 #409

Svar till inlägg av Z, 2017-08-14 15:14:

Du kan ju bara läsa normen. Det som gäller står förklarat där och det är tydligt att det som SOFT skriver är fel.

Jag vet att listan inte har några underpunkter, det jag menade var att den punken syftar på punkten över.
Z 2017-08-14 15:14 #408

Svar till inlägg av nybörjare, 2017-08-14 14:40:

Det finns inga underpunkter i listan. Varför skall man vilja ha gröna punkter för buskar och vita för träd? Jag skulle gärna haft med gröna punkter för uppväxande hygge men nyplanterad gran.
nybörjare 2017-08-14 14:40 #407

Svar till inlägg av Z, 2017-08-14 14:16:

Det de skriver är en underpunkt till punkten över. Det gäller för 402 och 404 som man nu kan ha med gröna prickar.

Om man läser normen är det iallafall tydligt att det de skriver är fel om det handlar om alla ytor.
PS 2017-08-14 14:35 #406

Svar till inlägg av insider, 2017-08-14 14:30:

Nja, är det en tydlig eller rent av exakt gräns så bör man antagligen rita med den grova linjen trots allt skulle jag tro.
PS 2017-08-14 14:32 #405

Svar till inlägg av Z, 2017-08-14 14:16:

Det där är ganska säkert fel i nyheten. Kolla tabellen under 2.11.4 så ser du att stående grönt får kombineras med vitt och rastrerat gult med och utan vita prickar. Däremot får det inte kombineras med gul helton oavsett om den har prickar eller ej. Av beskrivningen av tecken 404 framgår också att stående grönt raster inte får kombineras med detta tecken när prickarna är gröna.
insider 2017-08-14 14:30 #404

Svar till inlägg av PS, 2017-08-14 12:39:

Så med andra ord kan man fetglömma den feta tomtmarkslinjen... och rita som vanligt? Exakt begränsningslinje där det ser ut så, staket där det är staket, mur där det är mur och ingenting där det är diffust. Har jag fattat rätt?
Problem förstås om man använder 415, exakt begränsningslinje, som är predestinerad för odlad mark enligt normen vad jag förstår.

Z 2017-08-14 14:16 #403
Ser att man på många ställen ritat undervegetation i vit skog. Det är fel.
"Enbart ytor med vita prickar får kombineras med undervegetationstecken."
enligt
http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/vanligakart-fragorochsvar/isom2017-symbol-forandringar/

520 Förbjudet område, som diskuteras bör omges med svart konturlinje eller annan svart linje. Så man kan fortfarande använda 415 Exakt begränsningslinje.
Dock bör man inte använda endast en bäck som på kartan länkad innan.

Och som PS sa har man missat vit vid stigar genom tomtmark som skall göras.
Att de är stigarna är med utan avskärmning innebär inte att man inte får springa på dem. Det innebär bara att kartan inte följer normen.
PS 2017-08-14 12:39 #402

Svar till inlägg av nybörjare, 2017-08-14 12:13:

Som du ser så går ju banorna i omedelbar anslutning till tomtmarker även på denna tävling.
PS 2017-08-14 12:39 #401

Svar till inlägg av insider, 2017-08-14 10:43:

Att enbart använda vägen normala svarta linje täcks nog av "... or another black line symbol ...". Däremot hade jag missat att det gick stigar genom tomterna. Av normen framgår det ju inte riktigt vad som gäller om man inte skärmat av för där står det ju bara att det ska göras. Hur gör man förresten med svartvägar som man inte får springa på? Ska man inte redovisa dem alls om de är förbjudna. För regelrätta vägar står det ju faktiskt inget om att de skärmas av.
nybörjare 2017-08-14 12:13 #400
Har ni inger roligare att diskutera än ritning av tomtmark på en skogskarta?
BC 2017-08-14 11:12 #399

Svar till inlägg av j, 2017-08-14 10:36:

Ja, det är inte så bra för tydligheten med svarta kanter.

Den aktuella kartan i Trondheim har ju "alla" varianter på hur tomterna ritas med avseende på förbudet att passera. Men lika förbjudet med alla antar jag?

Svart kant och eller vägar som avgränsar olivgrönt.
Norr om målet även bäck som sådan kant någon mm, ser skumt ut som helhetsintryck.
I nordöst svart-streckat, som väl då alltså också är förbud utanför tomterna som redovisas under det.
I söder en hel hög med små hyttor och tomter som inte har svart kant, för otydliga kan det ju vara men avståndet till husen troligen hemfridszonen i alla fall? Men några av dom har har svart kant eller staket.
Det finns ju, något nordväst om dessa, hus utan olivgrön tomtmark, några med staket dessutom, samt att vissa nu på tävlingen också har röda förbudstryck på dessa, och på vanliga tomter.

Jag tycker inte att det ser så tydligt ut, men det kan ju vara ett korrekt sätt att rita?
insider 2017-08-14 10:43 #398

Svar till inlägg av PS, 2017-08-14 09:51:

Hur är det med brunvägarna genom tomtmarkerna (t ex öster om målet)? Är det tomtmarkernas 0,18-linjer eller vägarnas 0,14-linjer som gäller? Rätt eller fel ritat?
Stigar som går genom samma tomtmarker har ingen vit avskärmning. Jag tolkar det som att de är förbjudna att springa på, så varför då ta med dem?
j 2017-08-14 10:36 #397

Svar till inlägg av !, 2017-08-14 08:28:

Om Trondheimskartan är ritad på rätt sätt så tycker jag det är svårt att se om det går stigar och vägar i tomtgränsen eller om det bara är en kantlinje. Förstår inte alls poängen med dem. Gör bara kartan otydlig.
Zerbembasqwibo 2017-08-14 09:52 #396
Sök dispens.
PS 2017-08-14 09:51 #395

Svar till inlägg av ISOM 2017, 2017-08-13 15:00:

Ska vi försöka hitta så många avvikelser från normern som möjligt på den där kartan :-)
Jag börjar med att hävda att huset precis vid målet är ritat med fel symbol (för litet för att ritas grått).
! 2017-08-14 08:28 #394

Svar till inlägg av j, 2017-08-14 06:44:

Tjockt streck 0,18 mm runt gröngul tomt. Runt svartstreckat område ska det vara 0,35 mm.
j 2017-08-14 06:44 #393
Vad är det för stolpskott som hittat på de där svarta tjocka strecken? Det ser ju ut som det går vägar där.
PS 2017-08-14 00:13 #392
Det ska nog dessutom mycket till innan man får skolorna att snitsla av inför sina träningar ...
PS 2017-08-14 00:11 #391

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-13 23:09:

Problemet är ju att värdefullinformation försvinner. Med ett grovt svart sträck skapas ju ett intryck av att det ska finnas en tydlig gräns. När denna saknas så ökar risken att folk springer för nära husen av misstag för att de tänkt "studsa" mot tomtmarken. Någon kanske invänder att man bör snitsla sådana otydliga gränser men jag tror faktiskt inte att de som bor på sådana ställen är så positiva till att man snitslar och om man ändå gör det så kan det helt plötsligt bli en onödig konflikt om var den där snitseln borde gå och helt plötsligt hamnar man i en situation där kartan inte stämmer med snitseln. Vet man att det är en otydlig gräns så är man nog mer på sin vakt och försöker inte utnyttja gränsen som en ledstång.
Zerbembasqwibo 2017-08-13 23:09 #390

Svar till inlägg av PS, 2017-08-13 18:37:

Är det inte bara markera all tomtmark och fylla med linjen? Eller blir det fel då? Mot vägar, säger normen att det inte ska vara heldragen då annan linje ligger mot?

Men nån måste ju vara först! Ska kolla på Trondheimkartan nu.
Ritarn 2017-08-13 22:51 #389

Svar till inlägg av PS, 2017-08-13 22:00:

Svart tomtmarksstreck blir ju lite fel just här i sverige där allemansrätten är stark men otydlig. Fann det här på något forum:

I LRF:s förträffliga lilla bok ”Gården och allemansrätten” heter det att ”en tomt normalt kan en tomt sägas sträcka sig som allra högst 60-70 meter från boningshuset. I allmänhet får det nog anses rimligt med en hemfridzon på 20-30 meter".

Så svart streck blir väl endast motiverat där det tydligt syns i form av staket eller klippt gräsmatta? Fd statsmin Göran Persson har väl satt upp staket 200 m från sin gård ute på gärdet för att kunna säkerställa larm o tillträdesskydd juridiskt korrekt. Säpo var tydligen involverat.
PS 2017-08-13 22:00 #388

Svar till inlägg av EriOL, 2017-08-13 19:24:

Ja, så kanske det blev i sista utgåvan. Det låter ju vettigt för många av sommarstugetomter har ju en extremt smygande övergång från huset till ren skog och i vissa fall finns det ju inte ens en fastighetsgräns. Vad man ritar som tomtmark då blir ju mest en fråga om en känsla och det känns väldigt fel att rita dit en grov svart linje då. När jag tidigare har ritat någon form av prickad eller heldragen beståndsgräns så bör jag väl rita den grova linjen och det har jag faktiskt redan gjort men i övrigt får jag nog ta mig en funderare. Hur bör man förresten göra med staket vid tomtgräns? Ska man rita dem som opasserbara även om de inte är det? Jag har för mig att någon sagt att det är så på sprintkartor (har aldrig brytt mig om att lära mig den normen).
insider 2017-08-13 19:27 #387

Svar till inlägg av PS, 2017-08-13 18:37:

Bestämde mig för några timmar sen att köra den heldragna fetlinjen runt tomtmarkerna. Och ja, jag mår illa. Men man kanske vänjer sig.
EriOL 2017-08-13 19:24 #386

Svar till inlägg av PS, 2017-08-13 18:37:

Svart linje runt tomtmark är bara ett "bör"-krav i normen faktiskt. Är det en otydlig gräns så tycker nog jag att det finns goda skäl att låta bli...
PS 2017-08-13 18:37 #385

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-12 23:24:

Jag tror att många (liksom jag) är i full gång med att fixa kartorna så att de uppfyller ISOM 2017 men eftersom normen spikades så sent så tar man inte risken att arrangera med den nu när det inte är tvunget och man visar ju inte gärna helt nya kartor förrän man arrangerat på dem. Apropå mina egna anpassningar så har det blivit en del checkar av ytor som är för små enligt den nya normen. Det gäller främst berg i dagen och stående grönt där ytgränserna skärpts. Samtidigt gör man förstås lite allmän ytrevidering och fixar annat som man inte är nöjd med. Det jag än så länge inte förmått mig till är att lägga heldragen linje runt all tomtmark men jag blir väl illa tvungen så småningom. Funderar bara på hur jag ska lyckas med det utan att bli spyfärdig ...
Zerbembasqwibo 2017-08-13 14:51 #383

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-12 23:24:

Ho hooo?
Zerbembasqwibo 2017-08-12 23:24 #382

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-08 22:20:

Är det fortfarande ingen som sett en karta på nätet som påstås följa ISOM 2017?
insider 2017-08-09 09:26 #381

Svar till inlägg av PS, 2017-07-31 00:05:

När det gäller Oringen framgick det dessutom av PM att tomtmark var förbjudet område.
Zerbembasqwibo 2017-08-08 22:20 #380
Jaha, dags igen: var finns det nån karta online som påstås följa ISOM 2017?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16

Senast kommenterat

Söndag 21/1

21:40

Silly Season 2018

637

 

Lördag 20/1
Fredag 19/1

14:12

10-mila 2018

294

 

Torsdag 18/1
Onsdag 17/1

20:52

Jukola 2018

5

 

Tisdag 16/1

11:28

Jobb för orienterare

80

 

Måndag 15/1

20:23

Bästa pannlampan

9

 

Lördag 13/1
Fredag 12/1
Torsdag 11/1
Onsdag 10/1

14:05

Kartutskrift träning

12

 

Måndag 8/1

11:03

Garmin Connect

6

 

Lördag 6/1
Torsdag 4/1
Söndag 31/12

20:37

Orienteringslåtar

38

 

Lördag 30/12
Fredag 29/12
Onsdag 27/12

10:55

Flyga med pannlampa

8

 

Måndag 25/12

21:25

Trög puls

55

 

Lördag 23/12
Tisdag 19/12
Måndag 18/12

11:09

10-mila 2022

8

 

Lördag 16/12
Fredag 15/12

13:01

astmamedicin

95

 

Torsdag 14/12
Onsdag 13/12
Söndag 10/12

16:13

Misstänkt doping

6

 

Onsdag 6/12

22:49

Eventor

16

 

Tisdag 5/12

11:13

-Arrangemangsreklam-

567

 

Måndag 4/12

17:52

Livelox till film

5

 

16:14

Kontrollbeskrivningar

33

 

Söndag 3/12
Lördag 2/12

18:39

Mountainbike-kartor

10

 

16:05

Sommarstuga

23

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng