Visa inloggningsformulär
Eftersnack  

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Xxxx 2019-10-07 10:52 #16217

Svar till inlägg av Hmm, 2019-10-07 10:39:

Men gick du själv på ol-gymnasie? Oxch slutade du orientera när du var ung och gjorde uppehåll? Nyfiken på hur din ol-resa sett ut.
Hmm 2019-10-07 10:39 #16216

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-10-07 10:31:

Så att lägga ner OLGY och stödja klubbarna skulle nog vara spiken i kistan.
Om man menar allvar av rektangulär idrott och att klubbarna skall stå för det så måste man nog göra väldigt mycket mer insatser än att ändra på klassystemet.
Man får nog tänka att man är på ruta 0.
Slutsats: 2019-10-07 10:36 #16215

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-10-07 10:30:

Ja. Det finns en undersökning:
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:857/FULLTEXT01.pdf

Jag har även pratat med ungdomar, tidigare elever på olgy mm. Är det någon som är nöjd med hur många juniorer (under landslagsnivå) som fortsätter?
Xxxx 2019-10-07 10:36 #16214

Svar till inlägg av Hmm, 2019-10-07 10:35:

Gick du på ol-gymnasie?
Hmm 2019-10-07 10:35 #16213

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-10-07 10:31:

Jag skulle nog tolka det som att hela systemet går på konstgjord andning och att nästan alla som håller på aktivt har gått på OLGY.
De flesta klubbars verksamhet är i princip död från 18 till 40 år.
Xxxx 2019-10-07 10:31 #16212

Svar till inlägg av Hmm, 2019-10-07 10:27:

Du menar att man lägger av som ung för att man inte kom in på ol-gymnasie eller sen inte kom med i landslaget typ?
Xxxx 2019-10-07 10:30 #16211

Svar till inlägg av Slutsats:, 2019-10-07 10:26:

Kan vara så, men bygger du detta på någon undersökning som gjorts eller är det bara egna slutsatser?
Hmm 2019-10-07 10:27 #16210
Tittar man i sverigelistan på antalet som har 6 st resultat under ett år.
H20 117
D20 94.

Det betyder att det finns runt 50 st aktiva orienterare per åldersklass i 20 års åldern.

Om det finns 119 platser så betyder det att det finns fler platser på OLGY än det finns aktiva orienterare i 20 års åldern.
Slutsats: 2019-10-07 10:26 #16209

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-10-07 10:06:

OL-gymnasierna berör direkt, eller indirekt, alla ungdomar som orienterar från sista året i årskurs 9 när man söker till gymnasierna. OL-gymnasierna undergräver klubbarnas förutsättningar/incitament att bedriva juniorverksamhet, och försämrar därmed indirekt också förutsättningarna för att ha verksamhet för yngre seniorer.

OL-gymnasierna är präglade av en pyramidmodell för idrott och de ger ett tillräckligt underlag för rekrytering till landslaget men lyckas inte försörja orienteringssverige med motiverade unga seniorer.

Om SOFT menar allvar med att vi ska gå mot en rektangelmodell borde man sluta med OL-gymnasierna och i stället stödja verksamheten i OL-klubbarna.
Xxxx 2019-10-07 10:06 #16208

Svar till inlägg av N i NIU, 2019-10-07 09:56:

Jag tvivlar inte. Många bor ju kvar hemma. Andra gör det inte Beror såklart lite var man bor i landet. I Stockholm bor nog de flesta hemma. Om man nu pratar om alla ol-gymnasier. Men vad är din slutsats om ol-gymnasier då?
N i NIU 2019-10-07 09:56 #16207
Xxxx 2019-10-07 09:44 #16206

Svar till inlägg av 119, 2019-10-07 08:01:

Men om det är 119 platser men bara 27 på det som kallas riks så verkar det ju som de flesta bor kvar hemma och fortsätter som vanligt i klubben? När det gäller blivande seniorer under landslagsklass så måste det väl vara en väldigt stor majorietet som är det? Till landslaget kommer väl extremt få ändå?
ml 2019-10-07 08:24 #16205

Svar till inlägg av 119, 2019-10-07 08:01:

Nu betyder det ju inte att alla dessa är borta från klubbverksamheten och glöm inte att ta med alla elever som går på LIU när ni diskuterar.

Det finns också en hel del som bor kvar hemma trots studier på idrottsgymnasium, men även om man går gymnasium på hemorten blir det kanske träning med gymnasiet istället för klubbens träning.
119 2019-10-07 08:01 #16204

Svar till inlägg av Gym, 2019-10-06 23:53:

RIG har 30 platser och NIU 89:
http://www.svenskorientering.se/Utbildning/Orienterings-gymnasier/Nationellidrottsutbildning/

Totalt kan upp till 119 antas vilket är en mycket hög andel av aktiva orienterare födda ett visst år. Problemen blir störst för de som söker sig bort från sin klubb till en skola på annan ort medan vissa så klart har nära till både skola och klubb.

Ni som tycker att OLGY är bra: jobbar ni som tränare på en skola eller tycker ni att orienteringsgymnasierna är bra på att motivera blivande seniorer under landslagsklass att fortsätta med sporyen?
Hmm 2019-10-07 00:14 #16203

Svar till inlägg av Gym, 2019-10-06 23:53:

På lång SM var det D20 28 / 2 = 14 st för varje ålder.
Killarna var 46 / 2 = 28 för varje ålder.

Medel var lite fler
D20 47 /2 = 23 för varje ålder
H20 64 / 2 = 32 för varje ålder

Så RIG tar alltså in mer än hälften av de som fortsätter att springa SM och sedan tar NIU också ni löpare.
Hur många tror du är kvar och tränar i klubbarna?
Hmm 2019-10-07 00:06 #16202

Svar till inlägg av Gym, 2019-10-06 23:53:

Du kan ju ta antalet startande på JSM i D20 och H20 och dela med två, sen kan du dra dina egna slutsatser.
Eller så tittar du på antalet startande i valfritt DM i H20 och D20.
Gym 2019-10-06 23:53 #16201

Svar till inlägg av Ja, 2019-10-06 22:01:

Pratar om du om RIG nu? Det var 14 killar och 13 tjejer som började i år på riks. Hela orienterings-Sverige lär väl knappast stå och falla med detta och att de som inte kommer in slutar sen. Hur ser du på de andra ol-gymnasierna då och de som går där?
Zerbembasqwibo 2019-10-06 23:40 #16200

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-06 21:50:

Fel, du tänker basen i pyramiden (ja det vet jag...), rektangeln finns ju inte idag, det är ju som en pyramid eftersom det försvinner folk för varje år de blir äldre, i princip. Rektangeln uppnås när de som slutar idag är kvar, som motionärer, ledare, kartritare, funktionärer i styrelser, coacher, och roller vi idag inte visste fanns!
naryM 2019-10-06 22:11 #16199
Ja och 08 > tänker ni i boxen, utanför boxen eller vad tror/tycker ni själva ?
08 2019-10-06 22:05 #16198

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-06 21:50:

eller så tänker man bara bredd. Likt den inriktning ungdomsverksamheten i StOF har. Var med på USM-samlingen, fokus på störst och snällast, resultat var uttalat sekundärt. Målgruppen för 15-16 läger under året har också varit bredd, inte topp.
Ja 2019-10-06 22:01 #16197

Svar till inlägg av naryM, 2019-10-06 21:50:

Ja, du tänker helt fel. Visserligen har du rätt i att bredden är en förutsättning för toppen men det nya som Riksidrottsförbundet arbetar för (åtminstone i ord) är att bredden ska finnas kvar även efter sållningen till idrottsgymnasium. (Tidigare inställning verkar varit att vid det laget har bredden spelat ut sin roll.)

Nu är det så att ungdomarna/juniorerna slutar när:
1) De som inte sökte OLGY slutar när deras jämnåriga flyttar från hemorten för att börja på OLGY
2) De som sökte OLGY utan att komma in slutar för att de känner att de misslyckats och att de inte är med i toppen på triangeln.
3) De som gått OLGY utan att komma med i landslaget slutar när de inte längre får allt serverat på silverfat (alternativt för att de fått en överdos av orientering).

Om vi istället satsar på orientering i klubbarna även för juniorer finns bättre förutsättningar för att fler ska fortsätta hela livet, för att det är roligt. (=Rektangeln)
naryM 2019-10-06 21:50 #16196

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-10-04 11:16:

OLGY är strävsamma och håller förmodligen fanan högt efter förutsättningarna.
Bredden = Rektangeln är väl förutsättningen för att toppen ska utvecklas i ett gymnasieprogram med konkurrenskraftig intagning regionalt? Ingen topp utan massiv bredd?
Eller tänker jag helt fel?
Xxxx 2019-10-06 21:29 #16195

Svar till inlägg av Bakgrund, 2019-10-06 20:48:

Kan krocka med lagen och gör det ibland, men inte alltid väl?
Bakgrund 2019-10-06 20:48 #16194

Svar till inlägg av Riksdagen, 2019-10-05 22:42:

En diskussion som blommade upp när elever på ridgymnasium förutsattes att ha med egen häst. Jag tror dock att alla ryttare på den aktuella nivån har tillgång till häst.

Elitidrott i gymnasieskolan krockar med lagen - https://www.aftonbladet.se/a/P3kPW6
Riksdagen 2019-10-05 22:42 #16193

Svar till inlägg av Grytan puttrar, 2019-10-05 22:12:


Utskottet anser att det ska finnas goda möjligheter att kombinera en gymnasie- utbildning med elitsatsning i idrott. Detta är viktigt både för att främja fram- växten av nya idrottstalanger och för att de samtidigt ska kunna få en gymnasieutbildning som de kan bygga vidare på senare i livet när elitkarriären tagit slut. Mot bakgrund av detta anser utskottet att regeringen ska ges till känna att den bör utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar och som möjliggör kombinationen elitidrott och gymnasiestudier. Såväl effekter som konsekvenser av en sådan förändring bör också utredas.

https://data.riksdagen.se/fil/567EEF00-BED1-4138-901B-1F2AF9A5654B#page15

PS 2019-10-05 22:34 #16192

Svar till inlägg av Långkok, 2019-10-05 22:31:

Det må så vara men för att ens ha en chans att komma in på gymnasierna så förväntas man springa tävlingar som förutsätter dyra resor. Hur är det sedan när man går där? Finansieras alla resor och läger som man förvänats vara med på fullt ut av skolorna?
Långkok 2019-10-05 22:31 #16191

Svar till inlägg av Grytan puttrar, 2019-10-05 22:12:

Inget putrtrande i den grytan för orienterare. De lär inte behöva ha häst med sig.
Grytan puttrar 2019-10-05 22:12 #16190
SG 2019-10-05 10:11 #16189

Svar till inlägg av Någon klubb som vågar?, 2019-10-04 22:16:

Motionera om OLGY är nog inte tillräckligt tydligt eftersom det finns tre olika former av orienteringsgymnasium. NIU och LIU är ganska snarlika i styrning och finansiering, men NIU ligger närmare SOFT tack vare tillstyrkande processen samt LIU är helt lokalt styrt utan koppling till SOFT. RIG har sin process där RF överlåter SOFT att fördela finansierade platser. Frågan är då vad Förbundsmötet ska ta ställning till och rösta om, kan det vara att avveckla NIU? Dvs inte tillstyrka NIU framöver och endast ha RIG samt LIU gymnasier?
Xxxx 2019-10-05 09:51 #16188

Svar till inlägg av Mitt namn, 2019-10-04 23:02:

Har ju inget att ”testa” då jag inte har något emot OLGY.
Mitt namn 2019-10-04 23:02 #16187

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-10-04 22:44:

OL Alternativet brukar ju låta sina läsares idéer komma fram till FM genom motioner, även lite obekväma! Testa!
Sandviken på 80-talet 2019-10-04 22:44 #16186

Svar till inlägg av Bitter mandel, 2019-10-04 21:59:

Väldigt många av mina gamla OLGY-kompisar är ledare i sina klubbar och har tagit ett fantastiskt ansvar för sporten. Visst var det en del som slutade med OL efter OLGY-tiden, men de hade kanske slutat ändå.
Xxxx 2019-10-04 22:44 #16185

Svar till inlägg av Någon klubb som vågar?, 2019-10-04 22:16:

Vågar? Kanske inte är någon som vill. Du kan väl själv jobba på en motion och försöka få med klubben om du tycker det är angeläget.
ml 2019-10-04 22:29 #16184

Svar till inlägg av Någon klubb som vågar?, 2019-10-04 22:16:

Har SOFT något inflytande i OLGYs existensberättigande överhuvdtaget?

Någon klubb som vågar? 2019-10-04 22:16 #16183

Svar till inlägg av Bitter mandel, 2019-10-04 21:59:

Är det någon klubb som vågar motionera om detta till nästa års förbundsmöte?
Bitter mandel 2019-10-04 21:59 #16182

Svar till inlägg av Uppsala, 2019-10-03 21:57:

Kom gärna igen om fem år. Det är inte ovanligt med olgy-elever som arrangerar saker (oftast för den offentligt finansierade olgy-klassen dock, inte för den ideellt arbetande klubben).

Många av om-gymnasiernas elever utvecklas till fina medborgare, vilket de antagligen hade blivit ändå, utan olgy. Min poäng är att olgy-åren ger dem en missvisande bild av hur samhället och livet i en ideell om-klubb ser ut i verkligheten. Det gäller oavsett om de söker sig till en storklubb eller om de stannar i OK Rotsnubblarna. Min åsikt är att ol-Sverige totalt sett hade mått bättre utan olgy, men kanske hade juniorlandslaget varit sämre.
Hmmm 2019-10-04 13:23 #16181

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-10-04 11:16:

Man kan fundera på om rädslan att springa ifrån varandra egentligen gjort att man hetsar ungdomar. Så de som tror de håller på med breddidrott egentligen är de som hetsar mest att man skall springa i samma tempo som de bättre.
Hmmm 2019-10-04 12:42 #16180

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-10-04 11:16:

Obs! nu spekulerar jag.
Jag tycker nog att man borde fundera på om det är bra att träna i grupp för konditionsidrottare. Om man istället skulle springa en 8 km bana som ni gjorde så kommer de som är lika bra hamna tillsammans och kanske hitta ett annat flyt i träningen.
Med intervaller blir det ju lätt att man i varje intervall dras med i ett lite för högt tempo vilket innebär att du aldrig tränar i ditt eget tempo. Det är ju bra så länge du utvecklas och kommer närmare eliten, men när det tar stopp så kanske den träningen är för jobbig.
Jag tänker att intervallträning gör att du utvecklas fort, men den kanske är lika bra på att avveckla fort.
Nina 2019-10-04 11:39 #16179

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-10-04 11:16:

Är väl inte svårare än att testa?
På klubbens sista vanliga höstträning - säg till alla grupperna och nivåer att nästa vecka kör vi löpning/promenad/snöpulsning på stigar indelat efter ålder och konditionsnivå. Om man har tillräckligt mycket folk på plats kan ju deltagarmängden räcka till att det finns folk som både vill jogga lugnare och folk som vill springa intervaller - då kan alla få sällskap iallafall. Grunden borde väl isåfall att lista ut vad "motionärerna" vill ha för vinterträning, (om de ens vill ha vinterträning) och så skapar man något. Då har elit och halveliten något mjukare att falla tillbaka till och intervaller blir inte enda alternativet.
Zerbembasqwibo 2019-10-04 11:16 #16178

Svar till inlägg av Hmm, 2019-10-04 11:07:

OK, de på OLGY lär sig och gör en del kring arrangerande också, så det är inte 100% dåligt! :)

Men en sak till: Hur många klubbar kör intervaller på tisdagar, ofta på hårt underlag eller åtminstone med högt tempo? OK; ibland är det bra upplägg så man åtminstone tränar tillsammans även om tempot varierar kraftigt.

Det jag menar är, med risk för att låta väldigt gubbig, är att när jag var ungdom tränade vi INGA intervaller alls. Vi sprang orientering, eller på vintern snöpuls eller upptrampade stigar/skoterspår. Möjligen körde vi 8 km på tid på en sjukt kuperad bana då... vilket väl inte heller precis gynnade rektangulariteten?

Min poäng: kan man hitta mer rektangulär träningsform än intervaller på tisdagen, som ändå ger en god effekt för de som vill elitsatsa? Svår, olöslig, ekvation?
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng