Visa inloggningsformulär
Eftersnack  

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2015-11-15 23:26 #9106

Svar till inlägg av DrP, 2015-11-15 20:43:

Det är en variant men då måste man komma ihåg att skicka med den filen varje gång man skickar kartfilen och dessutom försvinner väl bakgrundsbilder när man gör ett utsnitt. Vill man enkelt lägga in den igen så bör den alltså vara inpassad med tex en world-fil.

"Analys" verkar inte riktigt förstå hur det ser ut på många håll här runt Stockholm där kartorna inramas av gamla sommarstugeområden där många fortfarande inte på något sätt försökt visa var gränsen till fastigheten går utan den naturliga tomten (om det nu ens finns en sådan) slutar en bra bit in på fastigheten. Många gånger är dessa tomter dessutom styckade så att det ska finnas passager in mot större allmänningar mellan fastigheterna. Ibland får en (ny?) ägare för sig att försöka blockera dessa passager fast de inte ligger på deras mark. Frågan är om man då stillatigande ska acceptera en sådan "annektering" och rita in den som tomtmark.
BC 2015-11-15 22:07 #9105

Svar till inlägg av orienterare, 2015-11-15 21:10:

Det onödiga är nog att komma ihåg om det är N-S strecken eller Ö-V strecken som är det ena tecknet eller det andra i redovisningen. Norr behöver du bara till kompassnålen.
Jag kan t ex erkänna att jag fortfarande har svårt att komma överens med kartor som har dikestecken som meridianer.Ju färre komplexiteter i teckenfunktionerna desto lättare att läsa kartan.
orienterare 2015-11-15 21:10 #9104

Svar till inlägg av BC, 2015-11-15 20:03:

Om du har vikt kartan efter sträckan och inte vet åt vilket håll norr är, hur vet du åt vilket håll du ska springa?
DrP 2015-11-15 20:50 #9103

Svar till inlägg av Pelle S, 2015-11-15 13:50:

Tycker argumenten faller på två punkter:
1) Tävlingskartor ritas oftast för en specifik årstid.
2) Trevligt om äldre kan använda våra kartor, men vi anpassar inte framkomlighetsredovisningen efter dem (oss :-/ ).
DrP 2015-11-15 20:43 #9102

Svar till inlägg av PS, 2015-11-14 23:03:

Det enklaste sättet är kanske att helt enkelt låta fastighetsgränserna ligga kvar länkat som en bakgrundsbild?
BC 2015-11-15 20:03 #9101

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-11-15 17:33:

o Pelle S> Man kan väl tänka sig att ha ett grönt stående raster men flera olika versioner. olika täta linjer är en sak.
Att när man vikt kartan efter sträckan komma ihåg vad som är stående eller liggande verkar lite onödigt komplicerat? Man kanske kan göra avbrott i rasterstrecken (som sumpskog) för ris och ha heldraget för vegetation?
Analys 2015-11-15 17:44 #9100
Ser till min glädje att vissa kartritare är väl medvetna om "tomtproblematiken". Hoppas "min" kartritare läser här. Bra idé med kartklipp över tomt till berörda för en second opinion. Antalet direkt berörda kan inte vara speciellt många på en normal skogskarta. Jag tror också att de allra flesta fastighetsägare är positivt inställda till vår sport, speciellt när man känner att man har möjlighet att påverka det som direkt berör den egna tomten.
Zerbembasqwibo 2015-11-15 17:33 #9099

Svar till inlägg av Pelle S, 2015-11-15 13:50:

14 vegetationstecken kompletteras med två till? Liggande grönt raster? Hur ser det ut på en myr...? Ska vi vinkla myren 45 grader åt höger och sumpskogen 45 åt vänster..?
Pelle S 2015-11-15 13:50 #9098

Svar till inlägg av EriOL, 2015-11-15 11:32:

Jag tror för min del också på att man ska rita in hävden. När det gäller komposthögar (inte -lådor) utanför tydlig tomtgräns vill jag dock inte hålla med. En hög springer man ju rakt över utan att den tar skada och den ligger ju där därför att tomtägaren INTE vill ha den på sin tomt! Att rita in hävden är också ett bra sätt att göra OL-kartor användbara för annat än idrott. T ex kan en OL-karta vara ett bevismedel i fråga om brott mot byggnads- och miljölagstiftningen liksom när det gäller att spåra olovlig ockupation av annans mark. Vi bör därför pröva vad som bör ritas som tomt också vid revideringar.
"Analys" menar att vi inte ska tycka. Jag menar att det är precis det vi ska göra. Vi är antagligen de som har bäst erfarenhet alla kategorier av att bedöma vad som är tomt eller inte. Vi kan allemansrätten skapligt, vi är bra på att bedöma terräng- och brukningsförhållanden på avstånd, vi är bra på att känna var sporadiskt förbipasserande kan utgöra en störning och vi har erfarenhet av olika lokala traditioner.

Om en markägare anser att tomten utgör en större del av fastigheten än vad kartritaren tyckt får det lösas med att man ritar förbjudet område vid tävlingar. (Man får in markägarens tyckande genom att kartan i ett utkastskede sprids till dem som har hus på kartan med en fråga om det ser OK ut för deras del. De får en färsk karta och en fråga om de vill ha fler när den är helt färdig.)

Till en annan diskussion: Hindrande låg vegetation och markris/plockepinn.
Det är skillnad på vegetation och ris. Vegetationen är ofta årstidsbunden. Vissa typer blir högre vegetation med tiden. Ris är lika året runt. Det blir oftast mindre hindrande med tiden. Ris upplevs ofta mer hindrande än markvegetation av äldre löpare och jag gissar att seniorlöpare tycker att riset är mindre besvärande.
Lösning: Inför två typer av grönraster. Ett liggande för markris, mindre vindfällesområden o dyl. Låt det stående rastret beteckna endast låg, löphindrande vegetation.
EriOL 2015-11-15 11:32 #9097
När jag ritar tomtmark på orienteringskartor brukar jag även tänka på löparnas säkerhet. Man vill inte att de ska springa in i plankor med spik i eller gamla jordbruksredskap i onödan, då är det bättre att utöka tomtmarksområdet lite extra.

Annars ser jag inte det som min uppgift som kartritare att ta någon slags "strid" med villaägare om var deras tomtgräns egentligen går. Det får kommunen, markägaren eller lantmäteriet göra när det behövs. Jag ritar det som är det minsta "hävdat", dvs inkluderar även stigen till dasset i skogen, komposthögen, vedupplaget osv som tomtmark. Sen pratar jag gärna med uppdragsgivare/banläggare om tveksamma fall av typen "här kan man NOG springa genom, men ni bör prata med markägaren först".
Zerbembasqwibo 2015-11-15 10:47 #9096

Svar till inlägg av Kjell Larsson, 2015-11-15 10:44:

Det var ett bra arbetssätt.
Kjell Larsson 2015-11-15 10:44 #9095
Jag pratar alltid med markägare som jag träffar för att förklara vad jag gör och att vi markerar tomtmark som förbjudet område. Några gånger har jag ringt på om jag gått mycket vid ett ensligt hus. Att prata med många tomtägare går väl bra men att uppfylla alla deras önskemål blir troligen omöjligt. Många är mycket positiva till orientering medan andra har konstiga önskemål, som en skyddszon på 100 m utanför tomtgränserna.
Zerbembasqwibo 2015-11-14 23:06 #9094

Svar till inlägg av PS, 2015-11-14 23:03:

Det var en bra idé.
PS 2015-11-14 23:03 #9093
En bra kompromiss kanske kan vara att rita i fastighetsgränserna med en symbol som döljs på tävlingskartorna men syns för banläggarna. På så sätt så kan ju banläggarna undvika att lägga kontroller och sträckor på ett sätt som irriterar markägarna samtidigt som man inte behöver förvirra löparna i onödan. De är ju i sin fulla rätt att springa på en fastighet så länge den inte är hävdad som tomt.
PS 2015-11-14 22:57 #9092
En del avstyckningar är dessutom helt obebyggda.
PS 2015-11-14 22:56 #9091

Svar till inlägg av DrP, 2015-11-14 22:02:

Ja, gränserna för vad som kan anses som tomt är väl inte sådär klockrena på ett av dina kommande projekt :-)
Å ena sidan kan man ju rita precis där fastighetsgränsen går men då kommer orienterare att bli väldigt konfunderade eftersom en del av dem nog går mitt i skogen där man inte ser tillstymmelse till vare sig bebyggelse eller tecken på tomtmark.
DrP 2015-11-14 22:02 #9090

Svar till inlägg av Analys, 2015-11-14 20:52:

Ett möte med fastighetsägaren? Jo, du är rolig du. Mtp. att det kan röra sig om många hundra på en karta så kan du nog knappast hitta ett bättre sätt att fördyra/försvåra kartritningen.
Analys 2015-11-14 21:22 #9089
Mycket bra kommentar. Det är just detta jag är ute efter. Är det vår illeterata kartritare (älskar uttrycket) som ska bestämma var vår tomt börjar och slutar. Eller?
Fysiskt praktexemplar 2015-11-14 21:17 #9088
Jag upplever att kvaliteten på banläggarna sjunkit en del sedan vår sports fornstora dar. Därför tror jag att det är viktigt att redan kartritaren täpper till hålen genom att verkligen rita som det ser ut runt tomterna. Har själv flera gånger hamnat i lägen där kartan visar passage men området varit annekterat. Att lita på att dagens banläggaren markerar förbjudet område håller inte, de förstår inte hur elitlöpare springer.
Säkan 2015-11-14 20:55 #9087

Svar till inlägg av Analys, 2015-11-14 20:52:

Det är ju bra om kartan stämmer med verkligheten också.
Analys 2015-11-14 20:52 #9086
Vårt problem är inte att lantmätariet stakar ut gränser. Vårt problem är kartritare som " tycker var gränsen för "tomt" går". Är det för mycket att begära att den så kallade kartritaren har ett möte med fastighetsägaren i fråga? Eller varför inte helt enkelt lägga in extra zon som skydd?
Myran 2015-11-14 20:34 #9085
Jag tyckte att Björn Ferry gjorde en bra intervju i sportspegeln häromdagen.
Finns det något mer att tillägga i en äkta sportsmananalys?
IOF 2015-11-14 20:28 #9084
Wada ville att IAAF skulle stänga av ryska friidrottsförbundet från allt internationellt tävlande på grund av att den omfattande dopingen varit känd och sanktionerad högt upp i organisationen. Nån läsare här från Ryssland som vet om det varit på tapeten att försöka få orienterare att dopa sig? Jag gissar nej, om man tänker på resultat/värden och prestige, men som bra testpersoner såsom vältränade uthållighetsidrottare kanske det var intressant.
PS 2015-11-14 20:11 #9083
Borde kanske förtydliga att för mark som ligger utanför den berörda tomtens fastighetsgränser så skiter jag högaktningsfullt i insyn och liknande. I de fallen är det upp till ägaren att skydda sig om de inte tål insyn.
PS 2015-11-14 20:08 #9082

Svar till inlägg av Kjell Larsson, 2015-11-14 19:31:

När det är gränsfall för vad som är tomt så brukar jag dra gränsen där man får för mycket insyn och/eller där man syns för tydligt. Om det finns en höjd så brukar det tex vara bra att dra gränsen rakt över höjden. Detta gäller när det inte finns någon tydlig tomtgräns. Om det finns en gräns men de valt att "hävda" utanför denna så "bjuder" jag på det om det inte finns någon anledning att bråka men om det är en passage mellan två tomter ut mot en väg eller liknande så låter jag den vara öppen. På en tävling kanske det ibland är bäst att göra förbjudet område av en sådan passage men när man är ute och tränar i små grupper tycker jag att man kan ta fighten.
Kjell Larsson 2015-11-14 19:31 #9081
När vi avstyckade tomter i Lantmäteriet pratade vi om hävdad tomtmark, alltså det området som tydligt användes för boendet. Särskilt när det gällde känsliga områden var detta viktigt. Fast en del människor försöker ju placera ut olika saker så långt som möjligt från huset för att hävdad tomtmark skall bli större. Så när jag rekar kartor brukar jag lägga in hävdad tomtmark som förbjudet område. Vid diskussioner med Länsstyrelsen ville dom att tomtägaren skulle sätta upp staket runt tomten för då var det inget tvivel om hävdad tomtmark och var allemansrätten gällde. Naturligtvis fick inte staket vara utanför tomtgränsen. Särskilt vid känsliga områden, sjönära, är detta bra. Men en gammal avstyckning eller avsöndring kan omfatta många tusen kvadratmeter och då kan man inte påstå att allt är hävdad tomtmark.
Myran 2015-11-14 19:13 #9080

Svar till inlägg av PS, 2015-11-14 18:41:

Lantmäteriet är den enda myndigheten som äger rätten att avgöra lokala dispyter. Några enstaka väljer att driva vidare i efterrättsliga spel. Tyvärr måste jag sammanfatta att det finns många små don corlienoe som anser att de kan utverka en sk modern feodal rätt. Flata folkvalda kommunalpolitiker väljer passivitet kontra konflikt. Det är ofta allemansrätten som blir överkörd, i sin förlängning och vi som älskar orientering./naturen är de stora förlorarna. Överkörd natur är inte ok.
PS 2015-11-14 19:08 #9079

Svar till inlägg av container, 2015-11-14 15:14:

Jag har förresten ett foto på det hus jag främst tänker på. Notera skylten på väggen om ni känner er sugna.
Analys 2015-11-14 19:03 #9078
En tanke. Antalet kontroverser har ökat p g a att orienteringssporten alltmer flyttat in i tätbebyggda områden , men att orienterarna lever kvar i villfarelsen att man fortsatt befinner sig i okänd obebyggd vildmark. Vi ska kanske kräva att orienterarnas förbund jobbar för annektering och/eller konfiskering av egendom. Räck upp en hand ni orienterare som gillar den kampanjen. Jag och Jonas S säger ja!
PS 2015-11-14 18:48 #9077

Svar till inlägg av container, 2015-11-14 15:14:

På samma karta finns det minst ett riktigt hus där jag bedömer risken att det ska falla ihop av sig själv är större än att den där containern (med dörrar) ska flyttas.
PS 2015-11-14 18:41 #9076

Svar till inlägg av Analys, 2015-11-14 17:48:

I och med att allemansrätten aldrig har lagfästs utan i Sverige alltid ansetts som en självklarhet (vilket jag tycker den borde vara överallt) så finns det inga exakta definitioner av var gränserna går. På "den gamla goda tiden" var detta inget stort problem men nuförtiden verkar alltfler bli alltmer hysteriska i sin inställning att vad de har betalat för ska minsann ingen annan ens sätta sin fot på. Denna länk kanske kan ge lite tankar:
http://www.villaagarna.se/Tips-artiklar/Hus-hem/Tilltrade-tillatet/

För övrigt har jag läst någonstans att när man först började sälja mark så framstod tanken för så många som så abstrakt och konstig att de symboliskt lämnade över jordtorvor för att göra det mer påtagligt. Personligen tycker jag inte att man kan äga mark utan bara nyttjanderätten till den. Mycket talar för att det är så det varit historiskt och spår av det finns fortfarande kvar i lagstiftningen. Tyvärr påverkas Sverige alltmer av influenser från länder med en långt mer feodal historia.
Analys 2015-11-14 17:48 #9075
Den seriösa frågan är hur man definierar en tomt. Kartritarens fantasi sträcker sig till en välklippt gräsmatta eller staket. Vad säger sakkunskapen? Väldigt många tomtägare eftersträvar en så kallad skogstomt. (slipper rens a ogräs och klippa gräs men njuta av skogens skönhet)
Myran 2015-11-14 16:29 #9074

Svar till inlägg av fastighetsdommare, 2015-11-14 15:49:

Och i kärlek.
Sänkan 2015-11-14 16:02 #9073

Svar till inlägg av Henke, 2015-11-14 10:53:

Konsten i att göra en karta oläslig, i den lägre skolan. Svensk?
fastighetsdommare 2015-11-14 15:49 #9072

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-11-14 12:15:

Det går givetvis inte att överta ägande till en annans fastighet bara genom att annektera den. Det går bara i krig.
container 2015-11-14 15:14 #9071

Svar till inlägg av PS, 2015-11-14 15:01:

Jag har varit med om en container som var ritad som byggnad. När jag efter tävlingen sa att det var tveksamt att ha med den meddelade kartritaren att den stått där så länge att den borde vara med. När vi var där och tränade någon vecka senare var containern borta.... Kartan stämde iallafall under tävlingen.
PS 2015-11-14 15:02 #9070
"kbvar ", svårt att uttala men ingenting mot de ord min Nigerianska arbetskamrat försökt lära mig :-)
PS 2015-11-14 15:01 #9069
Obebyggd förresten. Jo, jag vet att det är inritat ett "hus" på andra sidan staketet och det är faktiskt en annan fråga av kartteknisk natur. Det "huset" är egentligen en container som används som förråd och allt talar för att den kommer att stå kbvar där väldigt länge. Vad tycker ni? Ska man rita in sådant som byggnad?
PS 2015-11-14 14:57 #9068
På detta tema så kunde jag förresten inte låta bli att göra en diskret, och i tryckskalan nästan omärklig, markering på en karta som jag varit inblandad i.
http://pleti.se/kartor/glapp.jpg
Några rör som var nedslagna i marken syntes från andra sidan staketet som alltså är byggt på den obebyggda tomten. Området är för övrigt under detaljplanering men i detta fall så bryra jag mig inte om vad kommunen tycker. Det finns andra ställen som förtjänar mer uppmärksamhet.
old 2015-11-14 14:38 #9067

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2015-11-14 12:15:

Hur ska Lantmäteriet veta hur länge området har varit annekterat? Ska man anmäla när man börjar? Nja...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 228
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng