Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Männens revir

Sune Andersson, Halmstad  2018-03-15 14:51
SOFTs ordförande som avgår vid förbundsmötet har uttalat sig;
”Vi har mängder av starka kvinnor i Orienteringssverige, och fler och fler tar också plats. Därför tror jag att vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet”.

Hur är det egentligen ställt med jämställdhet inom svensk orientering?
En befogad fråga när jag läste på SOFTs hemsida.
En befogad fråga när jag är på tävlingsplatserna. Var finns kvinnorna?
Jo i markan, i barnpassning och sjukvård samt sparsamt ensamt på andra platser.
Hur ser det ut i föreningarnas styrelser? Helt dominerat av män.

Distriktens tävlingsansvariga: 23 män, 1 kvinna
SOFT-utbildade kartkontrollanter: 28 män, 0 kvinnor
SOFTs arrangörscoacher: 20 män, 0 kvinnor
SOFTs kartgrupp: 4 män: 0 kvinnor
SOFT:s regelgrupp: 3 män, 1 kvinna
SOFTs Markgrupp: 7 män, 1 kvinna
SOFTs Miljö och Hållbarhetsgrupp: 3 män, 3 kvinnor
SOFTs Arbetsgrupp för Lika behandling: Sedan start 2012 ännu ej be-”mannad”.

Sammanfattning: 88 män, 6 kvinnor.
94 % män, 6 % kvinnor. 0 % jämställda grupper. De som styr svensk orientering.

Det är beklämmande att läsa det enda som redovisas på SOFTs Ordförandekonferens.
2017 30%, 2016(26%) jämställda styrelser
2017 35%, 2016 (22%) kvinnliga ordföranden
Det speglar inte på något sätt hur det är i VERKLIGHETEN!

Riksidrottsförbundets Jämställdhetsmål som orienteringen är skyldig att uppfylla säger:

Kvinnor och män skall ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.
Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd, referensgrupper och delegationer.

Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och utveckla idrotten.

Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie planering och beslut, i ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar.


Avgående ordförandens tro är att ”vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet” minst sagt verkar helt världsfrånvänt. Vilken bubbla lever hon i?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

H40 2018-07-31 22:28 #1552

Svar till inlägg av Eva, 2018-07-31 22:18:

Sök hjälp. Om du tror att vi inte ens får diskutera det som trådskaparen har skrivit om och om igen så har du fel.

Låt mig citera från första inlägget i tråden.
"SOFT-utbildade kartkontrollanter: 28 män, 0 kvinnor"

Dessa kartkontrollanterna har säkert kommit upp i 100 inlägg i tråden av trådstartaren och andra som vill visa hur katastroffalt dårligt det står till med jämställdheten i svensk orientering.

Men det mest intressanta är väl hur du har fått för dig att inte fördelningen av tränare är relevant för tråden.
OP 2018-07-31 22:26 #1551

Svar till inlägg av Eva, 2018-07-31 22:18:

Ok, så du tycker inte att kartkontrollanterna ska räknas med bland "beslutsfattande och rådgivande organ"? Arrangörscoacherna? Dessa två grupper utgör ju tillsammans 48 av de 139 män som du citerar tidigare som bevis på det ojämställda orienterings-Sverige.
OP 2018-07-31 22:18 #1550

Svar till inlägg av Eva, 2018-07-31 21:55:

Bland arrangörscoacherna är det ju ett avtal som har fokus på IT. Dessa behöver ha goda kunskaper i den programvara som används. Om du vill räkna in dessa så är det visst relevant att få in fler kvinnor i sekretariaten. Och enklare program för det lättare att få in nytt folk, punkt. Om dessa fördelas 50/50 så blir det ju en klar förbättring av jämställdheten.

Angående fördelning av tävlande och annat så finns ju denna skrivning i RF:s mål: "Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott". Om man inte anser att orientering mer tilltalar män så är det väl visst relevant att sträva efter en jämställd fördelning även av deltagare. Om inte annat ger fler deltagande kvinnor en större pool att rekrytera lämpliga kandidater ur, till de beslutsfattande och rådgivande organ som nämndes i inledningen.
Eva 2018-07-31 22:18 #1549
H40 - läs bestämmelserna i Allmänna villkor så står det att du skall hålla dig till trådens ämne och dit hör inte det som du ständigt återkommer till.
Kartkontrollant är inte en beslutsfunktion, det är en symbolkontrollfunktion som tolkar givna beslut tagna högre upp där det skall vara jämställt.
Förstår att du inte riktigt har satt dig in i vad jämställdhetsmålen går ut på men det har väl att göra med din förutfattade mening.
Om du väntar med att svarsskriva tills det du läst har passerat hjärnan istället för att alltid låta tangentfingrarna reagera på reflex så kanske det skulle underlätta i sak.
H40 2018-07-31 22:03 #1548

Svar till inlägg av Eva, 2018-07-31 21:55:

Varför detta behovet av att bestämma vad som diskuteras? Det verkar som att alltid när vi pratar om något annan än könet på kartkontrollanter så blir du rädd och vill byta ämne...
Eva 2018-07-31 21:55 #1547
Nu är ni där igen! Avvikelse från ämnet. Könen på de som sitter i sekreteriat har ingen betydelse för beslutsnivåerna. Dessutom, OB, så andas din kommentar att enklare program skulle göra det lättare för kvinnor att klara det uppdraget en unken gammal uppfattning att kvinnor har lägre intelligens än män.

Det finns inte heller något mål om könsfördelning för tävlande OB. Irrelevant i sammanhanget.

Jakob det är trevligt om det är män och kvinnor som tränare men inte något som har med beslutsfunktioner att göra. Irrelevant i sammanhanget.
Jakob 2018-07-31 18:54 #1546

Svar till inlägg av Eva, 2018-07-31 17:23:

Tråden handlar om jämställdhet inom svensk orientering och ur det perspektivet är det viktigt att både män och kvinnor, på alla nivåer, är tränare.
OP 2018-07-31 18:53 #1545

Svar till inlägg av Eva, 2018-07-31 17:23:

Som redovisas nedan har RF också ett mål att tränarkåren ska vara jämställd, jag konstaterade att på det området ligger vi bra till. Skönt att se att det även gäller tävlande (så gott som).

Vad gäller skillnaden bland äldre så tror jag att det till större delen beror på att äldre generationer var mindre jämställda vad gällde t ex ansvaret för barnen. Har du något bättre att stödja dig på än dina spekulationer till att kvinnor droppar av i större utsträckning? Min hypotes (visserligen även den utan ordentliga belägg än så länge) är att dessa skillnader inte uppkommit nu utan att överskottet på män funnits en längre tid, och att många av dessa män fortfarande finns kvar i föreningarna och verksamheten. Detta gör att jag tror att det kommer se annorlunda ut om 20 år, när dagens 30+ blir 50+. Det är ju visserligen för sent för att nå mål till 2025, men går ändå åt rätt håll.

För att få det mer jämställt så är det nog en bra idé med delat ansvar enligt ovan, så har vi haft flera kvinnliga tävlingsledare i min klubb de senaste åren. På den rent tekniska sidan vet jag inte, i mitt distrikt är det till 98% män i sekretariatet. Nya, enklare program borde kunna hjälpa där, men kanske inte för toppklubbar på nivå 1.
Eva 2018-07-31 17:23 #1544
Svar till OP 2018-07-26 03:54 #1529

Du skriver med hänvisning till http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet-strategi-2025/dokument/jamstalldhet-for-en-framgangsrik-idrott.pdf
”att av de som gått barntränarutbildning 2012-2018 är det 63% kvinnor, ungdomstränarutbildning 39%. Det är ju betydligt bättre än 17%.”

Det är inte det tråden handlar om, här gäller det om män och kvinnor i alla beslutande och rådgivande organ är representerade med minst 40 procent och att alla, oavsett kön, har lika stort inflytande.

Du tar även upp att; "(Det finns mer intressant statistik i den filen, upp till 40 år har vi nästan 50/50 i medlemmar män äldre än så överväger männen)".

Men du drar ingen slutsats varför det är så.
Så nu skall du få den som är mest sannolik. Barnen som var med när familjen orienterade togs alltid hand om kvinnan.
Om du tagit del av hur det ser ut på fördelningen av antal anmälda till tävlingar så hade du fått relationen 61 % män och 39 % kvinnor.

För att inte tala om hur det ser ut när åldern är över 50. Då finns inte längre drivkraften barnen håller kvinnorna kvar på tävlingarna. Så nu övergår hon till vård av överårig gubbe i hemmet när denne leker idrottsman. Om hon ens finns kvar i relationen.
Myran 2018-07-29 00:09 #1543
Då tar jag en returboll i ämnet.
Vi har en krisgrupp i föreningen som inte har behövt sammankallas varje år. Den består av 8 personer med olika yrken såsom präst, polis, läkare, sjuksköterskor, ordförande och förnuftiga människor (jag är inte med i den gruppen). Gruppen består av 4 män och 4 kvinnor, 2018.
Tävlingsledare de senaste två åren (2016-2017) har vi fördelningen 2016 = 1 man och 6 kvinnor. 2017 = 3 män och 3 kvinnor. Banläggare fördelar det sig tyvärr 13 män och 0 kvinnor. Vi har inför årets SOLskola haft en utbildning i banlägggning för 4 ungdomar mellan 13-16 år och alla är flickor/kvinnor. Vi kan mao bli bättre!
ToyBoy 2018-07-28 23:36 #1542

Svar till inlägg av Myran, 2018-07-28 21:56:

Sant, nu är det tillbaka.
Kan ju tyvärr inte garantera att det inte blir abuse'at igen, men värt ett försök..
Jakob 2018-07-28 22:57 #1541

Svar till inlägg av Myran, 2018-07-28 21:56:

Tack. För att förtydliga är ett av RF mål att det ska vara ungefär lika många män som kvinnor som är tränare på alla nivåer:
http://www.rf.se/jamstalldhet/jamstalldhetsmal/

Om man tycker att det är ett jämställdhetsproblem att kvinnor utbildar sig till barn- och ungdomstränare är det uppenbart att man bara är här för att trolla/förstöra.
Myran 2018-07-28 21:56 #1540
När admin har vilat ut så hoppas jag att inlägg #1531 blir synligt och läsbart igen.Helt obegripligt och ofattbart att det inlägget blev abuseanmält.
OP 2018-07-28 07:18 #1539

Svar till inlägg av ..., 2018-07-27 22:31:

Min erfarenhet är att de som går dessa utbildningar också är tränare för barn och ungdomar, oftast redan innan de går utbildningen. Detta baserar jag på de två utbildningar jag gått, där så gott som alla deltagare berättade detta i inledande presentation. Om du har något som motsäger detta får du gärna lyfta fram dessa fakta.
Enen 2018-07-28 00:06 #1538

Svar till inlägg av Xxxx, 2018-07-27 22:48:

Haha
Han är nitton ibland, ibland varit med länge.
Ibland studerar han till civilingenjör, ibland på läkarlinjen.
Undrar var allt hatet kommer från?
Xxxx 2018-07-27 22:48 #1537

Svar till inlägg av ..., 2018-07-27 22:31:

Barn? Du menar ungdomar? Finns väl inget viktigare och bättre än att ha engagerade vuxna, män eller kvinnor, som tar sig an uppgiften att träna ungdomar och lägga ner den tiden. Känns som du nedvärderar det när du envisas med att skriva "barn". Det var väl inte så länge sen du var ungdom själv? 19 var du väl nu?
... 2018-07-27 22:31 #1536
Det är väl bra om kvinnor utbildar sig för att träna barn. Men varför är inte män bättre till 37 % att utbilda sig till det?
Nästa ej redovisade är hur många som går från utbildning och verkligen tränar barn.
Sten Bumling 2018-07-27 21:52 #1535

Svar till inlägg av Xxxx, 2018-07-27 21:14:

Det är ju bara om kvinnor tränar barn. När män tränar barn och ungdomar roffar de åt sig de fina uppdragen och stoppar kvinnor från dem...

Allt handlar om att nedvärdera det arbete som många duktiga kvinnor dagligen lägger ner ute i våra klubbar.
Xxxx 2018-07-27 21:14 #1534

Svar till inlägg av Eva, 2018-07-27 18:15:

Så att träna ungdomar jämställer du med att passa barn?
Xxxx 2018-07-27 20:00 #1533

Svar till inlägg av ..., 2018-07-27 19:28:

Men nu trollar du igen "Eva" (och allt vad du kallar dig). Jakob har ju rätt.
... 2018-07-27 19:28 #1532

Svar till inlägg av Jakob, 2018-07-27 18:24:

Gjorde det ont att läsa om verkligheten?
Jakob 2018-07-27 18:24 #1531

Svar till inlägg av Eva, 2018-07-27 18:15:

Nu har du visat att du är ett troll. RF har visst som mål att både män och kvinnor är tränare - det är INTE barnpassning att träna barn och ungdomar.
Eva 2018-07-27 18:15 #1530
Som vanligt undviker OP att hålla sig till trådstartarens och RFs huvudbudskap om att kvinnor och män skall ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.
Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd, referensgrupper och delegationer.

Där är det 139 män / 29 kvinnor
Jämställdhetsnivå M/Q = 83/17 %.

Istället framhåller han det underbara att kvinnor som vanligt är dominerande när det gäller att ta hand om barnen. Han märker inte ens själv att det är ett systemfel när inte män och kvinnor kan ta och får ta lika ansvar på alla nivåer utan söker varje halmstrå att undvika själva kärnan.

Det är som ett tidigare inlägg; "Manlig idrott och män i allmänhet är så vana att stå i centrum, att få all uppmärksamhet och att vara de som bestämmer att det manliga är det enda rätta att en förändring känns både skrämmande och främmande. Det som i verkligheten är en utjämning av missförhållanden uppfattas därför som orättvist och diskriminerande i stället för att ses som något naturligt, rättvist och självklart."
OP 2018-07-26 03:54 #1529

Svar till inlägg av ..., 2018-07-25 21:23:

http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet-strategi-2025/dokument/jamstalldhet-for-en-framgangsrik-idrott.pdf

Av de som gått barntränarutbildning 2012-2018 är det 63% kvinnor, ungdomstränarutbildning 39%. Det är ju betydligt bättre än 17%.

(Det finns mer intressant statistik i den filen, upp till 40 år har vi nästan 50/50 i medlemmar män äldre än så överväger männen)
Än en gång 2018-07-25 23:29 #1528
"Manlig idrott och män i allmänhet är så vana att stå i centrum, att få all uppmärksamhet och att vara de som bestämmer att det manliga är det enda rätta att en förändring känns både skrämmande och främmande. Det som i verkligheten är en utjämning av missförhållanden uppfattas därför som orättvist och diskriminerande i stället för att ses som något naturligt, rättvist och självklart."

Jämställdheten i orienterings-Sverige är förödande snedvriden bekräftad av SOFT själva.
139 män / 29 kvinnor
Jämställdhetsnivå M/Q = 83/17 %.

Men det gillas av 83 av 100 män här!
2018-07-25 23:20 #1527

Inlägget är raderat

... 2018-07-25 23:10 #1526
Svar till .... 2018-07-25 23:04
Precis lika mycket som OP med samma egna erfarenheter. Lika mycket värda.
.... 2018-07-25 23:04 #1525

Svar till inlägg av ..., 2018-07-25 22:57:

... du påstår saker som du inte har belägg för. Vilken redovisning kan du stödja dig på?
Statistik? Sammanställning?
... 2018-07-25 22:57 #1524
Svar till .... 2018-07-25 22:31 #1523

Och med mina erfarenheter så ser det inte ett dugg bättre ut längre ner i pyramiden, inte ens med tex ungdomsledare ute i klubbarna.

Sådana svepande påståenden utan annat än enskilda erfarenheter är lika mycket värda oavsett åsiktsinriktning. Men du .... har säkert mycket att bidra med, eller inte!
.... 2018-07-25 22:31 #1523

Svar till inlägg av ..., 2018-07-25 21:23:

Det har gjorts många gånger i tråden. Det är motsatsen - att det ser så dåligt ut med jämlikheten ute i klubbarna som inte har bevisats. Men nu har ju du chansen att bli den förste!
Zerbembasqwibo 2018-07-25 22:26 #1522
Vill inte lägga sordin på domedagsstämningen, men jämställdhet handlar om lika möjligheter, och som kan mätas genom utfall, om man viktar resultatet. Att rakt av mäta i könsfördelning ger så klart en indikation på om det är lika förutsättningar, men det känns som att vi dka påminna oss detta.
... 2018-07-25 21:23 #1521
OP du påstår saker som du inte har belägg för. Vilken redovisning kan du stödja dig på?
Statistik? Sammanställning?
Det ser illa ut 2018-07-25 21:06 #1520
OP - istället för att begära förslag från alla andra - kom med något själv!
OP 2018-07-25 21:02 #1519

Svar till inlägg av Vissa tål intye saningen, 2018-07-25 20:15:

Jo, det ser illa ut framförallt på den tekniska sidan (åtminstone centralt). Det konstaterade vi för ca 1300 inlägg sedan. Kan vi nu försöka komma vidare med förslag på hur vi kan ändra på det?

Och med mina erfarenheter så ser det betydligt bättre ut längre ner i pyramiden och med tex ungdomsledare ute i klubbarna.
2018-07-25 20:15 #1518

Inlägget är raderat

Tål du sanningen 2018-07-25 19:52 #1517
"Manlig idrott och män i allmänhet är så vana att stå i centrum, att få all uppmärksamhet och att vara de som bestämmer att det manliga är det enda rätta att en förändring känns både skrämmande och främmande. Det som i verkligheten är en utjämning av missförhållanden uppfattas därför som orättvist och diskriminerande i stället för att ses som något naturligt, rättvist och självklart."

Jämställdheten i orienterings-Sverige är förödande snedvriden bekräftad av SOFT själva.
139 män / 29 kvinnor
Jämställdhetsnivå M/Q = 83/17 %.

Men det gillas av 83 av 100 män här!
2018-07-25 16:56 #1516

Inlägget är raderat

Kommentar 2018-07-25 13:28 #1515
"Manlig idrott och män i allmänhet är så vana att stå i centrum, att få all uppmärksamhet och att vara de som bestämmer att det manliga är det enda rätta att en förändring känns både skrämmande och främmande. Det som i verkligheten är en utjämning av missförhållanden uppfattas därför som orättvist och diskriminerande i stället för att ses som något naturligt, rättvist och självklart."

Jämställdheten i orienterings-Sverige är förödande snedvriden bekräftad av SOFT själva.
139 män / 29 kvinnor
Jämställdhetsnivå M/Q = 83/17 %.

Men det gillas av alla män här!
2018-07-25 13:13 #1514

Inlägget är raderat

Hallonpaj 2018-07-25 10:39 #1513
Apropå idéer så börjar det väl bli lite väl många orienterings-sporter, som orienteringsskytye till exempel. Men kul att Finland har börjat få fram dam-elit-orienterare. Nu har Finland så många i toppen som de aldrig har haft i damklassen. Kul.
Apropå mitt namn ser jag fram mot nästa tårtbuffe på söndag.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 46

Senast kommenterat

Fredag 15/1

12:42

Kolbotten

131

 

Torsdag 14/1
Måndag 11/1

19:22

Silly Season 2021

236

 

Söndag 10/1
Fredag 8/1

20:04

digital preO

3

 

18:08

O-ringen 2020

694

 

Onsdag 6/1
Lördag 2/1

18:34

Åldersbundna klasser

187

 

Fredag 25/12
Lördag 19/12
Fredag 18/12

21:32

Eventor nere igen...

353

 

18:17

Försvunna militären

15

 

Onsdag 16/12
Måndag 14/12

21:40

Sverigelistan 2020

558

 

Fredag 11/12
Torsdag 10/12
Onsdag 9/12

20:16

RÄDDA DINA PENGAR

278

 

Lördag 5/12
Onsdag 2/12
Fredag 27/11

18:36

Touch-free sportident

174

 

Torsdag 26/11

12:04

10Mila 2021

111

 

Tisdag 24/11

13:57

Bästa pannlampan

8

 

Söndag 22/11

07:53

Jobb för orienterare

172

 

Torsdag 19/11
Måndag 16/11
Fredag 13/11

13:24

Lupp

31

 

Söndag 8/11

21:28

Orienteringspodcast

18

 

Fredag 6/11
Tisdag 3/11

12:26

Silly Season 2020

399

 

Fredag 30/10
Torsdag 29/10
Onsdag 28/10

17:18

Pulsband

23

 

10:55

-Arrangemangsreklam-

744

 

Tisdag 27/10

16:55

Sprintkarttecken

11

 

Måndag 26/10
Fredag 23/10

16:05

Landslaget 2021

29

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng