Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Männens revir

Sune Andersson, Halmstad  2018-03-15 14:51
SOFTs ordförande som avgår vid förbundsmötet har uttalat sig;
”Vi har mängder av starka kvinnor i Orienteringssverige, och fler och fler tar också plats. Därför tror jag att vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet”.

Hur är det egentligen ställt med jämställdhet inom svensk orientering?
En befogad fråga när jag läste på SOFTs hemsida.
En befogad fråga när jag är på tävlingsplatserna. Var finns kvinnorna?
Jo i markan, i barnpassning och sjukvård samt sparsamt ensamt på andra platser.
Hur ser det ut i föreningarnas styrelser? Helt dominerat av män.

Distriktens tävlingsansvariga: 23 män, 1 kvinna
SOFT-utbildade kartkontrollanter: 28 män, 0 kvinnor
SOFTs arrangörscoacher: 20 män, 0 kvinnor
SOFTs kartgrupp: 4 män: 0 kvinnor
SOFT:s regelgrupp: 3 män, 1 kvinna
SOFTs Markgrupp: 7 män, 1 kvinna
SOFTs Miljö och Hållbarhetsgrupp: 3 män, 3 kvinnor
SOFTs Arbetsgrupp för Lika behandling: Sedan start 2012 ännu ej be-”mannad”.

Sammanfattning: 88 män, 6 kvinnor.
94 % män, 6 % kvinnor. 0 % jämställda grupper. De som styr svensk orientering.

Det är beklämmande att läsa det enda som redovisas på SOFTs Ordförandekonferens.
2017 30%, 2016(26%) jämställda styrelser
2017 35%, 2016 (22%) kvinnliga ordföranden
Det speglar inte på något sätt hur det är i VERKLIGHETEN!

Riksidrottsförbundets Jämställdhetsmål som orienteringen är skyldig att uppfylla säger:

Kvinnor och män skall ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.
Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd, referensgrupper och delegationer.

Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och utveckla idrotten.

Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie planering och beslut, i ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar.


Avgående ordförandens tro är att ”vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet” minst sagt verkar helt världsfrånvänt. Vilken bubbla lever hon i?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

H40 2018-08-19 14:07 #1752

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 13:59:

Men det där jag ju jag redan svarat på i alla inlägg som du eller någon annan har abusat.
Eva 2018-08-19 13:59 #1751
H40 och Xxxx borde läsa Förbundsmötets beslut på motion nr 13 från OK Ravinen som tillstyrktes av Stockholms OF samt av SOFT:s styrelse och därefter röstades igenom av Förbundsmötet utan någon reservation.

Motivering
I dagsläget har stora delar av orienteringssporten problem med att uppfylla RFs målsättning om 40/40 i beslutande och rådgivande organ såsom styrelser och kommittéer på såväl distrikts- som föreningsnivå.
Vi bör, för att fortsatt vara en progressiv och öppen idrott, aktivt arbeta för att uppfylla dessa riktlinjer. Samtidigt är det viktigt för orienteringens fortlevnad att vi uppmuntrar och stärker jämställdheten för att få tillgång till kompetens och erfarenhet hos hela medlemsgruppen.

Denna motivering accepterades av Förbundsmötet som i år hade 66 röster varav 25 från kvinnor. Alltså 37,8 %.

I motionen konstaterades att relationen styrelsemedlemmar i distriktsförbund är: kvinnor 32% och män 68%.

Motionen noterade även att nyckelfunktioner vid arrangemang 2017 var enl. Eventor var kvinnor 18% resp män 82%.
Xxxx 2018-08-19 13:17 #1750

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 11:55:

Varför bytte du nick igen? Passade inte Regeringen plötsligt?
H40 2018-08-19 11:59 #1749

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 11:55:

Haha, det är nog inte många som tror på dig.

Men när får jag svar på det jag frågade dig tidigare?
2018-08-19 11:55 #1748

Inlägget är raderat

H40 2018-08-19 11:24 #1747

Svar till inlägg av Eva, 2018-08-19 10:25:

Suck, både kritisera och abusanmäla inläggen? Lätt att föra en diskussion när man inte ens får svara på frågor utan att de blir abusanmälda.

Hur går det föresten med svaren på mina frågor?
Eva 2018-08-19 10:25 #1746
H40 och Xxxx förnekar konsekvensen av den värdegrund vi har gemensamt antagit inom orienteringsrörelsen. Häpnadsväckande men föga förvånande att det kommer från just dessa två!
2018-08-18 20:02 #1745

Inlägget är raderat

2018-08-18 19:04 #1744

Inlägget är raderat

2018-08-18 18:17 #1743

Inlägget är raderat

2018-08-18 15:30 #1742

Inlägget är raderat

Regeringen 2018-08-18 12:17 #1741

Svar till inlägg av Framtiden, 2018-08-18 11:55:

Uppmuntran och belöning är given - del i det bidragssystem som gynnar den värdegrund vi gemensamt antagit.
Avstår man det så avstår man frivilligt belöningen. Det är inte en bestraffning. Gör man inte det jobb man får betalt för så är det som i alla andra sammanhang - ingen lön på kontot.
Framtiden 2018-08-18 11:55 #1740

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 11:16:

Ja, det är förstås där, i klubbarna ,som det ska ske!
Det kommer varken vara politiken, RF eller SOFT som gör det i praktiken.
Uppmuntra klubbarna, visa uppskattning när de driver dessa frågor åt rätt håll.
Klaga inte, straffa inte de som har svårt att påverka, utan stötta dem.
Regeringen 2018-08-18 11:16 #1739

Svar till inlägg av Framtiden, 2018-08-18 11:09:

Passa på att titta in på Svensk Orienterings värdegrund. Här ett litet utdrag;
Jämställdhet, jämlikhet och mångfald
För att kunna möta framtida utmaningar kring ökad jämställdhet, jämlikhet och ökad mångfald behöver vi i mycket större utsträckning än i dag involvera och engagera fler ungdomar, fler unga vuxna och fler kvinnor samt människor med annan bakgrund än den traditionella i verksamheten. Deras synpunkter, erfarenheter och kunskap kommer att vara viktigt för orienteringsidrottens möjligheter till utveckling.
För att nå nya målgrupper behöver vi skapa en verksamhet som i större utsträckning kan locka de 20 procent svenskar som har utländsk bakgrund. De utgör en stor resurs som kommer att vara viktig för föreningslivet. Det här är två exempel på hur vi arbetar för att leva upp till vår värdegrund.

Vill du läsa hela så finns det en pdf:
https://www.google.com/search?q=orienteringens+v%C3%A4rdegrund&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

Hur många klubbar är en i startblocken för detta?
Framtiden 2018-08-18 11:12 #1738
Även om vi kan ha ett gemensamt mål med politiken så betyder det inte att vi ska ta order av politikerna, Det kan lika gärna vara tvärtom, om vi bättre än de känner till vad vi kan bidra med.

Diskutera målet, men låt orienteringen hitta vägen dit.
Framtiden 2018-08-18 11:09 #1737

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 10:54:

Ja, det är två viktiga frågor!
Utöver att förstås alltid försöka att förbättra sig på svaga punkter.

Är orienteringen det som ger mest effekt i dessa utsatta områden?
På vissa ställen kan det kanske finnas förutsättningar, identifiera dem men tvinga inte alla att göra exakt lika.

Vill orienteringen bli än mer beroende av bidrag?
Eller vara livaktig av egen kraft pga av bra strukturer och verksamhet?

Jag tror att det är väldigt farligt att anpassa sig till ett bidragsberoende i än större utsträckning än idag, det skapar ingen energi i verksamheterna. Stöd och uppmuntran samt visad uppskattning når längre.
Regeringen 2018-08-18 10:54 #1736

Svar till inlägg av Framtiden, 2018-08-18 10:46:

Nu handlar det inte främst om det idrottsliga utan politiken vill ha ut mer resultat på det sociala och hälsosamma planet i även utsatta/bortglömda områden.

Kan konstatera att orienteringen är uselt representativt förekommande där.

Så vill orientering få bidrag i framtiden så krävs det nog mer jämställdhet geografiskt, socialt och mellan män och kvinnor,
Framtiden 2018-08-18 10:46 #1735
Det finns många viktiga frågor även för orienteringen. Miljö, naturvård, markägande-allemansrätt, jämställdhet, mångfald och socioekonomiska m.m.
Olika klubbar verkar i olika miljöer. Att alla klubbar skulle kunna bidra med samma saker i samma grad och anpassas i ett bidragssystem är orimligt. Men alla kan nog gjort några saker som förbättrar totalt sett.
Bidragssystem skapar kostnader för såväl ansökan som uppföljning, liksom merarbete perifert för att rapportera mm.
Att diskutera frågorna, visa på goda exempel och stötta dem som har potential att förbättra kan vara en mer kostnadseffektiv lösning.
Jag tycker att det i stort vore bättre om idrott/orientering klarade sig utan bidragsstyrning för sin överlevnad och välmåga.
Men förstås bör samhället stötta det hälsobefrämjande som finns i t.ex fysisk aktivitet och andra ideella insatser, samt viktiga funktioner för förbättring (t.ex. dopingkontroll, forskning (CIF) och andra saker som bör vara opartiska), samt där det finns annan samhällsnytta rent generellt. Men inte styra det idrottsliga i detalj.
Framtiden 2018-08-18 10:32 #1734

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 10:11:

Inte direkt. Mest dit där dom gör störst nytta.
Huruvida det bästa sättet är att kanalisera det via orientering vet jag inte om jag skulle våga påstå.

Men jag tror att människorna ute i landet kan vara kloka och komma med goda förslag som kan diskuteras.
Att skriva regler för bidragssystem skapar ofta trösklar som man egentligen inte ville ha, och inte sällan styr man med pengar så att en massa arbete utförs som inte ger annat än rätt till bidrag.
Regeringen 2018-08-18 10:11 #1733

Svar till inlägg av Framtiden, 2018-08-18 10:07:

Uppskattar denna tråds bättre resonemang även om jag inte riktigt förstår fullt ut vad du menar. Menar du att politikens slantar skall styras till områden där människors bostadsförhållanden samt socioekonomiska, men även personliga och kulturella förutsättningar är försvagade?
Framtiden 2018-08-18 10:07 #1732

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 09:50:

Även om vi ska hjälpa politiken så får vi väl inte glömma att även styra åt ett håll som är bra för orienteringen, och politiken behöver också tänka på hur den ska kunna hjälpa till om det ska bli full effekt.
Om det bara blir kvar det som har skattefinansierat stöd så blir orienteringen en vindflöjel i politikens bidragssystem. Den typen av styrning har oftast alltför korta cykler för att ge långsiktiga effekter.

Vi måste försöka att driva frågorna lokalt i klubbarna om det ska ge några bestående effekter. Toppstyrning med krav för att få stöd innebär oftast att det är de som inte har problem att få resultat som får syödet, och de som har svårt och skulle behöva stöd får straff istället, vilket man kan undra hur det ska "hjälpa".

Bäst vore det ju om det var ett tillskott, men inte nödvändigt, för orienteringens verksamhet att det fanns skattefinansierade bidrag där det behövdes och fanns potential för att förbättra, inte för att orienteringen alls ska överleva.
Regeringen 2018-08-18 09:50 #1731

Svar till inlägg av Orienterare, 2018-08-18 09:16:

Med ditt sätt att resonera så undergräver du möjlighet till framtida skattefinansierade stöd.
Läs ordentligt och fundera själv över vart politiken vill vill styra resurserna.

Pekpinnar kan du behålla själv. När inlägget abusas så återkommer det naturligtvis.
Orienterare 2018-08-18 09:16 #1730

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 08:36:

@Regeringen

Ifall att du är verksam i en klubb nära socialt utsatt områden och ni i klubben har ett stort överskott av engagemang och många medlemmar som tycker om att arbeta ideellt så tycker jag verkligen att du ska driva att ni i er klubb ska ta tag i snedrekryteringen till svensk orientering.

I min klubb har vi tyvärr mer överhängande problem att hantera.

(För övrigt tycker jag att du ska skriva dina kommentarer endast en (1) gång och göra det i rätt tråd och inte spamma sönder denna.)
Zerbembasqwibo 2018-08-18 08:55 #1729

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-18 08:36:

Nära noll. Idrott är politik.

PS, uppskattar att du lade till din fundering!
Regeringen 2018-08-18 08:36 #1728

Svar till inlägg av Roy, 2018-08-17 23:01:

Å du behöver inte läsa om du inte vill.
Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet, hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottande, samt även föra fram goda exempel.

– Idrottsrörelsen är en otroligt viktig del av den svenska modellen – den leder till hälsa, glädje och gemenskap och den bygger Sverige starkare. Samtidigt vet vi att klyftorna har ökat och därför är det viktigt att få veta mer om hur idrottandet ser ut i dag och hur vi kan bli bättre på att nå fler, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Det statliga stödet till idrotten uppgår 2018 till knappt 2 miljarder kronor och ska syfta till att göra det möjligt för alla människor att utöva idrott. Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) ska analysera hur det statliga och kommunala stödet används för människors idrottande och motionerande. De ska särskilt utgå från människors bostadsförhållanden samt socioekonomiska, men även personliga och kulturella förutsättningar.

Beslutet fattades på måndagens regeringssammanträde och uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2019.

Med det sagt så kommer frågan; Hur många orienterare finns det som kommer från de socialt utsatta områdena??
Roy 2018-08-17 23:01 #1727
Du behöver inte lägga in exakt samma inlägg som du gjort flera gånger tidigare de senaste dagarna.
Regeringen 2018-08-17 22:54 #1726
Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet, hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottande, samt även föra fram goda exempel.

– Idrottsrörelsen är en otroligt viktig del av den svenska modellen – den leder till hälsa, glädje och gemenskap och den bygger Sverige starkare. Samtidigt vet vi att klyftorna har ökat och därför är det viktigt att få veta mer om hur idrottandet ser ut i dag och hur vi kan bli bättre på att nå fler, säger idrottsminister Annika Strandhäll.
Det statliga stödet till idrotten uppgår 2018 till knappt 2 miljarder kronor och ska syfta till att göra det möjligt för alla människor att utöva idrott. Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) ska analysera hur det statliga och kommunala stödet används för människors idrottande och motionerande. De ska särskilt utgå från människors bostadsförhållanden samt socioekonomiska, men även personliga och kulturella förutsättningar.

Beslutet fattades på måndagens regeringssammanträde och uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2019.

Med det sagt så kommer frågan; Hur många orienterare finns det som kommer från de socialt utsatta områdena??
15 maj 2019 2018-08-17 22:04 #1725

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-17 21:57:

så kommer tydligen svaret på frågan, kanske även din.
Tills dess kan vi bara gissa.
Eftersom man inte vet svaret så har då regeringen tillsatt en utredning.
Det är bra!
Sedan vet vi ännu mer om vad vi kan förbättra oss ytterligare på för områden.
15 maj 2019 2018-08-17 22:04 #1724

Svar till inlägg av Regeringen, 2018-08-17 21:57:

så kommer tydligen svaret på frågan, kanske även din.
Tills dess kan vi bara gissa.
Eftersom man inte vet svaret så har då regeringen tillsatt en utredning.
Det är bra!
Sedan vet vi ännu mer om vad vi kan förbättra oss ytterligare på för områden.
Regeringen 2018-08-17 21:57 #1723
Centrum för idrottsforskning (CIF) ska under 2018 genomföra en fördjupad analys av jämlikheten inom idrotten. CIF ska bland annat titta på hur idrottandet skiljer sig över landet, hur människors ekonomiska och sociala förutsättningar påverkar idrottande, samt även föra fram goda exempel.

– Idrottsrörelsen är en otroligt viktig del av den svenska modellen – den leder till hälsa, glädje och gemenskap och den bygger Sverige starkare. Samtidigt vet vi att klyftorna har ökat och därför är det viktigt att få veta mer om hur idrottandet ser ut i dag och hur vi kan bli bättre på att nå fler, säger idrottsminister Annika Strandhäll.

Det statliga stödet till idrotten uppgår 2018 till knappt 2 miljarder kronor och ska syfta till att göra det möjligt för alla människor att utöva idrott. Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) ska analysera hur det statliga och kommunala stödet används för människors idrottande och motionerande. De ska särskilt utgå från människors bostadsförhållanden samt socioekonomiska, men även personliga och kulturella förutsättningar.

Beslutet fattades på måndagens regeringssammanträde och uppdraget ska redovisas senast den 15 maj 2019.

Med det sagt så kommer frågan; Hur många orienterare finns det som kommer från de socialt utsatta områdena??
! 2018-08-17 21:39 #1722

Svar till inlägg av ha, ha, ha, 2018-08-17 21:33:

Analys? Vad får du det ifrån?
ha, ha, ha 2018-08-17 21:33 #1721

Svar till inlägg av !, 2018-08-17 21:19:

Du Analys jag tror inte mycket på dig, men du förnöjer min tillvaro.
! 2018-08-17 21:19 #1720

Svar till inlägg av ha, ha, ha, 2018-08-17 19:00:

Självklart är den bäst. Den tar upp ett framtida överlevnadsproblem som blir avgörande när den nya generationen mer likställda människor väljer idrott.
Det syns redan nu på alla klubbar som ute i landet lever en allt mer tynande tillvaro.
Färre och färre tävlingar anordnas i det som alltmer blir glesbygd och som tidigare var den mylla ur vilket nya orienterare växte fram.
ha, ha, ha 2018-08-17 19:00 #1719

Svar till inlägg av Den bästa klubben, 2018-08-17 17:35:

Denna tråden är bara bäst!

Den bästa klubben 2018-08-17 17:35 #1718

Svar till inlägg av !, 2018-08-17 17:20:

I vår klubb så har vi bara Hen så det är en Ickefråga..... otroligt skönt faktiskt. Alla är nöjda och glada . RF ringde förresten häromdagen och gratulerade att vi 100 % rätt i könsfördelningen
2018-08-17 17:29 #1717

Inlägget är raderat

! 2018-08-17 17:20 #1716
Jag har inte abusat ett enda inlägg. Du har väl någon som inte gillar dig?

Min raka fråga var; Hur ser det ut i din klubb?
2018-08-17 16:53 #1715

Inlägget är raderat

2018-08-17 16:50 #1714

Inlägget är raderat

! 2018-08-17 16:43 #1713

Svar till inlägg av H40, 2018-08-17 16:38:

Och det är inte jag som abusar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 46

Senast kommenterat

Fredag 15/1

12:42

Kolbotten

131

 

Torsdag 14/1
Måndag 11/1

19:22

Silly Season 2021

236

 

Söndag 10/1
Fredag 8/1

20:04

digital preO

3

 

18:08

O-ringen 2020

694

 

Onsdag 6/1
Lördag 2/1

18:34

Åldersbundna klasser

187

 

Fredag 25/12
Lördag 19/12
Fredag 18/12

21:32

Eventor nere igen...

353

 

18:17

Försvunna militären

15

 

Onsdag 16/12
Måndag 14/12

21:40

Sverigelistan 2020

558

 

Fredag 11/12
Torsdag 10/12
Onsdag 9/12

20:16

RÄDDA DINA PENGAR

278

 

Lördag 5/12
Onsdag 2/12
Fredag 27/11

18:36

Touch-free sportident

174

 

Torsdag 26/11

12:04

10Mila 2021

111

 

Tisdag 24/11

13:57

Bästa pannlampan

8

 

Söndag 22/11

07:53

Jobb för orienterare

172

 

Torsdag 19/11
Måndag 16/11
Fredag 13/11

13:24

Lupp

31

 

Söndag 8/11

21:28

Orienteringspodcast

18

 

Fredag 6/11
Tisdag 3/11

12:26

Silly Season 2020

399

 

Fredag 30/10
Torsdag 29/10
Onsdag 28/10

17:18

Pulsband

23

 

10:55

-Arrangemangsreklam-

744

 

Tisdag 27/10

16:55

Sprintkarttecken

11

 

Måndag 26/10
Fredag 23/10

16:05

Landslaget 2021

29

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng