Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Männens revir

Sune Andersson, Halmstad  2018-03-15 14:51
SOFTs ordförande som avgår vid förbundsmötet har uttalat sig;
”Vi har mängder av starka kvinnor i Orienteringssverige, och fler och fler tar också plats. Därför tror jag att vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet”.

Hur är det egentligen ställt med jämställdhet inom svensk orientering?
En befogad fråga när jag läste på SOFTs hemsida.
En befogad fråga när jag är på tävlingsplatserna. Var finns kvinnorna?
Jo i markan, i barnpassning och sjukvård samt sparsamt ensamt på andra platser.
Hur ser det ut i föreningarnas styrelser? Helt dominerat av män.

Distriktens tävlingsansvariga: 23 män, 1 kvinna
SOFT-utbildade kartkontrollanter: 28 män, 0 kvinnor
SOFTs arrangörscoacher: 20 män, 0 kvinnor
SOFTs kartgrupp: 4 män: 0 kvinnor
SOFT:s regelgrupp: 3 män, 1 kvinna
SOFTs Markgrupp: 7 män, 1 kvinna
SOFTs Miljö och Hållbarhetsgrupp: 3 män, 3 kvinnor
SOFTs Arbetsgrupp för Lika behandling: Sedan start 2012 ännu ej be-”mannad”.

Sammanfattning: 88 män, 6 kvinnor.
94 % män, 6 % kvinnor. 0 % jämställda grupper. De som styr svensk orientering.

Det är beklämmande att läsa det enda som redovisas på SOFTs Ordförandekonferens.
2017 30%, 2016(26%) jämställda styrelser
2017 35%, 2016 (22%) kvinnliga ordföranden
Det speglar inte på något sätt hur det är i VERKLIGHETEN!

Riksidrottsförbundets Jämställdhetsmål som orienteringen är skyldig att uppfylla säger:

Kvinnor och män skall ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.
Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd, referensgrupper och delegationer.

Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och utveckla idrotten.

Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie planering och beslut, i ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar.


Avgående ordförandens tro är att ”vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet” minst sagt verkar helt världsfrånvänt. Vilken bubbla lever hon i?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

H40 2018-03-17 11:20 #72

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-17 11:09:

Och en sådan kvotering skulle medföra något annat än det vi ser?
Kalle 2018-03-17 11:16 #71

Svar till inlägg av old, 2018-03-17 11:11:

2018-03-17 11:09 #69
old 2018-03-17 11:11 #70
Nu får du komma med något förslag på hur du tycker att jämställdhetsmålen ska uppnås, Sune.

Det enda jag egentligen sett är "De strukturerna kan bara brytas av styrning uppifrån" och med det menade du tydligen inte det som står.

Kanske kan du analysera vilka manliga maktstrukturer som hindrar kvinnor att bli t.ex. kartkontrollanter eller arrangörscoacher? Vi behöver kunskap om VERKLIGHETEN för att kunna påverka den.

Men om du verkligen tycker att VERKLIGHETEN ska speglas så ska det väl inte vara någon kvinna i kartgruppen och max en kvinna som kartkontrollant?
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-17 11:09 #69

Svar till inlägg av BC, 2018-03-17 10:56:

Jag skall svara dig konkret kort;

Jag tror på kvotering i en av de viktigaste organen i alla föreningar nämligen valberedningen.
Lika många män som kvinnor. Gärna med åldersspridning.

En valberedning är grunden i en demokratisk process och den hanteras som vi alla vet som sista punkt i valen och är aldrig förberedd av någon. Slumpens skördar ger resultatet.

Om det funnits enkla svar på alla andra frågor som ställs här så hade det redan varit löst.
BC 2018-03-17 10:56 #68
Många väsentliga frågor finns det.
Men, jag ser ändå att vi först och främst har att göra med individer, inte med endast två grupper baserat på kön.
Vilket inte utesluter att man i många avseenden måste ta viss hänsyn till det ändå.

Jag saknar i alla fall precis som H40 lite stöd och hjälp från SA för att förstå vilka direkt praktiska åtgärder som bör vara de närmast förestående, förslag på handlingsplan mer konkret så att jag inte misstolkar budskapet som nog finns gömt i all text.
Jag är inte helt obenägen till förändring men kan behöva handledning för att inte bli kategoriserad med nedsättande kommentarer och invektiv som: "tillhör den åldrande generationen HG som ligger som ett sjunkankare på botten och långsamt drar ner orienteringsidrotten till långsamt otrivsam verksamhet." och "inte är intresserade eller kompetenta att föra fram synpunkter på själva kärnfrågan." eller "sitta här dag ut o dag in med meningslösa tyckanden långt utanför trådarnas rubriker".

Än så länge har jag förstått att denna tråd klagar på:
1) "Det som är mest anmärkningsvärt är att SOFT använder begreppet ”lika behandling” istället för ”jämställdhet”. "
2) "Jag har själv ovan angett att jag anser att vår avgående ordförande levt i en bubbla oförmögen att ta tag i detta under 6 års tid. "
3) "Det ansvarat vilar på förbundsmötet och verkställandet på SOFT/OF/Klubbar. "

Och du förespråkar "Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och utveckla idrotten."
Vilket jag absolut håller med om!

Men vad konkret föreslår du "när det är ett helt system av hinder om måste ges ett strategiskt nytänk och förändras i grunden."
Det som hittills framkommit är att du tycker att det är SOFT, dess ordförande, alla verkställande i distrikt och klubbar (inklusive kvinnorna där?) som har gjort/gör fel och har ansvar, samt att "äldre män som krampaktigt hänger sig kvar" är bromsen.
De senaste inläggen lutar åt att jag tror du förespråkar kvotering, stämmer det?

Om andra inte förstår fullt vad man menar så är det kanske inte bara de som är motvilliga, det kan vara så att man måste sänka sig till deras nivå för att nå fram med budskapet, hjälp oss!


H40 2018-03-17 10:45 #67

Svar till inlägg av Sune An, Halmstaddersson, 2018-03-17 10:35:

Ok, Sune An, Halmstaddersson (någor nytt troll eller felskrivning?)

Hur länge skulle jag ventat på att du skrivit något svar? Du har ju inte gjort det hittills i alla fall, varken själv eller i något av det du kopierat.

Jag har väl lika många konkreta svar som du. Du har ju inte ens kommit med något eget förslag.

Ja, detta är ju verkligen ett forum där man bör komma med eget namn. Om man gör det så blir det ju taget av något troll. Det här är det sista förumet som jag skulle använda eget namn.

Jag förstår inte varför du kommer med så många karakteristiker av de som inte håller med dig.
Sune An, Halmstaddersson 2018-03-17 10:35 #66

Svar till inlägg av H40, 2018-03-17 10:26:

Om du ger dig till att läsa det jag skrivit så får du svaren.

Du har ju själv inte ett enda konkret svar mer än att du inte är emot.

Varför skriver du under anonyma H40, vågar du inte stå för dina åsikter? Ynkligt.

Därmed är repliker med H40 avslutade.
H40 2018-03-17 10:30 #65

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-17 10:24:

Du hittar ju bara på saker. Jag har inte kommit med några invektiv om din förmåga att utrycka dig förutom att du tydligen inte vet hur man ska göra när man citerar text.

Det rf skrivit har ju inte mycket att göra med det jag skrivit.

Förlåt att jag inte hade tråden öppen en annan browser så att jag kunde läsa vad du skrivit samtidigt som jag skriver inlägg.
H40 2018-03-17 10:26 #64

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-17 10:21:

Kan du inte svara på något av det jag skrivit i stället för något generellt?

Jag har självklart inget imot att rullen kommer rullas åt något håll. Jag är ju inte ens imot jämställdhet.

Vad är det hela systemet av hinder som medför att många fler män åker vasaloppet eller ritar kartor? På vilket sätt kan ett idrottsförbund på någorlunda kort tid ändra på att kvinnor och männ faktiskt inte verkar vara 100% lika.
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-17 10:26 #63
Ja och den kom 2018-03-17 10:18, innan du började med dina utsvävningar.
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-17 10:24 #62

Svar till inlägg av H40, 2018-03-17 10:22:

Innan du kommer med sådana påståenden så läs min ingress i trådbeskrivningen.

Du var ju inte nöjd med det jag skrev och då fick du svart på vitt från RF. Genast börjar du med invektiv om min förmåga att uttrycka mig.
H40 2018-03-17 10:22 #61

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-17 10:18:

Oj, det kom en referens till slut.

Så jag ska tydligen inte skriva något medans du letar runt på internet och kopierar en massa text.
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-17 10:21 #60

Svar till inlägg av H40, 2018-03-17 10:18:

Du kör fast i detaljer när det är ett helt system av hinder om måste ges ett strategiskt nytänk och förändras i grunden.
Men fortsätt du med det för nu är bollen i rullning tvärs emot din inställning.
H40 2018-03-17 10:19 #59

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-17 10:11:

Kan du inte skriva något själv?
H40 2018-03-17 10:19 #58

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-17 10:11:

Kan du inte skriva något själv?
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-17 10:18 #57

Svar till inlägg av H40, 2018-03-17 10:11:

Jag kommer till det om du lugnar dig. Läs och lär först innan du invänder.

Hämtat ur Riksidrottsförbundets forskningsrapport:
Vem bestämmer?
Jämställdhetsmål, kvotering och könssammansättning i idrottens beslutande organ av

Jenny Svender & Jonnie Nordensky
FoU-rapport 2017:2
H40 2018-03-17 10:18 #56
Kan du inte skriva vad det är du föreslår?

Är det kortisigtiga målet att det ska vara minst en 40-60 fördelning i alla ledande grupper också när fördelningen i den stora urvals gruppen inte är det?

Hur ska man genomföra det? kvotering? Kvotera in alla svenska kvinnliga kartritare i kartgruppen för att få rätt fördelning för att ta ett exempel.

Mycket arbete ute i klubbar tror jag görs av de som kan tänka sig att göra jobbet och inte som ett result av en möjligt snedfördelad utvalsprocess.
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-17 10:11 #55
Idrottsrörelsen uttrycker självt att frågan om representation utgör en viktig del av dess demokratiska uppbyggnad. Den, liksom ställningstagandet om allas rätt att få vara med, är en grundpelare i idrottens värdegrund (Riksidrottsförbundet, 2009).

Vid sidan av ideologiska idéer finns det forskningsstöd för att det är viktigt med både kvinnors och mäns representation – och då en könsbalanserad sådan – i beslutande och rådgivande organ. Könsfördelningen som anges i idrottens jämställdhetsmål, att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent, har således en förankring i vetenskapliga studier.

Forskningen visar också att könssammansättningen handlar om mer än representation (alltså antal kvinnor och män). En jämn könsfördelning ger andra effekter; i en grupp bestående av minst 35 procent av underrepresenterat kön kommer exempelvis utrymme och klimat (kultur), liksom arbetssätt och graden av aktivitet (struktur), att förändras i positiv riktning.
H40 2018-03-17 10:11 #54

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-17 10:02:

När man kopierar vad andra skrivit så är det normalt att man skriver att man gjort det...
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-17 10:02 #53
Det kanske vanligaste motargumentet till kvotering är meritokratiskt – övertygelsen om att det är kompetens och inte kön som ska avgöra vem som får ett arbete eller ett uppdrag. När det gäller en viss form av radikal kvotering går det också att hävda att så kan bli fallet – att kön går före kompetens. Vissa studier indikerar också att införandet av kvotering har lett till lägre kompetens i styrelsen. Kvinnor är vanligen högre utbildade, så det är inte den formella utbildningen som brister (Hoel, 2008).
Men bilden kompliceras av att de kvinnor som väljs in ofta är yngre än de män som annars blir invalda. Vid lägre ålder har man inte hunnit skaffa sig samma erfarenheter som i äldre åldrar (Wang & Kelan, 2013). En grundproblematik är också att kvinnor är underrepresenterade längre ner i organisationsleden; de finns inte på positioner som kandidater vanligen rekryteras ifrån. Därmed har de inte haft möjlighet att få den erfarenhet och gjort de prestationer som krävs för uppdrag på högre nivå.
Studier som tittar på införande av kvotering i bolagsstyrelser i Norge ger en annan bild: tillämpningen av kvotering har inneburit att kvinnliga chefer nu, generellt sett, är mer kvalificerade än deras manliga motsvarighet (Wang & Kelan, 2013). Det vill säga, kompetensen har generellt sett blivit högre i bolagsstyrelser i Norge, till följd av kvoteringslagen.
En anledning och en förklaring till att frågan om ”kön eller kompetens” aktualiseras i samband med kvoteringsdiskussioner går att finna inom forskning om organisation, ledarskap och kön. Många är de studier som konstaterar att våra föreställningar om ledarskap är starkt förknippade med föreställningar om manlighet. Ledarskap är könsmärkt, både inom idrotten (Aicher & Sagas 2010; Fielding Lloyd & Meân, 2011; Hovden 2000; Menaker & Walker, 2013; och inom andra organisationer (Wahl, Holgers son, Höök, & Linghag, 2011). Män och manlighet utgör normen för ledarskap, vilket får konsekvenser för hur vi uppfattar kvinnor som ledare och bilden av deras kvalifikationer. Det påverkar kvinnors möjligheter att få ledarpositioner och att uppfattas som kompetenta ledare (Shaw & Hoeber, 2003; Wahl m.fl., 2011).
Forskare som studerat idrotten påvisar att rekryterings- och urvalsprocesser är fulla med könsnormer och stereotypa uppfattningar om hur goda kvalifikationer ser ut (Fundberg, 2009; Hovden, 2000, 2012). Hovdens (2000) studie gjord på valberedningar inom specialidrottsförbund i Norge åskådliggör att efterfrågad kompetens och de urvalskriterier som tillämpades uppfattades som objektiva och könsneutrala, men visade sig vid närmare granskning vara androcentriska; män och maskulina ideal utgjorde normen för ledarskap.
När kvinnliga kandidater jämfördes mot män och det maskulina idealet antogs kvinnor vara i avsaknad av till exempel lämplig kunskap, motivation och kvaliteter. När rekryteringsprocesser till styrelser belyses i en svensk kontext är forskningsresultaten påfallande lika (Fundberg, 2009). I Fundbergs (2009) studie blir det också tydligt att rekryteringsprocesserna präglas av etnocentrism; utgångspunkten att den egna etniciteten är självklar, vilket innebär att etniska minoriteter exkluderas.
De sätt på vilka nya styrelseledamöter rekryteras och väljs ut har stor påverkan på hur sammansättningen av styrelser kommer att se ut. Såväl Hovden (2000, 2012) som Fundberg (2009) hävdar att de strategier som tillämpas i urvalsprocessen gynnar män. Den vanligaste strategin som valberedningsledamöter använder är att söka efter kandidater i informella, nära sociala nätverk, vilka ofta är mansdominerade. Tydliga homosociala band framträder i rekryteringsprocesserna; män ser, väljer och premierar män. Sammantaget ger den kunskap som finns på området vid handen att frågan om ”kön eller kompetens” behöver problematiseras.
I den statliga utredningen Mansdominans i förändring (SOU, 2003) konstaterar utredarna att förvirringen ofta är stor kring kvotering som metod för förändring. Vanligen intas två positioner: å ena sidan de som är negativa till metoden och menar att kvotering hotar och ersätter kompetens, å andra sidan de som är positiva till kvotering då de menar att metoden eftersträvar och ökar kompetens. En tillämpning av kvotering kräver därför en medvetenhet om varför kvotering behövs, vilken typ av kvotering som är relevant och hur den ska ske. (SOU, 2003)
H40 2018-03-17 08:00 #52

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-16 22:36:

"Ni två tillhör den åldrande generationen HG som ligger som ett sjunkankare på botten och långsamt drar ner orienteringsidrotten till långsamt otrivsam verksamhet. "

Varför komma med såna där påhopp på folk som inte ser allt på samma sett som du gör?

Kan du inte hellre förklara vad jag och andra gör som är så dårligt och gärna komma med några egna förslag på vad som skall göras?

Det jag har sätt är att kvinnor är underrepresenterade i på de flesta områdena i de flesta idrotterna. Färre aktiva flickor, smalare kvinnlig elit och mycket färre "satsande" äldre motionister.

Sen ska idrotten över natten nå ett jämlikhetsmål som medför att kvinnor ska vara överrepresenterade jämfört med hur många som håller på i alla styren och grupper med färre än 10 deltagere (i orienteringens fall).

Det kanske inte är så lätt eller möjligt att på något sett få till jämlikhet som handlar om att lika många av båda könen ska vara lika representerade när det verkar finnas en grundläggande skillnad i intresset för idrott?

Möjligt att man kan ändra på den men det är ju inget som görs över natten med en motion eller två.
Ulf S 2018-03-17 01:21 #51

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-16 22:36:

Nu var det inte till mig du kom med uppmaningen att förklara, men jag svarar gärna ändå:
1. Självklart är det inget problem om 100% av de förtroendevalda skulle vara kvinnor.
2. Likehet i fördelninge/utfall är inte nödvändigtvis "jämställt". Det viktiga är att samma förutsättningar och möjligheter ska råda.

F.ö. anser jag att fokuseringen på grupper och fördelningar oc kvoteringar är irrelevant, meningslöst och i värsta fall kontraproduktivt, oavsett om man diskuterar förtroendeuppdrag i ideella föreningar, bolagsstyrelser eller politiska församlingar.

Sen har jag inget emot att man puffar på och hjälper till få individer som (av någon anledning, kanske något de tycker sig se om köns- eller åldersstrukturer i föreningen) tvekar om att de är av det rätta virket.
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-16 22:36 #50

Svar till inlägg av JS, 2018-03-16 21:44:

Till JS
Med den logiken så är det heller inget problem om det är 100% kvinnor på valda platser.

Till 1982
Vänligen beskriv din version av jämställt.

Ni två tillhör den åldrande generationen HG som ligger som ett sjunkankare på botten och långsamt drar ner orienteringsidrotten till långsamt otrivsam verksamhet.
1982 2018-03-16 22:17 #49

Svar till inlägg av JS, 2018-03-16 21:44:

Jämställt är inte detsamma som lika fördelning.....
JS 2018-03-16 21:44 #48
Varför är det så viktigt att det är jämställt? Bara för det är jämställt betyder det inte att en verksamhet bedrivs bättre. Om man bara ska hetsa upp sig för att det ska vara 50% kvinnor eller något annat mål så riskerar man ta in fel folk som inte är lämpliga eller som inte har något verkligt driv. Ser inga fel om det är 100% män om inte man aktivt har gjort det svårare för kvinnor att ta sig fram.
old 2018-03-16 18:47 #47

Svar till inlägg av Sune Andersson,Halmstad, 2018-03-16 18:36:

Bra. Då missförstod jag "De strukturerna kan bara brytas av styrning uppifrån".
Sune Andersson,Halmstad 2018-03-16 18:36 #46

Svar till inlägg av old, 2018-03-16 18:26:

Nu missförstår du mig.
Men om inte VD anslår tonen så kommer inte heller svansen att vifta. Svansen går genom OF ner i klubbarna ner till dig och mig.
Annars kommer svansen att fortsätta "Wag the SOFT".
old 2018-03-16 18:26 #45

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-16 15:03:

Om jag trodde att påbud uppifrån skulle kunna påverka kvinnor att mer engagera sig i t.ex kart- och tekniska frågor, skulle jag absolut skriva en motion, men jag tror inte att det är så enkelt.

Har hållit kurser i både kartritning, men framförallt banläggning med tjejer/kvinnor. Ett par gånger med enbart tjejer. Generellt är förmågan absolut inte sämre än hos män, snarare har de varit mer lyhörda. Flera har också varit banläggare för större tävlingar med mycket gott resultat. Kanske för att de då engagerat sig mer än många män som lägger banor av slentrian.
Men jag tror helt enkelt att de flesta kvinnor inte är tillräckligt nördiga för att grotta ner sig i dessa specialområden. (Hoppas att jag har fel) Tycker mig också se genusskillnader mellan elitlöpare när det gäller att analysera.

Nej jag, tror tvärtemot dig, att det är på gräsrotsnivå som vi ska försöka att i större utsträckning intressera kvinnor för dessa mansdominerade områden.

Inlägg från en annan tråd 2018-03-16 16:57 #44
Infogar ett utdrag från Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021
"För att kunna möta framtida utmaningar kring ökad jämställdhet, jämlikhet och ökad mångfald behöver vi i mycket större utsträckning än i dag involvera och engagera fler ungdomar, fler unga vuxna och fler kvinnor samt människor med annan bakgrund än den traditionella i verksamheten. Deras synpunkter, erfarenheter och kunskap kommer att vara viktigt för orienteringsidrottens möjligheter till utveckling."

Känns väldigt konstigt att läsa detta när SOFT själva kommunicerar och distribuerar halvt genomarbetade förslag via distriktsordförandekonferensen och ger distrikten samt i sin tur (i bästa fall) klubbarna en återkopplingsperiod på bara någon vecka.

Är detta agerande verkligen i linje med den demokratiska modell vi vill ha? Hur väl förankrade är besluten och hur ser det ut med inkluderingsarbetet inom förbundet, distrikten och klubbarna?
matteus 2018-03-16 15:37 #43

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-16 15:03:

Jag instämmer med det du framför, speciellt sista meningen. Mycket tugg, men ingen handling.
FM 2018-03-16 15:11 #41

Svar till inlägg av Sune Andersson, Halmstad, 2018-03-16 15:03:

Finns en sådan motion till årets förbundsmöte. Dessutom med ett positivt yttrande från förbundsstyrelsen. Misstänker att det är en av medlemmarna till föreningen bakom den här siten som ligger bakom, även om motionen lämnats in av OK Ravinen.
Sune Andersson, Halmstad 2018-03-16 15:03 #40

Svar till inlägg av kj, 2018-03-16 14:34:

Titeln bekräftar i dubbel mening det förhållande som råder i orienteringsrörelsen. Här på dessa sidor oavsett ämne så är det män. Någon enstaka kvinna (eventuellt) i varje fall till namn.
När jag sedan läser inläggen, från det fåtal som lagt in, så ser jag att majoriteten överhuvudtaget inte är intresserade eller kompetenta att föra fram synpunkter på själva kärnfrågan.
Jag har själv ovan angett att jag anser att vår avgående ordförande levt i en bubbla oförmögen att ta tag i detta under 6 års tid.
Jag har väckt frågan genom att påvisa med den statistik som är tillgänglig hur det har varit och då fastnar i det som varit.
Orienteringen som alla annan idrott finns med ett familje- eller samhällssystem där den politiska och ekonomiska makten, både inom hushållet och i den offentliga sfären, innehas av äldre män som krampaktigt hänger sig kvar i sitt livs enda innehåll.
Det räcker inte att som vissa här lägga skulden på kvinnan själv när strukturerna är problemet. De strukturerna kan bara brytas av styrning uppifrån. Det ansvarat vilar på förbundsmötet och verkställandet på SOFT/OF/Klubbar.
Men var och en av er som läser har kan initiera skeendet genom att nyttja er demokratiska rätt att motionera till er klubbs årsmöte om att jämställdhetsmålen i RF:s anvisningar skall prioriteras.
Så istället för att sitta här dag ut o dag in med meningslösa tyckanden långt utanför trådarnas rubriker gör något klokt - skriv din första motion.
kj 2018-03-16 14:34 #39

Svar till inlägg av kj, 2018-03-16 14:31:

PS. Titeln på denna tråd i sig är ganska aggresiv (även om det inte nödvändigtvis är menat som det) "Männens revir"
kj 2018-03-16 14:31 #38

Svar till inlägg av H40, 2018-03-16 12:26:

Känns överlag att detta forum inte är representativt av orienteringssverige och det kan vara ok. Det jag vill påpeka är att det är spekulationer (helt ok också) och att man bara skrapar på ytan. Utan att specifikt höra från någon ♀ dam som vill dela med sig av sina specifika åsikter så kommer det att fortsätta vara spekulationer och "mansplaining".

Vissa hypoteser kan vara:
- Kvinnor vill och tackar nej pga. familjesittuation.
- Kvinnor vill men känner sig inte välkomna (även om de får frågan av valberedning).
- De vill helt enkelt inte.
- etc.

Jag har ingen aning om vad det är men är här för att lyssna så att man kan få insikt från individers erfarenheter.

Antar att det jag ville säga är: Intressant ämne, allt än så länge är spekulationer, vore intressant att höra röster från kvinnliga orienterare (och gärna erfarenheter som motsätter varandra, världen är inte svart/vit).
H40 2018-03-16 14:27 #37

Svar till inlägg av Ni snöar in på fel fokus, 2018-03-16 14:24:

"Förslå stället hur Svensk orientering når det jämställdhetsmål som RF pekar ut. "

Vad föreslår du?
Ni snöar in på fel fokus 2018-03-16 14:24 #36
Förslå stället hur Svensk orientering når det jämställdhetsmål som RF pekar ut.

Samtidigt kan ni läsa på hur det är ställt:
http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/forbundsinfo/ordforandekonferens/2017/program-och-deltagare.pdf

Men fastna nu inte i statistikanalyser, det står 88 män mot 6 kvinnor på SOFTnivå och det är ännu sämre på OF och Klubbnivå.
Fast det är väl så det skall vara?
H40 2018-03-16 13:30 #35

Svar till inlägg av Ulf S, 2018-03-16 13:18:

Det måste ju handla om statistik för alla landets klubbar.
Ulf S 2018-03-16 13:18 #34

Svar till inlägg av SA, 2018-03-16 00:08:

Men om man menar just exakt SOFTs styrelse, vad avser man då med de dtå formuleringara:

1. "2017 30%, 2016(26%) jämställda styrelser" Noter pluralformen "styrelser". Hur många styrelser har SOFTs styrelse? Och hur sjutton kan 30% av SOFTs styrelser vara jämstälda. Det kräve ju att det finns minst 10 st (och att tre av dem är jämställda).
2. 2017 35%, 2016 (22%) kvinnliga ordföranden. Här blir förstås frågan hur många ordföranden som finns i SOFTs styrelse. Och för att få andelen 35% tycks det ju även här behövas rätt många.

Jag får nog tyvärr påstå att ju mer "förtydliganden" som skrivs här, desstå dunklare blir innehållet.
H40 2018-03-16 12:26 #33

Svar till inlägg av 9 av 10 ......., 2018-03-16 10:16:

De flesta som har postat något är män men det är ju inte så att de skrivit att inget får/går ändras. Det har väl snarare så att de beskriver hur det är nu.

Denna tråden/forumet är väl ett exempel på något som inte alls är jämställt men beror det på att inte fler kvinnor vill skriva eller att männen på forumet gör något för att de inte kvinnor ska vara med?

Senast kommenterat

Fredag 15/1

12:42

Kolbotten

131

 

Torsdag 14/1
Måndag 11/1

19:22

Silly Season 2021

236

 

Söndag 10/1
Fredag 8/1

20:04

digital preO

3

 

18:08

O-ringen 2020

694

 

Onsdag 6/1
Lördag 2/1

18:34

Åldersbundna klasser

187

 

Fredag 25/12
Lördag 19/12
Fredag 18/12

21:32

Eventor nere igen...

353

 

18:17

Försvunna militären

15

 

Onsdag 16/12
Måndag 14/12

21:40

Sverigelistan 2020

558

 

Fredag 11/12
Torsdag 10/12
Onsdag 9/12

20:16

RÄDDA DINA PENGAR

278

 

Lördag 5/12
Onsdag 2/12
Fredag 27/11

18:36

Touch-free sportident

174

 

Torsdag 26/11

12:04

10Mila 2021

111

 

Tisdag 24/11

13:57

Bästa pannlampan

8

 

Söndag 22/11

07:53

Jobb för orienterare

172

 

Torsdag 19/11
Måndag 16/11
Fredag 13/11

13:24

Lupp

31

 

Söndag 8/11

21:28

Orienteringspodcast

18

 

Fredag 6/11
Tisdag 3/11

12:26

Silly Season 2020

399

 

Fredag 30/10
Torsdag 29/10
Onsdag 28/10

17:18

Pulsband

23

 

10:55

-Arrangemangsreklam-

744

 

Tisdag 27/10

16:55

Sprintkarttecken

11

 

Måndag 26/10
Fredag 23/10

16:05

Landslaget 2021

29

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng