Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Automatgenererade kartor - vad behöver göras?

Zerbembasqwibo  2012-12-18 11:32
Nu när grundmaterialet kommer från laserscanning istället för från flygfotografier så måste kartritaren göra mer av generaliseringsjobbet, som förr gjordes av sämre grunddata och av stereooperatören för att få en karta som är generaliserad ungefär som kartnormen föreskriver. Ett inlägg i en tråd "Höjdkurvor i överflöd" sade att det lasermaterialet tar fram är 5% av det jobb som kartritaren måste göra. Hur kan vi öka det till säg 90-95%?

Modern programvara kan nu snart ta fram mer "subjektiva" höjdkurvor och också klassificera vegationen. Hus, vägar sjöar kan också tas fram. För att få en dagsbild av vad som är möjligt kan man titta exv i Jarkko Ryyppös kartarkiv http://iso-henna.com/doma/index.php?user=Jagge

Men vad måste göras om vi vill komma fram till automatgenererade kartor? Vilka är de största hindren, största möjligheterna? Vad måste ändras för att man ska kunna använda en rent automatgenererad karta på tävling? Går det redan idag eller är vi så stelbenta att det måste vara manuellt ritat?

Jag börjar med mina svar:
- Höjder måste "ritas uppifrån", dvs ta högsta punkten och lägg höjdkurvan 3-5 meter neråt för bättre formritning och hur löparen uppfattar höjden. Justera andra kurvor "längre ner".

- Överdriv tydliga men små höjdformationer

- Klassificering av framkomligheten är svår, tänker på undervegetation/myrar. Kan IR-data lösa den pusselbiten? Ska myrar och undervegetation redovisas med streckade områden och synhindrande vegetation redovisas med annat ytkarttecken?

- Bygg ett öppet och fritt program som tar fram kartor ur olika former av laserdata.

- Svårt att få med stenar, hur löser man det? Kan man få dem genom nån radarmätning eller ska man strunta i stenarna?

- Möjlighet att uppdatera kartor så snart som en ny kartnorm tagits fram som kan tillämpas på befintligt data

- Man kan rita kartor överallt utan stor kostnad för ritjobbet

- Det är billigt att få laserdata (idag) i Sverige och Finland åtminstone

- En ny kartnorm behövs för automatgenererade kartor. Den innehåller metoder och parametrar hur man ska beräkna kartan i valfritt program

- På kartan anges inte bara vald ekvidistans och skala, utan också version av kartnorm och en redovisning av de parametrar som man får välja (kan vara exv hur höga branter som ska med/hur uträtade kurvorna är etc).

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Hej 2019-03-28 20:43 #531
Redan idag går det att hämta data gratis från Lantmäteriet från de områden som är scannade.
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/oppna-data/?faq=67e9
Steven 2019-03-28 19:46 #529

Svar till inlägg av karraz, 2019-03-28 19:33:

Går det läsa om det någonstans?
karraz 2019-03-28 19:33 #528
Idag blev det klart att Skogsstyrelsen och SLU officiellt fått uppdraget och finansiering fullt ut för den nya laserskanningen av (nästan) hela Sverige - och att allt data skall vara fritt tillgängligt för alla.
Hej 2018-10-19 14:43 #527
Konverterade shapefil från terrängkartan till .dfx men den kan inte öppnas av Open Orienteering Mapper. Någon som vet varför? eller annan metod som fungerar?
Stefan K 2018-08-07 18:02 #526

Svar till inlägg av madcap, 2018-08-07 10:00:

Jag har skrivit av mig i lite instruktionssidor allt eftersom jag lärt mig mer av att göra nya laserkartor. Här är mitt workflow för att köra batchkörning av många laser-filer: https://stefansolsida.wordpress.com/2017/06/10/att-jobba-med-karttapullautin-tips-och-trix-for-batchkorningar-och-vilka-fel-man-vill-undvika/

Det är säkert inte en perfekt instruktion men kanske kan hjälpa dig lite till på traven.

Och jo - man kan köra exempelvis fyra processer parallellt även om man har 30 laserfiler.

När jag tidigare gjort stora kartområden med hjälp av en ordinär laptop så har jag splittat upp dem i mindre filer. När jag nu i somras använde sonens lite mer kraftfulla dator körde den igenom laserfilerna i normal storlek utan problem.

När jag kört batchen brukar jag snabbt slänga in fastighetskartans alla .shp-filer i ocad - konvertera med hjälp av en CRT-fil som automatiserar detta. Sen lägger jag antingen bara in bakgrundsbilderna från karttapullautin för att kolla hur det ser ut. Eller så lägger jag lite mer metodiskt in dxf-filerna och konvertera dem till karttecken, vilket också kan göras med hjälp även CRT-fil.
Lelldorin 2018-08-07 14:10 #525

Svar till inlägg av Lelldorin, 2018-08-07 14:05:

Det var två onödiga rader/operationer där. Detta borde vara marginellt snabbare.

@Echo off

for %%f in (*.las) do (
start "" /wait "pullauta.exe" %%f
timeout 5

move pullautus.pgw vegetation\%%~nf.pgw
move pullautus.png vegetation\%%~nf.png

del temp\*.xyz
del temp\contours03.dxf
del temp\temp_polylines.txt
del %%f

rename temp %%~nf
)
Lelldorin 2018-08-07 14:05 #524

Svar till inlägg av madcap, 2018-08-07 10:00:

Jag har inte sett något om att få in fastighetskartan i karttapullautin (KP). Jag använder Ocad för att lägga in information från bägge

För att köra många las-filer så lägger jag alla i samma mapp som KP och skapar en bat-fil med följande kod i. Ändra inställningarna till KP till att det ska köra en fil i taget och sedan kör du bat-scriptet. Då kör KP en las-fil i taget tills alla är körda.

-
@Echo off

for %%f in (*.las) do (
start "" /wait "pullauta.exe" %%f
timeout 5

move pullautus.png temp\pullautus.png
move pullautus.pgw temp\pullautus.pgw

move temp\vegetation.pgw vegetation\%%~nf.pgw

move temp\vegetation.png vegetation\%%~nf.png

del temp\*.xyz
del temp\contours03.dxf
del temp\temp_polylines.txt
del %%f

rename temp %%~nf
)
-
madcap 2018-08-07 10:00 #523

Svar till inlägg av Lelldorin, 2018-08-07 09:03:

Tack. Bra beskrivning, som jag sett skymta förbi förut.

Är det möjligt att använda även Fastighetskartan som input till Karttapullautin? Så att jag får med t ex vägar och sjöar i den autogenererade kartan? Jag är mest ute efter att få en bild av hur olika terrängområden ser ut och vill helst inte lägga manuellt arbete för att få till kartrutorna. Om något område ser intressant ut så är ett senare steg att göra om genereringen för just det området och börja jobba kartan med OCAD. Just nu duger en png-bild över kartan bra.

Jag reagerar även lite på formuleringen "Det är viktigt att antalet laserfiler i den mappen är precis lika med antalet processer som ska köras samtidigt i inställningarna". Är det alltså inte möjligt att lägga 30 rutor i en "kö" som sedan processas säg 4 åt gången?
Zerbembasqwibo 2018-08-07 09:41 #522

Svar till inlägg av madcap, 2018-08-06 08:58:

Splitta laserdatafil så här:

Tanka hem OL Laser 1.4.0.9 och installera.
"Öppna laserdatafil".
"Spara laserdatafil".
I rutorna "plan" får du ändra värdena så att din sparade ruta blir så stor som du önskar. Det räcker för mig normalt att halvera rutan.
Lycka till!

OBS versionen på OL Laser! Det är inte den nyaste.
Lelldorin 2018-08-07 09:03 #521

Svar till inlägg av madcap, 2018-08-06 08:58:

Jocke Svensk har nog skrivit den bästa instruktionen.
http://www.okhammaren.se/globalassets/ok-hammaren---orientering/dokument-from-2014/att-generera-ol-kartor-fran-laserdata.pdf

Jag gjorde en för lite mer avancerade användare, men den är inte lika bra.
madcap 2018-08-06 08:58 #520

Svar till inlägg av Krasch, 2018-08-05 22:36:

Tack, men jag är nog tyvärr för mycket nybörjare för att ha någon hjälp av dina tips. Jag behöver mer konkreta steg-för-steg-instruktioner. Jag vet inte hur man inspekterar shp-filer, hur man splittar las-filer eller hur man konverterar las till laz. Men jag tror mig veta att inget av detta behöver jag egentligen göra, eller? Första steget är väl att över huvud taget få in fastighetskartan i genereringen av autokartor?
Krasch 2018-08-05 22:36 #519

Svar till inlägg av madcap, 2018-08-05 21:47:

Nu har jag förlorat mina filer så lite tips ur minnet. Jag dumpade bara flera vektorfiler (shp?) i samma katalog som ini-filen. Jsg inspekterade också shp filerna först i oom och testade lite symboler för att utöka översättningstabellen med fler objektstyper.

Andra tips: börja smått och testa, splitta las filerna så att man inte behöver generera för stort, konvertera las filerna till laz så att de blir mindre på disken.
madcap 2018-08-05 21:47 #518
Jag har precis kommit igång med Karttapullautin och behöver lite råd och tips. Jag har hittills kört på standardinställningar och kört programmet genom att dra-och-släppa en las-fil på pullauta.exe. Nu skulle jag dels vilja köra batchkörningar med flera kartrutor i samma körning, dels inkludera data från fastighetskartan. Vad behöver jag göra?

Jag förstår att jag ska lägga de las-filer jag vill utgå i från i en in-folder (enligt inställning i pullauta.ini. Sen kan jag i samma fil sätta vectorconf=fastighetskartan.txt. Vilka filer från fastighetskartan ska jag använda och var placerar jag dessa. Fungerar standardinställningarna i fastighetskartan.txt eller behöver man justera något där?

Finns det någon guide på nätet för detta, eller kan någon här beskriva hur jag går till väga?
Stefan K 2018-06-28 18:05 #517
Jag söker två saker inför sommarens automatkartfixande:

1. En CRT-fil till ocad som omvandlar fastighetskartans lager till karttecken. Någon som gjort det och kan dela med sig? Annars skall jag sätta mig och snickra ihop en.

2. Bra inställningar till karttapullautin för Gotlands-terräng. De lär behöva vara lite annorlunda än mina ini-filer som är Bohuslänsoptimerade
PS 2017-12-04 23:03 #516

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-04 22:11:

Nja, en stigkrök är väl aldrig fel att använda som utgångspunkt när man lämnar stigen och då är det ju bra om det stämmer.
PS 2017-12-04 23:00 #515

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-04 22:14:

Värst tycker jag dock är de som springer exakt samma runda utanför stigarna så att det blir en ny stig i vildmarken. Jag vet var du bor JC!
Zerbembasqwibo 2017-12-04 22:14 #514

Svar till inlägg av PS, 2017-12-04 21:24:

De som springer utanför stigarna får ju också ge fasen i att ladda upp på Strava så man inte förstör noggrannheten!
Zerbembasqwibo 2017-12-04 22:12 #513

Svar till inlägg av Phytagoras, 2017-12-04 18:48:

Vet jag inget om, men de som använder OSM menade jag.
Zerbembasqwibo 2017-12-04 22:11 #512

Svar till inlägg av PS, 2017-12-04 16:43:

Du pratar ju veteran-OL där det till och med på stig går så långsamt att noggrann kartkontroll sker parallellt med att man tar banan.
PS 2017-12-04 21:26 #511

Svar till inlägg av PS, 2017-12-04 21:24:

Kanske borde påpeka att ravinen inte är det tydligaste strecket utan det suddiga lite åt sydväst.
PS 2017-12-04 21:24 #510
Här är en länk från Skurugata. https://labs.strava.com/heatmap/#15.94/15.08991/57.69780/hot/all Man ser ganska tydligt hur dålig noggrannheten blir sämre inne i ravinen eftersom de olika GPS:erna visar olika.
PS 2017-12-04 21:06 #509

Svar till inlägg av Phytagoras, 2017-12-04 19:21:

Visa gärna exempel men när jag tittar på stadsmiljöer mitt inne i Stockholm så kännetecknas de snarast av väldigt oskarpa linjer som om det låg en dimma över gatorna och deras närmaste omgivningar. I de allra flesta fall tror jag alltså att man kan se var linjerna är otillförlitliga och dessutom är jag ju en av dem som hävdar att rekning är nödvändigt och att sådant här bara ska ses som en hjälp :-)
Phytagoras 2017-12-04 19:21 #508

Svar till inlägg av PS, 2017-12-04 16:41:

Skulle det inte kunna vara så att som du säger blir satellitgeometrin dålig vid vissa områden. Främst vid skymd sikt åt söder. Det betyder om det är höga berg/höga täta träd på södra sidan på en väst-öst stig får vi dålig geometri/färre satelliter. I princip alla mottagarnas mjukvaror predikterar en position vid dåliga förhållanden så ett systematiskt fel kan säkert påvisas. Det brukar kunna ses i stadsmiljö vid 90 graders kurvor för löparna. Även vid byggnader som kan ge flervägsfel får alla mjukvaror samma felinformation vilket borde ge ett systematiskt fel på platsen.
Phytagoras 2017-12-04 18:48 #507

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-04 16:04:

Alla orienterare använder GPS???
PS 2017-12-04 16:43 #506

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-04 16:04:

De flesta som orienterar nöjer sig inte med att hitta stigen utan vill att den ska se rätt ut. Dessutom är det ju tråkigt om det konsekventa felet gör att stigen ser ut att gå ovanför branten i stället för nedanför :-)
PS 2017-12-04 16:41 #505

Svar till inlägg av EriOL, 2017-12-04 15:47:

På de ställen jag har sett så verkar det som om branta bergväggar ger mer slumpmässiga fel beroende på var satelliterna råkar stå för tillfället så då blir det inget tydligt streck utan mer av virrvarr. Jag är mer orolig för om det är ett ställe som inte så många passerar normalt men sedan passeras av väldigt många på kort tid. Då skulle man kunna få fenomenet att alla spåren har likartade fel.
Zerbembasqwibo 2017-12-04 16:04 #504

Svar till inlägg av EriOL, 2017-12-04 15:47:

Men alla som letar efter stigen använder ju GPS så då kommer de ju hitta stigen oavsett??
EriOL 2017-12-04 15:47 #503

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 16:28:

Om det inte finns systematiska fel i datat. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att en brant bergvägg påverkar positionen på ungefär samma sätt alltid oavsett utrustning och satellittillgång.
Jonas G 2017-12-04 13:52 #502

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 02:14:

Det var ju vansinnigt coolt. Nu blev jag sugen på att jobba med OSM.
PS 2017-12-03 16:28 #501

Svar till inlägg av Ritarn, 2017-12-03 15:52:

Jag tror faktiskt inte att det spelar så stor roll om det bara är tillräckligt många löpare och cyklister som färdats utmed de aktuella stigarna. Det är det som är det fina med den här typen av sammanställning av stora mängder data. Om algoritmer bar är tillräckligt bra (och det verkar den vara) så fyller de olika spåren ut där andra saknas och felen tar ut varandra.
Stefan K 2017-12-03 16:08 #500

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 15:48:

O ja, jag märkte redan det. Jag har redan börjar gå över mina kartområden och inser att jag behöver göra om stignätet med detta som bättre underlag. Vintern är räddad!
Ritarn 2017-12-03 15:52 #499

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 02:14:

Borde bli en tidsvinst i vanligt kartritande också om man inte behöver "gå upp" stigarna med egen gps (en gång till så att säga). Då räcker det ju att kryssa fram o tillbaka i terrängen för övriga detaljer. Vore intressant att prova på lite kurvigare stigar. Skulle också vara intressant att känna till tidsluckan mellan waypointsen i mtbåkarnas vanligaste gpsenheter. Dvs få veta normala avståndet mellan waypoints. Då kunde man kanske avgöra hur många gpsspår som erfordras för tillräcklig nogrannhet på sin egen karta.
PS 2017-12-03 15:48 #498

Svar till inlägg av Stefan K, 2017-12-03 15:11:

Vi kanske borde varna känsliga läsare för att det verkar vara väldigt vanebildande att förbättra befinliga stigar ...
Stefan K 2017-12-03 15:11 #497

Svar till inlägg av PS, 2017-12-03 02:14:

Den där var nog det bästa jag sett hittills ur perspektivet få Strava till karta. Jag har kollat på Slider-funktionen ett tag lista ut hur jag skulle kunna använda den. Jag testade att rita till ett par stigar, det var ju bara att göra en grovritning och sen klicka på objektet och köra "slide geometry to Strava Heatmap". Orkar man så gör man det även på stigar som redan finns och förbättrar dem innan export. Tack för tipset PS!
PS 2017-12-03 02:14 #496
Ännu intressantare länk:
http://strava.github.io/iD/#background=Bing&map=14.81/-122.5353/38.0484
Först förbättrar man OSM-kartan och sedan kan man exportera för att använda som en grund för sin egen karta. Till sist kan man ju förbättra OSM ytterligare när man rekat.
j 2017-12-02 22:56 #495

Svar till inlägg av PS, 2017-12-02 19:14:

Ja, det ser intressant ut!
PS 2017-12-02 19:14 #494

Svar till inlägg av j, 2017-12-01 11:04:

Det du vill ha är förmodligen detta men det är under utveckling än:
https://labs.strava.com/slide/
PS 2017-12-01 16:25 #493

Svar till inlägg av ritarn, 2017-12-01 16:11:

Ett enstaka spår räcker inte heller här eftersom det finns för stora felkällor. Det är just ett genomsnitt av väldigt många spår som skulle kunna ge något.
PS 2017-12-01 16:23 #492

Svar till inlägg av ritarn, 2017-12-01 16:08:

Ett enstaka spår ger alldeles för dålig noggrannhet vilket ju framgår av den där heatmap-sidan. Det "j" efterfrågar är nog att få just heatmap-kartan som bakgrund så att man manuellt kan dra en stig i mitten av det hetaste. Då får man antagligen en stig som stämmer så bra att man bara behöver ändra enstaka detaljer. Ingen stor tidsvinst på det stora hela eftersom många stora stigar kan ritas in från lasermaterialet men alltid något.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Senast kommenterat

Onsdag 19/6

15:40

Jukola 2019

291

 

12:03

Silly Season 2019

390

 

09:18

DOMA-support?

38

 

Tisdag 18/6

16:22

Truppen till JVM

20

 

Söndag 16/6
Lördag 15/6

22:06

Venla-sändningen

19

 

Fredag 14/6
Torsdag 13/6
Onsdag 12/6

22:06

El-plats Oringen

1

 

21:54

Jobb för orienterare

158

 

Måndag 10/6
Fredag 7/6
Torsdag 6/6
Måndag 3/6

08:28

Minimiantal SM

22

 

Söndag 2/6
Fredag 31/5

16:01

El-plats

2

 

Torsdag 30/5

18:11

Livelox feedback

171

 

17:32

GPS med Galileo

25

 

09:34

-Arrangemangsreklam-

675

 

Onsdag 29/5

19:46

10-Mila 2019

767

 

16:00

Touchfree

63

 

Tisdag 28/5

20:35

Utanför kartan

182

 

13:25

Båt till Jukola

6

 

Måndag 27/5
Söndag 26/5
Lördag 25/5
Torsdag 23/5

15:32

Swedish League 2020

8

 

Tisdag 21/5

11:13

Fusk i sprint?

42

 

Måndag 20/5

23:50

Plastfickor

13

 

Söndag 19/5

18:29

Hittar inte ut

1

 

Lördag 18/5
Torsdag 16/5
Tisdag 14/5

20:53

Eventor nere igen...

144

 

Måndag 13/5

22:35

Kent Olsson

11

 

Söndag 12/5
Lördag 11/5

23:56

Avlysningar

35

 

Fredag 10/5

23:25

ISSprOM 2019

52

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng