Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Männens revir

Sune Andersson, Halmstad  2018-03-15 14:51
SOFTs ordförande som avgår vid förbundsmötet har uttalat sig;
”Vi har mängder av starka kvinnor i Orienteringssverige, och fler och fler tar också plats. Därför tror jag att vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet”.

Hur är det egentligen ställt med jämställdhet inom svensk orientering?
En befogad fråga när jag läste på SOFTs hemsida.
En befogad fråga när jag är på tävlingsplatserna. Var finns kvinnorna?
Jo i markan, i barnpassning och sjukvård samt sparsamt ensamt på andra platser.
Hur ser det ut i föreningarnas styrelser? Helt dominerat av män.

Distriktens tävlingsansvariga: 23 män, 1 kvinna
SOFT-utbildade kartkontrollanter: 28 män, 0 kvinnor
SOFTs arrangörscoacher: 20 män, 0 kvinnor
SOFTs kartgrupp: 4 män: 0 kvinnor
SOFT:s regelgrupp: 3 män, 1 kvinna
SOFTs Markgrupp: 7 män, 1 kvinna
SOFTs Miljö och Hållbarhetsgrupp: 3 män, 3 kvinnor
SOFTs Arbetsgrupp för Lika behandling: Sedan start 2012 ännu ej be-”mannad”.

Sammanfattning: 88 män, 6 kvinnor.
94 % män, 6 % kvinnor. 0 % jämställda grupper. De som styr svensk orientering.

Det är beklämmande att läsa det enda som redovisas på SOFTs Ordförandekonferens.
2017 30%, 2016(26%) jämställda styrelser
2017 35%, 2016 (22%) kvinnliga ordföranden
Det speglar inte på något sätt hur det är i VERKLIGHETEN!

Riksidrottsförbundets Jämställdhetsmål som orienteringen är skyldig att uppfylla säger:

Kvinnor och män skall ha lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.
Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd, referensgrupper och delegationer.

Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka. Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och utveckla idrotten.

Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.

Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie planering och beslut, i ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar.


Avgående ordförandens tro är att ”vi även fortsättningsvis kommer att ligga i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet” minst sagt verkar helt världsfrånvänt. Vilken bubbla lever hon i?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

H40 2018-07-18 11:18 #1399

Det här inlägget är anmält för granskning

Tänkvärt 2018-07-18 09:41 #1398
Jämställdhetsintegrering är en politisk strategi för att uppnå ett jämställt samhälle. Strategin innebär kortfattat att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.

Då jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste ett jämställdhetsperspektiv finnas med i det dagliga arbetet. Jämställdhetsintegrering innebär därför att ett jämställdhetsperspektiv finns med i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen – från förslag, till genomförande och utvärdering. I arbetet med jämställdhetsintegrering ska man systematiskt synliggöra och analysera vilka konsekvenser förslag får för kvinnor respektive män.

Jämställdhetsintegrering motverkar att jämställdhetsarbetet bedrivs i skymundan eller vid sidan av annan verksamhet. Jämställdhetsarbetet blir istället en del i det ordinarie arbetet och det ska utföras av medarbetarna i organisationen och inte utav speciellt utsedda eller speciellt anställda personer.

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.

Sverige har arbetat enligt strategin sedan 1994, då den antogs i och med propositionen ”Delad makt – delat ansvar”. Dessförinnan var jämställdhet en rättighet som erkänts i svensk lag. Flertalet formella hinder hade undanröjts genom åtgärder som särbeskattning av makar och en välutbyggd och subventionerad barnomsorg. Men en segregerad arbetsmarknad med stora löneskillnader och kvinnors politiska underrepresentation vittnade om att reell jämställdhet ännu inte uppnåtts trots förändringar av lagstiftningen. Jämställdhetsintegrering sågs därför som ett svar på det tidigare jämställdhetsarbetets tillkortakommanden och ansågs vara en strategi som skulle leda till ett samhälle som var jämställt även i praktiken.

Det beslutades att alla delar av regeringens politik nu skulle bidra till jämställdhet i arbetsliv och samhälle. Jämställdhet lyftes upp som ett övergripande perspektiv och varje minister fick till ansvar att arbeta för jämställdhet inom sitt politikområde.
10-mila 2018-07-17 22:34 #1397

Det här inlägget är anmält för granskning

Sissi 2018-07-17 22:31 #1396

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-07-17 21:55 #1395

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 21:02 #1394

Det här inlägget är anmält för granskning

H40 2018-07-17 20:17 #1393

Det här inlägget är anmält för granskning

KJ 2018-07-17 20:08 #1392

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-07-17 19:21 #1391

Det här inlägget är anmält för granskning

Ofog 2018-07-17 18:52 #1390

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-07-17 18:39 #1389

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 18:28 #1388

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-07-17 18:26 #1387

Det här inlägget är anmält för granskning

Ofog 2018-07-17 18:18 #1386

Svar till inlägg av Hejhopp, 2018-07-17 16:19:

Skriv ditt inlägg här...
Abuse 2018-07-17 18:15 #1385

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 16:19 #1384

Det här inlägget är anmält för granskning

KJ 2018-07-17 15:58 #1383

Svar till inlägg av Hejhopp, 2018-07-17 15:50:

Jag tycker det är ett intressant ämne och vill gärna diskutera det vidare. Men inte i denna tråd. Började skriva ett långt inlägg om det men denna fråga spelar ingen roll om det är tjejer eller killar som startar något konkurrerande det är inte där skon klämmer. Jag tycker vi flyttar den diskussionen till en ny tråd och låter denna tråd frodas i 1000 inlägg till om hur vi kan få mer tjejer etc. in i den dagliga verksamheten som finns innom dagens orientering.
Hejhopp 2018-07-17 15:50 #1382

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-07-17 15:44 #1381

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 15:36 #1380

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 14:19 #1379

Det här inlägget är anmält för granskning

KJ 2018-07-17 14:00 #1378

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 14:00 #1377

Det här inlägget är anmält för granskning

KJ 2018-07-17 13:54 #1376

Det här inlägget är anmält för granskning

zyx 2018-07-17 13:54 #1375

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 13:36 #1374

Det här inlägget är anmält för granskning

KJ 2018-07-17 13:30 #1373

Det här inlägget är anmält för granskning

KJ 2018-07-17 13:24 #1372

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 13:23 #1371

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 13:13 #1370

Det här inlägget är anmält för granskning

H40 2018-07-17 13:00 #1369

Det här inlägget är anmält för granskning

KJ 2018-07-17 12:59 #1368

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 12:46 #1367

Det här inlägget är anmält för granskning

OCAD-användare 2018-07-17 12:41 #1366

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 12:39 #1365

Det här inlägget är anmält för granskning

Hejhopp 2018-07-17 12:28 #1364

Det här inlägget är anmält för granskning

KJ 2018-07-17 12:26 #1363

Det här inlägget är anmält för granskning

Lägg ner! 2018-07-17 12:21 #1362

Det här inlägget är anmält för granskning

Nils 2018-07-17 12:02 #1361

Det här inlägget är anmält för granskning

Xxxx 2018-07-17 11:59 #1360

Svar till inlägg av Hejhopp, 2018-07-17 11:38:

Men SOFT är ju bl a du och jag, eller hur? Och vi alla är ju en del av förändringen genom hur vi agerar.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 34

Senast kommenterat

Onsdag 18/7

12:21

Silly Season 2018

1119

 

10:54

Hus uthyres

0

 

09:41

Männens revir

1131

 

Tisdag 17/7

14:10

3-dagars challenge

0

 

11:57

10-Mila 2019

120

 

Måndag 16/7
Söndag 15/7
Lördag 14/7

22:55

JWOC 2018

66

 

18:20

Startplats O-ringen

1

 

Fredag 13/7
Torsdag 12/7

17:48

-Arrangemangsreklam-

626

 

Onsdag 11/7

16:18

Startplats säljes

1

 

Tisdag 10/7

11:43

Heltäckande klädsel

16

 

11:34

WMOC

15

 

Måndag 9/7

10:03

Startplats säljes

2

 

Söndag 8/7

15:42

Välja olgy

54

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng