Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Coronavirus 2020 - påverkan på orientering

Zerbembasqwibo  2020-03-11 07:35
Allmän info om viruset och dess spridning samt åtgärder på samhällsnivå och individnivå återfinns på andra ställen, ex 1177, 113 13 det nationella informationsnumret, www.folkhalsomyndigheten.se/, din skola/arbetsgivare och kanske även på krisinformation.se

Här diskuterar vi påverkar på orientering, länka gärna in beslut som kan eller påverkar orientering i olika former.

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

No 2020-07-29 15:41 #3493

Svar till inlägg av No, 2020-07-29 14:00:

Nu har jag skrivit detta minst 20 gånger och får inget svar så undrar vad det beror på?

Kan det vara att jag är så tjating?
No 2020-07-29 14:00 #3492

Svar till inlägg av No, 2020-07-29 13:10:

Ja, och jag ser att det är samma löning som cykling har med individuell start, alltså tror jag inte RF har diskuterat exakt orientering med polisen.
Men i detta diskussionsforum om orientering tycker jag att det är en olyckligt att man landat i en lösning som försöker runda ett problem med samling på 50 personer som inte ens är relevant för orientering i skog.
Så jag hoppas att man precis som i golf försöker få fram en specifik lösning för orientering så att man i alla fall under 2021 kan arrangera tävlingar utan att ha massa extra mål och starter för att runda 50 personers gränsen.
No 2020-07-29 13:39 #3491
Jag har under en längre period märkt att jag blivit allmer trög. Fattar inte riktigt vad folk säger. Har dåligt minne. Kan tex glömma bort hur kunder jag precis pratat med ser ut. Försöker lära mig nya saker men inget fastnar.
Folk kan ha hyffsat vanlig diskussion men jag hänger inte riktigt med. Har under flera år utsatts för psykisk och känslomässig stress. Kan det vara en orsak till att det blivit såhär?
Har gjort MR av hjärnan nyligen. Behöver jag vara orolig? Upplever att jag inte får hjälp när jag tidigare sökt för mitt mående. Har ni nån tanke kring detta? Eller nåt tips?
No 2020-07-29 13:10 #3490

Svar till inlägg av Låt tråden vara ifred!, 2020-07-29 12:33:

Detta skriver inte No;

Hur kan vi arrangera tävlingar och för hur många? (Uppdaterat 10 juli)

Eftersom ny information kommit efterhand, både från aktuella myndigheter och RF, har SOFT vid ett par tillfällen uppdaterat vad de allmänna riktlinjerna och reglerna innebär specifikt för svensk orienterings arrangemang. Detta är viktigt inte minst då mycket info gäller samhället eller idrotten i stort; varje idrott har sina speciella förutsättningar varför en anpassning eller ett upprättande av någon form av protokoll blir högst relevant. Här nedan diskuteras hur vi enligt gällande bestämmelser kan arrangera orienteringstävlingar.

Det här säger RF och polismyndigheten
Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. RF och polismyndigheten kom den 1 juli ut med ett förtydligande gällande möjligheterna att dela upp en tävling över tid och även hur man ska tolka ”50 personer samtidigt”.

Nedan följer ett utdrag från RF:s information på denna sida:

”RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagarna ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.

För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg – så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp med deltagare kommer dit.
För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg.”

Efter vidare kontakter med RF, som i sin tur konsulterat polismyndigheten, har SOFT fått följande klarlagt:

Att polisen definierar begreppet ”tävlingsområde” som hela tävlingsområdet, det vill säga start, bana och mål. Detta gäller oavsett hur stort tävlingsområdet är.
Att en tävling som man normalt inte behöver söka polistillstånd för, inte behöver polistillstånd nu heller. Dock kvarstår det faktum att orienteringstävlingar räknas som offentliga tillställningar. Så; även om inget polistillstånd behöver sökas gäller rådande lagar och riktlinjer för offentliga tillställningar.
Att funktionärer inte behöver räknas in i deltagarantalet.


SOFT:s tolkning och vägledning för orienteringsarrangemang
Då SOFT vill se så hög aktivitet som möjligt bland våra medlemmar vill vi inte avråda arrangörer från att skapa coronasäkra arrangemang med fler än 50 tävlande. Förutsatt att det är ett coronasäkert arrangemang kan vi tvärtom se ett värde i att många orienterare aktiveras. SOFT vill dock betona att alla arrangörer och orienterare har ett stort ansvar att sätta hygien och fysisk distansering i första rummet.

Efter kunskapsinhämtning och noggrann analys har SOFT landat i slutsatsen att arrangörer inom vår idrott kan engagera fler än 50 deltagare i en tävling. Detta kan uppnås på flera sätt där de två övergripande är följande:

Genom att förlänga tävlingen i tid så att det aldrig vistas mer än 50 personer samtidigt i tävlingsområdet.
Genom att ett tänkt arrangemang delas upp i flera tävlingar, där alla tävlingar har separata tävlingsområden.
Tävlingsområdet i orientering ska ses som start, bana och mål/utläsning.

Banorna för respektive tävling ska vara unika vilket tillsammans med egna start och mål gör att det blir separerade tävlingsområden.(Om och hur banor kan korsa varandra är upp till arrangören att besluta om utifrån risken för ”tät trafik” och risken för smittspridning.)

Vägen till start och från mål ingår inte i tävlingsområdet, men självklart ska även dessa sträckor anpassas och coronasäkras.
No 2020-07-29 13:01 #3489

Svar till inlägg av Flum, 2020-07-29 11:58:

Du blandar antagligen ihop mig med dig själv, jag har inte skrivit i tråden flera veckor.
Låt tråden vara ifred! 2020-07-29 12:33 #3488

Svar till inlägg av Flum, 2020-07-29 11:58:

Kan du ge fan i att sudda allt du inte gillar. Jag vill gärna se vad han skriver!
Flum 2020-07-29 11:58 #3487
Till No

Kan du bara ta och lägga ner! Du skriver samma sak om och om och om igen.

Ingen är intresserad av att älta dina inlägg som är lika sedan flera veckor. Alla har tröttnat på dig.
No 2020-07-29 11:38 #3486

Svar till inlägg av ...., 2020-07-28 07:56:

Snälla abuse anmäl inte detta när jag försöker svara vad jag menar.
Jag tycker att det är viktigt för SOFT att få bra regler för små tävlingar med långdistans, det är de tävlingarna orientering behöver i de flesta distrikt.
Inte hur man kan göra massa mål och starter för tävlingar med många startande, de tävlingarna är det väldigt få klubbar som klarar arrangera, dessutom är stora tävlingar olämpliga i en pandemi.
Jag tycker RF och polisen gått vilse i tävlingar med individuell start då de inte handlar om 50 personer på en idrottsplats, när man tolkar det så hamnar fel.
2020-07-29 10:16 #3485

Inlägget är raderat

No 2020-07-29 00:00 #3484

Svar till inlägg av Flum, 2020-07-28 11:21:

Med dagens regler kan man arrangera en sprint med 1600 deltagare på två timmar om man har 4 st starter och 4 st mål. Känns konstigt att man inte kan ha en långdistans med 200 startande med 1 start och mål under 2 timmar. Någon har inte tänkt klart.
No 2020-07-28 12:53 #3483

Svar till inlägg av Flum, 2020-07-28 11:21:

Med nuvarande regler kan man arrangera en sprint med ~200 st startande i timmen med ett start och ett mål.
Flum 2020-07-28 11:21 #3482
Till No

Kan du bara ta och lägga ner! Du skriver samma sak om och om och om igen
No 2020-07-28 10:45 #3481
Felet i nuvarande riktlinjer är att man inte tar hänsyn till storleken av tävlingsområde.
För att förklara vad jag menar så kan man med nuvarande regler ha fler startande per minut på en sprint än på en långdistans. På en sprint ha ~200 startande per timme men på en långdistans ~50 startande per timme.
No 2020-07-28 10:02 #3480

Svar till inlägg av ...., 2020-07-28 07:56:

Jag skrev här tidigare.
Det borde ju gå att kommunicera med RF och förklara att 50 regeln inte är relevant för orientering eftersom man tävlar i en skog med individuell start och man inte behöver ha samlingar.
Samma problem kommer antagligen dyka upp på skidtävlingar i vinter och jag tvivlar på att man kommer vilja ha flera mål och start och olika banor på dessa.
Så jag tycker det relevanta är vilket startmellanrum man behöver ha för att inte öka smittspridningen. Om det är 24 i timmen så är det väl det.
Sydbotten 2020-07-28 09:39 #3479

Svar till inlägg av No, 2020-07-28 09:17:

Det finns en avståndsregel - 2 meter - använd den.
No 2020-07-28 09:17 #3478

Svar till inlägg av ...., 2020-07-28 07:56:

Jag är mer inne på att man borde ha haft tillfälliga regler för hur man arrangerar orientering smittsäkert, inte hur man skall applicera 50 gränsen som handlar om en idrottsplats.
Många arrangörer har ju i inte folk till att ha ha många starter och många mål.
Norrbotten 2020-07-28 08:43 #3477
Det blir otydligt och inkonsekvent genom att vissa aktörer tillåts att sätta upp egna gränser, tex 650 st på ett utomhusbad https://motionera.stockholm/hitta-utomhusbassang/utomhusbassang/eriksdalsbadet-utomhus/.

Bättre att bara ha en avståndsregel, tror det även skulle underlätta för polisen.
2020-07-28 08:34 #3476

Inlägget är raderat

.... 2020-07-28 07:56 #3475

Svar till inlägg av No, 2020-07-27 23:16:

I golf bokar du starttid, normalt erbjuder banor en start var 10e minut. varje bill innehåller upp till 4 spelare.

totalt blir det 24 spelare per timme, eller 48 spelare per två timmar...

vem vill arrangera orientering med så få deltagare?
våra rekommendationer nu tillåter ju många fler deltagare per timme?

förstår inte vart du vill komma? vill du begränsa våra möjligheter att tävla ännumer genom att efterlikna golf i antal startande?
Ödmjuk 2020-07-27 23:38 #3473

Svar till inlägg av No, 2020-07-27 23:27:

Enformigt beteende fördummar.
Variation utvecklar.
Så det låter bara bra.

För den som vill och har sparat tävlingskartor, åk dit och springbanan en gång till, du kanske upptäcker varför du missade.
No 2020-07-27 23:27 #3472

Svar till inlägg av Ödmjuk, 2020-07-27 23:19:

Jag förstår att golf har förstått innebörden av regeln och kör tävlingar nästan som vanligt. medan SOFT och polisen har missförstått regeln och skapat merarbete för orienteringsarrangörer så att det inte kommer bli speciellt många tävlingar i höst.
Istället kommer orienterare åka till närmaste motionsspår, parkera bilen bland 100 andra och springa där eller spela golf.
God natt.
Ödmjuk 2020-07-27 23:19 #3471

Svar till inlägg av No, 2020-07-27 23:16:

Har du svårt att förstå??
.
Gå å lägg dig istället, sov och vakna pigg. Själv jobbar jag natt. Har vakten.
No 2020-07-27 23:16 #3470

Svar till inlägg av ...., 2020-07-27 21:41:

Orientering är sällan en offentligt tillställning. Min poäng är att man fastnat i 50 regeln fast orientering kan arrangeras utan samlingar. I golf har man lagt till regler så att det inte skall bli samlingar istället för att fundera över 50 regeln.
Ödmjuk 2020-07-27 23:15 #3469

Svar till inlägg av xxx, 2020-07-27 22:58:

Håll avstånd 2 m är en anvisning.
Begränsa publik en annan - OL-publik?

Så utan att bryta mot anvisningar kan det vara 10000 på 200x200 meter. Att det sedan är helt uteslutet att en vanlig nationell tävling drar 10000 är ju en utopi.

Kommer det 2000 så har varje person 5 kvadratmeter vid 200x200 meter.

Så vad är problemet? Kör igång och fixa en tävling.
naryM 2020-07-27 23:04 #3468

Svar till inlägg av naryM, 2020-07-27 23:01:

Rättar mig själv med den pinsamma felstavelsen av ordet konfirmera.
Over and out!
naryM 2020-07-27 23:01 #3467

Svar till inlägg av naryM, 2020-07-27 22:50:

Intressant människa med en helt egen agenda som väldigt få kan förstå.
Men det behöver vi inte göra, eller tänker jag helt fel?
Är det lidandet ingen kan se som tär på tangentmissbruket?
Vill man innerligt få hjälp med traumatiska händelser i livet så får du ett enkelt tips, dvs om du är svensk medborgare?
Länkar inte in något eftersom du verkar vara en fena på det.
Tyvärr blir det en abuse till på ditt nonsens inlägg.
Det blir mitt sista inlägg för ikväll.
Onödigt men tyvärr nödvändigt att konfimera.
xxx 2020-07-27 22:58 #3466

Svar till inlägg av Ödmjuk, 2020-07-27 22:45:

Har inte hört att FHM eller någon annan tycker det är en bra idé att samla 10000 pers på 200x200 m. Men om man sätter en gräns på folksamlingar på 50 pers tycker jag man kan definiera en storlek på området också. Det är ju en viss skillnad på 90 km Vasalopp och ett hundrameterslopp.
2020-07-27 22:50 #3465

Inlägget är raderat

Ödmjuk 2020-07-27 22:48 #3464

Svar till inlägg av xxx, 2020-07-27 22:33:

Vill bara ödmjukt påpeka att du kräver mer än SOFT/FHM med ditt förslag.
Ödmjuk 2020-07-27 22:45 #3463

Svar till inlägg av xxx, 2020-07-27 22:33:

Det behövs mindre än 15x15 meter för 50 personer om de håller 2 meter distans. Helst enligt FHM.
På 200x200 meter går det in 10000 personer om de håller 2 meter distans.

Var du aldrig på mattelektionerna??
2020-07-27 22:40 #3462

Inlägget är raderat

Xxxx 2020-07-27 22:36 #3461

Svar till inlägg av Xxxx, 2020-07-27 22:30:

Varför förstör du medvetetet här forumet? Vad ger det dig?
xxx 2020-07-27 22:33 #3460

Svar till inlägg av Ödmjuk, 2020-07-27 22:30:

Tror att jag tidigare skrev att jag tyckte att 50 personer skulle gälla inom 200x200 meter.
Xxxx 2020-07-27 22:30 #3459
Nu är jag kapad
Ödmjuk 2020-07-27 22:30 #3458

Svar till inlägg av xxx, 2020-07-27 22:25:

"Jag tror att vi skulle vara arrangerat mycket corona-säkrare arrangemang utan de där riktlinjerna bara genom att tänka ut smarta lösningar för att förhindra folksamlingar. "

Men kom med dina lösningar så kan vi stycka ner dom till luftpastejer.
Xxxx 2020-07-27 22:29 #3457

Svar till inlägg av naryM, 2020-07-27 22:26:

”Kapat” nick väl? Väldigt lågt i så fall att utnyttja den möjligheten och förstöra för enskilda individer.
2020-07-27 22:26 #3456

Inlägget är raderat

xxx 2020-07-27 22:25 #3455

Svar till inlägg av naryM, 2020-07-27 22:17:

Håller helt med.
Jag tror att vi skulle vara arrangerat mycket corona-säkrare arrangemang utan de där riktlinjerna bara genom att tänka ut smarta lösningar för att förhindra folksamlingar.
2020-07-27 22:24 #3454

Inlägget är raderat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 93

Senast kommenterat

Fredag 14/8

23:21

Sm på SVT!

2

 

10:06

Silly Season 2020

360

 

Torsdag 13/8

16:57

begränsning

88

 

Onsdag 12/8
Måndag 10/8

22:21

Orienteringsskor

48

 

21:25

10mila 2021

16

 

16:29

Sverigelistan 2020

38

 

10:24

Orienteringspodcast

17

 

Söndag 9/8

18:09

Eventor nere igen...

251

 

Fredag 7/8

22:06

RÄDDA DINA PENGAR

246

 

19:47

Coronaarrangemang

3

 

15:51

ISSprOM 2019

55

 

Tisdag 4/8

16:03

-Arrangemangsreklam-

738

 

Måndag 3/8
Fredag 31/7
Onsdag 29/7
Tisdag 28/7
Måndag 27/7

23:15

Jobb för orienterare

171

 

20:52

Bästa elitklubb

39

 

Lördag 25/7
Fredag 24/7
Onsdag 22/7

20:44

10MILA 2020

481

 

Tisdag 21/7
Måndag 20/7

20:18

SVT’s doping

52

 

Lördag 18/7
Onsdag 15/7
Tisdag 14/7

20:05

Trög puls

58

 

Måndag 13/7

20:19

Dröm-O-Ringen

29

 

12:08

Männens revir

1542

 

Söndag 12/7
Lördag 11/7
Torsdag 9/7
Fredag 3/7

19:40

digital preO

1

 

Tisdag 30/6

18:09

Coronabidrag från RF

26

 

14:04

O-ringen 2020

657

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng