Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

ISSprOM 2019

Zerbembasqwibo  2019-04-20 22:31
Nu har en förhandsutgåva på nya sprintnormen kommit. Den ska gälla från 1/1 2020 på IOF-tävlingar. Vad kommer gälla på SOFT-tävlingar? Och hur mycket kommer det kosta att rita om/konvertera en karta?

Förslag rör bland annat
- tagit bort svart/grön förbjuden vegetation
- spridd vegetation på hårdgjord yta
- ny symbol för flernivåytor
- skillnad på vältrafikerad eller lågtrafikerad väg/yta
- information/reklam om SportIdent är obligatorisk?? (varför är det en sponsor på en norm? får klubbar söka bidrag för konverteringskostnader hos SportIdent eller ska de lägga dessa pengar på att fixa sin bugg...?)

Kartkommittén fick inga synpunkter från de aktivas grupp, trots påstötningar enligt protokollet. Medlemmar här: https://orienteering.sport/orienteering/internal/foot-orienteering-athletes-commission/

Beslutet på mötet 2019-194 punkt 15-1:
https://orienteering.sport/iof/governance-and-organisation/council/?fbclid=IwAR0twgV_6b4pXO_3T-gFT-HnK1J7UIwWZi8TNg9sMd1nY7zP7ZIqHSrxHs8

Normen:
https://1drv.ms/b/s!As4LDA11gDVmgZIDjJ44Lt1Aw8mEtg?fbclid=IwAR1W1EcGnW9JId78vHwxmyhQewSkzG-5AG95zg5CiyXpaVtXiZOpFMQ-Fxs

Vad finns att säga som inte redan är sagt?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Kartnörd 2020-08-07 15:51 #55

Svar till inlägg av Kartnörd, 2020-08-07 15:49:

*tävlingsnamn och inte tävlingsbana. Sen är på tävling jag undrar
Kartnörd 2020-08-07 15:49 #54
Hejsan, vet inte om jag hittade en lämplig tråd och fundera i. Men jag undrar vilka krav eller rekommendationer som finns för den information som ska finna på en karta utöver tävlingskartan och klassen. Tänker på typ Tävlingsbanan, skala, ekvidistans, kartritare, banläggare och ”ägare till kartan”

Hör gärna av er om ni vet var man hittar denna infon.
Laddaren i tumba 2019-05-10 23:25 #53
Fuck va gay dehär ee
PE 2019-05-04 06:56 #52
Var det ngn mer än jag som inte kunde se den lilla öppningen med prickar som visade att det var en bro man var på på sprintkartan i Fisksätra? Hade svårt att se den med lupp under lampan vid köksbordet. Är det inte bättre att man skapar tecken som man kan se i löphastighet än att försöker med ngt plotterliknande som inte får ta plats? Det är ju ändå ett av de mest avgörande tecken när man ska bestämma sitt vägval.
Elit 2019-04-23 22:21 #51
Det enda som är bra med den nya normen är att sprint som distans skjuter sig ännu mera i foten. Inte nog med att man ska tävla i sprintstafett och ”följa John” så kan man i framtiden inte ens springa på en läsbar karta...
Sp 2019-04-23 20:16 #50
Det viktigaste för löparen är att se vad som är förbjudet att passera tydligt på kartan. Allt som är oppasserbart plus allt som är olämpligt måste vara förbjudet att passera, alltid. Det är extremt otydligt redan i den gamla normen och det blir ännu värre med detta. Bäst vore att reservera en färg (svart?) för allt opasserbart (förbjudet). Allt som inte har denna färg är då passerbart. Det har gjorts försök att illustrera detta med mycket bra resultat, i diskussionerna efter den katastrofala wc-sprinten i Imatra för några år sedan.
H40 2019-04-23 20:02 #49

Svar till inlägg av LS, 2019-04-23 19:52:

" Framkomligheten ska för 410 vara nära noll, dvs sämre än i skogsorientering."

Så hur ska man med den nya normen rita växtlighet som man faktisk kan passera men som det inte år så bra om folk faktiskt passerar?

Nu är inte jag heller så insatt i sprint men det du skriver tycker jag på många sett går imot vad sprinten är idag och vad jag tror den ska fortsätta vara. Sprint handlar om att följa kartan och inte var man faktiskt kan ta sig fram. Ett oppaserbart grönt område eller stacket kan mycket väl vara lätt att passera men man får inte göra det, och det är väl så det måsta vara för att få till en rättviss tävling och få irriterade markägare om man inte ska använda violeta förbjudna områden väldigt mycket.
H40 2019-04-23 19:53 #48
Men jag vet egentligen inte vad som diskuteras.

I sprint normen står det "shall not be passed" och liknande på många ställen. Det står det inte i skogsnormen vid samma tecken.

Så allt blir väl som vanligt förutom att det är svårare att första vad som egentligen menas då kanske inte alla tolkar "shall not" på samma sätt.
LS 2019-04-23 19:52 #47

Svar till inlägg av H40, 2019-04-23 18:52:

Det är väl en inte alltför vild gissning att tecken 410 och 520 och andra som i normen benämns opasserbara även fortsättningsvis kommer att vara förbjudna att passera i sprint. Förbudet kommer bara att flyttas från normen till reglerna. Om man skulle få passera 410 och man kan tjäna på det har nog kartritaren och/eller banläggaren misslyckats att göra det sportsllgt. Framkomligheten ska för 410 vara nära noll, dvs sämre än i skogsorientering.

Möjliga passager ska överdrivas om det behövs, det ska inte vara någon tvekan om det går eller inte utan att tappa tid. Du ska som löpare inte ens behöva tänka tanken på att chansa på om det går att passera eller inte.

Sprint ska kunna springas i kortbyxor och linne så om det lönar sig att springa (ta sig igenom) någon form av grönt har banläggaren misslyckats.
H40 2019-04-23 19:33 #46

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-04-23 19:22:

Så istället för att bara ha en version av en kartnorm så ska man ny alltså behöva ha en version av kartnormen och en version av de lokala reglerna när man ska tolka en karta?

I sprint handlar det ju faktiskt inte bara om vad man för göra om man ser en oppaserbar brant eller ett oppaserbart staket. En del handlar ju faktiskt om att förbjuda folk att passera lätt passerbara områden för att en passage riskerar att man skadar tex en häck eller blommor.

Jag förstår faktiskt inte varför man inte bara kan se (sprint) orientering som en sport med regler där man på kartan, via kartnormen, kan se vad man inte får passera och vad man får passera.
Christer Carlsson 2019-04-23 19:22 #45

Svar till inlägg av H40, 2019-04-23 18:52:

Men det är ju bara för kartritaren att ha koll på reglerna, tex att ett opasserbart staket, är förbjudet att korsa enligt tävlingsreglerna, svårare är det inte.
Det som är svårt när man skriver en norm för hela världen är att jämka så att alla bara blir lite missnöjda.....
H40 2019-04-23 18:52 #44

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-04-23 17:39:

Handlar det lokala formuleringar med tanke lag etc eller något annat?

Jag tycker faktiskt att en sprintkartritare ska ha möjliget att rita områden och hinder som förbjudna att passera. Det är ju faktiskt kartritaren som är den som har mest information om området och ska veta vad som är tomtmark och blomsterrabater och sånt.

Hur ska en kartritatare tänka om han inte ens med säkerhet vet om tecknet han använder får passeras eller inte?

Man kan ha ett tecken för åker oberoende av om den är förbjuden lokalt eller inte men hur kan man ha ett tecken för vegetation som både kan visa något som man får passera och något som man inte får passera?
Christer Carlsson 2019-04-23 17:39 #43

Svar till inlägg av Försöker förstå, 2019-04-23 16:48:

Du har fattat helt rätt, IOF:s styrelse (Council), har beslutat att vad som är tillåtet/förbjudet att beträda/passera, skall regleras i tävlingsreglerna inte i respektive kartnorm. Orsaken till detta är att olika regler gäller i olika länder pga lag och försäkringsregler.
IOF:s regelverk definerar vad som gäller generellt för IOF tävlingar (men undantag kan finnas och ska då framgå av bulletin/PM), vi i Sverige kan om vi vill ha helt andra regler. Observera att IOF:s och Sveriges regelverk inte är anpassat till nya sprintnormen, då den inte är tänkt att användas förrän 2020 och då ska reglerna vara uppdaterade, den publiceras nu så att man kan anpassa pågående/kommande kartritning inför 2020.
förbud 2019-04-23 17:38 #42
Om man måste läsa i PM om det är förbjudet att passera, vad gäller på en liten träningsorientering utan PM? Eller om man bara är ute och tränar på kartan? Får man passera genom häcken med risk att den blir förstörd?
Försöker förstå 2019-04-23 16:48 #41

Svar till inlägg av Christer Carlsson , 2019-04-21 14:27:

Detta med att kartnormen inte ska innehålla några löparregler, gäller det alla karttecken? Alltså även t ex tjockritad mur, tvåstreckstaket, mörkblått vatten och tomtmark?

Om det är så, tolkar jag det som att det inte är kartritarens uppgift att ta ställning till vad man får och inte får eller ens vad som är lämpligt. Alla regler om tillåtna löpvägar måste då skrivas i tävlingsreglerna. Jag jag uppfattat rätt? Resten av inlägget bygger i alla fall på detta antagande.

Jag kan tycka att det är ganska praktiskt om relevanta klartecken även innehåller information om vad som är tillåtet. Extra lila banpåtryck för förbjuden passage gör det bara ännu mer svårläst. Det är också olyckligt om det för löparen inte är tydligt vad som är tillåtet. Generellt är det mer saker i staden som är förbjudna än i skogen.

Även i skogen skulle det vara bra med tydligare regler, speciellt för tvåstrecksstaket. Dessa får man hoppa över om man kan, men man får inte klättra på dem. Spänstiga löpare med långa ben kan kanske skutta över. Man kan ha tur och hitta en sten att kliva på eller man kanske inte alls har tur. Som löpare vet man inte förrän man kommer fram hur det ser ut. Det kan ju vara väldigt högt med taggtråd överst, men det kan också vara ett betydligt läge fårstängsel som långbenta både kan och får hoppa över. Om man vill förbjuda hopp kan vlingsledaren i PM skriva om vad som gäller för just den här tävlingen och man kan även utnyttja det lila banpåtrycket för förbjudna passage. Min poäng är att det ska vara lätt att göra rätt. Med löparregler kopplade till kartnormen blir det lättare att göra rätt, både för löpare och arrangörer. Det blir också mer rättvist om alla vägval är öppna oavsett benlängd.

Om vi återgår till sprintnormen, så tycker jag att den gamla normen hade en grön färg för mycket, med risk för förväxling. Att ta bort en nyans verkar vettigt och den gröna nyans som man bestämmer ska vara mörkast bör användas för att markera förbjudna häckar eller annan grönska som man inte får springa igenom. Om inte kartnormen säger att det är förbjudet, så måste tävlingsreglerna säga det.
Katastrof 2019-04-23 13:10 #40

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-04-23 12:02:

Jag är elitlöpare/bitvis landslag som sprungit väldigt mycket sprint både utomlands och i Sverige. Har aldrig upplevt att grön/svart har varit otydligt eller svårläst utan det jag har uppskattat som ett tecken som är tydligt och att man ser vad som är förbjudet snabbt på kartan. Att 100% grönt är svårläst och lätt blandas ihop med grön/svart förstår jag. Mitt förslag är att man bara tar bort 100% grön. Den används ganska lite redan idag och fyller ingen riktig funktion.

I exemplet nedan så visar det på att den nya normen blir HELT omöjlig att kunna läsa i hög fart. Du får ingen överblick över vad som är förbjudet (vilket är det absolut viktigaste på en sprintkarta) och det gröna flyter bara ihop, en liten opasserbar häck förväxlas väldigt lätt med buske osv.
xxx 2019-04-23 12:22 #39

Svar till inlägg av H40, 2019-04-23 12:15:

Christer kommer nog svara att de redan tänkt på det men av att det av någon anledning inte går att göra så. Men enligt mig att detta den absolut viktigaste frågan att lösa med sprint. Alltså att det blir riktigt tydligt vad som är tillåtet och inte tillåtet. Annars går det inte att ha det som en seriös disciplin.
Zerbembasqwibo 2019-04-23 12:20 #38

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-04-23 12:02:

Stämmer det att inga aktiva i athletes commission uttalat sig?

Hur är det formulerat, problemet, som föreslås lösas genom att ta bort svart/grön?
H40 2019-04-23 12:15 #37

Svar till inlägg av xxx, 2019-04-23 12:07:

Håller med.

Kanske en speciel färg eller övertryk över det som är förbjudet?
xxx 2019-04-23 12:07 #36

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2019-04-23 12:02:

Allt förbjudet kanske borde vara i samma färg? Jag bryr mig inte så mycket om det är en häck eller en mur.
xxx 2019-04-23 12:04 #35

Svar till inlägg av Olle, 2019-04-23 11:04:

Vad som är förbjudet eller vad som "man heller inte direkt springer igenom i första taget" kan ju låta som ungefär samma sak. Men det är ju väldigt viktigt att veta skillnaden som löpare. Jag måste ju veta om jag blir diskad om jag ändå försöker att springa igenom häcken.
Christer Carlsson 2019-04-23 12:02 #34

Svar till inlägg av Katastrof, 2019-04-23 11:42:

Visst det är lätt att sitta här och skrika katastrof och tycka att vi I IOFs kartkommitte är idioter, men bilden är aldrig så lätt som man tror.
Vi har förstås inte gjort denna förändring utan att noga tänka oss för och inte efter något eget påfund, utan den har kommit till som ett resultat av många tyvärr spretande klagomål från många nationsförbund och andra kommitter.
Helt klart är att grönt+svart 40% kommer inte tillbaka, den färgnyansen kanske är finfin i svenska radhusområden, men dör fullständigt visuellt i mer urbana miljöer. Helt klart är också att variationer i färgnyanser har gjort att grönt 100% inte sällan har varit väldigt nära grönt+svart, vilket skapat stor förvirring.
Så istället för att bara klaga, så skulle jag uppskatta kreativa förslag på hur man löser problemet, vi har förstås bollat mer eller mer märkliga lösningar under två år men kanske har vi missat något.
Antetokounmpo 2019-04-23 12:00 #33
Bra ändringar
Katastrof 2019-04-23 11:42 #32
I den nya normen är det helt omöjligt att få en tydlig överblick av vad som är förbjudet vilket är det viktigaste i sprint.
Katastrof 2019-04-23 11:34 #31

Svar till inlägg av Olle, 2019-04-23 11:04:

Bra urklipp för att se hur värdelös nya normen blir. Väldigt svårläst, mycket grönt i samma färg som blir en enda gegga. Gamla normen tydlig vad som är förbjudet och bättre kontraster mellan förbjudet och tillåtet.
olle 2019-04-23 11:08 #30

Svar till inlägg av Olle, 2019-04-23 11:04:

Bättre upplösning:

https://i.ibb.co/qshKK7P/Artboard.png
Olle 2019-04-23 11:04 #29
Det markerade området är väl den del som kan sammanfatta ändringen bäst?
Den ljusgröna färger har blivit ännu tydligare än den var förut och nu så är både opasserbara häckar, buskar etc. samma färg som träden som man heller inte direkt springer igenom i första taget.

http://forumbilder.se/I5406/artboard.png
Zerbembasqwibo 2019-04-23 09:48 #28
Nån som vet om det går att lämna in synpunkter på förhandsutgåvan av normen? För mig känns det som ett jättestort fel att inte protestera mot borttagandet av grön/svart färg. Om sedan det står i normen eller i reglerna att den symboliserar förbjuden passage är totalt ointressant: för löparna är det viktigt att det är entydigt på kartan var man får passera eller ej!
j 2019-04-22 00:19 #27
Kan någon förklara lite kort för mig som inte orkar läsa in mig och inte har förstått. Är den nya gröna färgen alltså inte alltid förbjuden? När är det det? Hur ska jag som löpare veta det?
naryM 2019-04-22 00:07 #26
Tja det har inkommit en del tänkvärda svar på
ISSprOM 2019 och det känns tudelat att ta in de nya direktiven.
Men är det så att sprinten ska utvecklas enligt gällande dekret så är det bara att gilla läget.
Vi får helt enkelt sätta de nya fröna i utbildningsverkligheten på alla nivåer.
PS 2019-04-21 23:13 #25
:-)
old 2019-04-21 22:07 #24

Svar till inlägg av Christer Carlsson , 2019-04-21 14:33:

410 ÄR ju förbjuden att beträda, "shall not". Hur ska man veta/förstå att samma gröna färg INTE är förbjuden? Är det en tillåten buske eller ett litet förbjudet grönområde som spärrar eller inte spärrar den smala passagen?
old 2019-04-21 22:01 #23
Borttagandet av grön/svart kommer att skapa kaos och grön/svart som förbjudet kommer att införas igen. Lika bra att göra det direkt, innan kaos uppstår.
Japp 2019-04-21 21:49 #22
Där satt den! Det är detta som är hela skillnaden mellan löpare och byråkrater.
Orkaloggain 2019-04-21 21:35 #21
Principerna om var i regelverket förbjudet-att-passera-regeln ska placeras var viktigare än att löparna ska kunna göra rätt på ett lätt sätt!
xxx 2019-04-21 20:58 #20
Jag hade hoppats att man skulle göra det mycket tydligare vad som är förbjudet eller inte. Jag tycker inte det har varit supertydligt tidigare heller. Det ser man ofta när orutinerade (inte sällan gubbar) klättrar över staket eller passerar häckar som är förbjudna. Oftast tror jag inte de förstår att de gjort något fel.
Ändra från bra till dåligt. 2019-04-21 16:56 #19
Helt jävla värdelöst att ta bort grön/svarta. Blir ju mycket otydligare nu vilket som är förbjudet. Nuvarande norm har ju varit väldigt tydligt om vad som är förbjudet och inte.
Misstag 2019-04-21 15:55 #18
att ta bort den mörkgröna färgen. Stort misstag. Problemet låg ju som tidigare sagt i att nyanser var svåra att urskilja i tävlingsfart, både mellan olika gröna nyanser och mellan mörkgrönt och svart. Därför borde väl den uppenbara lösningen varit att införa en nyans mellan de två tidigare mörkaste gröna och sedermera ta bort dessa. Då skulle det blivit lättare att urskilja den mörkaste gröna, både med hänsyn till svart och ljusare nyanser av grönt.

Som det blir nu så kommer man ändå inte åt problemet att förbjuden grön färg liknar icke-förbjuden grön.
Christer Carlsson 2019-04-21 14:54 #17

Svar till inlägg av H40, 2019-04-21 14:42:

Den exakta ordalydelsen har vi överlåtit till Rules Commisson, som väger orden på guldvåg
H40 2019-04-21 14:46 #16

Svar till inlägg av Christer Carlsson , 2019-04-21 14:33:

Är inte 410 alltid förbjuden att beträda när det står "Impassable vegetation shall not be crossed"?
1

Senast kommenterat

Torsdag 1/10

00:15

Eventor nere igen...

342

 

Onsdag 30/9

21:19

Tumkompass Silva

31

 

13:38

SM 2020

259

 

Tisdag 29/9

11:51

Köpråd tumkompass

13

 

Måndag 28/9

23:16

OLGYs framtid?

91

 

22:15

Skogsmål

32

 

11:22

RÄDDA DINA PENGAR

253

 

07:10

Prestationspriset

50

 

Lördag 26/9

17:26

Sverigelistan 2020

299

 

Onsdag 23/9

13:07

-Arrangemangsreklam-

742

 

Tisdag 22/9
Måndag 21/9

23:40

Rita kartor i regn

18

 

Lördag 19/9
Fredag 18/9
Torsdag 17/9
Onsdag 16/9

18:29

Vildsvin

17

 

13:09

Formtoppning

15

 

Måndag 14/9

17:21

Orienteringsskor

77

 

Söndag 13/9

22:22

Silly Season 2020

365

 

Torsdag 10/9

22:31

USM sprint?

2

 

Onsdag 9/9
Torsdag 3/9
Tisdag 1/9
Torsdag 27/8
Tisdag 25/8
Måndag 24/8
Söndag 23/8

07:14

Olgy

19

 

Lördag 22/8
Fredag 21/8

18:37

digital preO

2

 

Torsdag 20/8
Onsdag 19/8

21:07

begränsning

95

 

Tisdag 18/8
Söndag 16/8
Lördag 15/8

16:55

Sm på SVT!

6

 

Måndag 10/8

21:25

10mila 2021

16

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng