Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Nu kommer MapAnt.no. När får vi MapAnt.se upp i dagen?

Sindre Langaas  2020-06-25 14:38
I morgon släpps MapAnt.no. Julafton för hela O-Norge. Skälet till att det kan släppas är en god och konstruktiv dialog mellan NOF och pådrivarna om upphovsrätten till tilläggsdata använt. Hur lång tid ska det ta för den svenska MapAnt.se kommer sig upp från Dark Web och upp i ljuset? Vad är skälet till att Lantmäteriet inte kan göra som deras finska och norska motsvarigheter?
https://www.aftenposten.no/sport/sprek/i/Wbnm4k/nytt-norgeskart-slippes-fredag-skaperne-tror-det-vil-endre-maaten-folk

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

- 2020-08-20 05:49 #38
Mapant Switzerland https://www.mapant.ch/ uppe nu
Magnus H 2020-06-28 10:53 #37
Biometria håller på att klassa (om) alla skogsbilvägar i södra delen av Sverige, resultatet införs i NVDB. Vet inte om det mäter in vägarna också, tror inte det.

https://biometria.maps.arcgis.com/apps/Styler/index.html?appid=8b88221b239f4689a3c253fa02158e21
Sindre Langaas 2020-06-28 10:25 #36
Som en konsekvens av MapAnt.no har nu Facebook-gruppen MapAnt.no etablerats. I den pågår nu initierade diskussioner om t ex hur bäst få in saknade stigar etc.
https://www.facebook.com/groups/579928919625196/?ref=share
VV Vägdata 2020-06-27 13:10 #35

Svar till inlägg av LM, 2020-06-27 12:30:

Vägarna i NVDB kom ursprungligen från Vägdatabanken i Vägverket. De hade bara geometri i korsningarna.
LM 2020-06-27 12:30 #34

Svar till inlägg av Phytagoras, 2020-06-27 11:32:

De flesta vägarna i NVDB kommer från Lantmäteriet från början. Det gäller nog även i tätorter egentligen. Sen är det riktigt att andra aktörer också levererar vägdata till NVDB. Exempelvis skogsbolag som mäter in med GPS. Men många av dessa uppdateras sedan av Lantmäteriet så de får högre noggrannhet.
Det är rätt att Lantmäteriet kommer börja använda NVDB istället för att ha en egen databas. Men i praktiken gör inte det så stor skillnad då Lantmäteriet hämtat data från NVDB även tidigare och även framöver kommer vara de som uppdaterar de flesta vägarna på landsbygden.
VV Vägdata 2020-06-27 12:18 #33

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-06-27 11:50:

När vägarna i NVDB fick geometri kom den från fotogrammetri, hälften från lantmäteriet och resten från privata företag. Då innehöll NVDB bara vägar med vägnummer (statlig eller kommunal väghållare).
Andreas Oxenstierna 2020-06-27 11:50 #32

Svar till inlägg av LM, 2020-06-27 09:03:

Generellt är laserdata det mest exakta och vad jag litar på när ortofoto & kartmaterial diffar - vilket framförallt händer i sluttningar med hög skog. Där har jag sett diffar på upp till 20 meter.
Vad jag vet är inga enskilda vägar inmätta från marken, däremot ska alla allmänna vägar vara det. 99% innebär att 1% kan avvika mer än 2 m vilket är 4300 km enskild väg...
Phytagoras 2020-06-27 11:32 #31

Svar till inlägg av LM, 2020-06-27 10:50:

Nja % på det om du har.
Trafikverket leverera statliga vägar och alla enskilda vägar med statligt stöd.
Sveriges kommuner och regioner levererar data om kommunala vägnätet samt till viss del enskilda vägar.
Skogsnäringen leverera data om enskilda vägar som är av intresse för dom.
Dessutom kommer Lantmäteriet att börja använda NVDB som ursprungskälla vad gäller järn och vägnät framöver.

VV Vägdata 2020-06-27 11:31 #30

Svar till inlägg av LM, 2020-06-27 10:50:

NVDB innehöll inga enskilda vägar 2009.
LM 2020-06-27 10:50 #29

Svar till inlägg av Phytagoras, 2020-06-27 09:39:

De flesta vägarna i NVDB kommer från Lantmäteriet.
Skillnaden mellan bra och dåligt kan vara hårfin 2020-06-27 10:40 #28
Betydligt viktigare att föremålen ligger begripligt placerade i förhållande till varandra än att en väg ligger två meter hit eller dit.
Phytagoras 2020-06-27 09:39 #27
Generellt har enskilda bilvägar i Fastighetskartan en lägesnoggrannhet på ungefär 2m. Eller kravet är 2m och det stämmer säkert till 99%. Dom flesta vägarna kommer från NVDB (Transportstyrelsen) som i sin tur samarbetar med olika aktörer. I egen regi sker tolkning i stereo och ortofoton. Stigar och vandringsleder kan det vara sämre med. Liksom för orienteringskartorna var det kompass och stegning som gällde innan GPS/digitala fältdatorer började användas i slutet på 90-talet.
LM 2020-06-27 09:03 #26

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-06-27 08:11:

Jag tror Lantmäteriets vägar generellt sett håller högre noggrannhet än orienteringskartornas.
Andreas Oxenstierna 2020-06-27 08:11 #25

Svar till inlägg av LM, 2020-06-27 00:56:

Dålig höjdmodell och trädskuggor gör att små vägar kan bli fel vid stereotolkning. Hus har mycket sällan dessa problem.
LM 2020-06-27 00:56 #24

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-06-26 17:17:

Precis som de allra flesta byggnader också är på landsbygden. Men trots detta vill jag hävda att både byggnader och vägar håller hög noggrannhet i Fastighetskartan.
Sindre Langaas 2020-06-26 18:40 #23

Svar till inlägg av PS, 2020-06-25 16:39:

Nu är MapAnt.no släppt <3
Andreas Oxenstierna 2020-06-26 17:17 #22

Svar till inlägg av LM, 2020-06-26 17:07:

Så vitt jag vet gäller detta enbart allmänna vägar. Enskilda vägar är stereotolkade, vilket ofta "kan bli fel" kuperade områden eftersom höjdmodellen i Sverige fick meter-noggrannhet först med laserscanningen ca 2010.
LM 2020-06-26 17:07 #21

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2020-06-26 16:53:

Vägar är inmätta med samma metoder som de flesta hus. Så de vill jag nog påstå är lika exakta i så fall.
Andreas Oxenstierna 2020-06-26 16:53 #20
I skogen (dvs utanför detaljplan) är det enbart hus som är exakt inlagda, dvs användbara för orienteringskartor.
Stefan K 2020-06-26 16:24 #19

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2020-06-26 15:48:

Det känner jag också igen Christer. Jag brukar tänka på kartors kvalité i en glidande skala. Där en mapant.se för mig skulle vara en rent autogenererad karta - och där jag skulle vara väldigt förlåtande med brister i noggrannhet, med uppsidan av att man kan få till en täckande karta och sitta och drömma om fina skogsområden. Andra steget är en automatgenererad karta med manuell handpåläggning, det är nog det jag mest pysslat med. Omöjligt (?) att få till på nationell nivå, men görbart på mindre områden. Där brukar det första jag gör vara att mäta in stigar mer noggrant med en gnss-pryl som har bättre noggrannhet. Sen, kommer en riktig orienteringskarta som är ritad av en kartritare. Det man vill ha för en tävling.

Fastighetskartan är inte heller så korrekt med exempelvis stigar eller sankmarker, iallafall i de områden jag tittat och haft tillgång till den datan. Ofta lite bättre än terrängkartan, men inte bra. Mitt förslag med terrängkartan bygger snarare på att det är tillgängligt.
MF 2020-06-26 15:58 #18

Svar till inlägg av Christer Carlsson, 2020-06-26 15:48:

Men då har väl fastighetskartan samma problem, eller? Bygger inte de på samma data i grunden, men med olika generaliseringsgrad?
Christer Carlsson 2020-06-26 15:48 #17

Svar till inlägg av Stefan K, 2020-06-26 14:32:

Terrängkartan är ganska OK i områden där man på flygfoton ser markytan, men i storskog är den fullständigt kass, stigar kan ligga 50-100 meter fel, sankmarker klättrar uppför stup, bäckarna rinner uppför etc.
Stefan K 2020-06-26 14:32 #16

Svar till inlägg av PS, 2020-06-25 16:29:

Terrängkartan är inte så pjåkig, på de områden jag tittat på och gjort kartor med nya laserdata skog har jag gjort med terreängkartan för att kunna släppa dem fritt. I vissa fall kompleterad med data från staden jag bor i, som för en intressant policy med öppen data i många olika skrår, blanda annat kartrelaterad data. Jag kan tänka mig att de terrämngkartan och laserdata skog i kombination skulle ge en relativt bra mapant.se.

Det ser ut att dröja ett par år till innan laserdata skog är nyscannat, men det har också funnits uttalande som sagt att denna våren, med färre andra flyg i luftrummet, har möjliggjort snabbare scanning än tänkt. Bohuslän som jag bor i, som tidigare var planerat om något år, är nu redan scannat, något område är släppt och där jag bor så håller det på att behandlas.

Apropå finansiering, om jag förstått det rätt - staten har först skjutit till medel, gett uppdraget till bla skogsstyrelsen. Ett år senare kom ett antal skogsbolag - Bergvik, Billerud Korsnäs, Holmen Skog, Norra Skogsägarna, SCA Skog, Sveaskog, Skogssällskapet och Svenska Kyrkan - som medfinansiärer, vilket skapade förutsättningar för kortare cykler, dvs snabbare scanning och oftare.
Syftar 2020-06-26 12:26 #15

Svar till inlägg av !, 2020-06-26 11:32:

Han syftar nog på avtalet om att studenter haft fri tillgång till laserdata via avtal mellan Universitet och Högskolor sen tidigare.
! 2020-06-26 11:32 #14

Svar till inlägg av Sindre Langaas, 2020-06-26 06:51:

Vad är UoH-avtalet med Lantmäteriet. Jag får ingen träff när jag Googlar.
MT 2020-06-26 08:50 #13
Vid nygenerering finns det en kostnadsaspekt också. Ska datorkraft hyras in kommersiellt handlar det om någonstans mellan en kvarts och en halv miljon skulle jag tro. Ett alternativ vore någon form av crowd computing.
PS 2020-06-26 08:12 #12

Svar till inlägg av Sindre Langaas, 2020-06-26 06:51:

Ja, men frågan gällde ju om man kunde använda det nya materialet som redan är fritt. Då måste ju jobbet göras om med det materialet och eftersom det är en ganska liten del av Sverige som är skannat och släppt i den omgången så skulle man sedan behöva fylla på succesivt när det kommer. Det gamla materialet börjar förresten redan bli lite utdaterat med avseende på gult och grönt.
Finne 2020-06-26 07:56 #11
Och sen när mapant.se är uppe kan man kombinera ihop dem till en enda sida som täcker norden. Mapant.fi finns som wms-nivå. Kommer mapant.no att finnas som wms-nivå?
Sindre Langaas 2020-06-26 06:51 #10

Svar till inlägg av PS, 2020-06-25 16:39:

Rykten som har nått oss i Norge, säger att jobbet redan har gjorts, tack vara tillgång till data genom UoH-avtalet med Lantmäteriet, så om regeringen/Lantmäteriet ändrar sig i rättighetsfrågan är det visst bara att trycka på MapAnt.se knappen..
PS 2020-06-25 16:39 #9
Slutligen måste väl någon tycka att det är mödan värd att lägga ner jobbet.
PS 2020-06-25 16:29 #8

Svar till inlägg av Malte, 2020-06-25 16:07:

Dels täcker de än så länge en ganska liten del av Sverige och sedan måste de kombineras med annat fritt data.
Malte 2020-06-25 16:07 #7
Men data från de nya scanningarna ska väl vara gratis?
Andreas Oxenstierna 2020-06-25 16:06 #6
Har hittills betytt att LM sks leverera 700 milj till statskassan varje år vilket är samhällsekonomisk idioti. All samhällsframtagen geodata ska vara fri (OpenData) vilket de flesta EU-länder förstått, därav detta nya direktiv.
PS 2020-06-25 15:31 #5

Svar till inlägg av orienterare, 2020-06-25 15:28:

Ja, det är väl det där med "budgetära konsekvenser" som de kallar det ...
orienterare 2020-06-25 15:28 #4
PS 2020-06-25 15:23 #3

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2020-06-25 14:48:

Tills dess kan du ju dregla över dessa kartor där du kan få 1 meters ekvidistans om du zoomar in tillräckligt. https://www.norgeskart.no/#!/?zoom=5&lon=378604.00&lat=7226208.00&project=norgeskart&layers=1002
Personligen tycker jag det är lite överskattat att färger och symboler ser ut som på en orienteringskarta så länge jag inte ska springa på den. Både Norges och Finlands allmänna kartor har en del fördelar som mapant saknar.
PS 2020-06-25 15:19 #2

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2020-06-25 14:48:

Jag tror inte att någon har bestämt att de måste ta betalt men så länge de inte får anslag som kompenserar för inkomstbortfallet så anser de sig behöva ta betalt för viss data medan de släppt en del som antagligen gett mindre intäkter.
Zerbembasqwibo 2020-06-25 14:48 #1
Annan finansieringsmodell. Nån har bestämt att man måste ta betalt, och då måste man ju det. Men, det nya datat, som dock inte kommer täcka lika stort område, finansieras med "allmänna medel" så den borde ju gå.

Men gött Norge! Grattis!! Blir väl en sömnlös natt när det öppnar... B-)

Senast kommenterat

Tisdag 22/9

15:50

Sverigelistan 2020

222

 

15:12

Prestationspriset

23

 

08:07

SM 2020

127

 

Måndag 21/9

23:40

Rita kartor i regn

18

 

11:56

-Arrangemangsreklam-

741

 

Söndag 20/9

19:45

Eventor nere igen...

292

 

Lördag 19/9
Fredag 18/9

14:16

OLGYs framtid?

13

 

Torsdag 17/9
Onsdag 16/9

18:29

Vildsvin

17

 

13:09

Formtoppning

15

 

Måndag 14/9

17:21

Orienteringsskor

77

 

Söndag 13/9

22:22

Silly Season 2020

365

 

Torsdag 10/9

22:31

USM sprint?

2

 

Onsdag 9/9
Torsdag 3/9
Tisdag 1/9
Torsdag 27/8
Tisdag 25/8
Måndag 24/8
Söndag 23/8

07:14

Olgy

19

 

Lördag 22/8
Fredag 21/8

18:37

digital preO

2

 

Torsdag 20/8
Onsdag 19/8

21:07

begränsning

95

 

Tisdag 18/8
Söndag 16/8
Lördag 15/8

16:55

Sm på SVT!

6

 

Måndag 10/8

21:25

10mila 2021

16

 

10:24

Orienteringspodcast

17

 

Fredag 7/8

22:06

RÄDDA DINA PENGAR

246

 

19:47

Coronaarrangemang

3

 

15:51

ISSprOM 2019

55

 

Tisdag 4/8


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng