Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Arrangörsföreningar - nödvändigt ont?

Frågan  2019-08-06 18:48
Jag ställde en fråga i tråden om Obygdshelgen (och fick ett mycket bra svar från en av arrangörerna. De principiella frågorna kvarstår och jag tycker att det är viktigt att orienterare tänker igenom

Arrangörsföreningar har funnits länge (ex Idrefjällens OK) men under senare år har antal sådana föreningar ökat kraftigt. Orsakerna till att man valt denna lösning är säkert lika många som antalet föreningar men det jag ser som det gemensamma grundproblemet med dessa är att de inte bedriver orientering. De har ingen träningsverksamhet och inga tävlar för klubben.

Generellt är orienteringsarrangemang något som klubbar gör för att dra in pengar - i allmänhet får arrangören alltså ett ekonomiskt överskott som normalt används i orienteringsverksamheten. I tråden om Obydshelgen fick jag svaret att deras ambition var att göra ett 0-resultat. I sådana fall finns inget överskott att använda men jag gissar att de flesta arrangemang går med plus.

Signaturen L har i den andra tråden länkat till Skatteverket:

"Länkarna nedan borde vara relevanta för den här diskussionen.

1. Villkor för att vara en allmännyttig ideell förening: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/villkorforattvaraenallmannyttigideellforening.4.70ac421612e2a997f85800029958.html

2. Inkomster som kan vara skattefria i en ideell förening: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/inkomstersomkanvaraskattefriaienideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028681.html
"

Kärnfrågan när vi diskuterar arrangörsföreningar är "Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett syfte som är till nytta för allmänheten."
(En förening vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen bör givetvis registreras som en ekonomisk förening.)

Ideella föreningar kan inte dela ut pengar (utdelning) till medlemmar men utan insyn i någon arrangörsförening kan jag tänka mig andra lösningar som gör att det är svårt att se att ändamålskravet är uppfyllt:
- Föreningen kan betala medlemmar för att göra sådant som utförs ideellt i vanliga orienteringsklubbar.
- Föreningen kan betala överpris för kartritning till medlemmar.
- Föreningen kan betala ut träningsbidrag till medlemmar (som även är aktiva i någon vanlig orienteringsklubb).
- Föreningen kan betala träningsläger osv.

Vad blir det då för problem för orienteringssporten ifall den här lösningen blir vanligare?
- Överskott från deltagaravgifter går till annat än till föreningsverksamhet.
- Svårare att få funktionärer att ställa upp på vanliga tävlingar (ifall funktionärer på vissa tävlingar får betalt).
- Utbrett missbruk av skattebefrielse för ideella föreningar kan leda till att skattebefrielsen försvinner.

Finns det fler problem än de jag listat?

Några exempel på sådana föreningar:
Obygdens OK
idrefjällens OK
Stockholms inomhusorienterare

Dessa föreningar arrangerar tävlingar där det endera inte finns någon vanlig orienteringsklubb eller tävlingar som egentligen inte är orientering enligt tävlingsreglerna (SIC) men man kan tänka sig att orienterare bildar arrangörsföreningar för att arrangera helt vanliga tävlingar. Finns det fler exempel? Är det här en önskvärd utveckling?


Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

PS 2019-08-11 19:20 #78
Detta är en ganska lättöverskådlig sammanfattning av vad som gäller:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Allm%C3%A4nnyttig_ideell_f%C3%B6rening
Tex Obygdens OK har nog inga problem efter den beskrivning de gett av sin verksamhet men hur är det med övriga? Framför allt så är det väl det så kallade Fullföljdskravet som kan bli problem.
D 2019-08-10 23:05 #77

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 22:42:

Men de gynnar inte ”sina egna” intressen. De gynnar föreningens medlemmars intressen. Öppen medlemsantagning och bidrag till breddidrott, så är det helt ok.

Det är bra med fler föreningar med stark sammanhållning. De kostar mindre energi att driva och ger mer utveckling. Alla föreningar har ju någon gång bildats för att främja medlemmarnas intressen. Bidrar man dessutom positivt till samhället så har man i vissa fall fördelar.

Har inte din klubb någon subventionerad resa eller träningskläder till sina medlemmar?
Zerbembasqwibo 2019-08-10 23:03 #76

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 22:42:

Kan du inte skriva ett kort brev med en fråga till RFs jurister, så vi får veta om det är vad som klubbar erbjuder "utåt" i detta fall i form av tävlingar som ska vara allmännyttigt, eller om det som klubben väljer att göra med sina pengar som ska vara allmännyttigt?
H40 2019-08-10 23:02 #75
Som jag skrev så tror jag att det är rätt vanligt att både hela klubbar jobbar ideelt för att tex finansiera klubbresor och lag som jobbar ideelt för att få in pengar till lagets resor.

Jag vet inte hur detta är rent skattemässigt men det är iallafall inget nytt. Varför andra regler skulle gälla för en klubb, som faktiskt arrangerar tävlingar, förstår jag inte.

Vilka krav tycker du att det ska vara på en klubb för att klubben ska kunna anses vara en ideelförening? Varför ska inte A; B, C kunna starta sin egenklubb, arrangera det de vill och åka på vilka klubbresor de vill? Du kan ju till och med bli medlem i deras eller obygdens klubb om du vill.
Zerbembasqwibo 2019-08-10 23:00 #74

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 21:40:

Ja vi är nog helt eniga om hur man ska tolka reglerna.

Men om de i en sådan förening inte förbjuder nån att gå med i föreningen och att det inte blir nån slags orättvis fördelning av pengarna tycker jag att deras arrangerande av idrott räcker.

Har du nåt belägg för att de inte tillåter andra att bli medlemmar och få samma tillgång till ev resor?

Sedan kan jag ju tolka det fel, att det som pengarna in i en klubb måste fördelas till "hela befolkningen", för nästan kan man tro att du anser det är så extremt höga krav?
Frågan 2019-08-10 22:42 #73

Svar till inlägg av H40, 2019-08-10 22:16:

Riksdagen har valt att gynna idrott skattemässigt på två sätt. Dels är idrottstjänster skattebefriade för ideella föreningar, eller har nedsatt moms till 6 % för andra, (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.6/322552.html) vilket gynnar exempelvis tävlingsdeltagare och dels är intäkterna skattefria för ideella allmännyttiga föreningar. Om man ska dra in pengar till sina egna resor är det inte allmännyittigt!

Ifall personerna A, B och C som är medlemmar i oriengeringsklubben D (dvs en förening som håller på med träning/tävling inom orientering) arrangerar en tävling i D:s regi och pengarna går till orienteringsklubbens kassa är det ideellt arbete i en ideell allmännyttig förening. Ifall personerna A, B och C vill att pengarna från tävlingen bara ska gå till de själva och startar en arrangemangsförening E, där pengarna går till deras egna resor, är det inte ideellt arbete utan något som de gör för att gynna sina egna intressen.
H40 2019-08-10 22:16 #72

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 21:40:

De arrangerar väl iallafall någon tävling som är öppen för alla?

Nu tycker jag också att det blir lite fel om en liten grupp går samman i en ideel förening för att tjäna pengar till deras egna resor (men alla kan val som andra sagt gå med i klubben) men jag skulle säga att väldigt mycket ideelt arbete ute i klubbarna görs för att betala för de aktivas (oftast barn) resor till turneringar och tävlingar.
Frågan 2019-08-10 21:40 #71

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-08-10 19:52:

Idrottsföreningar anses som allmännyttiga och därmed också skattebefriade för att de håller på med idrott för allmänheten:
"Föreningen ska ha en öppen medlemsantagning. Det innebär att föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar. "

"Det allmännyttiga ändamålet idrott avser den breddidrott som innefattar barn- och ungdomsverksamhet, tävlingsverksamhet, kursverksamhet och annan ideell idrottsverksamhet. Redan i förarbetena till 1979 års lagstiftning sa man att utgivandet av ekonomiska förmåner till yrkesmässiga idrottsutövare inte var en verksamhet som motiverade någon förmånlig skattebehandling (prop. 1976/77:135 s. 76).
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.7/325005.html#h-Idrott"

Hur tänker du att det skulle vara allmännyttiga att att ett fåtal personer drar in pengar för att finansiera sina egna resor?
PS 2019-08-10 20:10 #70

Svar till inlägg av PS, 2019-08-10 20:08:

Mitt tangentbord glappar en del så rätt många tecken försvann (och sedan blev det några extra också) men jag hoppas ni hängde med ändå.
PS 2019-08-10 20:08 #69

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-08-10 19:52:

Det finns väl inget krav på att en förening ska vara allmännyttig för att den ska få arrangera men däremot är det, efter vad jag förstått, ett krav för att intäkter ska kunna vara skattefria dvs om en förening inte anses vara en allmännyttig ideell förening så ska alla intäkter inklusive anmälningsavgifter beskattas. Fråganb är dessutom hur Skatteverket ser på användningen av ngarna från en sådan förening. Skulle kunna tänka mig att de tittar lite extra noga på om de verkligen är skattefria för dem som tar del av verksamheten. Jag skulle nog tipsa medlemmarna att de tar en kontakt med Skatteverket för att rsöka få ett förhandsbesked. Annars kan de åka på en rejäl retroaktiv skattesmäll senare.
B 2019-08-10 20:03 #68

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 19:35:

Ja, det så klart.

Idrott, kultur vetenskap duger, det behöver inte vara mer än så (inga ekonomiska intressen eller rättigheter att försvara t ex).

Jag var inte helt korrekt där. Men det behöver inte vara allmännyttigt för några fler än de som vill vara medlemmar.
Zerbembasqwibo 2019-08-10 20:01 #67

Svar till inlägg av B, 2019-08-10 19:49:

I din länk står ju "En ideell förening betalar skatt på det mesta, och en allmännyttig förening befrias från det i fler situationer." Så vi pratar väl om allmännyttiga föreningar, skattebefriade? Exempel på andra föreningar är ju fackföreningar eller vägföreningar. Sånt pratar vi väl inte om?
Zerbembasqwibo 2019-08-10 19:52 #66

Svar till inlägg av B, 2019-08-10 19:33:

Jo det är ett krav.

Det "Frågan" missar är att det är främjar idrott, även om de avser att resa upp pengarna. (Min tolkning.)
B 2019-08-10 19:49 #65

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 19:35:

Antalet medlemmar är ju en ögonblicksbild, det kan tillkomma 10 till nästa dag.

Det är skillnad på ideella och allmännyttiga ideella föreningar.
https://bolagslexikon.se/allmannyttiga-ideella-foreningar/
Zerbembasqwibo 2019-08-10 19:49 #64

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 19:35:

Varför blir inte fler medlemmar om det är så bra? Om dessa nekas, ja då, skicka Skatteverket på dem.

Inkomstskattelagen (1999:1229) säger:

"Med allmännyttigt ändamål avses ett ändamål som främjar

- idrott," så ja, det uppfylls ju eftersom de arrangerar idrott.

Den säger vidare att "Föreningens eller trossamfundets ändamål får inte vara begränsat till vissa familjers, medlemmars eller andra bestämda personers ekonomiska intressen."

Så det ska gälla alla medlemmar (här kan du ju kolla mer i klubbar som har olika ekonomiska förutsättningar beroende på hur högt man är i rankinglistan, torde vara ett långt större problem).

Och då slutligen, det står väl inte där men i RFs regler, att man ej får neka nån att bli medlem (som betalar medlemsavgift och ej motarbetar klubbens syfte).

Jag tycker att du ska skaffa dig mer bevis på att personer som försökt bli medlemmar nekats detta, alternativt får bli medlemmar men ej hänga mer på resan, eller så får du nog lägga ner. Du har säkert en god avsikt, men du måste ha mer kött på benen i dina anklagelser. Men kommer du på en skandal är det ju här som den ska publiceras först! :)
Frågan 2019-08-10 19:35 #63

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2019-08-10 19:23:

Om en förening har tre medlemmar och ändamålet med föreningen är att dra in pengar till resor för de tre medlemmarna så kan det omöjligt vara ett allmännyttigt ändamål.
B 2019-08-10 19:33 #62

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 18:36:

Det är väl inte något krav på allmännytta?

En ideell förening jobbar för ett ideellt syfte bara, det kan lika gärna vara veteranbilar eller båtar som ska ut och köra upp en massa bensin
Zerbembasqwibo 2019-08-10 19:23 #61

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 18:36:

Nu vet jag inte riktigt, eller minns i vart fall inte, om jag läst det där om LÖJP's syfte. Men om resan är en idrottsresa är väl allt i sin ordning? Eller hur, ungefär som alla företag som har "konferenser" så ställer ju skatteverket krav på att minst nån bestämd del av tiden ska vara schemaförlagd med föreläsningar eller studiebesök för att inte bli beskattningsbar. Kanske orkar nån googla fram om det ställs såna krav på idrottsföreningar?

Jag tror dock inte att staten ser illa på folk som arrangerar idrott i en förening, och för de pengar de dragit in gör en resa, som i nån mening är en föreningsaktivitet. Men jag kan ju ha fel!
Frågan 2019-08-10 18:36 #60

Svar till inlägg av Peter L, 2019-08-10 17:46:

Vad är det för allmännyttigt med en förening som drar in pengar för att betala en resa, om exemplet IF Löjp stämmer?

Det normala ifall man vill betala en resa är att jobba och betala skatt på lönen. (Om verksamheten är självständig betalar man skatt som företagare.)

Jag vill inte att alla idrottsföreningar ska bli tvungna att betala skatt på alla intäkter bara för att några individer missbrukar nuvarande regler (och idrottsrörelsen inte gör något åt det).
Domarn 2019-08-10 17:58 #59

Svar till inlägg av Peter L, 2019-08-10 17:46:

Det är väl nästan bara en skribent som har en gnagande känsla av att dessa klubbar på nåt vis inte är ideella utan döljer nån slags penningtransaktion rakt ner i några privata plånböcker? Så ingen idé att besvara alla anklaganden.

Att tillsammans jobba in pengar för att åka på en resa, det är väl ideellt? Eller vad? (Har ni aldrig köpt äckliga svindyra korvar på jobbet för att nåns unge ska åka på fotbollscup i Sundsvall?) Om sedan 2000 personer kommer med i föreningen då man redan jobbat in pengarna och kräver att få åka med (gratis) kommer ju inte pengarna räcka.

Jag tycker att "Frågande" ska gå med i Löjp (och snika med på resan) och gå med i Obygden och dra igång en svindyr ungdomsverksamhet... om resten av medlemmarna går med på det. Det är ju fortfarande majoriteten som beslutar.
B 2019-08-10 17:47 #58

Svar till inlägg av Frågan, 2019-08-10 17:33:

Om föreningen bedrivs enligt regelverket så får dom väl ha det programmet i föreningen om de vill. Rita kartor, arrangera tävlingar och OL-resor de första åren som de existerar. Om de sedan vill ta upp träningar, tävlingsdeltagande och nybörjarkurser i sitt utbud så kan det ju bli så (inte ätt att starta en ny förening och ha ett komplett utbud från dag ett.

Alla som vill bör ju kunna bli medlemmar och delta i att arrangera och åka på OL-resor, annars är det inte en ideell förening för en sådan ska ju vara öppen för alla att bli medlemmar.
Peter L 2019-08-10 17:46 #57
Jag har lite svårt att förstå..
1. Det klagas på att det är för få klubbar som arrangerar, för få tävlingar, för få nya områden etc.
2. Det klagas på att det är för svårt att arrangera och svårt att hitta funktionärer

När då några väljer att erbjuda ytterligare arrangemang, med extern arbetskraft, så klagar man då också...

Vill ni inte ha några tävlingar om 10år? Antalet klubbar som arrangerar minskar kontinuerligt (annars hade inte funnits plats för dessa nya arrangörer).. Är det inte kul att få chansen att springa tävlingar i fräsch terräng istället för att behöva jobba med tävlingar hela tiden?
Frågan 2019-08-10 17:33 #56

Svar till inlägg av 08, 2019-08-10 09:19:

Då kan man verkligen ifrågasätta ifall det är en ideell förening. Varför släpper OF in sådana föreningar?
Xxxx 2019-08-10 16:45 #55

Svar till inlägg av 08, 2019-08-10 09:19:

Många äldre backar ur? Tycker det känns som att det är just de äldre i Stockholm som är väldigt aktiva just i att vara med och arrangera tävlingar.
08 2019-08-10 09:19 #54
Killarna i IF Löjp har sagt att de arrangerar för att kunna åka på gemensam OL-resa. Det tycker jag låter som en bra belöning.

Sedan bör vi nog gemensamt fundera på vad som är bäst långsiktigt för svensk orientering. Tycker själv att många kompetenta äldre personer i Storstockholm backar ur engagemanget att arrangera tävlingar och då behöver vi framöver köpa in arrangemangskraft. I framtiden är det kanske individer från olika klubbar som i egen regi bildar kluster för att arrangera tävlingar.
Xxxx 2019-08-08 11:46 #53

Svar till inlägg av Mäh, 2019-08-08 11:22:

Du måste nog ha missat något.... Jag tycker ju att Obygdens arrangemang är kanonbra och kul initiativ att entusiaster som lägger massor med tid på detta och stödjer verkligen det.
Mäh 2019-08-08 11:22 #52

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-08-07 19:26:

Även om jag inte gjort något själv så måste du väl ändå hålla med om att Obygdens OK visat på att orienteringsarrangemang kan tjäna på att fokusera på upplevelsen istället för resultat.

Det kanske inte innebär att det behöver vara jobbigare att arrangera utan att man har ett annat mindset.
Varför inte stryka några ungdomsklasser och köra nästa tävling lite längre ute i skogen utan dusch tex?
Nästan ingen ifrågasätter ungdomstävlingar, så varför kan kan man inte ha lite fler vuxentävlingar?
mäh 2019-08-08 08:01 #51

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-08-07 19:26:

Jag är med och arrangerar träningar och tävlingar, men inser ju att jag inte har tid att åka till något vildmarksområde och arrangera tävlingar.
Därför ser jag ingen konkurrens med arrangörsklubbar.
mäh 2019-08-08 07:54 #50

Svar till inlägg av Johan Balck, 2019-08-08 07:20:

Bra jämförelse. Naturpasset är ju en sådan bra verksamhet för.vuxna där resultatet inte är fokus.
Johan Balck 2019-08-08 07:20 #49

Svar till inlägg av RA, 2019-08-07 17:10:

Nja.. Som gammal friidrottsledare så skulle jag vilja jämföra orienteringstränaren med den tid man lägger ned i planering av övningar och material för 90 min friidrottsträning.

RA och liknande initiativ för vuxna motionärer skulle jag vilja jämföra med att man tar/köper en naturpasskarta och bara springer iväg.
PE 2019-08-07 21:00 #48

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-08-07 19:26:

Nu är vi där igen. Man behöver väl inte vara en helylle ideell ledare för att ha en åsikt.

Mäh>>Run academy Vander sig till de som vill springa i grupp. I orientering så är det mer blandat grupptraning och individuell träning + att steget upp att börja orientera är nog större än att börja i en löpgrupp. Om du sedan betalar en slå t kan du också ställa lite krav också.
Xxxx 2019-08-07 19:26 #47

Svar till inlägg av mäh, 2019-08-07 19:16:

Vad gör du för att dra ditt strå till stacken i din klubb för träningar för vuxna?
mäh 2019-08-07 19:16 #46

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-08-07 19:07:

Det tror inte jag
Xxxx 2019-08-07 19:07 #45

Svar till inlägg av mäh, 2019-08-07 18:20:

Nej. Det är för att fler är intresserade av konceptet med Run Academy än att springa orientering.
mäh 2019-08-07 18:20 #44

Svar till inlägg av RA, 2019-08-07 17:10:

Ja, det är väl därför det inte finns någon run Academy i orientering. Det är oftast bättre att turas om och lägga banor.
RA 2019-08-07 17:10 #43

Svar till inlägg av Mäh, 2019-08-07 16:36:

I Run Academy får du ju ditt eget träningspass när du leder en grupp. Behövs nästan ingen förberedelse och du tränar nära där du bor. Som tränare i orientering får du lägga ner mycket mer jobb innan med planering, kartor, banläggning, utskrifter, uthängningen, inplockning, och måste oftast ta dig en bit till och från träningarna. Skulle uppskatta att man lägger 4-5 ggr mer tid på en träning i orientering som tränare.
Nina 2019-08-07 16:47 #42

Svar till inlägg av Mäh, 2019-08-07 15:58:

Precis som du säger behövs inte massvis med folk för att rita kartor eller göra arrangemang. Men det behövs ett par personer "på toppen" som drar de tyngsta lasset och lägger ner den extra energin och har passion och vilja utöver det vanliga för att genomföra det.

Det var inte 2 vuxna nybörjare som genomförde obygdshelgen. Och vuxna nybörjare ritar inga kartor och lägger inga banor de första åren, iallafall inte svarta.
Mäh 2019-08-07 16:36 #41

Svar till inlägg av L, 2019-08-07 16:16:

Men är det verkligen exakt samma jobb. En gissning är att många ideella föreningar är löpargrupperna ett gäng som tränar ihop sedan länge.
Som ledare kanske det är roligare och mer utmanande att träna de som är nya då man kan påverka mer. Får du lite kurser och ersättning så är det ju ännu mer bonus.
L 2019-08-07 16:16 #40

Svar till inlägg av Mäh, 2019-08-07 16:01:

I alla fall på min ort så rekryterar Run Academy ledare från ideella föreningar. Dessa ledare kunde lika gärna göra samma jobb för sina ideella föreningar. Varför är det så? Blir man avlönad som ledare i Run Academy?
Mäh 2019-08-07 16:15 #39

Svar till inlägg av Xxxx, 2019-08-07 15:43:

Som ett exempel så tycker jag det verkar som de har många roliga träningar och kartor på Åland i Livelox. Det kan ju inte finnas så många aktiva där.
Jag tror snarare att de tycker att orientering är roligt och att terrängen är fin och då vill man ju naturligtvis ha en bra karta.
1

Senast kommenterat

Tisdag 22/9

15:53

Sverigelistan 2020

223

 

15:12

Prestationspriset

23

 

08:07

SM 2020

127

 

Måndag 21/9

23:40

Rita kartor i regn

18

 

11:56

-Arrangemangsreklam-

741

 

Söndag 20/9

19:45

Eventor nere igen...

292

 

Lördag 19/9
Fredag 18/9

14:16

OLGYs framtid?

13

 

Torsdag 17/9
Onsdag 16/9

18:29

Vildsvin

17

 

13:09

Formtoppning

15

 

Måndag 14/9

17:21

Orienteringsskor

77

 

Söndag 13/9

22:22

Silly Season 2020

365

 

Torsdag 10/9

22:31

USM sprint?

2

 

Onsdag 9/9
Torsdag 3/9
Tisdag 1/9
Torsdag 27/8
Tisdag 25/8
Måndag 24/8
Söndag 23/8

07:14

Olgy

19

 

Lördag 22/8
Fredag 21/8

18:37

digital preO

2

 

Torsdag 20/8
Onsdag 19/8

21:07

begränsning

95

 

Tisdag 18/8
Söndag 16/8
Lördag 15/8

16:55

Sm på SVT!

6

 

Måndag 10/8

21:25

10mila 2021

16

 

10:24

Orienteringspodcast

17

 

Fredag 7/8

22:06

RÄDDA DINA PENGAR

246

 

19:47

Coronaarrangemang

3

 

15:51

ISSprOM 2019

55

 

Tisdag 4/8


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng