Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Nya vårdatumstopp 2019

Mr Crowley  2017-05-17 17:04
Hörde ett rykte om att länsstyrelsen (tror jag det är?) beslutat om att tidigarelägga vårdatumstoppet med 10-15 dagar för alla län från och med 2019. Det nya förslaget/beslutet innebär vårdatumstopp 15 april för Skåne, bleking, Halland och Bohuslän. Och 30 april för Stockholm ner till Småland.

Nån som också hört detta? Vet ni vilka nya datum det blir för respektive län?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Farsan 2017-05-21 18:12 #163
Var på bio i går och innan filmen så var där bl a reklam från Länsstyrelsen i Skåne som gjorde reklam för att man skulle bege sig ut i naturen. "Hitta din plats" kallades det. Skulle kanske vara istället "Vet din plats"...

Sen i tidningen tidigare den dag så läste man om stor militärövning i Skåne:
"22-29 maj övar Försvarsmakten i
Skåne, i områdena Revingehed,
Björka, Ravlunda, Rinkaby, Everöd,
Norra Åsum, Tomelilla, Sjöbo och
Hässleholm.
På civil mark är det i huvudsak förläggning och
förflyttningar. Det kommer vara mycket militär
trafik inom och mellan områdena.
Det kan förekomma höga ljudnivåer.
I övningen deltar helikoptrar som vid vissa
moment kan flyga lågt."

Skönt att det är lugnt i naturen utan miljömonstren i tights och nylon...
Analys 2017-05-21 02:21 #162
Separera orden Klimat och Miljö. Storbolagen inkl statliga Sveaskog plöjer 20 miljoner/år (tidningen Resumé) i en PR-kampanj för att få oss att tro att deras våldtäktt på naturen är bra för Klimatet. Ordet Miljö existerar Inter deras vokabulär. Börjar smaka hormoslyr detta...
mycket fundersam 2017-05-20 21:45 #161
Någon välbeställd herre i Sverige råkade se till att vildsvinen fick ett nytt habitat...
Vildsvinen ynglar frekvent över hela året i stort sett. Vildsvinens reproduktion;

"Huvudparten av kultingarna föds under våren men man kan samtidigt
konstatera att vildsvinen kan ha kultingar när som helst på året. Ungefär 85 % av alla födslar sker under februari till och med maj i mellersta Sverige och januari–maj i södra Sverige."

Är det så illa att vildsvinens beskyddare har tagit sig in i länsstyrelsens beslutande rum?
Rådjur och älgar följer sin reproduktion efter födotillgång och över tid när vi odlar vindruvor i södra Sverige kommer antagligen våra vegetariska vilda djur att anpassa sig därefter.

Skåne och Norrbotten borde i nuläget bekymra sig mer över illegal djurisk invandring;
https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5rdhund
Berget 2017-05-20 21:09 #160

Svar till inlägg av hänglöparn, 2017-05-20 20:49:

Era prioriteringar? Du menar riksdagens prioriteringar! Det är de som stiftar våra lagar som övriga statsapparaten har att följa. Sedan är frågan om Länsstyrelsen i Skåne har gått för långt i det här fallet eller ej. Själv så har jag svårt att se att de har på fötterna för deras nya bedömning. Men det ska bli intressant att se vad utfallet av detta blir. Ändrar de sig inte själva så hoppas jag att någon arrangör väljer att söka ändå i slutet av april och/eller i början av juli och sedan går vidare med att överklaga Länsstyrelsens beslut.
Berget 2017-05-20 21:02 #159

Svar till inlägg av Röstboskapen, 2017-05-20 19:45:

Själva poängen med Länsstyrelserna är ju att staten ska komma närmare medborgarna. Jag har jobbat på kommun och mina erfarenheter därifrån är att det inte alltid är så rättssäkert att låta politiker rösta i frågor som egentligen enbart ska grunda sig på vad lagar och förordningar säger. När det gäller myndighetsbeslut så kan de som sagt även överklagas till domstol. Men visst kan tjänstemäns personliga preferenser få viss betydelse på marginalen.
hänglöparn 2017-05-20 20:49 #158

Svar till inlägg av Berget, 2017-05-20 20:40:

Det gäller att väga tungt för att föröda miljön. Nu förstår jag bättre era prioriteringar. Svårare än så var det inte!
Berget 2017-05-20 20:40 #157

Svar till inlägg av hänglöparn, 2017-05-20 19:50:

Öh, nej inte alls. Låter nästan som att du är bitter för att orientering inte väger lika tungt som skogsbruk. Skogsbruk hanteras för övrigt inte av Länsstyrelsen utan Skogsstyrelsen men det hade du säker koll på.
hänglöparn 2017-05-20 19:50 #156

Svar till inlägg av Berget, 2017-05-20 19:19:

Jaha, precis samma förfarande som när man röjer och avverkar skog då. Det var ju enkelt. Tack så mycket Berget!
Röstboskapen 2017-05-20 19:45 #155

Svar till inlägg av hänglöparn, 2017-05-20 09:45:

Problemet med beslut tagna av länsstyrelsens tjänstemän är ju i grunden att det är väldigt svårt att utkräva något politiskt ansvar för dem. I princip är tjänstemannens enda politiska chef en minister eller regeringen som helhet. Detta leder med automatik till att folk kommer känna sig överkörda när de upplever att de politiska besluten fattas för långt från verkligheten och att delegeringsordningen blir alltför lång.

Tyvärr behöver vi nog ändå någon instans som värnar riksintressen mot lokala intressen. Annars skulle vi snart ha politiska beslut för sånt som "inga vargar i kommun X" och "100 vargar i grannkommunen Y".
Berget 2017-05-20 19:34 #154

Svar till inlägg av ritarn, 2017-05-20 07:21:

Länsstyrelsens högsta chef landshövdingen är utsedd av politiker, närmare bestämt regeringen. Det finns inte någon styrelse med politiker som fattar Länsstyrelsens beslut. Däremot finns ett insynsråd där det bland annat ingår politiker. Detta råd är dock bara rådgivande. Länsstyrelsen beslut fattas alltså enbart av tjänstemän. Länsstyrelsen får sina direktiv från verk och departement vilka i sin tur grundar sig på politiska beslut.
Berget 2017-05-20 19:19 #153

Svar till inlägg av hänglöparn, 2017-05-20 09:45:

Det är verksamhetsutövaren, dvs i det här fallet arrangören, som ska visa att man tar tillräcklig hänsyn till naturen. Länsstyrelsen tar sedan ett beslut utifrån de uppgifter som arrangören uppger i sin ansökan. Länsstyrelsen beslut går att överklaga till domstol. Då får arrangören möjlighet att framföra varför de anser att Länsstyrelsen beslut är felaktigt (då kan man bland annat hänvisa till vetenskapliga studier) och Länsstyrelsen kan om de så önskar förtydliga motiveringarna till beslutet. Domstolen meddelar dom som både arrangör och Länsstyrelse får rätta sig efter. Svårare än så är det inte.
Berget 2017-05-20 19:02 #152

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-05-20 09:50:

Z: Det är inget beslut! Det är ju "bara" en vägledning från Länsstyrelsen med syfte att underlätta för arrangörer att göra rätt när de ska samråda och/eller söka dispens/tillstånd. Det underlättar för båda parter då man inte behöver lägga tid på samråd/ansökningar som inte har förutsättning att gå igenom.
ritarn 2017-05-20 12:12 #151

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-05-20 09:50:

Var på ett samrådsmöte senast för ett år sedan gällande en bergtäckt i grannskapet. Vad jag förstod var företaget i täckten enbart skyldiga till att ha genomfört ett samråd där man informerat om sina planer. Då frågan om risk för sinande brunnar i närliggande fastigheter kom upp, svarade man att man kommer ta in en egen konsultfirma för bedömning.
Därmed var alla protester verkningslösa.

Några år innan hade jag kontakt med Lst i frågan och fick svaret av tjänstemannen att överklagan inte skulle leda någon vart eftersom täckten "var viktig för samhällsnyttan" enligt något stående regeringsbeslut. Enl. tjänstemannen skulle en överklagan avslås av Lst´s politiska ledamöter om den kom upp. Man hade redan räknat med det och det skulle bara resultera i ett par månaders fördröjning eftersom politikergruppen som avgör överklagandena, bara sammanträdde en gång i månaden.

Ett överklagande bör således vara till ända redan i höst?
En förutsättning är i så fall att Lst har dokumenterad bevisning för att djuren föder ungar tidigare numer. Hade sådan funnits så hade de säkert tidigt gått ut med det. Så kanske ändå....
ritarn 2017-05-20 12:00 #150

Svar till inlägg av hänglöparn, 2017-05-20 09:45:

Ser man på, där fanns en massa undersökningar jag inte kände till. Kan dock vara svårt att relatera till i Skånefallet då den nyaste är 22 år gammal. Intressant är ju att de är gjorda under "storhetstiden" och att effekterna bör var mycket mindre med dagens deltagarrantal.

Kanske just att begränsa deltagarantalet efter Lst Skånes nya tidpunkt. vore en förhandlingslösning?
Zerbembasqwibo 2017-05-20 09:50 #149
Efter ett samråd enligt 12 kap, 6 § miljöbalken får man ett föreläggande, då man kommit överens eller så skriver LST det lite mer på eget bevåg, osäker hur mkt "överens" man behöver vara, men de vill väl slippa överklagade så det driver att de också vill att man ska vara överens. Längst bak i föreläggandet står så klart hur man ska göra för att överklaga.

Det där beslutet verkar gå helt i en annan riktning, då samråd inte verkar skett, och det inte ens är ett riktigt beslut för dessa ska gå att överklaga.

Giltigheten i beslutet kanske är noll, rent juridiskt?
hänglöparn 2017-05-20 09:45 #148

Svar till inlägg av ritarn, 2017-05-20 09:17:

Vem bär bevisbördan? Vi eller Länsstyrelsen? När jag rotar lite hittar jag undersökningar redan från 70-talet som inte påvisar några större skador. Problemet verkar ju vara att enskilda tjänstemän på Länsstyrelsen kan göra precis som man vill, med hänvisning till löst flum.

Det finns som jag ser det två strategier att jobba efter: Fjäska för enskilda tjänstemän, muta? Eller att ta tag i Länsstyrelsen grundproblem - en politisk fråga.

Under denna länk finns 26 (!) undersökningar som tittat på effekter av spring i skogen. Den sista är från 1996 så den finns säkert fler idag.

http://www.svenskorientering.se/globalassets/svenska-orienteringsforbundet/arrangera/markfragor/forteckning-over-vetenskapliga-studier.pdf

Tror inte Länstyrelsens tjänstemän har läst en enda, och kommer inte att göra det heller.
Myran 2017-05-20 09:21 #147

Svar till inlägg av veteran, 2017-05-20 08:29:

+1
ritarn 2017-05-20 09:17 #146

Svar till inlägg av hänglöparn, 2017-05-20 08:07:

Orkar inte leta fram alla detaljer och länkar men bygger på mina ca. 20 år som mellanchef i statlig och kommunal tjänst.

Om situationen i Skåne vet jag lika lite som de flesta här i tråden. Är självklart nyfiken på vad som händer men att hänga ut någon ansvarig tjänsteman med namn vore nog kontraproduktivt i frågan.

Vad alla parter borde ha nytta av är en ordentlig miljövårdsutredning som görs under en tävling för att alla parter skall veta (och inte tro) vad som händer med djuren.

Gemensamt sammansatta undersökningsgrupper med orienterare, jägare och Lst-representant/konsult som inventerar markerna före, under och efter ett arrangemang. Söv älgar och rådjur och sätt GPS sändare på dem? Hittas några ihjältrampade fågelungar? Störs reproduktionen? Återinvandrar viltet till sina ursprungliga platser eller finner de nya revir.

Jag befarar att en stor oro finns hos olika medlemmar i ett jaktlag, att viltet skall bosätta sig hos grannjaktlaget? Idag finns vad jag vet inga fakta i dessa frågor.
hänglöparn 2017-05-20 09:09 #145

Svar till inlägg av ritarn, 2017-05-20 09:05:

Problemet är väl att de inte verkar behöva presentera någonting?
ritarn 2017-05-20 09:05 #144

Svar till inlägg av veteran, 2017-05-20 08:29:

Bra fråga. Fakta borde fram på att födslarna sker tidigare. Själv har jag bara vildsvinskullen där jag bor utanför Göteborg som källa. Antar att Lst´s biologer verkligen presenterat faktaunderlag för dem.
veteran 2017-05-20 08:29 #143

Svar till inlägg av ritarn, 2017-05-20 07:21:

Är det visat att djuren föder tidigare nu. Visa källa.
hänglöparn 2017-05-20 08:07 #142

Svar till inlägg av ritarn, 2017-05-20 07:21:

Är din analys korrekt så bli jag mörkrädd. Menar du att tjänstemännen på Länsstyrelsen besitter en sådan makt. Hela systemet med i så fall en allsmäktig Länsstyrelse måste förändras. Ännu mera en politisk fråga än du antyder. Jag förstår hur människor som lever i en diktatur känner, som farsan var inne på.

Du har inga bra länkar till tjänstemännens befogenheter?
Är det ett beslut man presenterat i Skåne?
Går det att överklaga? Hur i så fall?
I verksamheter jag berörs av i mitt jobb är man skyldig att beskriva hur man överklagar.
ritarn 2017-05-20 07:21 #141
Några (egna och personliga) råd till Skåne:
Lst är beslutande organ i frågan och gör som de vill. Att domstolsprocessa och kriga leder ingen vart. Lst består dock av politiker som har tjänstemän till att ta fram beslutsunderlag. Det är dessa politiker som är nyckeln i frågan. Dessvärre är det ju så att tjänstemännen har rätt i att djuren nu föder tidigare än förr.

Att orienteringssporten ensamt skulle omfattas av konsekvenserna av detta blir fel. Självklart måste man också justera jaktsässongen så den slutar tidigare. Dess slutdatum för olika djurarter måste ju också justeras om det är djuren man vill värna om.

Som en konsekvens av tidigare födslar kan då såväl jaktsässong som höstsässong för orienteringen eventuellt tidigareläggas?

Vad Lst´s tjänstemän gjort fel i är att göra en ordentlig konsekvensbeskrivning inför Lst´s beslut. Självklart måste ol-sporten få framfört i denna att idrotten marginaliseras och att det redan lilla fönster som vårsässongen erbjuder, sannolikt kommer att påverka såväl ett redan tunnt tävlingsprogram och därmed hela rekryteringen till sporten regionalt.

Det är ju just under det fina vårvädret (de årliga högtryckstopparna meterologiskt) men innan sommarhettan kommer, som är sportens stora nybörjarkurstid. Den tid på året då folk längtar ut efter vintermörkret.

Skånes OL-distrikt måste därför presentera en ordentlig statistik över antalet aktiva samt tillströmningstakten till sporten. Detta för att visa idrottens betydelse ur ett folkhälsoperspektiv. Gärna uppbackat av läkare och vetenskapliga undersökningar.

Man bör också samverka över gränserna med andra idrotter samt jägarna i att möta problemet med de tidigare födslarna hos djuren.

Först bör all kontakt gå via tjänstemännen som annars kommer i försvarsställning om man går förbi dem till deras chefer politikerna.

Självklart måste SOFT och Naturvårdsverket också få lämna underlag i en sådan konsekvensutredning.

Det mest primära är nu att få till stånd en lösning där beslut i frågan tas innan konsekvenserna är utredda.

Jag önskar Skåneklubbarna allt stöd i frågan.
Anton Dickxson 2017-05-20 00:29 #140

Svar till inlägg av M, 2017-05-20 00:09:

Så klart att de gäller. Det är bara det att skolorna inte känner till det, och inte Länsstyrelserna heller, så då går det bra..
M 2017-05-20 00:09 #139
I en del områden som är aktuella här har skolor orientering flera gånger i veckan med flera klasser, vilket är OK. För reglerna gäller inte för skolor. Vilket är konstigt, 200 elever springer orientering på dagen är godkänt men inte 150 orienterare på kvällen eller en annan dag.
Farsan 2017-05-19 22:59 #138

Svar till inlägg av Analys, 2017-05-19 21:36:

Får också hålla med Janne, kanske inte dock att jag känner att storbolagen är de som skulle rädda klimatet. Men dock ett mer sansat inlägg utan att behöva att ha med något onödigt häcklande tillägg.
Men visst har du rätt i att vi är ett minimalt särintresse, men det innebär också att vår påverkan på naturen är minimalt och t o m inte ens mätbart.

Men håller du dina inlägg på denna nivå så kommer jag att läsa och begrunda dina inlägg även om jag inte håller med.
Janne 2017-05-19 21:56 #137

Svar till inlägg av Analys, 2017-05-19 21:36:

Jag håller inte med dig om mycket, men i det har du faktiskt rätt. Det pågår en slakt av den svenska naturen. Och det påstås vara för miljöns skull.
Analys 2017-05-19 21:36 #136
Man ska nog inte glömma bort att vi orienterare representerar ett minimalt särintresse i beaktande av tillgång till den svenska naturen. Har fullt förtroende för förbundets förhandlare. Allvarligare är den slakt av den svenska naturen som sker här och nu, under den fina kampanjparollen att det är storbolagen som räddar klimatet. Kamrater, snälla, lyft blicken från hjälpkurvan!
Förslag 2017-05-19 20:45 #135
Man skulle också kunna kräva att Länsstyrelsen preciserar ytor, tidsspann och antal för att skador ska uppstå. Kanske en domstol kräver en sådan redovisning om Länsstyrelsen inte vill ge oss en sådan precisering nu.
Skåning 2017-05-19 20:41 #134

Svar till inlägg av veteran, 2017-05-19 17:15:

Jag håller också med om att vildsvinsjakt är bra. Det var inte det jag vände jag emot. Jag försökte insinuera att LSTs ändring beror på lobbying från jägare. Att de vill kunna jaga obehindrat när vildsvinsjakten drar igång.
PE 2017-05-19 20:33 #133

Svar till inlägg av OL-Karlsson, 2017-05-19 19:13:

Är man född med SISU eller på skidor utanför hyttan så blir det så automatiskt.

Sedan är det ju tuffare kuperade i Norge och hårdare undervegetatio i Finland så det är ju ingen överraskning.
B)
Zerbembasqwibo 2017-05-19 20:07 #132

Svar till inlägg av Förslag, 2017-05-19 20:01:

Annika Björk.
Förslag 2017-05-19 20:01 #131
Har vi någon jurist i leden? Vi skulle kunna strunta i stoppet och då eventuellt bli instämda till domstol. Länsstyrelsen skulle få mycket stora problem att påvisa några skador.
Zerbembasqwibo 2017-05-19 19:56 #130
Den här tråden alltså! Nåt för en äkta journalist att läsa i och inspireras av! Ingen som jobbar på Sydsvenskan eller så?

Att jakt är tillåtet men inte orientering... ja, undrar vilken av de som dödar mest djur...? Siktar de så dåligt? :O
OL-Karlsson 2017-05-19 19:13 #129
I Finland och Norge tycks älgar, rådjur och alla andra djur vara mycket tåligare än i Sverige.
Farsan 2017-05-19 18:58 #128

Svar till inlägg av Rkt, 2017-05-19 18:06:

Låter rimligt eller åtminstone någon typ av bättre överenskommelse än den som har gällt sedan 1996.
En tanke som har slagit mig är att för att slippa diskussionen åt de hållen så har man gjort detta förslag från LST i Skåne så att vi sen blir nöjda att det återgår till det som har gällt sedan 1996...
Kan de vara så smarta förhandlare?
Rkt 2017-05-19 18:06 #127
Det verkliga problemet är att vårdatumstoppet öht existerar på det sättet som det gör. Eftersom det finns och bygger på djurens parningstid så öppnar det upp för beslut som detta.

Vi borde jobba hårt för att förändra till ett mer anpassat djurskydd som bättre svarar mot hur det ser ut idag, där de allra flesta orienteringar sker med ganska få deltagare och i områden nära tätorter, samtidigt som andra aktiviteter som traillöpning och mtb ökar i samma områden. Det finns ingen som helst anledning att vi ska vara begränsade av ett generellt förbud i detta fall. Lägg därtill att skogsbruket omformar hela landskapet, året runt, så våra eventuella skador är verkligen marginella sett över tid.

Slopa det generella vårdatumstoppet över hela Sverige, och ersätt med att arrangemang (av alla sorter, inte bara orientering) som kan antas ha betydande påverkan på det vilda djurlivet skall ha tillåtelse av länsstyrelsen. Detta rör sig då om tex större orienteringstävlingar ~1000 deltagare. Det ska också klart och tydligt framgå att länsstyrelsen skall ta hänsyn till hur, var och när en tävling ska ske, och endast i absolut nödvändiga fall får utdela förbud. De skall isåfall första hand föreslå ändringar som kan minska störningen, tex krav på viltzoner.
Jakt 2017-05-19 17:46 #126
Johannishus Gods m fl nere i Skåne matar upp horder av vildsvin för att arrangera inkomstbringande jakter. Småbönder, villaägare och torpare är vansinniga på djurens förödelse. Trafikanter kör på dem och allmänheten vågar knappt gå ut i skogen.

Ingenting Länsstyrelsen petar i.
nybörjare 2017-05-19 17:34 #125
Vildsvin borde man väl få pluspoäng för att störa. För några år sedan blev jag rätt förvånad när jag möte vildsvin två kvällar på rad där jag är uppväxt. Jag hade aldrig tidigare hört att de fanns i området. Jag tyckte inte de var spesiellt trevligt att möta dem. De sprang ju runt som galna och man hörde dem länge efter att man inte kunde se dem. Andra djur brukar ju springa iväg och försvinna men inte vildsvinen.

Förövrigt är det ju intressant att man tillåter jakt när naturen är så sårbar. Det är väl inte bara grisar som störs under en vildsvinsjakt skulle jag tro.
veteran 2017-05-19 17:15 #124

Svar till inlägg av Skåning, 2017-05-19 17:10:

Att skjuta bort så många vildsvin som möjligt är en välgärning för oss orienterare. Att möta en flock på nattorientering är inte roligt.
1 2 3 4

Senast kommenterat

Onsdag 24/5
Tisdag 23/5

20:57

JWOC 2017

41

 

Måndag 22/5

12:28

O-ringen Arvika

475

 

Söndag 21/5
Lördag 20/5
Onsdag 17/5
Tisdag 16/5

17:12

Förmaksflimer

53

 

Måndag 15/5
Söndag 14/5

21:05

Swedish Leauge 2017

111

 

20:12

Nya OL-former

16

 

18:41

-Arrangemangsreklam-

536

 

09:43

Silly Season 2017

790

 

Lördag 13/5
Fredag 12/5

16:14

10MILA 2017

745

 

Onsdag 10/5

10:13

Livelox feedback

115

 

Måndag 8/5

15:44

Skorekommendation?

6

 

10:54

Ultralång SM 2017

55

 

Lördag 6/5
Torsdag 4/5

12:30

Neoprensockor

2

 

Onsdag 3/5
Lördag 29/4

14:56

Radio 10mila

6

 

Fredag 28/4
Torsdag 27/4
Onsdag 26/4

19:00

Påsken 2018

11

 

Tisdag 25/4

21:43

Eventor nere?

2

 

Söndag 23/4
Lördag 22/4

23:10

Natt-SM 2017

154

 

Torsdag 20/4

22:23

Kapade klubbsidor

3

 

19:31

Stigsnitsling

6

 

18:22

GPS tracking

5

 

11:56

Bästa startklockan?

18

 

Onsdag 19/4


Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng