Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Ser inte skogen för alla hyggen...

Laszlo  2010-08-25 14:28
Antalet anmälningar om avverkningar
har nära nog fördubblats i år jmf med
de senaste åren. Vi kommer att se en
dramatisk ökning av hyggen den
närmsta tiden... Kan detta på något
vis motverkas - eller leder högre priser
på skogsråvara till ökad slutavverkning
utan att vi kan påverka situationen?
http://www.skogsstyrelsen.se/episerv
er4/templates/SNormalPage.aspx?
id=41627

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

2021-01-23 12:49 #74

Inlägget är raderat

2021-01-23 09:21 #73

Inlägget är raderat

Pål Hollender 2010-09-01 23:19 #72
skogsbrukarn>>Det lär ju vara rätt höga odds på att det skulle hända, framförallt med tanke på att Sverige aldrig haft så få öppna ytor som nu.
skogsbrukarn 2010-09-01 22:58 #71
Tävlande H40> Om man dubblar avverkningstakten varje år tar det inte lång tid innan all skog är borta.
Norpan 2010-09-01 17:43 #70
Har man stora skogsbolag som ägare i trakten kan jag förstå att man ibland tror att det avverkas ovanligt mycket. De jobbar ofta så att de hugger ganska mycket i en trakt något år eller två där de engagerat maskiner, timmerbilar osv och har sitt eget utsättningsfolk på plats. Sedan ser man inte mycket av dem i sådär 10-20 år när de är och jobbar i någon annan trakt. Tyvärr var det min klubbs omgivningar som varit ett av Bergviks fokus ett tag nu, men vafan, de krånglar aldrig när man vill arrangera i deras skog och de brukar fråga om vi har något arrangemang på gång där de vet att vi har kartor innan de hugger, så jag ska inte klaga. Och nu lär vi slippa större hyggen härikring de närmaste 10 åren eller så.
Tävlande H40 2010-09-01 16:31 #69
Lazslo >Du inser att till och med SKogsstyrelsen säger att kopplingen mellan antalet anmälda avverkningar och averningstakten är väldigt svag?

Några år med dubblad avverkningstakt kommer du heller inte att märka någon skillnad i skogen av, särskilt inte som det varit väldigt låg några år nu.

Laszlo 2010-09-01 16:22 #68
Tävlande H40>>Introduktionen av
tråden...
Tävlande H40 2010-09-01 15:39 #67
Lazslo, vad är det som är så konstigt att skogsbruket går med vinst? Det är ju därför det utförs, annars hade det inte blviit mycket gjort i skogen.

Skog är kapitalintensiv, någon % avkastning på investerat kapital är vad man kan räkna med.

Vad får du fördubbling av av averkningstakten ifrån?
Laszlo 2010-09-01 13:46 #66
Karraz>>Intressant artikel i DI idag.
Markägare i Skåne som informerar att
hans bolag förutom att betala 12
miljoner till sig själv i arrende genererar
1,5 miljoner i vinst i sin
jordbruksverksamhet och hela 4
miljoner i vinst i skogsavverkningen.
Jag hävdar fortfarande att det är
tveksammt med en fördubbling av
avverkningstakten utan hänsyn till
andra än ägarna av skogen.
Tävlande H40 2010-08-31 22:04 #65
Eller så är det dikesrensning, vilket har fått en uppsving de senaste åren. Dikena kan vara ganska så eftersatta.

Ett tillstånd gäller normalt ett område (ett dikningsföretag).

Ja just det, jag glömde en sak. Efter avverkning kan man få göra skyddsdikning (max 60cm) för att inte marken skall försumpas innan träna kommer upp.
Skogsvandrare 2010-08-31 21:51 #64
Reviderar en gammal karta med väldigt många nya diken. De måste ha väldigt många tillstånd då?
Tävlande H40 2010-08-31 21:15 #63
Nydikning kräver tillstånd. Rensning av diken till gammal nivå kräver ej tillstånd.

Man kan (enligt uppgift) ganska enkelt få tillstånd om myren är av lågt naturvärde.

Att anlägga skogsbilväg över myr med därmed tillhörande dikning är lite av en gråzon, om jag fattat saken rätt.
Skogsvandrare 2010-08-31 21:00 #62
När vi ändå är inne på skogsbruk. Är det tillåtet att dika ut myrar?
Magnus 2010-08-31 13:39 #61
Det är ju lite det som är problemet ur orienteringssynvinkel, den kan se ut precis hur som helst.

Vi måste också se skogen ur ett långt perspektiv, tex så hade halva Halland knappt varit skog idag om man inte planterat igen stora delar för att förhindra jorderision för ca 100 år sedan.

Utan att lägga andra aspekter på det så kan man nog säga att skog som sköts enligt dagens metoder i stort sett är det som de flesta vill springa i för alternativet med oskött skog ger mer sly, vindfällor osv.

Ett annat exempel är det som idag är skog i tex Bergslagen. Det fanns ingen skog där efter järnframställningsepoken.
Så kontentan är att det som idag är skog är föränderligt och har så alltid varit beroende på vad människan behöver från naturen.
Andreas 2010-08-31 13:15 #60
pp>> Det är även många som har tittat på naturreservat (jämför Magnus inlägg tidigare) och tror att det är så en orörd skog ser ut. I själva verket är de flesta av våra naturreservat ofta mycket påverkade av människan.
Andreas 2010-08-31 13:10 #59
LL>> Självklart.
LL 2010-08-31 13:04 #58
Andreas>> Det ser nog ganska annorlunda ut på områden med högre bonitet!
Andreas 2010-08-31 12:51 #57
Magnus>> Fast just den skogen på bilden tror jag egentligen inte är så himla orörd. Här är ett exempel på en annan skog i samma län som faktiskt gör skäl för ordet orörd naturskog, s.k. urskog. http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/amnen/naturvard/naturreservat/harjedalen/hede_urskog/
Där skulle det inte vara helt fel att orientera, eller hur. Det är skillnad på naturskog och naturskog.
pp 2010-08-31 10:45 #56
Magnus>>Kul bild, då fördrar jag ett risigt hygge eller varför inte granplantage. Jag tror att en del i det här forumet åkt omkring i Norrland sett en långsamväxande skog och felaktigt trott att det är så obrukad skog ser ut.
Anders J 2010-08-31 08:25 #55
Jag tycker denna diskusion är lite fel. ALLA orienterare måste ju inse att vi är gäster i markägarnas skog. Om jag ägde mark som en OL-klubb vill rita karta på och att jag samtidigt vet att det kommer bli en massa gnäll när det är dags att avverka. Då skulle inte jag i alla fall vara välvillig till den ritningen. Med god kontakt, och förståelse för markägare kommer hela orienteringsrörelsen längst.
Vi har till och med markägare som flyttat sin slutaverkning 2 år framåt för att vi ville ha en tävling på området först. Ni tjänar ALLTID på att vara ödmjuka i markägarkontakterna.
Magnus 2010-08-31 07:06 #54
Visst ser den orörda naturskogen inbjudande ut för orientering, http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E564A8CE-841E-414A-966C-96F7F38EC719/0/Gale_naturskog.jpg
Karraz 2010-08-30 22:36 #53
Lazslo>>miljardvinster tack vare höga råvarupriser? Visst - flera av skogsbolagen är stora skogsägare själva, men inget är självförsörjande till mer än 30-40% på eget virke. Resten köps på den öppna marknaden, och med höga råvarupriser så säger det sig självt att det blir vinsthämmande snarare än vinstdrivande. Och t ex Södra som är en stor industrikoncern (utöver att vara en skogsägarförening) äger ingen skog - man försörjer sina industrier helt genom virkesköp.

Studier av dagens skogsbruk visar att ungefär 10-15% av det för virkesproduktion tillgängliga virket lämnas kvar i olika hänsynsformer (frivilliga avsättningar, icke inlösta nyckelbiotoper, generell hänsyn vid avverkningar osv). Med en årsavverkning kring 100 miljoner m3 och kanske ett genomsnittligt virkespris á 300 kr/m3 motsvarar det åtminstone 3 miljarder kr i lämnad hänsyn varje år. Det är inte att förkasta, även om det kanske inte nödvändigtvis är koncenterat till att gynna orienteringskartor.
Tävlande H40 2010-08-30 10:16 #52
Och det tas redan hänsyn till de grupper du nämnde, men även om det tas mer och mer hänsyn, så är dessa grupper aldrig nöjda.
Tävlande H40 2010-08-30 10:14 #51
Lazslo >> Nu tror jag du har missat något. Det är inte skogsindustrin som sköter skogen, det är skogsägarna. I söder finns det nästan ingen skog ägd av skogsindustrin.

Den dagens jag gör miljardvinster på min skog, lovar jag att ge bort en orienteringskarta till närmaste klubb, samt hålla den uppdaterad.
Lazslo 2010-08-30 09:52 #50
Hmm>>Min avsikt var inte så dramatisk
som du antar, tror inte att någon vill
lägga ner skogsindustrin. För att
nyansera diskussionen tror jag det
vore klokt att du undersökte
miljardvinsterna som skogsbolagen
gjort, nu när råvarupriserna är höga
och avverkningarna ökar dramatiskt
kommer vinsterna att öka ytterligare,
min lilla, lilla önskan som medborgare är
att bolagen åläggs att ta hänsyn till
friluftslivet, skidåkare, orienterare,
skogsmullar - det borde finnas
utrymme till det!
Skogen 2010-08-30 09:20 #49
Hmm>>Så resonerar jägare också (nästan i alla fall med tanke på alla viltskador), så orienterare är inte unika
Hmm 2010-08-30 09:19 #48
Hmm>>Skogsindustri
Hmm 2010-08-30 09:16 #47
Det finns alltså folk som tycker vi ska stänga ner vår skoindustri för att man ska hålla på med en hobby?
mot 2010-08-29 17:48 #46
LL>>Jag tänker både på hällmarker och annan mager mark, som jag
anser är fin orienteringsterräng. Som tur är lämnas ofta sådan mark
fri från avverkning ändå.
I övrigt anser jag att den totala arealen springbar skog skulle öka
på många områden om man inte brukade dem, eftersom det
åtminstone skulle finnas vissa höjder som behålls fina. Lite är ju
bättre än inget springbart över huvud taget...
Pål Hollender 2010-08-29 11:18 #45
LL>>Det kan ju även vara så att det rör sig om relativt nya reservat och dessa bör inte räknas som obrukade. Den här sporten har nog diverse privata markägare och skogsbolag att tacka för mycket skulle jag gissa på.
LL 2010-08-29 10:03 #44
mot>> De "obrukade" skogar du besökt
ligger antagligen på väldigt mager /
icke-produktiv mark, t ex hällmark. Om
man lämnar produktiv mark obrukad ett
par hundra år så blir det inte speciellt
framkomligt alls.
PS 2010-08-28 00:07 #43
PelleM>> Om ni har mycket tallskog i er trakt så skulle jag föreslå att ni ritar i ett område med mycket halvuppvuxen ungskog. Eftersom det är bolagsskog så antar jag att den är välskött och ganska lättlöpt utan att sikten är så bra att det förstör orienteringsvärdet för mycket. Har ni tur kan ni få tag på gamla flygbilder från tiden när det var kalt så går det nog att fixa bra grundmaterial också.
Tävlande H40 2010-08-27 23:14 #42
Mitt närmsta naturreservat ligger på en orienteringskarta. Sedan Gudrun har det inte gått att springa där över huvud taget. Det är ju såå naturligt med brötar av träd överallt.
Pål Hollender 2010-08-27 22:25 #41
PelleM>>Och varför skulle jag sponsra din klubb? Tycker du borde ta och köpa dig en egen skog som du inte avverkar något i, då kanske du inser att avverkningar kanske inte är så dumma iaf.
PelleM 2010-08-27 22:10 #40
Pål Hollender>> Skönt , då är bara att ringa dej för sponsring till nästa 100tkr investering i klubben,,,,,,,,,,,
Pål Hollender 2010-08-27 22:00 #39

PelleM>>Reinfeldt, Sveriges överlägset mest populäre partiledare menar du? Jo det kan nog stämma! Det är rätt tragiskt hur enkelriktade orienterare verkar vara, hur vore det om ni började se att det finns intressen där man inte springer runt i clownkostym med en karta i handen.


mot>>Jag inventerade diverse reservat i somras och det är helt ärligt den värsta skitskogen jag sett! Till och med Blekinge framstår som en dröm i jämförelse!
KSA 2010-08-27 16:02 #38
PelleM>> Visst så kan det ju bli. Men jag föredrar nog ändå en stor markägare jämfört med 50 små. 50 markägare innebär 50 samtal och även om nästan alla är bra att ha att göra med så kan man ge sig sjutton på att det finns någon vrång rackare eller någon man inte lyckas få tag i. En markägare - ett samtal.
PelleM 2010-08-27 15:09 #37
KSA>>En klubb längre söderut där jag känner en person, hade femtio markägare på en karta. Men det är nmycket bättre , för en avverkning då blir inte särskilt stor. Har man 100ha karta och 50ha huggs ner då,,,,
Nej hellre flera markägare faktiskt, brukar vara mindre problem
PelleM 2010-08-27 15:08 #36
Pål Hollender>>OM man kollar upp då, å beställer grund-mtrl plus rek, å sen ÄNDRAS förutsättningarna. Ska man skylla sig då också ?
Luktar Reinfeldt-tänk,,,,,,
mot 2010-08-27 12:12 #35
Pål Hollender>>Jag räknar mig inte som stadsbo och jag tycker
obrukade skogar är finare än brukade som det ser ut idag.
Det är klart att det blir grönare och tätare med det blir en härlig
variation. Kan tänka mig att det längre söderut blir en annan sak,
men norr om dalälven blir skogen fantastiskt vacker om den får
sköta sig själv:)
1

Senast kommenterat

Lördag 19/6

21:28

-Arrangemangsreklam-

747

 

Fredag 18/6

20:14

Silly Season 2021

331

 

Torsdag 17/6

13:03

Jukola 2021

47

 

Onsdag 16/6

20:35

Jobb för orienterare

176

 

Söndag 13/6

23:50

VM 2021 i Tjeckien

171

 

22:14

Sommartävlingar 2021

85

 

Fredag 11/6
Lördag 5/6
Fredag 4/6

17:28

digital preO

6

 

Onsdag 2/6

19:30

Är SOFT för stort

24

 

Torsdag 27/5
Onsdag 26/5

20:00

Jukola 2011

187

 

Måndag 24/5

06:59

U-10-mila.

178

 

Fredag 21/5

19:12

GPS-klocka

184

 

Torsdag 20/5
Onsdag 19/5

20:41

Sprint-EM 2021

246

 

Måndag 17/5

00:04

Männens revir

1542

 

Söndag 16/5

17:55

Eventor nere igen...

371

 

Onsdag 12/5

08:29

Bästa startklockan?

36

 

Tisdag 11/5
Lördag 8/5

14:25

VJ Supra Spike

5

 

Torsdag 6/5

17:04

10Mila 2021

176

 

15:55

Bilbo B!

34

 

Onsdag 5/5
Måndag 3/5

21:24

Svartnatta

220

 

Söndag 2/5

21:30

SM LÖV

4

 

08:21

EM Truppen ?

48

 

Lördag 1/5
Fredag 30/4

13:28

Är detta ok ?

19

 

08:16

O-ringenmannen död

3

 

Torsdag 29/4
Måndag 26/4
Fredag 23/4

07:30

RÄDDA DINA PENGAR

325

 

Torsdag 22/4

22:02

O-ringen 2020

973

 

Tisdag 20/4
Söndag 18/4

23:02

Små klubbars relevans

126

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng