Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Vårdatumstoppet

Nyfiken på regler  2022-04-17 14:47
Var inne på SOFTs hemsida och försökte hitta info om vårdatumstoppet. Hittade inte jättemycket, men en länk till Almänna råd 1996:4. Länken var bruten och jag lyckas inte hitta dokumentet på Naturvårdsverkets sida när jag söker där.

Däremot hittade jag en förteckning över gällande almänna råd, https://www.naturvardsverket.se/globalassets/nfs/forteckningar/nfs-2022-forteckning.pdf, och där finns inte 1996:4 omnämnd. Har den utgått? Vad gäller istället? Någon här som vet?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Navigator 2022-06-20 21:10 #40
Från SOFT styrelseprotokoll i april "SOFT har tilldelats ett projektstöd från Naturvårdsverket för att informera om den nya vägledningen för arrangemang i naturen. Bidraget på 550 000 kr baseras på information om allemansrätten. Projektet startade 1/3 2022 och pågår till den 15/2 2023."
2022-05-05 07:31 #38

Inlägget är raderat

Myran. 2022-04-20 23:27 #37
Som en passus till det jag skrev nyss så blir det ofta många timmar ute i terrängen där jag tar en pratstund med markägare och jägare. Tar man sig den tiden så öppnar det upp kommunikationen
och skapar ett förtroende över tid.

Jag brukar vara noga och givmild att dela med mig av uppdaterade kartor också.
Alltså oftast efter ett arrangemang ☺️
Myran. 2022-04-20 23:07 #36
Andreas är på rätt spår, den tolkningen stämmer med min bild av den första SOFT-infon "nya vägledningen för arrangemang".

Tänker att man ska vara offensiv att nykartera, upprätta långsiktiga avtal med markägare, jakträttsinnehavare och andra intressenter. Tidsfaktorn är viktig i planeringen. Med lång framförhållning är det enklare att hitta datum som vi får tillgång till arrangemang på nya områden.

Marker /fastigheter byter ägare och det har vi fått erfara hur viktigt det är att vara på tårna med försäljningar och ägarskiften. Samma här ju tidigare man vet förändringen desto större chans att uppnå samförstånd. GDPR är ett hinder med att hålla ajour med fastighetsägarna. Hur löser ni det ute i klubbarna?

Vi har en genväg med Lantmäteriet men har alla det?
Hur kan vi vi få hjälp centralt via SOFT?
Tystnad 2022-04-20 22:42 #35

Svar till inlägg av ml, 2022-04-20 22:24:

Tror man gjort sig av med alla baktalade kommunikatörer. De hade behövts nu.
ml 2022-04-20 22:24 #34
Jag fick ett långt informationsmail från SOFT idag. Jag saknade dock information om denna viktiga händelse. Dvs att 1996:4 inte längre existerar.
Andreas Oxenstierna 2022-04-20 06:46 #33
Min tolkning är att de kommande Allmänna råden stärker Allemansrätten. För normala tävlingar gäller allemansrätten från första till sista kontrollen. Vi får sätta ut kontroller utan markägarens tillstånd - även om man givetvis undviker detta i de allra flesta fall. Jakt är ingen rättighet oavsett vad de betalar - jakt inskränker/upphäver aldrig allemansrätten. Jordbruk och rennäring inskränker allemansrätten.
Orkaloggain 2022-04-19 21:04 #32

Svar till inlägg av FF, 2022-04-19 19:29:

Word!

Men hur många är "lokala" markägare? Hur många jakträttigheter säljs iväg? Samebyarna är ytterligare en aktör. Vilka mer är det?
FF 2022-04-19 19:29 #31

Svar till inlägg av Orkaloggain, 2022-04-19 18:27:

Att bara äga skog uti tomma intet är nog få som trivs med. De flesta vill nog ha en levande bygd också, med föreningsliv och serviceinrättningar. Det har varit sådan j-a fokus på marknad senaste decennierna att folk rutinmässigt glömt bort grundläggande mänskliga behov. Dags att hitta tillbaka
Orkaloggain 2022-04-19 18:27 #30

Svar till inlägg av TF, 2022-04-19 11:06:

Jag tror vi får det betydligt jobbigare. Nästan inga av "rättighetsinnehavarna" har något intresse av att lägga (gratis) tid på att komma överens med idrottsklubbar. Kommuner är nog som du säger de enda som är "enkla".
Och 2022-04-19 12:35 #29

Svar till inlägg av TF, 2022-04-19 11:06:

har man anställt en högprofileranade kommunekolog så kan man fetglömma orientering.
TF 2022-04-19 11:06 #28

Svar till inlägg av 08, 2022-04-19 07:10:

Jag läser det som att möjligheterna nu finns för en klubb att dialogisera direkt och, om man kommer överens, arrangera utan att distriktet centralt ”förbjuder” arrangemanget. Kommunägd mark, främst friluftsområden, kan i många fall säkert gå att nyttja om fler kommuner har samma inställning som min hemkommun.
Kjell A 2022-04-19 08:34 #27

Svar till inlägg av Går verkstan knackigt?, 2022-04-19 00:00:

På vilket sätt var den undermålig?
08 2022-04-19 07:10 #26

Svar till inlägg av TF, 2022-04-18 22:52:

Jag blir fundersam över innebörden i att ha dialog med rättighetsinnehavarna. Jaktlagens medlemmar som betalar 100-tusentals kronor om året för jakträtten nära Storstockholm. Det har ju generellt inte varit så bra dialog hittills, hur ska det bli nu om deras rättigheter stärkts?
Går verkstan knackigt? 2022-04-19 00:00 #25

Svar till inlägg av hahaha, 2022-04-18 15:13:

Balans är väl vad det handlar om i all miljölagstiftning. I dessa fall balans mellan miljö och arbetstillfällen. Eller menar du att vi ska göra som i Ryssland och Kina, skita fullständigt i de som drabbas? Kallak är jag för dåligt inläst på , men när det gäller Cementa var väl det stora problemet att de närmast har monopol, vilket aldrig brukar bli bra. Man kunde tillåta sig att göra en undermålig MKB eftersom man insåg att det skulle bli omöjligt att stoppa en stor del av alla byggen i Sverige, Med sund konkurrens hade detta aldrig hänt.
B 2022-04-18 22:55 #24

Svar till inlägg av TF, 2022-04-18 22:52:

Ja, men det beror väl då på hur goda argument man har när
"...högre krav på dialog och samverkan med markägare och rättighetsinnehavare"
skall omsättas i praktiken där också.
TF 2022-04-18 22:52 #23
Då kanske Stockholms orienterare får vara i skogen även från mitten av maj - mitten av juli? Stockholms Orienteringsförbund har en väldigt nitisk viltansvarig som, så jag förstått det, för några år sedan såg till att Sommarserien (en träningsserie under maj-augusti bara fick arrangeras från mitten av juli och några år senare stoppade Luffarligan (veteran-OL) från att arrangeras i maj och juni samtidigt som granndistrikten kör motsvarande under maj och juni. Årets förslag var att den mer än 50-åriga traditionen med ett tältläger för ungdomarna i slutet av maj skulle stoppas p.g.a. vårdatumstoppet. Det som framkommit om de nya skrivningarna ger hopp för Stockholms orienterare att få vara i skogen under arrangerade former då den är som vackrast.
Zerbembasqwibo 2022-04-18 22:34 #22

Svar till inlägg av Eje Andersson, 2022-04-18 21:09:

Tack för informationen.

"...högre krav på dialog och samverkan med markägare och rättighetsinnehavare" tolkar jag som att same(bya)rnas rättigheter ytterligare stärks.

Eje Andersson 2022-04-18 21:09 #21
Bakgrundsinformation
Under 2019 tog Svenskt friluftsliv upp en dialog med Naturvårdsverket om behovet av översyn av Allmänna råd 1996;4. Detta med anledning av ändrade förutsättningar och olika tillämpningar. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta med översynen av de Allmänna råden 1996:4 under ledning av Naturvårdsverket. Olika intressenter har deltagit i en referensgrupp för att ta fram ett förslag till ny vägledning.Från SOFT:s sida har Joacim Ingelsson deltagit, övriga deltagare har varit representanter från Svenska jägareförbundet, LRF, Länsstyrelsen, Samernas riksförbund, Svenskt friluftsliv m fl. För att stärka upp SOFT:s agerande gjordes en omfattande förarbete för att vara väl förberedd inför arbetet i referensgruppen. Enligt uppgift från Naturvårdsverket så har man varit väldigt nöjd med referensgruppens konstruktiva arbete.
Läget nu:
Naturvårdsverket har nu tagit beslut om ny "Vägledning för arrangemang i naturen " samtidigt som Allmänna råd 1996:4 avvecklas. Enligt uppgift från Naturvårdsverket kommer den nya vägledningen att vara tillgänglig i slutet av april. Joacim har redan fått möjlighet att informera ett antal distrikt om vad som nu kommer att gälla. En större utbildningsinsats är att vänta under ledning av Joacim. Glädjande är också att SOFT har beviljas medel för att genomföra nödvändiga utbildningsaktiviteter.
Frågan är nu vad den nya vägledningen betyda för orienteringsrörelsen?
Det som kan utläsas är att frihetsgraderna ökas men med ett ökat egenansvar som i sin tur ställer högre krav på kompetens och högre krav på dialog och samverkan med markägare och rättighetsinnehavare. Som en följd av den nya vägledningen kommer också flera av SOFT:s stöddokument att behöva revideras.
hahaha 2022-04-18 15:13 #20

Svar till inlägg av Går verkstan knackigt?, 2022-04-18 13:50:

I alla dessa fall har politikerna kört över länsstyrelsen. Politikerna har kört över sin egen lagstiftning när de sett konsekvenserna. Med färre pratkvarnar hade man kanske analyserat konsekvenserna innan man röstat fram lagarna.
Andreas Oxenstierna 2022-04-18 14:27 #19

Svar till inlägg av Ett förfall, 2022-04-18 13:15:

Det var "chefen" på LST Skåne som gav direktiv till underlydande tjänstemän att orienteringstävlingar skulle hanteras enligt Miljöbalken m.m. Reglerna är absolut inte "maskintolkningsbara". Dvs konstruktiv dialog med LST är helt nödvändig om de övertolkar, enligt vår mening, regelverket. Skånes OF har haft ett flertal möten med LST och ett med landshövdingen vilket lett till att vår relation är mycket bättre idag (och den besvärliga chefen arbetar i ett annat län numera). LST Skåne tom sponsrar HittaUt Skåne för dess positiva effekter.
Går verkstan knackigt? 2022-04-18 13:50 #18

Svar till inlägg av Verkstan går knackigt när pratkvarnarna mal på, 2022-04-18 08:18:

Eeeh, jag vet inte varifrån du hämtar dina nyheter, men i mitt flöde har regeringen godkänt fortsatt cementuttag på Gotland trots att lagen säger nej samt godkänt Kallakgruvan trots stora protester och skogsnäringen går väl på högvarv?
Ett förfall 2022-04-18 13:15 #17

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2022-04-18 11:48:

Det där med bäst i klassen och gynna oss tror jag inte mycket på. Länsstyrelsens tjänstemän läser regelverket och följer det. Alla ska behandlas lika. Du kan ha betett dig som en gris tidigare men regelverket förbjuder tjänstemannen att väga in sånt. Du kan lika gärna ersätta hela länsstyrelsen med maskinavläsning av regler. Förr fanns vettiga tjänstemän där som vägde in andra och bredare faktorer men det är en svunnen tid. Det där borde väl du som är från skåne känna till?
Andreas Oxenstierna 2022-04-18 11:48 #16
De nya Allmänna råden kommer att gälla för alla organiserade aktiviteter i naturen (dvs utanför detaljplan). Eftersom vi är "bäst i klassen" bör detta gynna oss långsiktigt.
Ledare 2022-04-18 11:33 #15

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2022-04-18 10:45:

En annan aspekt som är intressant är att andra idrotter inte alls diskuterar detta. Har en dotter som tävlat lite i mtb och där finns inget vårdatumstopp. Tävlingarna går ibland på väldigt ensliga platser där vi inte får arrangera orienteringstävlingar...
http://www.swecyclingonline.se/
Andreas Oxenstierna 2022-04-18 10:45 #14
OBS att detta är inte officiellt innan Naturvårdsverket publicerat de nya Allmänna råden - därav frånvaron av officiell SOFT-info. Så nu är vi i ett limbo...
Och om jag förstår korrekt måste klubbar som vill arrangera ex i maj säkerställa att djurlivet inte störs mer än normalt - så det är definitivt inte fritt fram. Min gissning är att "året om" enbart kan gälla i mycket väl frekventerade strövområden.
Ledare 2022-04-18 09:34 #13

Svar till inlägg av Andreas Oxenstierna , 2022-04-18 09:19:

Måste helt ha missat denna info från SOFT, men jättebra om det från nu möjliggör orienteringstävlingar hela året. De flesta tävlingar (tyvärr) går ju inte i vildmarksterräng längre.
Andreas Oxenstierna 2022-04-18 09:19 #12
Märkligt att upphäva innan de har publicerat de nya allmänna råden... Enligt Joacim Ingelssons dragning för Skåne, Blekinge och Småland och min förståelse försvinner den strikta zonindelningen AKA vårdatumstoppet. Istället kan vi arrangera tävlingar i princip året om i områden där naturen tål detta, ex. tätortsnära strövområden. Men kanske måste sluta något tidigare i april/maj i djurkänsliga områden. Miljöbalken (som LST Skåne ville applicera för allt > 150 deltagare) är enbart tillämplig på de största tävlingarna typ 10-mila. Min förståelse /förhoppning är att det blir mycket mer eget ansvar och mindre byråkrati med LST. I Skåne har vi enbart informerat LST om våra tävlingar de senaste åren, utan att ens få något svar. Jag hoppas Naturvårdsverket publicerar de nya Allmänna råden snart så vi får något mer klarhet.
Verkstan går knackigt när pratkvarnarna mal på 2022-04-18 08:18 #11
Cement, skog och mineraler ska i fortsättningen handlas utifrån. Det har vår rikstad bestämt. Antagligen vet inte vår lagstiftande församling vad man själv beslutat men det vet naturvårdsverket och länsstyrelserna. Vad jag vet är det fritt fram för orientering i Ryssland och Kina.
Annica 2022-04-18 07:40 #10
Vad jag förstår kommer det finnas en vägledning istället från naturvårdsmärket. Exakt r den publiceras, vad den heter och innehåller vet jag dock inte. Men den har varit uppe på tävlingsledarkonferensen i höstas, då under remiss.
Seriöst 2022-04-17 22:35 #9
Seriöst 2022-04-17 22:34 #8
Så denna sida är alltså helt ogiltig längre? Eller vem ska vi annars komma överens om kring vårdatum? Varje lst skrev Bortkörds. Ska vi alltså administrera ihjäl oss (och lst) men inte bara samråd utan massa tjafsande om datum? Skåne hade väl nån rabiat lst som redan bråkat i nåt år eller?
Google min vän 2022-04-17 22:31 #7
Naturvårdsverket har upphävt den 2022-04-17 22:30 #6
Naturvårdsverkets författningssamling
ISSN 1403-8234 Beställningsnummer 15822-1
1
NFS 2022:1
Utkom från trycket
den 14 mars 2022
Upphävande av Naturvårdsverkets allmänna råd
om orientering och andra friluftsarrangemang;
beslutat den 3 mars 2022.
Naturvårdsverket upphäver Naturvårdsverkets allmänna råd om orientering och
andra friluftsarrangemang (AR 96:4).
__________
Naturvårdsverket
BJÖRN RISINGER
Ingela Hiltula
(Samhällsavdelningen)

https://www.naturvardsverket.se/lagar-och-regler/foreskrifter-och-allmanna-rad/1996/ar-964/
Bortkörds 2022-04-17 22:20 #5
Om jag fattat rätt så är vårdatumstoppet borttaget. Nu stoppas tävlandet på andra grunder. Ex fåglarnas ankomst. Tror det kan bli riktigt tufft framöver. Kan bli mycket olika bedömningar från olika länsstyrelser.
ml 2022-04-17 21:56 #4
Det här var ju lite intressant. Jag försökte också hitta dessa styrande allmänna råd, men de verkar borttagna/utgångna. Vi kan ju knappast ha vårdatumstoppet om det inte finns bestämmelser om det från myndigheterna. Orientering, trailrunning, mtb och annat friluftsliv måste ju ha ett (gemensamt) reglemente att förhålla sig till.
Påskharen 2022-04-17 18:02 #3
Har för mig den är under omarbetning...?
Nyfiken på regler 2022-04-17 17:57 #2

Svar till inlägg av Finns här, 2022-04-17 16:36:

Det var exakt den sidan jag var på. Länken till 1996:4 fungerar inte, därav mitt fundering.
1

Senast kommenterat

Tisdag 6/12

13:12

Flytt tiomila

70

 

08:02

Nattstafett för damer

375

 

Måndag 5/12

16:54

Kanpas kompass

14

 

10:09

Silly Season 2023

139

 

Lördag 3/12
Fredag 2/12

18:41

Livelox feedback

213

 

Måndag 28/11

08:17

Tiomila 2023

28

 

Lördag 26/11

07:38

Återkommande gubbvad

16

 

Fredag 25/11
Onsdag 23/11

12:24

-Arrangemangsreklam-

844

 

Måndag 21/11
Fredag 18/11

14:00

Stressfraktur

3

 

10:20

Eventor nere igen...

797

 

Onsdag 16/11

11:28

EMIT -team

9

 

Tisdag 15/11
Måndag 14/11
Lördag 12/11
Torsdag 10/11
Onsdag 9/11
Tisdag 8/11

22:17

JWOC 2022

24

 

12:22

Kullamannen

28

 

Söndag 6/11
Torsdag 3/11
Onsdag 2/11

12:49

Enkäten sågas

96

 

Tisdag 1/11
Måndag 31/10
Söndag 30/10

21:18

Norsk nattløp.

0

 

Fredag 28/10

10:56

25-manna 2022

449

 

Torsdag 27/10

23:00

Dusch på TC

125

 

Onsdag 26/10
Tisdag 25/10

18:07

Swedish League 2022

135

 

Måndag 24/10
Lördag 22/10
Onsdag 19/10

09:17

reflexbanor.com

11

 

Torsdag 13/10

09:22

Smålandskavlen

430

 

Måndag 10/10

19:35

Lupp

35

 

Fredag 7/10
Onsdag 5/10

22:10

VM Schweiz

71

 

Måndag 3/10
Lördag 24/9

23:27

Sm medel/stafett

115

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng