Visa inloggningsformulär
Eftersnack  

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Henrik Boström 2017-12-30 12:32 #13165

Svar till inlägg av Thomas Kampf, 2017-12-30 09:00:

Jag för gärna dialogen med dig öga mot öga. Det står dig sedan fritt att citera det mötet här, men forument att nå samsyn är inte här. Det är det personliga mötet.
ml 2017-12-30 12:04 #13164

Svar till inlägg av Business?, 2017-12-30 11:39:

Noterar att det även finns ett AB med anknytning till kartproduktion och föreningen. Ideellt?
Business? 2017-12-30 11:39 #13163

Svar till inlägg av O-ringen, 2017-12-30 10:10:

Ingen ungdomsförening direkt, Upsala IF. Kollade eventor, 5 medlemmar har deltagit i tävlingar under året, en i D40, övriga fyra i H70+. Två medlemmar gjorde fler än tio starter.

Kan en förening hålla ett attraktivt område ändå?

O-ringen 2017-12-30 10:10 #13162
Hur vanligt är det att orienteringsklubbar i trakten väljer att stå utanför O-ringen?
Thomas Kampf 2017-12-30 09:00 #13161

Svar till inlägg av Henrik Boström, 2017-12-29 21:14:

Det är riktigt att jag avgått som ledamot både i Upsala IF och Uppsala OL-allians styrelser, inte av protest men för att kunna tackla denna konflikt i en friare roll.

Henrik, Upsala IF har väntat i över 2 år på respons och dialog om möjligheterna till en etapp i norra Lunsen. I avvaktan på det har vi i vår 3-årsplan planerat arrangemang och därtill kartprojekt där 13 km2 i norra Lunsen ingår. Planen är beslutad i vårt kartråd och förankrad i kommun och ligger till underlag för vårt kartbidrag. Att konstruktivt träffas för dialog, efter att O-ringen AB utan vår vetskap redan beslutat om 2 etapper i en annan del av skogen, träffat avtal med markägare där ni lovat att inte utnyttja skogen för arrangemang fram till 2020, hotat med att rita en egen karta och meddelat att skogen ska avlysas 31 månader innan tävling, saknar förutsättningar för ett lyckat utfall.

Att O-ringen AB, som en kommersiell aktör med stora resurser, sätter en liten ideell förening under så stor press inför ett eventuellt möte måste var och en reflektera över, nästa gång kan det vara någon annan förening som inte har valt att sluta avtal som arrangörsförening ändå blir överkörd utan något större stöd vare sig från förbund, andra föreningar eller enskilda. Allt enligt konstens alla regler.
ml 2017-12-30 06:49 #13160

Svar till inlägg av PS, 2017-12-29 21:58:

Tror inte SOFT har så mycket att säga till om gällande upphovsrätt til OL-kartor. När kan det betecknas som ett nytt verk? Två konstnärer som målar av samma äpple gör två olika verk.

https://lagen.nu/1960:729
PS 2017-12-29 23:51 #13159

Svar till inlägg av Myran, 2017-12-29 23:30:

Jag gillar alprosor mer än tulpaner ;-)
Myran 2017-12-29 23:30 #13158

Svar till inlägg av PS, 2017-12-29 23:14:

Helt otroligt vilken världsbild du besitter...
PS 2017-12-29 23:14 #13157
Skriver här för att inte sabba kartnormstråden helt :-)
Apropå Doggerland så visar det vilka enorma förändringar som kan ske alldeles oavsett om människan påverkar eller ej. De största förändringarna som har med inlandsisen att göra har förvisso redan skett men att vi har erodering i Skåne är nog än så länge till största delen ett resultat av detta. Sedan är det stor risk att det har och kommer att förvärras av faktorer som vi står för.
Vad beträffar Holland så har jag redan sett allt som jag tycker mig behöva se där. Jag har mellanlandat där och bytt plan ;-)
PS 2017-12-29 21:58 #13156

Svar till inlägg av Uppdateraren, 2017-12-29 21:36:

Nej, men det var väl ganska länge sedan generalstaben hade ensamrätt på att framställa kartor och sedan dess vet jag inte om möjligen kartverket hade sådan ensamrätt men det har de ju som bekant inte längre. Vad beträffar sjökort så fanns det ju ensamrätt ganska länge (sjöfartsverket?) vilket var väldigt omdiskuterat eftersom det var båtar som gick på grund på ställen där grunden inte fanns med på sjökorten trots att man kunde bevisa att de var kända av ansvarig myndighet. Vi ska nog vara glada att vem som helst får ta fram kartor. Det SOFT kan ha kontroll över är väl främst hur kartor får tas fram och användas av deras medlemmar dvs klubbarna.
Uppdateraren 2017-12-29 21:36 #13155

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-29 20:23:

Nej, den riktlinjen har funnits sedan riktlinjerna infördes för länge sedan och troligen tidigare än så. Ingen har juridisk ensamrätt till att avbilda ett område, det står med all säkerhet i Sveriges rikes lag. PS kanske kan kolla upp vilken paragraf? :-)
Surfer 2017-12-29 21:16 #13154

Svar till inlägg av 08, 2017-12-29 16:40:

Du missade att det bara gällde om den befintliga kartan inte uppdaterats på fem år. Kartan i fråga uppdateras mer frekvent än så.
Henrik Boström 2017-12-29 21:14 #13153

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-29 20:26:

Då Thomas har avgått från UIF:s styrelse i protest mot deras hanterng av frågan antar jag att han representerar sig själv. O-Ringen AB för naturligtvis den officiella dialogen med UIF:s styrelse (och inte med Thomas eller här). Första mötet är som tidigare sagts bokat till januari.

Thomas, du välkommen att komma till vårt kontor eller att ringa. Du har blivit inbjuden tidigare i denna fråga (men avböjt) och här kommer ytterligare en öppen inbjudan. Jag för ingen debatt här.
Zerbembasqwibo 2017-12-29 20:26 #13152

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-29 20:23:

UIF och O-ringen, menar jag. Vi får inte blanda ihop person och klubb/företag. De är ju "bara" representanter för varsin organisation och har väl beslut och policys att följa.
Zerbembasqwibo 2017-12-29 20:23 #13151
Låter som att Thomas o Henrik får prats vid IRL innan de tar det vidare här.

Och den där sidan som länkades till har nyligen uppdaterats, skrev uppdateraren själv, vad nytt infördes? Inte den delen om att en annan klubb kan ta fram eget underlag, hoppas jag.
Z'quito 2017-12-29 20:04 #13150

Svar till inlägg av lösning, 2017-12-29 19:48:

Fy. Fan.
lösning 2017-12-29 19:48 #13149
Verkar lite tjabbigt där i uppsala, rätt tråkigt orientering i lunsen också, i varje fall rätt enahanda, hur som helst platt och dant överallt. Varför inte flytta till Småland 2020? Var ju på g redan 2016.
Thomas Kampf 2017-12-29 18:51 #13148

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-29 15:37:

Jodå, den 2/10 2015 meddelade jag mina skäl till förkastande av det ursprungliga förslaget, som togs fram utan vår medverkan, och presenterade en lösning vi borde kunna enas kring. Vårt förslag med gångavstånd till en etapp i norra Lunsen, presenterades av O-ringen AB i ett stiligt koncept med gångvägar och pontonbro över Fyrisån inritade. Att detta koncept sedan förkastades utan dialog med Upsala IF kan bara Henrik Boström svara på, vi har ju som bekant ännu inte träffats.
Henrik Boström 2017-12-29 17:15 #13147
O-Ringen AB har inte beslutat om koncept för 2020 än. Det görs under Q1 då alla bitar har fallit på plats. En del som återstår är att, för första gången (!), träffa UIF:s styrelse och diskutera nyttjanderätt av deras karta. För mig att föregå denna dialog här innan det vore taktlöst. Det är dock riktigt att vi kommer erbjuda revidering av kartan till nivå 1 som kompensation för nyttjanderätten, precis som vi gjort tidigare år när existerande karta inte har ägts av en funktionärsförening.
08 2017-12-29 16:40 #13146

Svar till inlägg av Thomas Kampf, 2017-12-29 14:45:

Utdrag från samma dokument;

"En annan förening kan alltid ta fram eget grundmaterial och rita en karta"

"Nuvarande kartägare behåller rätten till området, men ny förening som önskar uppdatera kartan genom nyritning eller revidering får gratis utnyttjanderätt till den nya kartan för ett enskilt tillfälle eller längre tid."

http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/Atttaframenkarta/rattentillettkartomrade/

PS 2017-12-29 16:34 #13145

Svar till inlägg av PS, 2017-12-29 16:32:

I nedanstående resonemang förutsätter jag alltså att Upsala IF fortfarande är en mångsektionförening med i grunden gemensam ekonomi. Det vet jag inget om men för det hypotetiska resonemanget är det ett intressant antagande.
PS 2017-12-29 16:32 #13144

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-12-29 15:35:

Det har inte med saken att göra. Det jag ifrågasätter är om man ska ha exklusiv rätt till orienteringskartor över ett område även om man inte bedriver verksamhet i det. Nu vet jag att Upsala IF åtminstone arrangerar Naturpass men jag menar rent principiellt. Antag, rent hypotetiskt, att orienteringsverksamheten dör ut helt i Upsala IF men att klubben ändå anser det lönsamt fortsätta vara medlemmar i SOFT och emellanåt hyra in en kartritare för att hjälpligt uppdatera kartorna. Vore det även då rimligt att de fick behålla den exklusiva rätten till området?
Zerbembasqwibo 2017-12-29 15:37 #13143

Svar till inlägg av Thomas Kampf, 2017-12-29 14:45:

Ville inte Upsala IF ha O-ringen i Lunsen? Vad ville UIF som inte O-ringen kunde acceptera?
Zerbembasqwibo 2017-12-29 15:35 #13142

Svar till inlägg av PS, 2017-12-29 12:29:

Vad är det för konstigt med det? En del klubbar arrangerar löplopp för att finansiera orienteringsverksamhet.
Thomas Kampf 2017-12-29 14:45 #13141

Svar till inlägg av Fråga, 2017-12-29 14:02:

Problemet är att O-ringen AB beslutat om 2 etapper i Lunsen och träffat avtal med markägare utan vår medverkan. 2015 erbjöd Upsala IF möjlighet till tävlingsområde i norra delen av Lunsen vilket vi sedan dess försökt få dialog om utan resultat.

Se text i dokumentet ”Rätten till ett kartområde”
• Tävlingsverksamhet på en karta över ett registrerat område beslutas av kartägande förening i samråd med OF.

Om det här är att hantera kartfrågor efter konstens alla regler har vi nog inte samma uppfattning Henrik och jag, historien lär ge svar.
PS 2017-12-29 14:38 #13140

Svar till inlägg av Fråga, 2017-12-29 14:02:

Är det så det fungerar då?
Fråga 2017-12-29 14:02 #13139

Svar till inlägg av Thomas Kampf, 2017-12-29 12:44:

Men är det inte bra om O-ringen uppdaterar er karta gratis och ni fortsatt får rätten till den efter tävlingen? Eller vad är problemet?
Henrik Boström 2017-12-29 14:01 #13138
O-Ringen AB kommer att hantera kartfrågor 2020, som alla andra år, dvs enligt konstens alla regler.
madcap 2017-12-29 13:50 #13137

Svar till inlägg av Thomas Kampf, 2017-12-29 12:44:

Se där, man lär sig något nytt varje dag!

Som jag skrev tidigare så tror jag att O-Ringen AB helst jobbar i samförstånd med de som berörs och hoppas att ni i Uppsala kommer överens om vilka områden som ska.användas så att jag och alla andra potentiella deltagare får bästa möjliga upplevelse när vi gästar er om ett par år. Vilka områden som passar bäst har jag dålig koll på då jag sprungit väldigt lite i Uppsala med omnejd.
Thomas Kampf 2017-12-29 12:44 #13136

Svar till inlägg av madcap, 2017-12-27 16:06:

Sidan: http://www.svenskorientering.se/Arrangera/kartfragor/Atttaframenkarta/rattentillettkartomrade/ + länkar förklarar SOFT:s syn hur vi ska förhålla oss till varandra när det gäller arrangemang och karträtt. Om nu O-ringen AB inte följer dessa regler och rekommendationer kan det tyvärr stå som modell även för andra arrangemang.
PS 2017-12-29 12:29 #13135

Svar till inlägg av 1981, 2017-12-29 07:46:

För att återgå till fallet Lunsen så uppdateras väl det området löpande så just det kriteriet kan knappast användas för att ta över kartan men jag kan inte låta bli att fundera på hur det egentligen är mrd Upsala IF. Har de någon orienteringsversamhet att tala om på denna karta. Det känns ju lite konstigt om kartägarskapet bara är en finansiering av annan verksamhet genom att ta betalt av andra föreningar som bedriver verksamhet i området.
Uppdateraren 2017-12-29 11:42 #13134

Svar till inlägg av orienterare, 2017-12-29 09:03:

Det var bara ett konstaterande. Innehållet på den sida du länkade till uppdaterades något efter att du länkade dit. Även ett antal undersidor uppdaterades med information samtidigt.
orienterare 2017-12-29 09:03 #13133

Svar till inlägg av Uppdateraren, 2017-12-28 21:33:

Jag hittade sidan via menyerna på SOFT:s hemsida. Var finns den uppdaterade sidan?
1981 2017-12-29 07:46 #13132

Svar till inlägg av orienterare, 2017-12-28 20:19:

Ang. det juridiska står följande:
”Ingen förening har juridisk ensamrätt till att rita på ett område eller hindra någon annan att rita en karta över ett område.”

Tvärtom beskrivs det som aktuellt när nuvarande kartägare:
”[...] inte kan, vill eller har råd att uppdatera befintlig karta, eller ställer orimliga krav på hur befintlig karta får användas.”
Uppdateraren 2017-12-28 21:33 #13131

Svar till inlägg av orienterare, 2017-12-28 20:19:

Sidan med tillhörande undersidor är uppdaterade.
orienterare 2017-12-28 20:19 #13130
PS 2017-12-28 20:04 #13129

Svar till inlägg av madcap, 2017-12-28 19:40:

Det är som sagt väldigt gamla överenskommelser så jag vet inte om de har formaliserats och finns tillgängliga. Om vi slutar att följa dem helt så skulle vi möjligen få bättre kartor på sina håll i landet men också ett visst mått av kaos. Senast jag såg dem i ett dokument så tror jag att de sa att för att en klubb skulle behålla rätten till ett område så skulle man revidera kartan minst vart femte år och göra en rejäl omritning minst vart 10:e år. Hur aktuella de reglerna är nu kan ju diskuteras men om några år borde man nog kunna kräva att det inte får finnas några stora skevheter i kartan. I praktiken skulle det nog innebära att kartan bland annat måste vara omritad med laserskannat material. Det finns säkert kartor som klarar kravet ändå men speciellt många är det nog inte.
madcap 2017-12-28 19:40 #13128

Svar till inlägg av PS, 2017-12-27 18:48:

Var finns de reglerna?
1981 2017-12-27 21:22 #13127

Svar till inlägg av PS, 2017-12-27 18:48:

Nej.
PS 2017-12-27 18:52 #13126

Svar till inlägg av madcap, 2017-12-27 16:06:

Är Upsala IF medarrangör då?
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng