Visa inloggningsformulär
Eftersnack  

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Zerbembasqwibo 2017-08-07 14:41 #12398

Svar till inlägg av Magnus H, 2017-08-07 11:13:

Tack, välfylld sida! Hittade inte det jag sökte med 2 minuters letande, men säkert finns väl definitionerna någonstans. Hittar nån det så säg till. Magnus H kanske också behöver fräscha upp minnet? ;)

Men jag hittade detta med två klick:

"Det totala virkesförrådet i Sverige har ökat kraftig sedan 1920-talet, då Riksskogstaxeringen startade och de första säkra uppgifterna om landets skogar blev tillgängliga. Vid mitten av 1920-talet uppgick det totala virkesförrådet till 1658 miljoner m³sk (skogskubikmeter) för att idag uppgå till 3490 miljoner m³sk. Det motsvarar en ökning med 206 procent.
I Sverige finns det 28,3 miljoner hektar skogsmark varav 23,6 miljoner är produktiv skogsmarkOmräknat till torrsubstans (TS), en viktig uppgift i klimatrapporteringssammanhang, uppgår mängden torrsubstans på all mark 2632 miljoner ton TS.

I Sveriges skogar finns mest gran och tall, vilket är naturligt eftersom nästan hela landet ligger inom den boreala regionen. Fram till 1970-talet ökade volymen av framförallt gran. Därefter har volymen tall, gran och lövträd ökat. Ökningen av gran avtog något på grund av stormarna 2005 och 2007 men har nu återhämtat sig."

Vad jag förstår så säger man här korrekt att virkesförrådet är stort, det som brukar uttryckas som "vi ha mer skog än nånsin"?

Vad jag förstår så ökar gran mest, eller? Och det var stormarna som gjorde att löv ökade, inte nån som skogsbruket kan ta "äran" för?

Jag trodde du menade "industrin" men nu förtydligade du med "markägarna". Det är rätt lönlöst att påverka markägare, då måste man påverka så många. Bättre att gå på kärnan i systemet för att få en större multiplikationseffekt.
PS 2017-08-07 13:16 #12397

Svar till inlägg av Magnus H, 2017-08-07 11:17:

Tjädern spelar på samma platser varje år men inte på kalhyggen. Visst kan de i bästa fall hitta nya spelplatser men en kalhuggning är en rejäl störning och det förutsätter ju att det finns lämpliga platser på rimligt avstånd och då inte bara för spel utan även för att föda upp ungarna. Den typ av marker där jag sett tjäder och där jag hört andra se dem är inte precis någon traditionell bruksskog. Nu var ju dessutom tjädern bara ett exempel. Trädåkrarna är ju extremt artfattiga och kan endast med mycket god vilja kallas för skog.
Magnus H 2017-08-07 11:17 #12396

Svar till inlägg av PS, 2017-08-06 23:07:

Tjädern klarar sig bra i vanlig skog.

https://www.skogssallskapet.se/artiklar--reportage/artiklar/2015-06-10-forskarna-eniga-tjadern-ar-inte-hotad.html

"I forskarvärlden råder i stort sett fullständig enighet om resultaten från Svensk Fågeltaxering – även om de uppgifter som gäller tjädern. Framför allt norska och finska forskare har gått på djupet med till exempel tjäderns förhållande till gammal skog – och kommit till samma resultat som sina svenska kollegor: Gammal skog är vacker och viktig men inte nödvändig för tjädern."
Magnus H 2017-08-07 11:13 #12395

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-06 23:07:

Eftersom orienteringstävling är beroende av markägarnas goda vilja, kan det vara dumt att göra sig till ovän med dessa.

Om du inte vet vad skog, kalhygge och ålder är, så finns svaret med säkerhet i Riksskogstaxeringen.

http://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/statistik-om-skog/senaste-statistik/
Magnus H 2017-08-07 11:08 #12394

Svar till inlägg av Fel, 2017-08-07 09:04:

Som sagt var, vid avverkningsuppdrag så betalar alla aktötrer jag känner till lika mycket för alla klasser om man ber om det.

Och alla aktörer - även Södra - kan ge dig olika pris per kvalitet för leveransvirke.
Fel 2017-08-07 09:04 #12393

Svar till inlägg av Magnus H, 2017-08-06 22:36:

SÖDRA betalar samma pris för klass 2 gran som för klass 1 gran. ATA köper inte sk åkergran alls.
Analys 2017-08-07 00:11 #12392
Ett problem för oss i Sverige är den skövling som just nu sker i de absolut sista svenska naturskogarna. Att skogsbolagen låter sina skördemaskiner fara fram över skogsåkrarna är en sak. Men snälla ni, ge fan i dom sista spillrorna av riktiga skogar vi har kvar. En kvinnlig C-miljöminister lovade ett 20 procentigt skydd...
Zerbembasqwibo 2017-08-06 23:13 #12391

Svar till inlägg av PS, 2017-08-06 23:11:

Om denna falang är en del av MP så är det en försvinnande liten andel som vill detta. Så vi får nog gratulera Magnus H som har majoriteten bakom sig. :)
PS 2017-08-06 23:11 #12390

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-06 23:07:

Jag kan förvisso sympatisera med delar av MP:s politik och somliga av deras politiker verkar vara ganska vettiga men tyvärr verkar det vara den andra falangen som dominerar partiet så det krävs nog en bredare politisk vilja än så om det ska ske något.
Zerbembasqwibo 2017-08-06 23:07 #12389

Svar till inlägg av Magnus H, 2017-08-06 22:49:

Hur definieras "skog"? Och vad menas med att en andel blir äldre? Vad är definitionen på "äldre"?

Hur definieras "kalhygge", och vad är det för andel, av skogbrukade områden eller av skog eller mark totalt?


Ditt svar till Ile, menar du att skogs/jordindustrin straffar de som anser att industrin har för stor påverkan på naturen genom att stänga ute dem från markerna, eller vad menar du att orienteringen ska passa sig att göra sig ovän med dem?

PS> Det finns politisk vilja, http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/mp-vi-vill-kraftsamla-for-skogen-sa-att-aven-vara-barnbarn-far-uppleva-barr-under-fotterna
PS 2017-08-06 23:07 #12388

Svar till inlägg av Magnus H, 2017-08-06 22:49:

Ur ett orienteringsperspektiv vet jag inte om det spelar så stor roll volka metoder som används. Det jag skriver nedan bygger snarare på andra observationer som tex den att Tjädern är mer eller mindre utrotad i de områden där man bedriver ett "rationellt" skogsbruk medan de inte alls är ovanliga i reservaten runt Stockholm.
Magnus H 2017-08-06 23:04 #12387

Svar till inlägg av PS, 2017-08-06 20:56:

Resultatet skulle bli mer och mer halvtäta granskogar.
Magnus H 2017-08-06 22:49 #12386

Svar till inlägg av lle, 2017-08-06 19:24:

Om orienteringen har problem med att vara i reservaten, kanske man inte skall försöka göra sig ovän med skogs- och jordbruket så att man får vara kvar där i alla fall?

Vad hittar du beräkningen om att alla "sådana" skogar beräknas vara nerhuggna om 5-10 år?

Andelen äldre skogar ökar. Andelen lövträd ökar. Andelen kalhyggen minskar.
Magnus H 2017-08-06 22:36 #12385

Svar till inlägg av jägmästarn, 2017-08-06 19:13:

Alla uppköpare - som jag har varit i kontakt med - i södra sverige ger ett bud jäms över, oavsett kvalitet, om man ber om det.
PS 2017-08-06 20:56 #12384

Svar till inlägg av jägmästarn, 2017-08-06 19:55:

Det finns ju andra sätt att avverka än att ta ner all skog och plantera ny. Det vore ju faktiskt fullt möjligt och kanske rimligt att införqa sådan lagstiftning men då måste ju först viljan finnas. Om någon invänder att det vore att begränsa vinsternqa för skogsägarna så är min motfråga mo vi då även borde tillåta processindustrier av olika slag att skicka ut orenat vatten i våra sjöar och åar. Med tanke på vad det så kallade moderna skogsbruket får för konsekvenser för vår miljö så tycker jag att man borde se över hur mycket en markägare egentligen bör ha möjlighet att förstöra miljön.
jägmästarn 2017-08-06 19:55 #12383

Svar till inlägg av lle, 2017-08-06 19:24:

Det är väl snarare vi vanliga medborgare som tjänat mest på skogsbruket. Hur gör du vid toalettbesök, i skolan, när du packar klapparna eller bygger hus.

Vi kanske i vanlig ordning ska låta våra skogar stå som parker och istället låta andra länder såga ned sina tropiska skogar. Den svenska dubbelmoralen.
Zerbembasqwibo 2017-08-06 19:32 #12382

Svar till inlägg av Murrell, 2017-08-06 15:08:

Ska vi kolla med Eventorsupporten?
lle 2017-08-06 19:24 #12381

Svar till inlägg av Magnus H, 2017-08-06 17:21:

Inte riktigt 100 men snart så. Men parallellt med de skogar som odlas stenhårt i denna cykel har vi haft de skogar som räknas som bruksskog men inte hunnit huggas och föryngras på detta rationella sätt ännu, och det är dessa skogar som vi oftast uppfattar som fin bruksskog. Men inom 5-10 år beräknas de sista sådana skogar ha huggits, och kvar är då endast virkesåkrar eller skyddade områden. En skog som väl har börjat brukas rationellt behöver lång tid på sig för att likna det vi kallar fin skog. Den åldern får den aldrig så länge den är inne i cykeln.

Förutom det helt orimliga i att omvandla hela landskapet på detta sätt så är det ett extra stort problem för orienteringen eftersom vi ibland har problem att få vara i reservaten. Kvar blir då bara plantagen. Jag har dock full förståelse för att skogen brukas eftersom det är orimligt att kräva att en markägare frivilligt avstår så stora inkomster. Däremot kan jag för mitt liv inte förstå de inom skogsbruket som på alla möjliga sätt försöker utmåla skogsbruket som positivt för natur och miljö. Alla som över huvud taget rört sig i skogen vet väl hur bedrövligt det ser ut.
jägmästarn 2017-08-06 19:13 #12380

Svar till inlägg av PS, 2017-08-06 17:06:

Du har helt rätt i att en stor uppköpare i SÖDRA sverige fullständigt skiter i kvaliten, som du uttrycker det. Sen finns det en hel del övrigt att rätta till både i ditt och Magnus resonemang. Kanske tar det om inspirationen faller rätt. Exempelvis drog den där uppköparen i söder ned radikalt på slutavverkningsålder efter stormarna för tio år sedan, inget markägaren tjänar på i längden. En del granskog kan man tvinga såga ner i förtid pga att den står på tallmark. Det problemet kommer att öka kraftigt eftersom jägarna tillåts hålla mycket stora viltstammar, tallen äts upp.
Magnus H 2017-08-06 17:25 #12379

Svar till inlägg av PS, 2017-08-06 17:06:

Jodu, både i södra, norra och mellersta sverige blir så gott som all skog timmer. Att bara hugga massa/vedskog lönar sig inte längre sen järnbrukens kolningsbehov minskade radikalt.

Papper gör man av det klena som inte går att såga, och det som blir över när man sågat.
Magnus H 2017-08-06 17:21 #12378

Svar till inlägg av lle, 2017-08-06 16:06:

"De moderna cykeln" har väl hållit åp runt 100 år nu.. Att hugga skog sker plötsligt, så därför märks det mer än när det långsamt växer in mer skog i slutavverkningsålder,
PS 2017-08-06 17:06 #12377

Svar till inlägg av Magnus H, 2017-08-06 15:57:

Är det speciellt mycket skog som blir timmer i södra Sverige då. Jag trodde det mesta blev massa och flis. Vad beträffar grovlek så vet jag inte men en välinformerad källa påstår att åtminstone en stor uppköpare skiter fullständigt i kvalitén på stockarna utan ger samma pris per kubikmeter oavsett hur långt det är mellan årsringarna. Av den anledningen blir det ointressant att gallra försiktigt för att få långsam tillväxt på många träd utan resultatet blir att man gallrar hårt för att få rejäl tillväxt på kvarvarande träd. Enda anledningen till detta som jag kan tänka mig är att de ändå bara har tänkt göra papper av skiten.
lle 2017-08-06 16:06 #12376
Med tanke på att bara knappa 5% av skogsytan är undantagen skogsbruk så är det väl just vad man kan förvänta sig att nästan allt man ser från bilen är skräpskog. Av den brukade skogen är en väldigt liten andel fullvuxen och ser ut som en "skog". Inom några få år kommer all äldre skog som inte är skyddad att vara inne i den moderna korta skogsbrukscykeln.
Avbryt 2017-08-06 15:59 #12375

Svar till inlägg av Varför??, 2017-08-06 15:50:

Dags att starta en ny sida där man kan prata fritt. Ses vi på Flashback?
Magnus H 2017-08-06 15:57 #12374

Svar till inlägg av insider, 2017-08-06 12:22:

Låter man timmerskogen bli för gammal, är det risk att avverkningsförbud inträder.

Här i södra Sverige så blir skogen rätt lätt för grov om man låter den stå för länge. Sågverken gillar inte grov skog, och betalar sämre för den,
Magnus H 2017-08-06 15:56 #12373

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-06 12:04:

De ogallrade skräpskogarna kanske är naturreservat?
Varför?? 2017-08-06 15:50 #12372
Vad är det som händer på orienterare.nu? Varför anmäls massa inlägg som är långt från irrelevanta eller stötande? Har eskalerat enormt på sistone!
Murrell 2017-08-06 15:08 #12371

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-06 12:06:

Jag har också fått SOFT som en av mina klubbar i eventor och jag är definitivt inte med i någon kommité.
EriOL 2017-08-06 14:11 #12370

Svar till inlägg av insider, 2017-08-06 12:22:

Men man lurar ju sig lite när man åker bil. Skogen som ligger närmast vägen är ju lättast och lönsammast att hugga och därför ryker den alltid först. Likaså lurar man sig att det finns oerhört mycket fin tallhed och fina rullstensåsar i Sverige, men det är ju bara det att man traditionellt sett alltid byggt vägarna där.
M 2017-08-06 13:51 #12369

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-06 12:04:

De finaste områdena när det gäller vegetationen är generellt sett militärens övningsområden, som ju fortfarande ser ut som om det vore 1950. Glesa gamla bestånd med flera olika trädslag och däremellan områden med gräsbevuxen ängsmark.
insider 2017-08-06 12:22 #12368

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-08-06 12:04:

Har precis samma erfarenhet. Hygge, pinn- och skräpskog är vad jag ser när jag gör 25-milaresan till "landet". Men i Värmland fick man ju bitvis uppleva fin gammelskog. Och där jag då bodde fanns riktigt fin timmerskog. Som man just avverkat.
Zerbembasqwibo 2017-08-06 12:06 #12367
Jag var för övrigt medlem i "Svenska orienteringsförbundet" som en av mina klubbar när jag i Eventor skulle anmäla mig till en tävling. Vågade dock inte anmäla mig i den "klubbens" namn... Fler som sett nåt sånt eller är det bara min användare som fått spader? Det fanns också ett distriktsförbund att välja på som klubb. Eller är jag invald i nån kommitté utan min kunskap? :)
Zerbembasqwibo 2017-08-06 12:04 #12366

Svar till inlägg av FBD, 2017-08-05 14:15:

Reste många mil häromdagen. Slogs igen över att de enda skogar jag såg var antingen föryngringsytor (hyggesplöjda eller markberedda var vanligt), ungskogar (under 40 år) eller ogallrade äldre "skräpskogar" som inte ens ger ett bra utbyte om man räknar ekonomiskt. Men ingenstans såg jag "skog" utan bara skogsåkrar. Måhända jag inte är tillräckligt utbildad så att jag missade några, men oavsett kan det inte varit många %. Men igen, vaddå för lite, utvecla.

Ulven> Källa på det! Och var köper de varg? Hur får de vargen att stanna på just deras mark? Har de vargstängsel runt sina områden?
Peter 2017-08-05 23:05 #12365

Svar till inlägg av FBD, 2017-08-05 14:15:

Det var otroligt osmakligt av "analys" att försöka vinna poänger på en sådan tragedi, men om vi ändå halkat in på spåret så undrar jag vad du menar med att det avverkas för lite? För lite för vadå?
FBD 2017-08-05 14:15 #12364

Svar till inlägg av Analys, 2017-08-04 17:21:

Eller är det vissa orienterare som bedriver en hetsjakt mot skogsbolagen? Det avverkas ju snarare för lite skog än för mycket skog. Att det finns en del rejält inkompetenta personer som jobbar med skogsavverkning är en annan historia (inkompetenta personer förekommer ju tyvärr i alla yrkesgrupper)
kl. 2017-08-04 22:31 #12363

Svar till inlägg av Analys, 2017-08-04 17:21:

Nästan alltid flyr björnen men ibland om honan har en unge med sig så då kan hon gå till attack . Det var så det gick till när när en människa senast dödades av björn i Finland (1998) , och det var en orienterare som i midsommartid hade begett sig ut på en timmes länk från sitt hem i den ljusa sommarkvällen.
Ulven 2017-08-04 22:19 #12362

Svar till inlägg av Analys, 2017-08-04 17:21:

Några bolag håller varg på sina marker för att slippa få sina plantor förstörda.
Dsss 2017-08-04 19:13 #12361
salming elements, någon som har testat? Är de något att ha i orienteringsskogen?
Nope 2017-08-04 18:20 #12360

Svar till inlägg av PS, 2017-08-04 18:17:

Smakfullhet är inte nåt för alla.
Farsan 2017-08-04 18:20 #12359

Svar till inlägg av PS, 2017-08-04 18:17:

God smak är nog inget som Analys är känd för och nog inget han heller strävar efter att bli...
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng