Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Kravspec rankingalgoritm

TS  2019-02-08 14:01
Rankingalgoritmen för Sverigelistan har diskuterats i många trådar. Hur ser egentligen kravspecifikationen ut? Om vi kommer överens om den är det nog inte så svårt att ta fram en ny algoritm.

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Veteran 2019-02-21 19:37 #32
Förslag att poängberäkningen görs enligt följande:

Alla tider räknas först om till minuter och hundratals minuter.

Medeltiden (Tm) för de tre främsta i resultatlistan beräknas. För att förhindra orealistiskt låg segrarpoäng vid alltför ”tunna” klasser tillåts dock medeltiden att ligga högst 5 minuter efter segrartiden.

Medelpoängen (Pm) för de tre lägsta poängen bland de startande beräknas. Klasser med mindre än tre startande med poäng bedöms ej (undantag: damernas huvudklasser).

Beräkning av Korrektionskvoten (Kk), som anger förhållandet mellan korrektionstiden och medelpoäng/Tid.
För Herrar: Kk = (75+Pm)/Tm
För Damer: Kk = (60+Pm)/Tm

Bastiden (Tb), dvs den tid som landets bästa teoretiskt sett skulle fått på banan beräknas genom Tb = Tm – Pb/Kk

Rankingpoängen (P) beräknas för varje löpare enligt följande formel:
P = (Egen tid – Tb) x Kk

Alternativt kan beräkningen förenklas genom att först räkna ut Korrektionskvoten och sedan fortsätta beräkningen enligt följande;
För herrar: Egen tid x Kk - 75
För damer: Egen tid x Kk - 60
Matte Matik 2019-02-21 18:40 #31
Låt matematiken ha sin gång istälet för att försöka tänka ut något nytt och "smart".

Ett system baserat på Bayesian inference kommer snabbt konvergera mot bästa möjliga system för en population. En enkel variant av detta är ELO som förekommer i schack (https://www.youtube.com/watch?v=AsYfbmp0To0) och det har sedan forskats mycket om hur man utökar detta i andra typer av tävlingar (https://www.microsoft.com/en-us/research/project/trueskill-ranking-system/)

Ree är en hemsida man kan använda an variant på denna typ av ranking i olika populationer (https://rankade.com)

Så tillbaka till Topic :)
liet 2019-02-19 22:21 #30

Svar till inlägg av Jeng, 2019-02-19 22:13:

Iofs rätt, Men ett annat krav vi har är väl att systemet skall uppmuntra tävlan, inte att de med bra resultat tävlar så lite som möjligt och bara när.de kan få goda poäng. Det är inte så lätt att väga samman.
Jeng 2019-02-19 22:13 #29
Ursäkta att jag återgår till ämnet och svarar på trådens fråga. Det mest ologiska med dagens beräkningssystem måste ändå vara att man räknar ett fixt antal resultat. Mer rättvisande vore att räkna tex de 80 % bästa resultaten. Dvs man har råd att skada sig, stämpla fel etc någon gång per år men övriga resultat räknas. I dagsläget kan man ju springa många tävlingar och statiskt ha flax med förutsättningarna på några. Medan tex utomlandsboende, långtidsskadade etc inte får ihop fullt antal resultat
Ditt Vad hände med flumskolan?namn 2019-02-19 22:00 #28

Svar till inlägg av Orka logga in, 2019-02-19 13:54:

Den gjordes om till superflumskolan!
Inte syftet 2019-02-19 21:38 #27

Svar till inlägg av Orka logga in, 2019-02-19 13:54:

Att skriva begripliga texter är väl inte skolverkets starkaste sida 😄 Sen tycker jag att det är en bra tanke att den specialidrott man väljer på gymnasiet inte är ett yrkesval. Inte ens i SHL-klubbarnas hockeygymnasier räknar man med att mer än ett par per årskull kan leva på sin idrott efter gymnasiet. Och då finns det ju lite mer pengar inom hockeyn... Bättre då att se tiden på idrottsgymnasiet som en utbildning och en grund för en eventuell elitkarriär. Om det sen är bra för orienteraren eller föreningen på hemmaplan är en annan fråga. Där finns det säkert mycket som talar både för och emot.
Orka logga in 2019-02-19 13:54 #26

Svar till inlägg av Inte syftet, 2019-02-19 13:51:

Men skriv det då. Och inte flummet som Hmm kopierade in.

Riktat mot de som skrev det där, inte mot dig, du formulerade det ju mycket bättre!
Inte syftet 2019-02-19 13:51 #25

Svar till inlägg av Hmm, 2019-02-19 09:39:

Det är väl helt ok, kanske t o m riktigt bra, att man får lära sig att planera sin träning, att träna smart, varierat och bra, och att sen fundera på vilken typ av träningsupplägg som passar bäst för mig. Annars vet jag inte vad som skulle vara viktigare att lära sig på ett OL-gymnasium
Bjorn_G 2019-02-19 10:07 #24

Svar till inlägg av Hmm, 2019-02-19 09:39:

NPM...
Hmm 2019-02-19 09:39 #23

Svar till inlägg av Förklaringen, 2019-02-18 20:44:

Precis, man kanske tänker att vi springer lite orientering det verkar kul, men nej vi måste utveckla ett "holistiskt och etiskt förhållningssätt till idrott" och när vi gjort det då måste vi "utveckla kunskaper om metoder och teorier för träning samt förmåga att planera, genomföra och utvärdera tränings- och tävlingsverksamhet"

Jävlar vad jobbigt det blev.
Förklaringen 2019-02-18 20:44 #22

Svar till inlägg av Inte syftet, 2019-02-18 18:38:

Det är väl där allt gått fel.
Inte syftet 2019-02-18 18:38 #21

Svar till inlägg av Precis, 2019-02-18 09:46:

Härligt med en referens till 1965 😃.
2019 är specialidrott ett ämne som alla andra ämnen i gymnasieskolan, med kursplan och betygskriterier. Du kan läsa om ämnet här:
https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSPE%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor2
Hmm 2019-02-18 16:56 #20

Svar till inlägg av Precis, 2019-02-18 09:46:

Intressant, då borde det egentligen vara så att man kan påvisa att man tränar väldigt mycket innan man kommer in.
Precis 2019-02-18 09:46 #19

Svar till inlägg av Inte syftet, 2019-02-18 07:38:

"Begreppet idrottsgymnasium växte fram i början av 1970-talet. Bakgrunden var att 1965 års Idrottsutredning i betänkandet ”Idrott åt alla” hade uppmärksammat problemet av att elitsatsningar ofta ledde till att de aktiva valde bort studier. Idén om särskilda idrottsgymnasier ingick således i ett helhetsperspektiv för den enskilde idrottaren med det sociala ansvaret i fokus."
https://www.regeringen.se/49bb97/contentassets/8c90eac531c04dd7909a71a599f27b82/foreningsfostran-och-tavlingsfostran---en-utvardering-av-statens-stod-till-idrotten-hela-dokumentet-sou-200859

Syftet var alltså att elitidrottare även skulle få en gymnasieutbildning; inte att duktiga hobbyidrottare under gymnasietiden skulle slitas loss från sina idrottsföreningar.

Vilka är det egentligen som vill ha orienteringsgymnasium? Är det bara de som får sitt dagliga bröd därifrån?
Inte syftet 2019-02-18 07:38 #18

Svar till inlägg av Precis, 2019-02-17 21:50:

Orientering är elevens individuella val, max 600 p av 2500 - 2700p. För övrigt läser de vanliga gymnasieprogram, studie- eller yrkesförberedande.
Precis 2019-02-17 21:50 #17

Svar till inlägg av Pos, 2019-02-16 14:45:

Hur många av de som går OL-gymnasium kan försörja sig på sin sport?
Kina 2019-02-16 15:52 #16

Svar till inlägg av 08, 2019-02-15 20:54:

Mao är död.
Pos 2019-02-16 14:45 #15

Svar till inlägg av 08, 2019-02-15 20:54:

Lägg ner alla OL gymnasium.
08 2019-02-15 20:54 #14

Svar till inlägg av Precis, 2019-02-15 09:56:

Mao. lägga ned NIU ?
Precis 2019-02-15 09:56 #13

Svar till inlägg av ml, 2019-02-15 08:31:

Istället för att lita till orienteringsgymnasierna för att få fram elit borde SOFT inse att det är gemenskapen i klubbarna, och i klubbarnas stafettlag, som i längden kan få elitlöpare utanför landslaget att vilja satsa på orientering.
H40 2019-02-15 08:53 #12

Svar till inlägg av ml, 2019-02-15 08:31:

Det är väl så det ser ut i alla sporter? Eller det ser väl ofta klart värre ut i andra sporter.

Jag har tittad på skidresultat från SM och NM och nestan de enda som inte är runt 20 är de som är på landslaget.
ml 2019-02-15 08:31 #11
Jag satte mig ned för att räkna och analysera lite. Sprang på en helt annan sak. Behöver vi ens en ranking??

Skrämmande få seniorer och då är det ändå Sverigelistan med poäng upp till 54,86 poäng som kom med i min analys. Väldigt många av seniorerna struntar också i att ranka sig. Kommer vi ens ha 200 st "äkta seniorer" i rankingsystemet under året?

Annan skrämmande utveckling och hot mot framtiden. Sverigelistans 2500 första positioner (2517 st löpare) innehåller ju bara 2,3 st seniorlöpare per svenskt 10mila lag! Vad händer med 10mila när gubbarna inte orkar fylla ut lagen längre?

Summerat antal utifrån de 2517 st första i Sverigelistan.
1590 st äldre än 35 år, och bara 476 st seniorer.
H65-, 248 st
H55-64, 402 st
H45-54, 646 st
H35-44, 294 st
H21, 476 st
H20, 131 st
H18, 191 st
H16, 129 st

Summerat födda 1991 och 1992 så har vi bara 66 st löpare under 55 poäng. Kanske är det här SOFT ska lägga kraften istället för sönderanalysera tappet mellan ungdom och junior? I medeltal så innehåller Sverigelistans 2500 första positioner 31 st löpare per årskull från 25 år till 34 år.
Fundersam 2019-02-09 22:13 #10
Jag tycker att vi borde förtydliga skillnaden mellan ranking och en rangordningslista över alla orienterare.

1)
Rankinglistan bör presenteras separat och baseras på den äldre rankingformeln med 90 poäng i max. En tydlig lista om vilka tävlingar det är rankning på och en tydlig lista över vilka tävlingar per klass som behövts gallras.

2)
Sverigelistan kan ha fortsatt den beräkningsmodell man har idag med tillägg att resultat kan vara upp till 24 månader. Folk springer färre och färre individuella tävlingar i tävlingsklass.
TS 2019-02-09 20:50 #9

Svar till inlägg av H40, 2019-02-08 17:49:

Jag har inget eget förslag utan jag vill först höra vad vi vill ha en rankingalgoritm själv.

Skulle jag föreslå något vore det någon typ an bayesiansk statistisk modell. Man kan tänka sig att vi vill estimera en parameter som är individens orienteringsförmåga. Vartefter individen springer fler lopp uppdaterar vi skattningen med den nya informationen.
liet 2019-02-08 22:18 #8
Som löpare i mindre distrikt i mindre klasser så håller jag med om att det lätt blir fel, och det är bättre att ge en defensiv ranking än för optimistisk. Men vi amatör-motionärer gillar ändå poäng. Så hellre defensiv än ingen poäng alls när klassen är liten.

Så något defensiv poäng, samtidigt gärna rimliga antaganden som att sverige-ettan inte kan spring snabbare än 3:00 per kilometer eller att en vikt för tävlingen (terrräng, väder, svårighet) kan fås fram mellan klasserna där klasserna är små.

Tyvärr är nog transparans och förståelse för modellen viktig för att den skall vinna legitimitet. Så det är lite av ett omöjligt problem. Den får inte vara för "bra".
mmm 2019-02-08 18:42 #7
Tycker Mr Crowleys förslag är jättebra.
Andra saker man skulle kunna göra:

Höj antalet löpare som krävs för att få poäng. Idag är det väl 3 st, men borde kunna vara det dubbla. Tycker det blir lite känsligt om det bara är 3 startande, det räcker ju med att en gör bort sig så kan övriga få för bra poäng.

Låt poängen baseras på godkända löpare. Jag har för mig att man räknar snittpoängen på de 3 startande med bäst poäng innan loppet (inte 100% säker). Är det t.ex. en jätteduktig som är med men som blir ej godkänd så får övriga alldeles för bra poäng.
H40 2019-02-08 17:49 #6

Svar till inlägg av TS, 2019-02-08 17:32:

Så kommer ditt förslag medföra något annat än att man måste springa många tävlingar för att ens ha en chans att få bra ranking?
TS 2019-02-08 17:42 #5

Svar till inlägg av Mr Crowley, 2019-02-08 17:12:

Två bra poänger.
TS 2019-02-08 17:32 #4

Svar till inlägg av H40, 2019-02-08 15:44:

Det finns nackdelar med alla algoritmer. Vi tänker oss en löpare som är på gränsen till att klara gallringen och som alltid kan springa säkert på 8 min/km, som bra dagar springer 7,5 min/km med bra kontroll men som ibland lyckas klara något lopp på 7 min/km (ta tiderna som exempel). För att få så bra ranking som möjligt på 30 tävlingar under ett år så gynnas denne idag av att försöka springa på 7 min/km och hoppas få till sex sådana lopp. Hur det går på övriga 24, om det blir 12 min/km eller utgång spelar ingen roll.
Mr Crowley 2019-02-08 17:12 #3

Svar till inlägg av TS, 2019-02-08 15:23:

Man kan ju köra som i simhopp och andra bedömningssporter, man stryker de bästa (och sämsta) poängen.

En väldigt dålig sak med dagens system är att bra löpare som inte sprungit 6 tävlingar, t ex utländska löpare, "förstör" rankingen om de springer bra. Detta borde ändras på något sätt. T ex genom att man inte räknas om man inte fullföljt 6 tävlingar.
H40 2019-02-08 15:44 #2

Svar till inlägg av TS, 2019-02-08 15:23:

Så om man gör ett dårligt lopp pga av sjukdom, skada eller något annat så kan man glömma att vara med på de viktiga tävlingarna?

Antar att du menar något annat men förstår inte vad du menar.
TS 2019-02-08 15:23 #1
Jag följer upp med några frågor. Vilka vill vi se i elitklasserna på våra värdetävlingar? De som har chans att få den högsta placeringen eller de som troligen kommer att göra bra lopp? Dagens algoritm väger löparens toppförmåga tyngst. Ett helt annat alternativ vore att istället titta på löparnas sämsta lopp och prioriterar de som har högst lägstanivå. Jag påstår inte att det vore bättre men det vore möjligt. Antagligen skulle det inte göra någon skillnad för de allra bästa men för de som befinner sig nära sträcket kommer olika algoritmer att slå åt helt olika håll.

Ska det spela någon roll hur många rankingmeriterande lopp man sprungit (senaste året?)?

Ska det spela någon roll hur ofta man bryter och inte fullföljer lopp?

Senast kommenterat

Torsdag 21/2

21:17

-Arrangemangsreklam-

647

 

18:10

Oringen 2021 - Åre

7

 

13:51

Livelox-projektor

2

 

Onsdag 20/2

20:42

10-Mila 2019

277

 

Tisdag 19/2
Söndag 17/2

21:22

Silly Season 2019

346

 

Onsdag 13/2

10:58

Eventor nere igen...

113

 

Måndag 11/2
Söndag 10/2
Fredag 8/2
Onsdag 6/2
Söndag 3/2

19:27

#metoo

22

 

Lördag 2/2
Fredag 1/2

11:37

Jukola 2019

15

 

Onsdag 30/1
Söndag 27/1
Torsdag 24/1
Tisdag 22/1
Måndag 21/1
Lördag 19/1

15:32

VM på tv?

113

 

Tisdag 15/1

23:17

Trening i Småland

27

 

06:23

Flyga med pannlampa

15

 

Fredag 11/1
Torsdag 10/1

15:50

WOC2019

28

 

Måndag 7/1
Söndag 6/1

15:46

DOMA-support?

34

 

Lördag 5/1

14:39

Trail vs orientering

234

 

Onsdag 2/1
Fredag 28/12
Torsdag 27/12

10:34

Närtävlingar 2019

34

 

Måndag 24/12

10:08

Campingplats

1

 

Lördag 22/12
Fredag 21/12
Torsdag 20/12

13:38

Sverigelistan

142

 

Onsdag 19/12

15:13

7500-del från 45

234

 

Söndag 16/12

19:56

Männens revir

1538

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng