Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Vårdatumstopp i våra grannländer?

hsontheman  2018-08-19 19:02
Funderar en del på relevansen och utformningen av vårdatumstoppet. Någon som vet hur man hanterar saken i våra grannländer - Norge, Finland och Danmark i första hand?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

2018-08-22 15:24 #32

Inlägget är raderat

PS 2018-08-21 22:14 #31

Svar till inlägg av AJ, 2018-08-21 21:28:

Jag missförstod som sagt ditt svar. Om du hade använt punkt eller semikolon i stället för komma så hade jag nog förstått vad du menade.
AJ 2018-08-21 21:28 #30

Svar till inlägg av PS, 2018-08-21 21:19:

Läser vi samma text? "I samband med idrottstävlingar, frilufts- och nöjesarrangemang eller liknande kan det vara lämpligt att anordna parkering på åkermark eller betesmark. Sådan parkering får dock inte ske utan länsstyrelsens tillstånd."
PS 2018-08-21 21:28 #29

Svar till inlägg av AJ, 2018-08-21 15:49:

Jag inser nu att jag nog missförstod ditt inlägg. Misstänker nu att du menade att det var länstyrelsen och inte markägaren. Jag vill nog påstå att det är länsstyrelsen _och_ markägaren/brukaren.
PS 2018-08-21 21:19 #28

Svar till inlägg av AJ, 2018-08-21 15:49:

NTF har en avvikande åsikt angående länsstyrelsen: https://ntf.se/konsumentupplysning/lagar-och-regler/terrangkorning/regler-i-terrang/
PS 2018-08-21 21:02 #27

Svar till inlägg av hsontheman , 2018-08-21 15:04:

Att placera ut skärmar tillfälligt är som sagt OK men om man hänger ut märklappar väldigt långt i förväg utan tillstånd så skulle det nog kunna klassas som nedskräpning.
PS 2018-08-21 21:01 #26

Svar till inlägg av AJ, 2018-08-21 15:49:

När jag skrev om ägaren/brukaren i första inlägget så var det förresten bara för att betona att man naturligtvis måste ha tillstånd därifrån först för annars är ju ett myndighetstillstånd meningslöst.
PS 2018-08-21 20:57 #25

Svar till inlägg av AJ, 2018-08-21 15:49:

Så den naturliga frågan är då om det finns någon som kan ge ett sådant tillstånd för parkering. I samband skogs- och jordbruksarbete så är det ju tillåtet men på dig låter det ju som om det aldrig annars kan tillåtas eller vet du bara inte vem som kan ge tillstånd?
Enen 2018-08-21 17:05 #24

Svar till inlägg av veteran, 2018-08-21 16:54:

Allt som inte är väg är terräng (Från Terrängkörningslagen). Det finns dock några undantag.
veteran 2018-08-21 16:54 #23

Svar till inlägg av AJ, 2018-08-21 15:49:

Räknas odlad mark som terräng?
AJ 2018-08-21 15:49 #22

Svar till inlägg av PS, 2018-08-21 14:37:

Länsstyrelsen, markägaren har inte rätt att tillåta terrängkörning ens på egen mark.
hsontheman 2018-08-21 15:04 #21

Svar till inlägg av hänglöparn, 2018-08-21 14:10:

Jag förstår inte riktigt vad som är oklart i mitt inlägg. Två olika samråd. Med olika syfte och med olika motparter. Och det är det som är oklart i Naturvårdsverkets allmänna råd.

Sen är terminologin viktig. När det gället samrådet med Länsstyrelsen så kan tillstånd krävas, till exempel om tävlingen ska genomföras i ett naturreservat. Men i normalfallet behövs inte något tillstånd. Däremot är det ju bra att få koll på känsliga biotoper, ev häckande rovfåglar osv så man kan lägga banor utan att skada naturmiljön.

Vid samrådet med markägare/jakträttsinnehavare tycker jag dock att man ska undvika ordet tillstånd eftersom det är en juridisk term. Här handlar det om att få lov att eller att få tillåtelse, helt enkelt att skaffa sig rådighet på annans mark. Och som flera mycket riktigt påpekat krävs inget tillstånd för att placera ut kontroller en begränsad tid. Men tc, parkering osv måste man ha markägarens tillåtelse för att ordna. Och dessa kan ju även vara markägare i tävlingsområdet och vilja påverka banläggning osv för att ge tillåtelse.

Och det finns Naturvårdsverkets Allmänna råd för orientering från 1996 som fortfarande är gällande. Men omoderna och inte särskilt relevanta längre tyvker jag.
Jean-Pierre 2018-08-21 14:57 #20

Svar till inlägg av No more mr nice guy, 2018-08-21 14:52:

+1
No more mr nice guy 2018-08-21 14:52 #19
Vi skulle behöva ha lite mer självförtroende i ledningen för SOFT. Hur har man bemött angreppen från miljöbyråkraterna på länsstyrelserna de senaste åren? Vi borde definitivt ha tagit upp problemen med ledningen för Naturvårdsverket och med regeringen. I de fall vi har OK från markägare och jägare är det orimligt att staten ska ställa till med problem och här har vi nog med oss större delen av befolkningen.
Bäst i klassen 2018-08-21 14:46 #18

Svar till inlägg av onice, 2018-08-21 14:29:

I vår klubb har vi goda relationer med markägarna och jägarna. Det är länsstyrelsen som är det stora problemet.
PS 2018-08-21 14:37 #17
Sedan var det ju det där med att det krävs tillstånd för att parkera på en åker om man inte ska bryta mot terrängkörningslagen. Vem som kan utfärda ett sådant tillstånd (utöver att man måste ha tillstånd av ägare/brukare) har jag dock ingen aning om :-(
onice 2018-08-21 14:29 #16
Enligt lag är det normalt inga problem att arrangera tävling utan samråd eller tillstånd från markägare (vissa undantag kan finnas). Men eftersom vi behöver ytor till arena, parkering osv, så hamnar vi i en beroendeställning mot markägare. Det kan markägare utnyttja till att ställa krav på oss även för nyttjandet av skogsmarken, även om vi har all rätt att springa där egentligen. Om vi inte går med på markägarens krav - ingen plats för arena. Kanske inte på grannens mark heller om de gaddar ihop sig. Det är därför vi måste stryka markägarna medhårs, trots att de överutnyttjar sin äganderätt.
No more mr nice guy 2018-08-21 14:16 #15

Svar till inlägg av hänglöparn, 2018-08-21 14:10:

Byråkraterna på länsstyrelserna har glömt att det var en överenskommelse och har tyvärr fått uppfattningen att just orienteringstävlingar enligt lag kräver tillstånd från länsstyrelserna.

Givetvis ska vi ha bra kontakt med markägare.
hänglöparn 2018-08-21 14:10 #14

Svar till inlägg av hsontheman , 2018-08-21 13:54:

Om du anser att du förstår skillnaden så kan väl du förklara skillnaden istället för att säga att det är luddigt.

Naturvårdsverket, som är Länsstyrelsens överordnade organ, hävdar att tävlingsorientering går under allemansrätten, viket inte ens kräver markägarens tillstånd. Men du hävdar (luddigt) att tävlingar ändå kräver tillstånd. Referenser på det, tack.

Det enda i denna väg jag känner till är en överenskommelse från 70-talet mellan SOFT och Naturvårdsverket. Denna överenskommelse verkar Naturvårdsverket gömt bort men inte bäst i klassen soft.
hsontheman 2018-08-21 13:54 #13

Svar till inlägg av No more mr nice guy, 2018-08-21 12:51:

Det är viktigt att komma ihåg att det är två (helt olika) samråd som vi pratar om. Dels gäller det relationen till lagar och regler och det allmänna. Det är de frågorna som hanteras i samrådet med länsstyrelserna. Det andra samrådet gäller att skaffa sig rådighet/ tillåtelse att bedriva verksamhet på annans mark. Här är gällande allmänna råd lite luddiga och tror långt ifrån alla arrangörer förstår skillnaden heller.
No more mr nice guy 2018-08-21 12:51 #12

Svar till inlägg av Bäst i klassen, 2018-08-21 12:09:

Nu skiter vi i samråd med länsstyrelserna.
Bäst i klassen 2018-08-21 12:09 #11
Enligt Naturvårdsverket sträcker sig allemansrätten väldigt långt vad gäller möjligheten att arrangera tävlingar. Man behöver inga tillstånd från Länsstyrelsen som SOFT själva menar att vi ska ha. Inte ens tillstånd från markägaren, vilket jag ändå tycker är lämpligt.

Det verkar som om det bara ligger oss i faten att alltid försöka vara bäst i klassen.

https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/Orientering-och-geocaching/

''Om kontrollerna eller cacherna ska finnas kvar en kortare period, till exempel vid ett tränings- eller tävlingstillfälle bör det kunna ske utan samråd med markägaren''
PS 2018-08-21 08:59 #10

Svar till inlägg av AJ, 2018-08-21 08:28:

Stärkt äganderätt borde ju snarare göra det lättare i just det avseendet. Som det är nu så får ju inte ägaren tillåta orienteringstävlingar vissa tider även om han/hon vill. Å andra sidan är det väl ett argument för varför vi inte ska tillåta absolut makt för ägaren att bestämma allt om vad som får försiggå på fastigheten. För att gå till extremen så finns det väl ingen som tycker att man ska få dumpa avfall fritt på sin egen mark.
sladek 2018-08-21 08:42 #9
Inget vårdatumstopp i Tjeckien och Slovakien. Men jägarna kan vara väldigt besvärliga.
Undran 2018-08-21 08:31 #8

Svar till inlägg av AJ, 2018-08-21 08:28:

Hänger inte med. Är det "äganderätten" som styr vårstoppet på något sätt? Allemansrätten har väl inte blivit inskränkt pga vårstoppet?
AJ 2018-08-21 08:28 #7

Svar till inlägg av hsontheman , 2018-08-20 23:45:

Inget stopp i Norge vad jag vet, deras största tävling O-festivalen går i juni, iår: 22. til 24. juni.

Men att vi skulle få till några "lättnader" är helt osannolikt. Trenden går åt andra hållet, flera organisationer lobbar för stärkt äganderätt och allt vad det för med sig. De som lobbar för motsatsen stärkt allemansrätt är inte lika aktiva.
hsontheman 2018-08-20 23:45 #6

Svar till inlägg av Nina, 2018-08-20 08:08:

Det är ju just de likartade förhållandena, både vad gäller natur, markanvändning, jakt mm som gör jämförelsen intressant. Någon som vet hur det ser ut i Morge?
Nina 2018-08-20 08:08 #5
Man jagar jättemycket i Finland, åtminstone älg. Djuren i skogen borde vara samma, de är iallafall fulla med björn.
Svårt 2018-08-19 23:27 #4

Svar till inlägg av Mupp?, 2018-08-19 22:36:

Du har en poäng där. Men nu när ’’ ’’mupparna’’ ’’ på länsstyrelsen plockar bort allemansrätten från alltfler reservat kanske våra dagar är räknade.

Trängda från den allt penningstinnare jaktkåren från ena hållet och trångsynta naturräddare som vill ha sin ostörda beskärda del av skogen för sig själv så får vi nöja oss med smulorna.
Mupp? 2018-08-19 22:36 #3

Svar till inlägg av Skogstokig, 2018-08-19 22:27:

Vårdatumstoppet är väl i första hand en eftergift till "viltvården", alltså jägarkåren, villka själva brukar vara de ivrigaste att använda just "miljömupp" som allmänt skällsord om folk de inte vill ska lägga sig i deras sätt att se på naturen. Vilken rundgång.
Skogstokig 2018-08-19 22:27 #2
Våra grannländer har inte så många miljömuppar anställda på sina naturvårdsverk, om dom nu har något sådant verk. Inte heller deras motsvarighet till länsstyrelsen har tillnärmelsevis så många miljömuppar anställda som vi har. Det kan ju också bero på att de finska vilda djuren är av en helt annan ras än de svenska och därför mycket tåligare.
Finland 2018-08-19 19:26 #1
Finland har inga begränsningar.

Senast kommenterat

Fredag 19/4

00:31

10-Mila tippning

96

 

Torsdag 18/4

20:06

10-Mila 2019

385

 

15:35

Tiomilatipset 2019

0

 

Onsdag 17/4

17:10

100-årsjubileumet

5

 

13:36

VM på tv?

154

 

Tisdag 16/4

20:49

Kartskala 25manna

118

 

14:29

Silly Season 2019

377

 

Måndag 15/4

10:14

Eventor nere igen...

136

 

Lördag 13/4
Torsdag 11/4
Onsdag 10/4

01:18

Normaltid året runt

192

 

Måndag 8/4
Lördag 6/4

21:41

Inkluderande dusch?

21

 

Fredag 5/4

21:40

Jukola 2019

35

 

Torsdag 4/4

21:56

U23-cupen 2019

6

 

20:33

-Arrangemangsreklam-

668

 

Onsdag 3/4
Tisdag 2/4

08:20

Anmälan Oringen

10

 

Måndag 1/4

08:19

Natt sm 2019

104

 

Fredag 29/3
Torsdag 28/3
Onsdag 27/3

13:32

Elplats O-ringen

3

 

Tisdag 26/3
Måndag 25/3

17:26

Sverigelistan

146

 

Lördag 23/3
Fredag 22/3

20:12

GPS med Galileo

15

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng