Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Klassindelningen

Etttvåtre  2018-08-08 20:00
Jag har börjat fundera på varför vi har det klass-system som vi har idag. Att inte alla ska tävla mot alla om det dka bli kul förstår jag. Därför har vi valt att skapa klasser med förmildrande omständigheter som gör att man inte kan slåss bland de allra bästa. I första hand delar vi upp efter kön och i andra hand efter ålder.

Detta är bara två av en mängd olika faktorer som avgör hur snabbt och säkert man kan springa. För det första är det ingen annan stans i dagens samhälle tillåtet att dela upp personer efter kön på det sättet. Att det dessutom bara år det biologiska könet som räknas måste vara extremt kränkande för personer som inte är bekväma med sitt biologiska kön.

Den gamla indelningen av indelningen genom kön tar heller inte hänsyn till de förutsättningar som gör att män faktisk har större fysisk förmåga än kvinnor. Nu har friidrottsförbundet börjat inse att den största skillnaden mellan män och kvinnor är testosteronhalten. Det finns dock män som har väldigt låga testosteronhalter och kvinnor som har väldigt höga testosteronhalter.

Vore det då inte mer rimligt att ha klassindelningen utifrån testosteronhalt istället för kön? En man med låga testosteronhalter är liksom körd redan vid födseln. Att då skapa ett antal (hur många får vetenskapen avgöra) klasser utifrån testosteronhalt vore kanske med rättvist.

Jag förstår naturligtvis att det i praktiken är nästintill omöjligt att testa alla utövares testosteronhalter, men jag tycker att idén är värd att tänka på.

Att kalla både H21 och D21 för huvudklasser blir kanske lite missvisande då biologiskt kön lika mycket som ålder är en begränsning som gör att bara en utvald (svagare) grupp får delta.

Åldersklasserna är ocksåvärda att reflektera över. För ungdomar och till viss del även juniorer avgörs tävlingarna i princip av vilka individer som är födda tidigt på året och är tidigt utvecklade. För att alla ska möta ungdomar som kommit ungefär lika långt i utvecklingen skulle det kanske vara bättre att utgå från tex tannerskalan (utvecklingsskala) eller från längd. Det är mer avgörande än ungdomarnas biologiska åldrar.

Att utgå från tannerskalan skulle knappast godtas, bland annat för att för intima zoner undersöks, och skulle dessutom vara svårt att kontrollera. Längden är kanske mindre rättvisande för utvecklingsgraden, men å andra sidan hjälper det som bekant med längre ben.

Här har ni lite att fundera på, fasat ni tidigare tagit det som självklarheter.

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

transan 2018-08-24 10:38 #49
Det är väl ändå det juridiska könet man primärt går efter. Ingen har i alla fall undersökt mig närmare och gett godkännande att springa i damklass. Det skulle väl vara först vid protest som det skulle krävas intyg på testosteronhalt?
Ickebinära kan förutom Ö-klass springa herrklass.
2018-08-22 19:58 #48

Inlägget är raderat

2018-08-22 19:46 #47

Inlägget är raderat

! 2018-08-22 19:34 #46

Svar till inlägg av PS, 2018-08-22 16:14:

Det är arbetsamt att orientera.
Zerbembasqwibo 2018-08-22 18:49 #45

Svar till inlägg av Erik A., 2018-08-22 15:36:

Jag saknar diskussionen klass relaterat bana. Hur många banor behöver vi lägga? Hur många (få) kontroller krävs? Svaret måste landa inom det som anses rimligt av arrangörer. Löparnas åsikt i frågan kan lösas med startdjupet?
PS 2018-08-22 16:14 #44

Svar till inlägg av Tror du att du är medelklass? Chansen är stor att du har fel fel fel, 2018-08-22 15:26:

Jag har inte sett att man kan anmäla sig i "Arbetarklass" på någon av våra tävlingar men jag har antagligen varit ouppmärksam eftersom du tar upp det i denna tråd.
Så du är överklass ... 2018-08-22 15:38 #43

Svar till inlägg av Erik A., 2018-08-22 15:36:

.. för att du kan logga in?
Erik A. 2018-08-22 15:36 #42

Svar till inlägg av Tror du att du är medelklass? Chansen är stor att du har fel fel fel, 2018-08-22 15:26:

Man kanske kunde tillåta abuseanmälan för inloggade användare. Annars är vi nog snart översvämmade av spam som detta.

PS. Bra där att man måste logga in för att använda sin signatur!
Tror du att du är medelklass? Chansen är stor att du har fel fel fel 2018-08-22 15:26 #41
Medelklassen är samhällets heliga graal. Den centrala kundbasen för många företag, huvudobjektet för de flesta politiska partier, måltavlan för samhällskritiska konstnärer.

Den förknippas med allmän skötsamhet, betalda räkningar, vett och sans. Men också med överdriven konsumtion och världsfrånvändhet.

Och "alla" tillhör den.

Eller? I en politiskt förvirrad samtid kunde en nyktrare klassanalys vara hälsosam. Och en sådan handlar, tror jag, om att göra upp med illusionen om den breda medelklassen. Glöm den diskreta charmen och fokusera på pengarna. Glöm det kulturella kapitalet: du kan kunna alla "koder" och ha en fin akademisk examen utan att det ger dig en god, eller ens stabil, inkomst.

Klassanalysen behöver gå "back to basics". Överklassen – det är de som har tillräckligt med kapital för att kunna leva ett materiellt gott liv utan arbete, på kapitalets avkastning. Arbetarklassen – det är de som är beroende av att byta arbetstid mot pengar för att klara sin utkomst. Medelklassen är, följaktligen, de som i viss mån men inte helt och fullt kan lita på kapitalinkomster.

Och här talar vi nog om mer kapital än ett par månadslöner i buffertsparande. Exakt hur mycket medel man behöver för att bli medelklass kan förstås diskuteras – själv skulle jag föreslå att gränsen dras där ens kapitalinkomster överskrider den relativa fattigdomsgränsen (vilket förutsätter ett kapital på ungefär en halv miljon euro).

Poängen är att många av oss som ser oss själva som medelklass egentligen är arbetarklass. Vi är det i den helt elementära bemärkelsen att vi är beroende av våra händers eller hjärnors arbete för vårt levebröd. Om vi förlorar arbetet eller arbetsförmågan blir vi utlämnade till andra, närstående eller samhället.

Varför är detta viktigt? Jo, för att politikens viktigaste frågor – nu som alltid – handlar om hur förhållandet mellan arbete och kapital ska regleras. Medelklassillusionen påskiner emellertid att grundkonflikten är löst, att alla är både arbetare och kapitalägare. Det är helt enkelt inte sant.

Som Pär Stenbäck skrev så bra i HBL 9.2 kan den växande populismen stävjas om politiken förmår erkänna att det kan finnas alternativ till den nyliberala globaliseringen. Men det är kanske inte populistpartiernas väljare som behöver väckas – just de verkar ju vara beredda att tro Trump då han säger att det går att förhindra att industrijobben utlokaliseras till Mexiko. Kanske är det snarare västvärldens värdeliberala de facto-arbetarklass som borde vakna. Gärna till ljudet av en krossad medelklassillusion.

P.S. Luddiga och vilseledande kategorier som övre och undre medelklass hjälper inte klassanalysen det minsta. Hellre borde vi tala om den breda arbetarklassen och vid behov dela in den i olika undergrupper: industriarbetarklass, akademisk arbetarklass, prekariat, service-arbetarklass, egenföretagande arbetarklass och så vidare.
commonenemy 2018-08-12 13:28 #40
Hela saken är precis så enkel och självklar som JW beskriver den här nedan. (Han lyckas dessutom framställa det hela på ett betydligt mer sympatiskt sätt än jag gjorde häromdagen.) Lägger man där till Qwertys påpekande, borde vi sedan kunna sätta punkt för en diskussion som denna.
1982 2018-08-12 11:59 #39
km-tider från t ex WOC-long indikerar att uppdelning i Herrar och Damer är bra nog. (plac1-20 herrar 6.04 - 6.54 medans damer 7.28-9.30).

Om alla ska springa i samma klass finns det nog bara herrar kvar till slut. Tråkigt tycker jag
Qwerty 2018-08-12 08:57 #38
Det finns ju öppna klasser för den som inte känner sig som man eller kvinna.
JW 2018-08-11 19:06 #37
Jag är ingen anhängare av regler som på ett eller annat sätt ska kompensera för att vi alla är födda med olika gener och därmed olika förutsättningar att lyckas väl i olika idrotter. Jag tycker t.ex. att det är konstigt att brottare har olika viktklasser även på elitnivå. Att vara stor, stark och därmed tung är naturligtvis en stor fördel i brottning på samma sätt som det är en nackdel om man ska bli bra i gymnastik eller i många konditionsidrotter. På ett liknande sätt är det knappast någon fördel att ha gener som gör att man är kortvuxen om man vill lyckas väl i basketboll eller volleyboll.
Samtidigt upplever jag att det inom konditionsidrotterna på en del håll finns en bild av att det vore mest "rättvist" om den som tränar hårdast är den som vinner och ska hyllas. Att vi m.a.o. ska framhäva den som har fått de gener som gör att hen vill/orkar träna mycket framför den som är födda med bättre fysiska förutsättningar såsom en mer fördelaktig muskelsammansättning eller en bättre syreupptagningsförmåga.
Personligen hamnade jag som vanligt på den undre halvan i min huvudklass (H45) på O-ringen, trots att jag förmodligen har tränat mer än några av dem som hamnade på den övre halvan i resultatlistan. För min del är det varken konstigt eller orättvist. Jag tror heller inte att det spelar någon roll om jag tränar dubbelt så hårt och mycket som segraren i min klass (Mats Röjgård) - jag skulle ändå inte vinna klassen eftersom jag helt enkelt inte har de genetiska förutsättningarna för att bli så bra. Drivkraften för mig är istället att försöka att bli så bra som möjligt utifrån mina egna (unika) förutsättningar.
Att försöka ändra klassindelningen så att den utgår ifrån våra faktiska genetiska fysiska förutsättningar snarare än ålder skulle därför inte göra indelningen mer "rättvis" i mina ögon. Det skulle bara krångla till det i onödan då vi aldrig kommer att kunna identifiera ett system som neutraliserar för alla de olika genetiska förutsättningar som bidrar till att vissa blir bättre orienterare än andra. Jag fortsätter hellre att vara i samma klass som jämngamla orienterare. Att t.ex. jämföra sig med en 15 åring som just nu är på ungefär samma nivå som mig är inte att föredra - om 10 år (när hen är 25 och jag 58) skulle det utifrån mitt perspektiv vara fullständigt meningslös att jämföra hur vi har utvecklats.
Uppdelningen i två kön kommer med stor sannolikhet att bli en än mer komplicerad och aktuell i framtiden i takt med att vi i samhället (troligen) inte kommer att tvinga på människor en könstillhörighet på samma sätt som tidigare. Här har hela idrottsrörelsen en komplicerad fråga att arbeta med. I nuläget ser jag dock inget bättre alternativ än att behålla könsuppdelade tävlingsklasser inom orienteringen.
IAAF 2018-08-11 08:18 #36

Svar till inlägg av H40, 2018-08-10 20:42:

H40> Låt oss inte dra in farsen kring IAAF, CAS och Caster Semenya. När man tittar på det vetenskapliga underlaget för testosteron-begränsning hos kvinnor och fördelar av högre testosteron har man ju dragit slutsatser från IAAF som inte kan försvaras baserat på deras vetenskapliga underlag, men som de utan att rodna ändå lägger fram till CAS. Bla att de sporter där man har störst fördel av högre testosteronhalt (t ex slägga och stavhopp, spint) inte begränsas, men däremot 400m och medeldistans ska begränsas när det gäller testosteron.

Den konspirationsseende kan ju ledas att tro att IAAFs bedömning av vad en kvinnlig tävlande är, kanske styrs av att de ska se ut enligt normen för de sporter som redan är satta, så att de blir lättare att sälja in till publiken med en blong, lätt Jenny Simpson än en mörk, med en kropp som en tonårig man Caster Semenya?
Patrik 2018-08-10 21:01 #35
Du har rätt i det H40. Men öppningsinläggets text handlar mer om känslor och moderna nycker än om ett faktiskt problem.

"För det första är det ingen annan stans i dagens samhälle tillåtet att dela upp personer efter kön på det sättet. Att det dessutom bara år det biologiska könet som räknas måste vara extremt kränkande för personer som inte är bekväma med sitt biologiska kön."


H40 2018-08-10 20:42 #34

Svar till inlägg av Patrik, 2018-08-10 20:28:

Nja, Caster Semenya och diskussionen runt henne har ju visat att det inte alltid är så lätt med kön och idrott.

Trådstartaren går ju mycket längre än det men det är inte alltid lätt att bestämma vilka som ska få vara med i kvinnoklassen inom idrotten. Så rent fysiskt finns det ett definitions problem som är mycket svårare än att dra ned trosorna och titta.
Patrik 2018-08-10 20:28 #33
Vart är Sverige på väg? Ständigt denna kamp mot könen. Detta är väl en trolltråd. När jag läste rubriken klassindelning trodde jag det handlade om de många oldbos-klassernamen så var det bara ett feministiskt hen-perspektiv på könen.
H40 2018-08-10 20:18 #32

Svar till inlägg av norrmann, 2018-08-10 18:26:

Men varför blanda in "svensk rettferdighet," när du läser ett galet inlägg på internet? Det är ju inte ens någon av alla svenskar här som verkar hålla med trådstartaren och någon stor skillnad på klass systemet inom orienteringen i sverige och norge är det inte.
norrmann 2018-08-10 18:26 #31
Ski-sporten vet jeg ingenting om, og den kan jeg derfor ikke kommentere.

I Norge er grunnregelen at hver enkelt arrangør kan bestemme om løp skal avvikles MED klasseinndeling, eller INTE-dog har noen uheldige beslutninger fått inn noen "obligatoriske B-klasser"

Utgangpunktet for denne diskusjonen er jo helt vill, uten noen logikk i det hele, derfor min forrige kommentar.
H40 2018-08-10 12:31 #30

Svar till inlägg av norrmann, 2018-08-10 09:42:

Varför alla dessa inlägg om Norge vs Sverige och hur dumma svenskarna är.?

Saken du tar upp här så har ju till och med Norge än större tradition med åldersklasser och uppdelade tävlingar än Sverige om man ser utanför orienteringen (där det väl är rätt lika).

Man kan ju tex se på (skid) birken där jag tror att det alltid har varit uppdelat i ålders klasser och till och med så att åldersklasserna tidigare har startat var för sig.

I Sverige har det tidigare mest varit mass start med en resultlista i större skidlopp och cykelritt men har gått mer mot åldersklasser de senasaste åren.
commonenemy 2018-08-10 12:02 #29
Låt oss hoppas att Etttvåtres inlägg är ett skämt. Hen beskriver en teoretisk rättvisevärld bortom all sans. Vi får en H14-klass för dem med högt testosteron, högt tannervärde och hög IQ (ja, varför skulle inte det vara ett kriterium?). Och en annan H14 för dem med högt testosteron och hög IQ, men tannervärde i andra kvartilen. Och så en H14 för dem med andra kvartilen av testosteron, men högt tannervärde och hög IQ. Och en H14 för dem med högt testosteron och högt tannervärde, men andra kvartilen av IQ. Tja, nu kan man börja räkna på hur många rättvisa klasser det blir bara av vad som idag är H14, och sen multiplicera det med de andra faktorerna man också måste ta hänsyn till och klassindela efter.

Det är som norrmannen nedan är inne på; det är typiskt den svenska självutplåningen. Inse att somliga blir duktiga orienterare, andra blir tyngdlyftare, eller skeetskyttar, eller kärnfysiker, eller it-tekniker, eller snickare. Vi är olika, och det får vi leva med.
norrmann 2018-08-10 09:42 #28
svensk rettferdighet, det betyr hver løper sin klasse, og hver løper sin skog....

Lykke til ! (Mok en idiotisk diskusjon på dette forum)
TV-orienteraren 2018-08-10 09:10 #27

Svar till inlägg av Tore H55, 2018-08-10 02:04:

Tore for president!

Tack för spännande läsning, jag har massor av följdfrågor, men då blir det tråden otroligt OT och tydligen har jag ett jobb att sköta också :-(
Tore H55 2018-08-10 02:04 #26
Klarläggande om testosteron-nivå.
Svenska män har testosteron-nivå 15-30 i ålder 16-30 år och 10-30 i ålder 30-100år. Män har inget klimakterium. Det finns några enstaka män som har manligt klimakterium iallafall. Det brukar upptäckas genom att dom uppsöker distriktsläkaren, dvs mig, och vill ha Viagra. Då tar jag rutinmässigt blodprov testosteron på dom. Om dom har testosteron under 10 skriver jag ut anabola steroider i form av gel till dom. Orsaken till att det är gel är att det det är omöjligt att kladda in sig med så stor mängd gel att det går att dopa sig med det. Det normala är att patienten kladdar in hela bålens framsida, där det inte finns hår, en gång per dag. Jag följer upp med regelbundna prover och måste även ta andra prover. Man får inte använda anabola steroider om man har cancer eller prostataförstoring. En del kommer ändå inte upp i normal testosteron-nivå. Då får dom sprutor, med 1,5-3 månaders mellanrum. En vecka före varje spruta ska prov på testosteron-nivå tas. Allt detta enligt riktlinjer från Huddinge sjukhus urolog-kliniken som omkring år 2010 släppte denna verksamhet till distriktsläkarna.

Jag har aldrig träffat på någon under 50 år och aldrig en idrottare, i denna verksamhet. Teoretiskt sett skulle en idrottare kunna få anabola steroider om medicinska skäl föreligger, dispens och alla papper är i ordning och regelbunden provtagning sker som kontrollerar att testosteron-nivå är normal.

(Therese Johaug, den mängd salva hon tog på läpparna kan omöjligtvis ha höjt testosteron-nivån. Och under hela processen hemlighölls hennes testosteron-värden. Det hade ju varit viktigt att veta om hon verkligen blev dopad. Hon blev fälld för att man hittat anabola steroider i urinprov. Den viktiga frågan då är om urin-koncentrationen av anabola steroider motsvarar den mängd hon tagit på läpparna. Det hölls också hemligt. Min gissning är att dom hittade små mängder som motsvarar salvan på läpparna. Annars skulle domen blivit hårdare, och hon blev inte fälld för doping, utan för att av misstag tagit salva med anabola steroider på läpparna.)
- - - - -
Etttvåtre>> Tar egentligen inte upp detta problem utan ett helt annat problem:
Kaukasier, som är den ras Svenskar, Européer tillhör har, männen testosteron-nivå 10-30 och kvinnor upp till 3,5 om jag minns rätt. Det är omkring 3,5 iallafall. Andra raser har annorlunda testosteron-nivå. Asiatiska män har testosteron-nivå omkring 3. Dom skulle egentligen behöva en separat tävlingsklass i många idrotter. Däremot asiatiska kvinnor har samma hormonnivåer som kaukasiska kvinnor.
Afrikaner tror jag har högre testosteron-nivå än kaukasier, men jag är inte säker.
Det här är ett problem som man internationellt känner till men inte vet hur man ska hantera det.

Det här snuddar vid andra problem. Etiopien har bra löpare. Landet Etiopien ligger på 2000-3000m höjd. Det finns någon liten del av Etiopien på lägre höjd. Nästan alla Etiopier får automatiskt höghöjdsträning.
Norrmännen har "hytter" uppe i fjällen. Innebär det att dom höghöjdstränar? Ett norskt träningspass är att springa upp på närmaste fjälltopp och tillbaka. Träning och höghöjdstränar samtidigt. Borde vi också göra något liknande?

Vad ska man säga om simmares stora fötter? Ska simmarna ha klassindelning efter fotstorlek?

En intressant fråga i det här sammanhanget är: Ska en orienterare vara lång eller kort? Det visar sig att långa och korta orienterare är lika snabba i alla terrängtyper. Tänk dig att du springer en stafett och är i en klunga. Om längden hade betydelse skulle det vara så att i terräng där man måste lyfta benen skulle långa ha en fördel och korta tappa, och i terräng där man måste ta korta snabba steg skulle korta ha en fördel. Men verkligheten visar att klungan håller ihop oavsett terrängtyp. Det är ingen skillnad på långa och korta i någon terrängtyp.

Kommer man däremot ned till ungdomsklasserna och ser 10-åringarna 130cm långa försöka ta sig fram i 30cm högt blåbärsris - så har längden betydelse.
- - - - -
Och så till den oseriösa avdelningen>> Mosskvoten. Förhållandet mellan skostorlek och vikt. Viktigt för att orienterare inte ska sjunka som stenar i myrarna. Och ännu viktigare på vinterträningar på skar-snö.
Stavangerbo 2018-08-10 00:08 #25
Jeg tror hele tråden er helt betent. Det er ingen bevis for at det kan være noen forskjell i ytelsesfremmende sex som man føler.
Stavangerbo 2018-08-10 00:08 #24
Jeg tror hele tråden er helt betent. Det er ingen bevis for at det kan være noen forskjell i ytelsesfremmende sex som man føler.
H40 2018-08-09 14:26 #23

Svar till inlägg av ..., 2018-08-09 14:14:

I orienteringen tror jag att skillnaden är mindre än i tex fotboll men jag förstår inte helt vad du menar. Händer det ofta att den bästa 10 åringen i ett område är en tjej eller är det mer att tjejer kan vara lika bra som några av killarna?

Jag har själv tjejer och är förvånad över hur stor skillnaden är redan när de är små i tex fotboll. I orientering tror jag också det är en skillnad men svårare att veta med olika klasser, relativt få deltagare och skuggning som kan störa.

ml 2018-08-09 14:23 #22

Svar till inlägg av ..., 2018-08-09 14:14:

Snarare att det skiljer ca 1 min / km mellan killar och tjejer i 13-14 års åldern.
... 2018-08-09 14:14 #21

Svar till inlägg av H40, 2018-08-09 13:23:

Jag har erfarenhet att många tjejer kan hänga med eller slå killar i OL upp till 13 år. Både fysiskt och tekniskt
... 2018-08-09 14:12 #20

Svar till inlägg av Fakta kring längd , 2018-08-09 12:19:

Jo han var bra på 10000 m bana där det är viktigare att vara ultralätt än att ha långa ben. Han hade nog haft det jobbigare att springa i 4 dm högt blåbäsrsris/skvattram.

Sedan var det kanske inte längden som var problemet utan att många 16-18-åringar är fullvuxna och en som är kortare fortfarande är ett barn.

Men vad vet jag ? Jag har ju bara min egen upplevelse att falla tillbaka på...;)

Sedan kan inte jag se att ngn indelning inte slår ålder och att alla väljer vilken nivå man vill motionera eller tävla på. Som Mao uttryckte på sitt sätt :D. Det är ju bara 21 som är en riktig tävlingsklass
JBa 2018-08-09 14:00 #19
På något sätt behöver man göra uppdelningen och kön och ålder är enkelt. Det egentligen enda jag har som skulle kunna förändras, för att eventuellt hantera det där med statistiskt sett senare utveckling när man är född sent på året är att man som ungdom tvingas upp en åldersklass först vid din födelsedag.

Vill man springa 14-klassen som idag trots att man inte fyllt 13 skulle man få välja det fram till födelsedagen, sen är det 14 som man tvingas till.
H40 2018-08-09 13:23 #18

Svar till inlägg av ÄEP, 2018-08-09 12:20:

Intressant men resultaten överenstämmer inte med min erfaring från barnidrott. Killarna är rätt mycket bättre i idrott redan när de börjar i 6-7 års åldern.
H45 2018-08-09 12:44 #17

Svar till inlägg av Befängt, 2018-08-09 12:10:

Du inser väl att det där är en grov förolämpning mot alla damer som tränar och satsar lika hårt som herrarna? Och de är ganska många oavsett vad du påstår. Fysiska skillnaderna är små före puberteten men inte efter.

Att könsuppdelning är kränkande för de som inte är bekväma med sitt biologiska kön köper jag helt men det går inte att ändra på fakta minst 9 av 10 av de bästa resultaten i alla fysisk aktiviteter kommer att vara män som är bekväma med att kalla sig män (kanske närmare 99 av 100). Är inte den stora frågan vad alla damer som är bekväma med att kalla sig damer (gissar på runt 45% av befolkningen?) aldrig kommer att vilja tävla mot "män" oavsett om de har högt testosteron eller om männen de tävlar mot har lågt?

Att uppdelningen män/kvinnor bara accepteras inom idrott beror väl på att det bara är inom idrott som vi mäter fysiska prestationer med avsikten att få fram en rangordning (dvs resultatlista)?

Man skulle kunna vända på detta och se att tävlingsidrott trots allt är en ganska liten del av det mänskliga livet och koncentrera sin energi på andra viktigare områden än idrott där det finns könsdiskriminering?

Bara man men far till två döttrar
ÄEP 2018-08-09 12:20 #16

Svar till inlägg av Befängt, 2018-08-09 12:10:

https://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/uploads/2014/04/Barns-fysiska-prestationsformaga.pdf

Ja från början är det små skillnader, men de växer från 13 år och uppåt. Det kan väl ändå inte vara något att ifrågasätta? Eller menar du att kvinnor presterar sämre på elitnivå eftersom kilar satsar hårdare och tränar mer? Utan att det skulle vara fysisk betingat?
Fakta kring längd 2018-08-09 12:19 #15

Svar till inlägg av ..., 2018-08-09 08:36:

Haile Gebrselassie, född 18 april 1973 i Asella, Oromia, är en etiopisk friidrottare. Wikipedia
Född: 18 april 1973 (ålder 45 år), Āsela, Etiopien

Längd: 1,64 m

Det går alldeles utmärkt att vara tvu huvuden kortare och springa fort. Är rent av en fördel.
Befängt 2018-08-09 12:10 #14
Att dela upp klasser efter kön är helt befängt. Den största skillnaden mellan könen är inte de fysiska möjligheterna, utan hur väl man använder dem. Den största skillnaden är att killar/män tränar mycket hårdare och satsar ordentligt på orienteringen. De fysiska skillnaderna från början är ganska små
Kjell Larsson 2018-08-09 11:55 #13
Om vi behöver ttillskott i klasserna så är det direkta banorna, med tanke på att de är de största klasserna. Då blir det lättare att välja längd och svårighetsgrad som passar. Så kan man hoppas att de deltager för upplevelsen skull och inte bara för tävlandet.
Mao 2018-08-09 11:37 #12

Vi har klassindelning av främst flera skäl. Dels för att få en jämn och rolig kamp , dels att utse rangordning inom relevanta segment. Därtill behövs klassindelningen för få lämpliga banor.

För det första syftet (jämn och rolig kamp) vore det mer lämpligt att använda sig av, typ, sverigelistan. Där får löpare med liknande kompetens (poäng i sverigelistan) inom bestämda intervall bilda klass och får en lämplig bana mht kompetens. Resultatet borde bli intressanta kamper mellan ganska blandade startfält (map på de vanliga parametrarna kön och ålder). Ju längre "ner" i hierarkin desto mer blandade deltagare och svängigare resultat. Det skulle kunna bli divisoner, eller på orienterarspråk färger.

För det andra syftet (rangordning inom olika segment), vilket de flesta tagit fasta på i diskussionen, kan mängder av olika kriterier vara relevanta. Ålder och kön kan väl vara rimliga mht att de innebär påverkan vilken inte personen rimligen kan överkomma. Men vi kan också tillämpa en massa andra indelningar: militär, student, distrikt, bmi, vikt eller tidigare meriter. Inom detta syfte att segmentera finns ingen ände på möjliga kriterier för klassindelning. Det gäller bara att sälja in sin idé så den bli accepterad.

Jag anser vi skulle vinna på att oftare använda oss av indelning efter kompetens. Däremot för mästerskap kan kön&ålder vara rimligt.

F.ö. anser jag att allt annat än H21 är handikappklass, eftersom H21 är den enda klass alla får springa. ;-)
... 2018-08-09 08:44 #11

Svar till inlägg av ..., 2018-08-09 08:36:

Och hade jag blivit sorterad i klass efter min utvecklingskurva när jag var 14 och fått tävla mot 12-åringar så hade jag nog slutat direkt. Jag ville ses som 14 fast jag såg ut som 11. Det hade varit en större skymf att slå 12-åringar med 3 min än att var 1 min efter mina jämngamla som var som 16-åringar utvecklingsmässigt.
Handicap? 2018-08-09 08:39 #10
Kanske lika bra att införa handicap och slope på banorna, så kan alla tävla mot varandra.

Nej, det är nog bäst med dagens system så att det känns rättvist och den objektivt absolut bästs vinner. Men handicap kunde vara kul för det sociala? Typ som sverigelistan men direkt på arenan.
1

Senast kommenterat

Onsdag 19/6

15:40

Jukola 2019

291

 

12:03

Silly Season 2019

390

 

09:18

DOMA-support?

38

 

Tisdag 18/6

16:22

Truppen till JVM

20

 

Söndag 16/6
Lördag 15/6

22:06

Venla-sändningen

19

 

Fredag 14/6
Torsdag 13/6
Onsdag 12/6

22:06

El-plats Oringen

1

 

21:54

Jobb för orienterare

158

 

Måndag 10/6
Fredag 7/6
Torsdag 6/6
Måndag 3/6

08:28

Minimiantal SM

22

 

Söndag 2/6
Fredag 31/5

16:01

El-plats

2

 

Torsdag 30/5

18:11

Livelox feedback

171

 

17:32

GPS med Galileo

25

 

09:34

-Arrangemangsreklam-

675

 

Onsdag 29/5

19:46

10-Mila 2019

767

 

16:00

Touchfree

63

 

Tisdag 28/5

20:35

Utanför kartan

182

 

13:25

Båt till Jukola

6

 

Måndag 27/5
Söndag 26/5
Lördag 25/5
Torsdag 23/5

15:32

Swedish League 2020

8

 

Tisdag 21/5

11:13

Fusk i sprint?

42

 

Måndag 20/5

23:50

Plastfickor

13

 

Söndag 19/5

18:29

Hittar inte ut

1

 

Lördag 18/5
Torsdag 16/5
Tisdag 14/5

20:53

Eventor nere igen...

144

 

Måndag 13/5

22:35

Kent Olsson

11

 

Söndag 12/5
Lördag 11/5

23:56

Avlysningar

35

 

Fredag 10/5

23:25

ISSprOM 2019

52

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng