Visa inloggningsformulär
O-snack  

Aktuell tråd

Orienteringens demokrati?

Pappa  2017-11-14 21:52
Funderar på hur det egentligen ser ut. Vem bestämmer och hur går det till?

Om jag förstått rätt.

1. Man blir medlem i en klubb
2. Klubben man är medlem i har årsmöte
3. De som är på årsmötet har rösträtt
4. Klubbens styrelse och ordförande väljs på årsmötet
5. Årsmötet kanske beslutar av någon motion
6. Styrelsen får i uppdrag att välja representant till distriktets årsmöte
7. På distriktets årsmöte väljs distriktets representanter till Förbundsmötet
8. Förbundsmöte vartannat år då man beslutar om två verksamhetsår för SOFT
9. Motioner ska lämnas ett halvår före mötet
10. Styrelsen kan besluta om egna förslag närmare dagen för mötet
11. På Förbundsmötet röstar distriktets representanter om förslagen
12. Förbundsmötet väljer SOFTs styrelse utifrån förslag från SOFTs valberedning.

Det borde betyda att representanten (pkt 11) bör ha förankrat hur denne ska rösta, vilket kanske görs i distriktet vid årsmötet (pkt 7) eller annan tidpunkt, men innan beslut tas där så bör klubbens representant på distriktets årsmöte veta hur denna ska ställa sig till förslaget.

Jag får en känsla att det i praktiken inte är så demokratiskt som det låter. Frågan är om ens Förbundsmötets delegater ges möjlighet att diskutera igenom förslagen inom distrikten. Dessutom tillkommer mycket tyckande och påverkande direkt från SOFTs kansli rakt in i styrelsearbetet. Det blir jättekonstigt när man har en hierarkisk bild för beslut, men det är trots allt fristående organisationer (klubbar) som är längst ut.

Borde man istället ha klubbarna som direkta representanter på Förbundsmötet och skippa delegationer från distrikten?

Skriv ett inlägg

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Inlägg

Utvecklingen går inte att stoppa 2017-12-14 12:51 #60

Svar till inlägg av H55+, 2017-12-14 11:55:

Det är väl det enda vi kan vara helt säkra på att det inte blir. Inget varar för evigt!
H55+ 2017-12-14 11:55 #59
Så här har det alltid varit och så ska det alltid vara
PS 2017-11-23 23:47 #58

Svar till inlägg av Ior, 2017-11-23 23:05:

Dock inte för att anmäla mitt intresse för jag tror att det finns betydligt bättre namn för uppdraget.
PS 2017-11-23 23:45 #57

Svar till inlägg av Ior, 2017-11-23 23:05:

Jag lovar att jag ska kontakta de andra två medlemmarna i vår klubbs valberedning ;-)
Zerbembasqwibo 2017-11-23 23:18 #56

Svar till inlägg av Ior, 2017-11-23 23:05:

Källa på detta?

"PS Förbundsmötet 2018 kommer att direktsändas via web-en. Jag förutsätter att ni sitter klistrade framför datorn och följer det hela"
Egen agenda? 2017-11-23 23:14 #55

Svar till inlägg av Ior, 2017-11-23 23:05:

Och jag förutsätter att du stöttar de som du representerar. Jag förutsätter också att du skojar när du tycker att det är för lätt att numera föra fram sina åsikter.
Ior 2017-11-23 23:05 #54
Vilken fantastisk diskussion :-)
Det största problemet vi har inom rörelsen är väl att det är så lätt att tycka till i diskussioner på nätet när man sitter vid sin dator, men det är ytterst få som kommer på de möten som finns och som vill stå till förfogande för olika förtroendeuppdrag. I de flesta förningarna så är det endast styrelsen och valberedningen på årsmötet.
Ni som tycker så mycket, kontakta valberedningen i er klubb eller ert distrikt att ni vill bidra.
Ni som tycker så mycket, läs igenom beslutsunderlagen som läggs fram i samband med förslagen och sätt er in i komplexiteten som finns i många frågor.
PS Förbundsmötet 2018 kommer att direktsändas via web-en. Jag förutsätter att ni sitter klistrade framför datorn och följer det hela
Zerbembasqwibo 2017-11-20 12:25 #53

Svar till inlägg av Förankringslära, 2017-11-20 12:09:

Menar du att SOFT inte fått fram ett stort engagemang i frågan?
Förankringslära 2017-11-20 12:09 #52
Infogar ett utdrag från Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021
"För att kunna möta framtida utmaningar kring ökad jämställdhet, jämlikhet och ökad mångfald behöver vi i mycket större utsträckning än i dag involvera och engagera fler ungdomar, fler unga vuxna och fler kvinnor samt människor med annan bakgrund än den traditionella i verksamheten. Deras synpunkter, erfarenheter och kunskap kommer att vara viktigt för orienteringsidrottens möjligheter till utveckling."

Känns väldigt konstigt att läsa detta när SOFT själva kommunicerar och distribuerar halvt genomarbetade förslag via distriktsordförandekonferensen och ger distrikten samt i sin tur (i bästa fall) klubbarna en återkopplingsperiod på bara någon vecka.

Är detta agerande verkligen i linje med den demokratiska modell vi vill ha? Hur väl förankrade är besluten och hur ser det ut med inkluderingsarbetet inom förbundet, distrikten och klubbarna?
???? 2017-11-17 15:35 #51

Svar till inlägg av EriOL, 2017-11-17 15:30:

Vilka länder? Vet du hur det funkar rent praktiskt?
EriOL 2017-11-17 15:30 #50
Det finns länder där alla föreningsanslutna orienterare har rösträtt på förbundsmötet...
Jakob 2017-11-16 13:34 #49

Svar till inlägg av Zerbembasqwibo, 2017-11-16 13:17:

Man skulle kunna fråga de som kandiderar vilken uppfattning de haft i tidigare, och nuvarande, kontroversiella frågor.
Zerbembasqwibo 2017-11-16 13:17 #48
Vi har detta system nu. Lägg därför väldigt mycket energi på att lobba fram de allra bästa (ur ert perspektiv) styrelsekandidaterna nu när så många ska bytas.
BjornG 2017-11-16 12:20 #47

Svar till inlägg av PS, 2017-11-16 10:32:

Sannt! Det första steget är att se till att man åtminstonne är medveten om hur systemet fungerar.
Lelldorin 2017-11-16 11:18 #46

Svar till inlägg av Motionen, 2017-11-16 00:31:

Instämmer. Tycker att majoriteten av besluten på den där listan är dåliga...
PS 2017-11-16 10:32 #45

Svar till inlägg av BjornG, 2017-11-16 08:50:

Alla system har sina brister. Om vi inför ett helt proportionellt system inom orienteringen så skulle väl Stockholm och Göteborg tillsammans typ bestämma allt över huvudet på resten av Sverige. Nu finns i alla fall chansen att tillvarata de mindre distriktens intressen om de håller ihop.
BjornG 2017-11-16 08:50 #44

Svar till inlägg av ?????, 2017-11-15 22:54:

Problemet är givetvis att vår SOFT-demokrati bygger på "enmansvalkretsar" från klubbnivå till distriktsnivå och sen "enmansvalkretsar" från distriktsnivå. Redan enmansvalkretsar i ett steg leder ofta till fantastiskt skev representation, gör man om den proceduren i ett steg till blir det inte bättre. För en enkel översiktliig förklaring se: https://www.youtube.com/watch?v=r9rGX91rq5I&html5=1
Motionen 2017-11-16 00:31 #43

Svar till inlägg av Sekreteraren 2, 2017-11-16 00:08:

och du tror man skriver motioner för att man vill få avslag på dem på förbundsmötet ?
Det är fler än "Sekreteraren" som anser att nedan exempel är dåliga beslut.
Sekreteraren 2 2017-11-16 00:08 #42

Svar till inlägg av Sekreteraren, 2017-11-16 00:02:

Dåliga beslut enligt dig, ja, men det innebär ju inte att besluten är dåliga i sig eller att alla tycker som du.
Sekreteraren 2017-11-16 00:02 #41

Svar till inlägg av ????, 2017-11-15 22:21:

Och här kommer dåliga beslut på förbundsmöten:

§ 15.1
Motion 1, motionen föreslår att det ska vara tillåtet för varje arrangör att
erbjuda enskilda deltagare annan kartskala utan dispens. Det ska inte vara
obligatoriskt utan ses som en extra service som erbjuds för just det aktuella
arrangemanget och arrangören ska ha rätt att ta extra betalt för denna tjänst.
Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 1.

§ 15.2
Motion 2 och 3, motionerna föreslår att arrangören ska få beslutsrätt vilken
kartskala respektive klass ska använda vid en nationell tävling samt att
arrangören ska ha möjlighet att vid behov erbjuda skalan 1:7 500 istället för
1:10 000 i klasserna DH 50 och uppåt.
Förbundsmötet beslutar
att avslå motion nr 2.
att avslå motion nr 3.

§ 14.5
Styrelsens förslag om anmälningsavgifter
Lennart Brattgård, Stockholm, yrkar att närtävlingar/motionsorientering inte ska
regleras centralt.
Förbundsmötet beslutar
att avslå Lennart Brattgårds och Lars Nords förslag angående närtävlingar

Motion 9 § 14.4
Önskar underlätta för klubbar att lämna motioner till förbundsmötet.
Förbundsmötet beslutar
att avslå motion 9.

Och till sist ett häftigt beslut utanför förbundsmötet som togs på ett helt vanligt styrelsemöte:
Utredning O-Ringen § 31
Styrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget att bolagisera ORingen.

Sekreteraren 2017-11-15 23:32 #40

Svar till inlägg av ????, 2017-11-15 22:21:

De kommer här, 10 dåliga beslut på ett enda SOFT styrelsemöte:

att godkänna inriktningen i förslaget till ny klassindelning för beslut i samband med
förbundsmötet 2018.

att godkänna förslaget angående jaktstart i samband med flerdagarstävlingar.

att godkänna förslaget angående stafetter samt initiera en diskussion med arrangörer
av stora stafetter angående barns deltagande.

att godkänna förslaget angående Svenska mästerskap.

att godkänna förslaget angående Swedish league.

att godkänna förslaget angående landslag.

att målgruppen för Rikslägret är unga i åldern 13-16 år. Gäller alla fyra grenar.

att ge kansliet i uppdrag att gå igenom regler och anvisningar med utgångspunkt
från barn och ungas behov och förutsättningar och vid behov lämna förslag till
förändring.

att ge kansliet i uppdrag att starta en dialog med distrikten kring verksamheten för
barn och unga utifrån Idrotten vill och intentionerna i Anvisningarna för barn- och
ungdomsidrott.

att ge kansliet i uppdrag att förbereda förankringen i samband med
ordförandekonferensen 2017.
Jag (troll) 2017-11-15 23:31 #39
Är det nån som kan säga ett enda beslut, bra eller dåligt???
H40 2017-11-15 23:06 #38

Svar till inlägg av ?????, 2017-11-15 22:54:

Jag vet inte vad jag ska svara dig. Tycker väl inte jag varit så kritisk heller. Det jag har skrivit är att:

demokrati inom idrotten bygger på flera steg mellan medlemmar och beslut. För att det ska vara någorlunda demokratiskt så måste folk, som oftast inte har så mycket erfaring med sådana processer och kanske ont om tid, ta ett ansvar att ta reda på vad medlemmarna tycker och arbeta utifrån det och inte vad de själva tycker.

Detta borde väl vara uppenbart?

Min erfaring är att det i praktiken inte blir så bra.

Hur ofta det blir helt fel vet jag inte men jag tycker inte att idrottens demokratiska processer är så fantastiska.
????? 2017-11-15 22:54 #37

Svar till inlägg av Kurt, 2017-11-15 22:37:

Och varför skulle jag göra det i denna frågan? Här handlar det ju om någon som är kritisk mot den rådande ordningen och att det fattats beslut tvärt emot vad medlemmar tyckt. Kan ju inte vara fel att fråga om vad påståendena bygger på eller hur?
Kurt 2017-11-15 22:37 #36

Svar till inlägg av ????, 2017-11-15 22:35:

Ge fem bra exempel på bra beslut!
???? 2017-11-15 22:35 #35

Svar till inlägg av H40, 2017-11-15 22:26:

Du var ju så kritisk mot att det var dålig demokrati och de fattade beslut som var mot vad majoriteten av medlemmarna tyckte så jag trodde du hade lite koll på det. Men då kanske det är tvärtom? Vet inte vilka frågor som SOFT fattat beslut om som många är emot här, men svårt att dra någon slutsats utifrån inlägg här då det mesta skrivs anonymt och samma person kan skriva massor med inlägg med olika alias.
H40 2017-11-15 22:26 #34

Svar till inlägg av ????, 2017-11-15 22:21:

Hur ska jag kunna göra det. Jag har ingen statistik på vad alla medlemmar tycker.

Det finns ju dock några diskussioner här där flertalet verkar vara imot SOFT sina beslut.

Kan inte du komma med typ 5 exempel på bra beslut där förbundsmötet beslutat vad berörda medlemmar tycker?
???? 2017-11-15 22:21 #33

Svar till inlägg av H40, 2017-11-15 22:17:

Men ge typ 5 exempel på dåliga beslut som fattats av förbundsmöte eller på distriktsnivå de senaste 5-6 åren och där du tycker att det inte röstats som alla berörda medlemmar tycker.
H40 2017-11-15 22:17 #32

Svar till inlägg av ????, 2017-11-15 22:07:

Jag vet inte vad jag ska svara dig när jag redan har skrivit egna erfarenheter och att det inte heller lätt att veta du anser som dårlig demokrati.

Jag tycer att det skulle vara bättre demokrati om alla medlemmarna fick rösta på förslag eller vilka som sitter i styrelsen. Kanske inte lätt att få till men att dagens system är väldigt demokratiskt trodde jag inte så många tyckte.

Det är endå en del steg mellan medlem-klubb styre- klubbens representat på diskriktsmötet-representant på förbundsmötet.

Är det säkert att det som bestämms på förbundsmötet är det som majoriteten av medlemmarna vill?

Från Mars? 2017-11-15 22:14 #31

Svar till inlägg av ?????, 2017-11-15 22:10:

Spelar du förvånad eller är du förvånad?
????? 2017-11-15 22:10 #30

Svar till inlägg av H40, 2017-11-15 22:08:

Vilka idrotter då?
H40 2017-11-15 22:08 #29
Men jag kan väl tilläga att jag inte vet hur det normalt fungerar inom orienteringen då mina erfarenheter är från andra idrotter.
???? 2017-11-15 22:07 #28

Svar till inlägg av H40, 2017-11-15 22:01:

Har du några konkreta exempel på det där med dålig demokrati eller spekulerar du bara?
H40 2017-11-15 22:01 #27

Svar till inlägg av ????, 2017-11-15 21:48:

Nu handlade väl denna tråden om förbundsmötet och vad som bestämms där och inte om vem som jobbar ideelt.

Baserad på egen erfaring så vet jag att det är vanligt att de som bestämmer på tex ett förbundsmöte inte har tagit reda på vad medlemmarna som han representerar tycker ifrågan på ett bra sätt. Det tycker jag är dårlig demokrati.
Utanför boxen 2017-11-15 21:58 #26

Svar till inlägg av ????, 2017-11-15 21:48:

En sak man skulle kunna göra är att frånta soft en rad uppgifter och istället lägga dessa direkt på klubbarna. Exempelvis klassindelning!
Been there 2017-11-15 21:57 #25
Ca 10 % av deltagarna på FM går upp i talarstolen i någon fråga. De allra flesta åker nog dit för en trevlig helg med orienteringstema. En absolut majoritet röstar nog som distriktet bestämt på förväg, så ska vi göra vår ekonomi en tjänst borde en delegat från varje distrikt delta med en massa fullmakter i fickan.
???? 2017-11-15 21:48 #24

Svar till inlägg av H40, 2017-11-15 21:39:

Och vad ska man göra åt det då? De flesta i klubbarna är ju inte så intresserade att engagera sig i föreningsarbete och tycker det är skönt att andra gör det. Så vissa ställer upp år efter år helt ideellt och lägger massor av tid på det, och att då säga att de inte är så "demokratiska" känns lite konstigt... Känns inte som du har någon förankring i det du skriver precis utan verkar mest vara något som du tror är så men inte vet.
H40 2017-11-15 21:39 #23
Inom idrotten är det ett långt steg mellan en vanlig klubbmedlem och förbundsstyret. Väldigt många av de inblandade i de olika stegen är nog inte heller så insatta i (eller orkar göra) vad de borde göra för att processen skulle vara demokratisk. Många sitter nog och röster efter vad de själva tycker istället för att i förvägen på ett bra sett tagit reda på vad deras medlemsmassa tycker och röstar efter det.
1981 2017-11-15 20:34 #22

Svar till inlägg av PS, 2017-11-15 20:27:

Du har rätt till viss del, men ett idrottsförbund är inte ett lands regering eller riksdag. Det är frivilligt att vara med i en klubb, därav kan klubben/föreningen skapa sig egna regler enligt vissa ramat. Öppna styrelsemöte kan man ha.
PS 2017-11-15 20:29 #21
För övrigt hoppas jag att alla som har avvikande åsikter under förbundsmötet ser till att få en reservation inskriven i protokollet så att vi sedan vet vilka som fattat besluten. Om ingen reservation finns i protokollet så måste man utgå från att alla haft samma åsikt.
1

Senast kommenterat

Onsdag 17/1

22:24

Silly Season 2018

581

 

20:52

Jukola 2018

5

 

Tisdag 16/1

14:52

10-mila 2018

293

 

11:28

Jobb för orienterare

80

 

Måndag 15/1

20:23

Bästa pannlampan

9

 

Söndag 14/1
Lördag 13/1
Fredag 12/1
Torsdag 11/1
Onsdag 10/1

14:05

Kartutskrift träning

12

 

Måndag 8/1

11:03

Garmin Connect

6

 

Lördag 6/1
Torsdag 4/1
Söndag 31/12

20:37

Orienteringslåtar

38

 

Lördag 30/12
Fredag 29/12
Onsdag 27/12

10:55

Flyga med pannlampa

8

 

Måndag 25/12

21:25

Trög puls

55

 

Lördag 23/12
Tisdag 19/12
Måndag 18/12

11:09

10-mila 2022

8

 

Lördag 16/12
Fredag 15/12

13:01

astmamedicin

95

 

Torsdag 14/12
Onsdag 13/12
Söndag 10/12

16:13

Misstänkt doping

6

 

Onsdag 6/12

22:49

Eventor

16

 

Tisdag 5/12

11:13

-Arrangemangsreklam-

567

 

Måndag 4/12

17:52

Livelox till film

5

 

16:14

Kontrollbeskrivningar

33

 

Söndag 3/12
Lördag 2/12

18:39

Mountainbike-kartor

10

 

16:05

Sommarstuga

23

 

Torsdag 30/11
Söndag 26/11

23:43

USM 2018 ?

11

 Arkiv

 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng