Visa inloggningsformulär
Artiklar  

Håller föreningslivet på att dö ut?

Det svenska föreningslivet minskar och färre personer vill binda upp sig till medlemskap och ideellt arbete. Allt från idrottsföreningar till politiska partier och hembygdsföreningar krymper och åldras. Hur påverkar detta orienteringssporten?

Publicerad 2015-08-22 12:57 (Uppdaterad 2015-08-22 12:57)

 34 kommentarer

Nyligen utkom statistik som visade att föreningslivet i Sverige minskat kraftigt de senaste decennierna. Bland annat har rörelser som scouterna och friluftsfrämjandet tappat mer än 60 procent av sina utövare, samtidigt som även engagemanget för politiska partier minskat på motsvarande sätt. Läs mer i DNs artikel om minskat föreningsliv (från 16 augusti).

Tydligt är att svenskarna inte längre är lika intresserade av att bli medlemmar och knyta upp sitt engagemang - i alla fall inte i denna typ av aktiviteter.
Däremot ökar engagemanget via internet där det flitigt skrivs, gillas och knyts medlemskap till allt från spelsajter till onlinebutiker. 
I tidningen Filter nr45 skrivs det att trots en tydlig nedgående trend bland många traditionella föreningar och ideellt arbete så ligger engagemanget totalt sett fortfarande på samma nivå, om än i nya former och sammanhang.

Enligt Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (mucf.se) är det just ungdomar som inte längre engagerar sig i föreningar, och även bland utsatta grupper i samhället, såsom hbtq-personer och invandrare. De unga tar sällan förtroendeuppdrag, utan dessa hålls ofta av en allt äldre skara medlemmar - så är även tendensen inom orienteringssporten. Då riskerar man att det uppstår klyftor inom verksamheten, mellan styrelseproffsen och de som är ute och skitar ner sig. Samtidigt faller många bort efter ungdomsåren när de inte längre satsar själva och inte har ett uppdrag i föreningen. Medelåldern i föreningarna ökar och vi ser tydligt inom orienteringen att de stora medlemsantalen finns, förutom på ungdomssidan, allt högre upp i åldrarna. 

För ett par år sedan utkom RF med en rapport om "Framtidens förening" som också resulterade i ett arbetsmaterial från SISU med samma namn, där man utifrån erfarenheter spekulerade i hur framtidens verksamhet och målgrupp skulle kunna se ut. Slutsatsen summerades i dessa punkter:

  • En äldre och mer heterogen befolkning
  • Individualisering, kommersialisering och professionalisering
  • Nya sätt att kommunicera
Vilket kan översättas till samma tendenser som tidigare nämnts där individer inte längre vill bli medlemmar och arbeta ideellt för att kunna ta det av den gemensamma verksamheten. Istället blir vi kunder som köper deltagande precis som på gymmet eller på Friskis och svettis. Föreningar börjar allt mer att likställas med privata företag - på gott och ont. 

Vilka konsekvenser får detta för orienteringssporten?

Vi har inte upplevt en lika kraftig nedgång som scouterna och friluftsfrämjandet, kanske därför att vi anpassat oss, uppdaterat oss och hittat nya målgrupper med hjälp av sprintorientering och tekniker som GPS-tracking och liveresultat. I våras publicerade SOFT siffror som tyder på att orientering ökar efter flera års nedgång. Läs mer här. Vi har något bra på gång, men samhället genomgår uppenbarligen en stor omställning som vi blir tvungna att anpassa oss till, samtidigt som vi måste vara noga med att inte tappa bort oss på vägen. Hur kan orientering bli en idrott för framtiden?

Mycket finns att fundera på inom detta område.


Mer läsning på ämnet finns här:

DN Fokus Föreningsliv
Mucf.se Unga allt mindre aktiva i föreningar
DN Ledare av Lena Andersson - Gräsrot och daggmask
Framtidens förening - RF.se
"Mycket snack, mycket verkstad" Filter nr 45
Fler medlemmar och fler tävlingsaktiva, o.nu 150220Anette Önerud

anette.onerud@alternativet.nu

 

 

Skriv 1981 i rutan

 
 

Kommentarer

LL 2015-09-06 23:07 #34
@punkten Nej, jag trollar inte. Jag bara försöker förklara varför en grupp av individer i samhället inte gör den stora insats i föreningslivet som samma grupp gjorde för 20 eller kanske 30 år sedan när t ex orienteringen hade större verksamhetsomfång än nu. Det betyder INTE att inte andra grupper skulle ha den kompetens som krävs (t ex kvinnor / mammor / de som inte har barn / cisgenderpersoner / genderdysforiska individer / etc). Det betyder heller inte att jag menar att föreningslivet p g a fördomar om kroppar / könsmaktordning / whitenesspreferanser / rasifiering eller andra orsaker skulle stänga dessa ute.

Men isolerat sett för föreningslivet i sig självt är det ett problem att en grupp individer som tidigare gjorde en stor insats för föreningarna (antagligen på bekostning av familjeliv och partners frihet) inte längre gör denna insats.
Hur får vi andra att träda in i deras ställe?
Nisse 2015-09-04 17:35 #33
punkten>>2008 var det 178.000 kvinnliga fotbollsspelare. Jag gissar att de behöver lite fler ledare om man jämför med 1980. Men de kanske bara är egoistiska män som tränar dessa.
Nisse 2015-09-04 17:21 #32
punkten>>Roligt att du först säger att det inte har med feminism att göra sen säger du att i vår familj satsar vi allt på orientering. Men om du nu hade en fru som ville satsa allt på fotboll då skulle ju inte din lilla ekvation gå ihop. Det är det som händer i de flesta familjer och det är det som gör att föreningslivet är omodernt.
Nybörjare 2015-09-01 22:12 #31
Det finns säkert många olika orsaker men att ändrade familjesituationer inte är en av dem tror jag inte på.

Om samhället går ifrån att en i familjen gör det mesta hemma till att båda gör lika mycket så blir det för en familj mindre möjlighet att vara väldigt aktiva i tex klubbaktiviter.

Det är nog också så att om alla i familjen har samma intressen, som ni verkar ha din familj, så är det lättare att få tid för intressena än om det inte är fallet.
punkten 2015-09-01 21:57 #30
@Nybörjare & @Zerbembasqwibo
För att förtydliga mig: Jag tror att feminismen inte har ett enda dugg med minskning av idéellt engagemang att göra. Jag tror istället det beror på att
1) våra jobb kräver mer av oss än tidigare, gäller inte bara högavlönade, det är få jag känner som kan gå hem bara för att klockan klämtar, utan istället måste det jobbas klart oavsett om det görs på jobbet eller hemifrån när barnen har somnat.
2) det finns så mycket större utbud av aktiviteter att pyssla med; familjetid, renovera oftare, shoppa, självförverkligande, etc.
3) svenskarna har blivit allt mer individorienterade (kanske gäller samtliga i-länder?), jag har ingen källa på detta men det är min upplevelse när jag pratar med äldre släktingar, läser historiska dokument osv.

Det finns säkert fler anledningar. I vår familj satsar vi allt på orienteringsklubben eftersom vi har så väldigt roligt med vårt lilla gäng där. Däremot försöker vi förtvivlat hålla oss bort från allt utöver det allra nödvändigaste som barnens fotbollsklubb försöker tvinga in oss i. Barnens ridklubb har ännu så länge bara kräver några enstaka insatser, däremot sitter vi både i skolans styrelse och byföreningens aktivitetsutskott. Klart att några av föreningarna får stryka på foten då.Vi borde kanske engagera oss i någon miljörörelse, någon humanförening (typ Röda korset) och gärna politiskt eftersom vi inte är nöjda med vartåt vår kommun är på väg osv osv i all evighet. Det kan väl inte bara vara vår familj som gör liknande val och prioriteringar?
Nybörjare 2015-09-01 21:19 #29
Jag tror inte att det är så många som prioriterar ideellt arbete före det att skaffa familj. Om man välger att bilda familj som många gör så är det sen inte prat om rena prioriteringar om man vill hålla på med ideelt arbete eller inte (om man inte vill förlora familjen iallafall...).

Jag vet inte hur det var tidigare men i dagens samhälle förstår jag att många småbarnsföreldrar inte är så intresserade i föreningslivet.
Zerbembasqwibo 2015-09-01 21:12 #28
punkten> Säkert kan kvinnor det lika bra, att sitta i styrelser och arrangera tävlingar är ju många gånger bevisat. Antalet kvinnliga kartritare är dock mycket få, jag kan nog bara säga att jag känner till två. (!) Fast jag har säkert glömt nån nu känner jag på mig.

Men om männen tar rollen som hushållsskötare med allt vad det innebär, kommer det innebära att kvinnorna väljer att engagera sig i ideellt arbete? Det finns väl alla möjligheter för det, men samhället är väl inte speciellt intresserad av att ena partnern ska gå hemma utan att maximalt bidra till tillväxt och BNP? Och en skillnad är ju den tid då kvinnor väljer att amma, den tiden är det svårt att varje tisdagskväll agera tränare åt traktens ungdomar. Men annars är det väl ingen skillnad.

Det vore för övrigt intressant om kvinnliga kartritare ser samma problem i att följa ett hårt regelverk för en så konstnärlig produkt? Kartan, en limerick eller en haiku.
punkten 2015-09-01 21:07 #27
@Nisse (inlägg 7)
"Kanske är det skillnaden att man också strävar efter ett jämlikt samhälle där de med hög tjänst fortfarande måste tvätta, laga mat och diska då de kommer hem.
Feminismen har helt enkelt slagit ut det ideella arbetet bland medelålders män."

'Slagit ut' - du har aldrig tänkt tanken att de män som väljer att prioritera så som du skriver (dvs hem & familj framför ideellt arbete) har valt det helt själva? Möjligtvis förde feminismen fram idéen om att även kvinnor skulle kunna få en viss frihet i det att tjäna pengar och därmed gav männen alternativet, men dagens resultat (om vi ponerar att du har rätt) lär ju ändå vara ett utslag av individens egna val.
punkten 2015-09-01 21:02 #26
@LL

Jag antar att du trollar, men måste ändå fråga: Menar du att det bara är män som kan "rita orienteringkartor, arrangera orienteringstävlingar eller sitta i orienteringsföreningsstyreler."
LL 2015-08-30 12:26 #25
Förr var det ju någon hemma som tog hand om barnen när papporna engagerade sig i föreningslivet. Nu måste papporna vara hemma på kvällar och helger för att ta hand om barnen och då har de inte tid och möjlighet att rita orienteringkartor, arrangera orienteringstävlingar eller sitta i orienteringsföreningsstyreler.

Hur löser man detta?
Nisse 2015-08-25 10:47 #24
...>>Helt rätt att elitlöparna samlas i klump. Jag tror däremot att det fortfarande finns förväntningar att få fram nya elitlöpare i många klubbar. Det är också svårt att få ungdomar att fortsätta utan elitlöpare i klubben.
Jakob 2015-08-25 09:39 #23
Intressant. Det finns säkert på motsvarande sätt en högre tolerans mot fusk bland de som annars inte skulle ta sig godkända i mål jämfört med om eliten fuskar. Jag tror också att de flesta gärna tar en diskussion med andra löpare om kartan uppenbart är fel (om exempelvis en skogsbilväg inte är med på kartan).
Zerbembasqwibo 2015-08-25 09:29 #22
Och lite relaterat till detta skriver DN.se om fusk i skolan idag. http://www.dn.se/insidan/fusket-som-far-godkant-av-elever-och-larare/

Begreppet social tillit diskuteras som ett viktigt kitt som gör att samhället fungerar och att vi kan lita på varandra. När hur man agerar och reglerna skiljer sig åt, vad får det för konsekvenser? Det kan man fundera över också kopplat mot vår verksamhet.

Kan våra fuskare i skogen resonera som en elev i artikeln gör "om läraren är så jävla kass att det känns som om han stjäl min tid – då är det rätt att fuska". Om kartan/banorna är kassa då är det OK att fråga nån om hjälp i skogen?
... 2015-08-25 08:23 #21
@en tanke. Vilket härligt troll du är.

Sedan kan vi springa på alla de kartor också som bara råkar finnas där av en slump.
... 2015-08-25 08:21 #20
Nisse>> 1985 fors det på 3 resor också. Lång-SM i Boxholm i juli. SM i Åmål i september och helgen efter Natt-SM och Budk-SM i Småland(?)

Men visst är kostnaden större för de som har landslagsmän men det drabbar ju inte små klubbar så mycket då de brukar samlas mer i klump nuförtiden än 85.
Nisse 2015-08-25 08:07 #19
Ingemar>>Helt rätt, enkla arrangemang har framtiden för sig. Viktigt att få med ungdomar på de små arrangemangen och inte bara veteran-OL. Kvälls-cuper för alla åldrar borde vara vägen framåt. Men då måste man våga lägga ner annan verksamhet.
Ingemar 2015-08-24 21:32 #18
Även om utvecklingen delvis känns vemodig gäller det att se möjligheterna. Traditionellt föreningsarbete tar för mycket tid för att få tillräckligt många att anse att det är mödan värt. Allt fler människor, och särskilt unga vuxna, vill ägna sig åt flera olika aktiviteter i kombination med ett modernt familjeliv och karriär. Tiden blir därmed begränsad. Forna tiders gemenskap genom föreningslivet passar inte in.
Att söka lä när förändringens vindar blåser fungerar sällan. Bättre att hissa segel och aktivt navigera mot framtiden.
Konkret får vi nog fokusera mera på kärnverksamheten och likt näringslivet ifrågasätta alla olika aktiviteter och ta bort sådant som är onödigt och försöka att anamma ny teknik som underlättar arbetet. Jag tror att de tyngre uppdragen i föreningen måste man framledes köpa hjälp till. Exempelvis kassörer osv och delvis måste vi då acceptera högre medlemsavgifter.
En reflektion. Våra närtävlingar som spartanskt arrangeras onsdagskvällar med stor andel direktanmälningar till ett fåtal olika banor och utan marka, resultattavlor och dusch attraherar allt fler och närmar sig deltagarantalet på de mindre traditionella tävlingarna. Stort nöje till liten insats så visst finns det möjlighet att förändra så att fler kan vara med utan att ha dåligt samvete för att man inte kan binda upp sig för tiotals idiella arbetstimmar per vecka.
Nisse 2015-08-24 12:59 #17
En intressant jämförelse skulle vara att se kostnaden för 10 st elitlöpare 1985 och 10 st elitlöpare 2015. Jag gissar att kostnaden är 3 ggr större. man kan enkelt räkna på att det blivit 3 st SM resor istället för 1 st som det var 1985.
Nisse 2015-08-24 12:52 #16
...>>Men det är just ansvarspersonerna som blir drabbade av de gamla förväntningarna som ingen längre vill ta på sig. Om man fortsätter ha samma krav på klubbarna som 1980 så lär fler och fler ansvarspersoner hoppa av.
Soft lever i det blå och leker att sporten är en elitidrott men det är väldigt få ledare på klubbnivå som är intresserade av driva elitidrott och då väljer man att inte ta på sig ansvarsuppdrag.
Soft har ju också stjälpt över mer och mer av sin ekonomi på klubbarna så att ha landslagsmän är nu en ekonomisk belastning för en klubb medan det på 80-talet var det en ekonomisk tillgång i ökade sponsorpengar. För många klubbar finns det inte längre något incitament att få fram landslagslöpare eller ens SM-löpare.
Vilken tanke! 2015-08-24 12:39 #15
@En tanke!
Ja! tänk vad underbart om alla bara kunde fokusera på att delta i tävlingar och slippa bli tvingade att vara med i alla irrelevanta klubbaktiviteter som att arrangera tävlingar.
En tanke! 2015-08-24 12:30 #14
Orienteringen borde öppna för möjligheten att vara direktmedlem i Orienteringsförbundet alltså slippa en klubbtillhörighet men i övrigt kunna delta i tävlingar inkl SM, Dm osv. Alla vill inte vara klubbmedlemmar och indirekt "tvingade" att vara med i alla klubbangelägenheter.
... 2015-08-24 11:40 #13
Jag tycker nog att vi har ett trendbrott i vår klubb senaste tre-fyra åren. Fler folk som vill hjälpa till, fler som vill vara med. Men de är de tunga posterna som är svåra att tillsätta och oftast beror det inte på brist av engagemang utan tron över sin kunskapsbrist.
Dr Alban 2015-08-23 18:25 #12
Generellt innebär hög lön också en större arbetsbörda och mer än 40-timmarsveckor. Tiden för ideellt arbete har minskat hos de med hög lön. Ett exempel jag kom på nu: Tänk hur slitna både Persson och Reinfeldt såg ut i slutet av deras tid som statsminister. De jobbade runt 100h/vecka vissa perioder och nästan aldrig mindre än 60h/vecka. Tage Erlander höll sig runt 40-50h/vecka.

Och för de allra flesta är produktionskraven högre per timme nu än för 30-40 år sen. Då orkar man kanske inte lika mycket efter jobbet.
Ideellen 2015-08-23 14:29 #11
1981 >> Se inlägg #3.
Nisse 2015-08-23 13:30 #10
Det är ju förövrigt inte nödvändigt att de förändringarna görs utan föreningslivet kanske är en rest från ett gammalt samhälle innan feminism och jämställdhet och helt enkelt har blivit omodernt. Tittar man på markan på en tävling så står ju ofta tanter och säljer bullar och kaffe och det känns ju lite 1950-tal över det hela. Ungefär som att titta in på en hembygdsgård när man var liten.
Nisse 2015-08-23 13:07 #9
När medelåldersmannen är borta som den som tar ansvar så måste man ersätta honom med andra strukturer och inte med medelålderskvinnor. Ett bra exempel är Centrum OK som inte har någon klubbstuga utan har en interaktiv hemsida. Det finns säkert andra områden där den ansvarstagande mannen har haft en funktion som måste ersätts med andra metoder. Långa möten på kvällstid kan ersättas av diskussionsforum. Om arrangemang förenklas så behövs inte stora förråd med saker som skall lagras och förvaltas. Resultat anslås på mobilen direkt och skrivs inte ut på tävlingsplatsen. Tidtagningssystem som inte kräver mängder med datorer utan man kan sköta brickändring och direktanmälan i sin egen mobil.
Nisse fan 2015-08-23 13:06 #8
+1
Nisse 2015-08-23 12:52 #7
Det lustiga är att ju högre lön eller tjänst desto mindre verkar man ha tid. Det är en stor skillnad mot för 20 år sedan då de med höga tjänster ofta tog på sig ansvars-uppgifter.
Kanske är det skillnaden att man också strävar efter ett jämlikt samhälle där de med hög tjänst fortfarande måste tvätta, laga mat och diska då de kommer hem.
Feminismen har helt enkelt slagit ut det ideella arbetet bland medelålders män.
Nisse 2015-08-23 12:38 #6
Upplever att samtidigt som folk har mindre tid att lägga på ideellt arbete så ökar också kraven på både prestationer och arrangemang. De ekvationerna går inte ihop.Tyvärr så känner man att glädjen försvinner då man inte de krav som finns oskrivna. Den allmänt försämrade konditionen hos ungdomar gör också att de har svårt att känna glädje i konditionsidrotter. Skolan och samhället gör inte sitt för att höja konditionen och klubbarna kan inte på de få tillfällen som finns kompensera för stillasittandet.
1981 2015-08-23 07:15 #5
Frågan som behöver lösas: varför ska man vara med i en klubb?
08 2015-08-23 06:29 #4
Är det inte också så att förbunden blivit mer tillåtande att man inte behöver vara med i en förening? Tex Axa SC, vad tillför de till skidåkningen? När får vi första liknande orienteringsklubb? Velothon den 13 sept är nog ett väldigt bra exempel. Vart går de pengarna?

Jag fick en tankeställare i duschen för några veckor sedan då min egen klubbs arrangemang kom på tal. Min kompis från förr "anklagade" min klubb för att utarma föreningarna och kan i efterhand konstatera att han har en hel del rätt i det. När vi arrangerar för att tjäna pengar så gör vi det inom andra idrotter och dessutom tror jag vi gör det utan att ha tillstånd från aktuellt förbund.
Ideellen 2015-08-22 22:29 #3
Jag skulle vilja ha fler argument till att gå med i en förening. På SOFT:s webb finns några samlade:
http://www.orientering.se/Borjaorientera/Varforgamedienorienteringsklubb/

Finns det fler?

Även RF borde trycka mer på varför man ska gå med i en klubb. Många förknippar nog det med tvång om att ställa upp och arbeta ideellt, men det är ju så mycket mer.
Untergang 2015-08-22 22:23 #2
Detta är en helt förväntad konsekvens av det som Oswald Spengler beskrev i Västerlandets undergång. Jag tycker att det är tråkigt men i grunden kan vi inte göra något åt utvecklingen.

Personligen tycker jag att ideella föreningar är det bästa vi har i Sverige och liksom annat som varit viktigt i landet så har även den ideella sektorn under lång tid varit under angrepp från höger och från vänster. Högern vill se mer av individualism och kommersialisering medan vänstern försöker tvinga in föreningar i det politiskt korrekta med hjälp av regleringar men främst genom riktade ekonomiska bidrag.

Tycker man att ideella orienteringsföreningar är bra så måste man värdesätta det engagemang som finns och inte fastna i frågor om underrepresentation. Om exempelvis färre kvinnor är beredda att lägga ner ("offra") mycket tid på sitt orienteringsintresse (rita kartor, lägga banor osv men även styrelsearbete som tar mycket tid) och detta ses som ett stort problem så kommer det antagligen sluta med att de män som lagt ner mycket ideellt arbete slutar med det.
Magnus H 2015-08-22 20:31 #1
Vore det inte fint om du skiljer på vad du själv tycker och vad undersökningarna visar? Som det står nu, skulle man tex tro att Mucf hade åsikter om styrelseproffs och skitiga människor. Men det var ju bara dit eget påhitt.

Senaste artiklarna

Torsdag 21/6
Måndag 30/4

22:15

10mila 2018

3

 

Onsdag 25/4
Fredag 23/3
Måndag 12/3
Onsdag 7/3
Torsdag 6/7
Torsdag 15/6
Onsdag 14/6
Torsdag 8/6
Söndag 30/4
Onsdag 5/4
Tisdag 28/3
Tisdag 21/2
Fredag 2/12
Fredag 16/9
Söndag 4/9
Tisdag 2/8
Måndag 20/6
 
 
 

Logga in på Orienterare.nuStäng